Un derviche (du persan درويش [derwiš], pauvre, mendiant) est une personne suivant la voie ascétique soufie (la « Tarîqa », la manière), requérant une pauvreté et austérité extrêmes, semblable aux moines des ordres mendiants chrétiens ou aux sādhus hindous, bouddhistes ou jaïns. Il s'agit d'une pauvreté spirituelle, comme insinuait Jésus Christ, face à la connaissance de soi et des mystères de l'univers, impliquant naturellement une recherche pour trouver les mystères de la création.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un derviche (du persan درويش [derwiš], pauvre, mendiant) est une personne suivant la voie ascétique soufie (la « Tarîqa », la manière), requérant une pauvreté et austérité extrêmes, semblable aux moines des ordres mendiants chrétiens ou aux sādhus hindous, bouddhistes ou jaïns. Il s'agit d'une pauvreté spirituelle, comme insinuait Jésus Christ, face à la connaissance de soi et des mystères de l'univers, impliquant naturellement une recherche pour trouver les mystères de la création. Et Tarîqa en tant que la voie de préparation des capacités intellectuelles à percevoir d'autres dimensions que les 5 en notre possession dans le monde matériel. La reconnaissance de la pauvreté, implique la recherche de la richesse, une richesse intellectuelle conduisant à une tolérance universelle.
 • Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd. Het woord is afgeleid van dar, Perzisch voor deur, en wisj, een bepaalde vorm van het Perzische werkwoord voor zitten. Een derwisj is dus iemand die maar aan één deur wil zitten, de deur van de goddelijke Geliefde. Volgens anderen is de naam afkomstig uit het Perzisch: darwich = arm, darvesh = bedelaar.De derwisjen nemen een aparte plaats in binnen de soefi's, dit zijn mystieke broederschappen in de Islam. Iemand wordt pas 'derwisj' genoemd als die persoon een 'al-insan al-kamil' is, een perfecte moslim die aan alle 4 deuren en 40 treden voldoet: de Sharia, Tariqa, Marifa en Haqiqa. Zowel in het Soefisme als in het Alevitisme kan men een derwisj worden. Sommige derwisjen wonen of komen samen in soefi-centra (Zaouïa (Arabisch), Khanqah (Perzisch) of Tekké (Turks), anderen trekken vrij door de wereld. Ook zijn er derwisjen actief in de handel of in een productieproces.De voornaamste religieuze orden (tariqas) zijn: de tjestijja (Chishtiyya), gesticht door Aboe Ishaaq Sjami, de bektashi (Bektashisme), volgers van de Alevi heilige en soefi-meester Haci Bektas Veli de mawlawijja (Mevlevi), de rondtollende of dansende derwisjen, die haar oorsprong vindt bij de volgelingen van Roemi, de qadirijja (Qadiriyya) of leerlingen van 'Abd al-Qadir al-Djilani, de sohrawardijja (Suhrawardiyya), gesticht door Aboe Nadjieb as-Sohrawardi, en de naqsjbandiyya (Naqshbandiyya), opgericht door Aboe Ya'qoeb al-Hamadani. de rifa’i’s , de huilende of krijsende derwisjen, zij eten glas en slikken zwaarden in.De mystieke leer wordt voorafgegaan door een inwijding door een geautoriseerde leraar op het soefi-pad.De mystieke leer, die de soefi’s na een inwijding wordt bijgebracht, heeft een aantal van hen doen afwijken van de voorschriften van de koran en hen gevoerd tot allerlei uitspattingen.
 • Der Ausdruck Derwisch bezeichnet vor allem in den europäischen Sprachen einen Sufi, einen Angehörigen einer muslimischen asketisch-religiösen Ordensgemeinschaft (tariqa), die im Allgemeinen für ihre Bescheidenheit und Disziplin bekannt ist.Derwische praktizieren den Sufismus und gelten als Quelle der Klugheit, der Heilkunst, der Poesie, der Erleuchtung und der Weisheit. Zum Beispiel wurde Nasreddin nicht nur für Muslime zu einer Legende im Orient.
 • A dervis szó a köztudatban a muzulmán szúfi testvériség (tarika) képviselőire utal, akik a középkori keresztény szerzetesekhez hasonlóan szegénységben, aszkétaéletet élnek.A szó a perzsa Darwīsh (درویش) szóból ered, melynek jelentése „ajtóban álló”, „vallásos koldus”.A dervisrendek már elég korán, a 12. században kialakultak az iszlámban, annak ellenére, hogy az iszlám elutasítja a szerzetesi életet. A szúfi derviseket tisztelik tudásuk, bölcsességük, költészetük (Gül Baba), felvilágosultságuk vagy éppen szellemességük miatt. Nagy részük vándorló volt, akik a muzulmánok által lakott világ minden részét bejárták, s általában koldulásból éltek. Különböző titkos missziók és megmozdulások tevékeny résztvevői voltak, s erősen befolyásolták az Oszmán Birodalom köznépének hangulatát.A dervisek misztikus kapcsolatban állnak Allahhal, imádkozással, meditációval, tánccal kerülnek közelebb hozzá. A leghíresebbek a kerengő dervisek, azaz a mevlevik, Mevlana követői a törökországi Konya városából. A Török Köztársaság megalapítása után Atatürk minden dervisrendet bezáratott, ám az egyébként is jórészt titokban működő mevlevik továbbra is működtek (és működnek ma is) Törökország területén. Ma népszerű turistalátványosságnak számít egy-egy kerengő dervis előadás, a dervisek hagyományos szúfi zenéje pedig a populáris zenébe is belopta magát, legnépszerűbb képviselője az elektronikus zenét szúfi zenével ötvöző világhírű Mercan Dede (aki maga is játszik a hagyományos dervis-hangszereken, a neyen és a bendiren).A főbb dervisrendek közé tartozik a törökországi bektasi és a mevlevi, az észak-afrikai senussi, a közel-keleti Rifa'i és az iráni quadiri.A halveti dervisek attól különböznek a többi rendtől, hogy 40 napig egy szűk zárkában éltek, ahol nagyon keveset ettek, és Koránt olvastak. A mindennapokban Allah hét nevének (eszmá-i szebá) ismételgetését gyakorolták. A rendalapító Ömer el-Halveti volt. A rend terjesztését Jahja Sirváníhoz kötik, akinek halála után három irányzat jött létre: rúsenijje, dzsemálijje, ahmedijje.A mevlevi (keringő) dervisek rendjét Mevláná Dzsalál ad-Dín Rúmí alapította. Fia alakította ki a dervisrend szigorú szabályzatát. A rend legfontosabb meditációs technikái a zene és a tánc (szemá). Úgy vélték, hogy a világ minden egysége forog, kering. A legelterjedtebb hangszereik a nádfuvola (nej), a keretdob (def, daire) és a hosszúnyakú lant volt.
 • Um dervixe (do persa درویش, Darvīsh pelo turco Derviş) é um praticante aderente ao islamismo sufista que segue o caminho ascético da "Tariqah", conhecidos por sua extrema pobreza e austeridade. Neste aspecto, os dervixes são similares às ordens mendicantes dos monges cristãos e dos sadhus hindus, budistas e jainistas.Os dervixes mais conhecidos no mundo são os da ordem Mevlevi, célebres pelas cerimônia de adoração em que rodopiam num ato devocional denominado "dhikr".== Referências == Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.
 • Col termine derviscio (in persiano e arabo darwīsh, lett. "povero", la cui etimologia resta sostanzialmente sconosciuta) si indicano i discepoli di alcune confraternite islamiche (turuq) che, per il loro difficile cammino di ascesi e di salvazione, sono chiamati a distaccarsi nell'animo dalle passioni mondane e, per conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo. Si tratta di un termine afferente a molte generiche confraternite islamiche sufi, anche se tendenzialmente ci si riferisce alla ṭarīqa della Mawlawiyya/Mevleviyè. I dervisci sono asceti che vivono in mistica povertà, simili ai frati mendicanti cristiani.
 • Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün müslüman milletlerin dillerine girmiş olan derviş, esas itibariyle "muhtaç, fakir" anlamlarına gelir, Tasavvufi mana itibarı ile Allah fakiri, Allah'a muhtaç olduğunu hisseden, Allah'ı talep eden, Ehl-i Suffa (Peygamberin en yakın arkadaşları) anlamında derviş sıfat olarak kullanılmıştır. Dervişân da derviş kelimesinin çoğuludur.Muhammedi şeriatta biat edilen evliyayı Allah'a vesile kabul edip, İslam'ın esaslarını yerine getirmek için söz veren sadakat ve samimiyeti esas kabul edip Allah'a bağlanan, zamana göre bağlı olduğu mürşidinin tasavvufi ögretisi üzere yaşamaya çalışan, Allah adamı, ehl-i hal olarak da anılır. Allah'a giden yol olarak kabul edilen tarikatler, dervişlerin üniversitesi olmuştur.Derviş mürşidinin tasarrufatı altında adedini mürşidin belirlediği Allah'ın zikri ile meşgul olup nefsindeki kötülüklerden arınıp insan olabilme, Allah'a kulluk yapabilme gayretiyle yaşar. Mutasavvifi en büyük derviş olarak Muhammed'i kabul eder.
 • A Dervish or Darvesh (from Persian درویش, Darvīsh via Turkish, Somali: Daraawiish, Arabic: درويش‎, Darwīš) is someone treading a Sufi Muslim ascetic path or "Tariqah", known for their extreme poverty and austerity. In this respect, Dervishes are most similar to mendicant friars in Christianity or Hindu/Buddhist/Jain sadhus.
 • Dervix (derivat de l'àrab i del persa درویش) són musulmans de confraries sufís.Els principals moviments moderns foren: Els dervixos del Sudan, dirigits pel Mahdi Els dervixos de Somàlia, dirigits pel "Mol·là Boig" (Mad Mullah), vegeu DaraawiishLa paraula derivaria del persa darvesh (o darwesh, àrab darwish) i inicialment volia dir "que demana almoina a cada porta", però no és clar si fou aquesta paraula la que va originar l'accepció dervix com a membre de confraria religiosa. A Turquia i Pèrsia conserva un significat més proper al original i vol dir "monjo mendicant" (àrab fakih). A Marroc i Algèria els dervixos són anomenats ikhwan ("germans", pronunciat khwan).Les primeres confraries aparegueren en temps dels seljúcides: els kadirites fundats per Abd al-Kadir al-Djilani (mort 1166) són la més antiga que ha subsistit fins avui dia i la més definida històricament. Després en van seguir moltes altres, generalment fundades per santons (o en part derivades d'escissions). El seu ritus comú principal és el dhikr (commemoració d'Al·là). En algunes confraries són habituals les manifestacions extremes, com clavar-se agulles, caminar sobre brases rugents, i altres, que en general són possibles per una estat quasi hipnòtic i en part són enganys. El nombre de membres que viu als monestir o viuen com a mendicants és reduït avui dia però en algunes èpoques fou més important. Els estats han intentat controlar a les confraries. Així a Egipte el Shaykh al-Bakri, fidel al govern, té autoritat sobre totes elles; en altres països hi ha també caps estatals, regionals o locals. Curiosament les dones també poden ser dervixos, ja que en la religió tenen els mateixos drets que l'home. A l'edat mitjana vivien generalment recloses en convents especials, però modernament això ha disminuït sensiblement.
 • Un derviche (del persa: درویش, darvīsh, "mendigo", de etimología incierta) es, en el sentido más habitual de la palabra, un miembro de una tariqa, es decir, una cofradía religiosa musulmana de carácter ascético o místico (sufí). También designa, en Irán y Turquía particularmente, a un religioso mendicante, que en árabe se llama faqīr. En Marruecos y Argelia se usa más comúnmente la palabra ijwān («hermanos») para designar a los miembros de una cofradía.
 • ダルヴィーシュ( درویش ペルシア語 darvīsh, トルコ語 derviş, ウルドゥー語 darvēsh)とはスーフィー(イスラム神秘主義)の修道僧。主に各種スーフィー教団に属する成員一般を指す。「貧者」を意味する中期ペルシア語(パフラヴィー語) dlgwš/driyoš を語源とすると考えられる。セマー(旋舞)をはじめで知られる。またイスラム文化圏における人名でもある。
 • Дервиш или Дарвиш (на арабски и персийски: درویش) е член на суфистка религиозна група. Дервишите водят аскетичен и изключително беден начин на живот.Дар на персийски означава „врата“. Дарвиш буквално значи „който ходи от врата на врата“. Дервишите просели за да получат унижение на този свят и за да се отрекат от материалното, като се сближат с духовното. На дервишите е забранено да просят за себе си, а изпросеното даряват на други бедняци. Все пак не всички дервиши се занимават с просия. Измежду тях има и занаятчии, като например рибари.Като последователи на суфизма, дервишите се славят със своята мъдрост, медицина, поезия, просветление и остроумие. Например Молла Насрадин се е превърнал в легенда не само сред мюсюлманите.Дервишите имат различни ордени и вярвания, които се отдалечават от традиционния сунитски ислям. Има дервишки ордени, които пък произлизат от шиитския ислям.В Египет е установен дервишкия орден Кадирия. Рифаия намира почва в Северна Африка, Турция, Балканите, Иран, Индия, Афганистан и Таджикистан. Орденът Мевлевия е основан в Турция и намира много последователи.През вековете дервишите често са били обект на гонения от страна на държавната власт в мюсюлманските държави, тъй като отклонявали хората от традиционния ислям. На Балканите те често намирали подслон в планините и особено в Родопите. Те установяват контакт с богомилите, които имали подобни практики и също водели аскетичен начин на живот, просели и ходели с големи торби, за което са наречени торбеши. Днес торбешите изповядват исляма, който вероятно са приели от дервишите. В родопските села фамилията „Дервишеви“ е повсеместно разпространена.Дервишите и суфиите често са били изпращани да провеждат мисионерска дейност в региони, които предстояло да бъдат атакувани и завзети от халифите и султаните. По този начин те подготвяли терена, получавали разузнаване и подкрепа от местните жители, приели исляма от мисионерите.Скитничеството на дервишите се практикувало също с цел освобождаване от зависимостите (телесни потребности, емоционални привързаности,любов към удобствата). Легендите за способностите на дервишите са много разпространени и поради естесвото на тяхното тайно учение, до което имат достъп само хора с изключителни волеви, интелектуални и душевни качества. Така тяхната дейност си е създала митологичен образ в съзнанието на непросветените в същността на суфи-ученията. Дервишите са известни със своите чудеса като някои от тях са способността им да общуват с животни, да демонстрират как духът владее материята (причиняват си рани, които моментално зарастват - такива демонстрации могат да се наблюдават дори в наши дни в страните от Близкия Изток, Средния Изток и Индия) и много други. Някои изтъкнати представители на Суфизма (като Хазрат Инаят Хан, Мирзакарим Норбеков, Идрис Шах и др.) дори твърдят, че висшите дервиши са овладели и още по-големи сили, които обаче никога не демонстрират публично заради естеството на тяхното учение. Древната традиция повелява истинският мистик да знае и умее всичко, но да си държи устата затворена.Според Хазрат Инаят Хан (сред най-известните представители на суфизма, основател на международното суфи движение) схващането, че учението на дервишите принадлежи строго и само към мюсюлманската религия, е неточно. Той твърди, че суфизмът е възникнал в Египет като разклонение на древната египестка мистична школа и от там се е разпространил по света.
 • Де́рвиш (перс. درویش‎ — derviš — бедняк, нищий) то же, что и «каландар» или «календер» — мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма.
 • Derwisz (pers. درویش darwisz) – członek muzułmańskiego bractwa religijnego o charakterze mistycznym; także żebrzący, ascetyczny, wędrowny mnich muzułmański (fakir). Bractwa derwiszów zaczęły powstawać w XI wieku i opierały się na doktrynie sufizmu. Derwisze służyli Mahdiemu w powstaniu sudańskim, co zostało opisane w książce Henryka Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy.
 • Derviš či dervíš (arabsky a persky: درویش) je arabský termín označující stoupence islámské alternativní religiozity, dervišem je často míněn člen súfijského mystického řádu (taríka). Dervišové žijí v extrémní chudobě a většinou mystickou cestou se snaží přiblížit se Bohu. Používají při tom zvláštní techniky, např. příslušníci řádu mauláwíja mají zvláštní zikr zahrnující tančení v kruzích.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 178860 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3735 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109639743 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un derviche (du persan درويش [derwiš], pauvre, mendiant) est une personne suivant la voie ascétique soufie (la « Tarîqa », la manière), requérant une pauvreté et austérité extrêmes, semblable aux moines des ordres mendiants chrétiens ou aux sādhus hindous, bouddhistes ou jaïns. Il s'agit d'une pauvreté spirituelle, comme insinuait Jésus Christ, face à la connaissance de soi et des mystères de l'univers, impliquant naturellement une recherche pour trouver les mystères de la création.
 • Der Ausdruck Derwisch bezeichnet vor allem in den europäischen Sprachen einen Sufi, einen Angehörigen einer muslimischen asketisch-religiösen Ordensgemeinschaft (tariqa), die im Allgemeinen für ihre Bescheidenheit und Disziplin bekannt ist.Derwische praktizieren den Sufismus und gelten als Quelle der Klugheit, der Heilkunst, der Poesie, der Erleuchtung und der Weisheit. Zum Beispiel wurde Nasreddin nicht nur für Muslime zu einer Legende im Orient.
 • A Dervish or Darvesh (from Persian درویش, Darvīsh via Turkish, Somali: Daraawiish, Arabic: درويش‎, Darwīš) is someone treading a Sufi Muslim ascetic path or "Tariqah", known for their extreme poverty and austerity. In this respect, Dervishes are most similar to mendicant friars in Christianity or Hindu/Buddhist/Jain sadhus.
 • Un derviche (del persa: درویش, darvīsh, "mendigo", de etimología incierta) es, en el sentido más habitual de la palabra, un miembro de una tariqa, es decir, una cofradía religiosa musulmana de carácter ascético o místico (sufí). También designa, en Irán y Turquía particularmente, a un religioso mendicante, que en árabe se llama faqīr. En Marruecos y Argelia se usa más comúnmente la palabra ijwān («hermanos») para designar a los miembros de una cofradía.
 • ダルヴィーシュ( درویش ペルシア語 darvīsh, トルコ語 derviş, ウルドゥー語 darvēsh)とはスーフィー(イスラム神秘主義)の修道僧。主に各種スーフィー教団に属する成員一般を指す。「貧者」を意味する中期ペルシア語(パフラヴィー語) dlgwš/driyoš を語源とすると考えられる。セマー(旋舞)をはじめで知られる。またイスラム文化圏における人名でもある。
 • Де́рвиш (перс. درویش‎ — derviš — бедняк, нищий) то же, что и «каландар» или «календер» — мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма.
 • Derwisz (pers. درویش darwisz) – członek muzułmańskiego bractwa religijnego o charakterze mistycznym; także żebrzący, ascetyczny, wędrowny mnich muzułmański (fakir). Bractwa derwiszów zaczęły powstawać w XI wieku i opierały się na doktrynie sufizmu. Derwisze służyli Mahdiemu w powstaniu sudańskim, co zostało opisane w książce Henryka Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy.
 • Derviš či dervíš (arabsky a persky: درویش) je arabský termín označující stoupence islámské alternativní religiozity, dervišem je často míněn člen súfijského mystického řádu (taríka). Dervišové žijí v extrémní chudobě a většinou mystickou cestou se snaží přiblížit se Bohu. Používají při tom zvláštní techniky, např. příslušníci řádu mauláwíja mají zvláštní zikr zahrnující tančení v kruzích.
 • Дервиш или Дарвиш (на арабски и персийски: درویش) е член на суфистка религиозна група. Дервишите водят аскетичен и изключително беден начин на живот.Дар на персийски означава „врата“. Дарвиш буквално значи „който ходи от врата на врата“. Дервишите просели за да получат унижение на този свят и за да се отрекат от материалното, като се сближат с духовното. На дервишите е забранено да просят за себе си, а изпросеното даряват на други бедняци. Все пак не всички дервиши се занимават с просия.
 • Dervix (derivat de l'àrab i del persa درویش) són musulmans de confraries sufís.Els principals moviments moderns foren: Els dervixos del Sudan, dirigits pel Mahdi Els dervixos de Somàlia, dirigits pel "Mol·là Boig" (Mad Mullah), vegeu DaraawiishLa paraula derivaria del persa darvesh (o darwesh, àrab darwish) i inicialment volia dir "que demana almoina a cada porta", però no és clar si fou aquesta paraula la que va originar l'accepció dervix com a membre de confraria religiosa.
 • A dervis szó a köztudatban a muzulmán szúfi testvériség (tarika) képviselőire utal, akik a középkori keresztény szerzetesekhez hasonlóan szegénységben, aszkétaéletet élnek.A szó a perzsa Darwīsh (درویش) szóból ered, melynek jelentése „ajtóban álló”, „vallásos koldus”.A dervisrendek már elég korán, a 12. században kialakultak az iszlámban, annak ellenére, hogy az iszlám elutasítja a szerzetesi életet.
 • Um dervixe (do persa درویش, Darvīsh pelo turco Derviş) é um praticante aderente ao islamismo sufista que segue o caminho ascético da "Tariqah", conhecidos por sua extrema pobreza e austeridade.
 • Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd. Het woord is afgeleid van dar, Perzisch voor deur, en wisj, een bepaalde vorm van het Perzische werkwoord voor zitten. Een derwisj is dus iemand die maar aan één deur wil zitten, de deur van de goddelijke Geliefde. Volgens anderen is de naam afkomstig uit het Perzisch: darwich = arm, darvesh = bedelaar.De derwisjen nemen een aparte plaats in binnen de soefi's, dit zijn mystieke broederschappen in de Islam.
 • Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün müslüman milletlerin dillerine girmiş olan derviş, esas itibariyle "muhtaç, fakir" anlamlarına gelir, Tasavvufi mana itibarı ile Allah fakiri, Allah'a muhtaç olduğunu hisseden, Allah'ı talep eden, Ehl-i Suffa (Peygamberin en yakın arkadaşları) anlamında derviş sıfat olarak kullanılmıştır.
 • Col termine derviscio (in persiano e arabo darwīsh, lett. "povero", la cui etimologia resta sostanzialmente sconosciuta) si indicano i discepoli di alcune confraternite islamiche (turuq) che, per il loro difficile cammino di ascesi e di salvazione, sono chiamati a distaccarsi nell'animo dalle passioni mondane e, per conseguenza, dai beni e dalle lusinghe del mondo.
rdfs:label
 • Derviche
 • Derviche
 • Dervis
 • Derviscio
 • Dervish
 • Dervix
 • Dervixe
 • Derviş
 • Derviš
 • Derwisch
 • Derwisj
 • Derwisz
 • Дервиш
 • Дервиш
 • ダルヴィーシュ
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of