PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le délit d'initié est un délit boursier que commet une personne qui vend ou achète des valeurs mobilières en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres ; l'utilisation ou la communication d'éléments privilégiés peuvent permettre des gains illicites lors de transactions boursières, qui sont interdits par la règlementation de contrôle des marchés financiers.On dit d'une personne qu'elle est initiée soit en vertu de ses fonctions de direction d'une entreprise cotée en bourse, soit parce que, dans l'exercice de ses fonctions, elle est amenée à détenir des informations privilégiées.Le code des marchés financiers réglemente le délit d'initié en disposant que l'initié qui aura réalisé ou permis de réaliser sur le marché boursier, directement ou par personne interposée, une opération avant que le public ait connaissance des informations privilégiées, commet un délit.Le délit d'initié fait partie des situations couvertes par la Directive européenne sur les abus de marché. Aux États-Unis, l'une des plus grosses sanctions a été prononcée contre Michael Milken après la crise des caisses d'épargne américaines.
 • Men spreekt van handel met voorkennis als iemand aandelen of andere effecten koopt of verkoopt terwijl diegene meer informatie over de onderliggende waarde heeft dan de informatie die algemeen beschikbaar is.
 • Insider trading é a negociação de valores mobiliários baseada no conhecimento de informações relevantes que ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de auferir lucro ou vantagem no mercado.Vale lembrar o apontamento de João Luiz Coelho da Rocha, professor na PUC-RJ, em seu artigo "Algumas Mudanças na Lei Acionária", publicado na Revista de Direito Mercantil (p. 100):Constitui prática de insider trading, pois, o uso indevido de informações privilegiadas, vale dizer, a realização de operações no mercado a fim de obter vantagens e lucros a partir do conhecimento prévio exclusivo de informações relevantes.Comumente as informações são obtidas por algum empregado ou dirigente da empresa a que concerne a negociação, o qual age, assim, como insider.Tome-se como exemplo o caso da realização de um ato de concentração de mercado, como a fusão ou a incorporação de empresas. Nessa situação, um funcionário que trabalhe em uma das empresas envolvidas no processo e que saiba de antemão da operação poderá buscar auferir ganhos indevidos para si ou para outrem, por via da aquisição de ações ou outros papéis negociáveis no mercado, antes da divulgação pública do ato.
 • Con il termine inglese insider trading si intende la compravendita di titoli (valori mobiliari: azioni, obbligazioni, derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all'interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio (indicate come "informazioni privilegiate"). Simili informazioni, per la loro natura, permettono ai soggetti che ne fanno utilizzo di posizionarsi su un piano privilegiato rispetto ad altri investitori del medesimo mercato. In questo senso si parla anche di asimmetria informativa.L'insider trading in senso stretto è per questo considerato reato.
 • Insider trading je anglický výraz pro obchodování akcií či jiných cenných papírů korporace někým, kdo má o této korporaci neveřejné informace (například doposud nezveřejněnou hospodářskou bilanci, investiční záměry, informace o akvizicích či fúzích s jinými firmami, atp.). Insider trading je implicitně definován a chápán jako případ, kdy s cennými papíry korporace obchodují lidé znalí informací o ní ve větší míře než veřejně známé (například její zaměstnanci, podílníci, klíčoví lidé jejího managementu a exekutivy). Nicméně v médiích často dochází k posunu tohoto významu a ty jako insider trading označují odcizení informací zneužitelné na podílovém trhu nebo trhu cenných papírů pro tu kterou korporaci.Insider trading je obchod s firemními akciemi nebo jinými cennými papíry (např. dluhopisy nebo opcemi na akcie), ve kterém mají jedinci potenciální přístup k neveřejným informacím o společnosti. Ve většině zemí je dovoleno, aby s nimi obchodovali interní zaměstnanci podniku, jako jsou vedoucí pracovníci, klíčoví zaměstnanci, ředitelé nebo velcí akcionáři. Obchodování probíhá tak, aby tito lidé nezneužili neveřejných informací. Tento termín se často používá v situaci, ve které insider nebo příbuzná strana obchoduje, na základě neveřejných informací získaných během výkonu povolání, u dané společnosti. Výraz lze použít také pro situaci, kdy je prolomen důvěrný vztah, nebo když neveřejné informace byly zneužity samotnou společností.Podle soudnictví ve Spojených státech a několika dalších zemí. Obchody, které byly uskutečněné vedoucími pracovníky, klíčovými zaměstnanci, řediteli nebo významnými akcionáři (v USA je to osoba, která vlastní minimálně 10 % kmenových akcií), musí být zveřejněny nebo oznámeny regulačním orgánům obvykle do několika dnů od uskutečnění obchodu. Mnoho investorů si prohlíží tyto zprávy v naději, že napodobování těchto obchodů bude ziskové. Zatímco „legální“ insider trading není založen na neveřejných informacích, někteří investoři nicméně věří, že firemní insideři mohou mít lepší přehled o “zdraví“ společnosti a že jejich obchodování zprostředkovává důležité informace.Všeobecně je uznávaná teorie, že insider trading emitentům cenných papíru zvedá cenu kapitálu, což vede k poklesu celkového ekonomického růstu.
 • Insider trading is the trading of a public company's stock or other securities (such as bonds or stock options) by individuals with access to non-public information about the company. In various countries, insider trading based on inside information is illegal. This is because it is seen as unfair to other investors who do not have access to the information.The authors of one study claim that illegal insider trading raises the cost of capital for securities issuers, thus decreasing overall economic growth. However, some economists have argued that insider trading should be allowed and could, in fact, benefit markets. Noted economist Milton Friedman has been quoted as saying "You want more insider trading, not less".Trading by specific insiders, such as employees, is commonly permitted as long as it does not rely on material information not in the public domain. However most jurisdictions require such trading be reported so that these can be monitored. In the United States and several other jurisdictions, trading conducted by corporate officers, key employees, directors, or significant shareholders must be reported to the regulator or publicly disclosed, usually within a few business days of the trade.The rules around insider trading are complex and vary significantly from country to country and enforcement is mixed. The definition of insider can be very wide and may not only cover insiders themselves but also any person related to them such as brokers, associates and even family members. Any person who becomes aware of non-public information and trades on that basis may be guilty.
 • Insiderhandel bedeutet die Verwendung von Insiderinformationen für Börsengeschäfte und ist ein Begriff des Finanzmarkts, speziell des Aktienmarkts. Insiderhandel ist in Deutschland und den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Straftat.
 • 내부자 거래는 특정 기업의 직무 또는 지위를 맡은 사람이 기업 내부 정보를 이용하여 자기 회사의 주식을 거래하는 행위이다. 이러한 거래로 부당이익을 취할 수 있기 때문에 대부분의 국가에서는 이를 범죄로서 처벌한다. 대한민국에서는 금융감독원이 이에 대한 단속활동을 하고 있다.
 • Инсайдерская торговля — это торговля акциями или другими ценными бумагами (например, облигациями или опционами на акции) частными лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации об эмитенте указанных ценных бумаг (инсайдерами).В большинстве стран торговые операции инсайдеров компаний — членов правлений, сотрудников на ключевых должностях, директоров, крупных акционеров — могут быть законными. Они не предполагают использования доступа к непубличной информации. Тем не менее, это понятие часто используется в отношении случаев, когда сделки инсайдеров или связанных с ними людей основываются на непубличной информации, полученной в ходе выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей или добытой иным способом в нарушение доверительных соглашений, либо украденной у компании.В США и нескольких других правопорядках данные по трейдинговым операциям, которые совершают служащие, ключевые сотрудники, директора и крупные акционеры компании (в США к ним относятся владельцы десяти и более процентов капитала компании), должны быть предоставлены регулятору или раскрыты в публичной форме. Данная информация раскрывается обычно в течение нескольких дней после сделки. Многие инвесторы следуют сводкам таких инсайдерских сделок в надежде на то, что заключение похожих сделок будет прибыльным. «Законный» трейдинг инсайдеров не может быть основан на использовании непубличной информации. Тем не менее, некоторые инвесторы полагают, что корпоративные инсайдеры в большей степени осведомлены о состоянии дел в своих компаниях (если не вдаваться в подробности) и что их сделки отражают важную информацию. Например, перед выходом на пенсию топ-менеджер компании продает ее акции, а если сотрудники этой компании уверенны в успешности компании, то они покупают акции, которые продает выходящий на пенсию топ-менеджер.Считается, что незаконный трейдинг инсайдеров увеличивает стоимость капитала, привлекаемого эмитентом посредством выпуска ценных бумаг, тем самым происходит замедление экономического роста.
 • Insider trading (lub insider dealing) – transakcje papierami wartościowymi notowanymi na rynku giełdowym danej spółki dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki i wykorzystujące te informacje do osiągnięcia prywatnego zysku.
 • 内部者取引(ないぶしゃとりひき)またはインサイダー取引(インサイダーとりひき、insider trading)とは、各国の証券規制において禁止される、証券の発行者の関係者によって行われる当該証券の取引。
 • Perdagangan orang dalam adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, perdagangan orang dalam bisa dilakukan dan sah menurut hukum, namun istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 122156 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19860 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106103049 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le délit d'initié est un délit boursier que commet une personne qui vend ou achète des valeurs mobilières en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres ; l'utilisation ou la communication d'éléments privilégiés peuvent permettre des gains illicites lors de transactions boursières, qui sont interdits par la règlementation de contrôle des marchés financiers.On dit d'une personne qu'elle est initiée soit en vertu de ses fonctions de direction d'une entreprise cotée en bourse, soit parce que, dans l'exercice de ses fonctions, elle est amenée à détenir des informations privilégiées.Le code des marchés financiers réglemente le délit d'initié en disposant que l'initié qui aura réalisé ou permis de réaliser sur le marché boursier, directement ou par personne interposée, une opération avant que le public ait connaissance des informations privilégiées, commet un délit.Le délit d'initié fait partie des situations couvertes par la Directive européenne sur les abus de marché.
 • Men spreekt van handel met voorkennis als iemand aandelen of andere effecten koopt of verkoopt terwijl diegene meer informatie over de onderliggende waarde heeft dan de informatie die algemeen beschikbaar is.
 • Insiderhandel bedeutet die Verwendung von Insiderinformationen für Börsengeschäfte und ist ein Begriff des Finanzmarkts, speziell des Aktienmarkts. Insiderhandel ist in Deutschland und den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Straftat.
 • 내부자 거래는 특정 기업의 직무 또는 지위를 맡은 사람이 기업 내부 정보를 이용하여 자기 회사의 주식을 거래하는 행위이다. 이러한 거래로 부당이익을 취할 수 있기 때문에 대부분의 국가에서는 이를 범죄로서 처벌한다. 대한민국에서는 금융감독원이 이에 대한 단속활동을 하고 있다.
 • Insider trading (lub insider dealing) – transakcje papierami wartościowymi notowanymi na rynku giełdowym danej spółki dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki i wykorzystujące te informacje do osiągnięcia prywatnego zysku.
 • 内部者取引(ないぶしゃとりひき)またはインサイダー取引(インサイダーとりひき、insider trading)とは、各国の証券規制において禁止される、証券の発行者の関係者によって行われる当該証券の取引。
 • Инсайдерская торговля — это торговля акциями или другими ценными бумагами (например, облигациями или опционами на акции) частными лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации об эмитенте указанных ценных бумаг (инсайдерами).В большинстве стран торговые операции инсайдеров компаний — членов правлений, сотрудников на ключевых должностях, директоров, крупных акционеров — могут быть законными. Они не предполагают использования доступа к непубличной информации.
 • Insider trading is the trading of a public company's stock or other securities (such as bonds or stock options) by individuals with access to non-public information about the company. In various countries, insider trading based on inside information is illegal.
 • Perdagangan orang dalam adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut.
 • Con il termine inglese insider trading si intende la compravendita di titoli (valori mobiliari: azioni, obbligazioni, derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all'interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio (indicate come "informazioni privilegiate").
 • Insider trading je anglický výraz pro obchodování akcií či jiných cenných papírů korporace někým, kdo má o této korporaci neveřejné informace (například doposud nezveřejněnou hospodářskou bilanci, investiční záměry, informace o akvizicích či fúzích s jinými firmami, atp.).
 • Insider trading é a negociação de valores mobiliários baseada no conhecimento de informações relevantes que ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de auferir lucro ou vantagem no mercado.Vale lembrar o apontamento de João Luiz Coelho da Rocha, professor na PUC-RJ, em seu artigo "Algumas Mudanças na Lei Acionária", publicado na Revista de Direito Mercantil (p.
rdfs:label
 • Délit d'initié
 • Handel met voorkennis
 • Insider trading
 • Insider trading
 • Insider trading
 • Insider trading
 • Insider trading
 • Insider trading
 • Insiderhandel
 • Инсайдерская торговля
 • 内部者取引
 • 내부자 거래
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of