Edwin Thompson Jaynes (5 juillet 1922 - 20 avril 1998) a été professeur de physique à l'université Washington à Saint-Louis.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Edwin Thompson Jaynes (5 juillet 1922 - 20 avril 1998) a été professeur de physique à l'université Washington à Saint-Louis. Il a abondamment écrit au sujet de l'inférence bayésienne et son travail a contribué à en répandre les méthodes là où les statistiques classiques n'étaient pas en état de s'appliquer directement sans dommages financiers ou humains importants, ou tout simplement par mauvais conditionnement des données.Il a contribué à signaler l'importance des travaux de Richard Threlkeld Cox (en) et à les généraliser en montrant que les probabilités pouvaient être vues de façon parfaitement cohérente comme une extension au continu sur [0,1] de la logique à deux valeurs {faux, vrai}. Un théorème fondamental de l'apprentissage inductif démontré par Cox et généralisé par ses soins porte pour cette raison le nom de Théorème de Cox-Jaynes.Son dernier livre, Probability Theory : The Logic of Science résume l'essentiel de son travail dans ce domaine, sous une forme claire et élémentaire. Il a également laissé un certain nombre de notes et un article concernant les mécanismes bayésiens apparemment utilisés dans les opérations mentales conscientes ou non.
 • Edwin Thompson Jaynes (Waterloo, Iowa, 5 de julho de 1922 - St. Louis, Missouri, 30 de abril de 1998) foi um físico americano.
 • Edwin Thompson Jaynes (Waterloo, 5 luglio 1922 – Saint Louis, 20 aprile 1998) è stato un fisico e statistico statunitense. Fu professore di fisica presso la Washington University in St. Louis. Si occupò di meccanica statistica e dell'interpretazione bayesiana della teoria della probabilità, da lui considerata un'estensione della logica aristotelica.Nel 1963 lavorò con Fred Cummings al modello di Jaynes-Cummings per l'evoluzione di un atomo a due livelli in un campo elettromagnetico.
 • Edwin Thompson Jaynes (* 5. Juli 1922 in Waterloo, Iowa; † 30. April 1998in St. Louis, Missouri) war ein US-amerikanischer Physiker. Er war Professor für Physik an der Washington University in St. Louis, Missouri, USA.
 • Edwin Thompson Jaynes (ur. 5 lipca 1922, zm. 30 kwietnia 1998) – amerykański fizyk teoretyk i matematyk, specjalista z mechaniki statystycznej, termodynamiki i teorii prawdopodobieństwa. Był profesorem fizyki na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis, Missouri.Jego prace badawcze dotyczyły głównie mechaniki statystycznej, podstaw termodynamiki i probabilistyki. W 1957 r sformułował tzw. interpretację MaxEnt prawa maksimum entropii w termodynamice, jako szczególne zastosowanie bardziej ogólnej zasady wnioskowania Bayesowskiego. Uważał, że taka interpretacja jest już właściwe zawarta w pracach Gibbs. Był także jednym z pierwszych, który interpretował teorię prawdopodobieństwa jako rozszerzenie logiki Arystotelesa.W 1963 wraz z Fredem Cummingsem zamodelował kwantową ewolucję dwustanowego układu kwantowego w polu elektromagnetycznym. Model ten znany jest jako Model Jaynesa-Cummingsa.Szczególnie dużo uwagi poświęcił na konstruowanie logicznych zasad, które umożliwiałyby przypisywanie a priori rozkładów prawdopodobieństwa.Jego ostatnia książka, Probability Theory: The Logic of Science (Teoria prawdopodobieństwa : Logika nauki) zbiera różne wątki współczesnego pojmowania Bayesowskiej probabilistyki i wnioskowania statystycznego oraz konfrontuje techniki Baysowskie z wynikami innych podejść. Została ona opublikowana w 2003 - już po śmierci Jaynesa - przez Cambridge University Press z niekompletnego manuskryptu pod redakcją Larry'ego Bretthorsta.
 • Edwin Thompson Jaynes (5 de julio de 1922—20 de abril de 1998) fue un profesor de física de la Universidad de Washington en San Luis, Misuri. Su obra se centró en la mecánica estadística y en los fundamentos de la probabilidad y la inferencia estadística. Un fruto de este trabajo fue el inicio de la interpretación MaxEnt de la termodinámica como aplicación particular de las técnicas de teoría de la información/bayesiana (aunque declaró que ya estaba implícito en los trabajos de Gibbs).Un punto clave de su obra fue la construcción de principios lógicos para asignar distribiciones de probabilidad a priori, como el principio de máxima entropía, principio de grupos de transformación y el principio de indiferencia de LaplaceSu último libro, Probability Theory: The Logic of Science aúna varias corrientes de pensamiento moderno alrededor de la probabilidad bayesiana y la inferencia estadística, y contrasta las ventajas de las técnicas bayesianas con los resultados de otras vías.
 • Edwin Thompson Jaynes (5. července 1922 - 30. dubna 1998) byl americký fyzik a metodolog, známy pracemi zejména ve statistické fyzice, teorii pravděpodobnosti a spektroskopii.E. T. Jaynes původně začal svou disertaci pod vedením Oppenheimera, dokončil ji však pod vedením Eugena Wignera na University of Princeton. Právě od něj poprvé slyšel myšlenku, že pojmy entropie i pravděpodobnost jsou definovány teprve po zadání úrovně popisu, a mají tedy nutně a nevyhnutelně do určité míry antropomorfní charakter. Tato myšlenka mladého Jaynese hluboce ovlivnila a přivedla jej posléze k jeho zásadním pracím ve statistické termodynamice a teorii pravděpodobnosti, včeně mnoha aplikací. Velmi rozsáhlý a vlivný vědecký odkaz Edwina Jaynese je z velké části zpřístupněn na Internetu.V roce 1957 uveřejnil Jaynes mimořádně vlivnou a významnou práci, ve které vyložil statistickou mechaniku z pohledu teorie informace.V ní rozvinul metodu maximální entropie (MaxEnt). Podařilo se mu tak hlouběji pochopit, proč vlastně funguje Gibbsova metoda statistické mechaniky, např. jeho metoda velkého kanonického rozdělení. Současně také Jaynes zdůvodnil, proč statistická mechanika v tradičnějším pojetí Boltmanna či Ehrenfesta vede k principiálním nesnázím i paradoxům. Jaynes ukázal, že např. ergodická hypotéza není pro většinu cílů statistické fyziky vůbec zapotřebí. Okolo r. 1963 navíc Jaynes ukázal, že tzv. nerovnovážná statistická termodynamika či tzv. fyzikální kinetika je již obsažena ve formalismu metody maximální entropie a de facto nevyžaduje žádné nové principy. Např. transportní rovnice či kinetické koeficienty tak vyplynuly přímo ze základního formalismu MaxEnt.Současně se statistickou fyzikou Jaynes rozpracoval obecnější hledisko na teorii pravděpodobnosti, které je též velmi příhodné pro práci ve fyzice i jiných aplikacích. Teorii pravděpodobnosti rozvinul jako zobecnění klasické (aristolelovské) logiky na situace, kdy pracujeme s neúplnou (parciální) informací o zadaném systému. V klasické logice máme úplnou informaci o systému a můžeme proto všem možným hypotézám (mikroskopickým stavům) systému přiřadit pravdivostní hodnotu „1“ či „0“. V teorii pravděpodobnosti však vycházíme pouze z neúplné informace o systému, a tudíž můžeme přiřadit jednotlivým hypotézám (stavům systému) reálné číslo v intervalu mezi 0 a 1. Studiem originálních prací Laplace se též Jaynes ubezpečil, že „jeho“ pojetí teorie pravděpodobnosti, ve smyslu zobecněné logiky, představuje vlastně návrat k Laplaceovým myšlenkám, - které byly v následujícím století deformovány i zkomoleny mnohem užší, tzv. frekvencionistickou školou pravděpodobnosti (zejména von Mises).Výstavba teorie pravděpodobnosti v Jaynesově pojetí - coby zobecněná logika - klade za výchozí součinové a součtové pravidlo a důsledně pracuje s pojmem podmíněná pravděpodobnost. Jaynes ukazuje, že toto pojetí nevyžaduje žádné odkazy na často neuskutečnitelný "hromadný výskyt jevu ve stabilních podmínkách", jako je to vyžadováno u tzv. "frekvenionistické" školy pravděpodobnosti. Ta je pouze určitou velmi speciální aplikací obecněji chápané teorie pravděpodobnosti. Jaynesovo pojetí je naopak prakticky ekvivalentní Kolmogorovově axiomatice teorie pravděpodobnosti, založené na teorii míry. Obě tato pojetí - Jaynesovo i Kolmogorovovo - umožňnují přiřazovat pravděpodobnosti i jevům, u nichž nelze splnit hromadnost výskytu a ustálenost podmínek. Jaynes navíc ukázal, že některé výchozí pravděpodobnosti je vždy nutné zadat apriori, takže používání apriorní pravděodobnosti v Bayesově formuli je obecně nevyhnutelné.Jaynes se také mimořádně zasloužil o pochopení závažné letité otázky, nakolik je teorie pravděpodobnosti jedinečná a výlučná. Rozpoznal přitom zásadní význam prací Richarda T. Coxe, které dále rozpracoval. Jaynes a Cox ukázali, že dva ústřední vztahy teorie pravděpodobnosti, tzv. součtové pravidlo a součinové pravidlo (Bayesův teorém), jsou jediným matematickým řešením velmi elementárních požadavků na bezespornost a konzistenci pravděpodobnostního kalkulu. To představuje velmi závažný a promnohé autory až dodnes překvapivý výsledek, neboť je velmi rozšířená domněnka, že pravidla teorie pravděpodobnosti mají spíše "smluvní" charakter a je možné je nejrůznějším způsobem měnit nejen formálně, ale i obsahově. Teorie pravděpodobnosti tedy představuje velmi "tuhý" a unikátní systém, který prakticky nelze nahradit nějakým jiným "pravděpodobnostním" kalkulem, aniž bychom se dostali do konfliktu se základními požadavky racionality. Kupříkladu - odvození pravděpodobnostních hodnot různými a stejně logicky možnými cestami by pak obecně vedlo k různým výsledkům.Jaynes vytvořil nadčasové vědecké dílo a řada jeho prací se dočkala mimořádného citačního ohlasu až s odstupem desetiletí. Inspirují též styl a etika Jaynesovy vědecké cesty. Hájil nezávislost vědecké práce a nikdy nepodléhal psychóze "publish or perish", kvůli níž též neváhal po dekádě úspěšné kariéry přejít ze Stanfordovy univerzity na Washington University. Jeho četné uveřejněné recenze i polemiky ukazují, že se nikdy nesnížil k napadání oponenta namísto věcné argumentace - což se nedá říci o řadě jeho vědeckých odpůrců. Ve svých pracích Jaynes vždy usiloval o zachycení základní myšlenky tak, aby neutonula v záplavě zdánlivě "exaktního", ale ve skutečnosti bezobsažného a zbytečného formalismu. Současně zdůrazňoval, že koncepční neujasněnost či chybná interpretace teorie i experimentu může být sotva nahrazena např. tradičním stylem "definice-věta-důkaz". V jeho mistrovském a rozsáhlém díle Probability Theory - the Logic of Science, které již po Jaynesově smrti připravil k vydání Larry Bretthorst, nalezneme též kapitoly a řadu poznámek, které velmi zasvěceně a odvážně diskutují též o často opomíjených aspektech vědecké práce. Viz
 • Эдвин Томпсон Джейнс (англ. Edwin Thompson Jaynes; 5 июля 1922 — 30 апреля, 1998) — американский физик, профессор физики в университете Вашингтона в Сент-Луисе. Его работы в основном посвящены статистической механике и обоснованию статистических методов. В 1957 Джейнс ввел принцип максимума информационной энтропии в термодинамике, как частный случай более общего байесовского подхода, подхода теории информации (хотя Джейнс утверждал, что эти идеи неявно присутствовали в работах Гиббса). Джейнс был также одним из первых, кто интерпретировал теорию вероятностей как расширение Аристотелевой логики.В 1963 совместно с Фредом Каммингсом предложил полностью квантовую модель эволюции двухуровневого атома в электромагнитном поле. Эта модель теперь известна как модель Джейнса-Каммингса.Таким образом, Джейнс показал фундаментальную связь междутеорией информации, статистической термодинамикой и квантовой механикой, что в дальнейшем привело к появлению понятия Цифровая физика.Одним из направлений деятельности Джейнса являлось построение логических принципов, позволивших бы приписывать априорные вероятности распределениям вероятности (см принцип максимума энтропии, the principle of transformation groups. и Laplace's principle of indifference).В своей последней книге, Probability Theory: The Logic of Science Джейнс собрал различные взгляды на байесовскую вероятность и статистические методы и противопоставил преимущества байесовского метода перед другими подходами. Эта книга была издана уже посмертно в 2003 Cambridge University Press на основании недописанной рукописи под редакцией Larry Bretthorst.
 • Edwin Thompson Jaynes (July 5, 1922 – April 30, 1998) was Wayman Crow Distinguished Professor of Physics at Washington University in St. Louis. He wrote extensively on statistical mechanics and on foundations of probability and statistical inference, initiating in 1957 the MaxEnt interpretation of thermodynamics, as being a particular application of more general Bayesian/information theory techniques (although he argued this was already implicit in the works of Gibbs). Jaynes strongly promoted the interpretation of probability theory as an extension of logic.In 1963, together with Fred Cummings, he modeled the evolution of a two-level atom in an electromagnetic field, in a fully quantized way. This model is known as the Jaynes–Cummings model.A particular focus of his work was the construction of logical principles for assigning prior probability distributions; see the principle of maximum entropy, the principle of transformation groups and Laplace's principle of indifference.Jaynes' posthumous book, Probability Theory: The Logic of Science (2003) gathers various threads of modern thinking about Bayesian probability and statistical inference, develops the notion of probability theory as extended logic, and contrasts the advantages of Bayesian techniques with the results of other approaches. This book was published posthumously in 2003 (from an incomplete manuscript that was edited by Larry Bretthorst). An unofficial list of errata is hosted by Kevin S. Van Horn.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1922-07-05 (xsd:date)
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:birthYear
 • 1922-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathDate
 • 1998-04-20 (xsd:date)
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:deathYear
 • 1998-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:domain
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:institution
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • vers 1960
dbpedia-owl:university
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 371536 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3510 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 21 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106572489 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:champs
prop-fr:dateDeDécès
 • 1998-04-20 (xsd:date)
prop-fr:dateDeNaissance
 • 1922-07-05 (xsd:date)
prop-fr:diplôme
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:directeurThèse
prop-fr:institutions
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 521592712 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lieu
 • Cambridge, UK New York, NY
prop-fr:lieuDeDécès
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • vers 1960
prop-fr:nationalité
 • américain
prop-fr:nom
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Jaynes
 • Bretthorst
prop-fr:pagesTotales
 • 758 (xsd:integer)
prop-fr:paysDeDécès
prop-fr:paysDeNaissance
prop-fr:prénom
 • E. T.
 • G. Larry
prop-fr:sousTitre
 • the logic of science
prop-fr:titre
 • Probability theory
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Cambridge University Press
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Edwin Thompson Jaynes (5 juillet 1922 - 20 avril 1998) a été professeur de physique à l'université Washington à Saint-Louis.
 • Edwin Thompson Jaynes (Waterloo, Iowa, 5 de julho de 1922 - St. Louis, Missouri, 30 de abril de 1998) foi um físico americano.
 • Edwin Thompson Jaynes (Waterloo, 5 luglio 1922 – Saint Louis, 20 aprile 1998) è stato un fisico e statistico statunitense. Fu professore di fisica presso la Washington University in St. Louis. Si occupò di meccanica statistica e dell'interpretazione bayesiana della teoria della probabilità, da lui considerata un'estensione della logica aristotelica.Nel 1963 lavorò con Fred Cummings al modello di Jaynes-Cummings per l'evoluzione di un atomo a due livelli in un campo elettromagnetico.
 • Edwin Thompson Jaynes (* 5. Juli 1922 in Waterloo, Iowa; † 30. April 1998in St. Louis, Missouri) war ein US-amerikanischer Physiker. Er war Professor für Physik an der Washington University in St. Louis, Missouri, USA.
 • Эдвин Томпсон Джейнс (англ. Edwin Thompson Jaynes; 5 июля 1922 — 30 апреля, 1998) — американский физик, профессор физики в университете Вашингтона в Сент-Луисе. Его работы в основном посвящены статистической механике и обоснованию статистических методов. В 1957 Джейнс ввел принцип максимума информационной энтропии в термодинамике, как частный случай более общего байесовского подхода, подхода теории информации (хотя Джейнс утверждал, что эти идеи неявно присутствовали в работах Гиббса).
 • Edwin Thompson Jaynes (July 5, 1922 – April 30, 1998) was Wayman Crow Distinguished Professor of Physics at Washington University in St. Louis. He wrote extensively on statistical mechanics and on foundations of probability and statistical inference, initiating in 1957 the MaxEnt interpretation of thermodynamics, as being a particular application of more general Bayesian/information theory techniques (although he argued this was already implicit in the works of Gibbs).
 • Edwin Thompson Jaynes (ur. 5 lipca 1922, zm. 30 kwietnia 1998) – amerykański fizyk teoretyk i matematyk, specjalista z mechaniki statystycznej, termodynamiki i teorii prawdopodobieństwa. Był profesorem fizyki na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis, Missouri.Jego prace badawcze dotyczyły głównie mechaniki statystycznej, podstaw termodynamiki i probabilistyki. W 1957 r sformułował tzw.
 • Edwin Thompson Jaynes (5 de julio de 1922—20 de abril de 1998) fue un profesor de física de la Universidad de Washington en San Luis, Misuri. Su obra se centró en la mecánica estadística y en los fundamentos de la probabilidad y la inferencia estadística.
 • Edwin Thompson Jaynes (5. července 1922 - 30. dubna 1998) byl americký fyzik a metodolog, známy pracemi zejména ve statistické fyzice, teorii pravděpodobnosti a spektroskopii.E. T. Jaynes původně začal svou disertaci pod vedením Oppenheimera, dokončil ji však pod vedením Eugena Wignera na University of Princeton.
rdfs:label
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Edwin Thompson Jaynes
 • Джейнс, Эдвин Томпсон
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Edwin Thompson Jaynes
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of