Le culture jamming, que l'on peut traduire en français par sabotage culturel ou détournement culturel, est l'acte de subvertir de l'intérieur le fonctionnement d'un média de masse existant, en usant de la même méthode de communication utilisée par ce média. Il peut prendre la forme d'un activisme satirique qui s'oppose généralement au mercantilisme commercial et aux vecteurs de l'image de marque.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le culture jamming, que l'on peut traduire en français par sabotage culturel ou détournement culturel, est l'acte de subvertir de l'intérieur le fonctionnement d'un média de masse existant, en usant de la même méthode de communication utilisée par ce média. Il peut prendre la forme d'un activisme satirique qui s'oppose généralement au mercantilisme commercial et aux vecteurs de l'image de marque. Utilisant la tactique de l'ironie, ces actes peuvent s'apparenter à une « guérilla des communications ». Le détournement culturel est parfois qualifié de « subversion des signes », de « guérilla sémiotique » ou d'« attentat sémiotique ». Souvent, les sabotages culturels visent à rendre visibles certains présupposés (politiques, sociaux) qui sous-tendent la culture commerciale. Différents mouvements activistes l'utilisent pour dénoncer ce qui est perçu comme une hégémonie de la culture marchande. Parmi leurs modes d'action : la réappropriation de logos, de slogans publicitaires et des codes d'une image de marque. D'autres fois, le détournement culturel s'apparente davantage à une pratique créative de l'ordre de la passion amateur (voir les fanfictions), sans porter de revendication politique ou de message protestataire.L'intention de ces pratiques de la ruse diffère de celle de l'appropriation artistique (qui est faite dans le but de produire une œuvre d'art, le plus souvent destinée à un marché de l'art) et du vandalisme (où destruction ou mutilation sont les buts premiers), bien que les résultats obtenus ne soient pas toujours si éloignés. Le sabotage culturel peut prendre des formes très variées : détournement publicitaire, canular médiatique, détournement de nom de domaine, bombardement Google, remix, mashup vidéo, hacking, slashing, piratages radios et télévisés, contre-surveillance vidéo.
 • Културно заглушаване (на английски: culture jamming - заглушаване, засечка) е тактика, използвана от различни социални движения, която цели да подрине и разруши основните механизми на масовите реклами и културата, налагана от големите корпорации. С тези си действия привържениците на културното заглушаване се надяват да видят промяна в поведението на хората и заемане на активни политически позиции. Според тях катализаторите на всяка социална промяна са шокът, срамът, гневът и страхът на потребителите.
 • Culture jamming (polskie odpowiedniki to „zagłuszanie fal kultury” czy "zagłuszanie kultury”) – indywidualistyczna postawa odwrotu od wszelkich form mentalności stadnej – włączając w to wszelkie ruchy kulturowe, polityczne czy społeczne. Z definicji culture jamming nie jest więc traktowane jako ruch. Zjawisko culture jamming trudno zdefiniowiać zarówno w odniesieniu do jakiegoś specyficznego politycznego stanowiska czy przekazu, jak i w odniesieniu do stanowiska czy przekazu kulturowego. Za wspólny wątek łączący różnorodne zjawiska culture jamming uznać można pragnienie wyśmiania czy zażartowania z homogenicznej natury kultury popularnej, często z użyciem niekonwencjonalnych form komunikacji czy interwencji w publiczne wydarzenia oraz w usankcjonowany dyskurs (geurilla communication).Culture jamming może być zdefiniowane jako ruch artystyczny, aczkolwiek również taka definicja nie obejmuje całego spektrum działań określanych tym terminem. Culture jamming charakteryzowane jest często jako forma działalności publicznej, będącej w opozycji do komercjalizmu oraz wszelkiej idei kreowania kultury korporacyjnej . Powyższa definicja jest jednak również zbyt wąska, aby objąć wszystkie działania określane jako culture jamming (definicja ta bardziej pasuje do zjawiska określanego jako subvertising). Culture jamming czasem wymaga transformacji mass mediów, aby ich własnymi środkami komunikacji w ironiczny bądź satyryczny sposób skomentować sposób ich działania.Do celów culture jammingu zaliczyć można: "Dobry ubaw" (i zachęcanie do tego innych) kosztem dominujących nurtów społecznych – zdaniem culture jammerów wielu z ich dostawców bierze siebie zbyt poważnie. Nawet sami culture jammerzy mogą się stać ofiarą „zakłócania”, jeśli ich działania stają się równie zinstytucjonalizowane i pozbawione humoru jak oryginalne obiekty zainteresowania culture jammingu. Rozbudzenie poczucia fascynacji najbliższym środowiskiem życia zainspirowane przez zamierzoną dwuznaczność technik culture jammingu, które w założeniu mają pobudzać zdolność do samorefleksji i niezależnego myślenia. Ukazywać sprzeczności między wizerunkami ikonicznymi, praktykami lub postawami, a realiami bądź postrzeganym jako negatywny aspektem danego przedmiotu, który stanowi obiekt zakłócania. Działania takie wykonywane są często w sferze symbolicznej, dzięki „przechwytywaniu” („detournement”) elementów popularnej ikonografii. „Przechwytywanie” funkcjonuje tu jako termin określający artystyczne, bądź społeczne działanie w którym wykorzystuje się te same środki, fragmenty bądź elementy ikonografii przedmiotu, dzieła sztuki, aby wytworzyć nowe dzieło, przedmiot, którego znaczenie często stoi w opozycji do znaczenia oryginału. Terminu „przechwytywanie” w podobnym znaczeniu używali członkowie Międzynarodówki Sytuacjonistycznej. Guy Debord, który nazywał "przechwytywanie" „płynnym językiem antyideologii” tak pisał o tej praktyce:„Przechwytywanie to przeciwieństwo cytowania, powoływania się na teoretyczny autorytet, który ulega nieuchronnie zafałszowaniu z chwilą, gdy przekształca się w cytat: fragment wyrwany z kontekstu, unieruchomiony, oddzielony od swej epoki – globalnego układu odniesienia – i od konkretnego stanowiska, trafnego lub błędnego, jakie zajmował względem tego odniesienia. (...) Przejawia się w komunikacji świadomej tego, że sama w sobie nie zawiera żadnej gwarancji, zwłaszcza ostatecznej.” Prowokowanie do zaangażowania obywatelskiego oraz nawiązywania więzi społecznych.Intecje culture jammerów można odróżnić (choć czasami intencje się pokrywają) od artystycznego przywłaszczenia (które odbywa się dla celów stricte artystycznych) oraz od wandalizmu (w przypadku, którego głównym zamiarem jest niszczenie), choć efekty działań wszystkich trzech aktywności są często trudne do odróżnienia. Niektóre prace street artowe bądź inne działania można zaliczyć do dwóch, a nawet trzech z powyższych kategorii.
 • Culture jamming, é um termo conotado com a pós-modernidade em uso desde o início dos anos 80, que através do activismo e da street art (apoiada numa semiótica de guerrilla ) põe em voga tecnicas de anticonsumismo, de forma a romper ou subverter a cultura mainstream.Os adbusters acreditam que o público tem o direito de responder às imagens que nunca pediram para ver. A culture jamming rejeita frontalmente a idéia de que o marketing – porque compra sua entrada nos nossos espaços públicos – deve ser aceite passivamente como um fluxo de informação unilateral. Culture jamming é um termo frequentemente conotado com a contracultura.
 • Culture Jamming ist eine Kunstform, die sich selbst als gegen die herkömmliche Werbung gerichtet versteht. Der Begriff wurde maßgeblich durch den Autor Kalle Lasn geprägt. Beim Culture Jamming werden Strategien und Formen, aber auch konkrete Beispiele aus der herkömmlichen Produktwerbung übernommen, karikiert und teils ins Absurde geführt. Es werden aber auch bewusst Inhalte mit einbezogen, die in der eigentlichen Werbung nicht vorkommen oder sogar von ihr überdeckt werden sollen. Ziel ist dabei meist eine Kritik der durch Werbung erzeugten Bilder und Meinungen, aber auch grundsätzlich der manipulativen Seite von Werbung. So entstehen vermeintliche Werbespots und Plakate, die die Sprache der Werbeindustrie perfekt beherrschen, ihre Semantik jedoch komplett umkehren. Vertreter des Culture Jamming bezeichnen sich selbst auch als Adbusters.Gegründet in Kanada, hat diese Art der Konsumkritik mittlerweile weltweit Anhänger. Seit der Erscheinung des Buches zur Jahrtausendwende haben sich die darin beschriebenen Methoden weiterentwickelt. Neben parodistischen Kurzvideos werden heute gerne Werbesujets und Logos verfremdet, online gestellt oder über Soziale Medien verbreitet. Kritik an Adbusters kommt von Markengegnern, die der Meinung sind, dass auch eine verfremdete Präsenz den Marken zusätzliche Aufmerksamkeit bringt, die eigentlich ungewollt ist.
 • Al concepto de culture jamming se le ha llamado atasco cultural o movimiento de resistencia a la hegemonía cultural, aunque hay quien prefiere definirlo como evasión individual de todas las formas de mentalidad de rebaño, o dirigidas, no pudiéndose de esta forma tratarse como un movimiento; es una forma individual de alejarse, inclusive, de movimientos sociales.Culture jamming no se define como una específica posición política o mensaje, ni siquiera como una posición cultural. El hilo común es principalmente ironizar sobre la naturaleza homogénea de la cultura popular. También en algún caso se le ha asociado con el concepto de guerrilla de la comunicación, ya que se opone al gobierno o a otros poderes.
 • Il culture jamming, traducibile in italiano con "sabotaggio culturale" (o anche con "interferenza culturale"), è una pratica contemporanea che mira alla contestazione dell'invasività dei messaggi pubblicitari veicolati dai mass media nella costruzione dell'immaginario della mente umana. La pratica del culture jamming consiste nella decostruzione dei testi e delle immagini dell'industria dei media attraverso la tecnica dello straniamento e del détournement, cioè lo spostamento di immagini e oggetti dalla loro collocazione abituale per inserirli in un diverso contesto semantico dove il loro significato risulti mutato, se non capovolto. Il risultato è in genere la trasmissione di un messaggio di critica radicale del sistema economico che avviene per mezzo dello stravolgimento del suo apparato ideologico-pubblicitario, nel tentativo di liberare l'individuo dal ruolo di ricevente passivo e indurlo a un consumo critico e consapevole del linguaggio dei media.Le pratiche del culture jamming affondano le proprie origini nelle azioni di "disturbo culturale" messe in atto dai situazionisti sin dalla fine degli anni cinquanta e in seguito adottate da altre correnti culturali come i neoisti e i plagiaristi. Il termine culture jamming fu coniato dalla rock band americana dei Negativland, che a partire dal 1983 creò alcuni cut-up musicali che comprendevano frammenti di jingle pubblicitari, notiziari televisivi e talk-show allo scopo di conferire loro un nuovo significato paradossale. Oggi alcune forme comuni di culture jamming si sviluppano attraverso i flash mob, il graffitismo, il teatro di strada, l'hacking (o "cybersquatting"), la "design anarchy" (cui prendono parte numerosi pubblicitari "pentiti").Nel 1989 nasce in Canada la rivista Adbusters, considerata "la Bibbia del culture jamming" per le sue provocatorie campagne che si scagliano contro le grandi corporation attraverso l'uso distorto del linguaggio della pubblicità e per iniziative come il Buy Nothing Day, la giornata di sciopero contro il consumo nata negli Stati Uniti e replicata in numerosi paesi, tra cui l'Italia. Del culture jamming si sono avvalsi alcuni collettivi di mediattivisti europei e nordamericani come RTMark, Luther Blissett, etoy, le telestreet e molti altri gruppi che hanno agito sulla scena cyberculturale internazionale degli ultimi due decenni.
 • Culture jamming (name coined in 1984) is a tactic used by many anti-consumerist social movements to disrupt or subvert media culture and its mainstream cultural institutions, including corporate advertising. It purports to "expose the methods of domination" of mass society to foster progressive change.Culture jamming is a form of subvertising. Many culture jams are intended to expose apparently questionable political assumptions behind commercial culture. Common tactics include re-figuring logos, fashion statements, and product images as a means to challenge the idea of "what's cool" along with assumptions about the personal freedoms of consumption.Culture jamming sometimes entails transforming mass media to produce ironic or satirical commentary about itself, using the original medium's communication method. Culture jamming is usually employed in opposition to a perceived appropriation of public space, or as a reaction against social conformity. Prominent examples of culture jamming include the adulteration of billboard advertising by the BLF and Ron English and the street parties and protests organised by Reclaim the Streets. While most culture jamming focuses on subverting or critiquing political or advertising messages, some practitioners focus on a more positive, musically inspired form of jamming that brings together artists, scholars and activists to create new forms of cultural production that transcend rather than merely criticize or negate the status quo.Terms sometimes used synonymously with the term culture jamming include guerrilla communication and night discourse.
 • Al concepte de Culture jamming se l'ha anomenat al moviment de resistència a l'hegemonia cultural, encara que hi ha qui prefereix definir-ho com evasió individual de totes les formes de mentalitat de «ramat», o dirigides, no podent-se d'aquesta forma tractar-se com un moviment; és una forma individual d'allunyar-se, inclusive, de moviments socials. Culture jamming no es defineix com una específica posició política o missatge, ni tan sols com una posició cultural. El fil comú és principalment ironitzar sobre la naturalesa homogènia de la cultura popular. També en algun cas se l'ha associat amb el concepte de «guerrilla de la comunicació», ja que s'oposa al govern o d'altres poders.
 • カルチャー・ジャミング(英語: Culture jamming)は、既存のマス・メディアを変革しようとするムーブメントの一つである。メディアの物理的なあり方やコミュニケーションの方法論はそのまま利用するが、流通するコンテンツや運営方針に批判精神を持たせようとする。しばしば既存のメディアの経営方針やコンテンツの所有者の意図を敵対的に無視する形で行われる。活動には様々な形態があるが、反消費主義、反商業主義という点で一致している。特定の企業の企業イメージや、製品のブランドイメージに真っ向から敵対することも珍しくない。ただし単なるネガティブキャンペーンとは一線を画し、むしろ一般のひとびとに対し、企業イメージや製品イメージの裏に隠蔽されている事実に気づかせようとすることに主眼をおいている。典型的な例は、「デトーナメント(detournement)」と呼ばれる手法でなされる一種のパロディ作品の創作である(右図参照)。作品の公表にあたってはゲリラ的な手法を用いることも珍しくない。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 877431 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9718 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110157619 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • U2
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • U2
 • JAMCON '84
prop-fr:trad
 • U2
 • Over the Edge Vol. 1: JAMCON'84
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le culture jamming, que l'on peut traduire en français par sabotage culturel ou détournement culturel, est l'acte de subvertir de l'intérieur le fonctionnement d'un média de masse existant, en usant de la même méthode de communication utilisée par ce média. Il peut prendre la forme d'un activisme satirique qui s'oppose généralement au mercantilisme commercial et aux vecteurs de l'image de marque.
 • カルチャー・ジャミング(英語: Culture jamming)は、既存のマス・メディアを変革しようとするムーブメントの一つである。メディアの物理的なあり方やコミュニケーションの方法論はそのまま利用するが、流通するコンテンツや運営方針に批判精神を持たせようとする。しばしば既存のメディアの経営方針やコンテンツの所有者の意図を敵対的に無視する形で行われる。活動には様々な形態があるが、反消費主義、反商業主義という点で一致している。特定の企業の企業イメージや、製品のブランドイメージに真っ向から敵対することも珍しくない。ただし単なるネガティブキャンペーンとは一線を画し、むしろ一般のひとびとに対し、企業イメージや製品イメージの裏に隠蔽されている事実に気づかせようとすることに主眼をおいている。典型的な例は、「デトーナメント(detournement)」と呼ばれる手法でなされる一種のパロディ作品の創作である(右図参照)。作品の公表にあたってはゲリラ的な手法を用いることも珍しくない。
 • Al concepte de Culture jamming se l'ha anomenat al moviment de resistència a l'hegemonia cultural, encara que hi ha qui prefereix definir-ho com evasió individual de totes les formes de mentalitat de «ramat», o dirigides, no podent-se d'aquesta forma tractar-se com un moviment; és una forma individual d'allunyar-se, inclusive, de moviments socials. Culture jamming no es defineix com una específica posició política o missatge, ni tan sols com una posició cultural.
 • Culture jamming (polskie odpowiedniki to „zagłuszanie fal kultury” czy "zagłuszanie kultury”) – indywidualistyczna postawa odwrotu od wszelkich form mentalności stadnej – włączając w to wszelkie ruchy kulturowe, polityczne czy społeczne. Z definicji culture jamming nie jest więc traktowane jako ruch. Zjawisko culture jamming trudno zdefiniowiać zarówno w odniesieniu do jakiegoś specyficznego politycznego stanowiska czy przekazu, jak i w odniesieniu do stanowiska czy przekazu kulturowego.
 • Culture jamming, é um termo conotado com a pós-modernidade em uso desde o início dos anos 80, que através do activismo e da street art (apoiada numa semiótica de guerrilla ) põe em voga tecnicas de anticonsumismo, de forma a romper ou subverter a cultura mainstream.Os adbusters acreditam que o público tem o direito de responder às imagens que nunca pediram para ver.
 • Culture Jamming ist eine Kunstform, die sich selbst als gegen die herkömmliche Werbung gerichtet versteht. Der Begriff wurde maßgeblich durch den Autor Kalle Lasn geprägt. Beim Culture Jamming werden Strategien und Formen, aber auch konkrete Beispiele aus der herkömmlichen Produktwerbung übernommen, karikiert und teils ins Absurde geführt. Es werden aber auch bewusst Inhalte mit einbezogen, die in der eigentlichen Werbung nicht vorkommen oder sogar von ihr überdeckt werden sollen.
 • Al concepto de culture jamming se le ha llamado atasco cultural o movimiento de resistencia a la hegemonía cultural, aunque hay quien prefiere definirlo como evasión individual de todas las formas de mentalidad de rebaño, o dirigidas, no pudiéndose de esta forma tratarse como un movimiento; es una forma individual de alejarse, inclusive, de movimientos sociales.Culture jamming no se define como una específica posición política o mensaje, ni siquiera como una posición cultural.
 • Culture jamming (name coined in 1984) is a tactic used by many anti-consumerist social movements to disrupt or subvert media culture and its mainstream cultural institutions, including corporate advertising. It purports to "expose the methods of domination" of mass society to foster progressive change.Culture jamming is a form of subvertising. Many culture jams are intended to expose apparently questionable political assumptions behind commercial culture.
 • Il culture jamming, traducibile in italiano con "sabotaggio culturale" (o anche con "interferenza culturale"), è una pratica contemporanea che mira alla contestazione dell'invasività dei messaggi pubblicitari veicolati dai mass media nella costruzione dell'immaginario della mente umana.
 • Културно заглушаване (на английски: culture jamming - заглушаване, засечка) е тактика, използвана от различни социални движения, която цели да подрине и разруши основните механизми на масовите реклами и културата, налагана от големите корпорации. С тези си действия привържениците на културното заглушаване се надяват да видят промяна в поведението на хората и заемане на активни политически позиции.
rdfs:label
 • Culture jamming
 • Culture Jamming
 • Culture jamming
 • Culture jamming
 • Culture jamming
 • Culture jamming
 • Culture jamming
 • Culture jamming
 • Културно заглушаване
 • カルチャー・ジャミング
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of