Un diacritique ou signe diacritique (du grec διακριτικός diacritikós, « qui distingue ») est un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier le son correspondant ou pour distinguer le mot qui l’inclut d’un autre mot homonyme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un diacritique ou signe diacritique (du grec διακριτικός diacritikós, « qui distingue ») est un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier le son correspondant ou pour distinguer le mot qui l’inclut d’un autre mot homonyme. En ce qui concerne le graphème, le diacritique peut être placé au-dessus (diacritique suscrit), au-dessous (diacritique souscrit), dans ou à travers (diacritique inscrit), après (diacritique adscrit), devant (diacritique prescrit) ou tout autour (diacritique circonscrit). Les accents, le tréma et la cédille sont des signes diacritiques.
 • 발음 구별 기호(發音區別記號, 영어: diacritic, 그리스어: διακριτικός. ‘구별하다’라는 뜻, 영어에서는 종종 ‘accent mark’)는 글자에 붙여서 그 글자가 들어간 낱말의 철자를 바꾸는 데 쓰이는 표지이다.발음 구별 기호는 보통 글자의 위쪽이나 아래쪽에 붙지만, 글자의 위쪽이나 아래쪽에 붙은 모든 표지가 발음 구별 기호는 아니다. 예를 들어 로마자의 i와 j 위에 있는 점은 발음 구별 기호라기보다는 그 자체로 하나의 글자를 이룬다. 또한 어떤 표지는 언어에 따라서 발음 구별 기호일 수도 있고 하나의 글자에 포함될 수도 있다.
 • Diakritikus jelnek (görög διακριτικός a.m. „megkülönböztető”) nevezünk minden olyan, betű fölé vagy alá helyezett mellékjelet, amelynek feladata, hogy az adott betű általános hangértékét – kisebb vagy nagyobb mértékben – módosítsa. A diakritikus jelek közé tartoznak a különböző ékezetek (éles: ´, tompa: `, cirkumflex: ^, „pipa”: ˇ, hullámos vagy tilde: ~, kettős: ˝) és egyéb magánhangzójelek (félkör: ˘, tréma: ¨, kör: °), valamint a betűk alá helyezett jelek (horgok: ¸, ˛), illetve egyéb mássalhangzójelek (áthúzás: ł, stb.).A magánhangzók esetében jelölhetnek hangsúlyt, nyílt, zárt, vagy orrhangú ejtést, hosszúságot, hangszínt, palatalizációt, hiátust stb. A mássalhangzóknál többnyire csak eltérő hangértéket jelentenek, főként olyan betűknél, amelyeket csak történeti okokból tartott meg a helyesírás.A diakritikus jelek általában az alaphanghoz közel álló ejtésmódosítást jeleznek, de – nyelvektől függően – jelölhetnek teljesen eltérő ejtést is (például a német ä ejtésének semmi köze nincs az [a] hanghoz).A magyarban a következő betűkön találunk diakritikus jeleket: á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű. Ma már teljesen kikopott a zárt e írására alkalmazott ë. Nem terjedt el az Akadémiai Nagyszótárban a Czuczor Gergely és Fogarasi János által az i-hang különböző ejtéseire javasolt további hat diakritikus jelű i-betű.
 • Diakritik (pengucapan bahasa Inggris: [daɪ.əˈkrɪtɨk]) (atau tanda diakritik') adalah tanda baca tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut, misal tanda ´ pada é.
 • Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.W języku polskim jest dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych (litery diakrytyzowane, litery diakrytyczne): ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Spornym jest, czy literę „ł” należy również do nich zaliczyć, czy też jest to po prostu litera z polskiego alfabetu.Niepoprawnie pojęciami znaki diakrytyczne i diakrytyki określa się litery diakrytyzowane, czyli tworzone poprzez dodanie znaków diakrytycznych.W składzie komputerowym często do sprawdzania, czy dany font posiada polskie litery diakrytyzowane, używa się zdania: „Zażółć gęślą jaźń”. Jest to najkrótsze znane zdanie, które zawiera wszystkie polskie litery diakrytyzowane; chociaż jest poprawne gramatycznie, nie ma sensu semantycznego.== Przypisy ==
 • A diacritic /daɪ.əˈkrɪtɨk/ – also diacritical mark, diacritical point, diacritical sign from ancient Greek διά (dia, through) and κρίνω (krinein, to separate) – is a glyph added to a letter, or basic glyph. The term derives from the Greek διακριτικός (diakritikós, "distinguishing"). Diacritic is primarily an adjective, though sometimes used as a noun, whereas diacritical is only ever an adjective. Some diacritical marks, such as the acute ( ´ ) and grave ( ` ) are often called accents. Diacritical marks may appear above or below a letter, or in some other position such as within the letter or between two letters.The main use of diacritical marks in the Latin script is to change the sound-value of the letter to which they are added. Examples from English are the diaereses in naïve and Noël, which show that the vowel with the diaeresis mark is pronounced separately from the preceding vowel; the acute and grave accents, which can indicate that a final vowel is to be pronounced, as in saké and poetic breathèd, and the cedilla under the "c" in the borrowed French word façade, which shows it is pronounced /s/ rather than /k/. In other Latin alphabets, they may distinguish between homonyms, such as the French là ("there") versus la ("the"), which are both pronounced [la]. In Gaelic type, a dot over consonants indicates lenition of the consonant in question.In other alphabetic systems, diacritical marks may perform other functions. Vowel pointing systems, namely the Arabic harakat ( ـَ, ـُ, ـُ, etc.) and the Hebrew niqqud ( ַ, ֶ, ִ, ֹ , ֻ, etc.) systems, indicate sounds (vowels and tones) that are not conveyed by the basic alphabet. The Indic virama ( ् etc.) and the Arabic sukūn ( ـْـ ) mark the absence of a vowel. Cantillation marks indicate prosody. Other uses include the Early Cyrillic titlo ( ◌҃ ) and the Hebrew gershayim ( ״ ), which, respectively, mark abbreviations or acronyms, and Greek diacritical marks, which showed that letters of the alphabet were being used as numerals. In the Hanyu Pinyin official romanization system for Chinese, diacritics are used to mark the tones of the syllables in which the marked vowels occur.In orthography and collation, a letter modified by a diacritic may be treated either as a new, distinct letter or as a letter–diacritic combination. This varies from language to language, and may vary from case to case within a language.In some cases, letters are used as "in-line diacritics" in place of ancillary glyphs, because they modify the sound of the letter preceding them, as in the case of the "h" in English "sh" and "th".
 • Un signe diacrític, diacrític, o signe d'accentuació, és un signe que s'afegeix a una lletra per a alterar la pronunciació d'una paraula, o per a distingir-la entre paraules similars. El mot deriva de la paraula grega διακρητικός (distingint). Un signe diacrític s'afegeix sobre o sota la lletra, o en alguna altra posició fixada al seu voltant; tanmateix, no tots els signes són diacrítics, com per exemple els punts sobre les lletres i i j en català, sinó que es considera que formen part de la mateixa lletra. A més a més, un signe pot ser diacrític en una llengua i no ser-ho en una altra. Per exemple, en català, castellà o portuguès, u i ü es consideren la mateixa lletra, mentre que en estonià, hongarès, turc o àzeri es consideren dues lletres diferents.La principal utilitat d'un signe diacrític és el canvi del valor fonètic d'una lletra, però el terme també s'utilitza en un sentit més general per a canviar el significat de la lletra o fins i tot el significat semàntic de la paraula. El català, per exemple, distingeix sòl (terra, part de davall d'un habitacle) i sol (astre), dóna (del verb donar) i dona (persona del sexe femení), etcètera.
 • Диакрити́ческие зна́ки (др.-греч. διακριτικός — «служащий для различения»): в лингвистике — различные надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки, применяемые в буквенных (в том числе консонантных) и слоговых системах письма не как самостоятельные обозначения звуков, а для изменения или уточнения значения других знаков; в типографике — элементы письменности, модифицирующие начертание знаков и обычно набираемые отдельно.Иногда дополнительно требуют, чтобы диакритические знаки были меньшего размера, чем буквы.Синонимические названия: акценты (более узкое по значению), диакри́тики (профессионально-жаргонное;в ед. ч. диакри́тик, м. р., реже диакри́тика, ж. р.). Система диакритических знаков какой-либо письменности или текста также называется диакри́тикой.В некоторых случаях с одной буквой могут употребляться одновременно два, три или даже четыре диакритических знака: ặ, ṩ, ᶑ.Огласовки в консонантных системах письма (например, в иврите, арабском и сирийском языках), по внешнему виду близкие к диакритическим знакам, по смыслу являются скорее особой разновидностью букв.К диакритикам прибегают в случае, если букв алфавита не хватает для передачи звуков речи или же для смыслоразличения. Основной альтернативой диакритикам при звукоразличении служат сочетания двух (диграфы), трёх (триграфы) и более букв для обозначения одного звука. Например, звук [ʃ] передаётся буквой š в ряде языков, или диграфом ch во французском, португальском, или sh в английском, или триграфом sch в немецком. Диакритики употребляются как с гласными, так и согласными буквами. Основной недостаток диакритик — загромождение письма мелкими, но важными деталями, опущение которых может привести к серьёзным ошибкам. Существуют языки, в которых диакритические знаки не столь распространены (русский) или практически не используются (английский). В некоторых случаях имеется тенденция к вытеснению диакритизованных букв диграфами (немецкий: ö → ое в печатном тексте и компьютеризации, однако с развитием поддержки умляутов это явление практически сошло на нет).
 • Un segno diacritico (o solo diacritico) è un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguere il significato di parole simili. La parola deriva dal greco διακρίνω (diakrìno), "distinguere" e quindi l'aggettivo διακριτικός (diakritikòs), cioè "separativo, distintivo".I segni diacritici compaiono generalmente al di sopra o al di sotto della lettera cui si riferiscono, anche se vi sono casi in cui la posizione è diversa. Non tutti i segni staccati dal corpo principale della lettera hanno un uso diacritico, ad esempio i punti delle lettere i e j sono parte integrante della lettera, e non ne rappresentano una variazione. Il vero e proprio diacritico non fa parte della lettera, come accade per esempio in italiano per l'accento ("e", "è", "é" non sono tre lettere diverse, ma la stessa lettera e con o senza accento). In altri casi, il diacritico crea la differenza tra due grafemi che sono considerati due lettere distinte: p.es. nel turco è presente una i senza punto - "ı" - che differisce dalla "i" per l'assenza del punto (dal nostro punto di vista si può considerare un diacritico "alla rovescia"). "I" e "İ" sono considerate in turco due lettere diverse.Inoltre un segno può essere diacritico in una lingua ma non in un'altra; ad esempio in catalano, spagnolo e portoghese u e ü hanno il medesimo suono, mentre in tedesco, ungherese, estone, azero e turco rappresentano suoni diversi.Il principale uso dei segni diacritici è modificare il suono di una lettera, ma vi si fa ricorso anche per cambiare il valore grammaticale e il significato di una parola (ad esempio, in italiano l'articolo e pronome la rispetto all'avverbio là: la pronuncia è la stessa). Segni diacritici servivano anche in greco antico per distinguere le lettere dai numerali che queste rappresentavano.
 • Um diacrítico (do grego διακρητικός, que distingue) é um sinal gráfico que se coloca sobre, sob ou através de uma letra para alterar a sua realização fonética, isto é, o seu som, ou para marcar qualquer outra característica linguística. Exemplos: acento agudo; acento grave; acento circunflexo; trema; til; macron; visto; caron; braquia.No que diz respeito a acentuação gráfica das palavras, uma ideia equivocada, que geralmente se tem, é achar que são os acentos que fazem com que os fonemas modifiquem seu som. Pensa-se, por exemplo, que é o acento agudo "´" que faz com que /é/ seja pronunciado de modo "mais aberto" do que /e/. Ou então, outro exemplo, algumas pessoas ficam tentando pronunciar "corretamente" o a com crase [à] repetindo duas vezes a pronúncia da vogal [aa]. A linguística moderna esclareceu de uma vez por todas tal equívoco. Trabalhos como os de Ferdinand de Saussure, Roman Jacobson, Emille Benvenist, André Martinet, Louis Hjelmslev e muitos outros que, no século XX, proporcionaram tamanho impulso aos conhecimentos linguísticos, principalmente a linguística estruturalista, tornaram claro que, em todas as línguas, a escrita é uma representação da fala, e não o contrário como se costuma pensar. As letras são uma tentativa de representação dos fonemas da fala, mas apenas tentativa, pois as representações nunca são perfeitas o que é bastante fácil de constatar. Basta lembrar que, dentre os mais variados agrupamentos étnicos do mundo, existem povos cuja língua nem sequer tem escrita e, no entanto, tais povos (o termo "indígenas" não é adequado; "primitivos" muito menos), se não têm escrita, nem por isso deixam de ter fala, e usam-na normalmente no seu dia-a-dia.Desse modo, os sinais diacríticos, assim como todo o sistema da escrita, nada mais são do que uma tentativa de representar os sons dos fonemas. O acento de /é/ tem meramente a função gráfica de representar esse som, preexistente na língua, que é a vogal aberta a ele associada.
 • Диакритичните знаци (от старогръцки: διακριτικός — "служещи за различаване") са спомагателни глифове, които се добавят към буква или друг основен глиф, най-често модифицирайки неговото произнасяне, но в много случаи имат и други функции. Те често се използват за означаване на ударение. Диакритичните знаци може да са разположени над или под буквата, както и в друго положение, например във вътрешността на буквата или между две букви.
 • Diakritické znaménko (z řeckého διακριτικός diakritikós, rozlišující) je znaménko v okolí (nad, pod nebo vedle) písmene, které nějak pozměňuje význam písmene (nejčastěji označuje jeho odlišnou výslovnost).Ne každá značka je však diakritickým znaménkem, např. tečka nad písmenem i je dnes v češtině již nedílnou součástí tohoto znaku. Od diakritických znamének je třeba odlišovat také interpunkční znaménka, která signalizují vztahy mezi větami a modální postoj mluvčího, a tzv. punktace, jimiž se v hebrejštině zaznamenávají samohlásky. Diakritická znaménka se vyskytují i na Blízkém východě, zejména jako tečky.
 • ダイアクリティカルマーク(英語: diacritical mark)は、ラテン文字等の文字で、同じ字形の文字であるが、発音が区別されるべき場合に文字に付される記号のこと。あえて日本語の文字で似た概念を探せば、濁点と半濁点に相当するであろう。満州文字における圏点もこれに類似したものといえる。
 • Diakritische Zeichen oder Diakritika (Singular Diakritikon; zu griech. διακρίνειν „unterscheiden“) sind an Buchstaben angebrachte kleine Zeichen wie Punkte, Striche, Häkchen, Bögen oder Kreise, die eine vom unmarkierten Buchstaben abweichende Aussprache oder Betonung anzeigen und die dem Buchstaben über- oder untergesetzt sind, in einigen Fällen auch durch den Buchstaben gehen. Das so abgeänderte Zeichen gilt manchmal als derselbe, manchmal als eigenständiger Buchstabe. Die diakritischen Zeichen erlauben die Erweiterung eines Alphabets, ohne dass neue Buchstabenzeichen erfunden werden müssen. Die Verwendung bestimmter diakritischer Zeichen ist oft auf einzelne oder verwandte Sprachen beschränkt, wodurch sie als Erkennungsmerkmal dieser Sprachen dienen können.Vor allem in den vielen Varianten des lateinischen Alphabets sind diakritische Zeichen zu finden, aber auch in der arabischen und hebräischen Schrift und in den indischen Schriften zur Angabe der Vokalisierung, in wissenschaftlichen Transliterationssystemen sowie im Internationalen Phonetischen Alphabet.Ein und dasselbe diakritische Zeichen kann in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Funktion haben. Auch variiert mitunter das Aussehen der diakritischen Zeichen. So kann im Altgriechischen der Zirkumflex, die Perispomene, auch ~ geschrieben werden.Nicht alle Schriften verwenden zur Erweiterung des Alphabets diakritische Zeichen. So gibt es z. B. im kyrillischen Alphabet eigenständige Buchstaben für viele Laute, die in Sprachen mit Lateinschrift durch diakritische Zeichen wiedergegeben werden, etwa ш für den Laut [ʃ] und ж für den Laut [ʒ], in anderen Sprachen š bzw. ž geschrieben.Von den diakritischen Zeichen zu unterscheiden sind die Ligaturen, beispielsweise das deutsche ß, die eine Verschmelzung zweier Buchstaben zu einem neuen darstellen. Zum Teil sind diakritische Zeichen aus Ligaturen entstanden, wobei der untergeordnete Buchstabe im Laufe der Zeit zu einem diakritischen Zeichen umgebildet wurde. Die deutschen Umlautpunkte etwa entstanden aus einem über a, o oder u geschriebenen kleinen e.
 • Un signo diacrítico es un signo gráfico que confiere a los signos escritos —no necesariamente letras— un valor especial.Son diacríticos, por ejemplo, los acentos ortográficos ( ´ y ` ), la diéresis ( ¨ ), los signos empleados en el alfabeto fonético, como la oclusión (^) o la nasalización ( ~ ), la virgulilla de la ñ, la cedilla ( ¸ ), la colita ( ˛ ), la coma ( , ), el doble acento agudo, ( ˝ ), el doble acento grave, ( `` ) , el carón ( ˇ ), el breve ( ˘ ), el macrón ( ˉ ), el anillo ( ˚ ), el punto ( . ), el acento circunflejo ( ^ ) y el garfio ( ̉ ).
 • Een diakritisch teken is een schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 30089 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10915 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 84 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110955464 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • diacritique
prop-fr:wiktionaryTitre
 • diacritique
 • diacritique
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un diacritique ou signe diacritique (du grec διακριτικός diacritikós, « qui distingue ») est un signe accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier le son correspondant ou pour distinguer le mot qui l’inclut d’un autre mot homonyme.
 • 발음 구별 기호(發音區別記號, 영어: diacritic, 그리스어: διακριτικός. ‘구별하다’라는 뜻, 영어에서는 종종 ‘accent mark’)는 글자에 붙여서 그 글자가 들어간 낱말의 철자를 바꾸는 데 쓰이는 표지이다.발음 구별 기호는 보통 글자의 위쪽이나 아래쪽에 붙지만, 글자의 위쪽이나 아래쪽에 붙은 모든 표지가 발음 구별 기호는 아니다. 예를 들어 로마자의 i와 j 위에 있는 점은 발음 구별 기호라기보다는 그 자체로 하나의 글자를 이룬다. 또한 어떤 표지는 언어에 따라서 발음 구별 기호일 수도 있고 하나의 글자에 포함될 수도 있다.
 • Diakritik (pengucapan bahasa Inggris: [daɪ.əˈkrɪtɨk]) (atau tanda diakritik') adalah tanda baca tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut, misal tanda ´ pada é.
 • Диакритичните знаци (от старогръцки: διακριτικός — "служещи за различаване") са спомагателни глифове, които се добавят към буква или друг основен глиф, най-често модифицирайки неговото произнасяне, но в много случаи имат и други функции. Те често се използват за означаване на ударение. Диакритичните знаци може да са разположени над или под буквата, както и в друго положение, например във вътрешността на буквата или между две букви.
 • ダイアクリティカルマーク(英語: diacritical mark)は、ラテン文字等の文字で、同じ字形の文字であるが、発音が区別されるべき場合に文字に付される記号のこと。あえて日本語の文字で似た概念を探せば、濁点と半濁点に相当するであろう。満州文字における圏点もこれに類似したものといえる。
 • Een diakritisch teken is een schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak.
 • Un signo diacrítico es un signo gráfico que confiere a los signos escritos —no necesariamente letras— un valor especial.Son diacríticos, por ejemplo, los acentos ortográficos ( ´ y ` ), la diéresis ( ¨ ), los signos empleados en el alfabeto fonético, como la oclusión (^) o la nasalización ( ~ ), la virgulilla de la ñ, la cedilla ( ¸ ), la colita ( ˛ ), la coma ( , ), el doble acento agudo, ( ˝ ), el doble acento grave, ( `` ) , el carón ( ˇ ), el breve ( ˘ ), el macrón ( ˉ ), el anillo ( ˚ ), el punto ( .
 • A diacritic /daɪ.əˈkrɪtɨk/ – also diacritical mark, diacritical point, diacritical sign from ancient Greek διά (dia, through) and κρίνω (krinein, to separate) – is a glyph added to a letter, or basic glyph. The term derives from the Greek διακριτικός (diakritikós, "distinguishing"). Diacritic is primarily an adjective, though sometimes used as a noun, whereas diacritical is only ever an adjective. Some diacritical marks, such as the acute ( ´ ) and grave ( ` ) are often called accents.
 • Znaki diakrytyczne (gr. diakritikós – odróżniający) – znaki graficzne używane w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczane nad, pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniające artykulację tej litery i tworzące przez to nową literę. W alfabetach sylabowych mogą zmienić znaczenie całej sylaby.W języku polskim jest dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych (litery diakrytyzowane, litery diakrytyczne): ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.
 • Diakritické znaménko (z řeckého διακριτικός diakritikós, rozlišující) je znaménko v okolí (nad, pod nebo vedle) písmene, které nějak pozměňuje význam písmene (nejčastěji označuje jeho odlišnou výslovnost).Ne každá značka je však diakritickým znaménkem, např. tečka nad písmenem i je dnes v češtině již nedílnou součástí tohoto znaku. Od diakritických znamének je třeba odlišovat také interpunkční znaménka, která signalizují vztahy mezi větami a modální postoj mluvčího, a tzv.
 • Um diacrítico (do grego διακρητικός, que distingue) é um sinal gráfico que se coloca sobre, sob ou através de uma letra para alterar a sua realização fonética, isto é, o seu som, ou para marcar qualquer outra característica linguística.
 • Un signe diacrític, diacrític, o signe d'accentuació, és un signe que s'afegeix a una lletra per a alterar la pronunciació d'una paraula, o per a distingir-la entre paraules similars. El mot deriva de la paraula grega διακρητικός (distingint).
 • Diakritische Zeichen oder Diakritika (Singular Diakritikon; zu griech. διακρίνειν „unterscheiden“) sind an Buchstaben angebrachte kleine Zeichen wie Punkte, Striche, Häkchen, Bögen oder Kreise, die eine vom unmarkierten Buchstaben abweichende Aussprache oder Betonung anzeigen und die dem Buchstaben über- oder untergesetzt sind, in einigen Fällen auch durch den Buchstaben gehen. Das so abgeänderte Zeichen gilt manchmal als derselbe, manchmal als eigenständiger Buchstabe.
 • Diakritikus jelnek (görög διακριτικός a.m. „megkülönböztető”) nevezünk minden olyan, betű fölé vagy alá helyezett mellékjelet, amelynek feladata, hogy az adott betű általános hangértékét – kisebb vagy nagyobb mértékben – módosítsa.
 • Un segno diacritico (o solo diacritico) è un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguere il significato di parole simili. La parola deriva dal greco διακρίνω (diakrìno), "distinguere" e quindi l'aggettivo διακριτικός (diakritikòs), cioè "separativo, distintivo".I segni diacritici compaiono generalmente al di sopra o al di sotto della lettera cui si riferiscono, anche se vi sono casi in cui la posizione è diversa.
 • Диакрити́ческие зна́ки (др.-греч.
rdfs:label
 • Diacritique
 • Diacritic
 • Diacrítico
 • Diakritické znaménko
 • Diakritik
 • Diakritikus jel
 • Diakritisch teken
 • Diakritisches Zeichen
 • Diyakritik işaretler
 • Segno diacritico
 • Signe diacrític
 • Signo diacrítico
 • Znaki diakrytyczne
 • Диакритичен знак
 • Диакритические знаки
 • ダイアクリティカルマーク
 • 발음 구별 기호
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of