La doctrine de la porte ouverte est utilisée pour décrire la politique étrangère des États-Unis à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle vis-à-vis de la Chine. Définie par le secrétaire d'État John Hay, la note de la porte ouverte est envoyée en 1899 à ses homologues européens. Cette doctrine propose de maintenir le marché chinois sur un même pied d’égalité avec toutes les autres puissances étrangères. Ainsi, aucune puissance internationale n’aurait le contrôle total du pays.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La doctrine de la porte ouverte est utilisée pour décrire la politique étrangère des États-Unis à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle vis-à-vis de la Chine. Définie par le secrétaire d'État John Hay, la note de la porte ouverte est envoyée en 1899 à ses homologues européens. Cette doctrine propose de maintenir le marché chinois sur un même pied d’égalité avec toutes les autres puissances étrangères. Ainsi, aucune puissance internationale n’aurait le contrôle total du pays.
 • La Politica della Porta Aperta è un concetto di politica estera. In quanto teoria, la Politica delle Porte Aperte ha avuto origine con il commercio britannico, così come si riflesse sui trattati conclusi con la dinastia Qing in Cina dopo la Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842). Sebbene la Poilitica delle Porte Aperte sia convenzionalmente associata alla Cina, è stata riconosciuta ufficialmente alla Conferenza di Berlino del 1885, in cui veniva dichiarato che nessuna potenza avrebbe potuto imporre dazi preferenziali nel bacino del fiume Congo.In sostanza le grandi potenze si astengono o rinunciano a chiedere speciali privilegi, preferenze commerciali o monopoli.
 • 門戸開放政策(もんこかいほうせいさく)とは、特定の地域において、全ての国の全ての国民に対し、等しい商業及び工業活動の機会が与えられるべきであるという主張である。日本では一般的に自由貿易政策と呼ばれることが多い。これはもともとアメリカによって進められたものであるが、アヘン戦争後の清国-アメリカ間の条約において、すでにこの方針は現れていた。門戸開放政策は、1978年からの鄧小平による中華人民共和国の経済改革方針で示された改革開放政策も、これと同等である。門戸開放政策は一般的に中国と関連付けられることが多いが、1885年のベルリン会議で認知されたものであり、それはコンゴ盆地においていかなる権力も特恵関税を課すことはできないと定めたものであった。
 • La política de puertas abiertas es un concepto en relaciones exteriores y economía. Como teoría originalmente postulaba que debían existir las mismas condiciones comerciales de las grandes potencias en China. Con base en los Tratados desiguales firmados entre China y las potencias existiría un acceso sin restricciones a los mercados comerciales chinos. Esta política se origina con las prácticas comerciales británicas, las cuales se reflejaban en los tratados comerciales con la Dinastía Qing china después de la Primera Guerra del Opio (1839-1842). A pesar de que la Política de puertas abiertas está generalmente asociada con China, fue reconocida en la Conferencia de Berlín de 1885, la cual declaró que ningún poder podía imponer aranceles preferenciales en la cuenca del Congo.
 • 문호개방정책(門戶開放政策, Open Door Policy)은 특정한 지역에 대해 모든 나라의 모든 국민에 대하여, 평등한 상업 및 공업 활동의 기회가 부어져야 한다는 주장이다. 기회균등과 같은 뜻이며 정치학적으로는 하나의 국제정책의 원리다.어원은 1899년 미국 국무장관 존 헤이가 중국의 문호개방을 주장하여 워싱턴 회의(1921 - 22년)에서 정해진 9개국 조약에 의하여 규정한 것에서 유래한다. 그러나 미국에 대해서는 중국시장 획득의 지연을 회복하고 동시에 영국·독일·프랑스 등 선진자본주의 여러 나라나 일본의 중국 진출을 막는 억제책이었다.
 • Polityka otwartych drzwi (ang. Open Door Policy) – nazwa polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin na początku XX wieku.Zasady polityki otwartych drzwi zostały po raz pierwszy sformułowane 6 września 1899 roku przez sekretarza stanu Johna Haya w notach skierowanych do mocarstw walczących o podział stref wpływów w Chinach. Stany Zjednoczone, które nie brały udziału w wojnach opiumowych i nie były wcześniej zainteresowane tworzeniem własnych koncesji w Chinach, po aneksji Hawajów i zwycięstwie w wojnie z Hiszpanią zdominowały Pacyfik i postanowiły podjąć ekspansję na rynki dalekowschodnie. W swoich notach Hay wysunął trzy postulaty: aby poszczególne mocarstwa nie naruszały w swoich strefach wpływów interesów innych państw, wprowadzenie jednolitych stawek celnych i nieprowadzenie dyskryminacji handlowej wobec innych mocarstw. Miało to zapewnić Stanom Zjednoczonym równe możliwości ekspansji ekonomicznej w Chinach, bez konieczności uzyskiwania własnej strefy wpływów. Postulaty amerykańskiej polityki otwartych drzwi zostały bez większych zastrzeżeń przyjęte pozytywnie przez wszystkie państwa z wyjątkiem Rosji. Pełną realizację polityki otwartych drzwi umożliwił wybuch powstania bokserów. 3 lipca 1900 roku Hay ogłosił oficjalnie założenia polityki amerykańskiej wobec Chin, opierające się na zasadach niepodzielności chińskiego terytorium i równości wszystkich państw w handlu. Postulaty te zostały uwzględnione w protokole z 7 września 1901 roku, kończącym interwencję obcych wojsk w Chinach.Po utworzeniu Republiki Chińskiej w 1911 roku Stany Zjednoczone dążyły do utrzymywania polityki otwartych drzwi i sprzeciwiały się próbom stworzenia nowych układów w relacjach z Chinami, m.in. starając się zablokować japońskie dążenia do narzucenia Chinom hegemonii poprzez porozumienie Lansing-Ishii z 1917 roku. Zasady polityki otwartych drzwi zostały także zawarte w traktacie waszyngtońskim z 1922 roku, jako gwarancja niepodległości Chin i zabezpieczenie przed imperialistycznymi dążeniami Japonii. Traktat waszyngtoński zdefiniował także politykę otwartych drzwi jako wielostronną, rozszerzając ją poza mocarstwa z końca XIX wieku.Polityka otwartych drzwi załamała się w 1931 roku, po zajęciu przez Japończyków Mandżurii. Stany Zjednoczone ograniczyły się wówczas jedynie do oficjalnego oprotestowania japońskiej agresji, natomiast brak zdecydowanych kroków ze strony amerykańskiej umożliwił Japończykom złamanie dotychczasowej równowagi sił w Chinach i zasady integralności ich terytorium. == Przypisy ==
 • Kebijakan Pintu Terbuka adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya, seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat dengan Dinasti Qing setelah Perang Candu Pertama (1839–1842). Setelah memperoleh Kepulauan Filipina, dan saat Tiongkok tampaknya akan dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa dan Jepang, Amerika Serikat merasa kepentingan perdagangannya di Tiongkok terancam. Sekretaris Negara Amerika Serikat John Hay mengirim pesan ke negara-negara besar (Perancis, Jerman, Britania, Italia, Jepang, dan Rusia), dan meminta agar mereka mendeklarasikan secara resmi bahwa mereka akan menjunjung tinggi integritas wilayah dan administratif Tiongkok dan tidak akan mengganggu penggunaan pelabuhan-pelabuhan bebas di wilayah Tiongkok. Berdasarkan kebijakan ini, semua negara Eropa dan Amerika Serikat boleh berdagang dengan Tiongkok.Negara-negara tersebut mencoba menghindari permintaan Hay dengan menyatakan bahwa mereka baru dapat menjamin bila negara lain juga menjamin. Namun, pada Juli 1900, Hay mengumumkan bahwa negara-negara tersebut pada dasarnya sudah setuju . Meskipun traktat yang dibuat setelah tahun 1900 dianggap sebagai Kebijakan Pintu Terbuka, persaingan memperebutkan konsesi hak jalur kereta api, pertambangan, pinjaman, dan pelabuhan perdagangan masih berlanjut.
 • The Open Door Policy is a term in foreign affairs initially used to refer to the United States policy in the late 19th century and early 20th century outlined in Secretary of State John Hay's Open Door Note, dispatched in 1899 to his European counterparts. The policy proposed to keep China open to trade with all countries on an equal basis; thus, no international power would have total control of the country. The policy called upon foreign powers, within their spheres of influence, to refrain from interfering with any treaty port or any vested interest, to permit Chinese authorities to collect tariffs on an equal basis, and to show no favors to their own nationals in the matter of harbor dues or railroad charges.The Open Door policy was rooted in desire of American businesses to exploit Chinese markets, though it also tapped the deep-seated sympathies of those who opposed imperialism, especially as the policy pledged to protect China's territorial integrity. While the policy was originally aimed to safeguard Chinese sovereignty and territorial integrity from partition, it was mainly used to mediate competing interests of the colonial powers without much meaningful input from the Chinese. Thus, the Open Door policy had little legal standing and created lingering resentment; it has since been seen as a symbol of national humiliation by many Chinese historians.In more recent times, Open Door policy describes the economic policy initiated by Deng Xiaoping in 1978 to open up China to foreign businesses that wanted to invest in the country. This policy set into motion the economic transformation of modern China.
 • A Política de Portas Abertas é um conceito em política externa e economia. Como teoria, originalmente postulava que deveriam existir as mesmas condições comerciais das grandes potências na China. Com base nos Tratados Desiguais assinados entre a China e as potências, existiria um acesso irrestrito aos mercados comerciais chineses. Esta política tem origem nas práticas comerciais britânicas, as quais se refletem em acordos comerciais com os chineses da dinastia Qing após a Primeira Guerra do Ópio (1839-1842). Essa política concederia as várias potências internacionais, com igual acesso para a China, sem que nenhuma delas ficasse no controle total do país. No papel, a política teve como objetivo salvaguardar a soberania chinesa e a integridade territorial da partição. Na verdade, foi utilizada principalmente para mediar interesses conflitantes das potências coloniais, sem a entrada muito significativa dos chineses, criando, assim, um ressentimento persistente e tem sido vista como um símbolo de humilhação nacional por muitos historiadores chineses.Embora a Política de Portas Abertas esteja geralmente associada com a China, foi reconhecida na Conferência de Berlim de 1885, que declarou que nenhuma potência poderia impor tarifas preferenciais na Bacia do Congo.== Referências ==
 • Die Politik der offenen Tür (engl. Open door policy) ist eine besondere Form der Außen- und Wirtschaftspolitik, die ursprünglich die gleichen Handelsbedingungen der Großmächte in China bezeichnete. Auf deren Grundlage konnten die Ungleichen Verträge mit China den Großmächten ungehinderten Marktzugang, Vertragshäfen und Missionstätigkeit verschaffen. Daneben beschreibt sie die Politik der gleichen Handelsbedingungen auch für Gebiete, die nicht unter direkter kolonialer Kontrolle standen. Obwohl die Politik der offenen Tür gemeinhin mit China in Verbindung gebracht wird, wurde sie auf der Kongokonferenz von den Großmächten auch für andere Gebiete anerkannt.Die Vereinigten Staaten waren die erste Macht, welche in einer Note im September/November 1899 eine Politik der offenen Tür postulierten. Dies entsprach ihren Interessen, seit sie mit dem Erwerb der Philippinen nach dem spanisch-amerikanischen Krieg zur ostasiatischen Macht geworden waren. Auf diese Weise versuchten sie, das rasche Vordringen und die Aufteilung Chinas durch die europäischen Mächte und Japans zu hemmen.
 • Açık Kapı Politikası, ABD'nin, Çin'in toprak ve yönetim bütünlüğünün sağlanması, Çin'le ticari ilişkileri olan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların korunması için ilan ettiği ilkeler bildirgesidir (1899-1900).
 • Политика открытых дверей — это политика, проводимая США в Китае с 1899 г. до 1949 г., начало и основу которой положила доктрина Государственного секретаря Дж. Хэя. Суть такого политического курса состояла в том, что в Китае должна проводиться свободная торговля и свободное проникновение капиталов.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 8510035 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4863 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 14 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110822784 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La doctrine de la porte ouverte est utilisée pour décrire la politique étrangère des États-Unis à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle vis-à-vis de la Chine. Définie par le secrétaire d'État John Hay, la note de la porte ouverte est envoyée en 1899 à ses homologues européens. Cette doctrine propose de maintenir le marché chinois sur un même pied d’égalité avec toutes les autres puissances étrangères. Ainsi, aucune puissance internationale n’aurait le contrôle total du pays.
 • 門戸開放政策(もんこかいほうせいさく)とは、特定の地域において、全ての国の全ての国民に対し、等しい商業及び工業活動の機会が与えられるべきであるという主張である。日本では一般的に自由貿易政策と呼ばれることが多い。これはもともとアメリカによって進められたものであるが、アヘン戦争後の清国-アメリカ間の条約において、すでにこの方針は現れていた。門戸開放政策は、1978年からの鄧小平による中華人民共和国の経済改革方針で示された改革開放政策も、これと同等である。門戸開放政策は一般的に中国と関連付けられることが多いが、1885年のベルリン会議で認知されたものであり、それはコンゴ盆地においていかなる権力も特恵関税を課すことはできないと定めたものであった。
 • 문호개방정책(門戶開放政策, Open Door Policy)은 특정한 지역에 대해 모든 나라의 모든 국민에 대하여, 평등한 상업 및 공업 활동의 기회가 부어져야 한다는 주장이다. 기회균등과 같은 뜻이며 정치학적으로는 하나의 국제정책의 원리다.어원은 1899년 미국 국무장관 존 헤이가 중국의 문호개방을 주장하여 워싱턴 회의(1921 - 22년)에서 정해진 9개국 조약에 의하여 규정한 것에서 유래한다. 그러나 미국에 대해서는 중국시장 획득의 지연을 회복하고 동시에 영국·독일·프랑스 등 선진자본주의 여러 나라나 일본의 중국 진출을 막는 억제책이었다.
 • Açık Kapı Politikası, ABD'nin, Çin'in toprak ve yönetim bütünlüğünün sağlanması, Çin'le ticari ilişkileri olan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların korunması için ilan ettiği ilkeler bildirgesidir (1899-1900).
 • Политика открытых дверей — это политика, проводимая США в Китае с 1899 г. до 1949 г., начало и основу которой положила доктрина Государственного секретаря Дж. Хэя. Суть такого политического курса состояла в том, что в Китае должна проводиться свободная торговля и свободное проникновение капиталов.
 • La Politica della Porta Aperta è un concetto di politica estera. In quanto teoria, la Politica delle Porte Aperte ha avuto origine con il commercio britannico, così come si riflesse sui trattati conclusi con la dinastia Qing in Cina dopo la Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842).
 • La política de puertas abiertas es un concepto en relaciones exteriores y economía. Como teoría originalmente postulaba que debían existir las mismas condiciones comerciales de las grandes potencias en China. Con base en los Tratados desiguales firmados entre China y las potencias existiría un acceso sin restricciones a los mercados comerciales chinos.
 • Polityka otwartych drzwi (ang. Open Door Policy) – nazwa polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin na początku XX wieku.Zasady polityki otwartych drzwi zostały po raz pierwszy sformułowane 6 września 1899 roku przez sekretarza stanu Johna Haya w notach skierowanych do mocarstw walczących o podział stref wpływów w Chinach.
 • The Open Door Policy is a term in foreign affairs initially used to refer to the United States policy in the late 19th century and early 20th century outlined in Secretary of State John Hay's Open Door Note, dispatched in 1899 to his European counterparts. The policy proposed to keep China open to trade with all countries on an equal basis; thus, no international power would have total control of the country.
 • Die Politik der offenen Tür (engl. Open door policy) ist eine besondere Form der Außen- und Wirtschaftspolitik, die ursprünglich die gleichen Handelsbedingungen der Großmächte in China bezeichnete. Auf deren Grundlage konnten die Ungleichen Verträge mit China den Großmächten ungehinderten Marktzugang, Vertragshäfen und Missionstätigkeit verschaffen. Daneben beschreibt sie die Politik der gleichen Handelsbedingungen auch für Gebiete, die nicht unter direkter kolonialer Kontrolle standen.
 • A Política de Portas Abertas é um conceito em política externa e economia. Como teoria, originalmente postulava que deveriam existir as mesmas condições comerciais das grandes potências na China. Com base nos Tratados Desiguais assinados entre a China e as potências, existiria um acesso irrestrito aos mercados comerciais chineses.
 • Kebijakan Pintu Terbuka adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya, seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat dengan Dinasti Qing setelah Perang Candu Pertama (1839–1842).
rdfs:label
 • Doctrine de la porte ouverte
 • Açık Kapı Politikası
 • Kebijakan Pintu Terbuka
 • Open Door Policy
 • Politica della porta aperta
 • Politik der offenen Tür
 • Polityka otwartych drzwi
 • Política de portas abertas
 • Política de puertas abiertas
 • Политика открытых дверей
 • 門戸開放政策
 • 문호개방정책
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of