Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Ce droit de la Constitution est sanctionné par un juge. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions, le système de norme et de rapports entre normes, et les droits fondamentaux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Ce droit de la Constitution est sanctionné par un juge. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions, le système de norme et de rapports entre normes, et les droits fondamentaux.
 • Il diritto costituzionale appartiene alla famiglia del diritto pubblico e si occupa, inizialmente, dell’evoluzione e dell’organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo. Le origini del diritto costituzionale possono già individuarsi nella Magna Charta Libertatum del 1215, ma i canoni che disegnano il costituzionalismo moderno si trovano affermati e concettualizzati, successivamente, nella letteratura politica e giuridica che si afferma, in Inghilterra, con il Bill of Rights del 1689, in Nord-America, con la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 e, in Francia, con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 . Da un punto di vista formale-positivista, invece, appartiene alla branca del diritto costituzionale tutto ciò che è oggetto di disciplina da parte della Costituzione, delle leggi costituzionali e degli altri atti normativi e giurisprudenziali che vi diano diretta attuazione.
 • Als Verfassungsrecht wird in der allgemeinen Staatslehre, Politikwissenschaft und Verfassungsvergleichung die Lehre von den rechtlichen Grundlagen des Staates bzw. der Staaten bezeichnet. Hierzu zählt vor allem die Lehre von der Organisation des Staates. Regelmäßig sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen in einer Verfassungsurkunde (Verfassung im formellen Sinne) niedergelegt; als Staat ohne geschriebene Verfassung, d. h. lediglich mit einer Verfassung im materiellen Sinn ist das Vereinigte Königreich zu nennen. Vornehmlich in den Ländern des deutschen Rechtskreises wird zwischen Staatsrecht im Allgemeinen und Verfassungsrecht im Besonderen unterschieden (siehe dort).
 • Hukum konstitusional adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jus commune, atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional.
 • Het staatsrecht, grondwettelijk of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband. Het heeft betrekking op de organen van de staat, op de instelling ervan, hun bevoegdheden, hun verhouding tot elkaar en die tot de burgers.Het staatsrecht is een onderdeel van het publiekrecht.In zekere zin is het bestuursrecht of administratief recht ondergeschikt aan het staatsrecht, omdat het bestuursrecht beschrijft hoe organen de bevoegdheden die hen krachtens staatsrecht zijn toebedeeld kunnen gebruiken. Specifieke bronnen van het Nederlandse staatsrecht: Het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1954 De grondwet van het (Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden van 1814/1815 Specifieke bronnen van het Belgische staatsrecht: De Belgische grondwet van 1831 Algemene bronnen van het staatsrecht: Organieke wetten en besluiten Gewoonterecht, bijvoorbeeld de vertrouwensregel Verdragen Rechtsleer Algemene rechtsbeginselen
 • Direito constitucional é o ramo do direito público interno dedicado à análise e interpretação das normas constitucionais. Tais normas são compreendidas como o ápice da pirâmide normativa de uma ordem jurídica, consideradas Leis Supremas de um Estado soberano, e tem por função regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais. O Direito constitucional é destacado por ser fundamentado na organização e no funcionamento do Estado e tem por objeto de estudo a constituição política desse Estado.
 • Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.
 • 国法学(こくほうがく:独 Staatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするもの。憲法学と同義に用いられることもあるが、特定の国家を前提としない一般的な基本原理を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は「一般国法学」とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。
 • Constitutional law is the body of law which defines the relationship of different entities within a State, namely, the executive, the legislature, and the judiciary.Not all Nation States have codified Constitutions, though all such states have a jus commune, or law of the land, that may consist of a variety of imperative and consensual rules. These may include customary law, conventions, statutory law, judge-made law or international rules and norms.
 • El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluidas las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos.
 • El dret constitucional és una branca de dret públic el camp d'estudi del qual inclou l'anàlisi de les lleis fonamentals que defineixen un estat. D'aquesta manera, és matèria d'estudi tot el relatiu a la forma d'estat, forma de govern, drets fonamentals i la regulació dels poders públics, incloent tant les relacions entre poders públics, com les relacions entre els poders públics i els ciutadans.
 • Конституционното право е отрасъл на правото регламентиращ обществените отношения между гражданите и държавата и инкорпориращ в себе си конституционните характеристики на публичното образувание установени по силата на нейния основен закон, както и организацията на държавната власт и устройство, ведно с всички други правоотношения от конституционно-правно естество.
 • Конституционное право — является отраслью права Российской Федерации и закрепляет в себе правила поведения и нормы, касающиеся взаимоотношений государства и личности. Происходит от названия особого политико-правового документа - Конституции. Конституционное право может выражаться в следующих элементах:Наука.Отрасль.Учебная дисциплина.Наука Конституционного права - это совокупность, система взглядов, идей, точек зрения о Конституционном праве как отрасли права и регулируемых этой отраслью общественных отношений. Конституционное право как отрасль - это основополагающая отрасль права; совокупность правовых норм, закрепляющих основы конституционного строя, взаимоотношения между государством и личностью, государственно-территориальное устройство, порядок образования и компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления. Это фундаментальная отрасль Российского права.Конституционное право как учебная дисциплина - это определённая совокупность знаний из области науки, которые посредством различных методических приемов доводятся до обучаемых в пределах, необходимых для специалистов юридического профиля.
 • Anayasa hukuku, ulus devletlerin ve diğer siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasaları hakkındaki çalışmaları içermektedir. Anayasalar hükümetler için bir çatı oluşturur ve otoriteyi ve yeni yasa ve düzenlemelerin yapılmasında siyasi yapıların işlevlerini sınırlandırabilir veya tanımlayabilir.
 • Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci. Ústavní právo je tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly určujících formu státu a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody. Dříve bylo označováno jako státní právo a zahrnovalo i část dnešního práva správního.Ústavní právo je soubor všech právních norem, které upravují nejdůležitější vztahy ve státě, a to: uspořádání státu rozdělení a výkon státní moci základní práva a svobody občanů
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 126503 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32316 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 223 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108083678 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1992 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Dominique Turpin
prop-fr:isbn
 • 2130443311 (xsd:integer)
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:mois
 • janvier
prop-fr:pages
 • 791 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Droit constitutionnel
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Presses Universitaires de France
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Ce droit de la Constitution est sanctionné par un juge. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions, le système de norme et de rapports entre normes, et les droits fondamentaux.
 • Hukum konstitusional adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jus commune, atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional.
 • Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.
 • 国法学(こくほうがく:独 Staatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするもの。憲法学と同義に用いられることもあるが、特定の国家を前提としない一般的な基本原理を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は「一般国法学」とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。
 • Constitutional law is the body of law which defines the relationship of different entities within a State, namely, the executive, the legislature, and the judiciary.Not all Nation States have codified Constitutions, though all such states have a jus commune, or law of the land, that may consist of a variety of imperative and consensual rules. These may include customary law, conventions, statutory law, judge-made law or international rules and norms.
 • El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluidas las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos.
 • El dret constitucional és una branca de dret públic el camp d'estudi del qual inclou l'anàlisi de les lleis fonamentals que defineixen un estat. D'aquesta manera, és matèria d'estudi tot el relatiu a la forma d'estat, forma de govern, drets fonamentals i la regulació dels poders públics, incloent tant les relacions entre poders públics, com les relacions entre els poders públics i els ciutadans.
 • Конституционното право е отрасъл на правото регламентиращ обществените отношения между гражданите и държавата и инкорпориращ в себе си конституционните характеристики на публичното образувание установени по силата на нейния основен закон, както и организацията на държавната власт и устройство, ведно с всички други правоотношения от конституционно-правно естество.
 • Anayasa hukuku, ulus devletlerin ve diğer siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasaları hakkındaki çalışmaları içermektedir. Anayasalar hükümetler için bir çatı oluşturur ve otoriteyi ve yeni yasa ve düzenlemelerin yapılmasında siyasi yapıların işlevlerini sınırlandırabilir veya tanımlayabilir.
 • Het staatsrecht, grondwettelijk of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband.
 • Direito constitucional é o ramo do direito público interno dedicado à análise e interpretação das normas constitucionais. Tais normas são compreendidas como o ápice da pirâmide normativa de uma ordem jurídica, consideradas Leis Supremas de um Estado soberano, e tem por função regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais.
 • Ústavní právo je právní odvětví veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci. Ústavní právo je tvořeno souhrnem právních norem nejvyšší právní síly určujících formu státu a vlády, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a svobody.
 • Il diritto costituzionale appartiene alla famiglia del diritto pubblico e si occupa, inizialmente, dell’evoluzione e dell’organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo.
 • Конституционное право — является отраслью права Российской Федерации и закрепляет в себе правила поведения и нормы, касающиеся взаимоотношений государства и личности. Происходит от названия особого политико-правового документа - Конституции.
 • Als Verfassungsrecht wird in der allgemeinen Staatslehre, Politikwissenschaft und Verfassungsvergleichung die Lehre von den rechtlichen Grundlagen des Staates bzw. der Staaten bezeichnet. Hierzu zählt vor allem die Lehre von der Organisation des Staates. Regelmäßig sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen in einer Verfassungsurkunde (Verfassung im formellen Sinne) niedergelegt; als Staat ohne geschriebene Verfassung, d. h.
rdfs:label
 • Droit constitutionnel
 • Anayasa hukuku
 • Constitutional law
 • Derecho constitucional
 • Direito constitucional
 • Diritto costituzionale
 • Dret constitucional
 • Hukum konstitusional
 • Prawo konstytucyjne
 • Staatsrecht
 • Verfassungsrecht
 • Ústavní právo
 • Конституционно право
 • Конституционное право
 • 国法学
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:branche of
is foaf:primaryTopic of