Le terme délinquance juvénile désigne un comportement légal, ou pas, d'un enfant ou d'un adolescent. La plupart des systèmes judiciaires, tant occidentaux que non-européens (par exemple, le droit égyptien) appliquent des procédures judiciaires particulières pour traiter les délits des jeunes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le terme délinquance juvénile désigne un comportement légal, ou pas, d'un enfant ou d'un adolescent. La plupart des systèmes judiciaires, tant occidentaux que non-européens (par exemple, le droit égyptien) appliquent des procédures judiciaires particulières pour traiter les délits des jeunes. Dans le système pénal français ce sont l'Établissement pénitentiaire pour mineurs ou le Centre éducatif fermé.En France la responsabilité pénale est personnelle et n'a aucune limite d'âge, elle fait néanmoins appel à la notion de discernement. À partir de 10 ans, l'enfant peut faire l'objet de mesures éducatives. La sanction pénale dont l'incarcération peut intervenir à partir de l'âge de 13 ans. Le juge pour enfants qui traite des affaires judiciaires concernant les mineurs a été créé en France en 1945. La forme de délinquance qui préoccupe le plus depuis toujours le politique c'est l'organisation en bande (ou gang) pour commettre des délits, et ce dans l'ensemble des pays occidentaux. Parmi les délinquants, nombreux sont ceux qui souffrent de trouble mentaux et ne sont pas nécessairement diagnostiqués. Un diagnostic plus précoce servirait à modifier leur comportement [réf. nécessaire].
 • Ювена́льная юсти́ция (лат. juvenālis — юношеский; лат. jūstitia — правосудие) — правовая основасистемы[⇨] учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.
 • Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.
 • 非行少年(ひこうしょうねん juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。概論的知識を求める者は、「少年保護手続#非行少年」を参照されたい。以下、非行少年という概念に関する議論を概観する。
 • Ювенална юстиция - (англ. juvenile justice system), на руски: Ювенальная юстиция. Зародишът на идеята е бил - система от специализирани държавни органи и съответсващото им законодателство да служат при работата с непълнолетните нарушители на закона, включвайки в себе си съдѝлища, прокурори, служба за пробация и изправителни учреждения за непълнолетни.Впоследствие идеята се е изродила до "защита правата на детето", при това основната "защита" се проявява срещу родителите му и срещу семейството на детето. Законите за ЮЮ, приети в началото на 21-ви век, са по-строги към родителя от най-фашистките или комунистически законодателства в 20-ти век. Правото на родителя да отглежда и да възпитава децата си, се трансформира в задължение на родителя към държавата да отглежда дете физически и да ѝ го предоставя за възпитание и образование. Противниците на днешното ювенално законодателство твърдят, че законът, (или пакет от закони), има за основна идея да се позволи отнемане на дете от родителите му при неясни и субективни критерии. В ювеналното законодателство се въвежда презумпция за виновност на родителите. ЮЮ противоречи на конституциите на повечето страни, в това число и на българската (чл.47), противоречи и на конвенцията на ООН за правата на детето. "Детски съд" и "Детско правосъдие" - тази институция е съществена част от ЮЮ, основната ѝ задача е да ликвидира възможностите на родителите за справедлив процес при обжалване по съдебен път на административните действия на СС (Социалните служби). Обикновено ювеналното съдебно производство е едноинстанционно, или пък същите съдии се произнасят и по обжалването. В създадената юридическа "дуелна ситуация": думата на родителите срещу тази на СС. В 99% от случаите съдът взима под внимание докладите на СС, тъй като те са "безпристрастни експерти", напълно игнорирайки показанията на родителите. Интересен юридически прецедент има в Русия. Там родителските организации блокираха приемането на пакет ЮЮ закони. Въпреки това СС въведоха ювенални практики, в пълен разрез с конституцията и законите на страната. Според сега действащото законодателство в Русия дете може да бъде изведено от семейството само "при непосредствена опасност за живота му". Вероятно законодателя си е представял съвсем други неща, но сега по този член от закона се изземват деца дори и ако няма достатъчно портокали в семейния хладилник. Друг характерен момент в ювеналната юстиция, който я разобличава като корупционна практика, е че не се залагат механизми и критерии за проследяване на състоянието на детето при приемните родители или осиновители. Веднъж, щом детето е отнето от родителите, СС престават да се интересуват от неговата съдба. Наскоро, след бурни протести от страна на граждански движения, руските власти потърсиха 1260 деца на възраст до 3 години, отнети от родителите им от Волгоградска област и предадени за осиновяване в Италия. Италианските следователи намериха само 5(пет) деца. Без съмнение огромната част от всички останали дечица е имала нерадостна съдба. Първия етап от въвеждането на ЮЮ, започва с масиран агресивен черен ПиаР срещу семейството и традиционните семейни ценности. Заглавия като "бум на децата отглеждани в краварници", "всяко трето дете малтретирано в къщи", "повечето от децата познават насилниците си" изобилстват в пресата и средствата за пропаганда. Проследявайки парите, с които се финансира тази негативна пропагандна кампания във всяка от страните, приели ЮЮ, се достига до едни и същи глобални организации, известни с дейността си по сексуално обучение и образование на подрастващи.В България има няколко обществени организации, декларирали неодобрението си към ЮЮ и активно противопоставящи се на опитите тя (ЮЮ) да бъде въведена в страната. Една от най-компетентните на експертно, педагогическо и юридическо ниво е Национална Мрежа на Родителите (НМР - www.nmr.bg)Ако опитите на родителските организации да блокират приемането на ювеналния закон (в България - "закон за детето") се провалят, Министерството на труда и социалното политика (МТСП) следва да внесе проекта за закон за детето в НС до м. Май 2012г.
 • La delincuencia juvenil hace referencia a los delitos cometidos por los menores de edad. La mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos judiciales ad hoc, como los tribunales de menores, prevén determinadas especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercitivos específicos para su represión, como los centros juveniles de detención.Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los medios como un indicador del estado general de la moral y el orden público en un país y, en consecuencia, pueden ser fuente de alarma y de pánico moral.Como la mayoría de los tipos de delitos, los crímenes cometidos por jóvenes se han incrementado desde mediados del siglo XX.Existen múltiples teorías sobre las causas de los crímenes juveniles, considerados especialmente importantes dentrode la criminología. Esto es así, porque el número de crímenes cometidos crece enormemente entre los quince y los veinticinco años. En segundo lugar, cualquier teoría sobre las causas de la delincuencia deberá considerar los crímenes juveniles, ya que los criminales adultos probablemente habrán tenido un comienzo en la delincuencia cuando eran jóvenes. Por otra parte, otro posible origen de la delincuencia juvenil son problemas como la esquizofrenia, trastornos conductistas/mentales, estrés postraumático, trastorno de conducta o trastorno bipolar.
 • Dit artikel behandelt het jeugdstrafrecht zoals dat in Nederland wordt toegepast.
 • A delinquência juvenil refere-se aos atos criminosos cometidos por menores de idade. Muitos países possuem procedimentos legais e punições diferentes (no geral mais atenuados) aos delinquentes juvenis, em relação a criminosos maiores de idade.A delinquência juvenil, só pelo fato de ter como base os jovens, também vê-se como causas, o abandono dos familiares.Os jovens por não encontrarem o que no seio familiar não têm, partem para a rua procurando coisas que no qual irão se apoderar. Em alguns casos eles acabam por prejudicar a sociedade.
 • 소년 비행(少年非行)은 소년이 행하는 그릇된 행위를 말하며, '소년'과 그 '비행'에 관여하는 각 학문분야별로 갖가지 정의가 있다.
 • Juvenile delinquency, also known as juvenile offending, or youth crime, is participation in illegal behavior by minors (juveniles) (individuals younger than the statutory age of majority). Most legal systems prescribe specific procedures for dealing with juveniles, such as juvenile detention centers, and courts. A juvenile delinquent is a person who is typically under the age of 18 and commits an act that otherwise would have been charged as a crime if they were an adult. Depending on the type and severity of the offense committed, it is possible for persons under 18 to be charged and tried as adults.In recent years in the US the average age for first arrest has dropped significantly, and younger boys and girls are committing crimes. Between 60–80% percent of adolescents, and pre-adolescents engage in some form of juvenile offense. These can range from status offenses (such as underage smoking), to property crimes and violent crimes. The percent of teens who offend is so high that it would seem to be a cause for worry. However, juvenile offending can be considered normative adolescent behavior. This is because most teens tend to offend by committing non-violent crimes, only once or a few times, and only during adolescence. It is when adolescents offend repeatedly or violently that their offending is likely to continue beyond adolescence, and become increasingly violent. It is also likely that if this is the case, they began offending and displaying antisocial behavior even before reaching adolescence.
 • La delinquenza minorile si riferisce all'insieme di comportamenti devianti ed illegali compiuti da persone minorenni. Molti sistemi giudiziari prescrivono specifiche procedure nei riguardi dei giovani come ad es. la custodia cautelare presso i centri di detenzione. La definizione di delinquente minorenne è di poco diversa da quella utilizzata per gli adulti. Se questi è una persona che commette un atto o un fatto appositamente previsto dal codice penale, il giovane delinquente è una persona, generalmente minore di 18 anni, che commette un atto o un fatto che non potrebbe essere imputato come reato, se fosse stato adulto. In altri casi, l'eziologia criminale per questo categoria di devianza è sottesa alla salute mentale o al Disturbo post traumatico da stress o alla Sindrome bipolare, che sono diagnosticate come condotta deviante.
 • In Deutschland werden alle Straftaten von registrierten Tatverdächtigen im Altersbereich von 8 bis 21 Jahren polizeilich unter dem Begriff Jugendkriminalität subsumiert. Ausgenommen hiervon sind Übertretungen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3889027 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11865 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109456626 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le terme délinquance juvénile désigne un comportement légal, ou pas, d'un enfant ou d'un adolescent. La plupart des systèmes judiciaires, tant occidentaux que non-européens (par exemple, le droit égyptien) appliquent des procédures judiciaires particulières pour traiter les délits des jeunes.
 • Ювена́льная юсти́ция (лат. juvenālis — юношеский; лат. jūstitia — правосудие) — правовая основасистемы[⇨] учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.
 • Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.
 • 非行少年(ひこうしょうねん juvenile delinquent)とは、日本の少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せていう。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが(他に、同法6条1項も「審判に付すべき少年」という表現を用いている。)、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請(同法6条の7第2項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。概論的知識を求める者は、「少年保護手続#非行少年」を参照されたい。以下、非行少年という概念に関する議論を概観する。
 • Dit artikel behandelt het jeugdstrafrecht zoals dat in Nederland wordt toegepast.
 • 소년 비행(少年非行)은 소년이 행하는 그릇된 행위를 말하며, '소년'과 그 '비행'에 관여하는 각 학문분야별로 갖가지 정의가 있다.
 • In Deutschland werden alle Straftaten von registrierten Tatverdächtigen im Altersbereich von 8 bis 21 Jahren polizeilich unter dem Begriff Jugendkriminalität subsumiert. Ausgenommen hiervon sind Übertretungen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten.
 • La delinquenza minorile si riferisce all'insieme di comportamenti devianti ed illegali compiuti da persone minorenni. Molti sistemi giudiziari prescrivono specifiche procedure nei riguardi dei giovani come ad es. la custodia cautelare presso i centri di detenzione. La definizione di delinquente minorenne è di poco diversa da quella utilizzata per gli adulti.
 • Juvenile delinquency, also known as juvenile offending, or youth crime, is participation in illegal behavior by minors (juveniles) (individuals younger than the statutory age of majority). Most legal systems prescribe specific procedures for dealing with juveniles, such as juvenile detention centers, and courts. A juvenile delinquent is a person who is typically under the age of 18 and commits an act that otherwise would have been charged as a crime if they were an adult.
 • La delincuencia juvenil hace referencia a los delitos cometidos por los menores de edad. La mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos judiciales ad hoc, como los tribunales de menores, prevén determinadas especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercitivos específicos para su represión, como los centros juveniles de detención.Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos.
 • Ювенална юстиция - (англ. juvenile justice system), на руски: Ювенальная юстиция.
 • A delinquência juvenil refere-se aos atos criminosos cometidos por menores de idade. Muitos países possuem procedimentos legais e punições diferentes (no geral mais atenuados) aos delinquentes juvenis, em relação a criminosos maiores de idade.A delinquência juvenil, só pelo fato de ter como base os jovens, também vê-se como causas, o abandono dos familiares.Os jovens por não encontrarem o que no seio familiar não têm, partem para a rua procurando coisas que no qual irão se apoderar.
rdfs:label
 • Délinquance juvénile
 • Delincuencia juvenil
 • Delinquenza minorile
 • Delinquência juvenil
 • Jeugdstrafrecht (Nederland)
 • Jugendkriminalität
 • Juvenile delinquency
 • Kenakalan remaja
 • Ювенална юстиция
 • Ювенальная юстиция
 • 非行少年
 • 소년 비행
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of