Les Einsatzgruppen (traduction littérale : « groupes d'intervention ») étaient des unités de police politique militarisées du IIIe Reich, créées dès l'Anschluss et chargées, à partir de l'invasion de la Pologne, de l'assassinat systématique des opposants réels ou imaginaires au régime nazi et en particulier des Juifs.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Einsatzgruppen (traduction littérale : « groupes d'intervention ») étaient des unités de police politique militarisées du IIIe Reich, créées dès l'Anschluss et chargées, à partir de l'invasion de la Pologne, de l'assassinat systématique des opposants réels ou imaginaires au régime nazi et en particulier des Juifs. Ces groupes sous l'autorité administrative de l'armée dépendaient pour les ordres opérationnels du Reichssicherheitshauptamt (« Office principal de la sécurité du Reich » ou RSHA) et agissaient dans les territoires occupés de l'Est (Pologne, Union soviétique et Pays baltes), à l'arrière du front de l'Est.Ils étaient principalement composés par des membres de la SS, appartenant au RSHA (Gestapo, Kripo, SD) et par des membres de l’Ordnungspolizei ; ils comprenaient également des auxiliaires locaux de la police de sécurité, la Schutzmannschaft.Les missions d'extermination des Einsatzgruppen furent successivement l'élimination en masse des cadres polonais, des handicapés, des Juifs et des Tziganes, puis, à partir de la rupture du pacte germano-soviétique et de l'invasion de l'Union soviétique du 22 juin 1941, des prisonniers de guerre et des civils soviétiques, des partisans (qualifiés par les SS de saboteurs et terroristes), des cadres soviétiques, dont les commissaires politiques et des communistes au sens général du terme.De 1940 à 1943, les Einsatzgruppen assassinèrent plus d'un million de personnes, essentiellement des Juifs et, à partir du 22 juin 1941, des prisonniers de guerre soviétiques. Leur action fut la première phase de la Shoah, dans un premier temps les fusillades (appelée Shoah par balles), et dans un deuxième temps les camions à gaz itinérants, avant la mise en place des camps d'extermination pour la première vague en 1941 et parallèlement à ceux-ci pendant la deuxième vague en 1942.
 • Az Einsatzgruppe (magyarul: munkacsoport, vagy bevetési csoport, rövidítve EGr), teljes nevén Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD („A Biztonsági Rendőrség és a Biztonsági Szolgálat bevetési csoportjai”) elsősorban német félkatonai csoport, azok összessége, ami az SS vezetése alá tartozott, annak végrehajtó szervezete volt a második világháború előtt és közben. Az Einsatzgruppe fő feladatát a nürnbergi per során Erich von dem Bach-Zelewski SS-tábornok így határozta meg: „a zsidók, cigányok és a politikai komisszárok megsemmisítése volt”. Az Einsatzgruppéknak kulcsfontosságú szerepük volt Hitler faji politikájának végrehajtásában a meghódított területeken.Az Einsatzgruppék általában különböző rendőrségi erők (mint például a Gestapo, a Kripo, vagy a Sicherheitsdienst) tagjaiból és Waffen-SS alkalmazottaiból álltak. Ezek a csoportok a Kelet-Európában és a Szovjetunióban előretörő Wehrmacht csapatok után haladtak. A megszállt területeken néha még a helyi lakosság is segítségükre volt. Az Einsatzgruppe személyi állományában számos SS-tag és német állampolgár volt.Saját feljegyzéseik szerint a halálosztagok több mint egymillió zsidó haláláért felelősek, melyek nagy része ártatlan civil volt. A kivégzések bírósági eljárás nélkül, és törvénytelenül történetek. Kezdetben a fő célpontok a lengyel értelmiségiek voltak, de később már a kelet-európai zsidók töltötték be ezt a szerepet. Raul Hilberg amerikai történész szerint az Einsatzgruppék és a hozzájuk rendelt alakulatok 1941 és 1945 között több mint 2 millió embert öltek meg, közöttük megközelítőleg 1,3 millió zsidó származásút.A háború utáni nürnbergi persorozatban, az első főpert követő tizenkét per kilencedikében, az 1947–48-ban zajlott úgynevezett Einsatzgruppe-perben huszonnégy parancsnoki beosztású korábbi EGr-tisztet ítéltek el, köztük tizennégyet kötél általi halálra. Az elítéltek közül egyetlen egyet sem mentettek fel a vádak alól. Később négy további EGr-vezetőt fogtak perbe és végeztek ki más nemzeti büntetőperekben.
 • Айнзацгрупите (от нем.: Einsatzgruppen) са оперативно-наказателни формирования със специално предназначение към СД.Създадени са и са използвани за масови екзекуции на неблагонадеждни цивилни граждани (терминът, използван в германските официални документи, е елементи) в окупираните от Третия райх територии. Предназначени са за справяне с: политически интелектуалци; комунисти; партизани; расово непълноценни групи, като цигани; лица с противообществени прояви. Айнзацгрупите са сформирани от служители на полицията за безопасност (Зипо), полицията (състояща се от Гестапо и криминалната полиция (Крипо)), службата за сигурност, полицията за поддържане на реда (Орпо) и Вафен-СС. Първите айнзацгрупи са създадени по време на аншлуса на Австрия към Райха през 1938 г. Те добиват голямо значение с за поддържане на реда в окупираните територии след избухването на Втората световна война, и в частност по време на войната с Полша (1939) и нахлуването в СССР (1941).
 • Einsatzgruppen (German for "task forces", "deployment groups"; singular Einsatzgruppe; official full name Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) were Schutzstaffel (SS) paramilitary death squads of Nazi Germany that were responsible for mass killings, primarily by shooting, during World War II. The Einsatzgruppen had a leading role in the implementation of the Final Solution of the Jewish question (Die Endlösung der Judenfrage) in territories conquered by Nazi Germany. Almost all of the people they killed were civilians, beginning with the Polish intelligentsia and swiftly progressing to Soviet political commissars, Jews, and Gypsies throughout Eastern Europe.Under the direction of Reichsführer-SS Heinrich Himmler and the supervision of SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, the Einsatzgruppen operated in territories occupied by the German armed forces following the invasion of Poland in September 1939 and Operation Barbarossa (the invasion of the Soviet Union) in June 1941. The Einsatzgruppen carried out operations ranging from the murder of a few people to operations which lasted over two or more days, such as the massacre at Babi Yar (33,771 killed in two days) and the Rumbula massacre (25,000 killed in two days). As ordered by Nazi leader Adolf Hitler, the Wehrmacht cooperated with the Einsatzgruppen and provided logistical support for their operations. Historian Raul Hilberg estimates that between 1941 and 1945 the Einsatzgruppen and related auxiliary troops killed more than two million people, including 1.3 million Jews. The total number of Jews murdered during the Holocaust is estimated at 5.5 to six million people.After the close of the World War II, 24 senior leaders of the Einsatzgruppen were prosecuted in the Einsatzgruppen Trial in 1947–48, charged with crimes against humanity and war crimes. Fourteen death sentences and two life sentences were handed out. Four additional Einsatzgruppe leaders were later tried and executed by other nations.
 • Pohotovostní jednotky Einsatzgruppen byly zřízeny vedoucími představiteli nacistického Německa již před invazí do Rakouska a obsazením Československa. Po obsazení Polska bylo jejich úkolem terorizovat místní obyvatelstvo a likvidovat nežádoucí osoby, v první řadě Židy, polskou inteligenci a kněze (operace Tannenberg). V květnu roku 1941 vznikly jednotky SS Einsatzgruppen určené pro činnost v Sovětském svazu, kam byl plánován německý útok - operace Barbarossa. Jejich úkolem byl jednak boj proti partyzánům, jednak likvidace skupin obyvatelstva - v první řadě Židů, komunistů a Cikánů, postupně následovalo vyhlazování slovanského obyvatelstva a příslušníků asijských menšin v Sovětském svazu. Veliteli těchto zvláštních jednotek byli příslušníci tajné státní policie gestapa (Geheime Staatspolizei), SD (Sicherheitsdienst) a SS (Schutz-Staffeln). Mužstvo tvořili příslušníci gestapa, SD, SS, příslušníci pořádkové policie OrPo (Ordnungspolizei) a zejména příslušníci zbraní SS (Waffen-SS).SS Einsatzgruppen vykonávaly ty nejvíce odsuzované zločiny na okupovaném území Sovětského svazu. Např. v rokli Babí Jar u Kyjeva zavraždily koncem září přes 33 tisíc Židů, přičemž na tomto místě bylo celkem zmasakrováno 100 - 200 tisíc občanů SSSR. V polovině roku 1943 se Sonderkommando 1005 pokusilo odstranit důkazy o masových popravách exhumací a kremací mrtvých.Einsatzgruppen se dělily na další podskupiny známé jako Einsatzkommandos či Sonderkommandos. V případě potřeby mohly požádat jednotky Einsatzgruppen o pomoc Wehrmacht, ještě důležitější byla pro ně spolupráce s místními policejními sbory na Ukrajině, v Lotyšsku či Litvě, kde jejich příslušníci bývali odměňováni z majetku ukradeného zavražděným obětem.V Sovětském svazu byly čtyři Einsatzgruppy, přičemž každou z nich tvořilo zhruba 3000 mužů. Einsatzgruppe A (velitel SS-Standartenführer Dr. Franz Walter Stahlecker) - Pobaltí, sídlo „pevnost smrti číslo 9“ u Kaunasu Einsatzgruppe B (velitel SS-Brigadeführer Arthur Nebe) - Bělorusko Einsatzgruppe C (velitel SS-Brigadeführer Dr. Otto Rasch) - Ukrajině, sídlo Kyjev Einsatzgruppe D (velitel SS-Standartenführer prof. Otto Ohlendorf) Besarábie, Krym, KavkazZpůsob likvidace lidí těmito komandy byla nanejvýš brutální. Lidé byli vyhnáni z domovů, přičemž se stávalo, že nemohoucí lidé byli zastřeleni i v posteli. Ostatní odcházeli buď do transportů, které je odvážely do koncentračních táborů, nebo na určitá místa, kde mužové museli vykopat masový hrob, načež lidé byli postupně stříleni a padali postupně do hrobu. Před exekucí se mnohdy museli dívat na oběti, které tam už ležely. Stávalo se, že se ženy před popravou musely vysvléct do naha, některé z nich byly před popravou znásilněny nebo se samy podvolily, aby si zachránily život, ovšem většinou stejně byly druhý den zastřeleny, aby se Němci zbavili svědků masakru. Další "kratochvílí" komand byly tzv. "hony," při nichž byli lidé, kteří se schovávali v lese, stříleni jako lovná zvěř. Podobnou záležitostí bylo využívání odsouzených jako terčů při cvičných střelbách. Brutálním způsobem likvidace bylo i nahánění lidí na dopravní lodě, které byly v moři potopeny. Einsatzgruppy se účastnily i tzv. "vyčišťovacích protipartyzánských akcí," při nichž bylo masakrováno civilní obyvatelstvo vesnic v příslušné oblasti. Při těchto akcích, které vykonávaly samostatně i jednotky Waffen SS, byli lidé přinuceni odejít do některé větší budovy (např. do kostela), přičemž tam byli buď upáleni zaživa, nebo zmasakrováni ručními granáty. Tyto vesnice, (mezi nimiž byl např. i Český Malín, v němž žila česká menšina), pak byly do základů vypáleny.Počet obětí řádění těchto jednotek není přesně znám. Odhaduje se, že jen v Sovětském svazu bylo těmito komandy smrti zlikvidováno zhruba 2 milióny osob, z toho asi 900 tisíc Židů. Některé zdroje uvádějí, že jednotky Einsatzgruppen mají na svědomí smrt až tří miliónů sovětských válečných zajatců. Odhady komplikuje i ta skutečnost, že není přesně známo, kolik zločinů spadalo pod přímou kompetenci jednotlivých skupin Einsatzgruppen, a kolik jí mají na svědomí další německé oddíly (Waffen SS, SS-Totenkopfverbände, Wehrmacht, jiné speciální skupiny).Po vypuknutí Slovenského národního povstání v roce 1944 působily tyto jednotky i na Slovensku. Kromě potlačování povstání se účastnily masakrů, při nichž bylo povražděno přes 5 tisíc Slováků včetně starců, žen a dětí, bylo vypáleno 90 slovenských vesnic, a po válce bylo odkryto 211 hromadných hrobů.
 • Einsatzgruppen ("forças-tarefa" ou "grupos de intervenção" em alemão; oficialmente Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) eram unidades de polícia política militarizadas do III Reich, criadas por ocasião da Anschluss e encarregadas, após a invasão da Polônia (setembro de 1939), a campanha dos Balcãs (1941) e, especialmente, após a Operação Barbarossa (a invasão da União Soviética, em junho de 1941), do assassinato sistemático de opositores reais ou imaginários do regime nazista. Sob a direção do Reichsführer-SS Heinrich Himmler e a supervisão do SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, os Einsatzgruppen operaram nos territórios ocupados pela Alemanha, na Europa Oriental. Sua principal tarefa, de acordo com o general SS Erich von dem Bach, no Julgamento de Nuremberg, foi combater as guerrilhas soviéticas em território ocupado. As missões dos Einsatzgruppen foram sucessivamente a eliminação em massa de membros da intelligentsia polonesa, bem como de pessoas deficientes, judeus e ciganos. Estiveram muito envolvidos na Shoah e no Porajmos. Depois, a partir da ruptura do pacto germano-soviético e da invasão da União Soviética, em 22 de junho de 1941, passaram a eliminar também prisioneiros de guerra e civis soviéticos, partisans (qualificados pela SS como sabotadores e terroristas), funcionários soviéticos, incluindo os comissários políticos e comunistas em geral.Estima-se que, entre 1940 a 1943, os Einsatzgruppen tenham assassinado mais de um milhão de pessoas, incluindo, a partir de 22 de junho de 1941, prisioneiros de guerra soviéticos.Formados principalmente por homens da Ordnungspolizei, Waffen-SS e voluntários locais, liderados por oficiais da Gestapo, Kripo e SD, esses esquadrões da morte seguiam a Wehrmacht à medida que esta avançava para leste, através da Europa Oriental, rumo à União Soviética. Nos territórios ocupados, os Einsatzgruppen também usavam a população local por razões de segurança e para aumentar seu número, quando necessário. As atividades dos Einsatzgruppen eram disseminadas por um vasto grupo de soldados da SS e do Reich.Segundo seus próprios registros, os Einsatzgruppen mataram mais de um milhão de pessoas, praticamente todos civis, não utilizando quaisquer procedimentos legais (nenhuma leitura de sentença, seja de lei marcial ou administrativa), principiando pela intelligentsia polonesa, e progredindo rapidamente, por volta de 1941, ao objetivo principal de assassinar todos os comunistas da Europa Oriental. O historiador Raul Hilberg calcula que entre 1941 e 1945 os Einsatzgruppen e as SS mataram mais de 1,3 milhão de pessoas em assassinatos ao ar livre.
 • Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren ideologisch geschulte und teils mobile, teils stationäre „Sondereinheiten“, die der Reichsführer-SS Heinrich Himmler im Auftrag Adolf Hitlers für Massenmorde im Polenfeldzug 1939, im Balkanfeldzug 1941 und vor allem im Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945 aufstellen und einsetzen ließ. Sie dienten der schrittweisen Umsetzung der nationalsozialistischen Rassenideologie und Völkermordpolitik und waren mit anderen Tätergruppen wesentlich am Holocaust und Porajmos beteiligt.In Polen ermordeten sie ab September 1939 auf Befehl Hitlers und mit Wissen der Wehrmacht mindestens 60.000 Angehörige staatlicher Eliten, darunter etwa 7000 Juden, sowie Tausende psychisch Kranke. Im Herrschaftsbereich der Sowjetunion und auf dem Balkan ermordeten sie in Zusammenarbeit mit der Wehrmacht ab 1941 Juden, Sinti und Roma (sogenannte „Zigeuner“), Kommunisten, tatsächliche und vermeintliche Partisanen, „Asoziale“ sowie psychisch Kranke, geistig und körperlich Behinderte. Die Haupttäter waren Angehörige der Sicherheitspolizei (Sipo) – bestehend aus Geheimer Staats- (Gestapo) und Kriminalpolizei (Kripo) –, des Sicherheitsdienstes (SD), der Ordnungspolizei (Orpo) und der Waffen-SS.
 • 특별행동부대(Einsatzgruppen 아인자츠그루펜[*])는 나치 독일 시대 친위대의 하위 조직으로, 2차 세계대전 때 학살을 주로 담당했다. 유대인 문제의 최종 해결의 주도적인 역할을 하였다.
 • Einsatzgruppen waren paramilitaire groepen uit het Derde Rijk die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren aan het oostfront. Deze eenheden, die bestonden uit leden van de Sicherheitspolizei (Sipo), Sicherheitsdienst (SD), Ordnungspolizei (Orpo) en Waffen-SS, volgden de Wehrmacht in het spoor van haar opmars. De missie van de Einsatzgruppen was om alle weerstand achter de Duitse frontlinie uit te schakelen. De Einsatzgruppen doodden in hun ogen "ongewenste elementen" zoals Joden, communisten, zigeuners, intellectuelen, gehandicapten en partizanen. De slachtoffers waren voornamelijk burgers die zonder enige vorm van proces werden vermoord.
 • Einsatzgruppen (ekintza-taldeak esan nahi duen alemanezko hitza; singularra: Einsatzgruppe; izen osoa Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) Alemania Naziko Schutzstaffel-en (SS) unitate hiltzaile mugikorrei ematen zitzaien izena da. Bigarren Mundu Gerran, talde hauek masa-hilkintzak egin zituzten Ekialdeko Europan, gehienean tiroka. Garrantzi handia izan zuten nazien politika genozida gauzatzeko tenorean eta, beste erakunde kriminal batzuekin batera, Porajmos eta Holokaustoaren arduradunetakoak izan ziren. Talde hauek milioi eta erdi lagun inguru hil zituzten, gehienak juduak.1939ko irailetik aitzina, Hitlerren aginduz eta Wehrmacht jakinaren gainean zegoela, 60.000 lagun inguru hil zituzten Polonian: juduak (7.000 inguru), buruko gaixoak, intelektualak, apaiz katolikoak eta nobleak. 1941eko ekainean Bizargorri Operazioa hasi zenetik, Sobiet Batasunean (gehienbat Ukraina eta Herrialde Baltikoetan) eta Balkanetan, Wehrmachtekin elkarlanean, juduak, ijitoak, komunistak eta ezindu fisiko eta psikikoak erahiltzen jardun zuten. Esaterako, 1941eko irailean 33.771 judu hil zituzten, bi egunez, Babin Jar-en (Ukraina), eta 1941eko azaroaren 30etik abenduaren 8ra, 25.000 Rumbulako oihanean (Rigatik hurbil, Letonia) .Bigarren Mundu Gerra amaitu ostean, Einsatzgruppen taldeetako 24 goi-kargu epaituak izan ziren Nurenbergen, gerra krimenez eta gizadiaren aurkako krimenez akusaturik. Hamalau heriotzara (lau bete ziren) eta bi bizi bitarteko espetxera zigortuak izan ziren.
 • Einsatzgruppen (en alemán, «grupos operativos» o «grupos de operaciones») era el nombre de un conjunto de escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de las SS, SD y otros miembros de la policía secreta de la Alemania Nazi. Estos escuadrones de la muerte pertenecieron a las SS y actuaron primero, superficialmente, en la anexión de Austria de 1938 (Anschluss) y la invasión de Checoeslovaquia (1939), y después, ya plenamente, en Polonia (1939) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1941 como unidades especiales autónomas. Su tarea principal, en palabras del general Erich von dem Bach-Zelewski de las SS en los juicios de Núremberg, era «la aniquilación de los judíos (prioritario), los gitanos y los comisarios políticos». Según sus propios expedientes, mataron alrededor de un millón cuatrocientas mil personas, casi exclusivamente civiles, sin supervisión judicial ni respaldo alguno de la legalidad (no se efectuó ninguna lectura de acusaciones del derecho penal o administrativo). Los asesinatos comenzaron con la aniquilación de la intelligentsia polaca tras la invasión de este país, y más adelante de las etnias despreciadas como infrahumanas para el régimen nazi, incluyendo mujeres y niños, de las poblaciones que quedaban tras la línea del frente. Su tarea fue realizar fusilamientos masivos en los que se asesinaba sin ningún tipo de pruebas de los "crímenes" de los que se les acusaba. Asesinaron en total a más de un millón cuatrocientos mil judíos, comunistas, prisioneros de guerra y gitanos.
 • Einsatzgruppen (Grupy Operacyjne) – grupy operacyjne hitlerowskiej policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD) działające w czasie II wojny światowej, a organizowane przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy RSHA.
 • Einsatzgruppen ("Hareket Birlikleri"), Nazi Almanyası'nda Heinrich Himmler'in kontrolünde ve Reinhard Heydrich yönetimi altındaki Alman Ordusunun işgal ettiği bölgeleri ev ev arayarak Yahudileri, Romanları ve komünistleri öldüren seyyar infaz birlikleri. Toplama kampları kurulmadan önce infazlarda etkin rol oynamışlardır. En önemli eylemleri Babi Yar Katliamı'dır. Gezici birliklerdir. Sürekli hareket halinde olup bir infazdan ötekine doğru eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Çukur kazıp öldürüp gömme işi oyalayıcı olduğundan ve öldürme sırasında çok fazla mermi harcandığından bunun yerine toplama kampları kurulmuştur.Einsatzgruppen'in kendisine verilen görev gereği 1941-1945 yılları arasında 1,3 milyondan fazla Yahudiyi kurşuna dizdikleri tahmin edilmektedir. A B C ve D isminde 4 Einsatzgruppe timi vardı ve her birlik 600-1000 askerden oluşuyordu.
 • Einsatzgruppen era el nom d'un conjunt de grups militars (MaPeD) formats a l'Alemanya nazi abans i durant la Segona Guerra Mundial. Aquestes esquadrilles de la mort van pertànyer a les SS i van seguir a la Wehrmacht en els seus atacs, primer contra Polònia i després a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS). La seva tasca principal, en paraules del general Erich von dem Bach-Zelewski de les SS al Judicis de Nuremberg, "era l'aniquilació dels jueus, dels gitanos i els comissaris polítics". Segons els seus propis expedients, van matar al voltant d'un milió de persones, gairebé exclusivament civils, sense supervisió judicial ni cap suport de la legalitat (no es va efectuar cap lectura d'acusacions del dret penal o administratiu). Els assassinats van començar amb l'aniquilació de la intelligèntsia polonesa després de la invasió d'aquest país, i més endavant dels col·lectius menyspreats pel règim nazi, incloent dones i nens, de les poblacions que quedaven després de la línia del front. La seva tasca va ser totalment covarda realitzant afusellaments massius en els quals s'assassinava sense cap tipus de proves dels "crims" dels quals se'ls acusava (normalment haver nascut jueu o no "ari"). Els Einsatzgruppen SS, estaven constituïts per Sonderkommandos i Einsatzkommandos. Aquests últims estaven formats per oficials de la Gestapo, la Kriminalpolizei, l'SD, i les Waffen-SS.
 • Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr) — оперативные (карательные) группы специального назначения СД, созданные и используемые в целях массовых казней гражданских лиц на захваченных Третьим рейхом территориях. Жертвами группы в первую очередь были: евреи, цыгане и др. так называемые «расово неполноценные», политическая интеллигенция, коммунисты, партизаны и «асоциальные элементы». Основными исполнителями были служащие полиции безопасности (состоящей из гестапо и уголовной полиции) Службы безопасности (СД), полиции порядка (ОрПо) и войск СС.Впервые созданы во время присоединения Австрии к Германскому рейху в 1938 г. Наиболее массовое применение получили во время захвата Польши (1939) и вторжения в СССР (1941—1945).
 • Le Einsatzgruppen (letteralmente «unità operative») erano speciali reparti tedeschi, composti da uomini delle SS e della polizia, che operarono nel corso della Seconda guerra mondiale.Le Einsatzgruppen furono impiegate prevalentemente in Unione Sovietica e Polonia. Il loro compito principale, nella testimonianza resa nel corso del processo di Norimberga da Erich von dem Bach-Zelewski, era «l'annientamento di ebrei, zingari e commissari politici», ottenuto mediante fucilazioni di massa e l'utilizzo di autocarri convertiti in camere a gas (i Gaswagen) e poi nei lager specializzati in sterminio.
 • アインザッツグルッペン(独:Einsatzgruppen)は、ドイツの保安警察 (SiPo) と保安部 (SD) がドイツ国防軍の前線の後方で「敵性分子」(特にユダヤ人)を銃殺もしくはガス殺するために組織した部隊である。アインザッツグルッペンは複数表記で、単数形はアインザッツグルッペ Einsatzgruppe となる。「アインザッツグルッペ」を直訳すると「出動集団」である。正式名称は「保安警察及び保安部のアインザッツグルッペン」(Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes)という。本稿では「アインザッツグルッペン」と表記するが、意訳で「特別行動部隊」「特別任務部隊」という表記もよく見られる。それ以外には「移動虐殺(もしくは殺人・抹殺・殺戮)部隊」といった意訳も見られる。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 91744 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 52779 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 219 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111083859 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Histoire
 • Histoire du temps présent
 • L’Univers historique
 • « Folio » Histoire
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commentaire
 • Monographie sur l'Einsatzgruppe A
prop-fr:id
 • I
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 274670434 (xsd:integer)
 • 2012354491 (xsd:integer)
 • 2020289822 (xsd:integer)
 • 2020992906 (xsd:integer)
 • 2070309835 (xsd:integer)
 • 2251380256 (xsd:double)
 • 2870279116 (xsd:double)
 • 9782070779413 (xsd:double)
 • 9782251380865 (xsd:double)
 • 9782262027421 (xsd:double)
 • 9782286069803 (xsd:double)
 • 9782702137994 (xsd:double)
 • 9782952440950 (xsd:double)
 • 0978-02-02 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • de
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Raul Hilberg
 • Richard Rhodes
 • Saul Friedländer
 • Guido Knopp
 • Christian Ingrao
 • Michaël Prazan
prop-fr:lienÉditeur
 • Le Seuil
prop-fr:lieu
 • Bruxelles
 • Paris
 • Stuttgart
 • Rutherford
prop-fr:mois
 • juillet/décembre
prop-fr:nom
 • Collectif
 • Becker
 • Audoin-Rouzeau
 • Rhodes
 • Baechler
 • Bartov
 • Browning
 • Friedländer
 • Hilberg
 • Knopp
 • Rousso
 • Goldhagen
 • Headland
 • Ingrao
 • Krausnick
 • Ogorreck
 • Prazan
 • Welzer
 • Wilhem
 • d'Almeida
prop-fr:numéro
 • 187 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 348 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 524 (xsd:integer)
 • 570 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Christian
 • Christopher R.
 • Fabrice
 • Henry
 • Michaël
 • Richard
 • Ronald
 • Saul
 • Stéphane
 • Annette
 • Harald
 • Ralf
 • Guido
 • Helmuth
 • Omer
 • Raul
 • Daniel Jonah
 • Hans-Heinrich
prop-fr:périodique
 • Revue d'histoire de la Shoah
prop-fr:titre
 • La Destruction des Juifs d'Europe
 • Les SS, Un avertissement pour l'Histoire
 • Guerre et extermination à l'Est. Hitler et la conquête de l'espace vital. 1933-1945
 • Messages of murder. A study of the reports of the Einsatzgruppen of the security police and the security service, 1941-1943
 • L’Œil du Reich, Walter Frentz, le Photographe de Hitler
 • -1945.0
 • Les Bourreaux volontaires de Hitler. Les Allemands ordinaires et l'Holocauste
 • Des hommes ordinaires
 • Die Truppe des Weltanschauungkrieges
 • La Wehrmacht dans la Shoah
 • Les origines de la solution finale
 • Les Einsatzgruppen. Les groupes d’intervention et la genèse de la solution finale
 • Extermination : la machine nazie. Einsatzgruppen, à l'Est 1941-1943
 • Einsatzgruppen : sur les traces des commandos de la mort nazis
 • La violence de guerre 1914-1945 : approches comparées des deux conflits mondiaux
 • Les exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse
 • L'armée d'Hitler. La Wehrmacht, les nazis et la guerre
 • Politique nazie, travailleurs juifs, bourreaux allemands
 • Croire et détruire : les intellectuels dans la machine de guerre SS
prop-fr:volume
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Complexe
 • Autrement
 • Calmann-Lévy
 • Fayard
 • Gallimard
 • Hachette
 • Le Seuil
 • Les Belles Lettres
 • Perrin
 • Presses de la Cité
 • Seuil
 • Tallandier
 • Dickinson University Press
 • Essai, éd. Seuil
 • Mémorial de la Soah
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Einsatzgruppen (traduction littérale : « groupes d'intervention ») étaient des unités de police politique militarisées du IIIe Reich, créées dès l'Anschluss et chargées, à partir de l'invasion de la Pologne, de l'assassinat systématique des opposants réels ou imaginaires au régime nazi et en particulier des Juifs.
 • 특별행동부대(Einsatzgruppen 아인자츠그루펜[*])는 나치 독일 시대 친위대의 하위 조직으로, 2차 세계대전 때 학살을 주로 담당했다. 유대인 문제의 최종 해결의 주도적인 역할을 하였다.
 • Einsatzgruppen (Grupy Operacyjne) – grupy operacyjne hitlerowskiej policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD) działające w czasie II wojny światowej, a organizowane przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy RSHA.
 • アインザッツグルッペン(独:Einsatzgruppen)は、ドイツの保安警察 (SiPo) と保安部 (SD) がドイツ国防軍の前線の後方で「敵性分子」(特にユダヤ人)を銃殺もしくはガス殺するために組織した部隊である。アインザッツグルッペンは複数表記で、単数形はアインザッツグルッペ Einsatzgruppe となる。「アインザッツグルッペ」を直訳すると「出動集団」である。正式名称は「保安警察及び保安部のアインザッツグルッペン」(Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes)という。本稿では「アインザッツグルッペン」と表記するが、意訳で「特別行動部隊」「特別任務部隊」という表記もよく見られる。それ以外には「移動虐殺(もしくは殺人・抹殺・殺戮)部隊」といった意訳も見られる。
 • Einsatzgruppen (en alemán, «grupos operativos» o «grupos de operaciones») era el nombre de un conjunto de escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de las SS, SD y otros miembros de la policía secreta de la Alemania Nazi.
 • Айнзацгрупите (от нем.: Einsatzgruppen) са оперативно-наказателни формирования със специално предназначение към СД.Създадени са и са използвани за масови екзекуции на неблагонадеждни цивилни граждани (терминът, използван в германските официални документи, е елементи) в окупираните от Третия райх територии. Предназначени са за справяне с: политически интелектуалци; комунисти; партизани; расово непълноценни групи, като цигани; лица с противообществени прояви.
 • Einsatzgruppen (German for "task forces", "deployment groups"; singular Einsatzgruppe; official full name Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) were Schutzstaffel (SS) paramilitary death squads of Nazi Germany that were responsible for mass killings, primarily by shooting, during World War II. The Einsatzgruppen had a leading role in the implementation of the Final Solution of the Jewish question (Die Endlösung der Judenfrage) in territories conquered by Nazi Germany.
 • Einsatzgruppen ("forças-tarefa" ou "grupos de intervenção" em alemão; oficialmente Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) eram unidades de polícia política militarizadas do III Reich, criadas por ocasião da Anschluss e encarregadas, após a invasão da Polônia (setembro de 1939), a campanha dos Balcãs (1941) e, especialmente, após a Operação Barbarossa (a invasão da União Soviética, em junho de 1941), do assassinato sistemático de opositores reais ou imaginários do regime nazista.
 • Einsatzgruppen ("Hareket Birlikleri"), Nazi Almanyası'nda Heinrich Himmler'in kontrolünde ve Reinhard Heydrich yönetimi altındaki Alman Ordusunun işgal ettiği bölgeleri ev ev arayarak Yahudileri, Romanları ve komünistleri öldüren seyyar infaz birlikleri. Toplama kampları kurulmadan önce infazlarda etkin rol oynamışlardır. En önemli eylemleri Babi Yar Katliamı'dır. Gezici birliklerdir. Sürekli hareket halinde olup bir infazdan ötekine doğru eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.
 • Le Einsatzgruppen (letteralmente «unità operative») erano speciali reparti tedeschi, composti da uomini delle SS e della polizia, che operarono nel corso della Seconda guerra mondiale.Le Einsatzgruppen furono impiegate prevalentemente in Unione Sovietica e Polonia.
 • Einsatzgruppen waren paramilitaire groepen uit het Derde Rijk die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren aan het oostfront. Deze eenheden, die bestonden uit leden van de Sicherheitspolizei (Sipo), Sicherheitsdienst (SD), Ordnungspolizei (Orpo) en Waffen-SS, volgden de Wehrmacht in het spoor van haar opmars. De missie van de Einsatzgruppen was om alle weerstand achter de Duitse frontlinie uit te schakelen.
 • Einsatzgruppen (ekintza-taldeak esan nahi duen alemanezko hitza; singularra: Einsatzgruppe; izen osoa Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD) Alemania Naziko Schutzstaffel-en (SS) unitate hiltzaile mugikorrei ematen zitzaien izena da. Bigarren Mundu Gerran, talde hauek masa-hilkintzak egin zituzten Ekialdeko Europan, gehienean tiroka.
 • Az Einsatzgruppe (magyarul: munkacsoport, vagy bevetési csoport, rövidítve EGr), teljes nevén Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD („A Biztonsági Rendőrség és a Biztonsági Szolgálat bevetési csoportjai”) elsősorban német félkatonai csoport, azok összessége, ami az SS vezetése alá tartozott, annak végrehajtó szervezete volt a második világháború előtt és közben.
 • Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren ideologisch geschulte und teils mobile, teils stationäre „Sondereinheiten“, die der Reichsführer-SS Heinrich Himmler im Auftrag Adolf Hitlers für Massenmorde im Polenfeldzug 1939, im Balkanfeldzug 1941 und vor allem im Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945 aufstellen und einsetzen ließ.
 • Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr) — оперативные (карательные) группы специального назначения СД, созданные и используемые в целях массовых казней гражданских лиц на захваченных Третьим рейхом территориях. Жертвами группы в первую очередь были: евреи, цыгане и др. так называемые «расово неполноценные», политическая интеллигенция, коммунисты, партизаны и «асоциальные элементы».
 • Pohotovostní jednotky Einsatzgruppen byly zřízeny vedoucími představiteli nacistického Německa již před invazí do Rakouska a obsazením Československa. Po obsazení Polska bylo jejich úkolem terorizovat místní obyvatelstvo a likvidovat nežádoucí osoby, v první řadě Židy, polskou inteligenci a kněze (operace Tannenberg). V květnu roku 1941 vznikly jednotky SS Einsatzgruppen určené pro činnost v Sovětském svazu, kam byl plánován německý útok - operace Barbarossa.
 • Einsatzgruppen era el nom d'un conjunt de grups militars (MaPeD) formats a l'Alemanya nazi abans i durant la Segona Guerra Mundial. Aquestes esquadrilles de la mort van pertànyer a les SS i van seguir a la Wehrmacht en els seus atacs, primer contra Polònia i després a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS).
rdfs:label
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppe
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen
 • Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD
 • Айнзацгрупи
 • Айнзацгруппы
 • アインザッツグルッペン
 • 특별행동부대
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:militaryUnit of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:auteurs of
is prop-fr:commandement of
is foaf:primaryTopic of