Un domestique, ou serviteur, travaille dans la demeure de son employeur. Les domestiques se distinguent des serfs ou esclaves des périodes historiques précédentes par le fait qu'ils reçoivent un traitement pour les tâches qu'ils accomplissent, ce qui se traduit par des émoluments ou un salaire régulier (ainsi que l'accès à une protection sociale, par suite aux réformes du monde du travail obtenues au XXe siècle).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un domestique, ou serviteur, travaille dans la demeure de son employeur. Les domestiques se distinguent des serfs ou esclaves des périodes historiques précédentes par le fait qu'ils reçoivent un traitement pour les tâches qu'ils accomplissent, ce qui se traduit par des émoluments ou un salaire régulier (ainsi que l'accès à une protection sociale, par suite aux réformes du monde du travail obtenues au XXe siècle). Ils sont également libres de quitter leur emploi lorsqu'ils le souhaitent, bien que leur condition sociale constitue un frein à cette mobilité. L'Organisation internationale du travail a adopté la Convention nº 189 pour les travailleuses et les travailleurs domestiques en juin 2011. Le 26 avril 2012, l'Uruguay était le premier pays à ratifier cette convention.La domesticité s'est généralisée dans la société bourgeoise du XIXe siècle, où un nombre considérable de gens de maison contribuaient au niveau de vie et au raffinement des familles bourgeoises composant le capitalisme occidental. Cette remarque trouve un écho particulier dans l'Angleterre victorienne, qui avait codifié les rôles de la domesticité, du simple serviteur au cuisinier, du palefrenier jusqu’à la gouvernante ou au précepteur. Cette répartition des rôles était héritée de celle qui s'était mise en place dans les domesticités de la noblesse de cour ou de ville au XVIIe siècle.En religion, le terme serviteur de Dieu est employé pour tous les fidèles baptisés de l'Église du Christ. Il est aussi utilisé au début d'un procès de canonisation. Le pape se faisait, quant à lui, appeler dans les actes pontificaux servus servorum Dei (serviteur des serviteurs de Dieu).
 • Służący (służąca, sługa, służka, także: pomoc domowa, podręczny, podręczna, posługacz, posługaczka, pachołek) – pracownik (zwykle fizyczny), który pracuje (a bardzo często także mieszka) w domu (zwykle majętnego) pracodawcy.Służący tym się odróżniają od niewolników i chłopów pańszczyźnianych, że otrzymują za swoją pracę i usługi zapłatę (i inne profity wymagane przez prawo pracy). Zwykle mogą także wypowiedzieć (lub porzucić) swoją pracę w dowolnym momencie (w niektórych krajach ze względu na lokalne warunki socjalno-ekonomiczne może być to problematyczne).
 • A domestic worker is a person who works within the employer's household. Domestic workers perform a variety of household services for an individual or a family, from providing care for children and elderly dependents to cleaning and household maintenance, known as housekeeping. Responsibilities may also include cooking, doing laundry and ironing, food shopping and other household errands. Some domestic workers live within the household where they work.At its 301st Session (March 2008), the ILO Governing Body agreed to place an item on decent work for domestic workers on the agenda of the 99th Session of the International Labour Conference (2010) with a view to the setting of labour standards.The conditions faced by domestic workers have varied considerably throughout history and in the contemporary world. In the course of twentieth-century movements for labour rights, women's rights and immigrant rights, the conditions faced by domestic workers and the problems specific to their class of employment have come to the fore. In 2011, the International Labour Organization adopted the Convention Concerning Decent Work for Domestic Workers which covers decent work conditions for domestic workers. Recent ILO estimates based on national surveys and/or censuses of 117 countries, place the number of domestic workers at around 53 million. But the ILO itself states that "experts say that due to the fact that this kind of work is often hidden and unregistered, the total number of domestic workers could be as high as 100 million". The ILO also states that 83% of domestic workers are women and many are migrant workers.Servant is an older English word for "domestic worker", though not all servants worked inside the home.
 • Il termine colf, nato dall'unione delle parole collaboratore (o collaboratrice) familiare, indica in Italia una tipologia di lavoratori adibiti a mansioni tipiche del lavoratore domestico, ossia una attività lavorativa prestata, in modo diretto ed esclusivo, al soddisfacimento delle esigenze familiari.
 • Pracovník nebo pracovnice v domácnosti je osoba, která je zaměstnaná v cizí domácnosti. Za plat vykonává jednu nebo více domácích prací: od hlídání a péče o děti, ošetřování seniorů nebo nemocných, přes úklid, praní a žehlení až po nakupování, vaření či starost o zahradu. Rozlišují se dvě formy placené práce v domácnosti: tzv. live-in forma, kdy pracovnice v domácnosti i bydlí a live-out forma, kdy pouze dochází do cizí domácnosti, často do několika různých během jednoho týdne.Podmínky pracovnic a pracovníků v domácnostech se velmi liší jak historicky, tak i geograficky. Podle statistik Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO) vykonává v dnešní době placenou práci v domácnostech minimálně 53 milionů, možná až sto milionů osob.Většina pracovníků v domácnosti jsou ženy, zejména migrantky. Jejich práce bývá přehlížena a podceňována, protože ji vykonávají v soukromí cizích domovů a také proto, že byla dlouhodobě neplacenou činností žen. Mnohé země neuznávají tuto práci oficiálně jako práci. Teprve v posledních desítkách let získávají tyto pracovnice vzrůstající pozornost ze strany mezinárodních i státních institucí, akademiků nebo třeba dokumentaristů.
 • Pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga (disingkat PRT) atau sering disebut pembantu saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja rumah tangga disebut baboe (dibaca "babu"), sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah konotasi negatif untuk pekerjaan ini.Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik.Dibeberapa negara, karena adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja, sebuah keluarga kelas menengah 'urban' sanggup memperkerjakan "pembantu seumur hidup". Banyak negara mendatangkan pekerja rumah tangga dari luar negeri. Negara semacam itu termasuk kebanyakan negara di Timur Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Sumber utama pekerja rumah tangga mencakup Filipina, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, dan Ethiopia. Taiwan juga mendatangkan pekerja rumah tangga dari Vietnam dan Mongolia.
 • 家庭内労働者(かていないろうどうしゃ)とは、雇用主の家庭で働く労働者のこと。家庭内使用人、または単に「使用人」と一般には呼ばれている。一方、「使用者」は雇い主のことを指す。大きな家庭において、多くの家庭内労働者が、しばしば複雑な社会階層の一部として、それぞれ役割の異なった仕事を担当している。この種の社会的な取り決めが先進諸国でほとんど時代遅れなのに対して、低開発国では収入を得るために役立つ社会的役割を果たしている。このような複雑な階層構造が、階級制度、カースト制度のなかから発生した場合、階層の境界線が恒久化され社会的機動性が制限されていく。執事(バトラー)は上位の家庭内使用人で、伝統的に家庭のワインの管理と他の使用人の管理をおこなう。女性の使用人は、女中またはメイドと呼ばれる。男性の場合ハウスボーイと呼ばれることもある。家庭内労働者は、料理、アイロンがけ、洗濯、掃除、食料雑貨の買い物、飼い犬の散歩、子供たちの世話、乳母といった典型的な家庭内の雑用をおこなう。いくつかの国では、メイドは、看護婦のかわりとして高齢者や身体の不自由な人の世話をしている。メイドは、1日に少なくとも15時間は働くことがしばしばある。こうした、世界的に劣悪な労働条件を余儀なくされている家庭内労働者の権利の救済のために国際労働機関は2011年6月に『家事労働者のディーセント・ワークに関する条約』(家事労働者条約、第189号)を採択した。
 • A paraszti társadalomban a cseléd középparasztnál, nagygazdánál vagy uradalomban dolgozó mezőgazdasági bérmunkás volt, aki munkaadójához legalább egy évre, de sokszor évtizedekre vagy akár egész életére elszegődött.A szó másik jelentésében a háztartási alkalmazottat jelölte régen (aki általában a „cselédszobában” lakott).A cseléd gyűjtőnév, amelybe a libapásztor, a kiskanász, a kanász, a béres, a béresgazda vagy öregbéres, a kocsis, illetve a szobalány, a takarítónő, a mosónő, a szakácsnő, a dajka stb. mind beletartozott. A cselédek többnyire a szegény vagy nincstelen parasztság soraiból kerültek ki. A 19. század közepéig a patriarchális paraszti társadalomban a családtagok és a cseléd gyakorlatilag azonos körülmények között éltek. Később, a 19. század második és a 20. század első felében, a differenciálódott társadalomban a cseléd olyan bérmunkás, szolga volt, akinek munkaerejével munkaadója korlátlanul rendelkezett, s akit sok gazda kíméletlenül, magánéletét semmibe véve dolgoztatott.
 • El trabajo doméstico engloba el conjunto de las tareaje doméstico (también conocido como labores del hogar: limpieza de la vivienda, preparación de alimentos, limpieza y cuidado de la ropa y el calzado, compras y el cuidado de niños y ancianos) que realizan ya sea la propia persona propietaria del hogar (en la mayor parte de los casos lo realiza una mujer, a quien se denomina ama de casa o mucama; mayordomo o mucamo en el caso de ser varón) o bien quienes esta persona contrata para esas actividades; a las personas en este segundo caso se las llama servicio doméstico .Un trabajador doméstico, empleado del hogar, tradicionalmente denominado criado (con más frecuencia en femenino, criada, pues es una labor que realizan sobre todo las mujeres; véase Día Internacional del Trabajo Doméstico), sirvienta(e) o mucama, es la persona asalariada que trabaja en tareas domésticas. En ocasiones vive en la casa del empleador y recibe el nombre de interno o interna. También recibe el nombre genérico de servicio o servicio doméstico.Según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 90 por ciento del trabajo doméstico lo realizan mujeres, y no es un trabajo económicamente remunerado, pues no es considerado un trabajo.
 • 하인(下人)은 고용주의 집에서 일하는 노동자를 말한다.
 • Empregado doméstico é aquele maior de 18 anos que, mediante pagamento, presta serviços de natureza contínua (sem intermitência, não eventual) e com finalidade não lucrativa, no âmbito da residência de uma pessoa ou família.São empregados domésticos: a governanta, o(a) motorista particular, o (a) acompanhante de idosos ou doentes, a babá, o mordomo, o caseiro, o(a) cozinheiro(a), o(a) faxineira, o vigia, etc. - sempre que a atividade exercida não se preste a finalidade lucrativa. Por exemplo: cozinheiros, faxineiros ou vigias de uma empresa não são empregados domésticos.
 • Домашняя прислуга (слуги, дворня, дворовый, прислужник, служитель, служка, челядинец, челядь) — те, кто работает, и, обычно, живёт в доме работодателя и выполняет различные работы по дому. В больших домах может быть большое количество прислуги, которая выполняет различные работы, часто образуя внутреннюю иерархию.
 • Ein Dienstbote ist im weiteren Sinne eine ständig im Haushalt wohnende angestellte Hilfskraft für Arbeiten in der Haus- und Landwirtschaft. Im engeren Sinne ist es eine im Haushalt beschäftigte Arbeitskraft. Als Blütezeit des Dienstbotenwesens in Westeuropa gilt das 19. Jahrhundert und beginnende 20. Jahrhundert. Für bürgerliche Haushalte dieser Zeit war die Beschäftigung mindestens eines Dienstmädchens ein wesentliches Merkmal des eigenen Standes. Dienstboten sind heute noch in den Ländern weit verbreitet, die ein starkes Einkommensgefälle aufweisen und in denen sich die Beschäftigungssituation zwischen städtischen und ländlichen Regionen stark unterscheidet.In Westeuropa waren Dienstboten typischerweise weiblich. Einer Umfrage zufolge waren im Jahr 1882 in Berlin 96,8 % der Dienstboten weiblichen Geschlechts. Die Beschäftigung männlicher Dienstboten war auf großbürgerliche und adelige Haushalte beschränkt, da diese einen höheren Lohn erhielten. Dienstmädchen gehörten zum typischen Dienstpersonal gut situierten bürgerlichen, aber auch kleinbürgerlichen Haushalten. Darin unterschieden sich Dienstmädchen von Mägden - weiblichen Dienstboten, die die „niedereren“ und körperlich härteren Arbeiten, typischerweise in landwirtschaftlichen Betrieben durchführten („Scheuermagd“, „Kuhmagd“). Das klassische Dienstmädchen des 19. Jahrhunderts war für jegliche Hausarbeit zuständig. Die Arbeitszeit betrug bis über 16 Stunden täglich, die Kost und Unterkunft galten als karg. Für nicht dauerhaft beschäftigte Frauen war Ende des 19. Jahrhunderts der Begriff „Stundenmädchen“ geläufig; waren in einem Haushalt mehrere Dienstmädchen angestellt, so gab es „Zweitmädchen“, die zum Beispiel nicht kochten oder sich nicht um die Kinder kümmerten, sondern putzten, aufräumten, die Wäsche wuschen und nähten.
 • Etxeko langileak etxebizitza bateko jabeen kontura lan egiten duten langileak dira, etxeko lana egiteko ardurarekin, askotan maila ekonomiko altua duten etxeetan. Horien baitan, mirabeak, neskameak, garbitzaileak eta zaintzaileak biltzen dira besteak beste. Kasu gehienetan, emakumeak izaten dria lanbide hauetarako hartzen dituztenak, bereziki garbiketarako.
 • Een werkster, ook wel huishoudelijke hulp, poetsvrouw, interieurverzorgster, kuisvrouw of poets genoemd, is iemand, meestal een vrouw, die tegen betaling huishoudelijk werk voor een particulier verricht.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 760030 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 64 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106733314 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Domestic worker
prop-fr:commonsTitre
 • la domesticité
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un domestique, ou serviteur, travaille dans la demeure de son employeur. Les domestiques se distinguent des serfs ou esclaves des périodes historiques précédentes par le fait qu'ils reçoivent un traitement pour les tâches qu'ils accomplissent, ce qui se traduit par des émoluments ou un salaire régulier (ainsi que l'accès à une protection sociale, par suite aux réformes du monde du travail obtenues au XXe siècle).
 • Il termine colf, nato dall'unione delle parole collaboratore (o collaboratrice) familiare, indica in Italia una tipologia di lavoratori adibiti a mansioni tipiche del lavoratore domestico, ossia una attività lavorativa prestata, in modo diretto ed esclusivo, al soddisfacimento delle esigenze familiari.
 • 家庭内労働者(かていないろうどうしゃ)とは、雇用主の家庭で働く労働者のこと。家庭内使用人、または単に「使用人」と一般には呼ばれている。一方、「使用者」は雇い主のことを指す。大きな家庭において、多くの家庭内労働者が、しばしば複雑な社会階層の一部として、それぞれ役割の異なった仕事を担当している。この種の社会的な取り決めが先進諸国でほとんど時代遅れなのに対して、低開発国では収入を得るために役立つ社会的役割を果たしている。このような複雑な階層構造が、階級制度、カースト制度のなかから発生した場合、階層の境界線が恒久化され社会的機動性が制限されていく。執事(バトラー)は上位の家庭内使用人で、伝統的に家庭のワインの管理と他の使用人の管理をおこなう。女性の使用人は、女中またはメイドと呼ばれる。男性の場合ハウスボーイと呼ばれることもある。家庭内労働者は、料理、アイロンがけ、洗濯、掃除、食料雑貨の買い物、飼い犬の散歩、子供たちの世話、乳母といった典型的な家庭内の雑用をおこなう。いくつかの国では、メイドは、看護婦のかわりとして高齢者や身体の不自由な人の世話をしている。メイドは、1日に少なくとも15時間は働くことがしばしばある。こうした、世界的に劣悪な労働条件を余儀なくされている家庭内労働者の権利の救済のために国際労働機関は2011年6月に『家事労働者のディーセント・ワークに関する条約』(家事労働者条約、第189号)を採択した。
 • 하인(下人)은 고용주의 집에서 일하는 노동자를 말한다.
 • Домашняя прислуга (слуги, дворня, дворовый, прислужник, служитель, служка, челядинец, челядь) — те, кто работает, и, обычно, живёт в доме работодателя и выполняет различные работы по дому. В больших домах может быть большое количество прислуги, которая выполняет различные работы, часто образуя внутреннюю иерархию.
 • Etxeko langileak etxebizitza bateko jabeen kontura lan egiten duten langileak dira, etxeko lana egiteko ardurarekin, askotan maila ekonomiko altua duten etxeetan. Horien baitan, mirabeak, neskameak, garbitzaileak eta zaintzaileak biltzen dira besteak beste. Kasu gehienetan, emakumeak izaten dria lanbide hauetarako hartzen dituztenak, bereziki garbiketarako.
 • Een werkster, ook wel huishoudelijke hulp, poetsvrouw, interieurverzorgster, kuisvrouw of poets genoemd, is iemand, meestal een vrouw, die tegen betaling huishoudelijk werk voor een particulier verricht.
 • Służący (służąca, sługa, służka, także: pomoc domowa, podręczny, podręczna, posługacz, posługaczka, pachołek) – pracownik (zwykle fizyczny), który pracuje (a bardzo często także mieszka) w domu (zwykle majętnego) pracodawcy.Służący tym się odróżniają od niewolników i chłopów pańszczyźnianych, że otrzymują za swoją pracę i usługi zapłatę (i inne profity wymagane przez prawo pracy).
 • A domestic worker is a person who works within the employer's household. Domestic workers perform a variety of household services for an individual or a family, from providing care for children and elderly dependents to cleaning and household maintenance, known as housekeeping. Responsibilities may also include cooking, doing laundry and ironing, food shopping and other household errands.
 • Pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga (disingkat PRT) atau sering disebut pembantu saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya.
 • A paraszti társadalomban a cseléd középparasztnál, nagygazdánál vagy uradalomban dolgozó mezőgazdasági bérmunkás volt, aki munkaadójához legalább egy évre, de sokszor évtizedekre vagy akár egész életére elszegődött.A szó másik jelentésében a háztartási alkalmazottat jelölte régen (aki általában a „cselédszobában” lakott).A cseléd gyűjtőnév, amelybe a libapásztor, a kiskanász, a kanász, a béres, a béresgazda vagy öregbéres, a kocsis, illetve a szobalány, a takarítónő, a mosónő, a szakácsnő, a dajka stb.
 • El trabajo doméstico engloba el conjunto de las tareaje doméstico (también conocido como labores del hogar: limpieza de la vivienda, preparación de alimentos, limpieza y cuidado de la ropa y el calzado, compras y el cuidado de niños y ancianos) que realizan ya sea la propia persona propietaria del hogar (en la mayor parte de los casos lo realiza una mujer, a quien se denomina ama de casa o mucama; mayordomo o mucamo en el caso de ser varón) o bien quienes esta persona contrata para esas actividades; a las personas en este segundo caso se las llama servicio doméstico .Un trabajador doméstico, empleado del hogar, tradicionalmente denominado criado (con más frecuencia en femenino, criada, pues es una labor que realizan sobre todo las mujeres; véase Día Internacional del Trabajo Doméstico), sirvienta(e) o mucama, es la persona asalariada que trabaja en tareas domésticas.
 • Empregado doméstico é aquele maior de 18 anos que, mediante pagamento, presta serviços de natureza contínua (sem intermitência, não eventual) e com finalidade não lucrativa, no âmbito da residência de uma pessoa ou família.São empregados domésticos: a governanta, o(a) motorista particular, o (a) acompanhante de idosos ou doentes, a babá, o mordomo, o caseiro, o(a) cozinheiro(a), o(a) faxineira, o vigia, etc. - sempre que a atividade exercida não se preste a finalidade lucrativa.
 • Pracovník nebo pracovnice v domácnosti je osoba, která je zaměstnaná v cizí domácnosti. Za plat vykonává jednu nebo více domácích prací: od hlídání a péče o děti, ošetřování seniorů nebo nemocných, přes úklid, praní a žehlení až po nakupování, vaření či starost o zahradu. Rozlišují se dvě formy placené práce v domácnosti: tzv.
 • Ein Dienstbote ist im weiteren Sinne eine ständig im Haushalt wohnende angestellte Hilfskraft für Arbeiten in der Haus- und Landwirtschaft. Im engeren Sinne ist es eine im Haushalt beschäftigte Arbeitskraft. Als Blütezeit des Dienstbotenwesens in Westeuropa gilt das 19. Jahrhundert und beginnende 20. Jahrhundert. Für bürgerliche Haushalte dieser Zeit war die Beschäftigung mindestens eines Dienstmädchens ein wesentliches Merkmal des eigenen Standes.
rdfs:label
 • Domesticité
 • Colf
 • Cseléd
 • Dienstbote
 • Domestic worker
 • Empregado doméstico
 • Etxeko langile
 • Pekerja rumah tangga
 • Pracovnice v domácnosti
 • Służący
 • Trabajador doméstico
 • Werkster (beroep)
 • Прислуга
 • 家庭内労働者
 • 하인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:profession of
is foaf:primaryTopic of