La damnatio memoriæ est à l'origine un ensemble de condamnations post mortem à l'oubli utilisée dans la Rome antique. Par extension le mot est utilisé pour toutes condamnations post mortem.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La damnatio memoriæ est à l'origine un ensemble de condamnations post mortem à l'oubli utilisée dans la Rome antique. Par extension le mot est utilisé pour toutes condamnations post mortem.
 • Damnatio memoriae es una locución latina que significa literalmente 'condena de la memoria'. Era una práctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. Cuando el Senado Romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre. Muchos emperadores también se vieron afectados por esta práctica.
 • Damnatio memoriae és una denominació moderna donada a la condemna oficial d'un emperador romà pel senat romà, mentre que el contrari era l'apoteosi (apotheosis).La pràctica de jutjar els regnats es va iniciar després de la mort de Juli Cèsar. Quan la successió era clara es pronunciava l'apoteosi de l'emperador, que volia dir que havia pujat al cel i era considerat un deu. El 54 Neró va tenir dificultats per obtenir la deïficació de son padrastre Claudi. A la mort d'Adrià, qui havia tingut una vida privada sexual molt escandalosa, el senat va dubtar, però el seu successor Antoní Pius va fer saber que volia que fos reconegut deu. Un regnat considerat dolent suposava esborrar el nom de les inscripcions i la destrucció d'estàtues. Alguns emperadors, tot i que no foren condemnats pel senat, van rebre, de fet, aquest tracte. D'altres foren primer condemnats i més tard rehabilitats. El costum va desaparèixer al segle III amb la introducció del cristianisme.
 • A damnatio memoriae latin szakrális büntetés, szó szerinti jelentése: „az emlékezet elátkozása” (azaz kitörlése). A nyilvánvalóan mágikus gyökerekkel bíró eljárás haláluk után érte azokat, akiket a közösség haragja életükben nem érhetett utol. (Megtörtént az ilyesmi például a rossz emlékezetű császárokkal haláluk után vagy nem uralkodókkal, mint Crispus.) Az emlékezetből való eltávolítás, azaz az emlékek (szobrok, feliratok) eltávolítása az uralkodó halála után történhetett meg, s csak abban az esetben, ha az utána következő uralkodó vagy a senatus úgy döntött, hogy az illető ezt megérdemelte. Ha így döntöttek, akkor beolvasztották vagy átalakították a szobrait, kivakarták a feliratokról a nevét a létezése afféle szimbolikus eltörléseként. Ez a közösségi elátkozása valaki emlékének viszonylag ritka esemény volt. Hasonló eljárásról, bár kevésbé szakrális körülmények között, az ókori Egyiptomból van tudomásunk: uralkodók az általuk nem kedvelt elődök nevét rendszeresen kivakartatták a feliratokon, falakon.
 • Damnatio memoriae (на латински: проклятие на паметта) е особена форма на посмъртно наказание, прилагана в Древен Рим към държавни престъпници — узурпатори на властта, участници в заговори и опетнили себе си императори. Неин израз е унищожаването на материални свидетелства за същестуването на престъпника — статуи, стенни и надгробни надписи, споменавания в закони и летописи, за да може паметта на престъпника да бъде изтрита. Понякога са убивани и всички членове на семейството му (виж случая със Сеян)Damnatio memoriae е неримски термин, с относително съвременен произход. В римските източници се използват някои други формулировки със същия смисъл - memoria damnata, abolitio memoriae.Като правило, damnatio memoriae по политически мотиви не е било абсолютно. Нерон е бил проклет след смъртта си, но скоро след като Вителий идва на власт, Нерон е удостоен с държавни почести. След смъртта на Калигула, Сенатът предлага да се изтрие паметта за него, но на това се въпротивява принцепса Клавдий. Единственият император, за кого damnatio memoriae е била официална и впоследствие не е оспорена е на Домициан. Често изображения на недостойните императори се отстраняват от публичните монументи в Рим (например, от релефа на Марк Аврелий е изтрито изображението на Комод), но продължават да се пазят в частни домове и в провинциалните градове. Освен това, Комод, веднъж проклет, после е обожествен при Септимий Север.
 • Damnatio memoriae (łac. potępienie pamięci) – procedura usunięcia z dokumentów i pomników imienia i zniszczenia wizerunków osoby skazanej na zapomnienie.
 • ダムナティオ・メモリアエ(ラテン語: Damnatio Memoriae)とは、古代ローマで元老院がその支配体制へ反逆した人物に対して行った措置を指す。その対象は古代ローマ人全般に及び、少なくとも2名の皇帝がダムナティオ・メモリアエを受けたことが判っている。なお、日本語の訳は「記憶の破壊」または「(死後の)名声の破壊」等。
 • Damnatio memoriae é a frase em latim que quer dizer "danação da memória", no sentido de remover da lembrança. Na Roma Antiga, era uma forma de desonra que podia ser passada pelo senado a traidores ou outros que trouxessem vergonha ao Estado romano.
 • Damnatio memoriae latinezko esapidea da, oroimenaren kaltea esanahiakoa. Hildako baten ohorea zapuzteko era izan zen, batez ere traidoretzat jotzen zirenean. Helburua pertsona horren arrastoa bizitza publikotik ezabatzea zen, inoiz existitu ez balitz bezala, Erromaren ohorea gorde ahal izateko. Baliteke gizarte horretarako zigor gogorrena izana.Ospe txarreko enperadore askok zigor hori jaso zuten. Lehenengoak Kaligula izan zen. Neron, Komodo eta Getari ere damanatio memoriae eman zien Senatuak. Enperadore hauen izenak eraikin publikoetatik kentzen ziren eta haien estatuak eraisten zituzten.
 • 담나티오 메모리아이(라틴어: Damnatio memoriae)는 라틴어로 기록 말살을 뜻하며, 특정한 사람이 기억되어서는 안 된다는 형벌을 뜻한다. 로마 원로원에서 반역자나 로마에게 불명예를 끼친 자들에게 대해서 내리는 형벌이었다. 로마에 남겨져 있는 역사 기록, 모든 그림 및 조각상에 새겨진 이름이 지워져서 로마에 존재하지 않았던 사람처럼 취급받게 되었고, 이름을 공개적으로 언급하는 행위를 가급적으로 피하게 되었다. 고대에는 기록물의 종류가 적었기 때문에 특정인을 삭제하는 작업이 더 쉬웠다. 실제로는 삭제 과정이 완벽하게 진행되지 못했기 때문에 누군가가 지워졌다는 것을 확인할 수 있었다.
 • Damnatio memoriae (лат. проклятие памяти) — особая форма посмертного наказания, применявшаяся в древнем Риме к государственным преступникам — узурпаторам власти, участникам заговоров, к запятнавшим себя императорам. Любые материальные свидетельства о существовании преступника — статуи, настенные и надгробные надписи, упоминания в законах и летописях — подлежали уничтожению, чтобы стереть память об умершем. Могли быть уничтожены и все члены семьи преступника (см. Сеян).Damnatio memoriae — термин не римского, но относительно современного происхождения. В римских источниках упоминаются иные формулировки с той же сутью — memoria damnata, abolitio memoriae.Как правило, damnatio memoriae по политическим мотивам не было абсолютным. Нерон был проклят после смерти, но вскоре, после захвата власти Вителлием, был удостоен государственных почестей. После смерти Калигулы сенат предложил стереть память о нём, но этому воспротивился принцепс Клавдий. Единственный император, damnatio memoriae которого было официальным и не было впоследствии оспорено — Домициан. Часто изображения недостойных императоров устранялись с публичных монументов в Риме (например, с рельефа Марка Аврелия было удалено изображение Коммода), но продолжали храниться в частных домах и в провинциальных городах. Тот же Коммод, единожды проклятый, был обожествлён при Септимии Севере.В переносном смысле, в западной практике термин применяется к «исчезновениям» жертв политических процессов XХ века, в том числе в СССР, в латиноамериканских странах и т. п. Отдельные признаки damnatio memoriae сохраняются в современном антитеррористическом законодательстве РФ.
 • Damnatio memoriae, Latince bir deyim olup, tam olarak anlamı "Hatıranın Lanetlenmesi" ya da hatıradan çıkartma olgusudur. Onursuzlaştırmanın bir formu olup, Roma Senatosu'ndan vatan hainleri ya da Roma Devletinin itibarıyla oynayanlar için çıkartılabilir.
 • Damnatio memoriae (lateinisch für „Verdammung des Andenkens“) bedeutet die Verfluchung und demonstrative Tilgung des Andenkens an eine Person durch die Nachwelt. Der Begriff bezieht sich vor allem auf Handlungen im Römischen Reich, ist selbst aber eine moderne Neuschöpfung. In der Antike sprach man von der abolitio nominis.Die Namen besonders verachteter und verhasster Personen wurden aus sämtlichen Annalen getilgt, sämtliche erreichbaren Bildnisse und Inschriften wurden zerstört, und in der Zukunft wurde es tunlichst vermieden, den Verurteilten öffentlich zu erwähnen - wobei die Nennung seines Namens nie unter Strafe stand. Die moderne Forschung schätzt den Sinn der damnatio memoriae vor allem in Rom dabei heute meist anders ein als früher: Die Maßnahmen sollten demnach keineswegs wirklich zu einem Vergessen des Betroffenen führen, vielmehr wurde die Erinnerung an ihn durch die Verfluchung seines Namens bewusst wachgehalten - nicht zufällig kennt man fast jeden, der in Rom der damnatio verfiel, mit Namen. Oft lässt sich sogar zeigen, dass die Tilgung von Namen und Bildern der Betroffenen absichtlich unvollkommen blieb: Es sollte erkennbar bleiben, dass etwas entfernt wurde.
 • Damnatio memoriae è una locuzione in lingua latina che significa letteralmente condanna della memoria. Nel diritto romano indicava una pena consistente nella cancellazione della memoria di una persona e nella distruzione di qualsiasi traccia potesse tramandarla ai posteri. Si trattava di una pena particolarmente aspra riservata agli hostes, ossia ai nemici di Roma e del Senato. Il suo contrario è l'apoteosi, che implica l'assunzione di onori divini dopo la morte.
 • Damnatio memoriae (latinsky zatracení památky) znamenalo ve starověkém Římě odsouzení památky osoby. Byla vyhlašována například po smrti císařů, kteří se nějak provinili, většinou jejich nástupci. Následně byla odstraněna jejich jména ze všech nápisů a portréty ze všech veřejných památníků. Často se stávalo, že bývaly přetesány obličeje jejich soch nebo přemalovány jejich malířské portréty.Takto byli po své smrti potrestáni například císařové Domitianus nebo Geta.
 • Damnatio memoriae adalah sebuah frasa Latin yang berarti "pengutukan memori," dalam arti dihilangkan dari ingatan orang. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan dan hukuman yang dapat diberikan oleh Senat Romawi atas orang-orang yang dianggap berkhianat atau siapapun dianggap telah mempermalukan Kekaisaran Romawi.
 • Damnatio memoriae (Latijn: "vervloeking van de nagedachtenis") is een term voor het onteren van een dode door het wegnemen van de herinnering aan die persoon uit de collectieve herinnering. Vormen van dergelijke ontering zijn bekend sinds de tijd van de Akkadiërs. De Romeinse senaat kon deze maatregel gebruiken tegen verraders of afvalligen van de staat.De Romeinse senaat kon verschillende juridische technieken toepassen tegen overleden verraders of afvalligen aan de staat: memoriam damnare (in nagedachtenis vervloeken) memoriam condemnare (veroordelen) memoriam accusare (beschuldigen) memoriam abolere (vernietigen) memoriam eradere (uitwissen)De bedoeling van de straf (en de letterlijke betekenis van de formule) bestond erin om elke aanwijzing dat de persoon in kwestie had geleefd, te vernietigen, alsof deze nooit geleefd had. Zo kon men alsnog de eer van Rome redden. In een samenleving waar eer en sociaal vertoon centraal stonden en waar het respect (die uit moest gaan van de trots van een Romeinse burger) de basisvoorwaarde was, was deze straf misschien wel de ergste die een persoon kon overkomen.De uitvoering van deze straf was het best zichtbaar bij de dood van twee gehate keizers in de 1ste eeuw n. Chr.: Caligula (regeerde van 37-41) en Nero (regeerde van 54-68). Andere voorbeelden onder Romeinse keizers zijn de damnatio memoriae van Commodus, die van Geta door zijn broer Caracalla en die van Domitianus (regeerde van 81-96).De meest gangbare methode van damnatio memoriae was het verwijderen van de naam uit archieven, waarop de eretitels stonden die de persoon had bekleed (deze archieven werden memoria genoemd, vandaar de naam: damnatio (verdoemenis) memoriae (genitief: van de herinnering). Bij zeer bekende personen (zoals de Romeinse keizers Caligula en Nero) werden hun standbeelden vernietigd en hun namen van de openbare gebouwen verwijderd.In Venetië werd in 1355 Marino Faliero, de 53ste Doge van Venetië, tot de damnatio memoriae veroordeeld na een mislukte staatsgreep.Een modern voorbeeld van het concept damnatio memoriae was het verwijderen van portretten, boeken en andere sporen van tegenstanders van Stalin.
 • Damnatio memoriae is the Latin phrase literally meaning "damnation of memory" in the sense of a judgment that a person must not be remembered. It was a form of dishonor that could be passed by the Roman Senate upon traitors or others who brought discredit to the Roman State. The intent was to erase someone from history, a task somewhat easier in ancient times, when documentation was much sparser.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 521974 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9050 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 62 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109940489 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La damnatio memoriæ est à l'origine un ensemble de condamnations post mortem à l'oubli utilisée dans la Rome antique. Par extension le mot est utilisé pour toutes condamnations post mortem.
 • Damnatio memoriae (łac. potępienie pamięci) – procedura usunięcia z dokumentów i pomników imienia i zniszczenia wizerunków osoby skazanej na zapomnienie.
 • ダムナティオ・メモリアエ(ラテン語: Damnatio Memoriae)とは、古代ローマで元老院がその支配体制へ反逆した人物に対して行った措置を指す。その対象は古代ローマ人全般に及び、少なくとも2名の皇帝がダムナティオ・メモリアエを受けたことが判っている。なお、日本語の訳は「記憶の破壊」または「(死後の)名声の破壊」等。
 • Damnatio memoriae é a frase em latim que quer dizer "danação da memória", no sentido de remover da lembrança. Na Roma Antiga, era uma forma de desonra que podia ser passada pelo senado a traidores ou outros que trouxessem vergonha ao Estado romano.
 • 담나티오 메모리아이(라틴어: Damnatio memoriae)는 라틴어로 기록 말살을 뜻하며, 특정한 사람이 기억되어서는 안 된다는 형벌을 뜻한다. 로마 원로원에서 반역자나 로마에게 불명예를 끼친 자들에게 대해서 내리는 형벌이었다. 로마에 남겨져 있는 역사 기록, 모든 그림 및 조각상에 새겨진 이름이 지워져서 로마에 존재하지 않았던 사람처럼 취급받게 되었고, 이름을 공개적으로 언급하는 행위를 가급적으로 피하게 되었다. 고대에는 기록물의 종류가 적었기 때문에 특정인을 삭제하는 작업이 더 쉬웠다. 실제로는 삭제 과정이 완벽하게 진행되지 못했기 때문에 누군가가 지워졌다는 것을 확인할 수 있었다.
 • Damnatio memoriae, Latince bir deyim olup, tam olarak anlamı "Hatıranın Lanetlenmesi" ya da hatıradan çıkartma olgusudur. Onursuzlaştırmanın bir formu olup, Roma Senatosu'ndan vatan hainleri ya da Roma Devletinin itibarıyla oynayanlar için çıkartılabilir.
 • Damnatio memoriae è una locuzione in lingua latina che significa letteralmente condanna della memoria. Nel diritto romano indicava una pena consistente nella cancellazione della memoria di una persona e nella distruzione di qualsiasi traccia potesse tramandarla ai posteri. Si trattava di una pena particolarmente aspra riservata agli hostes, ossia ai nemici di Roma e del Senato. Il suo contrario è l'apoteosi, che implica l'assunzione di onori divini dopo la morte.
 • Damnatio memoriae (latinsky zatracení památky) znamenalo ve starověkém Římě odsouzení památky osoby. Byla vyhlašována například po smrti císařů, kteří se nějak provinili, většinou jejich nástupci. Následně byla odstraněna jejich jména ze všech nápisů a portréty ze všech veřejných památníků. Často se stávalo, že bývaly přetesány obličeje jejich soch nebo přemalovány jejich malířské portréty.Takto byli po své smrti potrestáni například císařové Domitianus nebo Geta.
 • Damnatio memoriae adalah sebuah frasa Latin yang berarti "pengutukan memori," dalam arti dihilangkan dari ingatan orang. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan dan hukuman yang dapat diberikan oleh Senat Romawi atas orang-orang yang dianggap berkhianat atau siapapun dianggap telah mempermalukan Kekaisaran Romawi.
 • Damnatio memoriae is the Latin phrase literally meaning "damnation of memory" in the sense of a judgment that a person must not be remembered. It was a form of dishonor that could be passed by the Roman Senate upon traitors or others who brought discredit to the Roman State. The intent was to erase someone from history, a task somewhat easier in ancient times, when documentation was much sparser.
 • Damnatio memoriae (Latijn: "vervloeking van de nagedachtenis") is een term voor het onteren van een dode door het wegnemen van de herinnering aan die persoon uit de collectieve herinnering. Vormen van dergelijke ontering zijn bekend sinds de tijd van de Akkadiërs.
 • Damnatio memoriae (lateinisch für „Verdammung des Andenkens“) bedeutet die Verfluchung und demonstrative Tilgung des Andenkens an eine Person durch die Nachwelt. Der Begriff bezieht sich vor allem auf Handlungen im Römischen Reich, ist selbst aber eine moderne Neuschöpfung.
 • Damnatio memoriae és una denominació moderna donada a la condemna oficial d'un emperador romà pel senat romà, mentre que el contrari era l'apoteosi (apotheosis).La pràctica de jutjar els regnats es va iniciar després de la mort de Juli Cèsar. Quan la successió era clara es pronunciava l'apoteosi de l'emperador, que volia dir que havia pujat al cel i era considerat un deu. El 54 Neró va tenir dificultats per obtenir la deïficació de son padrastre Claudi.
 • Damnatio memoriae latinezko esapidea da, oroimenaren kaltea esanahiakoa. Hildako baten ohorea zapuzteko era izan zen, batez ere traidoretzat jotzen zirenean. Helburua pertsona horren arrastoa bizitza publikotik ezabatzea zen, inoiz existitu ez balitz bezala, Erromaren ohorea gorde ahal izateko. Baliteke gizarte horretarako zigor gogorrena izana.Ospe txarreko enperadore askok zigor hori jaso zuten. Lehenengoak Kaligula izan zen. Neron, Komodo eta Getari ere damanatio memoriae eman zien Senatuak.
 • Damnatio memoriae (на латински: проклятие на паметта) е особена форма на посмъртно наказание, прилагана в Древен Рим към държавни престъпници — узурпатори на властта, участници в заговори и опетнили себе си императори. Неин израз е унищожаването на материални свидетелства за същестуването на престъпника — статуи, стенни и надгробни надписи, споменавания в закони и летописи, за да може паметта на престъпника да бъде изтрита.
 • Damnatio memoriae es una locución latina que significa literalmente 'condena de la memoria'. Era una práctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. Cuando el Senado Romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre.
 • Damnatio memoriae (лат. проклятие памяти) — особая форма посмертного наказания, применявшаяся в древнем Риме к государственным преступникам — узурпаторам власти, участникам заговоров, к запятнавшим себя императорам. Любые материальные свидетельства о существовании преступника — статуи, настенные и надгробные надписи, упоминания в законах и летописях — подлежали уничтожению, чтобы стереть память об умершем. Могли быть уничтожены и все члены семьи преступника (см.
 • A damnatio memoriae latin szakrális büntetés, szó szerinti jelentése: „az emlékezet elátkozása” (azaz kitörlése). A nyilvánvalóan mágikus gyökerekkel bíró eljárás haláluk után érte azokat, akiket a közösség haragja életükben nem érhetett utol.
rdfs:label
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio Memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • Damnatio memoriae
 • ダムナティオ・メモリアエ
 • 담나티오 메모리아이
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of