La Crucifixion (du latin classique crucifixio, ionis) désigne le crucifiement de Jésus de Nazareth, considéré par les chrétiens comme le Christ. Selon les textes néotestamentaires, Jésus-Christ fut condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, à l'instigation des autorités juives, et exécuté par le supplice de la croix.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Crucifixion (du latin classique crucifixio, ionis) désigne le crucifiement de Jésus de Nazareth, considéré par les chrétiens comme le Christ. Selon les textes néotestamentaires, Jésus-Christ fut condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, à l'instigation des autorités juives, et exécuté par le supplice de la croix. La croix de Jésus était vraisemblablement une crux immissa puisque, selon les Évangiles, un écriteau était fixé au sommet du stipes, et relativement haute puisqu'un soldat lui donne à boire avec une éponge imprégnée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope. La crucifixion fait partie du récit de la Passion.
 • The crucifixion of Jesus occurred during the 1st century AD. According to the accounts in the New Testament, Jesus, whom Christians believe to be the Son of God as well as the Messiah, was arrested, tried, and sentenced by Pontius Pilate to be scourged, and finally crucified. Collectively referred to as the Passion, Jesus' suffering and redemptive death by crucifixion represent the central aspects of Christian theology, including the doctrines of salvation and atonement.Jesus' crucifixion is described in the four canonical gospels, referred to in writings by Paul the Apostle, attested to by other ancient sources, and is firmly established as a historical event confirmed by non-Christian sources, though there is no consensus on the precise details of what exactly occurred.
 • キリストの磔刑(キリストのたっけい)は、キリスト教の聖典である新約聖書の四福音書に書かれているエピソードの一つ。ナザレのイエスがエルサレム神殿を頂点とするユダヤ教体制を批判したため、死刑の権限のないユダヤ人の指導者たちによって、その権限のある支配者ローマ帝国へ反逆者として渡され、公開処刑の死刑である十字架に磔(はりつけ)になって処刑されたというものである。
 • La crucifixió de Jesús, i la seva posterior mort, és un esdeveniment ocorregut al segle I. Jesús, que els cristians consideren el fill de Déu així com el Messies, va ser arrestat, jutjat i condemnat per Ponç Pilat a ser fuetejat i crucificat. Aquests fets són globalment nomenats 'la passió', el sofriment redemptor de Jesús i la mort per crucifixió representen aspectes centrals de la teologia cristiana, incloent-hi les doctrines de la salvació i l'expiació. La crucifixió de Jesús es descrita als quatre evangelis canònics, testificats a per altres fonts contemporànies, i la consideren com a esdeveniment històric. Els cristians consideren que el sofriment de Jesús es predeia a les escriptures hebrees, com al salm 22 de David i als cants d'Isaïes.Segons el Nou Testament, Jesús va ser arrestat a Getsemaní després del Sant Sopar amb els dotze apòstols, i obligat a ser jutjat pel Sanedrí, Pilat i Herodes Antipas, abans de ser lliurat per a ser crucificat. Després de ser fuetejat, va ser ridiculitzat pels soldats romans com a "rei dels Jueus", va ser vestit amb una capa morada, coronat amb espines, el varen colpejar i escopir, mentre es dirigia cap al lloc de la crucifixió.Un cop al Gòlgota, a Jesús se li va oferir per a beure vi barrejat amb fel. Els evangelis de Mateu i Marc enregistren que ho va rebutjar. Llavors, va ser crucificat penjant entre dos lladres declarats culpables. Segons l'evangeli de Marc, que va haver de suportar el turment de la crucifixió durant sis hores a partir de la tercera hora del seu processament, aproximadament a les 9 del matí, fins a la seva mort aproximadament cap a les 3 de la tarda. Els soldats varen clavar un rètol damunt el seu cap que deia "Jesús de Nazaret, rei dels jueus" en tres llengües, li varen esquinçar les seves robes i es varen sortejar la seva capa sense costura. Els soldats romans no li varen trencar les cames, tal com van fer als altres dos homes crucificats (trencant les cames s'accelerava el procés de crucifixió), ja que Jesús ja era mort. Cada evangeli té la seva pròpia versió de les últimes paraules de Jesús. Als evangelis sinòptics, diversos esdeveniments supranaturals varen acompanyar la crucifixió, incloent-hi un eclipsi, un terratrèmol, i (a Mateu) la resurrecció de sants.Després de la mort de Jesús, el seu cos va ser davallat de la Creu per Josep d'Arimatea i enterrat en una tomba, amb l'ajuda de Nicodem. Segons la tradició cristiana, Jesús va ressuscitar tres dies més tard.Els cristians consideren la mort de Jesús a la creu com un sacrifici sabut i consentit (ja que no preparava una defensa en els seus judicis) que emprenia com a "agent de Déu" per expiar el pecat de la humanitat i per fer possible la seva salvació. La majoria dels cristians proclamen aquest sacrifici a través del pa i vi de l'eucaristia, com un record del Sant Sopar, i molts també commemoren l'esdeveniment el Divendres Sant.
 • A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu no século I d.C. Jesus, que os cristãos acreditam ser o Filho de Deus e também o Messias, foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Coletivamente chamados de Paixão, o sofrimento e morte de Jesus representam aspectos centrais da teologia cristã, incluindo as doutrinas da salvação e da expiação.A crucificação de Jesus está descrita nos quatro evangelhos canônicos, foi atestada por outras fontes antigas e está firmemente estabelecida como um evento histórico confirmado por fontes não-cristãs. Os cristãos acreditam que o sofrimento de Jesus foi previsto na Bíblia hebraica, como no salmo 22 e nos cânticos de Isaías sobre o servo sofredor. De acordo com uma harmonia evangélica, Jesus foi preso no Getsêmani após a Última Ceia com os doze apóstolos e foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos e por Herodes Antipas antes de ser entregue para execução. Após ter sido chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos, como zombaria, o título de "Rei dos Judeus", foi vestido com um robe púrpura (a cor imperial), uma coroa de espinhos, foi surrado e cuspido. Finalmente, Jesus carregou a cruz em direção ao local de sua execução.Uma vez no Gólgota, Jesus recebeu vinho misturado com bile para beber. Os evangelhos de Mateus e Marcos relatam que ele se recusou a beber. Ele então foi pregado à cruz, que foi erguida entre a de dois ladrões condenados. De acordo com Marcos 15:25, ele resistiu ao tormento por aproximadamente seis horas, da hora terça (aproximadamente 9 da manhã) até a sua morte (Marcos 15:34-37), na hora nona (três da tarde). Os soldados afixaram uma tabuleta acima de sua cabeça que dizia "Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus" em três línguas ("INRI" em latim), dividiram entre si as suas roupas e tiraram a sorte para ver quem ficaria com o robe. Eles não quebraram as pernas de Jesus como fizeram com os outros dois crucificados (o ato acelerava a morte), pois Jesus já estava morto. Cada evangelho tem o seu próprio relato sobre as últimas palavras de Jesus (sete frases ao todo). Nos evangelhos sinóticos, vários eventos sobrenaturais acompanharam toda a crucificação, incluindo uma escuridão, um terremoto e, em Mateus, a ressurreição de santos. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos e enterrado num túmulo escavado na rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus então voltou da morte dois dias depois (o "terceiro dia").Os cristãos tradicionalmente entendem a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício proposital e consciente (dado que Jesus não tentou se defender em seus julgamentos), realizado por ele na figura de "agente de Deus" para redimir os pecados da humanidade e tornar a salvação possível. A maior parte dos cristãos proclamam este sacrifício através do pão e do vinho na Eucaristia, uma lembrança da Última Ceia, e muitos também comemoram o evento na Sexta-Feira Santa anualmente.
 • Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa – najważniejsze, obok zmartwychwstania Jezusa, wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, które odbyło się w pierwszej połowie I wieku.
 • La crocifissione di Gesù, con la sua conseguente morte in croce, è l'evento finale della vita terrena di Gesù.Questo avvenimento, insieme con la risurrezione da morte dopo tre giorni, è considerato dai Cristiani l'evento culminante della storia umana e della storia della salvezza — in quanto in esso si compie la redenzione da parte di Dio degli uomini, che, con il peccato originale, si erano preclusi la salvezza e la beatitudine eterna. L'evento è descritto in tutti i Vangeli canonici.Il ruolo della crocifissione di Gesù nella cultura della Cristianità è fondamentale, poiché ad un tempo simbolico ed emblematico della nascita del Cristianesimo, che rappresenta di fatto un agente culturale di enorme influenza nella storia. Inoltre, il segno formale stesso della crocifissione, la croce, è diventato un simbolo di cui tuttora si fa ampio uso presso le culture di derivazione cristiana.
 • İsa'nın çarmıha gerilişi hıristiyan inancına göre Tanrının oğlu olan İsa'nın bir dizi sorgulama, mahkeme ve işkencenin ardından çarmıha gerilerek öldürülmesidir. Hıristiyan teolojisinin merkezi bir konusudur.Yeni Ahitin ilk 4 kitabında İsa'nın tutuklanması, yargılanması, çarmıha gerilmesi, defnedilmesi ve sonra da yeniden dirilmesi anlatılır. Her bir kitapta İsa'ya ilişkin bu beş olay, diğer tüm İncil hikayelerinden çok daha detaylı bir biçimde anlatılır. Araştırmacılar nerdeyse saat saat olayın gelişmesini okura anlatmak istendiğini belirtirler.
 • La crucifixión de Jesús es un hecho narrado en los evangelios, que relata la muerte de Cristo en el Gólgota de acuerdo con la fe cristiana. Jesús, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Mesías, según la tradición fue arrestado, Juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el procurador Pilato a ser flagelado y, finalmente, crucificado. En conjunto estos acontecimientos son conocidos como "la pasión". El sufrimiento de Jesús y su muerte representan los aspectos centrales de la teología cristiana, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación.Los cristianos han entendido tradicionalmente la muerte de Jesús en la cruz como una muerte en sacrificio expiatorio. La mayoría de los cristianos proclaman este sacrificio a través del pan y el vino de la Eucaristía, como un recuerdo de la Última Cena, y muchos también conmemoran el evento el Viernes Santo de cada año.
 • Kematian Yesus Kristus terjadi pada abad ke-1 Masehi, diperkirakan antara tahun 30-33 M. Menurut penanggalan Yahudi, Ia mati tergantung di atas salib, tanggal 14 Nisan, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi dirayakan (tanggal 15 Nisan, dimulai pada sekitar pk. 18:00 saat matahari terbenam). Hukuman mati dengan disalibkan dijatuhkan atas perintah gubernur Kerajaan Romawi untuk provinsi Yudea, Pontius Pilatus, berdasarkan laporan para pemuka agama Yahudi saat itu bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai Raja orang Yahudi. Berita penyaliban dan kematian ini dicatat di sejumlah tulisan sejarawan Kerajaan Romawi, orang Yahudi dan murid-murid Yesus. Catatan yang paling detail ditemukan di kitab-kitab Injil dalam bagian Perjanjian Baru Alkitab Kristen.Kematian Yesus dapat dilihat melalui dua cara pandang yang berbeda: Kematian Yesus sebagai peristiwa sejarah. Kematian Yesus sebagai bagian dari rencana Allah.↑ ↑
 • Разпятието Христово е последния, финален етюд на Страстите Христови и на земния път на Исус Христос, последвано от чудодейното Възкресение Господне на Великден и Възнесение Господне.
 • 예수의 십자가형과 잇따르는 죽음은 기원 후 1세기 동안 벌어진 사건이다. 복음서마다 예수가 처형된 날과 십자가에서 한 말에서 차이가 있지만, 예수의 십자가에서의 죽음을 보도한다. 기독교인들이 성자, 메시아(그리스도)로 여기는 예수는 겟세마네 동산에서의 기도를 마친 후 성전의 경비병들에게 체포되어 유대인들의 자치적 종교기구인 산헤드린 의회에서 심문을 받았다. 로마총독 폰티우스 필라투스에게 채찍질로 고난을 받았으며, 십자가형을 언도받아 처형되었다. 이러한 수난에서 십자가형으로 인한 예수의 고통과 죽음은 신학적으로는 구원론과 속죄와 더불어 그리스도론의 중대한 면모를 보여 주며, 역사적으로는 예수가 로마제국과 종교권력의 결탁에 의해 위험인물로 여겨져 처형된 이야기이다. 기독교의 공통된 성사(성례전)인 성만찬은 이러한 예수의 수난과 죽음을 기억하며 성만찬에 임재한 예수와 연합하는 성사이다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1246446 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14470 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110258016 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Crucifixion
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • crucifixion
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Crucifixion (du latin classique crucifixio, ionis) désigne le crucifiement de Jésus de Nazareth, considéré par les chrétiens comme le Christ. Selon les textes néotestamentaires, Jésus-Christ fut condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, à l'instigation des autorités juives, et exécuté par le supplice de la croix.
 • キリストの磔刑(キリストのたっけい)は、キリスト教の聖典である新約聖書の四福音書に書かれているエピソードの一つ。ナザレのイエスがエルサレム神殿を頂点とするユダヤ教体制を批判したため、死刑の権限のないユダヤ人の指導者たちによって、その権限のある支配者ローマ帝国へ反逆者として渡され、公開処刑の死刑である十字架に磔(はりつけ)になって処刑されたというものである。
 • Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa – najważniejsze, obok zmartwychwstania Jezusa, wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, które odbyło się w pierwszej połowie I wieku.
 • Разпятието Христово е последния, финален етюд на Страстите Христови и на земния път на Исус Христос, последвано от чудодейното Възкресение Господне на Великден и Възнесение Господне.
 • 예수의 십자가형과 잇따르는 죽음은 기원 후 1세기 동안 벌어진 사건이다. 복음서마다 예수가 처형된 날과 십자가에서 한 말에서 차이가 있지만, 예수의 십자가에서의 죽음을 보도한다. 기독교인들이 성자, 메시아(그리스도)로 여기는 예수는 겟세마네 동산에서의 기도를 마친 후 성전의 경비병들에게 체포되어 유대인들의 자치적 종교기구인 산헤드린 의회에서 심문을 받았다. 로마총독 폰티우스 필라투스에게 채찍질로 고난을 받았으며, 십자가형을 언도받아 처형되었다. 이러한 수난에서 십자가형으로 인한 예수의 고통과 죽음은 신학적으로는 구원론과 속죄와 더불어 그리스도론의 중대한 면모를 보여 주며, 역사적으로는 예수가 로마제국과 종교권력의 결탁에 의해 위험인물로 여겨져 처형된 이야기이다. 기독교의 공통된 성사(성례전)인 성만찬은 이러한 예수의 수난과 죽음을 기억하며 성만찬에 임재한 예수와 연합하는 성사이다.
 • A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu no século I d.C. Jesus, que os cristãos acreditam ser o Filho de Deus e também o Messias, foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz.
 • La crocifissione di Gesù, con la sua conseguente morte in croce, è l'evento finale della vita terrena di Gesù.Questo avvenimento, insieme con la risurrezione da morte dopo tre giorni, è considerato dai Cristiani l'evento culminante della storia umana e della storia della salvezza — in quanto in esso si compie la redenzione da parte di Dio degli uomini, che, con il peccato originale, si erano preclusi la salvezza e la beatitudine eterna.
 • The crucifixion of Jesus occurred during the 1st century AD. According to the accounts in the New Testament, Jesus, whom Christians believe to be the Son of God as well as the Messiah, was arrested, tried, and sentenced by Pontius Pilate to be scourged, and finally crucified.
 • Kematian Yesus Kristus terjadi pada abad ke-1 Masehi, diperkirakan antara tahun 30-33 M. Menurut penanggalan Yahudi, Ia mati tergantung di atas salib, tanggal 14 Nisan, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi dirayakan (tanggal 15 Nisan, dimulai pada sekitar pk. 18:00 saat matahari terbenam).
 • La crucifixión de Jesús es un hecho narrado en los evangelios, que relata la muerte de Cristo en el Gólgota de acuerdo con la fe cristiana. Jesús, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Mesías, según la tradición fue arrestado, Juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el procurador Pilato a ser flagelado y, finalmente, crucificado. En conjunto estos acontecimientos son conocidos como "la pasión".
 • İsa'nın çarmıha gerilişi hıristiyan inancına göre Tanrının oğlu olan İsa'nın bir dizi sorgulama, mahkeme ve işkencenin ardından çarmıha gerilerek öldürülmesidir. Hıristiyan teolojisinin merkezi bir konusudur.Yeni Ahitin ilk 4 kitabında İsa'nın tutuklanması, yargılanması, çarmıha gerilmesi, defnedilmesi ve sonra da yeniden dirilmesi anlatılır. Her bir kitapta İsa'ya ilişkin bu beş olay, diğer tüm İncil hikayelerinden çok daha detaylı bir biçimde anlatılır.
 • La crucifixió de Jesús, i la seva posterior mort, és un esdeveniment ocorregut al segle I. Jesús, que els cristians consideren el fill de Déu així com el Messies, va ser arrestat, jutjat i condemnat per Ponç Pilat a ser fuetejat i crucificat. Aquests fets són globalment nomenats 'la passió', el sofriment redemptor de Jesús i la mort per crucifixió representen aspectes centrals de la teologia cristiana, incloent-hi les doctrines de la salvació i l'expiació.
rdfs:label
 • Crucifixion
 • Crocifissione di Gesù
 • Crucificação de Jesus
 • Crucifixion of Jesus
 • Crucifixió de Jesús
 • Crucifixión de Jesús
 • Kematian Yesus
 • Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa
 • İsa'nın çarmıha gerilişi
 • Разпъването на Исус
 • Распятие Иисуса Христа
 • キリストの磔刑
 • 예수의 십자가형
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of