Diogène Laërce (en grec ancien Διογένης Λαέρτιος / Diogenês Laertios) (ou Diogenes Laertius ou Diogène de Laërte) est un poète, un doxographe et un biographe du début du IIIe siècle après J.-C. On ne sait que peu de choses sur Diogène Laërce. Le fait est d'autant plus ironique qu'il représente souvent l'unique source que nous ayons sur la vie et les doctrines de nombreux philosophes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Diogène Laërce (en grec ancien Διογένης Λαέρτιος / Diogenês Laertios) (ou Diogenes Laertius ou Diogène de Laërte) est un poète, un doxographe et un biographe du début du IIIe siècle après J.-C. On ne sait que peu de choses sur Diogène Laërce. Le fait est d'autant plus ironique qu'il représente souvent l'unique source que nous ayons sur la vie et les doctrines de nombreux philosophes. C'est, par exemple, uniquement par lui que nous connaissons les lettres d'Épicure et ses maximes capitales, ainsi que les testaments de certains philosophes. Certains de ses écrits restent encore sujets à caution, car il cite par exemple une lettre de Pisistrate à Solon et une réponse de Solon à Pisistrate considérées aujourd'hui comme apocryphes.
 • Díogenés Laertios (3. století n. l.) byl řecký historik a vzdělanec, autor jediných zachovaných antických dějin řecké filosofie, ostatně nejstarších dějin filosofie vůbec.
 • Диоген Лаерций или Диоген Лаертски (на гръцки: Διογένης Λαέρτιος, на латински: Diogenes Laertius) е древногръцки историк на философията, роден през 200 г., вероятно в малоазийския град Лаерта. Той е най-популярния древен биограф на философите, автор на компилативно, състоящо се от 10 книги съчинение „Животът на философите“, писано към края на 3 век. Неговият труд е издаден и на български: Диоген Лаерций, Животът на философите, С., 1985.
 • Диоге́н Лаэ́ртский (др.-греч. Διογένης ὁ Λαέρτιος) — позднеантичный историк философии.
 • Diógenes Laercio (en griego, Διογένης Λαέρτιος) fue un importante historiador griego de filosofía clásica que, se cree, nació en el siglo III d.C, durante el reinado de Alejandro Severo. Se le considera un gran doxógrafo, esto es, un autor que, sin una filosofía original, recoge por escrito la biografía, vicisitudes, anécdotas, opiniones (doxai) y teorías de otros, a los que considera ilustres.
 • Diogenes Laerzio (grekeraz: Διογένης Λαέρτιος, Diogénes Laértios; fl. c. III. mendea), filosofo grekoen biografoa eta doxografoa izan zen. Ezagutzen den bere lan bakarra Filosofoen bizitzak izeneko liburu sorta da, non filosofo grekoen bizitzak eta pentsaerak deskribatzen baititu. Epigrama bilduma baten egilea ere izan zen, Filosofoen bizitzak lanean aipatzen dituen bertso eta epigrama solte batzuek erakusten dutenez. Lanaren fidagarritasuna eta zorroztasuna historian zehar zalantzan jarri badira ere, filosofia grekoaren iturri garrantzitsua da. Bere pentsaerari buruz ez dago daturik, baina bere lanean oinarrituz epikurearra dela baieztatu da, liburua platonista den emakume bati opa egin bazion ere.
 • Diogenes Laertios (także Laertes lub Laertios Diogenes) (gr. Διογένης Λαέρτιος, łac. Diogenes Laërtius) – autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozofów (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων Bioi kai gnomai ton en philosophia eudokimesanton). Czas jego życia ustala się na pierwszą połowę III w., miejsce pochodzenia jest nieznane, istnieją domysły, że było to miasto Laertes w Cylicji. Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do Epikura włącznie. Jego dzieło jest ważnym źródłem wiedzy o filozofach, których pisma nie zachowały się do naszych czasów.
 • Diogene Laerzio (in greco: Διογένης Λαέρτιος; 180 – 240) è stato uno storico greco antico, vissuto sotto l'Impero Romano. La sua opera Vite dei filosofi è una delle fonti principali sulla storia della filosofia greca.
 • Diogenes Laërtius (Oudgrieks: Διογένης Λαέρτιος, Diogénes Laértios) was een Griekstalig biograaf, vermoedelijk uit het begin van de 3e eeuw na Chr.. Hij is de schrijver van een uitgebreide biografie van Griekse filosofen. De naam 'Laërtius' zou eventueel ontleend kunnen zijn aan zijn vermoedelijke geboortedorp Laërte in Cilicië, maar kan ook afgeleid zijn van de Romeinse familie 'de Laërtii'.Over zijn leven zijn verder geen bijzonderheden bekend. Men weet zeker dat hij leefde na Sextus Empiricus (200 n.Chr.), naar wie hij in zijn werk verwijst, en voor Stephanus van Byzantium (500 n.Chr), die Diogenes citeert. Algemeen neemt men aan dat hij leefde tijdens de regeringen van Septimius Severus en Caracalla.Ook over zijn eigen filosofische opvattingen is niets bekend. Sommigen nemen aan dat hij een Christen was, maar anderen menen dat hij eerder een Epicureëer was. Zijn grote werk: φιλοσόφων βίων καὶ δογμάτων συναγωγή (= Leven en leer van beroemde filosofen), is afgezien van één lacune volledig bewaard gebleven. Het is een indrukwekkende compilatie van uittreksels en anekdotes uit werken van vroegere filosofen, zonder enige oorspronkelijkheid, maar van onschatbare waarde voor onze kennis over de ontwikkeling van de Griekse filosofie. Het werk bevat onder meer meer dan 1000 citaten van ongeveer 250 auteurs. Wegens de uitgebreide en van enige empathie getuigende behandeling van het hoofdstuk over Epicurus, menen sommige onderzoekers dat Diogenes zelf een aanhanger van de Epicuristische School is geweest, maar dat staat zeker niet vast. Elk van de 82 behandelde filosofen wordt ingedeeld bij een bepaalde school, maar de verschillende scholen herleidt hij tot twee oorsprongen. De indeling is evenwel erg onwetenschappelijk. Concreet erkent hij de Ionische school (beginnend bij Thales en Anaximandros) en de Italische school (beginnend bij Pythagoras). Voorbij Socrates verdeelt hij de Ionische school op in drie vertakkingen: (a) Plato en de Academici, tot Clitomachus, (b) de Cynici tot Chrysippus en (c) Aristoteles en zijn leerlingen, o.a. Theophrastus.Als bron is Diogenes doorgaans even betrouwbaar als de bron waaruit hij citeert. Waar hij echter amusante of schandaleuze verhaaltjes opdist om het gedachtegoed van de behandelde filosofen te stofferen, dient de moderne lezer enige reserve te bewaren. Het uitgebreide artikel over Epicurus is echter zeer waardevol, omdat er enkele originele brieven van de filosoof in zijn opgenomen die bijzonder illustratief zijn voor zijn leer.Diogenes Laërtius schreef ook enkele epigrammen over de dood van beroemde mannen, waarvan hij er een paar citeert in zijn grote werk.
 • Diògenes Laerci (Diogenes Laertius Διογένης) fou un historiador de la filosofia i probablement un filòsof grec, nascut suposadament a Laerte a Cilícia. Joan Tzetzes l'esmenta com Diogenià.No es coneix res de la seva vida, edat o estudis. Com que els últims autors que esmenta son Plutarc, Sext Empíric i Saturní, sembla que hauria viscut vers el final del segle II, i com a màxim el segle III. La seva obra, una història de la filosofia, està formada per deu llibres i porta el títol περὶ βίων, δογμάτων καὶ ἀποφθεγμάτων τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων (Sobre les vides, les opinions i les sentències dels filòsofs il·lustres) i la va dedicar a una dama d'alt rang, tot i que, en haver-se perdut la dedicatòria, només es pot especular sobre qui era.El llibre comença amb una introducció sobre l'origen i la més antiga història de la filosofia; després divideix la filosofia entre els grecs jonis (d'Anaximandre fins a Clitòmac Asdrubal, Crisip de Soli, i Teofrast) i els italians (iniciada amb Pitàgores i acabada amb Epicur). Parla de l'escola socràtica i de les seves branques considerades dins la filosofia jònica. Els eleàtics amb Parmènides i els escèptics són inclosos dins la filosofia dels italians (als que dedica els llibres 8 i 9). Epicur es presenta al llibre 10 amb tant de detall que se sospita que Diògenes era epicuri. En total són biografiats 40 pensadors i són citats 200 autors.Sembla que les seves fonts foren Hermip d'Esmirna i alguns autors d'Alexandria.Laerci va escriure altres llibres als quals ell mateix es refereix amb les paraules ὡς ἐν ἄαλλοις εἰρήκαμεν. Els epigrames de l'obra van ser agrupats en una obra separada titulada ἡ πάμμετρος.
 • ディオゲネス・ラエルティオス(希: Διογένης Λαέρτιος、英: Diogenes Laërtius)は、3世紀前半頃に活躍した哲学史家。
 • Diogenes Laertius (/daɪˈɒdʒɨniːz leɪˈɜrʃiəs/; Greek: Διογένης Λαέρτιος, Diogenēs Laertios; fl. c. 3rd century CE) was a biographer of the Greek philosophers. Nothing is known about his life, but his surviving Lives and Opinions of Eminent Philosophers is a principal source for the history of Greek philosophy.
 • Diogenes Laertios (altgriechisch Διογένης Λαέρτιος Diogénēs Laértios, latinisiert Diogenes Laertius) war ein antiker Philosophiehistoriker und Doxograph. Er lebte wahrscheinlich im 3. Jahrhundert n. Chr. und hat eine Geschichte der antiken Philosophie in zehn Bänden verfasst.
 • Diógenes Laércio (em grego Διογένης Λαέρτιος, transl. Dioguénes Laértios, 200 - 250), historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos. A sua maior obra é Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, composta por dez livros, que contêm relevantes fontes de informações sobre o desenvolvimento da filosofia grega. O exato período em que Diógenes Laércio viveu é desconhecido, mas supostamente foi durante o reino de Septímio Severo e Caracala.Não teve pensamento filosófico próprio. Seu objetivo foi realizar um trabalho de fácil compreensão e de divulgação para levar ao conhecimento do grande público as diversas escolas filosóficas gregas.
 • Diogenész Laertiosz (Διογένης Λαέρτιος) (Laerté, Kilikia Kr. u. 3. század eleje) görög történetíró.Pályáját Athénben kezdte, először epigrammákat írt. Epigrammakötetének első könyvében, melynek címe „Pammetrosz” (Mindenek mértéke) volt, híres emberek halálát örökítette meg.
 • Laertios Diogenes, Eski Yunan felsefesinin tarihini aktaran kitabıyla ün kazanmış olan Yunanlı felsefe tarihçisi. Laertios'un önemi, Ünlü Filozofların Yaşamları, Öğretileri ve Deyişleri adlı eserinin, antik Yunan felsefesiyle ilgili ikinci elden bilgi kaynaklarının birincisi ve en önemlisi olmasından kaynaklanmaktadır.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 119002352
dbpedia-owl:genre
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:notableWork
dbpedia-owl:profession
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • (Source : site Gallica)
 • Première page de l'édition de 1594 (texte grec et traduction latine), traduction de Thomas Aldobrandini
 • Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres
dbpedia-owl:viafId
 • 41839141
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 56523 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9893 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 72 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110194037 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:activités
prop-fr:bnf
 • 119002352 (xsd:integer)
prop-fr:dateDeNaissance
 • début du
prop-fr:genre
prop-fr:langue
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:légende
 • (Source : site Gallica)
 • Première page de l'édition de 1594 , traduction de Thomas Aldobrandini
 • Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres
prop-fr:nom
 • (Διογένης Λαέρτιος)
 • Diogène Laërce
prop-fr:site
 • L’antiquité grecque et latine du moyen âge
prop-fr:titre
 • Vies et doctrines des philosophes de l’antiquité
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
 • http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/laerce/table.htm
prop-fr:viaf
 • 41839141 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-80-67474
prop-fr:œuvresPrincipales
 • * Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Diogène Laërce (en grec ancien Διογένης Λαέρτιος / Diogenês Laertios) (ou Diogenes Laertius ou Diogène de Laërte) est un poète, un doxographe et un biographe du début du IIIe siècle après J.-C. On ne sait que peu de choses sur Diogène Laërce. Le fait est d'autant plus ironique qu'il représente souvent l'unique source que nous ayons sur la vie et les doctrines de nombreux philosophes.
 • Díogenés Laertios (3. století n. l.) byl řecký historik a vzdělanec, autor jediných zachovaných antických dějin řecké filosofie, ostatně nejstarších dějin filosofie vůbec.
 • Диоген Лаерций или Диоген Лаертски (на гръцки: Διογένης Λαέρτιος, на латински: Diogenes Laertius) е древногръцки историк на философията, роден през 200 г., вероятно в малоазийския град Лаерта. Той е най-популярния древен биограф на философите, автор на компилативно, състоящо се от 10 книги съчинение „Животът на философите“, писано към края на 3 век. Неговият труд е издаден и на български: Диоген Лаерций, Животът на философите, С., 1985.
 • Диоге́н Лаэ́ртский (др.-греч. Διογένης ὁ Λαέρτιος) — позднеантичный историк философии.
 • Diógenes Laercio (en griego, Διογένης Λαέρτιος) fue un importante historiador griego de filosofía clásica que, se cree, nació en el siglo III d.C, durante el reinado de Alejandro Severo. Se le considera un gran doxógrafo, esto es, un autor que, sin una filosofía original, recoge por escrito la biografía, vicisitudes, anécdotas, opiniones (doxai) y teorías de otros, a los que considera ilustres.
 • Diogene Laerzio (in greco: Διογένης Λαέρτιος; 180 – 240) è stato uno storico greco antico, vissuto sotto l'Impero Romano. La sua opera Vite dei filosofi è una delle fonti principali sulla storia della filosofia greca.
 • ディオゲネス・ラエルティオス(希: Διογένης Λαέρτιος、英: Diogenes Laërtius)は、3世紀前半頃に活躍した哲学史家。
 • Diogenes Laertius (/daɪˈɒdʒɨniːz leɪˈɜrʃiəs/; Greek: Διογένης Λαέρτιος, Diogenēs Laertios; fl. c. 3rd century CE) was a biographer of the Greek philosophers. Nothing is known about his life, but his surviving Lives and Opinions of Eminent Philosophers is a principal source for the history of Greek philosophy.
 • Diogenes Laertios (altgriechisch Διογένης Λαέρτιος Diogénēs Laértios, latinisiert Diogenes Laertius) war ein antiker Philosophiehistoriker und Doxograph. Er lebte wahrscheinlich im 3. Jahrhundert n. Chr. und hat eine Geschichte der antiken Philosophie in zehn Bänden verfasst.
 • Diogenész Laertiosz (Διογένης Λαέρτιος) (Laerté, Kilikia Kr. u. 3. század eleje) görög történetíró.Pályáját Athénben kezdte, először epigrammákat írt. Epigrammakötetének első könyvében, melynek címe „Pammetrosz” (Mindenek mértéke) volt, híres emberek halálát örökítette meg.
 • Laertios Diogenes, Eski Yunan felsefesinin tarihini aktaran kitabıyla ün kazanmış olan Yunanlı felsefe tarihçisi. Laertios'un önemi, Ünlü Filozofların Yaşamları, Öğretileri ve Deyişleri adlı eserinin, antik Yunan felsefesiyle ilgili ikinci elden bilgi kaynaklarının birincisi ve en önemlisi olmasından kaynaklanmaktadır.
 • Diógenes Laércio (em grego Διογένης Λαέρτιος, transl. Dioguénes Laértios, 200 - 250), historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos. A sua maior obra é Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, composta por dez livros, que contêm relevantes fontes de informações sobre o desenvolvimento da filosofia grega. O exato período em que Diógenes Laércio viveu é desconhecido, mas supostamente foi durante o reino de Septímio Severo e Caracala.Não teve pensamento filosófico próprio.
 • Diògenes Laerci (Diogenes Laertius Διογένης) fou un historiador de la filosofia i probablement un filòsof grec, nascut suposadament a Laerte a Cilícia. Joan Tzetzes l'esmenta com Diogenià.No es coneix res de la seva vida, edat o estudis. Com que els últims autors que esmenta son Plutarc, Sext Empíric i Saturní, sembla que hauria viscut vers el final del segle II, i com a màxim el segle III.
 • Diogenes Laerzio (grekeraz: Διογένης Λαέρτιος, Diogénes Laértios; fl. c. III. mendea), filosofo grekoen biografoa eta doxografoa izan zen. Ezagutzen den bere lan bakarra Filosofoen bizitzak izeneko liburu sorta da, non filosofo grekoen bizitzak eta pentsaerak deskribatzen baititu. Epigrama bilduma baten egilea ere izan zen, Filosofoen bizitzak lanean aipatzen dituen bertso eta epigrama solte batzuek erakusten dutenez.
 • Diogenes Laertios (także Laertes lub Laertios Diogenes) (gr. Διογένης Λαέρτιος, łac. Diogenes Laërtius) – autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozofów (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων Bioi kai gnomai ton en philosophia eudokimesanton). Czas jego życia ustala się na pierwszą połowę III w., miejsce pochodzenia jest nieznane, istnieją domysły, że było to miasto Laertes w Cylicji. Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do Epikura włącznie.
 • Diogenes Laërtius (Oudgrieks: Διογένης Λαέρτιος, Diogénes Laértios) was een Griekstalig biograaf, vermoedelijk uit het begin van de 3e eeuw na Chr.. Hij is de schrijver van een uitgebreide biografie van Griekse filosofen. De naam 'Laërtius' zou eventueel ontleend kunnen zijn aan zijn vermoedelijke geboortedorp Laërte in Cilicië, maar kan ook afgeleid zijn van de Romeinse familie 'de Laërtii'.Over zijn leven zijn verder geen bijzonderheden bekend.
rdfs:label
 • Diogène Laërce
 • Diogene Laerzio
 • Diogenes Laertios
 • Diogenes Laertios
 • Diogenes Laerzio
 • Diogenes Laërtius
 • Diogenes Laërtius
 • Diogenész Laertiosz
 • Diògenes Laerci
 • Diógenes Laercio
 • Diógenes Laércio
 • Díogenés Laertios
 • Laertios Diogenes
 • Диоген Лаерций
 • Диоген Лаэртский
 • ディオゲネス・ラエルティオス
 • 디오게네스 라에르티오스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • (Διογένης Λαέρτιος)
 • Diogène Laërce
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:auteur of
is prop-fr:nom of
is foaf:primaryTopic of