La coupe de sainte Agnès (en anglais : Royal Gold Cup) est une coupe ou hanap en or massif richement décorée d’émail et de perles. Réalisée pour la famille royale française à la fin du XIVe siècle, elle est ensuite devenue la propriété de plusieurs monarques d’Angleterre avant de passer près de 300 ans en Espagne. Depuis 1892, la coupe appartient à la collection du British Museum.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La coupe de sainte Agnès (en anglais : Royal Gold Cup) est une coupe ou hanap en or massif richement décorée d’émail et de perles. Réalisée pour la famille royale française à la fin du XIVe siècle, elle est ensuite devenue la propriété de plusieurs monarques d’Angleterre avant de passer près de 300 ans en Espagne. Depuis 1892, la coupe appartient à la collection du British Museum. Thomas Hoving, ancien directeur du Metropolitan Museum of Art de New York, a dit d’elle que « de tous les trésors qui nous sont parvenus, trésors royaux compris, il s’agit du plus spectaculaire ».La coupe mesure 23,6 cm de haut et 17,8 cm de diamètre ; elle pèse 1,935 kg. Elle est munie d'un couvercle, mais son support triangulaire s'est perdu. La jambe de la coupe a été prolongée à deux reprises par l'ajout de bandes cylindriques, et elle était à l'origine beaucoup moins haute, lui donnant une allure générale « de robustesse typique et d'élégance trapue ». Le fleuron décoré que portait le couvercle à l'origine s'est perdu, et une moulure décorée avec 36 perles a été retirée du bord extérieur du couvercle, laissant visible une bande d'or aux bords irréguliers. Elle correspondait vraisemblablement à celle qui est toujours en place autour du pied de la coupe.Les surfaces d'or sont décorées de scènes en émail basse-taille avec des couleurs translucides qui reflètent la couleur de l'or en dessous ; plusieurs surfaces dorées, sous l'émail et au fond, portent des décorations gravées et pointillées. Les décorations présentent notamment de grandes surfaces rouges, toujours en excellente condition ; ce rouge clair était la couleur la plus difficile à obtenir à l'époque, et elle était tenue en très haute valeur. Des scènes de la vie de sainte Agnès décorent le sommet du couvercle et le bas du corps de la coupe. Les quatre symboles des Évangélistes entourent le pied de la coupe, et des médaillons d'émail occupent le centre de l'intérieur du corps et du couvercle. La plus basse des deux bandes cylindriques ajoutées portent des roses Tudor sur un fond pointillé diapré découpé en losanges, datant apparemment du règne d'Henri VIII. La bande supérieure porte une inscription gravée emplie d'émail noir, avec des branches de laurier vertes pour séparer le début de la fin de l'inscription.La coupe est arrivée au British Museum dans une boîte hexagonale sur mesure, en cuir et en bois avec une serrure, des poignées et des montants en fer. Cette boîte a été réalisée en même temps ou peu après la coupe, et elle porte des décorations foliées incisées et tamponnées avec une inscription gothique disant : yhe.sus.o.marya.o.marya yhe sus.
 • La Copa reial d'or o Copa de Santa Agnès és una copa sòlida recoberta d'or, magníficament decorada amb esmalt i perles.Es va fer per als membres de la família reial francesa a finals del segle XIV, i més tard va pertànyer a uns quants monarques anglesos abans de passar gairebé 300 anys a Espanya. Des del 1892 es troba al Museu Britànic, i està generalment acceptat que és l'exemple supervivent més destacat de la il·lustració medieval tardana de França. Se l'ha descrit com "la supervivent reial més magnífica de l'edat gòtica internacional"; i segons Thomas Hoving, anterior director del Museu Metropolità D'art a Nova York, "de totes les joies principesques i d'or que ens han arribat, aquesta és la més espectacular, i això inclou els grans tresors reials."La copa està feta d'or sòlid, de 23,6 cm. d'alçada, amb un diàmetre de 17,8 cm. en el seu punt més ampli, i un pes d'1,935 kg. Té una tapa que es pot retirar, però la base triangular en la que se sostenia actualment s'ha perdut. El peu de la copa s'ha estès dues vegades, afegint-li unes bandes cilíndriques; per tant, la peça originalment era una mica més baixa, donant-li una forma general amb "una robustesa típica i una elegància rabassuda."S'ha perdut el floró ornat original de la tapa i es va retirar una motllura decorada amb 36 perles de la vora exterior de la tapa; una tira d'or amb rebaves dentades es pot veure on estava adjuntada. Presumiblement lligava amb la que encara trobem al voltant del peu de la copa.Les superfícies d'or estan decorades amb escenes amb esmalt basse-taille amb colors translúcids que reflecteixen llum de l'or de sota; moltes àrees d'or tant sota l'esmalt com en el fons tenen decoració gravada i pointillé treballada en l'or. En particular la decoració presenta grans àrees de vermell translúcid, que han sobreviscut en unes condicions excel·lents. Aquest color, conegut com a rouge clair (vermell clar), era el més difícil d'aconseguir tècnicament, i s'apreciava molt per aquest motiu i per la brillantor del color quan es feia de forma correcta. Escenes de la vida de Santa Agnès es troben al voltant de la part superior de la coberta i la part inferior del cos principal. Els símbols dels Quatre Evangelistes els podem trobar al voltant del peu de la copa, i hi ha medallons d'esmalt tant al centre de l'interior de la copa com al centre de la tapa. La més baixa de les dues bandes afegides conté la Rosa Tudor en esmalt sobre un fons llavorat amb pointillé; això, aparentment, es va afegir durant el regnat de Henry VIII. La banda alta té una inscripció gravada omplerta d'esmalt negre, amb una barrera de branques de llorer en verd per distingir l'extrem de la inscripció del seu començament.La copa arribà al Museu Britànic en una caixa hexagonal de pell feta expressament, amb una estructura de fusta, i amb un pany, manecs i un suport de ferro. Va ser feta o bé al mateix temps o bé poc després que la copa, i té una decoració foliada incisa i estampada a més d'una inscripció en lletra gòtica: YHE.SUS.O.MARYA.O.MARYA YHE SUS.
 • La Coppa di sant'Agnese (in inglese Saint Agnes Cup o anche Royal Gold Cup, cioè "coppa reale d'oro") è una coppa in oro massiccio, riccamente decorata di smalto e perle. Gran parte della decorazione è costituita dal ciclo di scene relative alla vita di Sant'Agnese. Al tempo in cui la coppa fu realizzata, il culto di sant'Agnese annoverava tra i numerosi devoti il re di Francia Carlo V, che nacque nel 1338, il 21 gennaio, giorno dedicato, secondo il calendario dei santi, proprio a Sant'Agnese e si conoscono almeno 13 opere d'arte dedicate a questa santa, inclusa un'altra coppa d'oro decorata a smalto, in possesso dello stesso re Carlo V. Fino ad alcuni decenni or sono si riteneva che la coppa fosse stata ordinata nel 1380 dal duca di Berry, Giovanni, quale regalo per il genetiliaco del fratello Carlo V, il 21 gennaio 1381. Con la morte del re, avvenuta nel 1380, il duca di Berry avrebbe tenuto per sé la coppa per una decina di anni, prima di consegnarla al nuovo re, il nipote Carlo VI.Tuttavia, nel 1978, Ronald Lightbown, custode delle opere in metallo del Victoria and Albert Museum, respinse tale teoria sulle basi di un'analisi stilistica, giungendo alla conclusione che la coppa doveva essere stata realizzata solo poco prima che comparisse nell'inventario di Carlo VI del 1391.Successivamente la coppa appartenne a diversi monarchi inglesi prima di passare circa 300 anni in Spagna. Sulla coppa è raffigurato anche il martirio di Sant'Emerenziana che, secondo la leggenda, era l'amica del cuore di Sant'Agnese.La coppa fu acquistata nel 1892 da Augustus Wollaston Franks per conto del British Museum dove è conservata.
 • A 'Taça de Santa Inês (ou Royal Gold Cup em inglês) é uma taça feita de ouro decorada com esmalte e pérolas. Foi concebida para a família real francesa, em particular João II, no final do século XIV, e, mais tarde, pertenceu a vários monarcas ingleses antes de passar para Espanha, durante cerca de 300 anos. A partir de 1892, a taça foi para o Museu Britânico onde se encontra exposta no Quarto 40, e, de forma geral, é considerada o melhor exemplo de um utensílio de metal existente do final do período medieval francês. Tem sido descrita como "[o símbolo de] esplendor real sobrevivente do período Gótico Internacional"; e de acordo com Thomas Hoving, antigo director do Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, "de todos os objectos decorados com jóias e ouro que chegaram até nós, este é o mais espectacular — e esta comparação inclui os grandes tesouros reais."A taça é feita em ouro maciço, tem 23,6 cm de altura e um diâmetro de 17,8 cm no seu ponto mais largo, e pesa 1935 gramas. Tem uma tampa removível, e a base triangular onde antes se apoiava desapareceu. A haste da taça já foi, por duas vezes, aumentada com a adição de faixas cilíndricas, dando-lhe uma forma "tipicamente robusta e um formato elegante e entroncado." O ornamento original que ficava no topo da taça desapareceu, e um conjunto de 36 pérolas decorativas foi retirado da cobertura; uma faixa de ouro com as extremidades entalhadas pode ser observada onde estava anteriormente localizada. É possível que fosse semelhante àquela que ainda se encontra na base da taça.As superfícies de ouro estão decoradas com cenas em basse-taille esmaltado com cores translúcidas que reflectem a luz do ouro abaixo; muitas zonas de ouro tanto abaixo do esmalte como no fundo, têm decorações gravadas e pointillé no ouro. Em particular, as decorações abrangem largas áreas de vermelho translúcido, que chegaram até aos nossos dias em excelentes condições. Esta cor, conhecida como rouge clair (vermelho claro em francês), era a mais difícil de obter tecnicamente, e altamente valorizada por esta razão e pelo brilho da cor quando era produzida com sucesso. Imagens da vida de Santa Inês envolvem o topo da cobertura e a zona inferior do corpo principal da taça. Os Quatro Evangelistas estão representados na base da taça, e encontram-se quatro medalhões esmaltados no centro do interior da tampa e da taça. A parte baixa das duas bandas acrescentadas contêm duas rosas de Tudor esmaltadas num fundo pointillé ornamentado; estas rosas terão sido acrescentadas no reinado de Henrique VIII de Inglaterra. A banda mais alta tem uma inscrição a preto esmaltado, com uma área com ramos de louro em verde para separar o fim da inscrição do seu início.A taça chegou ao Museu Britânico numa caixa em couro de formato hexagonal, com um fecho, alças e suportes em ferro. A caixa terá sido feita na mesma altura, ou depois, da taça, e tem uma fina placa ornamental e uma inscrição em escrita gótica: YHE.SUS.O.MARYA.O.MARYA YHE SUS.== Notas ==== Referências ==
 • La Copa real de oro o Copa de Santa Inés es una copa sólida recubierta de oro, magníficamente decorada con esmalte y perlas. Fue hecha para los miembros de la familia real francesa a finales del siglo XIV, y más tarde perteneció a varios monarcas ingleses antes de pasar casi 300 años en España. Desde 1892 se encuentra en el Museo Británico, y está generalmente aceptada como el ejemplo sobreviviente más destacado de la ilustración medieval tardía de Francia. Se he le ha descrito como «la sobreviviente real más excelsa de la edad gótica internacional»; y según Thomas Hoving, anterior director del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, «de todas las joyas principescas y de oro que nos han llegado, esta es la más espectacular, y eso incluye los grandes tesoros reales».La copa está hecha de oro sólido, de 23,6 cm. de altura con un diámetro de 17,8 cm. en su punto más amplio, y un peso de 1,935 kg. Tiene una tapa que se puede retirar, pero la base triangular en la que se sostenía actualmente se ha perdido. El pie de la copa se ha extendido dos veces, añadiéndole unas bandas cilíndricas; ya que la pieza originalmente era un poco más baja, dándole una forma general con «una robustez típica y una elegancia rechoncha». Se ha perdido el florón ornato original de la tapa y se retiró una moldura decorada con 36 perlas del borde exterior de la tapa, una tira de oro con rebabas dentadas se puede ver donde estaba adjuntada. Presumiblemente ligaba con la que todavía encontramos en torno al pie de la copa.Las superficies de oro están decoradas con escenas con esmalte basse-taille con colores translúcidos que reflejan luz del oro por debajo, muchas áreas de oro tanto bajo el esmalte como en el fondo tienen decoración grabada y pointillé trabajada en el oro. En particular la decoración presenta grandes áreas de rojo translúcido, que han sobrevivido en unas condiciones excelentes. Este color, conocido como rouge clair (rojo claro), era el más difícil de conseguir técnicamente, y se apreciaba mucho por este motivo y por el brillo del color cuando se hacía de forma correcta. Escenas de la vida de Santa Inés se encuentran alrededor de la parte superior de la cubierta y la parte inferior del cuerpo principal. Los símbolos de los Cuatro Evangelistas los podemos encontrar alrededor del pie de la copa, y hay medallones de esmalte tanto en el centro del interior de la copa como el centro de la tapa. La más baja de las dos bandas añadidas contiene la rosa Tudor en esmalte sobre un fondo labrado con pointillé, lo que, aparentemente, se añadió durante el reinado de Enrique VIII. La banda alta tiene una inscripción grabada rellenada de esmalte negro, con una barrera de ramas de laurel en verde para distinguir el extremo de la inscripción de su comienzo.La copa llegó al Museo Británico en una caja hexagonal de piel hecha expresamente, con una estructura de madera, y con una cerradura, mangos y un soporte de hierro. Fue hecha o bien al mismo tiempo o bien poco después de la copa, y tiene una decoración foliada incisa y estampada como también una inscripción en letra gótica: YHE.SUS.O.MARYA.O.MARYA YHE SUS.
 • The Royal Gold Cup or Saint Agnes Cup is a solid gold covered cup lavishly decorated with enamel and pearls. It was made for the French royal family at the end of the 14th century, and later belonged to several English monarchs before spending nearly 300 years in Spain. It has been in the British Museum since 1892, where it is normally on display in Room 40, and is generally agreed to be the outstanding surviving example of late medieval French plate. It has been described as "the one surviving royal magnificence of the International Gothic age"; and according to Thomas Hoving, former director of the Metropolitan Museum of Art in New York, "of all the princely jewels and gold that have come down to us, this is the most spectacular—and that includes the great royal treasures."The cup is made of solid gold, stands 23.6 cm (9.25 inches) high with a diameter of 17.8 cm (6.94 inches) at its widest point, and weighs 1.935 kg (4.26 lb). It has a cover that lifts off, but the triangular stand on which it once stood is now lost. The stem of the cup has twice been extended by the addition of cylindrical bands, so that it was originally much shorter, giving the overall shape "a typically robust and stocky elegance." The original decorated knop or finial on the cover has been lost, and a moulding decorated with 36 pearls has been removed from the outer edge of the cover; a strip of gold with jagged edges can be seen where it was attached. Presumably it matched the one still in place round the foot of the cup.The gold surfaces are decorated with scenes in basse-taille enamel with translucent colours that reflect light from the gold beneath; many areas of gold both underneath the enamel and in the background have engraved and pointillé decoration worked in the gold. In particular the decoration features large areas of translucent red, which have survived in excellent condition. This colour, known as rouge clair, was the most difficult to achieve technically, and highly prized for this and the brilliance of the colour when it was done successfully. Scenes from the life of Saint Agnes run round the top of the cover and the sloping underside of the main body. The symbols of the Four Evangelists run round the foot of the cup, and there are enamel medallions at the centre of the inside of both the cup and the cover. The lower of the two added bands contains enamel Tudor roses on a diapered pointillé background; this was apparently added under Henry VIII. The upper band has an engraved inscription filled in with black enamel, with a barrier of laurel branches in green to mark off the end of the inscription from its beginning.The cup came to the British Museum with a custom-made hexagonal case of leather on a wood frame, with iron lock, handles and mounts. This was either made at the same time or soon after the cup, and has incised and stamped foliate decoration and a blackletter inscription: YHE.SUS.O.MARYA.O.MARYA YHE SUS.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4821846 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 42605 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 121 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108884675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1924 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Thomas Hoving
prop-fr:lieu
 • Londres
 • New York
 • Fairleigh Dickinson University Press
prop-fr:nom
 • Dalton
 • Lane
 • Stratford
 • Cowling
 • Hoving
 • Steane
prop-fr:pagesTotales
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Jenny
 • John
 • Thomas
 • Jane
 • Barbara G.
 • Ormonde Maddock
prop-fr:périodique
 • Medieval and Renaissance Drama in England
prop-fr:titre
 • A Fifteenth-century Saint Play in Winchester
 • Greatest Works of Western Civilization
 • The Archaeology of the Medieval English Monarchy
 • The Bedford Inventories
 • The Royal Gold Cup in the British Museum
 • The Altar and the Altarpiece, Sacramental Themes in Early Netherlandish Painting
prop-fr:volume
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Artisan
 • British Museum
 • Society of Antiquaries of London
 • Routledge
 • Harper & Row
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La coupe de sainte Agnès (en anglais : Royal Gold Cup) est une coupe ou hanap en or massif richement décorée d’émail et de perles. Réalisée pour la famille royale française à la fin du XIVe siècle, elle est ensuite devenue la propriété de plusieurs monarques d’Angleterre avant de passer près de 300 ans en Espagne. Depuis 1892, la coupe appartient à la collection du British Museum.
 • A 'Taça de Santa Inês (ou Royal Gold Cup em inglês) é uma taça feita de ouro decorada com esmalte e pérolas. Foi concebida para a família real francesa, em particular João II, no final do século XIV, e, mais tarde, pertenceu a vários monarcas ingleses antes de passar para Espanha, durante cerca de 300 anos.
 • La Coppa di sant'Agnese (in inglese Saint Agnes Cup o anche Royal Gold Cup, cioè "coppa reale d'oro") è una coppa in oro massiccio, riccamente decorata di smalto e perle. Gran parte della decorazione è costituita dal ciclo di scene relative alla vita di Sant'Agnese.
 • La Copa reial d'or o Copa de Santa Agnès és una copa sòlida recoberta d'or, magníficament decorada amb esmalt i perles.Es va fer per als membres de la família reial francesa a finals del segle XIV, i més tard va pertànyer a uns quants monarques anglesos abans de passar gairebé 300 anys a Espanya. Des del 1892 es troba al Museu Britànic, i està generalment acceptat que és l'exemple supervivent més destacat de la il·lustració medieval tardana de França.
 • La Copa real de oro o Copa de Santa Inés es una copa sólida recubierta de oro, magníficamente decorada con esmalte y perlas. Fue hecha para los miembros de la familia real francesa a finales del siglo XIV, y más tarde perteneció a varios monarcas ingleses antes de pasar casi 300 años en España. Desde 1892 se encuentra en el Museo Británico, y está generalmente aceptada como el ejemplo sobreviviente más destacado de la ilustración medieval tardía de Francia.
 • The Royal Gold Cup or Saint Agnes Cup is a solid gold covered cup lavishly decorated with enamel and pearls. It was made for the French royal family at the end of the 14th century, and later belonged to several English monarchs before spending nearly 300 years in Spain. It has been in the British Museum since 1892, where it is normally on display in Room 40, and is generally agreed to be the outstanding surviving example of late medieval French plate.
rdfs:label
 • Coupe de sainte Agnès
 • Copa de Santa Agnès
 • Copa de Santa Inés
 • Coppa di sant'Agnese
 • Royal Gold Cup
 • Taça de Santa Inês
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of