La dynastie Piast est une lignée de rois et de ducs qui ont gouverné la Pologne depuis son apparition en tant qu’État indépendant jusqu’en 1370. Les descendants des Piast ont continué à régner sur les différents duchés provenant de la fragmentation du territoire polonais, en Mazovie jusqu’en 1526 et en Silésie jusqu’en 1675. Piast est l’ancêtre légendaire de ces nobles. Son nom est mentionné pour la première fois dans la Chronique des ducs polonais de Gallus Anonymus, écrite vers 1113.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La dynastie Piast est une lignée de rois et de ducs qui ont gouverné la Pologne depuis son apparition en tant qu’État indépendant jusqu’en 1370. Les descendants des Piast ont continué à régner sur les différents duchés provenant de la fragmentation du territoire polonais, en Mazovie jusqu’en 1526 et en Silésie jusqu’en 1675. Piast est l’ancêtre légendaire de ces nobles. Son nom est mentionné pour la première fois dans la Chronique des ducs polonais de Gallus Anonymus, écrite vers 1113. Bien que très tôt dans l’histoire, les ducs et les rois se considèrent eux-mêmes comme les descendants de Piast, ce sont des historiens du XVIIe siècle, travaillant pour les souverains des duchés de Silésie, qui parlent les premiers de dynastie Piast.
 • 피아스트 왕조(Piast dynasty)는 폴란드 최초의 역사적 통치 왕조이다. 최초의 통치자는 미에슈코 1세이다. "피아스트 왕조"라는 용어의 기원은 17세기에 비롯하였다.
 • Het geslacht der Piasten is een Europese dynastie, waarvan de oorsprong in de 9e eeuw dicht bij de West-Slavische stam der Polanen lag. De oudste generaties van het geslacht zijn legendarisch van karakter, of afkomstig uit geromantiseerde geschiedenis: Krusowicz (geb. ca. 780) x Rzepicha Siemowit (ca. 820 - 892) Lestek (ca. 865 - 921) Siemomysł, zou stamhoofd zijn van de Polanen vanaf 922Op hun hoogtepunt regeerden zij over Groot- en Klein-Polen, Silezië, Pommeren, Bohemen, Roethenië, Slowakije en Lausitz. Nadien beperkte hun gezag zich tot Groot- en Klein-Polen.De laatste Poolse koning uit het geslacht der Piasten was Casimir III. De eerste die de term Piasten in een historisch werk gebruikte was Adam Naruszewicz in zijn Historia narodu polskiego (Geschiedenis van de Poolse natie, 1780-1786).
 • Пя́сты (польск. Piastowie) — первая польская княжеская и королевская династия. Легендарным основателем династии был крестьянин Пяст.Первый исторически достоверный князь династии Пястов — Мешко I (около 960—992). Его сын Болеслав I Храбрый незадолго до смерти принял королевский титул (1025), однако большинство его преемников также носило титул князя. В конце XI в. древнепольское государство распалось на несколько уделов, которыми владели разные ветви Пястов. Старшая, владевшая Краковом, линия Пястов пресеклась в 1370 году со смертью короля Казимира III, после чего престол перешёл к представителю Анжуйской династии Людовику I Великому. В Мазовии Пясты правили до 1526 года, в силезских княжествах — до 1675 года. Один из королей Руси, Юрий II Болеслав, также принадлежал к династии Пястов.В XVII—XVIII веках при избрании королей в Польше «пястом» именовался кандидат на престол — поляк (хотя фактически и не всегда был таковым, например, Михал-Корибут Вишневецкий — Гедиминович родом с Волыни).
 • ピャスト朝(ポーランド語:Dynastia Piastów)は、ポーランドの王朝。960年頃から1370年まで続いた。王朝としてあるが、初期においてはポーランド的な王家ではなく、グニェズノを主体とする地方侯家であった。1000年にボレスワフ1世が神聖ローマ皇帝オットー3世から戴冠および大司教座設置を許可され、その後1025年にローマ教皇ヨハネス19世の許可が下ったことをもってポーランド国家の始まりと見なされる。ここに名前を載せている者で、公には即位したが王位に就かなかった者もいる。
 • A Piast-dinasztia lengyel uralkodóház volt, a független Lengyelország megteremtésétől (9. század) 1370-ig. A dinasztia ágai tovább uralkodtak Mazóvia hercegségben 1526-ig és Sziléziában 1675-ig.A legendák szerint a dinasztia őse Piast volt. Nevét először Gallus Anonymus említi a Lengyel hercegek krónikája című művében, amelyet 1113 körül írt. A 12. századi legenda szerint a 9. század második felében Gniezno fejedelmét, Popielt egy Piast nevű földműves fia, Siemowit követte a trónon, s ő alapította meg azt a dinasztiát, amely azután 1370-ig uralkodott Lengyelországban. A család a Piast nevet hivatalosan csak a 17. században kezdte el használni. Az első név szerint ismert Piast-fejedelem I. Mieszko (ur. 963 körül - 992), aki feltehetően a negyedik Piast-házi fejedelem volt, már eléggé fejlett, bár más területektől meglehetősen elzárt államot örökölt, amely a későbbi Nagy-Lengyelország (Wielko-polska), esetleg Mazóvia (Mazowsze) területét foglalta magába. Mieszko kapcsolatba lépett a tőle nyugatabbra fekvő európai államokkal és 996-ban felvette a (nyugati) kereszténységet. Hatalmát 990-ig kiterjesztette a Balti-tenger mentén fekvő Pomerániára (Pomorze), 992-ig pedig Sziléziára (Slask) és Kis-Lengyelországra is (Malopolska). Fia I. (Vitéz) Boleszláv (ur. 992-1025) folytatta a terjeszkedést, megerősítette a kormányzatot és az egyházszervezetet, majd röviddel halála előtt királlyá koronáztatta magát. Az első király utódai - II. Mieszko (ur. 1025-1034) Veszprém (ur. 1031-1058), I. (Megújító) Kázmér (ur. 1034-1058), II. (Merész) Boleszláv (ur. 1058-1079), majd I. Ulászló (1079-1102), akik közül csak II. Mieszko és II. Boleszláv viselt rövid ideig királyi címet. A hanyatlás korszakát hozták: kezükből kicsúszott a központi hatalom, a helyi nemesség javára, továbbá számtalan háborúba keveredtek, amelyek területi veszteségekkel jártak. Ennek III. (Ferdeszájú) Boleszláv (ur. 1102-1138) vetett véget, miután 1107-ben elűzte bátyját és társuralkodóját, Zbigniewet, s 1125-ig visszaszerezte legalább az I. Mieszko uralkodása alatt Lengyelországhoz tartozó területeket. Azonban őt sem koronázták királlyá, és a nemzeti széthúzásnak sem tudta elejét venni, ezért a belviszálynak úgy akart gátat szabni, hogy országát felosztotta fiai között. A négy országrész - domierz - fejedelemsége mind a Piast-ház egy ágán belül öröklődött. Maguk között elsőnek kellett elismerniük a Krakkóban uralkodó nagylengyel fejedelmet, aki ilyenformán egyszersmind egy laza államszövetség feje is volt. Ez a berendezkedés a gyakorlatban nem vált be, mivel tényleges főhatalommal csak egyetlen krakkói nagyfejedelem, II. (Igazságos) Kázmér (ur. 1177-1197) rendelkezett. A következő másfél évszázadban Lengyelország a szétesés szélére került az állandó belháborúk miatt, és a külföldi támadások következtében területe is egyre zsugorodott. A Piast-birtokok azonban a politikai megosztottság e zűrzavaros időszakában is megtartották egységes egyházszervezetüket, közös nyelvüket és gazdaságukat, amelyek alapján később az egyes fejedelmek a lengyel királyság újraegyesítésére törekedtek.Az első ilyen kísérletek kudarcot vallottak, ám miután II. Vencel cseh király megszerezte Lengyelország területének kétharmadát, s rövid időre (1300-1305) Lengyelország királya is lett, fellángolt a nemzeti mozgalom, amelynek élére I. (Mazóviai) Konrád unokája, a későbbi I. (Kis) Ulászló (ur. 1320-1333) állt, a köznemesség és a papság támogatásával hamar megszerezte Krakkót és Sandomierzet, majd magyar és pápai segítséggel az egész Nagy-Lengyelországot is, és 1320-ban királlyá koronáztatta magát. Országát gyermekei ügyes kiházasításával erősítette meg, így téve szövetségesésé Litvániát és Magyarországot. (Az utóbbiban Ulászló lánya, Erzsébet lett I. Károly király felesége, Nagy Lajos anyja.)Ulászló fia és örököse III. (Nagy) Kázmér (ur. 1333-1370) alatt tetőzött a Piastok hatalma, hogy azután el is enyésszen. Kázmér kiegyezett országa két legnagyobb ellenségével, a cseh királysággal és a Német Lovagrenddel. Átengedte nekik Sziléziát, illetve Pomerániát, 1349-ben viszont birtokba vette Mazóviát és elfoglalta Galíciát (Galicija). Fellendítette az ország gazdaságát, újjászervezte hadseregét és közigazgatását, törvényeket alkotott, s 1364-ben megalapította a Krakkói Egyetemet.Halálával véget ért a Piast-ház uralma: miután fia nem született, trónját unokaöccsére, az 1342 óta Magyarországon uralkodó Nagy Lajosra hagyta, aki alatt a két ország 1382-ig perszonálunióban volt. Halála után egyik lánya Hedvig (Jadwiga) lett Lengyelország királynője, ó pedig 1386-ban férjhez ment Jagelló litván nagyfejedelemhez, aki II. Ulászló (ur. 1386-1434) néven új dinasztiát alapított Lengyelországban. A Piastok kisebb hercegi címeket örököltek az országban, a család utolsó ága 1675-ben halt ki.
 • Piast (o tradizionalmente in italiano Piasti) è una dinastia di re e duchi che hanno governato il Ducato prima e il Regno di Polonia poi, dai primordi semi-mitici fino al 1370. Prima dinastia polacca storicamente accertata, fondatrice dello Stato polacco, comprende quattordici sovrani, dal 960 ca. al 1370, il primo dei quali fu per tradizione Piast (846–861), per la storia Mieszko I (960–992), un nipote di Piast.Unificate le tribù polane del Warta, la dinastia estese la sua sovranità a Grande e Piccola Polonia, Masovia, Slesia, Pomerania (X secolo).I vari Mieszko, Boleslao, Casimiro, Leszko si adoperarono nell'impresa difficile di edificare uno stato unitario e centralizzato e di garantire l'indipendenza religiosa e politica dell'Impero appoggiandosi alla Chiesa (la corona reale acquisita nel 1025, fu ottenuta nel 1076 dal papa).I rami della dinastia dei Piasti continuarono a governare i ducati separati della Masovia fino al 1526 e della Slesia fino al 1675.Piast è il leggendario fondatore di questa dinastia; il suo nome viene menzionato per la prima volta nella "Cronaca dei duchi polacchi" scritta da Gallo Anonimo intorno al 1113. Sebbene i primi duchi e re si considerassero discendenti di Piast, il termine "dinastia Piast" fu creato da alcuni storici del XVII secolo al servizio dei duchi di Slesia.
 • Пястите (на полски: Piastowie) е династия, която управлява Полша от създаването ѝ до 1370 г. Наследници на династията управляват отделни полски княжества в Мазовия до 1526 г. и в Силезия до 1675 г.Пяст е полулегендарният основател на владетелския род. Името му се споменава за пръв път в „Хроника на полските князе“ от Галус Анонимус, написана около 1113 г. Въпреки, че първите князе и крале се смятали за потомци на Пяст, терминът „династия на Пястите“ е създаден през 17 век от историци, които работят за владетели на княжества в Силезия.Според легендата, Пяст е въздигнат за крал като последствие от безуспешното и некомпетентно управление на западнославянския княз Попиел II Попелид, позволил разорение на имотите от викингските атаки. Основана на ирационалността на легендата е и теорията, според която Пяст е майордом и предаването на властта става по подобие на това между Меровингите и Каролингите във Франкското кралство.
 • Piast Poloniako estatua sortu eta, 960 eta 1370 bitartean, herrialdea gobernatu zuen dinastia da. Piast dinastiako lehen eta azken erregeak Mieszko I.a (960-992) eta Kasimiro III.a Handia (1310-1370) izan ziren. 1386an Jogalia dinastiak hartu zuen piastarren tokia.
 • Wangsa Piast adalah wangsa di dalam sejarah pertama pemerintahan di Polandia. Dimulai dari semi legendaris Piast Kołodziej (Piast yang Beroda). Pemimpin bersejarah pertama adalah Adipati Mieszko I dari Polandia (Abad ke-10). Pemerintahan wangsa Piast di Polandia berakhir pada tahun 1370 dengan wafatnya Raja Casimir yang Agung. Cabang-cabang wangsa Piast melanjutkan pemerintahan di Masovia dan Silesia setelah tahun 1370, sampai Silesia Piast yang terakhir wafat pada tahun 1675. Anggota wangsa Piast menikah dengan beberapa keluarga bangsawan di Eropa, dan memiliki gelar yang bervariasi, termasuk Kaisar Romawi.
 • The Piast dynasty was the first historical ruling dynasty of Poland. The first documented Polish monarch was Prince Mieszko I (c. 930–992). The Piasts' royal rule in Poland ended in 1370 with the death of king Casimir III the Great. Branches of the Piast dynasty continued to rule in the Duchy of Masovia and in the Duchies of Silesia, until the last male Silesian Piast died in 1675. The Piasts intermarried with several noble lines of Europe, and possessed numerous titles, some within the Holy Roman Empire.
 • Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Według legendy syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.Piastowie zasiadali na polskim tronie przynajmniej od około 960 roku (choć faktycznie na arenie międzynarodowej jako dynastia zaistnieli po przyjęciu chrztu przez Mieszka I w 966 roku) do 1370 roku (z przerwą na panowanie Wacława II), kiedy to zmarł Kazimierz III Wielki. Boczne linie Piastów utrzymały się na Mazowszu (do 1526 roku) i na Śląsku (do 1675 roku).Od pokolenia synów Bolesława III Krzywoustego Piastów dzieli się na linie śląską (wywodzącą się od Władysława II Wygnańca), wielkopolską (wywodzącą się od Mieszka III Starego), małopolską, mazowiecką i kujawską (wywodzącą się od Kazimierza II Sprawiedliwego).
 • La dinastia Piast és una descendència de reis i de ducs que van governar Polònia des de la seva aparició en tant que Estat independent fins a 1370. Els descendents dels Piast van continuar regnant sobre els diferents ducats que provenien de la fragmentació del territori polonès, a Masòvia fins a 1526 i a Silèsia fins a 1675.Piast és l'avantpassat llegendari d'aquests nobles. El seu nom és mencionat per primera vegada en la Crònica dels ducs polonesos de Gallus Anonymus, escrita cap a 1113. Encara que provinent d'una història semi-llegendària, els ducs i els reis es consideraven els descendents de Piast. Són historiadors del segle XVII que comencen a parlar d'ells com els primers de dinastia Piast.
 • Piastovci byli původní polskou knížecí a později královskou dynastií.Svůj původ odvozovali od bájného Piasta, oráče z hnězdenského podhradí. Polsku vládli do roku 1370, vedlejší větve Piastovců se udržely dále v samostatném mazovském knížectví (vévodství) a ve Slezsku. Mazovští Piastovci vymřeli po meči vévodou Janem IV. roku 1526. Slezské větve vymíraly postupně: 1335 vratislavská, 1368 svídnická, 1492 olešnická, 1504 hlohovská, 1532 opolská, 1625 těšínská a poslední břežsko-lehnická roku 1675 vévodou Jiřím IV. Vilémem, který byl posledním mužským příslušníkem dynastie Piastovců vůbec. Poslední Piastovna, sestra Jiřího IV. Viléma Karolína, žila do roku 1707. Bájná knížata: Piast, Siemovít, Lestko, Siemomysł První historicky doložený piastovský kníže: Měšek I. († 992) První polský král Boleslav I. Chrabrý (992–1026) Poslední panující Piastovec: Kazimír III. Veliký (1333–1370)
 • Die Piasten (nach ihrem Stammvater Piast) waren eine Herrscherdynastie in Polen samt seinen (zeitweiligen) Abspaltungen Masowien und Schlesien, die zwischen dem 10. und 17. Jahrhundert zahlreiche Herzöge und Könige stellte. Sie sollen dem Stamm der Polanen entstammen, der erstmals im Jahr 1000 genannt wurde. 1370 starben die Piasten in der königlichen Linie aus, dreihundert Jahre später die letzte Nebenlinie in Oberschlesien.
 • A Dinastia Piast é uma linhagem de reis e duques que governaram a Polônia desde a sua aparição como Estado independente até 1370. Os descendentes dos Piast continuaram a reinar em diferentes ducados provenientes da fragmentação do território polaco, na Mazóvia até 1526 e na Silésia até 1675.
 • La Dinastía de los Piastas es una dinastía polaca que rigió en Polonia desde sus comienzos como Estado independiente hasta 1370. Ramificaciones de los Piastas continuaron rigiendo ducados aliados en Mazovia hasta 1526 y en Silesia hasta 1675. Piast fue el fundador de la dinastía Piasta. Su nombre fue mencionado por primera vez en Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum de Gallus Anonymus, escrito aprox. en 1113. Aunque los primeros duques y reyes se consideraban descendientes de Piast, el término "Dinastía Piast" fue creado en el siglo XVII por los historiadores, trabajando para una serie de gorbernantes de ducados en Silesia. El último Piast Jorge IV Guillermo de Legnica, duque de Brzeg y Legnica, murió en 1675, aunque numerosas familias asocian su genealogía con Piast.Véase Lista de reyes de Polonia para identificar a los reyes.
 • Piast Hanedanı, Polonya'nın ilk hükümdar ailesi. 12. yüzyıla ait bir efsaneye göre, ailenin kökeni 9. yüzyılın ikinci yarısında Gnesen (bugün Gniezno) prensi Popiel'in yerine geçen Siemowit'in babası çiftçi Piast'a dayanır.Başlangıçta Poznan çevresini (Büyük Polonya) ve bir olasılıkla Mazovia'yı da kapsayan Piast topraklarını genişleten I. Mieszko (hükümdarlığı yaklaşık 963-992) ile 1024'te kral olarak taç giyen I. Bolesław'dan (hükümdarlığı 992-1025) sonra, Piast Hanedanı bir gerileme dönemine girdi ve genelde prens unvanını kullanmak zorunda kaldı. Polonya'yı yeniden eski sınırlarına kavuşturan (1125) III. Bolesław'ın (hükümdarlığı 1102-38) topraklarını oğulları arasında paylaştırması, prensliğin yeniden dağılmasına yol açtı.İzleyen 150 yıl boyunca Polonya, hanedan içi çatışmalara, iç savaşlara, dış müdahale ve işgallere sahne oldu. Ama ortak dil, ekonomi ve kilise örgütlenmesinin varlığı birçok prensin Piast topraklarını yeniden birleştirme çabalarına zemin oluşturdu. Sonunda I. Władysław (hükümdarlığı 1324-33) Macaristan ve Papalığın yardımıyla, Polonya kralı oldu. İstikrarlı ve güçlü bir devletin temellerini atan III. Kazimiers (hükümdarlığı 1333-70) erkek varisi olmadığından tahtını yeğeni olan Macaristan kralı I. Lajos'a bıraktı. Böylece sona eren Piast Hanedanının yerinı 1382'de Jagiellon Hanedanı aldı.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 173465 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1135 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 16 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89844213 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La dynastie Piast est une lignée de rois et de ducs qui ont gouverné la Pologne depuis son apparition en tant qu’État indépendant jusqu’en 1370. Les descendants des Piast ont continué à régner sur les différents duchés provenant de la fragmentation du territoire polonais, en Mazovie jusqu’en 1526 et en Silésie jusqu’en 1675. Piast est l’ancêtre légendaire de ces nobles. Son nom est mentionné pour la première fois dans la Chronique des ducs polonais de Gallus Anonymus, écrite vers 1113.
 • 피아스트 왕조(Piast dynasty)는 폴란드 최초의 역사적 통치 왕조이다. 최초의 통치자는 미에슈코 1세이다. "피아스트 왕조"라는 용어의 기원은 17세기에 비롯하였다.
 • ピャスト朝(ポーランド語:Dynastia Piastów)は、ポーランドの王朝。960年頃から1370年まで続いた。王朝としてあるが、初期においてはポーランド的な王家ではなく、グニェズノを主体とする地方侯家であった。1000年にボレスワフ1世が神聖ローマ皇帝オットー3世から戴冠および大司教座設置を許可され、その後1025年にローマ教皇ヨハネス19世の許可が下ったことをもってポーランド国家の始まりと見なされる。ここに名前を載せている者で、公には即位したが王位に就かなかった者もいる。
 • Piast Poloniako estatua sortu eta, 960 eta 1370 bitartean, herrialdea gobernatu zuen dinastia da. Piast dinastiako lehen eta azken erregeak Mieszko I.a (960-992) eta Kasimiro III.a Handia (1310-1370) izan ziren. 1386an Jogalia dinastiak hartu zuen piastarren tokia.
 • Die Piasten (nach ihrem Stammvater Piast) waren eine Herrscherdynastie in Polen samt seinen (zeitweiligen) Abspaltungen Masowien und Schlesien, die zwischen dem 10. und 17. Jahrhundert zahlreiche Herzöge und Könige stellte. Sie sollen dem Stamm der Polanen entstammen, der erstmals im Jahr 1000 genannt wurde. 1370 starben die Piasten in der königlichen Linie aus, dreihundert Jahre später die letzte Nebenlinie in Oberschlesien.
 • A Dinastia Piast é uma linhagem de reis e duques que governaram a Polônia desde a sua aparição como Estado independente até 1370. Os descendentes dos Piast continuaram a reinar em diferentes ducados provenientes da fragmentação do território polaco, na Mazóvia até 1526 e na Silésia até 1675.
 • Wangsa Piast adalah wangsa di dalam sejarah pertama pemerintahan di Polandia. Dimulai dari semi legendaris Piast Kołodziej (Piast yang Beroda). Pemimpin bersejarah pertama adalah Adipati Mieszko I dari Polandia (Abad ke-10). Pemerintahan wangsa Piast di Polandia berakhir pada tahun 1370 dengan wafatnya Raja Casimir yang Agung. Cabang-cabang wangsa Piast melanjutkan pemerintahan di Masovia dan Silesia setelah tahun 1370, sampai Silesia Piast yang terakhir wafat pada tahun 1675.
 • Piast Hanedanı, Polonya'nın ilk hükümdar ailesi. 12. yüzyıla ait bir efsaneye göre, ailenin kökeni 9. yüzyılın ikinci yarısında Gnesen (bugün Gniezno) prensi Popiel'in yerine geçen Siemowit'in babası çiftçi Piast'a dayanır.Başlangıçta Poznan çevresini (Büyük Polonya) ve bir olasılıkla Mazovia'yı da kapsayan Piast topraklarını genişleten I. Mieszko (hükümdarlığı yaklaşık 963-992) ile 1024'te kral olarak taç giyen I.
 • Пястите (на полски: Piastowie) е династия, която управлява Полша от създаването ѝ до 1370 г. Наследници на династията управляват отделни полски княжества в Мазовия до 1526 г. и в Силезия до 1675 г.Пяст е полулегендарният основател на владетелския род. Името му се споменава за пръв път в „Хроника на полските князе“ от Галус Анонимус, написана около 1113 г.
 • La dinastia Piast és una descendència de reis i de ducs que van governar Polònia des de la seva aparició en tant que Estat independent fins a 1370. Els descendents dels Piast van continuar regnant sobre els diferents ducats que provenien de la fragmentació del territori polonès, a Masòvia fins a 1526 i a Silèsia fins a 1675.Piast és l'avantpassat llegendari d'aquests nobles. El seu nom és mencionat per primera vegada en la Crònica dels ducs polonesos de Gallus Anonymus, escrita cap a 1113.
 • The Piast dynasty was the first historical ruling dynasty of Poland. The first documented Polish monarch was Prince Mieszko I (c. 930–992). The Piasts' royal rule in Poland ended in 1370 with the death of king Casimir III the Great. Branches of the Piast dynasty continued to rule in the Duchy of Masovia and in the Duchies of Silesia, until the last male Silesian Piast died in 1675.
 • La Dinastía de los Piastas es una dinastía polaca que rigió en Polonia desde sus comienzos como Estado independiente hasta 1370. Ramificaciones de los Piastas continuaron rigiendo ducados aliados en Mazovia hasta 1526 y en Silesia hasta 1675. Piast fue el fundador de la dinastía Piasta. Su nombre fue mencionado por primera vez en Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum de Gallus Anonymus, escrito aprox. en 1113.
 • Piast (o tradizionalmente in italiano Piasti) è una dinastia di re e duchi che hanno governato il Ducato prima e il Regno di Polonia poi, dai primordi semi-mitici fino al 1370. Prima dinastia polacca storicamente accertata, fondatrice dello Stato polacco, comprende quattordici sovrani, dal 960 ca.
 • Пя́сты (польск. Piastowie) — первая польская княжеская и королевская династия. Легендарным основателем династии был крестьянин Пяст.Первый исторически достоверный князь династии Пястов — Мешко I (около 960—992). Его сын Болеслав I Храбрый незадолго до смерти принял королевский титул (1025), однако большинство его преемников также носило титул князя. В конце XI в. древнепольское государство распалось на несколько уделов, которыми владели разные ветви Пястов.
 • Het geslacht der Piasten is een Europese dynastie, waarvan de oorsprong in de 9e eeuw dicht bij de West-Slavische stam der Polanen lag. De oudste generaties van het geslacht zijn legendarisch van karakter, of afkomstig uit geromantiseerde geschiedenis: Krusowicz (geb. ca. 780) x Rzepicha Siemowit (ca. 820 - 892) Lestek (ca.
 • A Piast-dinasztia lengyel uralkodóház volt, a független Lengyelország megteremtésétől (9. század) 1370-ig. A dinasztia ágai tovább uralkodtak Mazóvia hercegségben 1526-ig és Sziléziában 1675-ig.A legendák szerint a dinasztia őse Piast volt. Nevét először Gallus Anonymus említi a Lengyel hercegek krónikája című művében, amelyet 1113 körül írt. A 12. századi legenda szerint a 9.
 • Piastovci byli původní polskou knížecí a později královskou dynastií.Svůj původ odvozovali od bájného Piasta, oráče z hnězdenského podhradí. Polsku vládli do roku 1370, vedlejší větve Piastovců se udržely dále v samostatném mazovském knížectví (vévodství) a ve Slezsku. Mazovští Piastovci vymřeli po meči vévodou Janem IV. roku 1526.
 • Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Według legendy syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł.
rdfs:label
 • Dynastie Piast
 • Dinastia Piast
 • Dinastia Piast
 • Piast
 • Piast Hanedanı
 • Piast dinastia
 • Piast dynasty
 • Piast-dinasztia
 • Piastas
 • Piasten
 • Piasten
 • Piastovci
 • Piastowie
 • Wangsa Piast
 • Пясти
 • Пясты
 • ピャスト朝
 • 피아스트 왕조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dynastie of
is foaf:primaryTopic of