Le double standard est une notion qui permet d'expliquer les différences d'appréciation des conduites en fonction de l'appartenance de leur auteur à une catégorie. Elle est couramment employée dans les études de genre ainsi qu'à propos du racisme, mais constitue un outil d'analyse applicable à une grande variété de situations.Ce concept est illustré par le proverbe latin Quod licet Iovi, non licet bovi : ce qui est permis à Jupiter ne l'est pas aux vaches, par référence à la mésaventure d'Io.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le double standard est une notion qui permet d'expliquer les différences d'appréciation des conduites en fonction de l'appartenance de leur auteur à une catégorie. Elle est couramment employée dans les études de genre ainsi qu'à propos du racisme, mais constitue un outil d'analyse applicable à une grande variété de situations.Ce concept est illustré par le proverbe latin Quod licet Iovi, non licet bovi : ce qui est permis à Jupiter ne l'est pas aux vaches, par référence à la mésaventure d'Io. Il est aussi à rapprocher de l'expression deux poids et deux mesures, avec cette nuance qu'on peut faire deux poids et deux mesures entre deux personnes particulières pour des motifs personnels, tandis qu'un double standard signifie que n'importe qui au sein d'une culture donnée jugera différemment n'importe quels représentants des catégories concernées.
 • Kettős mérce az olyan – gondolatban, szóban vagy tettben is megnyilvánuló – döntés, ítélkezés, amikor azonos helyzeteket különbözőképpen, néha ellentétesen ítél meg valaki, többnyire részrehajlás, elfogultság miatt. Rokon értelmű kifejezések: kivételezés.
 • A double standard is the application of different sets of principles for similar situations, or by two different people in the same situation. A double standard may take the form of an instance in which certain concepts (often, for example, a word, phrase, social norm, or rule) are perceived as acceptable to be applied by one group of people, but are considered unacceptable—taboo—when applied by another group.The concept of a double standard has long been applied (as early as 1872) to the fact that different moral structures are often applied to men and women in society.A double standard can therefore be described as a biased or morally unfair application of the principle that all are equal in their freedoms. Such double standards are seen as unjustified because they violate a basic maxim of modern legal jurisprudence: that all parties should stand equal before the law. Double standards also violate the principle of justice known as impartiality, which is based on the assumption that the same standards should be applied to all people, without regard to subjective bias or favoritism based on social class, rank, ethnicity, gender, religion, sexual orientation, age or other distinctions. A double standard violates this principle by holding different people accountable according to different standards.
 • Se llama moralidad a los estándares que tiene un individuo o un grupo de qué es correcto o incorrecto, o lo que está bien o mal. Es entonces cuando aparecen los estándares morales y estándares no morales, los estándares morales se refieren a asuntos cuyas consecuencias creemos son serias, se basan en las buenas razones y no en la autoridad, invalidan el interés personal, se basan en consideraciones imparciales, están asociados con sentimientos de culpa y vergüenza, y tienen un vocabulario moral especial. Estos estándares, producto de muchas influencias, son absorbidos cuando somos niños y los corregimos conforme maduramos. incluyen las normas que tenemos acerca de los tipos de acciones que creemos son moralmente correctas e incorrectas, así como los valores que damos a los tipos de objetos que pensamos son moralmente buenos y moralmente malos. los estándares no morales son estándares mediante los cuales juzgamos qué es bueno o malo correcto o incorrecto de una manera no moral.
 • Er is sprake van een dubbele moraal wanneer eenzelfde persoon (of instelling) dezelfde handeling, uitgevoerd door twee verschillende auteurs, anders beoordeelt. Wanneer men bijvoorbeeld iemand streng straft en een ander omwille van dezelfde feiten milder of zelfs gunstig gestemd is, hanteert men duidelijk twee maten en gewichten. Niet de handeling dus maar het profiel van de auteur en eventueel de relatie met deze, bepaalt het opvallende verschil in beoordeling. Er wordt een sociale vergelijking gemaakt en bij deze een bepaald onderscheid gevonden dat leidt tot een verschillende beoordeling. De hamvraag is niet waarom dit mag en dat niet, maar waarom deze mag en die niet?Dat niet de handeling maar de auteur het voorwerp is van de morele beoordeling, betekent dat er geen sprake is van twee principieel of cultureel verschillende moralen maar van één enkele moraal waarbinnen een pragmatisch onderscheid gemaakt wordt tussen de minder-, even- of meerwaardige positie van de auteur. Adam Smith wees er al op dat men de grillen van een persoon met een hogere status sneller door de vingers ziet, terwijl men die van een ondergeschikte persoon zonder dralen afkeurt. Daartegenover staat dat door zijn of haar voorbeeldfunctie de kleinste misstap van een morele leider snel schandalig uitvergroot zal worden. De rekbaarheid van de moraal, waarin allen - gelijk voor de wet - als evenwaardige mensen worden beschouwd, wordt bepaald door een dubbele moraal naar boven en een dubbele moraal naar onderen toe. De dubbele moraal is strikt genomen een drievoudige moraal.Zij die vinden dat de bevoordeelde partij op gelijke voet behandeld had moeten worden, zullen natuurlijk verontwaardigd reageren. De bevoordeelde partij zelf zal vinden dat ze gerespecteerd werd omwille van haar betere relatie, positie of kwaliteiten en zal de voorkeursbehandeling waarvan ze geniet niet meer dan gepast vinden. Echter, de voorkeursbehandeling kan de geloofwaardigheid van de beoordelaar ernstig ondermijnen indien er sprake is van corruptie, discriminatie, uitgesproken partijdigheid of hypocrisie, namelijk wanneer men anderen ervan overtuigt normen te respecteren die men zelf niet hanteert.Vele conflicten zijn aldus te herleiden tot dubbele moraalkwesties en als ze aanslepen is het niet omdat men de principes van de moraal betwist, maar omdat de bestaande hiërarchische verhoudingen, dus de minder-, even- of meerwaardige positie van de tegenpartij, als oorzaak van het onrecht worden ervaren en in vraag worden gesteld. Het conflict duurt vaak net zo lang als het taboe of het vallen van het laatste woord.
 • Il doppio standard consiste nell'applicazione di principi di giudizio diversi per situazioni simili, o nei confronti di persone diverse che si trovino nella stessa situazione. Il doppio standard può prendere la forma di un giudizio morale che considera accettabile un determinato concetto (una norma sociale, una regola, un frase, un apprezzamento) se applicato da un gruppo di persone, mentre è considerato inaccettabile, o tabù, se applicato da un diverso gruppo. Ad esempio, il concetto di doppio standard è stato applicato a differenti strutture morali, sugli uomini rispetto alle donne.Quando il giudizio riguarda la sfera morale, si parla di doppia morale.Il doppio standard può essere definito, quindi, come una sorta di bias cognitivo che determina una sospensione del giudizio, moralmente ingiusta (nei confronti di un certo gruppo) di quel principio che statuisce l'uguaglianza dei singoli nella loro sfera di libertà.L'adozione di un doppio standard è ingiustificata se vista in rapporto a principi giuridici accolti in molti sistemi costituzionali, secondo cui tutti i soggetti sono considerati uguali di fronte alla legge. Il doppio standard infrange anche un principio di imparzialità della giustizia, secondo il quale un determinato standard di giudizio legale deve essere applicato indifferentemente a ogni sorta di persona, a prescindere da pregiudizi personali, da discriminazioni e favoritismi fondati su status e sull'appartenenza sociale, sul ruolo sociale, ed etnico, sull'identità di genere, sulla confessione religiosa, sull'orientamento sessuale, sull'età o su altre distinzioni. Il doppio standard viola tale principio, in quanto permette che persone diverse siano giudicabili secondo standard differenti.
 • Standar ganda menunjuk kepada ukuran standar penilaian yang dikenakan secara tidak sama kepada subjek yang berbeda dalam suatu kejadian serupa, dan karena itu dianggap tidak adil.Misalnya, seorang laki-laki yang mempunyai banyak pasangan dalam melakukan hubungan seks dianggap hebat atau "jantan", sementara seorang perempuan yang melakukan hal yang sama akan dianggap murahan. Contoh lainnya, perempuan sering dituntut tetap perawan pada hari pernikahannya, sementara laki-laki biasanya tidak dituntut seperti itu. Kalaupun laki-laki itu sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum hari pernikahannya, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar.Sebagai contoh, pengobatan Indonesia terhadap LGBT (Orang Gay, lesbian, biseksual, dan transgender) adalah standar ganda bila dibandingkan dengan heteroseksual. Saat ini, asmara semua dilarang. Jika LGBT diperbolehkan menikah, meskipun dengan seks hanya dalam pernikahan, itu akan membuat standar yang sama. Ketika standar ganda diberlakukan, mendorong kecurangan. Tidak hanya pihak yang kalah dan yang diskriminasi, tapi semua moral menurunkan. Pihak yang kalah adalah menantang karena ketidakadilan, pihak yang menang juga kecurangan sisi karena pihak yang kalah adalah kecurangan. Hasil akhirnya adalah seluruh masyarakat menjadi korup. Koperasi dan moral perbaikan terjadi ketika standar ganda akan dihapus. Bahkan monyet bereaksi dengan standar ganda.
 • 二重規範(にじゅうきはん)とは、類似した状況に対してそれぞれ異なる指針が不公平に適用されること。ダブルスタンダードとも。この概念は、すべての状況が同じ指針の適用を受けること(単一規範)を理想とする立場から使用される。活字には遅くとも1895年には登場していた。二重規範の端的な例は、ある概念(例:言葉・文・社会的規範・規則など)を一方のグループに対して適用することは許容され、もう一方のグループに適用することは許容されない、あるいはタブーとみなされる事である。したがって二重規範とは、万人が平等に自由を享受する原則が特定のグループに対して偏って道徳的に不公平な形でねじ曲げられる事だと言える。このような二重規範は「法の下の平等」を謳った現代法の基本原理に反するので不当である。また、二重規範は個々人それぞれに違った基準を生み出すので、あらゆる基準は社会階級・地位・民族・性別・宗教・性的嗜好・人種などに基づく主観的な偏見・偏愛に拠らず全ての人に同じように適用されるべきだとする公平無私の原則にも反する。なお、人間の習慣や道徳には民族・宗教により差異があるため、その差異に応じて適用される法律が異なる場合があり、これを二重規範と呼ぶかどうかは難しい問題である。たとえば南アフリカでは一夫多妻制の習慣が古くからある部族にのみ、一夫一妻制の例外が公認されている。また、信仰する宗教によって戒律が異なるため、たとえば刑務所で、ヒンズー教徒の囚人に牛肉入りの料理を食べさせると虐待となるが、仏教徒なら牛肉に限らず肉料理全般が問題であり、ユダヤ教徒なら律法にのっとって屠殺された肉しか食べない。この場合、刑務所の管理規定で仏教徒のメニューとユダヤ教徒のメニューが異なるというようになっていても、それがただちに二重規範であるとして非難されることにはなりにくい。
 • La doble moral és un criteri moral que s'aplica amb més rigor en un grup (o individu) que en un altre. La doble moral és injusta perquè viola el principi de justícia conegut com a imparcialitat. La imparcialitat és el principi segons el qual els mateixos criteris s'apliquen a totes les persones sense parcialitat ni favoritisme. La doble moral viola aquest principi, ja que té en compte les persones segons diferents criteris.Encara que la doble moral, en general, és una pràctica que es condemna, a la pràctica és molt comuna el seu ús. Els esforços per defensar una situació en la qual s'al·legui l'existència d'una doble moral acaben negant que aquesta s'estigui aplicant, o bé, s'intenta acabar amb la discussió donant una bona raó per al tracte diferent.Per exemple, als nens se'ls prohibeix realitzar actes tals com prendre licor i fumar, mentre que als adults sí se'ls permet realitzar-los, malgrat que els motius per a la prohibició als nens poden aplicar-se sense menyscapte en els adults: pèrdua de la lucidesa, trastorns psicològics, causa de malalties en el sistema respiratori, mal alè, etc.Aquesta forma de tractament diferenciador podria catalogar-se com una doble moral perquè dos grups socials són sotmesos a criteris morals diferents. No obstant això, si una persona vol defensar el tracte desigual pot argüir que existeix una bona raó per a aquesta segregació (continuant amb l'exemple): els nens són, inherentment, menys capaços d'assumir actituds madures en relació amb el fumador. L'argument en contra d'aquesta justificació és que els nens no tenen per què ser inherentment menys capaços de prendre bones decisions, ja que hi ha persones que són més madures en la seva capacitat de prendre decisions que altres de la mateixa edat, per tant l'edat és un criteri arbitrari.Per tant, davant de l'acusació d'un tracte desigual, el que es dóna és una justificació "adequada" per al tractament diferent i no un empenyorament en eliminar el tracte desigual pròpiament dit. Aquest mecanisme és molt comú en els centres de poder, com les religions i els governs.Existeix una distinció subtil entre la doble moral i la hipocresia. Aquesta última implica l'acceptació d'un sol criteri moral, però el seu incompliment sistemàtic a la pràctica. Un home que es dóna el dret a tenir aventures extramatrimonials i que li nega aquest dret a la seva esposa, maneja una doble moral; d'altra banda, un que condemna l'adulteri mentre manté una amant és un hipòcrita.
 • Als Doppelmoral wird ein Normensystem bezeichnet, das gleiches Verhalten ethisch unterschiedlich bewertet, je nachdem, welcher Personengruppe die ausführende Person oder die betroffenen Personen angehören oder je nachdem ob diese sich in einer öffentlichen oder privaten Situation innerhalb oder außerhalb einer Sozialgemeinschaft befinden, ohne dass dafür ein sachlicher Grund vorhanden wäre. Die Doppelmoral kann sich dabei explizit in einem moralischen Code niederschlagen, der eine unterschiedliche Wertordnung abbildet, oder implizit im moralischem Empfinden, im Verhalten und in den Werturteilen Einzelner. Entscheidendes Merkmal ist, dass „mit zweierlei Maß“ gemessen wird.Von einer Doppelmoral kann immer dann gesprochen werden, wenn unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe verwendet werden, obwohl die der Bewertung zugrunde liegenden Sachverhalte (strukturell) gleichartig sind. Der Begriff geht also über die unterschiedliche Bewertung von eigenem Verhalten und Fremdverhalten oder zwischen dem Verhalten, das eine Person von anderen einfordert und demjenigen, das sie selbst zeigt (Heuchelei), hinaus. Geht es um einen Widerspruch zwischen tatsächlich befolgter und nach außen hin vertretener Moral, wird stattdessen eher von Bigotterie gesprochen.In verschiedenen Bereichen sind bestimmte Kategorisierungen von Personen anfällig für Doppelmoral, die Gleichheit mit Bezug auf geltende Regeln wird daher z. B. in der Pädagogik zwischen Kindern und Erwachsenen, bei Genderfragen zwischen Männern und Frauen thematisiert. In der Politik kann das Verhalten verschiedener Parteien oder Staaten unter dem Gesichtspunkt der Doppelmoral betrachtet werden. Eine Doppelmoral kann auch aus Widersprüchen zwischen Individualethik und Sozialethik herrühren.Der Vorwurf der Doppelmoral kann verwendet werden, um eine moralische Forderung anderer zurückzuweisen (siehe Tu quoque). Die gelegentliche Notwendigkeit, ähnliches Verhalten verschieden zu bewerten, wird auch in der Formel Quod licet Iovi, non licet bovi zum Ausdruck gebracht.
 • Двойният стандарт (на английски: double standard) или още и двойствен морал е термин от критиката за обозначаване на широко разпространени практики на дискриминационен подход в оценката на действията и правата на групи от населението, отделни страни и раси. . Двойните стандарти се характеризират с различни по темп на изменение в прилагането си принципи, закони, правила и оценки къмто еднотипни действия от различни субекти - в зависимост от степента на лоялност на оценяваните субекти или от съображение за изгода за оценяващия. Терминът намира широко приложение в политологията, журналистиката, икономиката, социологията и въобще в социалните науки.Терминът се появява в обращение в английския език в средата на XIX век за означение на неравноправните отношения и най-вече в третирането на избирателните права за мъжете и жените от законодателството. . Класически пример за двоен стандарт е фразата «за някои терорист, а за други — борец за свобода» (на английски: One man's terrorist is another man's freedom fighter) от „Играта на Хари“ (на английски: Harry's game) .
 • Двойной стандарт или двойная мораль — критический термин для обозначения применяемых на практике и широко распространённых (но официально отрицаемых) дискриминационных подходов к оценке действий и прав групп населения, стран, рас. Двойные стандарты характеризуются различным применением принципов, законов, правил, оценок к однотипным действиям различных субъектов (одним из которых может выступать сам оценивающий) в зависимости от степени лояльности этих субъектов или иных соображений выгоды для оценивающего. Термин широко используется для негативного описания явлений в современных политологии, журналистике, экономике, обществознании и других гуманитарных науках.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4001070 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3959 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 11 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104810135 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1997 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Mary Wollstonecraft
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:isbn
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:lienLangue
 • en
prop-fr:lieu
 • Toronto
prop-fr:titre
 • The Vindications: The Rights of Men and The Rights of Woman
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Broadview Literary Texts
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le double standard est une notion qui permet d'expliquer les différences d'appréciation des conduites en fonction de l'appartenance de leur auteur à une catégorie. Elle est couramment employée dans les études de genre ainsi qu'à propos du racisme, mais constitue un outil d'analyse applicable à une grande variété de situations.Ce concept est illustré par le proverbe latin Quod licet Iovi, non licet bovi : ce qui est permis à Jupiter ne l'est pas aux vaches, par référence à la mésaventure d'Io.
 • Kettős mérce az olyan – gondolatban, szóban vagy tettben is megnyilvánuló – döntés, ítélkezés, amikor azonos helyzeteket különbözőképpen, néha ellentétesen ítél meg valaki, többnyire részrehajlás, elfogultság miatt. Rokon értelmű kifejezések: kivételezés.
 • 二重規範(にじゅうきはん)とは、類似した状況に対してそれぞれ異なる指針が不公平に適用されること。ダブルスタンダードとも。この概念は、すべての状況が同じ指針の適用を受けること(単一規範)を理想とする立場から使用される。活字には遅くとも1895年には登場していた。二重規範の端的な例は、ある概念(例:言葉・文・社会的規範・規則など)を一方のグループに対して適用することは許容され、もう一方のグループに適用することは許容されない、あるいはタブーとみなされる事である。したがって二重規範とは、万人が平等に自由を享受する原則が特定のグループに対して偏って道徳的に不公平な形でねじ曲げられる事だと言える。このような二重規範は「法の下の平等」を謳った現代法の基本原理に反するので不当である。また、二重規範は個々人それぞれに違った基準を生み出すので、あらゆる基準は社会階級・地位・民族・性別・宗教・性的嗜好・人種などに基づく主観的な偏見・偏愛に拠らず全ての人に同じように適用されるべきだとする公平無私の原則にも反する。なお、人間の習慣や道徳には民族・宗教により差異があるため、その差異に応じて適用される法律が異なる場合があり、これを二重規範と呼ぶかどうかは難しい問題である。たとえば南アフリカでは一夫多妻制の習慣が古くからある部族にのみ、一夫一妻制の例外が公認されている。また、信仰する宗教によって戒律が異なるため、たとえば刑務所で、ヒンズー教徒の囚人に牛肉入りの料理を食べさせると虐待となるが、仏教徒なら牛肉に限らず肉料理全般が問題であり、ユダヤ教徒なら律法にのっとって屠殺された肉しか食べない。この場合、刑務所の管理規定で仏教徒のメニューとユダヤ教徒のメニューが異なるというようになっていても、それがただちに二重規範であるとして非難されることにはなりにくい。
 • Двойният стандарт (на английски: double standard) или още и двойствен морал е термин от критиката за обозначаване на широко разпространени практики на дискриминационен подход в оценката на действията и правата на групи от населението, отделни страни и раси. .
 • Er is sprake van een dubbele moraal wanneer eenzelfde persoon (of instelling) dezelfde handeling, uitgevoerd door twee verschillende auteurs, anders beoordeelt. Wanneer men bijvoorbeeld iemand streng straft en een ander omwille van dezelfde feiten milder of zelfs gunstig gestemd is, hanteert men duidelijk twee maten en gewichten. Niet de handeling dus maar het profiel van de auteur en eventueel de relatie met deze, bepaalt het opvallende verschil in beoordeling.
 • Standar ganda menunjuk kepada ukuran standar penilaian yang dikenakan secara tidak sama kepada subjek yang berbeda dalam suatu kejadian serupa, dan karena itu dianggap tidak adil.Misalnya, seorang laki-laki yang mempunyai banyak pasangan dalam melakukan hubungan seks dianggap hebat atau "jantan", sementara seorang perempuan yang melakukan hal yang sama akan dianggap murahan.
 • A double standard is the application of different sets of principles for similar situations, or by two different people in the same situation.
 • Il doppio standard consiste nell'applicazione di principi di giudizio diversi per situazioni simili, o nei confronti di persone diverse che si trovino nella stessa situazione. Il doppio standard può prendere la forma di un giudizio morale che considera accettabile un determinato concetto (una norma sociale, una regola, un frase, un apprezzamento) se applicato da un gruppo di persone, mentre è considerato inaccettabile, o tabù, se applicato da un diverso gruppo.
 • Als Doppelmoral wird ein Normensystem bezeichnet, das gleiches Verhalten ethisch unterschiedlich bewertet, je nachdem, welcher Personengruppe die ausführende Person oder die betroffenen Personen angehören oder je nachdem ob diese sich in einer öffentlichen oder privaten Situation innerhalb oder außerhalb einer Sozialgemeinschaft befinden, ohne dass dafür ein sachlicher Grund vorhanden wäre.
 • Двойной стандарт или двойная мораль — критический термин для обозначения применяемых на практике и широко распространённых (но официально отрицаемых) дискриминационных подходов к оценке действий и прав групп населения, стран, рас.
 • Se llama moralidad a los estándares que tiene un individuo o un grupo de qué es correcto o incorrecto, o lo que está bien o mal.
 • La doble moral és un criteri moral que s'aplica amb més rigor en un grup (o individu) que en un altre. La doble moral és injusta perquè viola el principi de justícia conegut com a imparcialitat. La imparcialitat és el principi segons el qual els mateixos criteris s'apliquen a totes les persones sense parcialitat ni favoritisme.
rdfs:label
 • Double standard
 • Doble moral
 • Doble moral
 • Doppelmoral
 • Doppio standard
 • Double standard
 • Dubbele moraal
 • Kettős mérce
 • Standar ganda
 • Двойни стандарти
 • Двойные стандарты
 • 二重規範
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of