Druga Republika Czechosłowacka, Czecho-Słowacja (cz. i słow. Česko-Slovenská Republika) – państwo powstałe po zajęciu Kraju Sudeckiego przez III Rzeszę i przekształceniu konstytucyjnym I Republiki w państwo federacyjne, złożone z Czech, Słowacji i Ukrainy Karpackiej.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Die Tschecho-Slowakische Republik (tschechisch und slowakisch: Česko-Slovenská Republika, ukrainisch: Чехо-Словацька Республіка, amtliches Kürzel Č-SR bzw. Tschecho-Slowakei), inoffiziell auch Zweite Republik genannt, bezeichnet den tschechoslowakischen Staat, der für 170 Tage zwischen dem 1. Oktober 1938 und 16. März 1939 existierte. Er wurde aus Böhmen, Mähren, Schlesien und den autonomen Regionen der Slowakei und der Karpatenukraine gebildet und war eine moderne Föderation. Die Zweite Republik war die Folge der Ereignisse nach dem Münchner Abkommen und der Sudetenkrise sowie dem Ersten Wiener Schiedsspruch, in denen die Tschechoslowakei gezwungen war, die deutsch besiedelten Gebiete, also das Sudetenland und den südlichen Teil der Slowakei am 1. Oktober 1938 an NS-Deutschland und Ungarn abzutreten. Die Tschechoslowakische Republik wurde am 16. März 1939 nach dem Einmarsch der Wehrmacht aufgelöst, Deutschland annektierte die tschechische Region als Protektorat Böhmen und Mähren und Ungarn die Karpatenukraine.
  • İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti (Çekçe/Slovakça: Česko-Slovenská republika), 1938 ile 1939 arasında yalnızca 169 gün var olmuş Çekoslovak devleti. 30 Eylül 1938'de Münih Antlaşması'yla Çekoslovakya, Alman nüfusun yüzde 50'yi geçtiği bütün Bohemya ve Moravya topraklarını Nazi Almanyası'na bırakmak zorunda kalmıştı. Bu düzenlemeyle Çekoslovakya'nın topraklarının yaklaşık yüzde 30'unun kaybedilmesinden sonra geri kalan topraklarda kurulan bu devlet Almanya tarafından işgal edildiği Mart 1939'a değin varlığını devam ettirdi. 1933'te Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler, Avusturya'nın ilhakından (1938) sonra "bir ulus, bir devlet" politikasını tam anlamıyla gerçekleştirebilmek amacıyla, gözüni Çekosloslovakya'ya çevirmişti. 3,5 milyon Almanın yaşadığı Südetler bölgesinde, Avusturya'da olduğu gibi Naziler boş durmuyor, sürekli karışıklıklar çıkarıyorlardı. Hitler'in bu karışıkları bahane ederek Çekoslovak sınırına asker yığması üzerine, Çekoslovak hükümeti de seferberlik ilan ederek gerekli savunma tedbirlerini almak yoluna gitti.Çekoslovak yöneticiler Alman tehdidine karşı çok yönlü bir politika izlemeye yöneldiler. Başbakan Milan Hodža, Südet Almanlarını yatıştıracak bir uzlaşma yolu ararken, Edvard Beneš dış güçlerle ilişkiye geçti. Bu arada Südet Almanlarının önderi Konrad Henlein, başta Londra olmak üzere çeşitli çevreleri Hitler'in maşası olmadığına inandırmaya başardı. Britanya ve Fransa'da giderek güçlenen "yatıştırmacılık" eğilimi, uzlaşma çabalarının ağırlık kazanmasına yol açtı. Oysa Hitler'in yönergelerine göre hareket eden Henlein'in barışçı maskesinin ardında Hitler'e Çekoslovakya'yı savaşmadan ele geçirme olanağı sağlama amacı yatıyordu. Beneš Londra ve Paris'in kararsızlığına son vermek umuduyla Lord Runciman'ın ülkedeki durumu yeniden gözlemek üzere Prag'a gelmesini sağladı.Eylül 1938'de bunalım doruk noktasına ulaştı. Britanya başbakanı Neville Chamberlain, Berchtesgaden ve Godesberg'de Hitler'le görüşerek Almanlarının taleplerinin savaşılmadan da karşılanabileceği konusunda teminat verdi. Fransa daha önceki sözlerinden vazgeçerek Chamberlain'in izlediği politikayı destekledi. Sovyetler Birliği ile 1935'te imzalanan antlaşma ancak Fransa'nın sözlerini yerine getirmesi durumunda yürürlüğe gireceğinden, bu ülkeden yardım alma şansı da ortadan kalktı. Bu ortamda 29 Eylül 1938'de Münih'te toplanan Hitler, Mussolini, Chamberlain ve Édouard Daladier, Prag hükümetinin Alman nüfusun yüzde 50'yi geçtiği bütün Bohemya ve Moravya topraklarını 10 Ekim'e değin Üçüncü Reich'a bırakmasını kararlaştırdılar.Beneš bu ilhakı onaylamaktansa cumhurbaşkanlığından ayrılmayı seçti; Önce Londra'ya, ardından Chicago'ya gitti. Çekoslovakya'nın toprak kayıpları Münih kararlarıyla bitmedi. Polonya'ya Münih bunalımı sırasındaki tutumunun karşılığı olarak Teschen Düklüğü verildi. Macaristan Slovaklar ile Rutenlerin yaşadığı toprakların önemli bir bölümünü aldı. Böylece Çekoslovakya, nüfusunun üçte birini, topraklarının da yüzde 70'ini yitirerek savunmasız bir duruma düştü.Hızla gelişen merkezden kopma eğilimleri toparlanma şansını iyice ortadan kaldırdı. Jozef Tiso'nun yönetimindeki Slovak Halkçı Partisi ile Karpatlar'da yaşayan Rutenlerin özerklik taleplerine boyun eğen Prag hükümeti, üç özerk birimden (Çek Toprakları, Slovakya, Rutenya) oluşan çapraşık bir yönetim sistemi oluşturdu. 30 Kasım 1938'de Emil Hácha cumhurbaşkanı olurken, Çek Köylü Partisi önderi Rudolf Beran federal hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu arada Alman tehdidi karmaşık parti sistemini kökünden değiştirdi. Çek Toprakları'ndaki sağcı ve merkez partiler Ulusal Birlik Partisi, sosyalistler ise İşçi Partisi altında birleşti. Slovakya'daki Slovak Halkçı Partisi bütün siyasal grupları kendi bünyesinde topladı.Hitler 1939 martında gerçek niyetinin ne olduğunu gösterdi; Tiso'nun Almanya ile yürüttüğü gizli görüşmeler sonunda 14 Mart 1939'da Slovak Ulusal Meclisi bağımsızlık kararı aldı. Hitler çeşitli bahanelerle ordusunu Prag üzerine gönderdi. Tam anlamıyla yalnız bırakılan Çekoslovak hükümeti, herhangi bir direnme olduğu takdirde Prag kentinin havadan bombardıman edilip yerle bir edileceği tehdidi karşısında direnemedi. Bunalımın Slovakya'nın bağımsızlık isteği yüzünden çıktığını öne süren Britanya ve Fransa, bu durumda Çekoslovakya'ya verdikleri garantinin işlemediğini açıkladılar. Böylece Avrupa'nın bu yeni bağımsız olan küçük ülkesi parçalandı. 15 Mart 1939'da Çekoslovakya'nın Üçüncü Reich'ın protektorası (Bohemya ve Moravya Protektorası) olduğu ilan edildi.
  • De Tweede Tsjecho-Slowaakse Republiek was een land in Centraal-Europa dat slechts 167 dagen bestond, vanaf 1 oktober 1938 tot 14 maart 1939. Het land was samengesteld uit Bohemen, Moravië, Silezië en de autonome regio's Slowakije en Subkarpatisch Roethenië.De Tweede Republiek was het gevolg van het Verdrag van München van 30 september 1938 waarin Tsjecho-Slowakije gedwongen werd om Sudetenland, dat voornamelijk door Duitsers bevolkt werd af te staan aan nazi-Duitsland en zuidelijke delen van Slowakije en Subkarpathië aan Hongarije.Er kwam een einde aan de Tweede Republiek nadat nazi-Duitsland het land binnenviel op 15 maart 1939 en de Tsjechische regio annexeerde in het Protectoraat Bohemen en Moravië.
  • Republik Cekoslowakia ( Ceko / Slowakia : Cesko-Slovenská republika ), mengacu pada negara Cekoslowakia yang berdiri selama 169 hari antara 30 September 1938 dan 15 Maret 1939. Negara ini terdiri dari Bohemia , Moravia , Silesia dan daerah otonom dari Slovakia dan Subcarpathian Ruthenia .Republik ini adalah hasil dari peristiwa setelah Perjanjian Munich , di mana Cekoslowakia dipaksa untuk menyerahkan Penduduk Sudetenland dan wilayahnya ke Jerman pada tanggal 1 Oktober 1938, serta bagian selatan Slovakia dan Subcarpathian Ruthenia ke Hongaria .Republik ini dibubarkan ketika Jerman menginvasi itu pada tanggal 15 Maret 1939 dan menganeksasi wilayah Republik ke Protektorat Bohemia dan Moravia .
  • Seconda Repubblica Cecoslovacca (Česko-Slovenská republika) è il nome con cui ci si riferisce allo stato cecoslovacco che esistette dal 1 ottobre 1938 al 14 marzo 1939, per soli 167 giorni. Era composto dalla Boemia, dalla Moravia, dalla Slesia e dalle regioni autonome della Slovacchia e della Rutenia subcarpatica.La Seconda Repubblica fu il risultato degli eventi che seguirono gli Accordi di Monaco, dove la Cecoslovacchia fu obbligata a cedere la regione dei Sudeti, abitata da tedeschi, alla Germania nazista il 1 ottobre 1938, oltre che le parti meridionali della Slovacchia e della Rutenia subcarpatica all'Ungheria.La Seconda Repubblica cecoslovacca fu distrutta quando la Germania la invase il 15 marzo 1939, e annesse la regione ceca facendone il Protettorato di Boemia e Moravia.
  • The Czechoslovak Republic (Czech / Slovak: Česko-Slovenská republika), refers to the Czechoslovak state that existed for 169 days between 30 September 1938 and 15 March 1939. It was composed of Bohemia, Moravia, Silesia and the autonomous regions of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia.The Second Republic was the result of the events following the Munich Agreement, where Czechoslovakia was forced to cede the German-populated Sudetenland region to Germany on October 1, 1938, as well as southern parts of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia to Hungary. After the Munich Agreement and the German government making clear to foreign diplomats that Czechoslovakia was now a German client state, the Czechoslovak government attempted to curry favour with Germany by banning the country's Communist Party, suspending all Jewish teachers in German educational institutes in Czechoslovakia, and enacted a law to allow the state to take over Jewish companies. In addition, the government allowed the country's banks to effectively come under German-Czechoslovak control.The Czechoslovak Republic was dissolved when Germany invaded it on 15 March 1939 and annexed the Czech region into the Protectorate of Bohemia and Moravia. On the same day as the German occupation, the President of Czechoslovakia, Emil Hácha was appointed by the German government as the State President of the Protectorate of Bohemia and Moravia which he held throughout the war.
  • Druga Republika Czechosłowacka, Czecho-Słowacja (cz. i słow. Česko-Slovenská Republika) – państwo powstałe po zajęciu Kraju Sudeckiego przez III Rzeszę i przekształceniu konstytucyjnym I Republiki w państwo federacyjne, złożone z Czech, Słowacji i Ukrainy Karpackiej.
  • Druhá republika je označení pro politický systém ČSR v období 1. října 1938–14. března 1939. Trvala tedy pouhých 167 dní. Následovala po první republice. Druhá republika byla výrazně menší a slabší než její předchůdkyně.Oficiální název zněl Česko-Slovenská republika
dbpedia-owl:blazon
  • Czechoslovakia COA large.svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
  • http://fr.dbpedia.org/resource/Deuxième_République_tchécoslovaque__1
  • http://fr.dbpedia.org/resource/Deuxième_République_tchécoslovaque__2
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
  • Flag of Czechoslovakia.svg
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:motto
  • Couronne tchécoslovaque
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 4298552 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 4865 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 106842126 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
  • 1938 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
  • 1939 (xsd:integer)
prop-fr:blason
  • Czechoslovakia COA large.svg
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
  • Czechoslovak Republic .svg
prop-fr:devise
prop-fr:drapeau
  • Flag of Czechoslovakia.svg
prop-fr:drapeauLien
prop-fr:evt
  • Entrée des troupes allemandes
  • Amputation territoriale à la suite des accords de Munich
prop-fr:evt1Date
  • 1938-10-01 (xsd:date)
prop-fr:evt2Date
  • 1939-03-15 (xsd:date)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:langues
prop-fr:nom
  • Česko-Slovenská republika
prop-fr:nomFrançais
  • République tchécoslovaque
prop-fr:p
prop-fr:s
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • Druga Republika Czechosłowacka, Czecho-Słowacja (cz. i słow. Česko-Slovenská Republika) – państwo powstałe po zajęciu Kraju Sudeckiego przez III Rzeszę i przekształceniu konstytucyjnym I Republiki w państwo federacyjne, złożone z Czech, Słowacji i Ukrainy Karpackiej.
  • Druhá republika je označení pro politický systém ČSR v období 1. října 1938–14. března 1939. Trvala tedy pouhých 167 dní. Následovala po první republice. Druhá republika byla výrazně menší a slabší než její předchůdkyně.Oficiální název zněl Česko-Slovenská republika
  • Republik Cekoslowakia ( Ceko / Slowakia : Cesko-Slovenská republika ), mengacu pada negara Cekoslowakia yang berdiri selama 169 hari antara 30 September 1938 dan 15 Maret 1939.
  • İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti (Çekçe/Slovakça: Česko-Slovenská republika), 1938 ile 1939 arasında yalnızca 169 gün var olmuş Çekoslovak devleti. 30 Eylül 1938'de Münih Antlaşması'yla Çekoslovakya, Alman nüfusun yüzde 50'yi geçtiği bütün Bohemya ve Moravya topraklarını Nazi Almanyası'na bırakmak zorunda kalmıştı.
  • Seconda Repubblica Cecoslovacca (Česko-Slovenská republika) è il nome con cui ci si riferisce allo stato cecoslovacco che esistette dal 1 ottobre 1938 al 14 marzo 1939, per soli 167 giorni.
  • De Tweede Tsjecho-Slowaakse Republiek was een land in Centraal-Europa dat slechts 167 dagen bestond, vanaf 1 oktober 1938 tot 14 maart 1939.
  • The Czechoslovak Republic (Czech / Slovak: Česko-Slovenská republika), refers to the Czechoslovak state that existed for 169 days between 30 September 1938 and 15 March 1939.
  • Die Tschecho-Slowakische Republik (tschechisch und slowakisch: Česko-Slovenská Republika, ukrainisch: Чехо-Словацька Республіка, amtliches Kürzel Č-SR bzw. Tschecho-Slowakei), inoffiziell auch Zweite Republik genannt, bezeichnet den tschechoslowakischen Staat, der für 170 Tage zwischen dem 1. Oktober 1938 und 16. März 1939 existierte. Er wurde aus Böhmen, Mähren, Schlesien und den autonomen Regionen der Slowakei und der Karpatenukraine gebildet und war eine moderne Föderation.
rdfs:label
  • Deuxième République tchécoslovaque
  • Druga Republika Czechosłowacka
  • Druhá republika
  • Republik Cekoslowakia Kedua
  • Second Czechoslovak Republic
  • Seconda Repubblica cecoslovacca
  • Tschecho-slowakische Republik
  • Tweede Tsjecho-Slowaakse Republiek
  • İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
  • République tchécoslovaque
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of