Dans le système de noms de domaine, un domaine de premier niveau ou un domaine de tête (en anglais top-level domain, abrégé TLD) est un sous-domaine de la racine .Dans un nom de domaine, le domaine de premier niveau est le dernier label du nom de domaine (exemple : dans fr.wikipedia.org que l'on peut aussi écrire fr.wikipedia.org., le domaine de premier niveau est org).Le dernier point est optionnel. À l'origine, il indiquait la fin du nom de domaine.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans le système de noms de domaine, un domaine de premier niveau ou un domaine de tête (en anglais top-level domain, abrégé TLD) est un sous-domaine de la racine .Dans un nom de domaine, le domaine de premier niveau est le dernier label du nom de domaine (exemple : dans fr.wikipedia.org que l'on peut aussi écrire fr.wikipedia.org., le domaine de premier niveau est org).Le dernier point est optionnel. À l'origine, il indiquait la fin du nom de domaine. Par simplicité, dans la vie courante, l'usage courant est de ne plus l'indiquer. Il peut toutefois être nécessaire dans la configuration de certains serveurs spécifiques (comme bind9). Dans cet article, le dernier point est systématiquement omis.Le point précédent le domaine de premier niveau sert à séparer le domaine de premier niveau du sous-domaine.Les domaines de premier niveau suivants sont fréquemment utilisés : .com, .net et .org.
 • O domínio de topo (sigla: TLD, do inglês top-level domain) é um dos componentes dos endereços de Internet. Cada nome de domínio na Internet consiste de alguns nomes separados por pontos, e o último desses nomes é o domínio de topo, ou TLD. Por exemplo, no nome de domínio exemplo.com, o TLD é com (ou COM, visto que nos TLDs a capitalização é ignorada).A IANA (Autoridade para Atribuição de Números na Internet) atualmente distingue os seguintes grupos de domínios de topo:domínios de topo de código de país (country-code top-level domains ou ccTLD): têm sempre duas letras e derivam do código ISO 3166-1 alpha-2domínios de topo genéricos (generic top-level domains ou gTLD): têm sempre mais do que duas letrasdomínios de topo patrocinados (sponsored top-level domains ou sTLD)domínios de topo não patrocinados (unsponsored top-level domains)domínios de topo de infraestruturas (infrastructure top-level domain)domínios de topo internacionalizados (internationalized top-level domains ou IDN)domínios de topo de código de país internacionalizado (internationalized country code top-level domains ou IDN ccTLD)domínios de topo em teste (testing top-level domains)↑
 • Jeder Name einer Domain im Internet besteht aus einer Folge von durch Punkte getrennten Zeichenfolgen. Die Bezeichnung Top-Level-Domain (von englisch top-level domain‚ Bereich oberster Ebene‘, Abkürzung TLD) bezeichnet dabei den letzten Namen dieser Folge und stellt die höchste Ebene der Namensauflösung dar. Ist der vollständige Domain-Name eines Rechners beziehungsweise einer Website beispielsweise de.example.com, so entspricht das rechte Glied (.com) der Top-Level-Domain dieses Namens.Im Domain Name System (DNS) werden die kompletten Namen und damit auch die TLDs referenziert und aufgelöst, also einer eindeutigen IP-Adresse zugeordnet. Die Registrierungsstelle legt dabei einen Datenbank-Eintrag über den Inhaber an, der Whois-Abfragen über das gleichnamige Protokoll, ähnlich einem Telefonbuch, ermöglicht.TLDs werden von der IANA in zwei Hauptgruppen und einen Sonderfall unterteilt: allgemeine TLDs: generic TLDs (gTLDs), unterteilt in sponsored TLDs (sTLDs) und unsponsored TLDs (uTLDs) länderspezifische TLDs: country-code TLDs oder ccTLDs die Infrastruktur-TLD (iTLD) .arpa (Sonderfall) und das (jedoch nie in Gebrauch gewesene) .rootNicht mehr in Gebrauch sind die Sonderfälle .bitnet und .uucp.Eine Liste aller Top-Level-Domains findet sich auf der Internetseite der IANA, siehe Abschnitt Weblinks „Root Zone Database“.
 • A top-level domain (TLD) is one of the domains at the highest level in the hierarchical Domain Name System of the Internet. The top-level domain names are installed in the root zone of the name space. For all domains in lower levels, it is the last part of the domain name, that is, the last label of a fully qualified domain name. For example, in the domain name www.example.com, the top-level domain is com (the "dot" and the word that follows it). Responsibility of management of most top-level domains is delegated to specific organizations by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), which operates the Internet Assigned Numbers Authority (IANA), and is in charge of maintaining the DNS root zone.
 • Домен верхнего (первого) уровня (англ. top-level domain — TLD) — в иерархии системы доменных имён (DNS) самый высокий уровень после корневого домена (англ. root domain). Является начальной точкой отсчёта (справа налево), с которой начинается доменное имя в Интернете. http:// (www или домен(ы) n-го уровня) . домен 2-го уровня . домен верхнего (первого) уровня . /например, http://www.wikipedia.org/Поскольку каждое имя интернет-домена состоит из нескольких частей, разделённых точками и записанными в обратном порядке, то доменом верхнего уровня является завершающая из частей имени домена. Например, в имени домена ru.wikipedia.org доменом верхнего уровня является org, или ORG, поскольку в доменных именах регистр не имеет значения.
 • Een topleveldomein of TLD (letterlijk hoogste-niveaudomein) is het meest rechtse gedeelte in een internetdomeinnaam. Het wordt door de ICANN onder andere toegekend aan onafhankelijke landen. Er wordt ook wel extensie of internetextensie gebruikt, maar dat is een verwarrende term omdat domeinnamen van rechts naar links uitgebreid worden en het woord extensie "uitbreiding" impliceert, en er ook bestandsextensies zijn.De meeste Belgische sites hebben .be als laatste deel van hun domeinnaam, terwijl dat bij Surinaamse domeinen .sr is. Nederlandse websites hebben .nl en de Nederlandse Antillen .an. Dit type TLD bestaat uit 2 letters en is ontleend aan ISO 3166-1.Door een beslissing van ICANN in 2011 wordt het mogelijk om een eigen, generiek TLD aan te vragen en de domeinnamen daarop zelf te verdelen.. Het new gTLD-programma is gestart begin 2012. De bedoeling is dat tegen eind 2013 de eerste van honderden nieuwe domeinextensies beschikbaar komen voor registratie. Voorbeelden hiervan zijn .vlaanderen, .brussels, .amsterdam of .kpn. Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bij ICANN gTLD .overheidnl aangevraagd. Het heeft de voor- en nadelen daarvan laten onderzoeken; de conclusie van de verkenning was dat het al met al niet beter of slechter is dan het gebruik van .nl, waaronder .overheid.nl.
 • Имената на домейни в Интернет се състоят от части, разделени с точки. Последната част е домейнът от първо ниво (на английски top-level domain или TLD). Например в името на домейн wikipedia.org домейнът от първо ниво е org.Съществуват два вида домейни от първо ниво. Домейните от първо ниво с код за страна (ccTLD) се използват за дадена страна и имената им се състоят от две букви (съгласно ISO 3166-1 алфа-2), например bg за България. Имената на общите домейни от първо ниво (gTLD) се състоят от три или повече букви и се използват (поне на теория) от специална група организации (например edu за образователни институции).Поради огромния брой на регистрираните домейни, след продължителни дискусии през ноември 2000 г. ICANN пуска в сила още няколко домейна от първо ниво.
 • Goi mailako domeinuak (ingelesez, Top-level domain edo TLD) Interneteko domeinuen azken zatia dira; hots, azken puntuaren ondoren datozen letrak. Adibidez, zabaldu.com domeinuari dagokion goi mailako domeinua com da (edo COM, domeinuetan ez baitira letra larri eta xeheak bereizten).IANA erakundeak hiru taldetan sailkatzen ditu goi mailako domeinuak: Herrialdeentzako goi mailako domeinuak (ccTLD): Herrialde edo menpeko lurralde batek erabiltzen duena. Bi karaktereko luzeera du. Adibidez: Japoniari dagokion jp. Goi mailako domeinu orokorrak (gTLD): Printzipioz erakunde mota batekoek erabiltzen dituztenak, erakunde komertzialentzako, adibidez. Hiru edo karaktere gehiagoko luzeera izaten dute. Gehienak mundu osoan erabil daiteke, baina arrazoi historikoak direla-eta mil (Militarra) eta gov (Gobernua) Estatu Batuetara mugatuta daude. Azpiegiturarako goi mailako domeinuak: Berretsitako bakarra arpa da, arrazoi ezagunik gabe root ere existitzen den arren.
 • Un dominio de nivel superior o TLD (del inglés top-level domain) es la más alta categoría de las FQDN que son traducidos a direcciones IP por los DNS oficiales de Internet. Los nombres servidos por los DNS oficiales son administrados por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Alternativamente a los DNS oficiales hay una serie de servicios de DNS alternativos, como es OpenNIC.Por ejemplo supongamos la FQDN «www.wikipedia.org»: El dominio de nivel superior será: «.org». El nombre de dominio registrado será: «wikipedia». El subdominio será: «www».
 • Il dominio di primo livello, in inglese top-level domain abbreviato in TLD, è l'ultima parte del nome di dominio internet; è in altre parole la sigla alfanumerica che segue il 'punto' più a destra dell'URL; per esempio, l'indirizzo internet di Wikipedia è wikipedia.org e quindi la parte dell'indirizzo web che ricade all'interno del dominio di primo livello è: org.
 • Un domini de primer nivell (en anglès: top-level domain o TLD) és l'última part d'un domini d'Internet; és a dir, les lletres que segueixen l'últim punt del domini. Per exemple, al nom de domini ca.wikipedia.org, el domini de primer nivell és org.La Internet Assigned Numbers Authority - IANA (Autoritat per l'assignació de nombres a Internet) actualment classifica els dominis de primer nivell en tres tipus:Territorials (en anglès: country code top-level domain o ccTLD) És el tipus que té cada estat o territori depenent. Tenen dues lletres, per exemple jp pel Japó.Genèrics (en anglès: generic top-level domain o gTLD) En teoria els fan servir les organitzacions d'una classe particular (per exemple, com per organitzacions comercials). Tenen tres o més lletres. La majoria de gTLDs són d'ús internacional, però per raons històriques els dominis mil i gov són restringits al govern federal i l'exèrcit dels EUA respectivament. Aquests dominis se subclassifiquen en patrocinats sTLD, com .cat, .aero, .coop i .museum, i no patrocinats uTLD, com .biz, .info, .name i .pro.D'infraestructura L'únic d'aquest tipus confirmat és arpa, encara que se sap que .root ha existit per raons no conegudes.Una llista completa dels TLDs existents, en preparació i retirats es pot trobar al final d'aquest article.
 • トップレベルドメイン(TLD、英: top level domain)はインターネットで利用するDNS(ドメインネームシステム)において利用され、ドメイン名をドットで分割した際の最後の項目の事を指す。例えば、「ja.wikipedia.org」の場合は「.org」である。
 • 최상위 도메인(Top-level domain, TLD)은 인터넷에서 도메인 이름의 가장 마지막 부분을 말한다. 예컨대 ko.wikipedia.org의 최상위 도메인은 .org가 된다. 최상위 도메인은 .com과 같은 일반 최상위 도메인과 .kr 같은 국가 코드 최상위 도메인으로 나뉜다.
 • Ranah Internet Tingkat Teratas (bahasa Inggris: Top Level Internet Domain, TLD) merupakan rujukan kepada huruf-huruf terakhir setelah tanda titik dalam sebuah nama domain. Misalnya www.google.com memiliki domain teratas com (atau COM, karena nama domain tidak mempermasalahkan huruf besar atau kecil).Internet Assigned Numbers Authority (IANA) saat ini mengklasifikasikan Ranah Internet Tingkat Teratas ke dalam 3 jenis: country code top-level domains (ccTLD) Dipergunakan untuk kode negara atau wilayah dependensi. Terdiri dari 2 huruf, misalnya .jp untuk Jepang. Global Top-Level Domains (gTLD) Dipergunakan oleh macam-macam organisasi (sebagai contoh, .com untuk organisasi komersial). Domain ini terdiri dari 3 huruf atau lebih. Sebagian besar gTLD tersedia untuk dapat digunakan secara luas, tetapi untuk alasan historis, .mil (militer Amerika Serikat) dan .gov (Pemerintahan Federal Amerika Serikat) dibatasi dan hanya dapat digunakan oleh kedua otoritas tersebut. Domain-domain dalam gTLD disubklasifikasikan ke dalam ranah yang disponsori (sponsored top-level domains (sTLD)), misalnya .aero, .coop dan .museum, dan ranah yang tidak disponsori (unsponsored top-level domains (uTLD)), misalnya .biz, .info, .name dan .pro. infrastructure top-level domains Satu-satunya yang diterima adalah .arpa. Sementara domain .root ada tapi tanpa kejelasan mengenai untuk apa keberadaannya.
 • A legfelső szintű tartomány (angolul top-level domain, TLD) az internetes névfeloldást végző Domain Name System (DNS) hierarchiájának legmagasabb szintjén lévő tartomány. A DNS gyökérzónájában találhatók. Alacsonyabb szinten lévő tartományneveknél a doménnév utolsó részére, a teljes doménnév (FQDN) utolsó címkéjére, tehát az utolsó pont utáni részre utal. Például a hu.wikipedia.org tartománynévben a legfelső szintű tartomány az org (vagy ORG, ugyanis a tartománynevek nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket).Az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – „Kijelölt Nevek és Számok Internetes Társasága”) felelős a TLD-k kezeléséért; ez a szervezet vezeti az IP-címek kiosztásáért is felelős Internet Assigned Numbers Authority-t (IANA), és tartja karban a DNS-gyökérzónát.Eredetileg a legfelső szintű tartományok névterét három fő csoportra osztották: országok (Countries), kategóriák (Categories) és multiszervezetek (Multiorganizations). Egy időleges (temporary) csoportot is létrehoztak, ami csak a kezdeti arpa doménből állt, a DNS-re való áttérés átmenetének elősegítésére.A Domain Name Systemben az országokat kétbetűs ISO országkódjukkal jelölik; bár vannak kivételek, mint a .uk. A tartományok ezt a csoportját elterjedten országkód szerinti legfelső szintű tartománynak nevezik (country-code top-level domain, ccTLD).A „kategóriák” csoport általános legfelső szintű tartomány néven vált ismertté. Kezdetben ez a csoport a GOV, EDU, COM, MIL, ORG és NET TLD-ket tartalmazta.Az internet növekedésével kívánatossá vált új általános, legfelső szintű tartományok létrehozása. Néhány esetben az eredeti tartomány használata megváltozott, általánosabb lett, vagy a tartomány karbantartását adott céllal kapcsolatos speciális szervezet vette át.Ennek megfelelően, az IANA jelenleg a következő TLD-fajtákat különbözteti meg: országkód szerinti legfelső szintű tartománynak nevezik (country-code top-level domain, ccTLD): országoknak vagy függő területeknek kiosztott kétbetűs tartománynév, vagy legfelső szintű nemzetközi tartomány (nemzeti karaktereket tartalmazó legfelső szintű doménnév, internationalized domain name, IDN ccTLD). Néhány történelmi kivételtől eltekintve bármilyen terület kódja megegyezik kétbetűs ISO 3166 kódjával. általános legfelső szintű tartomány (generic top-level domain, gTLD): három- vagy több-betűs legfelső szintű tartományok. Ezen belül: nem szponzorált TLD-k: olyan domének, amik közvetlenül az ICANN által meghatározott irányelvek szerint működnek. szponzorált TLD-k (sTLD): ezek olyan domének, amiket privát szervezetek vagy ügynökségek javaslatára és szponzorálásával állítanak fel; ezek a szponzorok felelősek a regisztrációs szabályaik betartatásáért is. Valamilyen közös téma köti össze az azonos TLD alá tartozó domaineket. infrastrukturális TLD-k: ebbe a csoportba egy tartomány tartozik, az Address and Routing Parameter Area (ARPA). Az Internet Engineering Task Force (IETF) nevében az IANA kezeli, az RFC-kben meghatározott különböző célokra.Ráadásként, a legfelső szintű nemzetközi doménnevek (internationalized domain name, IDN) egy csoportját tesztcéllal bejegyezték a test alá. 2009 novembere óta az országok és függő területek jelentkezhetnek nemzeti karaktereket tartalmazó országkódért.A gyökérzóna legfelső szintű tartományainak irányadó listája az IANA weboldalán olvasható: http://www.iana.org/domains/root/db/.
 • Domena najwyższego poziomu (ang. TLD – Top-Level Domain) – domena internetowa, powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Są one tworzone i zarządzane przez IANA i ICANN.Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w "pl.wikipedia.org" domeną najwyższego poziomu jest "org".Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP. Istnieją 2 typy domen najwyższego poziomu: krajowe (ang. ccTLD – country code TLD) – zawsze dwuliterowe np. Polska – .pl funkcjonalne (ang. gTLD – generic TLD) np. .org, .biz, .info
 • Üst seviye alan adı, İngilizce'den top level domain çevirisidir (TLD).Internet alan adları belirli bir hiyerarşiye göre tanımlanmaktadır. Bu hiyerarşide bir web adresin en sağ tarafta yazan adı, en üst seviye alan adını belirlemektedir. tr.wikipedia.org örneğinde .org en üst seviye alan adıdır.Dünya genelinde, Internet alan adları .com, .net, .org ve .edu altında yer almaktadırlar. Mevcut Internet yapısındaki yetersizlik, kısıtlamalar ve tekelleşme eğilimine karşı, bazı bağımsız Internet kök sunucu işletmenleri ve Internet topluluğu üyeleri bir araya gelerek, kâr amacı gütmeyen uluslararası Public-Root (kamu kök) adlı bir federasyon kurdular. Bu sayede sadece ülkelerin alan adları (.tr .de .fr vb.) ve belirli sayıda .com, .net gibi alan adları yerine, her türlü üst seviye alan adının kullanımına olanak sağlandı. Public Root sistemi var olan Internet alan adlarını da olduğu gibi destekliyor. Sistemde yer alan kök sunucular ve üst seviye alan adları (TLD) düzenli olarak INAIC (Internet Names Authorization & Information Center) tarafından kontrol ediliyor. Dünya çapındaki kök sunucular: Britanya Kolumbiyası, Kanada Des Moines, Iowa, ABD Chicago, Illinois, ABD Fort Worth, Texas, ABD London, England Paris, France Amsterdam, Hollanda Casarano, Italy Bucharest, Romania Moscow, Russia Tehran, Iran Cochin, India Singapore
 • Doména nejvyššího řádu (TLD, z anglického Top Level Domain) je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. u cs.wikipedia.org je doménou nejvyššího řádu org). TLD popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména daného státu. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují TLD následujících tří typů: Národní TLD (country-code TLD, ccTLD) sdružující domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, až na výjimky odpovídající kódu země podle ISO 3166-1, např. cz pro Českou republiku. Generické TLD (generic TLD, gTLD) sdružující obecné domény (např. org pro neziskové organizace), nespojené s jedním konkrétním státem (až na výjimku TLD mil a gov, které jsou z historických důvodů vyhrazeny pro vojenské, resp. vládní počítačové sítě v USA). Infrastrukturní TLD využívané pro vnitřní mechanismy Internetu. V současné době existuje jediná taková TLD: arpa, používaná systémem DNS.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3573325 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20574 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 95 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110002963 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans le système de noms de domaine, un domaine de premier niveau ou un domaine de tête (en anglais top-level domain, abrégé TLD) est un sous-domaine de la racine .Dans un nom de domaine, le domaine de premier niveau est le dernier label du nom de domaine (exemple : dans fr.wikipedia.org que l'on peut aussi écrire fr.wikipedia.org., le domaine de premier niveau est org).Le dernier point est optionnel. À l'origine, il indiquait la fin du nom de domaine.
 • Il dominio di primo livello, in inglese top-level domain abbreviato in TLD, è l'ultima parte del nome di dominio internet; è in altre parole la sigla alfanumerica che segue il 'punto' più a destra dell'URL; per esempio, l'indirizzo internet di Wikipedia è wikipedia.org e quindi la parte dell'indirizzo web che ricade all'interno del dominio di primo livello è: org.
 • トップレベルドメイン(TLD、英: top level domain)はインターネットで利用するDNS(ドメインネームシステム)において利用され、ドメイン名をドットで分割した際の最後の項目の事を指す。例えば、「ja.wikipedia.org」の場合は「.org」である。
 • 최상위 도메인(Top-level domain, TLD)은 인터넷에서 도메인 이름의 가장 마지막 부분을 말한다. 예컨대 ko.wikipedia.org의 최상위 도메인은 .org가 된다. 최상위 도메인은 .com과 같은 일반 최상위 도메인과 .kr 같은 국가 코드 최상위 도메인으로 나뉜다.
 • Un dominio de nivel superior o TLD (del inglés top-level domain) es la más alta categoría de las FQDN que son traducidos a direcciones IP por los DNS oficiales de Internet. Los nombres servidos por los DNS oficiales son administrados por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Alternativamente a los DNS oficiales hay una serie de servicios de DNS alternativos, como es OpenNIC.Por ejemplo supongamos la FQDN «www.wikipedia.org»: El dominio de nivel superior será: «.org».
 • Ranah Internet Tingkat Teratas (bahasa Inggris: Top Level Internet Domain, TLD) merupakan rujukan kepada huruf-huruf terakhir setelah tanda titik dalam sebuah nama domain.
 • A top-level domain (TLD) is one of the domains at the highest level in the hierarchical Domain Name System of the Internet. The top-level domain names are installed in the root zone of the name space. For all domains in lower levels, it is the last part of the domain name, that is, the last label of a fully qualified domain name. For example, in the domain name www.example.com, the top-level domain is com (the "dot" and the word that follows it).
 • O domínio de topo (sigla: TLD, do inglês top-level domain) é um dos componentes dos endereços de Internet. Cada nome de domínio na Internet consiste de alguns nomes separados por pontos, e o último desses nomes é o domínio de topo, ou TLD.
 • Üst seviye alan adı, İngilizce'den top level domain çevirisidir (TLD).Internet alan adları belirli bir hiyerarşiye göre tanımlanmaktadır. Bu hiyerarşide bir web adresin en sağ tarafta yazan adı, en üst seviye alan adını belirlemektedir. tr.wikipedia.org örneğinde .org en üst seviye alan adıdır.Dünya genelinde, Internet alan adları .com, .net, .org ve .edu altında yer almaktadırlar.
 • Een topleveldomein of TLD (letterlijk hoogste-niveaudomein) is het meest rechtse gedeelte in een internetdomeinnaam. Het wordt door de ICANN onder andere toegekend aan onafhankelijke landen.
 • Goi mailako domeinuak (ingelesez, Top-level domain edo TLD) Interneteko domeinuen azken zatia dira; hots, azken puntuaren ondoren datozen letrak. Adibidez, zabaldu.com domeinuari dagokion goi mailako domeinua com da (edo COM, domeinuetan ez baitira letra larri eta xeheak bereizten).IANA erakundeak hiru taldetan sailkatzen ditu goi mailako domeinuak: Herrialdeentzako goi mailako domeinuak (ccTLD): Herrialde edo menpeko lurralde batek erabiltzen duena. Bi karaktereko luzeera du.
 • Домен верхнего (первого) уровня (англ. top-level domain — TLD) — в иерархии системы доменных имён (DNS) самый высокий уровень после корневого домена (англ. root domain). Является начальной точкой отсчёта (справа налево), с которой начинается доменное имя в Интернете. http:// (www или домен(ы) n-го уровня) . домен 2-го уровня . домен верхнего (первого) уровня .
 • Jeder Name einer Domain im Internet besteht aus einer Folge von durch Punkte getrennten Zeichenfolgen. Die Bezeichnung Top-Level-Domain (von englisch top-level domain‚ Bereich oberster Ebene‘, Abkürzung TLD) bezeichnet dabei den letzten Namen dieser Folge und stellt die höchste Ebene der Namensauflösung dar.
 • Un domini de primer nivell (en anglès: top-level domain o TLD) és l'última part d'un domini d'Internet; és a dir, les lletres que segueixen l'últim punt del domini.
 • Doména nejvyššího řádu (TLD, z anglického Top Level Domain) je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. u cs.wikipedia.org je doménou nejvyššího řádu org). TLD popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména daného státu. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA.
 • A legfelső szintű tartomány (angolul top-level domain, TLD) az internetes névfeloldást végző Domain Name System (DNS) hierarchiájának legmagasabb szintjén lévő tartomány. A DNS gyökérzónájában találhatók. Alacsonyabb szinten lévő tartományneveknél a doménnév utolsó részére, a teljes doménnév (FQDN) utolsó címkéjére, tehát az utolsó pont utáni részre utal.
 • Имената на домейни в Интернет се състоят от части, разделени с точки. Последната част е домейнът от първо ниво (на английски top-level domain или TLD). Например в името на домейн wikipedia.org домейнът от първо ниво е org.Съществуват два вида домейни от първо ниво. Домейните от първо ниво с код за страна (ccTLD) се използват за дадена страна и имената им се състоят от две букви (съгласно ISO 3166-1 алфа-2), например bg за България.
 • Domena najwyższego poziomu (ang. TLD – Top-Level Domain) – domena internetowa, powyżej której nie istnieją żadne inne domeny w systemie DNS. Są one tworzone i zarządzane przez IANA i ICANN.Każda domena w Internecie składa się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest domeną najwyższego poziomu. Na przykład w "pl.wikipedia.org" domeną najwyższego poziomu jest "org".Domeny najwyższego poziomu są używane w protokole DNS zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP.
rdfs:label
 • Domaine de premier niveau
 • Domena najwyższego poziomu
 • Domini de primer nivell
 • Dominio de nivel superior
 • Dominio di primo livello
 • Doména nejvyššího řádu
 • Domínio de topo
 • Goi mailako domeinu
 • Legfelső szintű tartomány
 • Ranah Internet tingkat teratas
 • Top-Level-Domain
 • Top-level domain
 • Topleveldomein
 • Üst seviye alan adı
 • Домейн от първо ниво
 • Домен верхнего уровня
 • トップレベルドメイン
 • 최상위 도메인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of