L'Embarcadero Delphi (souvent abrégé en Delphi) est à la fois un environnement de développement intégré (EDI) et un langage de programmation orienté objet.L'EDI Delphi est un EDI propriétaire fonctionnant sous Windows créé en 1995 et édité par Borland. À l'époque, créer des programmes graphiques sous Windows se faisait en grande majorité en utilisant soit la chaîne de compilation Visual C++, soit le RAD Visual Basic.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Embarcadero Delphi (souvent abrégé en Delphi) est à la fois un environnement de développement intégré (EDI) et un langage de programmation orienté objet.L'EDI Delphi est un EDI propriétaire fonctionnant sous Windows créé en 1995 et édité par Borland. À l'époque, créer des programmes graphiques sous Windows se faisait en grande majorité en utilisant soit la chaîne de compilation Visual C++, soit le RAD Visual Basic. Le premier outil étant excessivement complexe et le second assez peu structuré, Delphi apparut alors comme une alternative viable pour beaucoup de développeurs qui souhaitaient créer des programmes standards pour Windows.En 2001, Borland édita une version Linux de Delphi appelée Kylix, qui ne connut pas le succès attendu par l'éditeur.
 • Delphi – język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są zintegrowanymi środowiskami programistycznymi typu RAD, działającymi zgodnie z zasadą dwustronnej edycji.Dawniej język Delphi był nazywany Object Pascalem, lecz w świadomości społecznej programistów na całym świecie Delphi zaczęło być postrzegane z czasem jako osobny język programowania i dlatego też przy okazji premiery Delphi 6 w roku 2002 w oficjalnej dokumentacji programu została użyta po raz pierwszy nazwa "Delphi language". Standard języka Delphi obejmuje wiele bogatych funkcjonalnie klas, których nie ma w standardzie Object Pascala, a ponadto umożliwia programowanie wizualne z wykorzystaniem predefiniowanych komponentów. Object Pascal jest rozszerzeniem języka Pascal – został on rozwinięty przez firmę Apple Computer przy współpracy Larry'ego Teslera, głównego architekta, i Niklausa Wirtha, twórcy Pascala. Object Pascal wywodzi się z wcześniejszej, obiektowo zorientowanej wersji Pascala nazywanej Clascal, która była dostępna na komputery Lisa.Programy tworzone w Delphi dla Win32 muszą zostać skompilowane do postaci kodu binarnego przed pierwszym wykonaniem. Niektóre komponenty wizualne działają już podczas tworzenia projektu, umożliwiając oglądanie efektów pracy. Delphi dla Win32 zapisuje informacje o właściwościach obiektów, udostępniając je programiście. Informacje te umożliwiają zmianę ich wartości przez programistę bez pisania kodu programu oraz są używane podczas pracy programu – technika ta zwana jest RTTI. Tworzone programy pracują na zasadzie obsługi zdarzeń, każde polecenie (np. kliknięcie myszką) generuje zdarzenie, które poprzez wewnętrzne mechanizmy programu są przesyłane do odpowiedniego komponentu, a rolą programisty jest tylko dołączenie odpowiedniego kodu umożliwiającego obsługę tego zdarzenia. Natywne programy tworzone w Delphi pod Win32 umożliwiają w prosty sposób stworzenie wydajnej aplikacji, sam język jest przyjazny użytkownikowi i podobny do języka C#[1] dla platformy .NET, który został stworzony znacznie później przez twórcę Delphi Andersa Hejlsberga, by stanowić alternatywę dla Delphi i dla Javy.Obecnie programy tworzone w Delphi mogą również działać pod platformą .NET Framework. Język użyty w Delphi for .NET nieznacznie różni się składniowo od tego użytego dla programów Win32 i jest projektowany dla architektury platformy .NET. W zależności od wersji środowiska programistycznego można tworzyć aplikację dla .NET w wersji .NET 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5.Odpowiednik Delphi produkcji firmy Borland dla Linuksa nosił nazwę Kylix. Jego produkcja została zaniechana, gdyż charakteryzował się niską jakością. Obecnie rozwijane jest na licencji GNU GPL zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) o nazwie Lazarus wzorowane na Delphi. Lazarus jest środowiskiem wieloplatformowym, dostępnym dla różnych systemów operacyjnych.
 • Delphi ist eine vom Unternehmen Borland entwickelte Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Object Pascal. Im November 2006 wurden die Entwicklerteams der Entwicklungswerkzeuge, darunter auch Delphi, von Borland in eine neue Tochtergesellschaft namens CodeGear ausgegliedert. Am 7. Mai 2008 wurde die IDE-Sparte an Embarcadero Technologies verkauft.
 • Delphi je integrované grafické vývojové prostředí firmy Borland určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal (objektové nástavbě Pascal). Obsahuje systém RAD (Rapid Application Development), který umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, na jehož základě je automaticky vytvářena kostra zdrojového kódu, což výrazně urychluje vývojový cyklus. Programování v Delphi je z velké části založeno na použití komponent. Komponenta je malý program (balíček funkcí), který vykonává určitou činnost (například zobrazuje text nebo obrázky, přehrává multimédia, komunikuje s databází, zprostředkovává FTP přenos, atd…).Velkou předností Delphi proti některým konkurenčním produktům jsou knihovny komponent, které jsou jejich součástí (např. VCL, CLX, Indy …). Dodávané komponenty významně usnadňují tvorbu aplikací. Další komponenty lze stáhnout z internetu (některé jsou zadarmo, některé se musí koupit). V Delphi lze vytvářet vlastní komponenty.Delphi jsou dodávány v různých verzích s rozdílnými znaky a odlišnou cenou: Personal, Professional, Enterprise (dříve Client/Server) a Architect.
 • 엠바카데로 델파이(Embarcadero Delphi Delphi, (이전 이름: 코드기어 델파이, 인프라이즈 델파이, 볼랜드 델파이))는 마이크로소프트 윈도 응용 프로그램을 위한 통합 개발 환경(고속 개발 도구)이며 원래는 볼랜드가 개발하였으나 지금은 엠바카데로사에서 소유하여 개발하고 있다. 오브젝트 파스칼 프로그래밍 언어로부터 파생된 언어인 델파이를 이용한다.델파이 컴파일러의 최신 버전은 2013년에 발표한 델파이 XE5 이다. 엠바카데로 RAD 스튜디오 XE5 (엠바카데로 RAD 스튜디오 XE5)에 포함되어 있다.
 • Delphi è sia un linguaggio di programmazione sia un ambiente di sviluppo. È stato creato dalla Borland (che per un certo periodo ha cambiato il suo nome in Inprise). Alla fine del 2006 Borland ha creato una divisione, CodeGear, alla quale sono stati trasferiti tutti gli ambienti di sviluppo, incluso Delphi.Il 7 maggio 2008 la divisione CodeGear è stata acquistata per 23 milioni di dollari dalla società Embarcadero Technologies rappresentata in Italia da bit Time Software.Il linguaggio Delphi, precedentemente conosciuto come Object Pascal (una versione di Pascal orientata agli oggetti), è stato sviluppato inizialmente per Microsoft Windows, ma negli ultimi anni sono state pubblicate versioni per GNU/Linux, PHP (Kylix) e per il framework .NET di Microsoft (come sarà possibile vedere nel prosieguo di questo articolo).È molto utilizzato per lo sviluppo di applicazioni desktop e aziendali che utilizzano database, ma essendo uno strumento di sviluppo di carattere generico lo si può utilizzare per qualsiasi tipo di progetto.
 • Delphi adalah sebuah Lingkungan pengembangan terpadu (IDE) untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Produk ini pada awalnya dikembangkan oleh CodeGear sebagai divisi pengembangan perangkat lunak milik Embarcadero, divisi tersebut sebelumnya adalah milik Borland. Bahasa Delphi, atau dikenal pula sebagai object pascal (pascal dengan ekstensi pemrograman berorientasi objek (PBO/OOP)) pada mulanya ditujukan hanya untuk Microsoft Windows, namun saat ini telah mampu digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk Mac OS X, iOS, Microsoft .NET framework (lihat di bawah).Pada tanggal 8 Februari 2006, Borland mengumumkan akan melepas seluruh jajaran produk pengembangan aplikasi komputernya termasuk di antaranya Delphi, untuk itulah Borland membentuk perusahaan baru dengan nama CodeGear sehingga terpisah dari Borland [1]. Saat ini Delphi menjadi bagian dari jajaran IDE milik Embarcadero Technologies setelah Embarcadero Technologies mengakuisisi CodeGear. Hal ini disebabkan karena kerugian yang terus menerus selama 2006 rugi bersih sebesar $53.1 juta, 2007 rugi bersih $61 juta. Sehingga pada tahun 2008 saat CodeGear menderita rugi bersih $22.3 maka CodeGear dijual ke Embarcadero seharga $23 juta untuk menutupi rugi bersih ini [2].
 • Delphi és un entorn de desenvolupament de programari dissenyat per a la programació de propòsit general amb èmfasi en la programació visual, per a aplicacions Microsoft Windows (32 i 64 bits), Mac OS X i iOS. Delphi s'utilitza com a llenguatge de programació una versió moderna de Pascal anomenada Object Pascal. Ha rebut diversos noms, actualment Embarcadero Delphi, anteriorment CodeGear Delphi i Borland Delphi, originalment desenvolupat per Borland i ara de propietat d'Embarcadero Technologies. Delphi XE2 és la versió més recent, distribuïda en cinc edicions: Starter, Pro, Enterprise, Ultimate i Architect.Actualment se n'ha desenvolupat una alternativa de codi obert i multiplataforma, anomenada Lazarus.
 • Delphi is de software-ontwikkelomgeving voor de objectgeoriënteerde programmeertaal Pascal. Borland breidde na versie 5.5 van Turbo Pascal de taal uit met objecten (Turbo Pascal 6) en maakte een versie voor Windows, die echter niet aan de eigen verwachtingen voldeed. Het kocht Object Pascal van Apple, dat op een andere taal overstapte, en ontwikkelde dat verder voor het Windows-platform.Met de ontwikkeling van een Windows-compiler met IDE, waarbij wijzigingen in formulieren met klikken en slepen meteen de programmacode wijzigden, werd de nieuwe naam Delphi geïntroduceerd. Hoewel aanvankelijk vooral bedoeld om databasetoepassingen te ontwikkelen bleek Delphi al snel veel gemakkelijker in het gebruik dan Turbo Pascal voor Windows.
 • Delphi programlama dilinin, temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırıyükleme (overloading) gibi temel NYP tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C++ den aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir programlama dilidir.Borland tarafından geliştirilmektedir. Win32 ve .NET platformları üzerinde yazılım geliştirmeye olanak sağlar. GNU/Linux platformu üzerinde geliştirme imkanı sağlayan Kylix isimli bir sürümü de bulunmaktadır.Delphi programlama dili nesne yönelimli bir dil olduğu için eklenen bütün nesnelerin (formlar da dahil) kodlarını oluşturur. Bu kodları "Unit" ler içerisinde barındırır.Aşağıda örnek bir Delphi kaynak kodu görülmektedir. Örnekte form üzerindeki button'a tıklandığında 'Merhaba Dünya' mesajı verir. Delphi tarafından oluşturulan koda programcının eklediği satır açıklama ile belirtilmiştir. unit Unit1;interfaceuses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;type TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end;var Form1: TForm1;implementation{$R *.dfm}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);begin ShowMessage('Merhaba Dünya'); { programcının eklediği satır}end;end.
 • Embarcadero Delphi ([дэлфа́й], по-русски обычно произносят [дэ́льфи] или [дэ́лфи]), ранее Borland Delphi и CodeGear Delphi, — интегрированная среда разработки ПО для Microsoft Windows, Mac OS, iOS и Android на языке Delphi (ранее носившем название Object Pascal), созданная первоначально фирмой Borland и на данный момент принадлежащая и разрабатываемая Embarcadero Technologies. Embarcadero Delphi является частью пакета Embarcadero RAD Studio и поставляется в четырёх редакциях: Starter, Professional, Enterprise и Architect. Координирующий офис Embarcadero ответственный за разработку Delphi находится в Торонто, тогда как сама разработка сконцентрирована главным образом в Румынии и России. В России Embarcadero представлена двумя офисами — в Санкт-Петербурге (разработка) и в Москве (маркетинг)
 • Embarcadero Delphi, antes conocido como CodeGear Delphi, Inprise Delphi y Borland Delphi, es un entorno de desarrollo de software diseñado para la programación de propósito general con énfasis en la programación visual. En Delphi se utiliza como lenguaje de programación una versión moderna de Pascal llamada Object Pascal. Es producido comercialmente por la empresa estadounidense CodeGear (antes lo desarrollaba Borland), adquirida en mayo de 2008 por Embarcadero Technologies, una empresa del grupo Thoma Cressey Bravo, en una suma que ronda los 30 millones de dólares. En sus diferentes variantes, permite producir archivos ejecutables para Windows, GNU/Linux y la plataforma .NET.CodeGear ha sido escindida de la empresa Borland, donde Delphi se creó originalmente, tras un proceso que pretendía en principio la venta del departamento de herramientas para desarrollo [1].
 • Embarcadero Delphi(エンバカデロ デルファイ)は、エンバカデロ・テクノロジーズが開発するMicrosoft Windows向けの統合開発環境である。開発会社の変更に伴って名称も少しずつ変わっており、かつてはCodeGear Delphi(コードギア-)、Borland Delphi(ボーランド-)として開発されていた。プログラミング言語として、教育用として見られる事の多い「Pascal」を大幅に拡張し、オブジェクト指向開発を可能とした「Delphi言語(Delphi6まではObject Pascalと呼ばれた)」を用いる。独自のフレームワークにより迅速なユーザーインターフェイスの設計、オブジェクト指向開発を可能とする。本項ではDelphi Prismとして開発されていた「Embacardero Prism」についても述べる。
 • A Delphi az Embarcadero Technologies vállalat (korábban a Borland Software Corporation, illetve a CodeGear) Windows grafikus felületen futó Object Pascal alapú negyedik generációs (4GL) integrált fejlesztői környezete, amely a VCL, a vizuális komponensek könyvtára segítségével kifejezetten magas szintű és hatékony fejlesztést tesz lehetővé. Ugyanez a könyvtár és fejlesztési felület az alapja a Borland C++ Builderének is.A Borland 2006-ban kiadta a Turbo termékcsaládot: Turbo Delphi for Win32, Turbo Delphi for .Net, Turbo C++, Turbo C#. Minden szoftver két változatban érhető el: a Professional verziók megvásárolható termékek, míg az Explorer jelzésűek ingyen letölthetők a cég honlapjáról. Utóbbiak főleg diákoknak és hobbifejlesztőknek készültek, ugyanakkor nagy tudású fejlesztőeszközök és a velük fordított program szabadon értékesíthető.
 • Embarcadero Delphi, anteriormente conhecido como CodeGear Delphi, Inprise Delphi e Borland Delphi, também conhecido como Delphi, é um compilador e uma IDE, produzido antigamente pela Borland Software Corporation e atualmente produzido pela Embarcadero. O Delphi, originalmente direcionado para a plataforma Windows, chegou a ser usado para desenvolvimento de aplicações nativas para Linux através do Kylix (o Kylix é um IDE para as linguagens C++ e Object Pascal), e para o framework Microsoft .NET em suas versões mais recentes. O desenvolvimento do Kylix foi descontinuado.Atualmente há um projeto chamado Lazarus que possui uma interface muito semelhante ao Delphi e a característica de ser multiplataforma, ou seja, roda em Linux, Windows, OS/2, Mac OS tradicional, Mac OS X, ARM, BSD, BeOS, DOS, CORO e mais.O Delphi é muito utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop, aplicações multicamadas e cliente/servidor, compatível com os bancos de dados mais conhecidos do mercado. O Delphi pode ser utilizado para diversos tipos de desenvolvimento de projeto, abrangendo desde Serviços a Aplicações Web e CTI. O nome Delphi é inspirado na cidade de Delfos, o único local na Grécia antiga em que era possível consultar o Oráculo de Delfos. O nome deve-se ao fato de que os desenvolvedores do compilador buscavam uma ferramenta capaz de acessar o banco de dados Oracle - daí o trocadilho: "a única maneira de acessar o oráculo é usando Delphi".
dbpedia-owl:latestReleaseDate
 • 2014-09-02 (xsd:date)
dbpedia-owl:latestReleaseVersion
 • XE7
dbpedia-owl:license
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 10085 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20311 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109492406 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeDernièreVersion
 • 2014-09-02 (xsd:date)
prop-fr:dateDePremièreVersion
 • 1995 (xsd:integer)
prop-fr:dernièreVersion
 • XE7
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:licence
prop-fr:nom
 • Embarcadero Delphi
prop-fr:siteWeb
prop-fr:trad
 • Embarcadero Technologies
prop-fr:type
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Delphi
prop-fr:wikiversityTitre
 • Delphi
 • Delphi
prop-fr:état
 • Actif
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'Embarcadero Delphi (souvent abrégé en Delphi) est à la fois un environnement de développement intégré (EDI) et un langage de programmation orienté objet.L'EDI Delphi est un EDI propriétaire fonctionnant sous Windows créé en 1995 et édité par Borland. À l'époque, créer des programmes graphiques sous Windows se faisait en grande majorité en utilisant soit la chaîne de compilation Visual C++, soit le RAD Visual Basic.
 • Delphi ist eine vom Unternehmen Borland entwickelte Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Object Pascal. Im November 2006 wurden die Entwicklerteams der Entwicklungswerkzeuge, darunter auch Delphi, von Borland in eine neue Tochtergesellschaft namens CodeGear ausgegliedert. Am 7. Mai 2008 wurde die IDE-Sparte an Embarcadero Technologies verkauft.
 • 엠바카데로 델파이(Embarcadero Delphi Delphi, (이전 이름: 코드기어 델파이, 인프라이즈 델파이, 볼랜드 델파이))는 마이크로소프트 윈도 응용 프로그램을 위한 통합 개발 환경(고속 개발 도구)이며 원래는 볼랜드가 개발하였으나 지금은 엠바카데로사에서 소유하여 개발하고 있다. 오브젝트 파스칼 프로그래밍 언어로부터 파생된 언어인 델파이를 이용한다.델파이 컴파일러의 최신 버전은 2013년에 발표한 델파이 XE5 이다. 엠바카데로 RAD 스튜디오 XE5 (엠바카데로 RAD 스튜디오 XE5)에 포함되어 있다.
 • Embarcadero Delphi(エンバカデロ デルファイ)は、エンバカデロ・テクノロジーズが開発するMicrosoft Windows向けの統合開発環境である。開発会社の変更に伴って名称も少しずつ変わっており、かつてはCodeGear Delphi(コードギア-)、Borland Delphi(ボーランド-)として開発されていた。プログラミング言語として、教育用として見られる事の多い「Pascal」を大幅に拡張し、オブジェクト指向開発を可能とした「Delphi言語(Delphi6まではObject Pascalと呼ばれた)」を用いる。独自のフレームワークにより迅速なユーザーインターフェイスの設計、オブジェクト指向開発を可能とする。本項ではDelphi Prismとして開発されていた「Embacardero Prism」についても述べる。
 • Delphi és un entorn de desenvolupament de programari dissenyat per a la programació de propòsit general amb èmfasi en la programació visual, per a aplicacions Microsoft Windows (32 i 64 bits), Mac OS X i iOS. Delphi s'utilitza com a llenguatge de programació una versió moderna de Pascal anomenada Object Pascal. Ha rebut diversos noms, actualment Embarcadero Delphi, anteriorment CodeGear Delphi i Borland Delphi, originalment desenvolupat per Borland i ara de propietat d'Embarcadero Technologies.
 • Delphi è sia un linguaggio di programmazione sia un ambiente di sviluppo. È stato creato dalla Borland (che per un certo periodo ha cambiato il suo nome in Inprise).
 • A Delphi az Embarcadero Technologies vállalat (korábban a Borland Software Corporation, illetve a CodeGear) Windows grafikus felületen futó Object Pascal alapú negyedik generációs (4GL) integrált fejlesztői környezete, amely a VCL, a vizuális komponensek könyvtára segítségével kifejezetten magas szintű és hatékony fejlesztést tesz lehetővé.
 • Delphi adalah sebuah Lingkungan pengembangan terpadu (IDE) untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Produk ini pada awalnya dikembangkan oleh CodeGear sebagai divisi pengembangan perangkat lunak milik Embarcadero, divisi tersebut sebelumnya adalah milik Borland.
 • Embarcadero Delphi, anteriormente conhecido como CodeGear Delphi, Inprise Delphi e Borland Delphi, também conhecido como Delphi, é um compilador e uma IDE, produzido antigamente pela Borland Software Corporation e atualmente produzido pela Embarcadero.
 • Delphi je integrované grafické vývojové prostředí firmy Borland určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal (objektové nástavbě Pascal). Obsahuje systém RAD (Rapid Application Development), který umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, na jehož základě je automaticky vytvářena kostra zdrojového kódu, což výrazně urychluje vývojový cyklus. Programování v Delphi je z velké části založeno na použití komponent.
 • Delphi is de software-ontwikkelomgeving voor de objectgeoriënteerde programmeertaal Pascal. Borland breidde na versie 5.5 van Turbo Pascal de taal uit met objecten (Turbo Pascal 6) en maakte een versie voor Windows, die echter niet aan de eigen verwachtingen voldeed.
 • Delphi – język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus.
 • Delphi е среда за разработка и език за програмиране (езикът е известен също като Object Pascal). До 2006-та година е поддържан от Borland Corporation. След това Борланд сформират отделна компания - CodeGear, към която прехвърлят собствеността на всичките си продукти за разработка на софтуер, включително Delphi. Първоначално на Delphi е била възможна разработката само на Windows приложения, докато сега има версии за Linux. Поддържа се и .NET платформата.
 • Embarcadero Delphi, antes conocido como CodeGear Delphi, Inprise Delphi y Borland Delphi, es un entorno de desarrollo de software diseñado para la programación de propósito general con énfasis en la programación visual. En Delphi se utiliza como lenguaje de programación una versión moderna de Pascal llamada Object Pascal.
 • Embarcadero Delphi ([дэлфа́й], по-русски обычно произносят [дэ́льфи] или [дэ́лфи]), ранее Borland Delphi и CodeGear Delphi, — интегрированная среда разработки ПО для Microsoft Windows, Mac OS, iOS и Android на языке Delphi (ранее носившем название Object Pascal), созданная первоначально фирмой Borland и на данный момент принадлежащая и разрабатываемая Embarcadero Technologies.
 • Delphi programlama dilinin, temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırıyükleme (overloading) gibi temel NYP tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C++ den aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir programlama dilidir.Borland tarafından geliştirilmektedir. Win32 ve .NET platformları üzerinde yazılım geliştirmeye olanak sağlar.
rdfs:label
 • Embarcadero Delphi
 • Delphi
 • Delphi
 • Delphi
 • Delphi
 • Delphi
 • Delphi (fejlesztőkörnyezet)
 • Delphi (programlama dili)
 • Delphi (programming language)
 • Delphi (software)
 • Delphi (среда разработки)
 • Embarcadero Delphi
 • Embarcadero Delphi
 • Embarcadero Delphi
 • Embarcadero Delphi
 • Embarcadero Delphi
 • 델파이
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Embarcadero Delphi
is dbpedia-owl:programmingLanguage of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:implémentations of
is prop-fr:langageDeProgrammation of
is foaf:primaryTopic of