Les Doukas (en grec, masc : Δούκας, fém : Δούκαινα, pl : Δούκαι) forment une ou plusieurs familles ayant appartenu à la noblesse byzantine. Le nom apparaît dans les textes au IXe siècle, mais son origine est incertaine. Une branche régna sur l’empire de 1059 à 1081. Le nom devint avec le temps synonyme de noblesse et fut associé à d’autres noms comme celui des Comnènes Doukas d’Épire et de Thessalonique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Doukas (en grec, masc : Δούκας, fém : Δούκαινα, pl : Δούκαι) forment une ou plusieurs familles ayant appartenu à la noblesse byzantine. Le nom apparaît dans les textes au IXe siècle, mais son origine est incertaine. Une branche régna sur l’empire de 1059 à 1081. Le nom devint avec le temps synonyme de noblesse et fut associé à d’autres noms comme celui des Comnènes Doukas d’Épire et de Thessalonique. Les liens de parenté entre les générations sont souvent difficiles à établir ou douteux, de telle sorte qu’on ne peut affirmer que tous les personnages ayant porté ce nom aient effectivement appartenu à une seule famille.
 • Dukové (řecky Δούκαι, singular Δούκας – Dukas) byli příslušníci byzantského aristokratického rodu, kteří údajně odvozovali svůj původ od bratrance římského císaře Konstantina Velikého, zakladatele Konstantinopole. Rod Duků poskytl byzantské říši řadu císařů.Dukové se dostali poprvé do popředí během 9. století. Význam rodu však poklesl, když jeho význačný člen, Konstantin Dukas, přišel v roce 913 o život ve snaze získat císařskou korunu, přičemž se střetl s regentskou vládou panující za tehdy nezletilého Konstantina VII. Porfyrogenneta. Prvním členem rodu, který se stal císařem, byl v roce 1059 Konstantin X. Jeho syn Michael VII. vládl pak v letech 1071 až 1078. Jeho formálními spoluvládci byli jeho bratři Andronikos a Konstantios. Irena Dukaina, praneteř Konstantina X., se provdala za Alexia I. Komnena, čímž došlo ke spojení rodů Duků a Komnenovců. V roce 1204 sesadil Alexios V. Dukas, zvaný Murtzuflos ("zachmuřený"), dosavadní císaře Izáka II. Angela a jeho syna Alexia IV. Angela. Poté se neúspěšně pokusil ubránit Konstantinopol před útoky křižáků účastnících se čtvrté křížové výpravy. Jan III. Dukas Vatatzes, vládce nikájského císařství v Malé Asii, rozšířil v první polovině 13. století svoji moc na Balkánský poloostrov, čímž učinil první krok na cestě k pozdějšímu znovudobytí Konstantinopole.
 • Dukas (pl. Dukai; weibliche Form Dukaina) ist der Name einer byzantinischen adligen Familie, zu der auch die beiden byzantinischen Kaiser Konstantin X. (1059–1067) und Michael VII. (1071–1078) gehörten.
 • Дука (на гръцки: Δούκαι) е известна византийска династична фамилия от 11 век. Първият византийски император, когото излъчва фамилията е Константин X Дука, който е син на Андроник Дука, благородник от Пафлагония, който е заемал длъжността стратег на тема Паристрион (Подунавие). Константин придобива влияние в императорския двор след като се жени за Евдокия Макремболитиса, племенница на константинополския патриарх Михаил Керуларий, който е в основата на Виликата схизма между католическата и православната църква от 1054 г.През 1057 г. Константин подкрепя възцаряването на Исак I Комнин, но скоро след това преминава към противниците на реформената политика на новия император. Благодарение на позицията си през ноември 1059 г. Константин е избран за наследник на Исак I Комнин и на 24 ноември 1059 е коронован за император.Синът на Константин, Михаил VII Дука, управлява в годините 1071-1078 г., непосредствено след разгрома при Манцикерт, след като император Роман IV Диоген е свален, ослепен и и прокуден.Всички византийски императори, представители на фамилията са: Константин X Дука (Κωνσταντίνος Ι' Δούκας) 1059-1067 Роман IV Диоген (Ρωμανός Δ' Διογένης) 1067-1071 Михаил VII Дука (Μιχαήλ Ζ' Δούκας) 1071-1078 Никифор III Вотаниат (Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης) 1078-1081След превземането на Константинопол от латинците, зет на никейския император Теодор I Ласкарис е Йоан III Дука Ватаци, като никейска управляваща фамилия Ватаци се явява клон на по-старата фамилия Дука. През 1246 г. управляващите Никея Ласкариди успяват да се споразумеят с управляващата Солун византийска династия на Ангелите. Втората съпруга на Йоан III Дука Ватаци е дъщерята на император Фридрих II, а синът му Теодор II Ласкарис и внукът му Йоан IV Дука Ласкарис управляват Никейската империя почти до възстановяването на Византия от последната управляваща Източната Римска империя династия, тази на Палеолозите.Приеманата за първата жена-историк Анна Комнина в своята "Алексиада" се изказва твърде неласкаво за управлението на империята от представителите на фамилията Дука през 11 век.
 • A dinastia Ducas governou o Império Bizantino de 1059 até 1078. Veio precedida de um primeiro imperador Comneno, Isaac I, quem renunciou ao trono em favor de quem fora o seu ministro de Fazenda, Constantino X Ducas (em grego, Δούκας), uma família bizantina que considerava descendente de um primo do imperador Constantino. O fato mais significativo deste período foi a Batalha de Manziquerta (26 de agosto de 1071), terrível derrota das tropas bizantinas frente aos Turcos seljúcidas, da qual o império não se pôde recuperar, e que representou o começo da queda do Império Bizantino ao abrir as portas da Anatólia ao empurre turco e a repovoação de numerosas zonas da Ásia Menor. Aos imperadores desta dinastia seguiu um imperador sem dinastia, Nicéforo III Botaniates (1078-1081).
 • Dynastia Dukasów - dziewiąta dynastia cesarska panująca w Cesarstwie Bizantyjskim. Członkowie rodu zasiadali na tronie cesarskim w latach 1059-1078. Dukasi byli jedną z najbardziej znaczących rodzin w Bizancjum. Ciągłość ich pochodzenia, tak jak i ono samo, nie jest jasna. Historycy na ogół uznają istnienie kilku odrębnych grup Dukasów[potrzebne źródło]. Późniejsza tradycja (Nikefor Bryennios) mówi, że pojawili się w Bizancjum z kuzynem cesarza rzymskiego Konstantyna. W rzeczywistości, jest bardziej prawdopodobne, że nazwisko pochodzi od wojskowego rangi duxa. Niektórzy badacze twierdzą, że byli ormiańskiego pochodzenia[potrzebne źródło]. Pierwszy przedstawiciel rodu pojawia się w połowie IX wieku, w czasie regencji cesarzowej Teodory (842-855), kiedy został wysłany do przymusowego nawrócenia Paulicjan. Pierwsza gałąź rodziny osiąga rozgłos na początku X wieku: Andronik Dukas i jego syn Konstantyn Dukas. Obaj byli woskowymi za panowania cesarza Leona VI Filozofa (886-912). W 904 Andronik wziął udział w nieudanej rebelii, która zakończyła się jego ucieczką do Bagdadu, gdzie został zabity. Konstantyn zaś odzyskał zaufania władzy i został przywrócony do wysokich stanowisk. Zginął jednak, wraz z synem Grzegorza i bratankiem Michałem, w nieudanym zamachu stanu w czerwcu 913. Rodzina, w osobie Andronika Dukasa była też zaangażowana w latach 976-979 w bunt Bardasa Sklerosa. Gałąź rodu, która miała ostatecznie osiągnąć tron cesarski wywodziła się z Paflagonii. Konstantyn Dukas (syn Andronika z czasów buntu Bardasa Sklerosa) był w opozycji armii wschodniej przeciw Michałowi VI Stratiotikosowi, poparł Izaaka I Komnena, który mianował go proedrosem. W 1057 uchodził za kandydata do tronu i po abdykacji Izaaka I, mając jego poparcie objął władzę (24 XI 1059). Miał poparcie kręgów administracji cywilnej i dawnych stronników Michała Cerulariusza. Jego drugą żoną była Eudoksja Makrembolitsa, siostrzenica Michała Celariusza. Miał z nią sześcioro dzieci: trzech chłopców i trzy dziewczynki. Władzę otrzymał dzięki staraniom Michała Psellosa, który wysławia go w swojej Kronice. Mianował swego brata Jana cezarem. Po utracie władzy cesarskiej Dukasi nadal zachowali wpływy na dworze. Konstantyn Dukas mąż Anny Komneny nosił nawet godność cezara. Był przewidziany na następce tronu do czasu urodzin Jana II Komnena. W wieku XII i XIII nazwisko Dukas nosiły rodziny w jakiś sposób spokrewnione z nimi, aby nadać sobie większy prestiż, np. Jan III Dukas.
 • La llamada dinastía de los Ducas de emperadores gobernó desde el año 1059 hasta 1078 el Imperio bizantino. Vino precedida de un primer emperador Comneno, Isaac I, quien renunció al trono en favor de quien fuera su ministro de Hacienda, Constantino Ducas (en griego, Δούκας), una familia bizantina que se decía descendiente de un primo del emperador Constantino el Grande. El hecho más significativo de este período es la Batalla de Manzikert (26 de agosto de 1071), terrible derrota de las tropas bizantinas frente a los turcos selyúcidas, de la que el imperio no pudo recuperarse y que supone el comienzo de la caída del Imperio Bizantino al abrir las puertas de Anatolia al empuje turco y la repoblación de numerosas zonas de Asia Menor. A los emperadores de esta dinastía les siguió un emperador sin dinastía, Nicéforo III Botoniato o Botaniates (1078-1081).
 • Doukas or Dukas, Latinized as Ducas (Greek: Δούκας; feminine: Doukaina/Ducaena, Δούκαινα; plural: Doukai/Ducae, Δούκαι), from the Latin tile dux ("leader", "general", Hellenized as doux), is the name of a Byzantine Greek noble family, whose branches provided several notable generals and rulers to the Byzantine Empire in the 9th–11th centuries. A maternally-descended line, the Komnenodoukai, founded the Despotate of Epirus in the 13th century, with another branch ruling over Thessaly. After the 12th century, the name "Doukas" and other variants proliferated across the Byzantine world, and were sometimes presented as signifying a direct genealogical relationship with the original family. The continuity of descent amongst the various branches of the original, middle Byzantine family is not clear, and historians generally recognize several distinct groups of Doukai based on their occurrence in the contemporary sources. According to Demetrios I. Polemis, who compiled the only overview work on the bearers of the Doukas name, in view of this lack of genealogical continuity "it would be a mistake to view the groups of people designated by the cognomen of Doukas as forming one large family".
 • Ду́ки (греч. Δούκαι) — известная византийская фамилия, выдвинувшаяся в XI в. Один из Дук был первым государственным министром в царствование Исаака Комнина и потом сам стал византийским императором под именем Константина Х (1059-67); его женой была известная писательница Евдокия Макремболитисса. Сын Константина, Михаил VII, царствовал с 1071 до 1078 г.. Зять никейского императора Феодора I Ласкариса, Иоанн Дука Ватац, занял престол после смерти Ласкариса (1222) под именем Иоанна III. Он стремился к восстановлению Византийской империи. Ему удалось в 1246 г. соединить владения фессалоникских Ангелов с Никеей. Его второй женой была дочь императора Фридриха II. Он умер в 1255 г. После него царствовали его сын, Феодор II (до 1259 г.), и внук, Иоанн IV (до 1260 г.).
 • Ducas (anche Dukas o Doukas; greco: Δούκας; femm. Ducaena o Doukaina, Δούκαινα; pl. Ducae o Doukai, Δούκαι) è una famiglia appartenente all'aristocrazia bizantina ascesa nel 1059 alla dignità imperiale con Costantino X Ducas.
 • Dükas Hanedanı veya Dükaslar (Yunanca: Δούκας; Doukaina veya Ducaena, Δούκαινα; Doukai veya Ducae, Δούκαι) Doğu Roma İmparatorluğu'nu belirli süre (1059-1081 dönemi) yönetmiş hanedan.Dükas sülalesi, söylentiye göre, Büyük Konstantin'in Roma İmparatorluğu yaptığı zaman imparatorun bir kuzeni olarak 4. yüzyılda Konstantinopolis'e gelip yerleşmişlerdir. Dükas sülalesinin ilk once tarihte ön plana çıkması 9. yüzyılda general Andronikos Dükasin oğlu Konstantin Dükasin 913'de imparatorluk iddia edip VII. Konstantin'e isyan etmesi ve bu isyanın bastırılıp idam edilmesi ile olmuştur.Dükas sülalesinin daha önceki sülaleye kadınlar dalından akraba olan bir kolu ise 10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nu eline geçirmiş ve bir Dükas Hanedanı kurmuştur. Bu hanedanın ilk üyesi 1059'da Bizans İmparatorluğu tacını giyen X. Konstantin'dir. Sonra 1067'de X. Konstantin'in oğlu VII. Mikhail tahta geçmiştir; fakat X. Konstantin'in dul karısının evlendiği general olan ve bu nedenle Dükas hanedanı üyesi sayılmaya başlanan IV. Romanos Diogenes ile ortak yetkili imparator olarak hüküm sürmüştür. IV. Romanos Diogenes, Büyük Selçuklu Devleti sultanı Alp Arslan'a Malazgirt Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrayıp tutsak düşmüştür. Türkler kısa sürede Marmara ve Ege denizi kıyılarına kadar olan Anadolu topraklarını ele geçirmişlerdir. VII. Mikhail yine 1071-1078 arasında küçük kardeşleri Andronikos ve Konstantios sembolik olarak ortak olarak imparatorluk yapmıştır. Dükasların bu imparatorluk dönemi karışıklıklar içinde geçmiştir. Ülkede birçok ayaklanmalar çıkmıştır. Halk ağır vergilerle ezilmiştir. Bir başka general olan III. Nikeforos Botaneiates bir askeri darbe yapıp VII. Mikhail'i tahtından indirmiştir. Sonra Mikhail'in karısı ile evlenerek Dükas sülalesine katılıp meşruluğunu iddia etmiştir. Bizans İmparatorluğu bu dönemde yıkılmak üzereyken 1081de I. Aleksios Komnenos bir ihtilal ile imparator olmuştur. Böylece Dükas Hanedanı'nın Bizans İmparatorluğu üzerindeki yetkileri sona ermiştir.İmparatorluk hanedanı olma yetkilerini kaybetmekle beraber Dükas sülalesi Bizans içinde önemini korumaya devam etmiş ve daha sonraki hanedanlara çok yakın olmuştur. 1204de Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Venedikli ve Latin Haçlılar Konstantinopolis'e ikinci hücümlarından tam önce V. Aleksios Dukas Murtzuphlos bir darbe ile II. İsaakios Angelos ve oğlu IV. Aleksios Angelos'u tahttan indirmiş; fakat şehri Haçlı istilasından kurtaramamıştır. Sonra İznik İmparatoru olan III. Yannis Dukas Vatatzes bu devletin arazilerini genişletmiş ve Haçlı Latinleri sonra Konstantinopolis'den atacak kadar güçlendirmiştir. Bundan bir yüzyıl sonra Bizans İmparatorlar olan V. Yannis Palaiologos ile VI. Yannis Kantakuzenos arasında süren iç savaşta bir Mikhail Dükas' önemli rol oynamış ve onun torunu Mikhail Dükas ise Osmanlıların İstanbul'u fethi ile Bizans İmparatorluğu'na son vermesi hakkında çok değerli bir tarih yazmıştır. Diğer taraftan diğer önemli Bizans aileleri ile evlenen Dükas'lar imparatorluğun imtiyazlı taşra eyaletlerinin hükümdarlığını yapmışlardır. Bunlar başında Epir Despotluğu ve Selanik hükümdarlığı yapmış olan Yannis Dükas gelir. Ayrıca Teselya'da hüküm süren bir Dükas sülalesi dalı da bulunmuştur.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 667003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23533 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 72 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104527330 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Doukas (en grec, masc : Δούκας, fém : Δούκαινα, pl : Δούκαι) forment une ou plusieurs familles ayant appartenu à la noblesse byzantine. Le nom apparaît dans les textes au IXe siècle, mais son origine est incertaine. Une branche régna sur l’empire de 1059 à 1081. Le nom devint avec le temps synonyme de noblesse et fut associé à d’autres noms comme celui des Comnènes Doukas d’Épire et de Thessalonique.
 • Dukas (pl. Dukai; weibliche Form Dukaina) ist der Name einer byzantinischen adligen Familie, zu der auch die beiden byzantinischen Kaiser Konstantin X. (1059–1067) und Michael VII. (1071–1078) gehörten.
 • Ducas (anche Dukas o Doukas; greco: Δούκας; femm. Ducaena o Doukaina, Δούκαινα; pl. Ducae o Doukai, Δούκαι) è una famiglia appartenente all'aristocrazia bizantina ascesa nel 1059 alla dignità imperiale con Costantino X Ducas.
 • A dinastia Ducas governou o Império Bizantino de 1059 até 1078. Veio precedida de um primeiro imperador Comneno, Isaac I, quem renunciou ao trono em favor de quem fora o seu ministro de Fazenda, Constantino X Ducas (em grego, Δούκας), uma família bizantina que considerava descendente de um primo do imperador Constantino.
 • Ду́ки (греч. Δούκαι) — известная византийская фамилия, выдвинувшаяся в XI в. Один из Дук был первым государственным министром в царствование Исаака Комнина и потом сам стал византийским императором под именем Константина Х (1059-67); его женой была известная писательница Евдокия Макремболитисса. Сын Константина, Михаил VII, царствовал с 1071 до 1078 г.. Зять никейского императора Феодора I Ласкариса, Иоанн Дука Ватац, занял престол после смерти Ласкариса (1222) под именем Иоанна III.
 • La llamada dinastía de los Ducas de emperadores gobernó desde el año 1059 hasta 1078 el Imperio bizantino. Vino precedida de un primer emperador Comneno, Isaac I, quien renunció al trono en favor de quien fuera su ministro de Hacienda, Constantino Ducas (en griego, Δούκας), una familia bizantina que se decía descendiente de un primo del emperador Constantino el Grande.
 • Dükas Hanedanı veya Dükaslar (Yunanca: Δούκας; Doukaina veya Ducaena, Δούκαινα; Doukai veya Ducae, Δούκαι) Doğu Roma İmparatorluğu'nu belirli süre (1059-1081 dönemi) yönetmiş hanedan.Dükas sülalesi, söylentiye göre, Büyük Konstantin'in Roma İmparatorluğu yaptığı zaman imparatorun bir kuzeni olarak 4. yüzyılda Konstantinopolis'e gelip yerleşmişlerdir. Dükas sülalesinin ilk once tarihte ön plana çıkması 9.
 • Дука (на гръцки: Δούκαι) е известна византийска династична фамилия от 11 век. Първият византийски император, когото излъчва фамилията е Константин X Дука, който е син на Андроник Дука, благородник от Пафлагония, който е заемал длъжността стратег на тема Паристрион (Подунавие).
 • Dynastia Dukasów - dziewiąta dynastia cesarska panująca w Cesarstwie Bizantyjskim. Członkowie rodu zasiadali na tronie cesarskim w latach 1059-1078. Dukasi byli jedną z najbardziej znaczących rodzin w Bizancjum. Ciągłość ich pochodzenia, tak jak i ono samo, nie jest jasna. Historycy na ogół uznają istnienie kilku odrębnych grup Dukasów[potrzebne źródło]. Późniejsza tradycja (Nikefor Bryennios) mówi, że pojawili się w Bizancjum z kuzynem cesarza rzymskiego Konstantyna.
 • Dukové (řecky Δούκαι, singular Δούκας – Dukas) byli příslušníci byzantského aristokratického rodu, kteří údajně odvozovali svůj původ od bratrance římského císaře Konstantina Velikého, zakladatele Konstantinopole. Rod Duků poskytl byzantské říši řadu císařů.Dukové se dostali poprvé do popředí během 9. století.
 • Doukas or Dukas, Latinized as Ducas (Greek: Δούκας; feminine: Doukaina/Ducaena, Δούκαινα; plural: Doukai/Ducae, Δούκαι), from the Latin tile dux ("leader", "general", Hellenized as doux), is the name of a Byzantine Greek noble family, whose branches provided several notable generals and rulers to the Byzantine Empire in the 9th–11th centuries. A maternally-descended line, the Komnenodoukai, founded the Despotate of Epirus in the 13th century, with another branch ruling over Thessaly.
rdfs:label
 • Doukas
 • Dinastia Ducas
 • Dinastía de los Ducas
 • Doukas
 • Ducas
 • Dukas (Familie)
 • Dukové
 • Dynastia Dukasów
 • Dükas Hanedanı
 • Дука (фамилия)
 • Дуки
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dynastie of
is foaf:primaryTopic of