La coproduction conditionnée (coproduction conditionnelle) (pratītyasamutpāda en sanskrit, prononcer « prətī:tyə səmŭtpα:də » ; paṭiccasamuppāda en pāḷi ; « origine conditionnée ») est le concept bouddhique de conditionnalité, de dépendance, de réciprocité.L'essentiel du concept réside dans la notion d'interdépendance. Ainsi, dans le bouddhisme, tous les phénomènes sont composés et inter-dépendants, que ce soient les objets physiques, les sensations, les perceptions, la pensée, la conscience.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La coproduction conditionnée (coproduction conditionnelle) (pratītyasamutpāda en sanskrit, prononcer « prətī:tyə səmŭtpα:də » ; paṭiccasamuppāda en pāḷi ; « origine conditionnée ») est le concept bouddhique de conditionnalité, de dépendance, de réciprocité.L'essentiel du concept réside dans la notion d'interdépendance. Ainsi, dans le bouddhisme, tous les phénomènes sont composés et inter-dépendants, que ce soient les objets physiques, les sensations, les perceptions, la pensée, la conscience. D'après le Bouddha, ces cinq « aliments » conditionnent le maintien de « l'existence des êtres vivants ». La coproduction conditionnée est valable pour toute chose, mais est souvent présentée pour expliquer l'origine de dukkha. Elle est présentée comme un ensemble de douze liens, ou maillons, les douze nidānas, formant une suite cyclique, dont certaines écoles bouddhiques considèrent qu'elle est sans cesse parcourue par les êtres humains dans le samsara.La coproduction conditionnée est un concept très étendu dans la littérature bouddhique, que ce soit au sein du canon bouddhique ou dans les écritures et commentaires des différentes écoles, comme dans le Lalitavistara, texte du bouddhisme mahâyâna décrivant la vie du Bouddha et, notamment, sa découverte de la vérité de la conditionnalité au moment de son atteinte de l'éveil.Il s'agit d'un concept théorique lié à une pratique, notamment celle de la méditation, se fixant pour but l'atteinte du nirvāna par l'observation des phénomènes tels qu'ils sont.
 • Pratītyasamutpāda (Sanskrit; Pali: paṭiccasamuppāda) is commonly translated as dependent origination or dependent arising. The term is used in the Buddhist teachings in two senses: On a general level, it refers to one of the central concepts in the Buddhist tradition—that all things arise in dependence upon multiple causes and conditions. On a specific level, the term is also used to refer to a specific application of this general principle—namely the twelve links of dependent origination.The concept of pratītyasamutpāda (in both the general and specific meanings) is the basis for other key concepts in Buddhism, such as karma and rebirth, the arising of dukkha (suffering), and the possibility of liberation through realizing no-self (anatman). The general principle of pratītyasamutpāda (that everything is interdependent) is complementary to the concept of emptiness (sunyata).
 • Paticca samuppada (bahasa Pali: paticcasamuppāda; bahasa Sanskerta: प्रतीत्यसमुत्पाद (pratītyasamutpāda); Hanyu: 緣起) berarti Hukum Sebab-Musabab yang saling bergantungan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam agama Buddha.Ajaran ini menyatakan adanya sebab-musabab yang terjadi dalam kehidupan semua mahluk, khususnya manusia. Dengan menganalisa dan merenungkan Paticca Samuppada inilah, Siddhartha Gautama (yang pada saat itu masih menjadi Petapa) akhirnya mencapai Penerangan Sempurna menjadi Buddha.
 • El concepto de Pratītya-samutpāda o "Originación dependiente" en español, es una parte importante de la metafísica budista. Es común a todas las Escuelas del Budismo, declara que todos los fenómenos se originan de manera dependiente entre sí por relaciones de causa y efecto. Tiene varias traducciones, tales como: "originación dependiente", "génesis condicionada", "co-surgimiento dependiente" o "surgimiento interdependiente".
 • Pratitya-samutpada (sanskryt, pali paticcasamuppāda), buddyjska doktryna współzależnego powstawania, stanowiąca istotną część buddyjskiej metafizyki. Według tej nauki, wspólnej dla wszystkich szkół buddyzmu, zjawiska ciała i umysłu warunkują się nawzajem i istnieją jako współzależna sieć przyczyn i skutków.W momencie kiedy historyczny Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie (bodhi) doświadczył wyzwolenia z kręgu cierpienia oraz wglądu w naturę wszechświata i w naturę czujących istot. Słowo bodhi oznacza “przebudzenie”, a tym, do czego przebudził się Budda, było zrozumienie prawa współzależnego powstawania. Zgodnie z tą doktryną jakieś zjawisko istnieje tylko dlatego, że “istnieją” inne zjawiska w niesamowicie złożonej sieci przyczyn i skutków, która dotyczy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ponieważ wszystkie rzeczy są w ten sposób uwarunkowane i nietrwałe, dlatego też nie posiadają żadnej prawdziwej i niezależnej natury, chociaż dla nieprzebudzonego umysłu wydają się prawdziwie istniejącymi. Wszystkie zjawiska są fundamentalnie “puste” (sanskr. Siunjata pali Sunaya) i nie posiadają własnej natury. Ci, którzy postrzegają “rzeczy takimi jakimi są”, odrzucają przywiązanie i lgnięcie, przekształcają pragnienia w mądrość aż w końcu, przekraczając uwarunkowany świat formy, stają się buddami lub arhatami.
 • 縁起(えんぎ) 仏教の縁起。下記で詳述。 一般には、良いこと、悪いことの起こるきざし・前兆の意味で用いられ、「縁起を担ぐ」、「縁起が良い」、「縁起が悪い」などと言う。このような意味から、「縁起直し」、「縁起物」などという風俗や習慣がうかがわれる。 寺社縁起。故事来歴の意味に用いて、神社仏閣の沿革(由緒)や、そこに現れる功徳利益などの伝説を指す。縁起(えんぎ、梵: pratītya-samutpāda, プラティーティヤ・サムトパーダ、巴: paṭicca-samuppāda, パティッチャ・サムッパーダ)とは、仏教の根幹をなす発想の一つで、「原因に縁って結果が起きる」という因果論を指す。開祖である釈迦は、「此(煩悩)があれば彼(苦)があり、此(煩悩)がなければ彼(苦)がない、此(煩悩)が生ずれば彼(苦)が生じ、此(煩悩)が滅すれば彼(苦)が滅す」という、「煩悩」と「苦」の認知的・心理的な因果関係としての「此縁性縁起」(しえんしょうえんぎ)を説いたが、部派仏教・大乗仏教へと変遷して行くに伴い、その解釈が拡大・多様化・複雑化して行き、様々な縁起説が唱えられるようになった。
 • Pratītyasamutpāda (Sanskrit: प्रतीत्यसमुत्पाद; Pali: paticcasamuppāda; Tibetçe: rten.cing.'brel.bar.'byung.ba; Çince: 緣起) öğretisi, Budist metafiziğin önemli bir parçasıdır. Tüm olguların, bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde, neden ve etkiler ağından ortaya çıktığını ifade eder. “Bağımlı köken”, “birbirine bağımlı kaynaklanma”, “koşullu oluşma” ya da “durumsallık” olarak çevirmek mümkündür.Pratītyasamutpāda kavramının en çok bilinen uygulaması, ızdırap ve yenidendoğum döngüsünü (Samsara) ayrıntılı olarak anlatan Oniki Nidānalar (Pali dilindeki "neden, temel, kaynak veya orijin" anlamındaki nidānadan) şemasıdır. Oniki Nidānalar her biri bir sonrakine yol açacak şekilde birbirini takip eden nitelikler/koşullar arasında bir nedensellik ilişkisi tanımlar: Avidyā: cahillik, özellikle de ruhani olanı Saṃskāralar: kelime anlamıyla biçimlenmeler, Karma’ya atfen açıklanmıştır. Vijñāna: bilinç, özellikle de ayrımcı bilinç Nāmarūpa: kelime anlamı olarak isim ve biçim, zihin ve beden kastediliyor Ṣaḍāyatana: altı duyu merkezi: göz, kulak, burun, dil, beden ve zihin-organ Sparśa: farklı yerlerde iletişim, izlenim, uyarı (bir duyu nesnesi tarafından) olarak çevrilir Vedanā: genellikle duygu olarak çevrilir: buradaki "hazcı" bir anlamdadır, örn. bir şeyin hoşa gidip gitmemesi, veya nötr olması Tṛṣṇā: kelime anlamı olarak susuzluk, ancak Budizmde hemen her zaman arzuya işaret eder Upādāna: tutunma veya bağlanma; kelime aynı zamanda yenidendoğum döngüsünü besleyen yakıt anlamına da gelir Bhava: kelime anlamıyla olma (varoluş) veya dönüşme. (Theravada bunun iki anlamı olduğunu açıklar: yeni bir varoluşu üreten karma, ve varoluşun kendisi.) Jāti: kelime anlamıya doğum, ancak yaşamın kavramsal olarak başladığı anlaşılır Jarāmaraṇa (yaşlılık ve ölüm) ve bununla birlikte śokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsa (yas, matem, acı, üzüntü ve ızdırap)Duyarlı varlıklar samsara boyunca, Nirvana’ya ulaşarak kendilerini bu ızdıraptan kurtarana değin sürekli acı çekerler. İlk Nidana’nın, cahilliğin ortadan kaldırılması, diğerlerinin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
 • De lering van het afhankelijk ontstaan (Pali: Paticca samuppada; Sanskriet: Pratītya-samutpāda) is een van de centrale leringen in het boeddhisme. Het gaat over het principe van causaliteit: hoe dingen ontstaan afhankelijk van een oorzaak. De lering van het afhankelijk ontstaan betreft zowel causaliteit als basispricipe, als de keten van wederzijds afhankelijk ontstaan, die laat zien hoe onwetendheid tot voortdurende wedergeboorte leidt.Van alle dingen die door een oorzaak ontstaan,De Tathagata (Boeddha) heeft de oorzaak ervan uiteengezet;En hoe ze tot hun einde komen, dat vertelt hij ook,Dit is de leer van de Grote Hermiet.(Arahant Assaji)
 • Прати́тья-самутпа́да (пали paṭiccasamuppāda IAST, санскр. प्रतीत्यसमुत्पाद, pratītyasamutpāda IAST), или теория взаимозависимого возникновения, — в буддийском учении — концепция причинности, разработанная в попытке уяснить причины страдания и способы избавления от него.
 • Originação (Inter)Dependente (Sânscrito: pratītya-samutpāda, Pali: paṭicca-samuppāda, Tib. rten cing 'brel bar 'byung ba) A doutrina de pratitya-samutpada é a principal contribuição budista à metafísica. Comum a todas as escolas de Budismo, tanto as do veículo Mahayana quando a Theravada, ela afirma que todos os fenômenos são o resultado da existência mutuamente dependente. Existem muitas variações possíveis para a tradução do nome da doutrina para o português (por exemplo, "Gênese condicionada", "Originação Dependente", "Originação Interdependente dos fenômenos").
 • 연기(緣起)는 인연생기(因緣生起) 즉 인(因: 직접적 원인)과 연(緣: 간접적 원인)에 의지하여 생겨남 또는 인연(因緣: 통칭하여, 원인)따라 생겨남의 준말로, '연(緣: 인과 연의 통칭으로서의 원인)해서 생겨나 있다' 혹은 '타와의 관계에서 생겨나 있다'는 현상계(現象界)의 존재 형태와 그 법칙을 말하는 것으로서 이 세상에 있어서의 존재는 반드시 그것이 생겨날 원인[因]과 조건[緣]하에서 연기의 법칙에 따라서 생겨난다는 것을 말한다. 연기의 법칙, 즉 연기법(緣起法)을 원인과 결과의 법칙 또는 줄여서 인과법칙(因果法則) 혹은 인과법(因果法) 또는 인연법(因緣法)이라고도 한다. 엄밀히 말하면, 고대 인도에서는 인과법에 대해 여러 이론들이 있었으므로, 연기법은 고타마 붓다가 설한 인과법, 또는 불교에서 주장하는 인과법이라 할 수 있다. 그런데 고타마 붓다는 《잡아함경》 제12권 제299경 〈연기법경(緣起法經)〉에서 연기법은 자신이나 다른 깨달은 이가 만들어낸 것이 아니며 여래가 세상에 출현하고 출현하지 않음에 관계없이 우주(법계)에 본래부터 존재하는 보편 법칙, 즉 우주적인 법칙이며, 자신은 단지 이 우주적인 법칙을 완전히 깨달은[等正覺] 후에 그것을 세상 사람들을 위해 12연기설의 형태로 세상에 드러낸 것일 뿐이라고 말하고 있다.연기관계(緣起關係)에는 유전연기(流轉緣起)과 환멸연기(還滅緣起)의 두 가지가 있다. 연기관계를 인과관계(因果關係)라고도 하는데, 예를 들어, 불교의 근본 교의인 4성제에서 고(苦) · 집(集)의 2제(二諦)의 관계는 괴로움이라는 결과와 괴로움을 생겨나게 하는 원인으로서의 갈애 또는 망집의 관계로서, 미혹되게 하고 괴로움을 겪게 만드는 인과관계 즉 유전연기(流轉緣起)이며, 이에 대해 멸(滅) · 도(道)의 2제(二諦)의 관계는 모든 괴로움이 소멸된 이상의 경지인 열반의 증득이라는 결과와 열반을 증득하게 하는 원인으로서의 불교의 수행의 관계로서, 미혹을 벗어나게 하고 괴로움을 벗어나게 하는 인과관계 즉 환멸연기(還滅緣起)이다.연기에 대한 불교 교의를 연기설(緣起說)이라고 한다. 고타마 붓다가 12인연(十二因緣) 또는 12연기(十二緣起)의 연기설을 가르친 이래 불교 역사에는 여러 가지의 연기설이 출현하였다. 부파불교의 업감연기(業感緣起), 중관파의 공 사상(空思想), 유식유가행파의 아뢰야연기(阿賴耶緣起), 《대승기신론》의 진여연기(眞如緣起) 또는 여래장연기(如來藏緣起), 화엄종의 법계연기(法界緣起), 진언종의 6대연기(六大緣起) 등이 있다.
 • Доктрината зазависимия произход или на зависимото възникване (от санскрит: प्रतीत्यसमुत्पाद, пратитясамутпада; пали: paticcasamuppāda, тибетски: རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་; китайски: 缘起;пинин: yuánqǐ) е едно от основните учения на Буда и се отнася за взаимозависимостта и взаимното приучване на явленията. Пратитясамутпада е основно философско учение в будизма, която е вложила и обяснява други централни теми на загриженост като прераждане, самсара, страдание, освобождение и празнота.
 • Patičča samuppáda (pálí, v sanskrtu pratítja samutpáda) je buddhistická filosofická teorie, jejíž název se překládá nejčastěji jako „závislé vznikání“ nebo „podmíněné vznikání“, a která tvrdí, že všechny fyzické i psychické jevy jsou „podmíněné“, tzn. že nevznikají nezávisle samy od sebe, ale že jsou na sobě vzájemně kauzálně závislé.
 • La coproduzione condizionata, detta anche originazione interdipendente o genesi dipendente (sanscrito pratītyasamutpāda, pāli: paṭicca samuppāda, cinese: 十二緣 pinyin shieryuan, giapponese: 十二因縁 jūni innen, tibetano: rten 'brel yan lag bcu gnyis), è una dottrina del Buddhismo che spiega il prodursi dei fenomeni legati all'esistenza secondo una logica di causa ed effetto. L'individuazione del ciclo di cause che vanno rimosse per giungere al nirvana (sans., nibbāna, pāli) è un punto centrale della pratica buddhista. Il significato e il ruolo attribuito a questa dottrina varia a seconda degli insegnamenti delle differenti scuole buddhiste.Una sua formulazione completa compare ad esempio in questo estratto del canone cinese:Il ciclo delle cause ed effetti comprende un certo numero di anelli (nidana), che negli insegnamenti appaiono in numero variabile, da nove a dodici, e anche di volta in volta con elementi diversi. Una delle formulazioni più ricorrenti è però la seguente: Da avidyā (sanscrito; pāli: avijjā; cinese: 無明 wúmíng; giapp.: mumyō; tib.: ma rig pa), ignoranza, mancanza di comprensione della verità, si produce saṃskāra (sanscrito; pāli: saṃkhāra; cinese: 行 xíng; giapp.: gyō; tib.: 'du-byed), l'insieme delle formazioni o coefficienti karmici che ci inducono ad attaccarci all'esistenza Dai coefficienti si produce vijñāna (sanscrito; pāli: viññāṇa; cinese: 識shí), la coscienza, che comprende la consapevolezza delle sensazioni, oltre all'attività mentale Dalla coscienza si produce nāma-rūpa (sanscrito e pāli; cinese: 名色 míng sè), nome e forma, vale a dire l'aspetto psicofisico Da nome e forma si producono le ṣaḍāyatana (sanscrito; pāli: saḷāyatanaṃ; cinese: 六入liù rù), le sei basi dei sensi (occhi, orecchie, naso, lingua, corpo e mente) Dalle basi dei sensi si produce sparśa (sanscrito; pāli: phassa; cinese: 觸 chù), il contatto tra i sensi e la coscienza sensoriale Dal contatto si produce vedanā (sanscrito e pāli; cinese: 受 shòu), la sensazione Dalla sensazione si produce ṭṟṣṇā (sanscrito; pāli: taṇhā; cinese: 愛 ài), la brama Dalla brama si produce upādāna (sanscrito e pāli; cinese: 取 qǔ), l'attaccamento Dall'attaccamento si produce bhava (sanscrito e pāli; cinese: 有 yǒu), l'essere, il divenire; Dall'essere si produce jāti (sanscrito e pāli; cinese: 生 shēng), la nascita Dalla nascita si produce jarāmarana (sanscrito; pāli: jarāmaraṇaṃ; cinese: 老死 lǎo sǐ), la vecchiaia e la morte.Questa catena di causa-ed-effetto può essere letta ed interpretata in più modi. Ad esempio potrebbe essere considerata un ciclo e quindi ogni punto potrebbe essere considerato come quello iniziale: si potrebbe partire da avidyā, da nāma-rūpa o da vedanā. I dodici anelli, sul cui esatto significato si discute fin dall'antichità ma che probabilmente hanno sempre avuto più significati, sono stati divisi idealmente in tre gruppi: il primo, comprendente i primi due anelli, riguarda l'esistenza passata; il secondo, comprendente gli anelli dal terzo al decimo, si riferiscono all'esistenza presente; il terzo, che include gli ultimi due anelli, riguarda l'esistenza futura.Nell'iconografia buddhista la coproduzione condizionata è raffigurata con l'immagine della Ruota dell'esistenza.
 • Das bedingte Entstehen oder Entstehen in Abhängigkeit (skt. pratītya-samutpāda; pi. paṭicca-samuppāda; chinesisch 緣起, Pinyin yuánqǐ, W.-G. yüan-ch'i; jap. 縁起, engi; hgl. 연기, yeongi; tib. rten cing 'brel bar 'byung ba; viet. duyên khởi) gilt im Buddhismus als ein vom Buddha entdecktes Gesetz. Es erklärt, wie es zur leidhaften Kette der Wiedergeburten kommt und wie sie aufzuheben ist. Da das "bedingte Zusammen-Entstehen" durch zwölf Glieder beschrieben ist, wird es auch die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens genannt (skt. dvādaśa-nidāna, dvādaśâṅgaḥ pratītya-samutpādaḥ, dvādaśa-pratītya-samutpāda; chinesisch 十二因緣, Pinyin shíèr yīnyuán, W.-G. shih-erh yin-yüan; jap. 十二因縁, jūni innen; hgl. 십이인연, sibi inyeon; tib. rten `brel yan lag bcu gnyis; viet. thập nhị nhân duyên).
 • A pratítja-szamutpáda (szanszkritul: प्रतीत्यसमुत्पाद, páliul: paticcsaszamuppáda, kínaiul: 緣起), melyet leggyakrabban függő keletkezésként fordítanak magyar nyelvre, a buddhizmus egyik fő tana, amely szerint ok-okozati összefüggés van a pszichológiai jelenségek között. Ez tartja fent a dukkhát (elégedetlenség) a világi tapasztalásokban. Ezt fordítják „függő keletkezés”-nek vagy „függőségben való keletkezés”-nek is. Ez jelenti a második nemes igazság bővebb magyarázatát is.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 314090 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27056 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 104 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110923339 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La coproduction conditionnée (coproduction conditionnelle) (pratītyasamutpāda en sanskrit, prononcer « prətī:tyə səmŭtpα:də » ; paṭiccasamuppāda en pāḷi ; « origine conditionnée ») est le concept bouddhique de conditionnalité, de dépendance, de réciprocité.L'essentiel du concept réside dans la notion d'interdépendance. Ainsi, dans le bouddhisme, tous les phénomènes sont composés et inter-dépendants, que ce soient les objets physiques, les sensations, les perceptions, la pensée, la conscience.
 • El concepto de Pratītya-samutpāda o "Originación dependiente" en español, es una parte importante de la metafísica budista. Es común a todas las Escuelas del Budismo, declara que todos los fenómenos se originan de manera dependiente entre sí por relaciones de causa y efecto. Tiene varias traducciones, tales como: "originación dependiente", "génesis condicionada", "co-surgimiento dependiente" o "surgimiento interdependiente".
 • 縁起(えんぎ) 仏教の縁起。下記で詳述。 一般には、良いこと、悪いことの起こるきざし・前兆の意味で用いられ、「縁起を担ぐ」、「縁起が良い」、「縁起が悪い」などと言う。このような意味から、「縁起直し」、「縁起物」などという風俗や習慣がうかがわれる。 寺社縁起。故事来歴の意味に用いて、神社仏閣の沿革(由緒)や、そこに現れる功徳利益などの伝説を指す。縁起(えんぎ、梵: pratītya-samutpāda, プラティーティヤ・サムトパーダ、巴: paṭicca-samuppāda, パティッチャ・サムッパーダ)とは、仏教の根幹をなす発想の一つで、「原因に縁って結果が起きる」という因果論を指す。開祖である釈迦は、「此(煩悩)があれば彼(苦)があり、此(煩悩)がなければ彼(苦)がない、此(煩悩)が生ずれば彼(苦)が生じ、此(煩悩)が滅すれば彼(苦)が滅す」という、「煩悩」と「苦」の認知的・心理的な因果関係としての「此縁性縁起」(しえんしょうえんぎ)を説いたが、部派仏教・大乗仏教へと変遷して行くに伴い、その解釈が拡大・多様化・複雑化して行き、様々な縁起説が唱えられるようになった。
 • Прати́тья-самутпа́да (пали paṭiccasamuppāda IAST, санскр. प्रतीत्यसमुत्पाद, pratītyasamutpāda IAST), или теория взаимозависимого возникновения, — в буддийском учении — концепция причинности, разработанная в попытке уяснить причины страдания и способы избавления от него.
 • Доктрината зазависимия произход или на зависимото възникване (от санскрит: प्रतीत्यसमुत्पाद, пратитясамутпада; пали: paticcasamuppāda, тибетски: རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་; китайски: 缘起;пинин: yuánqǐ) е едно от основните учения на Буда и се отнася за взаимозависимостта и взаимното приучване на явленията. Пратитясамутпада е основно философско учение в будизма, която е вложила и обяснява други централни теми на загриженост като прераждане, самсара, страдание, освобождение и празнота.
 • Patičča samuppáda (pálí, v sanskrtu pratítja samutpáda) je buddhistická filosofická teorie, jejíž název se překládá nejčastěji jako „závislé vznikání“ nebo „podmíněné vznikání“, a která tvrdí, že všechny fyzické i psychické jevy jsou „podmíněné“, tzn. že nevznikají nezávisle samy od sebe, ale že jsou na sobě vzájemně kauzálně závislé.
 • A pratítja-szamutpáda (szanszkritul: प्रतीत्यसमुत्पाद, páliul: paticcsaszamuppáda, kínaiul: 緣起), melyet leggyakrabban függő keletkezésként fordítanak magyar nyelvre, a buddhizmus egyik fő tana, amely szerint ok-okozati összefüggés van a pszichológiai jelenségek között. Ez tartja fent a dukkhát (elégedetlenség) a világi tapasztalásokban. Ezt fordítják „függő keletkezés”-nek vagy „függőségben való keletkezés”-nek is. Ez jelenti a második nemes igazság bővebb magyarázatát is.
 • Das bedingte Entstehen oder Entstehen in Abhängigkeit (skt. pratītya-samutpāda; pi. paṭicca-samuppāda; chinesisch 緣起, Pinyin yuánqǐ, W.-G. yüan-ch'i; jap. 縁起, engi; hgl. 연기, yeongi; tib. rten cing 'brel bar 'byung ba; viet. duyên khởi) gilt im Buddhismus als ein vom Buddha entdecktes Gesetz. Es erklärt, wie es zur leidhaften Kette der Wiedergeburten kommt und wie sie aufzuheben ist.
 • Pratitya-samutpada (sanskryt, pali paticcasamuppāda), buddyjska doktryna współzależnego powstawania, stanowiąca istotną część buddyjskiej metafizyki. Według tej nauki, wspólnej dla wszystkich szkół buddyzmu, zjawiska ciała i umysłu warunkują się nawzajem i istnieją jako współzależna sieć przyczyn i skutków.W momencie kiedy historyczny Budda Siakjamuni osiągnął oświecenie (bodhi) doświadczył wyzwolenia z kręgu cierpienia oraz wglądu w naturę wszechświata i w naturę czujących istot.
 • 연기(緣起)는 인연생기(因緣生起) 즉 인(因: 직접적 원인)과 연(緣: 간접적 원인)에 의지하여 생겨남 또는 인연(因緣: 통칭하여, 원인)따라 생겨남의 준말로, '연(緣: 인과 연의 통칭으로서의 원인)해서 생겨나 있다' 혹은 '타와의 관계에서 생겨나 있다'는 현상계(現象界)의 존재 형태와 그 법칙을 말하는 것으로서 이 세상에 있어서의 존재는 반드시 그것이 생겨날 원인[因]과 조건[緣]하에서 연기의 법칙에 따라서 생겨난다는 것을 말한다. 연기의 법칙, 즉 연기법(緣起法)을 원인과 결과의 법칙 또는 줄여서 인과법칙(因果法則) 혹은 인과법(因果法) 또는 인연법(因緣法)이라고도 한다. 엄밀히 말하면, 고대 인도에서는 인과법에 대해 여러 이론들이 있었으므로, 연기법은 고타마 붓다가 설한 인과법, 또는 불교에서 주장하는 인과법이라 할 수 있다.
 • De lering van het afhankelijk ontstaan (Pali: Paticca samuppada; Sanskriet: Pratītya-samutpāda) is een van de centrale leringen in het boeddhisme. Het gaat over het principe van causaliteit: hoe dingen ontstaan afhankelijk van een oorzaak.
 • Originação (Inter)Dependente (Sânscrito: pratītya-samutpāda, Pali: paṭicca-samuppāda, Tib. rten cing 'brel bar 'byung ba) A doutrina de pratitya-samutpada é a principal contribuição budista à metafísica. Comum a todas as escolas de Budismo, tanto as do veículo Mahayana quando a Theravada, ela afirma que todos os fenômenos são o resultado da existência mutuamente dependente.
 • La coproduzione condizionata, detta anche originazione interdipendente o genesi dipendente (sanscrito pratītyasamutpāda, pāli: paṭicca samuppāda, cinese: 十二緣 pinyin shieryuan, giapponese: 十二因縁 jūni innen, tibetano: rten 'brel yan lag bcu gnyis), è una dottrina del Buddhismo che spiega il prodursi dei fenomeni legati all'esistenza secondo una logica di causa ed effetto.
 • Paticca samuppada (bahasa Pali: paticcasamuppāda; bahasa Sanskerta: प्रतीत्यसमुत्पाद (pratītyasamutpāda); Hanyu: 緣起) berarti Hukum Sebab-Musabab yang saling bergantungan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam agama Buddha.Ajaran ini menyatakan adanya sebab-musabab yang terjadi dalam kehidupan semua mahluk, khususnya manusia.
 • Pratītyasamutpāda (Sanskrit; Pali: paṭiccasamuppāda) is commonly translated as dependent origination or dependent arising. The term is used in the Buddhist teachings in two senses: On a general level, it refers to one of the central concepts in the Buddhist tradition—that all things arise in dependence upon multiple causes and conditions.
 • Pratītyasamutpāda (Sanskrit: प्रतीत्यसमुत्पाद; Pali: paticcasamuppāda; Tibetçe: rten.cing.'brel.bar.'byung.ba; Çince: 緣起) öğretisi, Budist metafiziğin önemli bir parçasıdır. Tüm olguların, bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde, neden ve etkiler ağından ortaya çıktığını ifade eder.
rdfs:label
 • Coproduction conditionnée
 • Afhankelijk ontstaan
 • Bedingtes Entstehen
 • Coproduzione condizionata
 • Függő keletkezés
 • Originação dependente
 • Paticcasamuppada
 • Patičča samuppáda
 • Pratitya-samutpada
 • Pratityasamutpada
 • Pratītyasamutpāda
 • Pratītyasamutpāda
 • Пратитья-самутпада
 • Пратитясамутпада
 • 縁起
 • 연기 (불교)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of