Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales.On oppose généralement le droit privé au droit public, qui recouvre les relations avec l'État ou l'administration, ainsi que les relations entre institutions publiques.Le droit privé regroupe généralement le droit civil, le droit des affaires et le droit du travail.Les origines du droit privé remontent aux institutions de l'Empire romain, qui avaient instauré cette section du droit protégeant les citoyens face au pouvoir central de l'administration.↑ Occident, l'empire du soleil couchant ?, émission Le Dessous des cartes sur Arte

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales.On oppose généralement le droit privé au droit public, qui recouvre les relations avec l'État ou l'administration, ainsi que les relations entre institutions publiques.Le droit privé regroupe généralement le droit civil, le droit des affaires et le droit du travail.Les origines du droit privé remontent aux institutions de l'Empire romain, qui avaient instauré cette section du droit protégeant les citoyens face au pouvoir central de l'administration.
 • Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое регулирует и охраняет общие интересы. Ядро частного права составляет гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах, где действует торговое право).Частное право — это совокупность отраслей — часть системы действующего права. Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей(предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков. Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например, договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон. В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.
 • El Derecho privado es la rama del Derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. También se rigen por el Derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado cuando éste actúa como un particular, sin ejercer potestad pública alguna (es, por ejemplo, el caso de las sociedades o empresas con personalidad jurídica propia creadas según las normas de Derecho mercantil y en las que el Estado o sus organismos autónomos ostenten un poder decisorio).El Derecho privado se suele contraponer al Derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y de los poderes públicos entre sí.
 • El dret privat regula les relacions dels particulars entre si i també les relacions entre particulars i l'Estat quan aquest actua com un particular sense exercir potestat pública.El dret privat, segons les especialitats que regula, se subdivideix en: dret civil, dret mercantil, dret internacional privat i dret laboral.Vegeu també Cosa (dret)ko:민법
 • Soukromé právo (ius privatum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu veřejnému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit o „subjektivním soukromém právu“. Hranice mezi soukromým a veřejným právem však není zcela zřetelná a často mohou vznikat spory o to, je-li určitý právní vztah soukromoprávní nebo veřejnoprávní.Legální definici soukromého práva obsahuje v českém právu § 1 odst. 1 nového občanského zákoníku, podle kterého jde o souhrn všech ustanovení právního řádu, která upravují vzájemná práva a povinnosti osob. Uplatňování soukromého práva je pak nezávislé na uplatňování práva veřejného. Soukromoprávní vztahy charakterizuje symetrie a rovnost jejich účastníků. Příkladem je právo na náhradu újmy nebo právo na mzdu za vykonanou práci. V řízení o takovém nároku jsou obě strany v rovnoprávném postavení, žádná z nich není oprávněna něco druhé straně autoritativně nařizovat, a v případě sporu rozhoduje soud v občanskoprávním řízení. Soukromoprávní předpisy (typicky občanský zákoník) obsahují z větší části dispozitivní právní normy, které dávají stranám smluvní volnost. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, než stanoví zákon, má tato dohoda před zákonem přednost.
 • Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare.
 • A személyi jog a polgári jog viszonylag önálló jogterülete, amely a személyi viszonyok, különösen a jogalanyiság és a személyiségi jogok szabályozásán keresztül biztosítja és védi a személyi autonómiát, a személyek önrendelkezésének és önmegvalósításának szabadságát. A személyi viszonyokat szabályozó joganyag viszonylag elkülönült része, jogterülete a polgári jognak. A személyi jog már a 20. század elején kinőtt a polgári jog általános részéből, önálló jogterületté vált.
 • Private law is that part of a civil law legal system which is part of the jus commune that involves relationships between individuals, such as the law of contracts or torts (as it is called in the common law), and the law of obligations (as it is called in civil legal systems). It is to be distinguished from public law, which deals with relationships between both natural and artificial persons (i.e., organizations) and the state, including regulatory statutes, penal law and other law that affects the public order. In general terms, private law involves interactions between private citizens, whereas public law involves interrelations between the state and the general population.
 • Частното право (на английски: Civil law) е понятие от римското право и самостоятелна част от историческото развитие на правото и юридическата теория за него. Римляните създават частното право, което урежда предимно гражданскоправните отношения и определя правата и задълженията на римските граждани. Правото за римляните се дели на няколко групи правни норми, според предназначението си и уредба на обществените отношения. Първата група образува публичното право, което включва и религиозни норми (т. нар. сакра). По римско време, правните норми не са диференцирани още от религиозните. Нормите на частното право образуват втората и основна група римско право. Частното право се състои от jus naturale, т.е. природно, или естествено право. Нормите на jus naturale притежават не само хората, но и всички живи същества. В частното право се включва също така jus gentium, или “общо право на народите”, което се отнася изобщо и само до хората, независимо от тяхната държавна принадлежност. По-късно jus gentium послужва за основа при формулирането на понятието за международното право от Хуго Гроций. Третата част на частното право образуват нормите на jus civile, или собствено право на древните римляните - квирити. На границата между античност и средновековие император Юстиниан Велики кодифицира нормите на римското частно право в един Корпус юрис цивилис. По времето на Възраждането Западната цивилизация (от 12 век насетне посредством университетските школи на гласаторите и постгласаторите и предимно в т.нар. Стара Европа започва процес на масова рецепция (заимстване) на римското частно право в европейските страни, формирайки на тази основа собствени правни системи.
 • Prawo prywatne (łac. ius privatum) – jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa publicznego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu jednostek i regulacja stosunków pomiędzy nimi
 • Privatrecht ist ein Rechtsgebiet, das Beziehungen zwischen rechtlich – nicht zwingend auch wirtschaftlich! – gleichgestellten Rechtssubjekten (→ Natürliche Person, → Juristische Person) regelt. Die Bezeichnungen Bürgerliches Recht bzw. Zivilrecht (Verdeutschungen des lat. Terminus ius civile) werden oft synonym zu Privatrecht verwendet, bezeichnen genau genommen allerdings nur einen Teil desselben (nämlich das Gebiet „Allgemeines Privatrecht“; s. u.).Das Privatrecht steht in der Rechtswissenschaft neben dem Öffentlichen Recht (einschließlich dem Strafrecht); zur genaueren Abgrenzung siehe Öffentliches Recht#Abgrenzung zum Privatrecht. Das Privatrecht sieht – im Gegensatz zum Öffentlichen Recht – eine aus der Privatautonomie abgeleitete Freiheit des Willens vor, die es dem Einzelnen grundsätzlich gestattet, mit anderen in eine Rechtsbeziehung zu treten (oder auch darauf zu verzichten). Diese Freiheit kann allerdings durch eine Vielzahl von tatsächlichen Gegebenheiten eingeschränkt sein, etwa durch ein Monopol oder die finanzielle Leistungskraft des Einzelnen. Sie ist jedoch, davon unabhängig, für das Privatrecht prägend, weil sie eine Gestaltung des Rechts ohne staatlichen Einfluss zulässt. – Eines der wichtigsten privatrechtlichen Gestaltungsmittel ist der privatrechtliche Vertrag.→ Siehe auch: RechtsgeschäftDas Privatrecht gliedert sich zuoberst in Allgemeines Privatrecht (auch Zivil-/Bürgerliches Recht) und Sonderprivatrecht (oder Sonstiges Privatrecht).(Für weitere Unterteilungen siehe die entsprechenden Absätze und Grafiken unten.)Während im Bürgerlichen Recht die grundlegenden Regeln über die Personen, die Sachen und die Schuldverhältnisse (in der Schweiz: Obligationen) festgelegt sind, wird das Sonderprivatrecht – das gelegentlich auch mit dem Wirtschaftsprivatrecht zusammengefasst wird – ausführlich geregelt besonders durch das Handelsrecht, das Arbeitsrecht, das Mietrecht und anderen – sehr detaillierten – Rechtsgebieten.
 • 私法(しほう)とは、私人間の関係を規律する法。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法)に対置される。民法、商法などが代表的な私法の例。市民法と呼ばれることもある。私法関係における権利を私権という。始源はローマ法ともされるが、19世紀のヨーロッパにおける、自由主義・個人主義を背景とした諸法典によりどころが求められることが多い。
 • 사법(私法)은 개인 간의 관계를 규율 하는 법으로, 국가 등의 공권력과 개인의 관계를 규율 하는 법인 공법(公法)과 대비된다. 민법, 상법 등이 대표적인 사법의 예이다. 시민법(市民法)으로 불리기도 한다. 사법 관계에 있어서의 권리를 사권(私權)이라고 한다.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 42514 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2081 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 102811644 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales.On oppose généralement le droit privé au droit public, qui recouvre les relations avec l'État ou l'administration, ainsi que les relations entre institutions publiques.Le droit privé regroupe généralement le droit civil, le droit des affaires et le droit du travail.Les origines du droit privé remontent aux institutions de l'Empire romain, qui avaient instauré cette section du droit protégeant les citoyens face au pouvoir central de l'administration.↑ Occident, l'empire du soleil couchant ?, émission Le Dessous des cartes sur Arte
 • El dret privat regula les relacions dels particulars entre si i també les relacions entre particulars i l'Estat quan aquest actua com un particular sense exercir potestat pública.El dret privat, segons les especialitats que regula, se subdivideix en: dret civil, dret mercantil, dret internacional privat i dret laboral.Vegeu també Cosa (dret)ko:민법
 • Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare.
 • A személyi jog a polgári jog viszonylag önálló jogterülete, amely a személyi viszonyok, különösen a jogalanyiság és a személyiségi jogok szabályozásán keresztül biztosítja és védi a személyi autonómiát, a személyek önrendelkezésének és önmegvalósításának szabadságát. A személyi viszonyokat szabályozó joganyag viszonylag elkülönült része, jogterülete a polgári jognak. A személyi jog már a 20. század elején kinőtt a polgári jog általános részéből, önálló jogterületté vált.
 • Prawo prywatne (łac. ius privatum) – jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa publicznego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu jednostek i regulacja stosunków pomiędzy nimi
 • 私法(しほう)とは、私人間の関係を規律する法。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法)に対置される。民法、商法などが代表的な私法の例。市民法と呼ばれることもある。私法関係における権利を私権という。始源はローマ法ともされるが、19世紀のヨーロッパにおける、自由主義・個人主義を背景とした諸法典によりどころが求められることが多い。
 • 사법(私法)은 개인 간의 관계를 규율 하는 법으로, 국가 등의 공권력과 개인의 관계를 규율 하는 법인 공법(公法)과 대비된다. 민법, 상법 등이 대표적인 사법의 예이다. 시민법(市民法)으로 불리기도 한다. 사법 관계에 있어서의 권리를 사권(私權)이라고 한다.
 • El Derecho privado es la rama del Derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares.
 • Soukromé právo (ius privatum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu veřejnému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit o „subjektivním soukromém právu“.
 • Privatrecht ist ein Rechtsgebiet, das Beziehungen zwischen rechtlich – nicht zwingend auch wirtschaftlich! – gleichgestellten Rechtssubjekten (→ Natürliche Person, → Juristische Person) regelt. Die Bezeichnungen Bürgerliches Recht bzw. Zivilrecht (Verdeutschungen des lat. Terminus ius civile) werden oft synonym zu Privatrecht verwendet, bezeichnen genau genommen allerdings nur einen Teil desselben (nämlich das Gebiet „Allgemeines Privatrecht“; s.
 • Private law is that part of a civil law legal system which is part of the jus commune that involves relationships between individuals, such as the law of contracts or torts (as it is called in the common law), and the law of obligations (as it is called in civil legal systems).
 • Частното право (на английски: Civil law) е понятие от римското право и самостоятелна част от историческото развитие на правото и юридическата теория за него. Римляните създават частното право, което урежда предимно гражданскоправните отношения и определя правата и задълженията на римските граждани. Правото за римляните се дели на няколко групи правни норми, според предназначението си и уредба на обществените отношения.
 • Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое регулирует и охраняет общие интересы.
rdfs:label
 • Droit privé
 • Derecho privado
 • Direito privado
 • Diritto privato
 • Dret privat
 • Prawo prywatne
 • Private law
 • Privatrecht
 • Soukromé právo
 • Személyi jog
 • Частно право
 • Частное право
 • 私法
 • 사법 (법률)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:branche of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:formation of
is foaf:primaryTopic of