Une donnée ouverte est une donnée numérique d'origine publique ou privée. Elle peut être notamment produite par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une donnée ouverte est une donnée numérique d'origine publique ou privée. Elle peut être notamment produite par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon une méthodologie et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.L'ouverture des données (en anglais open data) représente à la fois un mouvement, une philosophie d'accès à l'information et une pratique de publication de données librement accessibles et exploitables.Elle s'inscrit dans une tendance qui considère l'information publique comme un bien commun (tel que défini par Elinor Ostrom) dont la diffusion est d'intérêt public et général. En Europe et dans certains pays, des directives et lois imposent aux collectivités de publier certaines données publiques sous forme numérique.Remarque : Le présent article est généraliste ; le sujet de la donnée ouverte en France est traité dans un autre article : « Données ouvertes en France »
 • Отворени данни е идея според която определени данни би трябвало да бъдат на разположението на всеки за свободна употреба и публикуване по свободен начин без ограничения за авторски права, патенти или други начини за контрол. Целите на движението за отворени данни са подобни на другите отворени течения като отворен "изходен код", "отворено съдържание" или "отворен достъп". Философията зад отворените данни е установена отдавна, но израза отворени данни придобива ново значение със израстването на Интернет и World Wide Web мрежата.
 • Open Data bedeutet die freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von, meist öffentlichen, Daten. Sie beruht auf der Annahme, dass vorteilhafte Entwicklungen unterstützt werden wie Open Government, wenn Daten für jedermann frei zugänglich gemacht werden und damit mehr Transparenz und Zusammenarbeit ermöglichen. Dazu verwenden die Ersteller Lizenzmodelle, die auf Copyright, Patente oder andere proprietäre Rechte weitgehend verzichten. Open Data ähnelt dabei zahlreichen anderen „Open“-Bewegungen, wie zum Beispiel Open Source, Open Content, Open Access, Open Education und ist eine Voraussetzung für Open Government.
 • Datos abiertos (open data en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos como el Software libre, el código abierto (open source en inglés) y el acceso libre (open access en inglés).
 • オープンデータ(Open Data)とは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が望むように利用・再掲載できるような形で入手できるべきであるというアイデアである。オープンデータ運動のゴールは、オープンソース、オープンコンテント、オープンアクセスなどの、他の「オープン」運動と似ている。オープンデータを支える哲学は古くから確立されているが(マートン・テーゼのように)、「オープンデータ」という言葉自体は、インターネットやワールドワイドウェブの興隆、特に、Data.govのようなオープンデータガバメントイニシアティブによって、近年一般的になってきた。
 • I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source, l'open access e l'open content. Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati aperti siano da anni ben consolidate, con la locuzione "open data" si identifica una nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale principale di diffusione dei dati stessi.
 • Open data is the idea that certain data should be freely available to everyone to use and republish as they wish, without restrictions from copyright, patents or other mechanisms of control. The goals of the open data movement are similar to those of other "Open" movements such as open source, open hardware, open content, and open access. The philosophy behind open data has been long established (for example in the Mertonian tradition of science), but the term "open data" itself is recent, gaining popularity with the rise of the Internet and World Wide Web and, especially, with the launch of open-data government initiatives such as Data.gov and Data.gov.uk.
 • Открытые данные (англ. open data) — концепция, отражающая идею о том, что определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля. Освободить данные от ограничений авторского права можно с помощью свободных лицензий, таких как лицензий Creative Commons. Если какой-либо набор данных не является общественным достоянием, либо не связан лицензией, дающей права на свободное повторное использование, то такой набор данных не считается открытым, даже если он выложен в машиночитаемом виде в Интернет.
 • Data terbuka (bahasa Inggris: open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini serupa dengan konsep-konsep terbuka lainnya, seperti sumber terbuka, pemerintahan terbuka, dan Universitas Terbuka. Data terbuka dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Istilah "data terbuka" itu sendiri baru populer akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan Internet dan World Wide Web, serta pencetusan gerakan data terbuka oleh pemerintah Amerika Serikat (Data.gov) dan Inggris (Data.gov.uk).
 • Dades obertes (Open Data en anglès) són tots aquells conjunts de dades que es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap restricció. Té un esperit semblant al d'altres moviments "Oberts" i a comunitats com les de codi obert, maquinari lliure, contingut obert o accés obert. La pràctica i la ideologia de les dades obertes en si estan ben establertes de fa temps (per exemple en la tradició mertoniana de la ciència) tot i que el terme "Dades obertes" és recent i associat a internet i a la World Wide Web. Segons la Open Knowledge Foundation un contingut per ser obert ha de seguir tres principis: ha de deixar al públic el dret a utilitzar-lo, el dret a reutilitzar-lo i adaptar-lo a les necessitats pròpies i el dret a redistribuir-lo i compartir-lo. La única restricció és que el producte resultant també ha de seguir el principi de poder ser obertLes dades són distribuïdes en un format obert que permet la seva manipulació sense cap restricció tècnica amb programari obert i sota una llicència i/o condicions d'ús que no impedeixen als usuaris finals revisar-les, remesclar-les i redistribuir-les a tercers.Les dades haurien de satisfer certes condicions associades a la seva descripció, traçabilitat, qualitat, privacitat i interoperabilitat. En alguns casos les dades obertes es poden considerar més aviat com a Metadades obertes i encara no hi ha una formalització coherent.
 • Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.In dit artikel worden open data specifiek in relatie tot de overheid beschreven. De overheid hanteert de volgende definitie voor open data: Compleet: alle openbare data en informatie Primair: brongegevens, niet geaggregeerd Tijdig: zo snel als kan, om nu te behouden Toegankelijk: voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels Machine leesbaar: voor automatische verwerking Non-discriminatoir: zonder opgaaf v. reden, zonder registratie Open standaarden: zodat het format geen drempel is Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhoudingVerschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data.
 • Dados abertos (open data) correspondem à ideia de que certos dados devem estar disponíveis para que todos usem e publiquem, sem restrições de direitos autorais e patentes ou outros mecanismos de controle. Os objetivos do movimento de dados abertos são semelhantes aos de outros movimentos “abertos”, como o código aberto, conteúdo aberto e acesso livre. A filosofia por trás de dados abertos foi estabelecida há muito tempo, mas o termo “dados abertos” em si é recente, ganhando popularidade com o surgimento da Internet e World Wide Web.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5477826 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 59940 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 187 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110668741 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Open Data
prop-fr:consultéLe
 • 2013-08-16 (xsd:date)
prop-fr:fr
 • Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
 • CiteSeer
 • Blue Obelisk
 • Ecodesk
 • Factual
 • Information Retrieval Facility
 • Jim Kent
 • OMG standard
 • Open Data Institute
 • Socrata
 • Sunlight Foundation
 • Talis Group
 • data.gov
 • w3.org
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienÉditeur
 • La Documentation française
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Lacombe
 • Bertin
 • Chignard
 • Vauglin
 • Vieillefosse
prop-fr:prénom
 • Alice
 • François
 • Romain
 • Simon
 • Pierre-Henri
prop-fr:texte
 • Talis
prop-fr:titre
 • opendata.go.ke
 • data.go.kr
 • data.govt.nz
 • data.overheid.nl
 • Pour une politique ambitieuse des données publiques
 • L'open data, comprendre l’ouverture des données publiques
prop-fr:trad
 • Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
 • CiteSeer
 • Blue Obelisk
 • Ecodesk
 • Factual
 • Information Retrieval Facility
 • OMG standard
 • Open Data Institute
 • Socrata
 • Sunlight Foundation
 • Talis Group
 • w3.org
prop-fr:url
 • http://data.govt.nz/
 • http://data.overheid.nl/
 • http://www.data.go.kr/
 • https://opendata.go.ke/
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Open data
prop-fr:éditeur
 • La Documentation française
 • Fyp Éditions
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une donnée ouverte est une donnée numérique d'origine publique ou privée. Elle peut être notamment produite par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise.
 • Datos abiertos (open data en inglés) es una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos como el Software libre, el código abierto (open source en inglés) y el acceso libre (open access en inglés).
 • オープンデータ(Open Data)とは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が望むように利用・再掲載できるような形で入手できるべきであるというアイデアである。オープンデータ運動のゴールは、オープンソース、オープンコンテント、オープンアクセスなどの、他の「オープン」運動と似ている。オープンデータを支える哲学は古くから確立されているが(マートン・テーゼのように)、「オープンデータ」という言葉自体は、インターネットやワールドワイドウェブの興隆、特に、Data.govのようなオープンデータガバメントイニシアティブによって、近年一般的になってきた。
 • I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo.
 • Открытые данные (англ. open data) — концепция, отражающая идею о том, что определённые данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля. Освободить данные от ограничений авторского права можно с помощью свободных лицензий, таких как лицензий Creative Commons.
 • Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.In dit artikel worden open data specifiek in relatie tot de overheid beschreven.
 • Open data is the idea that certain data should be freely available to everyone to use and republish as they wish, without restrictions from copyright, patents or other mechanisms of control. The goals of the open data movement are similar to those of other "Open" movements such as open source, open hardware, open content, and open access.
 • Open Data bedeutet die freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von, meist öffentlichen, Daten. Sie beruht auf der Annahme, dass vorteilhafte Entwicklungen unterstützt werden wie Open Government, wenn Daten für jedermann frei zugänglich gemacht werden und damit mehr Transparenz und Zusammenarbeit ermöglichen. Dazu verwenden die Ersteller Lizenzmodelle, die auf Copyright, Patente oder andere proprietäre Rechte weitgehend verzichten.
 • Data terbuka (bahasa Inggris: open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini serupa dengan konsep-konsep terbuka lainnya, seperti sumber terbuka, pemerintahan terbuka, dan Universitas Terbuka. Data terbuka dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat.
 • Dados abertos (open data) correspondem à ideia de que certos dados devem estar disponíveis para que todos usem e publiquem, sem restrições de direitos autorais e patentes ou outros mecanismos de controle. Os objetivos do movimento de dados abertos são semelhantes aos de outros movimentos “abertos”, como o código aberto, conteúdo aberto e acesso livre.
 • Отворени данни е идея според която определени данни би трябвало да бъдат на разположението на всеки за свободна употреба и публикуване по свободен начин без ограничения за авторски права, патенти или други начини за контрол. Целите на движението за отворени данни са подобни на другите отворени течения като отворен "изходен код", "отворено съдържание" или "отворен достъп".
 • Dades obertes (Open Data en anglès) són tots aquells conjunts de dades que es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap restricció. Té un esperit semblant al d'altres moviments "Oberts" i a comunitats com les de codi obert, maquinari lliure, contingut obert o accés obert.
rdfs:label
 • Données ouvertes
 • Dades obertes
 • Dados abertos
 • Data terbuka
 • Dati aperti
 • Datos abiertos
 • Open Data
 • Open data
 • Open data
 • Отворени данни
 • Открытые данные
 • オープンデータ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:methode of
is prop-fr:secteursD'activités of
is foaf:primaryTopic of