Les décrets du président de la République (dekrety presidenta republiky), plus connus sous le terme de décrets Beneš sont des décrets promulgués par Edvard Beneš, alors président du Gouvernement en exil tchécoslovaque, en l'absence de ratification par le parlement tchécoslovaque dissous.Les décrets Beneš, lorsqu’ils sont évoqués, le sont en premier lieu en ce qui concerne l’expropriation et l’expulsion des Allemands des Sudètes et d'une partie des Hongrois de Slovaquie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les décrets du président de la République (dekrety presidenta republiky), plus connus sous le terme de décrets Beneš sont des décrets promulgués par Edvard Beneš, alors président du Gouvernement en exil tchécoslovaque, en l'absence de ratification par le parlement tchécoslovaque dissous.Les décrets Beneš, lorsqu’ils sont évoqués, le sont en premier lieu en ce qui concerne l’expropriation et l’expulsion des Allemands des Sudètes et d'une partie des Hongrois de Slovaquie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
 • I Decreti Beneš, ufficialmente, in lingua ceca dekrety presidenta republiky, in italiano Decreti del presidente della repubblica, sono una serie di leggi emanate da Edvard Beneš che era, durante la seconda guerra mondiale, presidente in esilio della Cecoslovacchia occupata. In assenza della ratifica da parte del Parlamento cecoslovacco, le leggi venivano emendate dal governo cecoslovacco in esilio. I Decreti Beneš sono le prime leggi che ratificano l'esproprio dei beni e l'espulsione dei Tedeschi dei Sudeti e degli Ungheresi di Slovacchia dai territori della Cecoslovacchia.I decreti possono essere divisi in 3 gruppi:1940-1944: decreti ratificati durante il governo in esilio a Londra, riguardanti soprattutto la formazione del governo in esilio, l'esercito e la sua formazione1943-1945: organizzazione del controllo dei territori della Cecoslovacchia liberataFine 1945: decreti finalizzati all'espulsione delle minoranze tedesche e magiare.
 • Decrees of the President of the Republic (Czech: Dekrety presidenta republiky), more commonly known as the Beneš decrees, were a series of laws drafted by the Czechoslovak government-in-exile in the absence of the Czechoslovak parliament during the German occupation of Czechoslovakia in World War II. They were issued by President Edvard Beneš between 21 July 1940 and 27 October 1945 and retroactively ratified by the Interim National Assembly of Czechoslovakia on 6 March 1946.The historical significance of the decrees, currently the subject of debate, is best known for the parts that dealt with the status of ethnic Germans, Hungarians and traitors in postwar Czechoslovakia. These decrees facilitated Article 12 of the Potsdam Agreement by laying national legal framework for loss of citizenship and expropriation of property of approximately three million Germans and Hungarians from lands that, for some, had been settled by their ancestors as far back as their invitation from the Czech king Otokar II in the 13th century or the Hungarian conquest of the Carpathian Basin at the turn of the 9th and 10th centuries.
 • Onder de naam Beneš-decreten zijn 143 Decreten van de president van de republiek (Tsjechisch: Dekrety presidenta republiky) bekend die zijn uitgevaard door de Tsjechoslowaakse regering onder Edvard Beneš tot de benoeming van de voorlopige Nationale Vergadering op 21 oktober 1945. Deze decreten werden door de provisorische Nationale Vergadering van 28 maart 1946 geratificeerd.Acht van de 143 decreten vormden de basis voor de etnische zuivering die Tsjechoslowakije na de Tweede Wereldoorlog doorvoerde. Bij deze etnische zuivering werden 3 miljoen Duitsers en Hongaren onteigend en uit Tsjechoslowakije verdreven.Onder de bepalingen van de decreten vielen de volgende groepen: degenen die zich bij de laatste Tsjechoslowaakse volkstelling van 1930 hadden aangegeven Duitser of Hongaar te zijn; degenen die door het Verdrag van München in 1938 op grond van de annexatie van hun woonplaatsen, in het Duitse Rijk waren komen te wonen en daar het Duitse staatsburgerschap was opgelegd; degenen die tussen 1938 en 1945 wonend op het grondgebied van het toen opgeheven Tsjechoslowakije, in het Protectoraat Bohemen en Moravië en de Republiek Slowakije, het Duitse staatsburgerschap hadden aangenomen.De decreten gingen uit van een collectieve schuld op etnische en meer specifiek op taalbasis en troffen dus ook Duitstalige antifascisten en Joden. Zij konden een aanvraag indienen om te mogen blijven en moesten daarvoor hun onschuld en loyaliteit aan Tsjechoslowakije bewijzen in gepleegd actief verzet tegen de Duitse autoriteiten. De Joden die bij de volkstelling van 1930 hadden aangegeven Duitser te zijn vielen weliswaar ook onder de bepalingen van de Beneš-decreten, maar op 13 september 1946 werd na internationaal protest een uitzondering ingelast voor degenen die onder de Neurenberger rassenwetten als Jood golden. Ook etnische Tsjechen die in de door Duitsland, in 1938, geannexeerde gebieden (het Sudetenland) woonden en zich er op beriepen dat zij gedwongen waren geweest om de Duitse nationaliteit aan te nemen, konden herstel van hun Tsjechische nationaliteit aanvragen, en na te leveren bewijs dat zij niet hadden samengewerkt met Duitse autoriteiten, gevrijwaard worden van de bepalingen van de decreten.Naast de onteigening van vermogen verplichtten de decreten Duitsers en Hongaren tot het moment van hun uitwijzing ook tot dwangarbeid. Alle Duitse culturele en onderwijsorganisatis werden opgeheven en hun bezittingen geconfisqueerd, waaronder de Duitstalige hogescholen in Praag en Brno (Brünn). De Beneš-decreten zijn ook na de Fluwelen Revolutie niet herroepen, omdat een herroeping dan zou betekenen dat de verdrevenen en hun nakomelingen dan aanspraken konden gaan doen op achtergelaten bezit. Het Slowaakse parlement bekrachtigde op 20 september 2007 daarom de decreten, hetgeen door Sudetenduitsers in Duitsland en de Hongaarse minderheid in Slowakije tevergeefs werd aangeklaagd. De Tsjechische regering heeft voor haar ondertekening van het Verdrag van Lissabon van 2007 een extra bepaling afgedwongen waarin het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor Tsjechië buiten werking wordt verklaard ten aanzien van de onteigeningen in het kader van de Beneš-decreten.
 • Als Beneš-Dekrete werden im deutschsprachigen Raum jene 143 Dekrete des Präsidenten der Republik bezeichnet, die von der tschechoslowakischen Exilregierung in London und der Nachkriegsregierung in Prag während und in der Folge des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besetzung des Landes bis zur Ernennung der vorläufigen Nationalversammlung am 21. Oktober 1945 erlassen und von der provisorischen tschechoslowakischen Nationalversammlung am 28. März 1946 gebilligt wurden.Die oftmals verwendete Bezeichnung dieser Verordnungen als „Beneš-Dekrete“ ist vereinfachend, wenn nicht irreführend – die Dekrete des Staatspräsidenten wurden von der Exilregierung beziehungsweise der ersten Nachkriegsregierung Zdeněk Fierlingers insgesamt vorbereitet und nicht nur von Edvard Beneš selbst erlassen.
 • ベネシュ布告(チェコ語: Benešovy dekrety、スロバキア語: Benešove dekréty)とは、第二次世界大戦期にチェコスロバキア亡命政府が議会の採決なしに発令施行した一連の共和国大統領令(Dekrety presidenta republiky)の総称である。現在では戦後のチェコスロバキアにおけるドイツ人やハンガリー人の地位に関する大統領令を指すことが多い。
 • A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 elnöki rendelet. Gyakrabban csak azt a 13 jogszabályt nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. Az e dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott bánásmód összeegyeztethetetlen volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a nemzetközi jog általános elveivel, a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával továbbá a tulajdon sérthetetlenségének elvével. A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is jogrendje részének tekinti. A dekrétumok összeegyeztethetetlenek az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a szlovák parlament 2007-ben mégis megerősítette azok sérthetetlenségét.
 • Decretos de Beneš é um termo popular (oficialmente eles são chamados de Decretos do Presidente da República - dekrety presidenta republiky) para uma série de leis criadas pelo governo em exílio da Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial na ausência do parlamento tchecoslovaco. Hoje, o termo é mais freqüentemente utilizado para a parte dos decretos que lidam com o estatuto de alemães e húngaros na Tchecoslováquia do pós-guerra; estas provisões se tornaram símbolo de debates históricos sobre a expulsão dos alemães da Tchecoslováquia durante e após a Segunda Guerra Mundial e suas ramificações na política atual.
 • Beneş Kararnamesi (resmî adlandırılması ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi - dekrety presidenta republiky), II. Dünya Savaşı'nda Çekoslovakya Parlamentosu'nun yokluğunda yürürlüğe giren sürgündeki Çekoslovakya hükûmeti tarafında hazırlanmış bir dizi yasadır. (Ayrıntılı bilgi için: Nazi Almanyası kontrolündeki Çekoslovakya) Bugün, savaş sonrasında Çekoslovakya'da yaşayan etnik Alman ve Macarlar hakkında sıklıkla gündeme gelen bir kararnamedir. Beneş Kararnamesi sonrasında Almanların ve Macarların II. Dünya Savaşı'nda Çekoslovakya'dan sürülmesi nedeniyle günümüzde tarihsel tartışmalar için bir sembol ve bugün siyasetin içinde bulunan bir konu durumundadır.
 • Декре́ты Бе́неша (чеш. Benešovy dekrety) — 143 декрета, призванные обеспечить послевоенное конституционное устройство Чехословакии, принятые чехословацким правительством (включая период его существования в изгнании) во главе с президентом Эдвардом Бенешем в 1940—1945 гг. и ратифицированные парламентом Чехословакии в 1946 году. В настоящее время термин чаще всего применяется к ряду декретов о лишении гражданства и имущества немецкого и венгерского населения Чехословакии, что привело, в частности, к изгнанию немцев из Чехословакии.
 • Dekrety prezidenta republiky nebo též Benešovy dekrety je označení dekretů vydaných v exilu prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem během druhé světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa po dobu, kdy nebylo možné vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění.Prezident vydal ústavní dekrety s právní silou ústavních zákonů a dekrety, které mají sílu zákona. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno 98 dekretů prezidenta a 7 dekretů bylo dodatečně republikováno. Všechny ústavní dekrety a dekrety prezidenta republiky byly po válce, 5. března 1946, ratihabovány Prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. Ústavní dekrety byly prohlášeny za ústavní zákony, dekrety byly prohlášeny za zákony. Vedle dekretů o znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení centrálního plánování, všeobecné pracovní povinnosti mezi ně patří dekrety spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, ztráty československého státního občanství Němcům a Maďarům, zrušení německé university, německých vysokých škol technických.Ústavní soud potvrdil jejich platnost v době vzniku a jejich závaznost, tj. jimi nastolené změny zůstávají zachovány. Zkoumat, zda zůstávají platnou součástí českého právního řádu, odmítl, neboť jsou již právně neúčinné.
 • Dekrety Beneša (także: Dekrety Benesza, w jęz. czes. oficjalnie: Dekrety presidenta republiky, potocznie: Benešovy dekrety) – seria aktów prawnych wydanych przez rząd Republiki Czechosłowackiej na uchodźstwie w latach 1940-1945, w okresie niestnienia parlamentu podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej. Wszystkie dekrety otrzymywały kontrasygnatę prezydenta republiki Edvarda Beneša i stąd też powszechnie nazywane są Dekretami Benesza. Najbardziej znane z nich zostały wydane w 1945 roku i dotyczyły całkowitej konfiskacji mienia Niemców sudeckich oraz części Węgrów, pozbawienie ich obywatelstwa czechosłowackiego oraz przymusowego wysiedlenia ponad 3 milionów Niemców do amerykańskiej strefy okupacyjnej i Austrii oraz przeszło 100 tys. Węgrów na Węgry. Znaczenie dekretów jest przedmiotem ożywionej debaty historyków oraz znawców prawa międzynarodowego. Powraca także w debacie politycznej szczególnie w Bawarii wśród środowisk tzw. wypędzonych oraz na Węgrzech. Przez wiele lat Dekrety Benesza stanowiły główną przeszkodę w normalizacji stosunków pomiędzy Czechosłowacją, potem Czechami i Słowacją z jednej strony, a Niemcami i Węgrami z drugiej. Szczególnie ta część dekretów, która określała nowy status prawny zdecydowanej większości niemieckich i części węgierskich obywateli Czechosłowacji. Dekrety stanowiły podwaliny prawne pod przymusowe wysiedlenie Niemców sudeckich oraz Węgrów z ziem, na których mieszkali od wieków, stosując wobec nich zasady odpowiedzialności zbiorowej. Z wyjątkiem dwóch aktów prawnych, 89 dekretów razem z z przepisami wykonawczymi pozostaje w mocy zarówno w prawodawstwie Czech (nieprzerwanie od 1 stycznia 1993 r.), jak i Słowacji (odpowiednio). Oba państwa powstałe po rozpadzie Czechosłowacji utrzymują niezmienne stanowisko, że odwołanie dekretów stanowiłoby przekreślanie wyników II wojny światowej.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1177777 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16835 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 75 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111037394 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • :cs:Benešovy dekrety
prop-fr:wikisourceTitre
 • Décrets Beneš
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les décrets du président de la République (dekrety presidenta republiky), plus connus sous le terme de décrets Beneš sont des décrets promulgués par Edvard Beneš, alors président du Gouvernement en exil tchécoslovaque, en l'absence de ratification par le parlement tchécoslovaque dissous.Les décrets Beneš, lorsqu’ils sont évoqués, le sont en premier lieu en ce qui concerne l’expropriation et l’expulsion des Allemands des Sudètes et d'une partie des Hongrois de Slovaquie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
 • ベネシュ布告(チェコ語: Benešovy dekrety、スロバキア語: Benešove dekréty)とは、第二次世界大戦期にチェコスロバキア亡命政府が議会の採決なしに発令施行した一連の共和国大統領令(Dekrety presidenta republiky)の総称である。現在では戦後のチェコスロバキアにおけるドイツ人やハンガリー人の地位に関する大統領令を指すことが多い。
 • Beneş Kararnamesi (resmî adlandırılması ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi - dekrety presidenta republiky), II. Dünya Savaşı'nda Çekoslovakya Parlamentosu'nun yokluğunda yürürlüğe giren sürgündeki Çekoslovakya hükûmeti tarafında hazırlanmış bir dizi yasadır. (Ayrıntılı bilgi için: Nazi Almanyası kontrolündeki Çekoslovakya) Bugün, savaş sonrasında Çekoslovakya'da yaşayan etnik Alman ve Macarlar hakkında sıklıkla gündeme gelen bir kararnamedir.
 • Dekrety prezidenta republiky nebo též Benešovy dekrety je označení dekretů vydaných v exilu prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem během druhé světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa po dobu, kdy nebylo možné vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění.Prezident vydal ústavní dekrety s právní silou ústavních zákonů a dekrety, které mají sílu zákona.
 • Dekrety Beneša (także: Dekrety Benesza, w jęz. czes. oficjalnie: Dekrety presidenta republiky, potocznie: Benešovy dekrety) – seria aktów prawnych wydanych przez rząd Republiki Czechosłowackiej na uchodźstwie w latach 1940-1945, w okresie niestnienia parlamentu podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej. Wszystkie dekrety otrzymywały kontrasygnatę prezydenta republiki Edvarda Beneša i stąd też powszechnie nazywane są Dekretami Benesza.
 • I Decreti Beneš, ufficialmente, in lingua ceca dekrety presidenta republiky, in italiano Decreti del presidente della repubblica, sono una serie di leggi emanate da Edvard Beneš che era, durante la seconda guerra mondiale, presidente in esilio della Cecoslovacchia occupata. In assenza della ratifica da parte del Parlamento cecoslovacco, le leggi venivano emendate dal governo cecoslovacco in esilio.
 • Decretos de Beneš é um termo popular (oficialmente eles são chamados de Decretos do Presidente da República - dekrety presidenta republiky) para uma série de leis criadas pelo governo em exílio da Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial na ausência do parlamento tchecoslovaco.
 • Onder de naam Beneš-decreten zijn 143 Decreten van de president van de republiek (Tsjechisch: Dekrety presidenta republiky) bekend die zijn uitgevaard door de Tsjechoslowaakse regering onder Edvard Beneš tot de benoeming van de voorlopige Nationale Vergadering op 21 oktober 1945.
 • Декре́ты Бе́неша (чеш. Benešovy dekrety) — 143 декрета, призванные обеспечить послевоенное конституционное устройство Чехословакии, принятые чехословацким правительством (включая период его существования в изгнании) во главе с президентом Эдвардом Бенешем в 1940—1945 гг. и ратифицированные парламентом Чехословакии в 1946 году.
 • Als Beneš-Dekrete werden im deutschsprachigen Raum jene 143 Dekrete des Präsidenten der Republik bezeichnet, die von der tschechoslowakischen Exilregierung in London und der Nachkriegsregierung in Prag während und in der Folge des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besetzung des Landes bis zur Ernennung der vorläufigen Nationalversammlung am 21. Oktober 1945 erlassen und von der provisorischen tschechoslowakischen Nationalversammlung am 28.
 • Decrees of the President of the Republic (Czech: Dekrety presidenta republiky), more commonly known as the Beneš decrees, were a series of laws drafted by the Czechoslovak government-in-exile in the absence of the Czechoslovak parliament during the German occupation of Czechoslovakia in World War II.
 • A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 elnöki rendelet. Gyakrabban csak azt a 13 jogszabályt nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették.
rdfs:label
 • Décrets Beneš
 • Beneş Kararnamesi
 • Beneš decrees
 • Beneš-Dekrete
 • Beneš-decreten
 • Beneš-dekrétumok
 • Benešovy dekrety
 • Decreti Beneš
 • Decretos de Beneš
 • Dekrety Beneša
 • Декреты Бенеша
 • ベネシュ布告
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of