Aussi appelées croisades nordiques, les croisades baltes ont été menées par les puissances de l'Occident chrétien contre les peuples païens du nord-est de l'Europe riverains de la mer Baltique à partir de la fin du XIIe siècle : les peuples baltes, y compris les habitants originels de la Prusse orientale désignés sous le nom de Vieux-prussiens (ou borusses).Leur lancement a été officiellement prononcé par Célestin III en 1193, mais les royaumes germaniques et scandinaves convertis au catholicisme avaient déjà commencé à envoyer des croisés à la conquête de leurs voisins à cette date.Elles durent jusqu’au début du XIVe siècle ; comme bien des croisades, elles se détournent de leur but originel et s'achèvent par la territorialisation des ordres militaires qui les ont conduites.↑ germaniques et non allemands : Saint-Empire romain germanique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Aussi appelées croisades nordiques, les croisades baltes ont été menées par les puissances de l'Occident chrétien contre les peuples païens du nord-est de l'Europe riverains de la mer Baltique à partir de la fin du XIIe siècle : les peuples baltes, y compris les habitants originels de la Prusse orientale désignés sous le nom de Vieux-prussiens (ou borusses).Leur lancement a été officiellement prononcé par Célestin III en 1193, mais les royaumes germaniques et scandinaves convertis au catholicisme avaient déjà commencé à envoyer des croisés à la conquête de leurs voisins à cette date.Elles durent jusqu’au début du XIVe siècle ; comme bien des croisades, elles se détournent de leur but originel et s'achèvent par la territorialisation des ordres militaires qui les ont conduites.
 • Се́верные кресто́вые похо́ды (Балтийские крестовые походы) — это войны (1198—1411) немецких, датских и шведских рыцарей против финских племён (финнов, карелов, ливов, эстов), славян (бодричей, поморян, лютичей), балтийских народов (пруссов, литовцев, куршей, земгалов и жемайтов) с целью распространения католичества и искоренения язычества, а подчас и самих язычников. Иногда к Северным крестовым походам относят военные кампании шведских и германских рыцарей против православных русских княжеств. Северный крестовый поход официально начался в 1193 году, когда Папа римский Целестин III призвал к христианизации язычников Северной Европы, хотя ещё до этого скандинавские королевства и Священная Римская империя уже вели военные действия против северных народов Восточной Европы.Захваченные земли в славянском Поморье, Пруссии, Юго-Западной Финляндии, Западной Карелии активно колонизировались, на них образовывались новые государственные структуры, как, например, немецкие герцогство Мекленбургское, маркграфство Бранденбургское, владения Тевтонского и Ливонского духовно-рыцарских орденов, активно участвовавших в завоеваниях. Коренное население подвергалось насильственной христианизации и нередко прямому истреблению. На завоёванных крестоносцами территориях, иногда на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления: Рига, Берлин, основанные немцами, Ревель — датчанами, Выборг — шведами и др. Некоторые из них, как, например, Рига, были важными форпостами католической церкви, резиденциями архиепископов.Не всех своих целей крестоносцы достигли: Великое княжество Литовское и Жемайтия смогли отстоять свою независимость.Далеко не все военные события Северных крестовых походов считались крестовыми походами в Средние века, некоторые из них были названы крестовыми походами только в XIX веке национальными историками на волне национал-романтизма.
 • Les Croades Bàltiques, també anomenades Croades Nòrdiques, van ser un seguit de campanyes militars dutes a terme per les potències de l'Occident cristià de finals de segle XII contra els pobles pagans que habitaven la ribera del mar Bàltic, al nord-est d'Europa: els pobles bàltics, així com els habitants originals de Prússia coneguts com a antics prussians (o borussians), que també inclouen pobles finoúgrics.El seu començament oficial va ser la crida del Papa Celestí III el 1193, si bé que els regnes germànics i escandinaus que ja havien estat convertits al catolicisme havien començat a guerrejar contra aquestes poblacions abans d'aquesta data.El conflicte es va perllongar fins al començament del segle XIV; com en bona part de les altres croades, els seus participants es desviaren del seu objectiu original i acabaren lluitant per parcelar el territori conquerit entre els ordes militars que els havien capitanejat, enfrontant-se també als Estats rus i polonès. La fundació de l'Estat de l'Orde Teutònic, de parla alemanya, a Prússia va ser el principal resultat de les croades bàltiques, i l'origen de la Prússia germànica (Preußen).
 • Kuzey Haçlı Seferleri veya Baltık Haçlı Seferleri, Kuzey Avrupa, Baltık Denizi, güney ve doğu kıyılarında etrafında yaşayan pagan halklarına karşı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na bağlı Alman Saksonya Krallığı; Danimarka Krallığı ve İsveç Krallığı Katolik Hıristiyan kralları ve Livonyalı Kılıç Kardeşleri ve Töton Şövalyeleri askeri tarikatları ve onların müttefikleri tarafından yürütülen haçlı seferleridir.
 • The Northern Crusades or Baltic Crusades were crusades undertaken by the Christian kings of Denmark and Sweden, the German Livonian and Teutonic military orders, and their allies against the pagan peoples of Northern Europe around the southern and eastern shores of the Baltic Sea. Swedish and German Catholic campaigns against Russian Eastern Orthodox Christians are also sometimes considered part of the Northern Crusades. Some of these wars were called crusades during the Middle Ages, but others, including most of the Swedish ones, were first dubbed crusades by 19th-century romantic nationalist historians. The east Baltic world was transformed by military conquest: first the Livs, Latgallians and Estonians, then the Semigallians, Curonians, Prussians and the Finns underwent defeat, baptism, military occupation and sometimes extermination by groups of Danes, Germans and Swedes.
 • De Noordelijke Kruistochten of Baltische Kruistochten verwijzen naar de veldtochten die de koningen van Denemarken en Zweden, de Duitse Orde en de Lijflandse Zwaardbroeders in de 12e en 13e eeuw voerden tegen de "heidense" volkeren wonend ten zuiden en oosten van de Oostzee om hen politiek te onderwerpen en te bekeren tot het christendom. Deels was dit voor het uitbreiden van de wereldlijke macht van de vorstenhuizen en ridderorden, deels in naam van de Grote Opdracht die men meende te hebben om "heidenen" te bekeren. Praktische redenen waren onder meer het geringe succes dat de grote kruistochten naar het Heilig Land hadden ondervonden, waardoor men het Baltische gebied als alternatief koos, maar ook economische expansie die een onrustige bezitloze adel (onder meer door de invoering van het eerstgeboorterecht) in Scandinavië en Duitsland zocht in Noord- en Oost-Europa (zie ook Oostkolonisatie).De Noordelijke Kruistochten verliepen in verschillende fasen, waarvan de Lijflandse Kruistocht (1198-1290) de belangrijkste is, hoewel hierbij wellicht beter gesproken kan worden van een koepelbegrip voor verschillende tijdperken. Voorts zijn er nog de Wendische Kruistocht (1147) en de Pruisentochten (1222-1295). De zogenaamd "heidense" volkeren waren voornamelijk Balten, maar de Esten en Öselaren waren van Fin-Oegrische afkomst en de Polaben zijn bij de Slavische volkeren in te delen. Dit terwijl de kruisvaarders allemaal Germaanse talen talen spraken: Duits, Zweeds en Deens. De kruistochten brachten naast politieke onderwerping ook culturele assimilatie voort, in de eerste plaats natuurlijk de kerstening waarom zij (in naam) begonnen waren, maar ook germanisering. De economische ondergeschiktheid aan de nieuwe Germaanstalige adel laat zich vatten in het woord horigheid zoals die in Midden- en West-Europa reeds bestond.
 • Le crociate del Nord o crociate Baltiche sono le crociate organizzate tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo contro l'ancora pagana Livonia, che provocarono l'effettivo ingresso nel cristianesimo dei popoli baltici. L'antica Livonia corrispondeva alla regione baltica che si estende attorno al Golfo di Riga, compresa tra l'Estonia a nord e la Lettonia a sud.Sul finire del XII secolo questa regione cominciò a rappresentare un valore religioso importante per il mondo cattolico, prima con Papa Celestino III e successivamente con Innocenzo III. Il primo vescovo della Livonia Meinardo proveniva dalla Germania settentrionale, terra allora di monasteri di frontiera, famosi per l'arte della memoria (i monaci conoscevano a mente la Scrittura più che le raffinatezze del latino ciceroniano). Nel 1186, Meinardo giunse a Ikšķile (Üxküll) e costruì la prima chiesa e una fortificazione, entrambe in pietra. I Livi tentarono di distruggere quest'ultima servendosi di corde, ma si accorsero presto che era troppo solida. Nel 1201 la diocesi venne trasferita nella vicina Riga, città di nuova fondazione. Il vescovo Bertoldo venne ucciso e fatto a pezzi dalla popolazione locale, che non accettava di essere convertita alla religione straniera.Nel 1202 Albrecht von Buxthoeven (Alberto di Buxthoeven), nominato primo vescovo di Livonia da papa Innocenzo III, fondò l'Ordine cavalleresco dei Portaspada (Fratres Militiae Christi) al fine di cristianizzare la regione. La Livonia non voleva rinunciare alla propria religione pagana. La situazione degenerò quando i missionari cristiani inviati nella regione furono massacrati. Papa Innocenzo III decise allora di proclamare una crociata ed incaricò l'Ordine dei Portaspada di conquistare e controllare la regione. Nel 1206 Vinne de Rorbach, primo Gran Maestro dell'Ordine, vinse la battaglia di Riga e convertì forzatamente le popolazioni al cristianesimo assumendo il titolo di principe di Livonia (Fürst von Livland). Il successivo ingresso nel Sacro Romano Impero (1225) sancì l'entrata del paese baltico sotto la sfera di influenza tedesca.
 • Las cruzadas bálticas fueron cruzadas emprendidas durante la Edad Media por los reyes católicos de Suecia y Dinamarca y las órdenes Teutónica y Livonia contra los pueblos paganos de la Europa nororiental y la cuenca del mar Báltico. A partir del siglo XIX, la historiografía romántica englobaría también en el término las campañas de suecos y daneses contra los cristianos orientales.
 • Litvánia teuton keresztes-hadjáratok a Teuton Lovagrend a litván államok ellen vezérelt háborúi 1303 és 1385 között. A keresztes-hadjáratok egészen a Lengyel–litván unió megkötéséig zajlottak, melynek célja a litvánok leigázása volt.
 • Perang Salib Utara atau Perang Salib Baltik adalah perang salib yang dilakukan oleh raja Denmark dan Swedia, melawan orang-orang yang menganut paganisme di Eropa Utara sekitar pantai utara dan timur Laut Baltik. Kampanya Swedia dan Jerman melawan Gereja Ortodoks Rusia juga dikatakan sebagai bagian dari Perang Salib Utara.
 • Северни (Балтийски) кръстоносни походи са серия от военни кампании, подети от католическите крале на Швеция и Дания, а също и от католическите военни ордени срещу балтийските народи.
 • Północne wyprawy krzyżowe lub bałtyckie wyprawy krzyżowe – krucjaty podejmowane przez katolickich królów Danii i Szwecji oraz niemieckie zakony rycerskie: zakon kawalerów mieczowych i zakon krzyżacki oraz ich sprzymierzeńców przeciwko pogańskim ludom północnej Europy, zamieszkałym wokół południowych i wschodnich brzegów Bałtyku (Finowie, Estończycy, Łotysze, Prusowie). Spowodowało to narzucenie, na setki lat, skandynawskiego i niemieckiego panowania na terenach Finlandii, Łotwy i Estonii oraz na terenie Prus.Także szwedzkie i niemieckie kampanie przeciwko prawosławnym Rusinom są czasami uważane za część krucjat północnych. Niektóre z tych wojen były nazwane krucjatami podczas średniowiecza, ale inne, wliczając w to większość krucjat szwedzkich, zostały po raz pierwszy nazwane krucjatami przez XIX-wiecznych nacjonalistyczno-romantycznych historyków.Świat wschodniego Bałtyku został przekształcony przez militarne podboje: najpierw Liwończycy, Łotysze, Estończycy, potem Prusowie i Finowie ulegli podbojowi, chrystianizacji i okupacji militarnej przez grupy Niemców, Duńczyków i Szwedów.
 • 북방 십자군(北方十字軍)은 덴마크와 스웨덴의 기독교 국왕과 리보니아 검의 형제 기사단, 튜턴 기사단과 같은 독일인 기사단이 발트 해를 둘러싼 지역을 점령한 십자군 활동이다. 발트 십자군이라고도 한다. 후일 러시아의 동방 정교회에 대한 공격도 북방 십자군의 일부로 다루어지기도 한다. 북방 십자군은 발트 해 부근의 리보니아인, 라트갈레인, 에스토니아인, 핀족, 발트 프러시아인 등을 무력으로 굴복시켜 개종시켰다.
 • As Cruzadas do Norte ou Cruzadas do Báltico foram cruzadas empreendidas pelos reis católicos da Dinamarca e Suécia, pelas Ordens militares alemãs dos Livonianos e dos Teutônicos, e por seus aliados contra os povos pagãos da Europa Setentrional localizados próximos das costas sul e leste do mar Báltico. As campanhas suecas e alemãs contra os cristãos ortodoxos orientais russos são algumas vezes também consideradas parte das Cruzadas do Norte. Algumas dessas guerras foram chamadas de cruzadas durante a Idade Média, mas outras, incluindo a maioria das suecas, foram pela primeira vez intituladas de cruzadas por historiadores nacionalistas românticos do século XIX.
 • 北方十字軍(ほっぽうじゅうじぐん)あるいはバルト十字軍は、カトリックのデンマーク王、スウェーデン王、リヴォニア帯剣騎士団、ドイツ騎士団によって開始された十字軍のことで、すなわち北ヨーロッパおよびバルト海沿岸の異教徒に対して行われたカトリック教会諸国の同盟による遠征である。スウェーデンとドイツによるルーシ(ノヴゴロド共和国)、フィンランドの一部(ラップランド、カレリア)の正教会地域に対する遠征もまた「北方十字軍」の一部と考えられている。北方十字軍とは、西欧のゲルマン系民族(ドイツ民族)、中欧の西スラヴ系民族(ポーランド民族)、東欧のバルト系民族・東スラヴ系民族・フィン系民族(バルト民族、ロシア民族など)との三元闘争の歴史の最初の局面であったという見方がなされることが多いが、このような視点は正しいとは言えない。これらの人々の間の民族ぐるみの闘争というものは、後の時代である「現代」に発生したものである。実際、当時はドイツ人王国貴族の子弟から成る北方十字軍がプロイセンの支配を巡ってポーランドと対立する一方、ドイツ人市民たちはポーランドとの同盟を望み、さらに多くのドイツ人都市がポーランド王国への積極的加入を実現してポーランド市民となっていった。バルト系であるリトアニアも北方十字軍との闘争を経てポーランドと連合を結成していった。
 • Iparraldeko Gurutzadak edo Gurutzada Baltikoak mendebaldeko Europak Europaren ipar-ekialdeko (Baltikoaren inguruko) jentil herrien aurka antolatutako gurutzadak izan ziren.Gurutzada Baltikoen abiapuntu ofiziala Zelestino III.a Aita Santuak 1193 urtean egindako deia bada ere, Alemania eta Eskandinaviako erreinu kristauak jada hasiak ziren aldameneko nazio jentilen aurka. Kanpaina ezberdinen helburu izan ziren herriak honakoak izan ziren besteak beste: Soraboak eta Rugitarrak, Rügen, Pomerania eta Mecklenburgekoak (1147an daniarren esku, eta baita gerora saxoien eta poloniarren esku ere). Finlandiarrak 1154ean, Tabastia 1249an eta Karelia 1293an suediarren esku. Estoniarrak, Kuroniarrak, Liboniarrak eta Letoniarrak (alemaniar eta daniarren esku 1193-1227) Lituaniarrak 1316an. Prusiarrak. Abotritak. Baltiar eta eslaviarren, eta saxoi eta daniarren arteko borrokak gurutzada baino mendeak lehenago hasi zen, inguruko itsaso eta lurreko merkatari-bideen kontrolagatik eta nagusitasun ekonomikoagatik. Gurutzadak arazo hauen jarraipena izan ziren batik bat, orain Aita Santuak inspiraturik eta abade armatuek parte hartzen zutelarik. Lehen kanpainak Lurralde Santuko Bigarren Gurutzadaren paraleloki eman ziren, 1100 inguruan, eta ipar ekialdean XVI. mendera arte jarraitu zuten irregularki.
 • Die Litauerkriege des Deutschen Ordens in den Jahren 1303 bis 1422 waren eine mehr als hundert Jahre währende kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Orden und dem Großfürstentum Litauen.Ursachen waren zum einen kriegerische Konflikte im 13. Jahrhundert, die durch verheerende Plünderungszüge litauischer Scharen in Livland ausgelöst wurden, zum anderen weitreichende Expansionsbestrebungen des Ordens im Verlauf des 14. Jahrhunderts. Der politisch und militärisch erstarkte Ritterorden begründete ab der Mitte des 14. Jahrhunderts seine territorialen Ansprüche auf Niederlitauen damit, im Auftrag der Kurie die Christianisierung des heidnischen Litauens durchsetzen zu wollen.Nach der verlorenen Schlacht 1410 bei Tannenberg und dem Friedensschluss 1411 von Thorn musste der Deutsche Orden auf sämtliche Besitzansprüche in Litauen verzichten. Es war gleichzeitig der Zeitpunkt für den einsetzenden Niedergang des Ordens. Endgültig festgeschrieben wurde die Grenzziehung erst im Friede vom Melnosee im Jahr 1422, was endgültig das Ende der kriegerisch ausgetragenen Auseinandersetzung bedeutete. In der Terminologie des Ordens wurde die Bevölkerung (Alt-)Litauens mit ihrer eigenständigen, nichtchristlichen baltischen Religion pauschal als unbelehrbare Heiden eingestuft, zu deren christlicher Bekehrung nur das Schwert verhalf. Der Ordenschronist Peter von Dusburg charakterisierte die Litauer um 1326 aus der Perspektive des Deutschen Ordens als „[…] ein mächtiges und überaus halsstarriges und kriegsgeübtes Volk“.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 426167 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11791 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110719806 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Aussi appelées croisades nordiques, les croisades baltes ont été menées par les puissances de l'Occident chrétien contre les peuples païens du nord-est de l'Europe riverains de la mer Baltique à partir de la fin du XIIe siècle : les peuples baltes, y compris les habitants originels de la Prusse orientale désignés sous le nom de Vieux-prussiens (ou borusses).Leur lancement a été officiellement prononcé par Célestin III en 1193, mais les royaumes germaniques et scandinaves convertis au catholicisme avaient déjà commencé à envoyer des croisés à la conquête de leurs voisins à cette date.Elles durent jusqu’au début du XIVe siècle ; comme bien des croisades, elles se détournent de leur but originel et s'achèvent par la territorialisation des ordres militaires qui les ont conduites.↑ germaniques et non allemands : Saint-Empire romain germanique.
 • Kuzey Haçlı Seferleri veya Baltık Haçlı Seferleri, Kuzey Avrupa, Baltık Denizi, güney ve doğu kıyılarında etrafında yaşayan pagan halklarına karşı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na bağlı Alman Saksonya Krallığı; Danimarka Krallığı ve İsveç Krallığı Katolik Hıristiyan kralları ve Livonyalı Kılıç Kardeşleri ve Töton Şövalyeleri askeri tarikatları ve onların müttefikleri tarafından yürütülen haçlı seferleridir.
 • Las cruzadas bálticas fueron cruzadas emprendidas durante la Edad Media por los reyes católicos de Suecia y Dinamarca y las órdenes Teutónica y Livonia contra los pueblos paganos de la Europa nororiental y la cuenca del mar Báltico. A partir del siglo XIX, la historiografía romántica englobaría también en el término las campañas de suecos y daneses contra los cristianos orientales.
 • Litvánia teuton keresztes-hadjáratok a Teuton Lovagrend a litván államok ellen vezérelt háborúi 1303 és 1385 között. A keresztes-hadjáratok egészen a Lengyel–litván unió megkötéséig zajlottak, melynek célja a litvánok leigázása volt.
 • Perang Salib Utara atau Perang Salib Baltik adalah perang salib yang dilakukan oleh raja Denmark dan Swedia, melawan orang-orang yang menganut paganisme di Eropa Utara sekitar pantai utara dan timur Laut Baltik. Kampanya Swedia dan Jerman melawan Gereja Ortodoks Rusia juga dikatakan sebagai bagian dari Perang Salib Utara.
 • Северни (Балтийски) кръстоносни походи са серия от военни кампании, подети от католическите крале на Швеция и Дания, а също и от католическите военни ордени срещу балтийските народи.
 • 북방 십자군(北方十字軍)은 덴마크와 스웨덴의 기독교 국왕과 리보니아 검의 형제 기사단, 튜턴 기사단과 같은 독일인 기사단이 발트 해를 둘러싼 지역을 점령한 십자군 활동이다. 발트 십자군이라고도 한다. 후일 러시아의 동방 정교회에 대한 공격도 북방 십자군의 일부로 다루어지기도 한다. 북방 십자군은 발트 해 부근의 리보니아인, 라트갈레인, 에스토니아인, 핀족, 발트 프러시아인 등을 무력으로 굴복시켜 개종시켰다.
 • 北方十字軍(ほっぽうじゅうじぐん)あるいはバルト十字軍は、カトリックのデンマーク王、スウェーデン王、リヴォニア帯剣騎士団、ドイツ騎士団によって開始された十字軍のことで、すなわち北ヨーロッパおよびバルト海沿岸の異教徒に対して行われたカトリック教会諸国の同盟による遠征である。スウェーデンとドイツによるルーシ(ノヴゴロド共和国)、フィンランドの一部(ラップランド、カレリア)の正教会地域に対する遠征もまた「北方十字軍」の一部と考えられている。北方十字軍とは、西欧のゲルマン系民族(ドイツ民族)、中欧の西スラヴ系民族(ポーランド民族)、東欧のバルト系民族・東スラヴ系民族・フィン系民族(バルト民族、ロシア民族など)との三元闘争の歴史の最初の局面であったという見方がなされることが多いが、このような視点は正しいとは言えない。これらの人々の間の民族ぐるみの闘争というものは、後の時代である「現代」に発生したものである。実際、当時はドイツ人王国貴族の子弟から成る北方十字軍がプロイセンの支配を巡ってポーランドと対立する一方、ドイツ人市民たちはポーランドとの同盟を望み、さらに多くのドイツ人都市がポーランド王国への積極的加入を実現してポーランド市民となっていった。バルト系であるリトアニアも北方十字軍との闘争を経てポーランドと連合を結成していった。
 • The Northern Crusades or Baltic Crusades were crusades undertaken by the Christian kings of Denmark and Sweden, the German Livonian and Teutonic military orders, and their allies against the pagan peoples of Northern Europe around the southern and eastern shores of the Baltic Sea. Swedish and German Catholic campaigns against Russian Eastern Orthodox Christians are also sometimes considered part of the Northern Crusades.
 • Die Litauerkriege des Deutschen Ordens in den Jahren 1303 bis 1422 waren eine mehr als hundert Jahre währende kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Orden und dem Großfürstentum Litauen.Ursachen waren zum einen kriegerische Konflikte im 13. Jahrhundert, die durch verheerende Plünderungszüge litauischer Scharen in Livland ausgelöst wurden, zum anderen weitreichende Expansionsbestrebungen des Ordens im Verlauf des 14. Jahrhunderts.
 • Iparraldeko Gurutzadak edo Gurutzada Baltikoak mendebaldeko Europak Europaren ipar-ekialdeko (Baltikoaren inguruko) jentil herrien aurka antolatutako gurutzadak izan ziren.Gurutzada Baltikoen abiapuntu ofiziala Zelestino III.a Aita Santuak 1193 urtean egindako deia bada ere, Alemania eta Eskandinaviako erreinu kristauak jada hasiak ziren aldameneko nazio jentilen aurka.
 • Le crociate del Nord o crociate Baltiche sono le crociate organizzate tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo contro l'ancora pagana Livonia, che provocarono l'effettivo ingresso nel cristianesimo dei popoli baltici.
 • Północne wyprawy krzyżowe lub bałtyckie wyprawy krzyżowe – krucjaty podejmowane przez katolickich królów Danii i Szwecji oraz niemieckie zakony rycerskie: zakon kawalerów mieczowych i zakon krzyżacki oraz ich sprzymierzeńców przeciwko pogańskim ludom północnej Europy, zamieszkałym wokół południowych i wschodnich brzegów Bałtyku (Finowie, Estończycy, Łotysze, Prusowie).
 • As Cruzadas do Norte ou Cruzadas do Báltico foram cruzadas empreendidas pelos reis católicos da Dinamarca e Suécia, pelas Ordens militares alemãs dos Livonianos e dos Teutônicos, e por seus aliados contra os povos pagãos da Europa Setentrional localizados próximos das costas sul e leste do mar Báltico. As campanhas suecas e alemãs contra os cristãos ortodoxos orientais russos são algumas vezes também consideradas parte das Cruzadas do Norte.
 • De Noordelijke Kruistochten of Baltische Kruistochten verwijzen naar de veldtochten die de koningen van Denemarken en Zweden, de Duitse Orde en de Lijflandse Zwaardbroeders in de 12e en 13e eeuw voerden tegen de "heidense" volkeren wonend ten zuiden en oosten van de Oostzee om hen politiek te onderwerpen en te bekeren tot het christendom.
 • Се́верные кресто́вые похо́ды (Балтийские крестовые походы) — это войны (1198—1411) немецких, датских и шведских рыцарей против финских племён (финнов, карелов, ливов, эстов), славян (бодричей, поморян, лютичей), балтийских народов (пруссов, литовцев, куршей, земгалов и жемайтов) с целью распространения католичества и искоренения язычества, а подчас и самих язычников. Иногда к Северным крестовым походам относят военные кампании шведских и германских рыцарей против православных русских княжеств.
 • Les Croades Bàltiques, també anomenades Croades Nòrdiques, van ser un seguit de campanyes militars dutes a terme per les potències de l'Occident cristià de finals de segle XII contra els pobles pagans que habitaven la ribera del mar Bàltic, al nord-est d'Europa: els pobles bàltics, així com els habitants originals de Prússia coneguts com a antics prussians (o borussians), que també inclouen pobles finoúgrics.El seu començament oficial va ser la crida del Papa Celestí III el 1193, si bé que els regnes germànics i escandinaus que ja havien estat convertits al catolicisme havien començat a guerrejar contra aquestes poblacions abans d'aquesta data.El conflicte es va perllongar fins al començament del segle XIV; com en bona part de les altres croades, els seus participants es desviaren del seu objectiu original i acabaren lluitant per parcelar el territori conquerit entre els ordes militars que els havien capitanejat, enfrontant-se també als Estats rus i polonès.
rdfs:label
 • Croisades baltes
 • Croades Bàltiques
 • Crociate del Nord
 • Cruzadas bálticas
 • Cruzadas do Norte
 • Iparraldeko Gurutzadak
 • Krucjaty północne
 • Kuzey Haçlı Seferleri
 • Litauerkriege des Deutschen Ordens
 • Litvániai teuton keresztes-hadjáratok
 • Noordelijke Kruistochten
 • Northern Crusades
 • Perang Salib Utara
 • Северни кръстоносни походи
 • Северные крестовые походы
 • 北方十字軍
 • 북방 십자군
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:guerre of
is foaf:primaryTopic of