Dayan Khan (mongol bitchig : ᠪᠠᠲᠣᠮᠥᠨᠺᠡ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ, cyrillique : Батмөнх Даян хаан, translittération latine : Batmönkh Dayan khaan, 1464 — 1543), est un khan des Mongols qui règne de 1488 à 1543.Né sous le nom Batu-Möngke, c'est le dernier descendant de Kubilai Khan quand il est recueilli à l'âge de sept ans par la reine Mandukhaï Khatun, veuve de Manduulun Khan mort en 1467. Elle le met sur le trône, chasse les Oïrat de Mongolie orientale et assure la régence.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dayan Khan (mongol bitchig : ᠪᠠᠲᠣᠮᠥᠨᠺᠡ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ, cyrillique : Батмөнх Даян хаан, translittération latine : Batmönkh Dayan khaan, 1464 — 1543), est un khan des Mongols qui règne de 1488 à 1543.Né sous le nom Batu-Möngke, c'est le dernier descendant de Kubilai Khan quand il est recueilli à l'âge de sept ans par la reine Mandukhaï Khatun, veuve de Manduulun Khan mort en 1467. Elle le met sur le trône, chasse les Oïrat de Mongolie orientale et assure la régence. À l'âge de 18 ans, Batu-Möngke épouse sa mère adoptive et prend le titre de Dayan Khan (Dayan provenant du chinois Da Yuan). Avec l’appui d’un groupe de féodaux, il réussit à étendre son pouvoir sur une grande partie de la Mongolie, excepté le khanat Oïrat.Dayan, après avoir regroupé les territoires des Mongols orientaux vers l'an 1500, les divise en deux conformément à la tradition. L’aile gauche, directement sous ses ordres, comprend les Djakhar, les Khalkhas et les Ouriangkhai. L’aile droite, dirigée par le djinong (prince héritier) comprend les Ordos, les Tumeal et les Khartchin.Dayan Khan conclut la paix avec les Ming et la Chine rouvre les marchés frontaliers avec les nomades. Un édit impérial règlemente les échanges : les portes de la Grande Muraille s’ouvriront trois fois par an pour permettre aux nomades de fournir du bétail, de la laine et du blé contre du coton, de la soie et de la porcelaine.À sa mort vers 1543, ses fils Bodi-alagh, Daïsoun et Tumen lui succèdent. Tumen s’avère le plus compétent. Il s’efforce d’unir les tribus mongoles et d’organiser un centre d’administration regroupant les nobles. Après quelques succès, son activité, devant l’indifférence des seigneurs, aboutit au séparatisme féodal. L’aile droite de la Mongolie se rallie à Altan Khan, petit-fils de Dayan Khan et le proclame empereur.
 • Batumöngke Dayan Khan (* 1464; † 1543?), ein Nachfahre Dschingis Khans erneuerte die Macht der Dschingisiden in der Mongolei.
 • Dayan Khan (Mongolian: Даян Хаан) (given name: Batumöngke; 1464–1517/1543) was a Mongol khan who reunited the Mongols under Chinggisid supremacy in the Northern Yuan Dynasty in Mongolia. His reigning title, "Dayan", means the "Great Yuan" (大元), as he enthroned himself as Great Khan of the Great Yuan, though the Yuan Dynasty, the principal khanate of the Mongol Empire, had already been overthrown by the native Chinese Ming Dynasty in China a century earlier (1368). He is remembered as one of the most glorious Mongolian Emperors.Dayan Khan and his queen, Mandukhai, eliminated Oirat power and abolished the taishi system used by both local and foreign warlords. Dayan Khan's victory at Dalan Tergin reunified the Mongols and solidified their corporate identity as Chinggisid people. His decision to divide the Six tumens of Eastern Mongolia as fiefs for his sons created decentralized but stable Borjigin rule over Mongolia for a century.
 • Dajan-chan (ur. 1464, zm. 1543?) – chan mongolski w latach 1479–1543?, przedstawiciel feudałów wschodniomongolskich, któremu udało się na pewien czas zjednoczyć Mongolię po okresie rządów Ojratów.Dajan po raz pierwszy objął władzę jako chan w 1479 roku. Po dojściu do władzy rozpoczął proces jednoczenia podzielonej na dwa skrzydła Mongolii (skrzydło wschodnie obejmowało tümeny Czachar, Chałcha, Uriangchan (lub Chorczin) a zachodnie Ordos, Tümed i Jengszijebü). Uzyskał on kontrolę nad trzema tümenami tworzącymi zachodnie skrzydło cesarstwa i uczynił władcą (dżinongiem) skrzydła wschodniego swego syna. Gdy ten został zamordowany przez buntowników, Dajan-chan podjął działania zbrojne, zdobył wschodnie skrzydło i na krótko scalił władzę w Mongolii. Jego zwierzchnictwo nad większością księstw mongolskich liczyć można w przybliżeniu od 1488 roku.Dajan-chan wznowił tytuł wielkiego chana, po czym udało mu się zawrzeć pokój z Chinami, uzyskując przy tym dość korzystną regulację stosunków handlowych. Określona została częstotliwość poszczególnych etapów wymiany i wytypowano te rejony graniczne, w których miano dokonywać transakcji. Dobre stosunki utrzymywały się ponad dziesięć lat, lecz po 1500 roku Dajan-chan dokonał wielu najazdów na Chiny, na ogół pomyślnych i przynoszących bogate łupy. Ten stan ciągłego napięcia nie przyniósł jednak Mongolii większych korzyści, a zdobyte bogactwa wcale nie zmniejszały coraz silniejszego wycieńczenia. Władca zmuszony był prowadził surową politykę wewnętrzną. Dajan-chan zmarł prawdopodobnie w 1543 roku a jego śmierć otworzyła długi okres całkowitego rozpadu jedności państwa mongolskiego. Wybuchły spory o sukcesję i walki wewnętrzne między licznymi synami monarchy a ich spadkobiercami. Chociaż formalnie uznawano zwierzchność jednego chana, to jednak w praktyce nastąpiło rozbicie dzielnicowe i doszło do podziału władzy pomiędzy poszczególnymi tzw. małymi chanami. W rezultacie powstały najpierw księstwa Czachar, Tümed, Ordos i Chałcha, później zaś uległy one dalszemu rozdrobnieniu. Wielkiego chana uznawano od tej pory przede wszystkim za przywódcę jego grupy rodowej – Czacharów.
 • 바트문크 다얀 칸(1464년-1543년)은 북원의 대칸(재위: 1470 – 1517)이었다.만두굴 칸이 죽었을 때, 만두하이가 서른 한 살이었고, 바트 멍흐는 여섯 살이었다. 쿠빌라이 자손들이 거의 모두 사라져 버리고 없는 상황에서 바트 멍흐는 거의 유일하게 남겨진 귀한 황손이었다. 다시 말하여 바트 멍흐는 당연히 칸 위를 계승할 수 있는 위치에 있었지만, 바트 멍흐는 아버지(볼후 진왕)사후 재혼한 생모로부터도 천대를 받는 버려진 아이가 되고 마는데, 이 아이를 거두어 돌보아 준이가 바로 만두하이였다.만두하이는 칭키스칸의 직계자손이 거의 대부분 사라진 상황에서 칸의 자리를 이어갈 사람은 바트 멍흐뿐이라고 판단을 하고, 바트 멍흐를 극진하게 돌보는 한편, 동몽골인들의 충성을 이끌어 내어 바트 멍흐를 정식 칸으로 추대하였다.1470년, 몽골족의 영웅 칭키스칸의 가묘가 있는 성지나이만 차강게르 앞에서 성대한 취임식이 열렸는데 바로 바트 멍흐가 칸위에 올랐다. 칸위에 오른 바트 멍흐는 다얀 칸이라고 불리게 되는데, '다얀'이란 바로 '大元'을 의미한다. 그 이름 속에 어린 칸을 앞세워 칭기스칸의 가문을 다시 부활하겠다는 만두하이의 의지가 담겨 있는 것이었다. 칭키스칸의 가묘 앞에서 치러진 취임식은 분열의 시대를 종식시키고, 몽골인들의 힘을 한곳으로 모아 옛 선조의 영화를 재현하겠다는 강한 의지를 다짐하는 자리이기도 했다.만두하이는 어린 다얀 칸을 키워가면서 섭정으로서 동몽골을 다스렸다. 다얀 칸이 성장하자 만두하이는 1481년, 만두하이가 마흔두 살 때, 다얀 칸이 열일곱 살 때 결혼을 하였다.그런데 놀라운 일은 이십오 년의 연상인 만두하이는 다얀 칸과 결혼하여 일곱 명의 아들을 낳았다(세 쌍둥이 포함). 만두하이가 낳은 이 일곱 명과 다얀 칸의 후비가 낳은 네 명의 아들 도합 열한 명의 아들들이 이후 칭키스칸 가계의 새로운 몽골족을 탄생시켰다.만두하이는 이십오 년이나 연하인 남편을 키워 몽골역사에 남을 칸으로 만들었고, 아들들 역시 제대로 키워 칭키스칸의 가문을 부활시켰다. 이런 점에서 만두하이는 칭키스칸의 모친 호엘룬과 비교된다.만두하이는 다얀 칸의 아내였지만, 다얀 칸에게는 어머니의 다름이 없었다. 특히 만두하이는 어린 칸을 키우면서 다얀 칸이 몽골제국을 부활시키기 위하여서는 어떤 역할을 해야 하는지에 대하여 끊임없이 주입시켰다. 만두하이는 오이라트와의 전투를 승리로 이끈 다음 몽골초원에서 동몽골이 완전히 주도권을 잡은 다음 장성한 다얀 칸에게 몽골의 통치권을 넘겼다.카르친의 이브라이 타이시가 그의 지위를 대체하기위해 보내어진 바트몽케의 아들 울루스볼트를 죽이자 그는 보복으로 서부 몽골을 공격하였지만 우리안카이가 이브라이에 가세하여 패하였다. 바트몽케는 명나라와 좋은 관계를 유지하기를 원하였다. 그가 교역 개방을 위해 보낸 사절은 중국 황제에 의해 피살되었다. 그리하여 그는 명나라로 원정군을 출발시켰다.수년후 그는 카르친과 우리안카이 반란군을 부셨다. 그리고 그 귀족들을 살해하였다.그리고 그는 스스로를 타얀 칸 또는 대칸으로 선언하였다. 몽골문헌에 따르면 그와 만두하이의 치세는 평화로웠다. 그의 아들은 부족의 부족장들이 되었다.알탄칸, 링단칸 등의 많은 몽골왕자들이 그의 후손이었다.그는 몽골에 의해 튀멘(십만)으로 인식되었다. 좌현: 할하, 차하르와 우리안하이 우현: 오르도스, 튀메드와 용시예뷔 기타: 옹그리구드, 외지예드, 아수드와 카르친 다얀 칸과 그의 후계자는 차하르 튀멘(십만)을 직접 이끌었다. 명나라 학자들은 그를 성스러운 황제로 몽골제국의 이전 영광을 회복하였다고 고려하였다.알탄칸은 그의 손자였다.
 • Dayan Khan (1464- na 1527) ook wel Batu Möngke was één van de belangrijkste keizers van de Noordelijke Yuan-dynastie.
 • Batumöngke Dayan Khan (mongolo: Батмөнх Даян Хаан; 1464 – 1543) fu un khan mongolo che riunì i Mongoli sotto la supremazia gengiside nella dinastia degli Yuan settentrionali della Mongolia.Il suo titolo di regno, "Dayan", significa il "Grande Yuan" (大元), in quanto salì al trono come Gran Khan dei Grandi Yuan, benché la dinastia Yuan, il principale khanato dell'Impero mongolo, fosse già stato rovesciato dalla dinastia Ming in Cina un secolo prima (1368). È ricordato come uno dei più gloriosi imperatori mongoli.Dayan Khan e la sua regina, Mandukhai, eliminarono il potere oirato e abolirono il sistema taishi usato dai signori della guerra sia locali che stranieri. La vittoria di Dayan Khan a Dalan Tergin riunificò i Mongoli e consolidò la loro identità collettiva come popolo gengiside. La sua decisione di dividere i sei tumen della Mongolia orientale come feudi per i suoi figli creò un governo Borjigin sulla Mongolia, decentrato ma stabile, per un secolo.
 • Бату-Мункэ Даян-хан (монг. Батмөнх Даян Хаан; 1464—1517/1543) — хан из рода Борджигин, впервые со времён Юаньской династии объединивший монголов под знаменем чингисидов. Даян-хан был провозглашён Великим ханом Монгольской империи династии Юань, чего не удалось сделать его предку Тогон-Тэмуру веком ранее. Даян-хан считается одним из величайших монгольских правителей.Даян-хан и его супруга Мандухай ослабили влияние в Монголии ойратских ханов и тайшей. Победа Даян-хана при Далан-Терджине воссоединила монголов и солидаризировала их под властью чингисидов. Его решение разделить «шесть туменов» восточных монголов между своими сыновьями установило децентрализованное, однако сравнительно стабильное правление Борджигинов в Монголии на одно столетие.
 • Dajan-chán (mongolsky Даян Хаан; asi 1464/1475 – 1517/1543) byl titul mongolského chána z rodu Bordžiginů, jeho vlastní jméno bylo Bátú Möngke. Vládl od roku 1479 či 1480, postupně sjednotil Mongoly pod svou vládou a prohlásil se Dajan-chánem. Byl jedním z největších mongolských chánů. Se svou mimořádně vlivnou manželkou Manduchaj eliminoval vliv Ojratů v Mongolsku a moc lokálních náčelníků. Dosáhl sjednocení Mongolů a upevnil jejich loajalitu vůči Čingisovcům. Pro své syny rozdělil Mongolsko do šesti tümenů, čímž vznikl decentralizovaný, leč stabilní systém vlády, který se udržel až do třicátých let 17. století.
 • ダヤン・ハーン(モンゴル語:Батмөнх Даян хаан、英語:Dayan Khan、1464年 - 1524年)は、モンゴルの第34代(北元としては第20代)大ハーン。長らく分裂状態にあったモンゴル諸部を再統一し、ハーンの権威を回復させた。本名はバト・モンケ(Batu Möngke)。漢字表記は達延汗。
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1568225 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2399 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110479178 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
 • --
prop-fr:couleur
 • #ffffff
 • #FFFFB6
prop-fr:nom
 • 1488 (xsd:integer)
 • Khan de l'Empire mongol
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Dayan Khan (mongol bitchig : ᠪᠠᠲᠣᠮᠥᠨᠺᠡ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ, cyrillique : Батмөнх Даян хаан, translittération latine : Batmönkh Dayan khaan, 1464 — 1543), est un khan des Mongols qui règne de 1488 à 1543.Né sous le nom Batu-Möngke, c'est le dernier descendant de Kubilai Khan quand il est recueilli à l'âge de sept ans par la reine Mandukhaï Khatun, veuve de Manduulun Khan mort en 1467. Elle le met sur le trône, chasse les Oïrat de Mongolie orientale et assure la régence.
 • Batumöngke Dayan Khan (* 1464; † 1543?), ein Nachfahre Dschingis Khans erneuerte die Macht der Dschingisiden in der Mongolei.
 • Dayan Khan (1464- na 1527) ook wel Batu Möngke was één van de belangrijkste keizers van de Noordelijke Yuan-dynastie.
 • ダヤン・ハーン(モンゴル語:Батмөнх Даян хаан、英語:Dayan Khan、1464年 - 1524年)は、モンゴルの第34代(北元としては第20代)大ハーン。長らく分裂状態にあったモンゴル諸部を再統一し、ハーンの権威を回復させた。本名はバト・モンケ(Batu Möngke)。漢字表記は達延汗。
 • Dajan-chán (mongolsky Даян Хаан; asi 1464/1475 – 1517/1543) byl titul mongolského chána z rodu Bordžiginů, jeho vlastní jméno bylo Bátú Möngke. Vládl od roku 1479 či 1480, postupně sjednotil Mongoly pod svou vládou a prohlásil se Dajan-chánem. Byl jedním z největších mongolských chánů. Se svou mimořádně vlivnou manželkou Manduchaj eliminoval vliv Ojratů v Mongolsku a moc lokálních náčelníků. Dosáhl sjednocení Mongolů a upevnil jejich loajalitu vůči Čingisovcům.
 • Batumöngke Dayan Khan (mongolo: Батмөнх Даян Хаан; 1464 – 1543) fu un khan mongolo che riunì i Mongoli sotto la supremazia gengiside nella dinastia degli Yuan settentrionali della Mongolia.Il suo titolo di regno, "Dayan", significa il "Grande Yuan" (大元), in quanto salì al trono come Gran Khan dei Grandi Yuan, benché la dinastia Yuan, il principale khanato dell'Impero mongolo, fosse già stato rovesciato dalla dinastia Ming in Cina un secolo prima (1368).
 • Бату-Мункэ Даян-хан (монг. Батмөнх Даян Хаан; 1464—1517/1543) — хан из рода Борджигин, впервые со времён Юаньской династии объединивший монголов под знаменем чингисидов. Даян-хан был провозглашён Великим ханом Монгольской империи династии Юань, чего не удалось сделать его предку Тогон-Тэмуру веком ранее. Даян-хан считается одним из величайших монгольских правителей.Даян-хан и его супруга Мандухай ослабили влияние в Монголии ойратских ханов и тайшей.
 • 바트문크 다얀 칸(1464년-1543년)은 북원의 대칸(재위: 1470 – 1517)이었다.만두굴 칸이 죽었을 때, 만두하이가 서른 한 살이었고, 바트 멍흐는 여섯 살이었다. 쿠빌라이 자손들이 거의 모두 사라져 버리고 없는 상황에서 바트 멍흐는 거의 유일하게 남겨진 귀한 황손이었다. 다시 말하여 바트 멍흐는 당연히 칸 위를 계승할 수 있는 위치에 있었지만, 바트 멍흐는 아버지(볼후 진왕)사후 재혼한 생모로부터도 천대를 받는 버려진 아이가 되고 마는데, 이 아이를 거두어 돌보아 준이가 바로 만두하이였다.만두하이는 칭키스칸의 직계자손이 거의 대부분 사라진 상황에서 칸의 자리를 이어갈 사람은 바트 멍흐뿐이라고 판단을 하고, 바트 멍흐를 극진하게 돌보는 한편, 동몽골인들의 충성을 이끌어 내어 바트 멍흐를 정식 칸으로 추대하였다.1470년, 몽골족의 영웅 칭키스칸의 가묘가 있는 성지나이만 차강게르 앞에서 성대한 취임식이 열렸는데 바로 바트 멍흐가 칸위에 올랐다.
 • Dayan Khan (Mongolian: Даян Хаан) (given name: Batumöngke; 1464–1517/1543) was a Mongol khan who reunited the Mongols under Chinggisid supremacy in the Northern Yuan Dynasty in Mongolia. His reigning title, "Dayan", means the "Great Yuan" (大元), as he enthroned himself as Great Khan of the Great Yuan, though the Yuan Dynasty, the principal khanate of the Mongol Empire, had already been overthrown by the native Chinese Ming Dynasty in China a century earlier (1368).
 • Dajan-chan (ur. 1464, zm. 1543?) – chan mongolski w latach 1479–1543?, przedstawiciel feudałów wschodniomongolskich, któremu udało się na pewien czas zjednoczyć Mongolię po okresie rządów Ojratów.Dajan po raz pierwszy objął władzę jako chan w 1479 roku. Po dojściu do władzy rozpoczął proces jednoczenia podzielonej na dwa skrzydła Mongolii (skrzydło wschodnie obejmowało tümeny Czachar, Chałcha, Uriangchan (lub Chorczin) a zachodnie Ordos, Tümed i Jengszijebü).
rdfs:label
 • Dayan Khan
 • Batumöngke Dayan Khan
 • Dajan-chan
 • Dajan-chán
 • Dayan Khan
 • Dayan Khan
 • Dayan Khan
 • Даян-хан
 • ダヤン・ハーン
 • 다얀 칸
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:monarch of
is dbpedia-owl:spouse of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:monarque of
is foaf:primaryTopic of