La Constitution du Japon, officiellement la Constitution de l'État du Japon (日本国憲法, Nihon-koku kenpō?) est la forme actuelle de loi fondamentale de l'État du Japon depuis 1947. Votée le 3 novembre 1946, sous l'occupation américaine, elle est en vigueur depuis le 3 mai 1947.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Constitution du Japon, officiellement la Constitution de l'État du Japon (日本国憲法, Nihon-koku kenpō?) est la forme actuelle de loi fondamentale de l'État du Japon depuis 1947. Votée le 3 novembre 1946, sous l'occupation américaine, elle est en vigueur depuis le 3 mai 1947. Cette « constitution de 1947 », aussi appelée Constitution d'Après-guerre (戦後憲法, Sengo kenpō?) ou Constitution de la Paix (平和憲法, Heiwa kenpō?), est rédigée avec le souci de ne pas rééditer les erreurs du système précédent qui aurait conduit au totalitarisme.
 • A Meidzsi császár által adományozott 1868-as első japán alkotmány (szeitaiso) létrehozta a nagy államtanácsot, vagyis az első polgári politikai testületet, és elvben a kétkamarás parlamentet is, ez azonban csak a másodikkal valósult meg.Az 1889-es, Itó Hirobumi irányításával kidolgozott 'Japán birodalom alkotmánya' (Dai Nippon teikoku kempó), amely 1947. május 2-ig maradt érvényben, porosz és osztrák jogtudósok keze nyomát viselte magán. Kimondta, hogy a birodalmat „a császárok mindörökre megszakíthatatlan sora” irányítja, de a parlament és a miniszterek tanácsának egyetértése mellett; a kormány a császárnak és nem a parlamentnek felelős; a bírói testület független, de a bírókat az igazságügy-miniszter nevezi ki; a polgárok elidegeníthetetlen, bár törvények által korlátozható jussa a habeas corpus, az otthon és a tulajdon szentsége, a szólás- és vallásszabadság. A császári felségjog és a parlamentáris kormányzat ellentmondásosságát fel nem oldó s így többféle lehetséges értelmezést nyújtó Meidzsi-kori alkotmány a 20. század első felében nagyban hozzájárult az ország belpolitikájának alakulásához, főleg mivel a hadsereg fölött a kabinetnek semmiféle hatalmat nem biztosított.Japán mai alkotmánya, a Nihonkoku kempó (日本國憲法) 1947. május 3-án lépett érvénybe. Ellenzői amerikai alkotmánynak csúfolják, mert nagyrészt Douglas MacArthur vezérkarának (SCAP) kormányzati részlege állította össze, s csak azután fordították japánra, mindazonáltal a japán nép és politika azóta is nagyjában-egészében egyöntetűen elfogadja és helyesli. A korabeli japán vezetők legjelentősebb hozzájárulása az volt, hogy a parlament ne egy-, hanem kétkamarás legyen. Leghíresebb paragrafusai és pontjai leszögezik, hogy „a császár az állam és a népegység jelképe, pozíciója a népakaratból ered, mert a felségjogokat a nép birtokolja”, valamint hogy „a japán nép mindörökre lemond a hadviselés szuverén jogáról”, s e végből „semminő szárazföldi, tengeri és légi haderőt nem tarthat fenn”. Előbbibe (ami nem más, mint a császár isten voltának eltörlése) Hirohito utódai nevében is belenyugodott, utóbbi pedig kétségessé teszi a Japán Önvédelmi Haderő létének alkotmányosságát, ám ez ügyben az alkotmánybírósági szerepet is betöltő Legfelsőbb Bíróság eleddig a baloldali politikai erők nyomása ellenére sem volt hajlandó állást foglalni. Egyebekben az alkotmány tökéletesen megfelel a nyugati demokratikus elveknek, noha az amerikai megszállás vége, vagyis 1952 óta az egymást követő kormányok úgy értelmezték, hogy a parlament bizalmatlansági indítvány nélkül is feloszlatható, amit (a konzervatív Liberális Demokrata Párt mindenkori érdekeinek megfelelően) többször meg is tettek.Május 3., az alkotmány ünnepe állami ünnep Japánban.
 • La Constitución de Japón (Shinjitaito: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, 'Nihon-Koku Kenpō'?) es el documento legal fundador del Estado de Japón (Japón desde 1945). La constitución proporciona un sistema parlamentario de gobierno y garantías de ciertos derechos fundamentales. En este marco, el Emperador de Japón es "el símbolo del Estado y de la unidad de la nación" y tiene un rol puramente ceremonial, sin tener ninguna soberanía. A diferencia de otros monarcas, no es el jefe de estado, aunque reciba el tratamiento como si lo fuese. La constitución, también denominada la Constitución de la Paz (平和憲法, Heiwa-Kenpō) o la Constitución Posguerra (戦後憲法, Sengo-Kenpō) es famosa por la renuncia del derecho a la guerra que figura en el artículo 9 y, en menor medida, por la disposición de jure de la soberanía popular en relación con la monarquía.La constitución fue redactada por un equipo de unos veinte estadounidenses durante la ocupación aliada que siguió a la Segunda Guerra Mundial, en una misión que se mantuvo en secreto hasta los años 1970. Se pretendía que reemplazase el sistema de la monarquía absoluta militarista por una forma de democracia liberal. Actualmente, es un documento rígido y no se ha hecho ninguna enmienda desde su adopción.
 • Japon Anayasası (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) Japonya’nın 1947 yılından itibaren temel kuruluş belgesidir. Anayasa, parlamenter yönetim biçimini kabul eder ve temel insan haklarını garanti altına alır. Buna göre Japon İmparatoru “devletin ve halkın birliğinin simgesidir” ve egemenlik hakkı olmaksızın sadece törensel bir rol oynar. Bu yüzden diğer kraliyet ailelerinde olduğu gibi devletin başı değildir. Anayasaya aynı zamanda “Barış Anayasası” (平和憲法, Heiwa-Kenpō) denmesinin sebebi 9.maddesinde açıkça savaşın uluslararası sorunların bir çözüm yolu olarak reddedilmesidir. Anayasa II. Dünya Savaşının ardından ülke ABD işgali altındayken yazılmış ve Japonya’nın önceki askeri monarşi olan yönetim sistemi liberal demokrasiyle değiştirilmiştir. Belge halen geçerliliğini korumaktadır ve kabul edilmesinden sonra önemli bir değişiklik yapılmamıştır.
 • La Constitució del Japó (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) ha estat el document legal fonamental del Japó des de 1947. La constitució prescriu un sistema de govern parlamentari i garanteix alguns drets fonamentals. Segons els termes establerts en ella, l'emperador del Japó és el "símbol de l'Estat i de la unitat del poble", les funcions del qual són merament cerimonials. Per tant, a diferència d'altres monarques, no és formalment un cap d'Estat, tot i que sovint es presenta com a tal. La constitució es va redactar durant l'Ocupació Aliada després de la Segona Guerra Mundial, i tenia la intenció de reemplaçar el sistema militar de la monarquia absoluta anterior, amb una forma de democràcia liberal. És un document rígid: no ha hagut cap esmena des de la seva promulgació. La constitució, també coneguda com la "Constitució Pacifista" (平和憲法, Heiwa-Kenpō), inclou la famosa renúncia expressa al dret de declarar la guerra, en el capítol 9.
 • 日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、1947年(昭和22年)5月3日に施行された、日本の現行憲法である。1945年(昭和20年)8月15日にポツダム宣言を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重、「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後に施行された。国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。日本国憲法は施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は歴史的仮名遣であり、漢字表記は当用漢字以前の旧字体を使っている。
 • Konstytucja Japonii (jap. 日本国憲法, Nihon-koku-kenpō) - najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Japonii, uchwalony przez ówczesny parlament o nazwie Teikoku-gikai (Zgromadzenie Cesarskie), składający się z Izby Parów i Izby Reprezentantów (art.: 33, 34 konstytucji Meiji), zatwierdzony przez cesarza Hirohito 3 listopada 1946 i obowiązujący od 3 maja 1947 roku. Konstytucja składa się z preambuły i 103 artykułów ujętych w 11 rozdziałach. Konstytucja zapewnia parlamentarny system rządów, w którym dziedziczny monarcha jest „symbolem państwa i jedności narodu“ i sprawuje wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Władza ustawodawcza należy do Kokkai, dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego, wybieranego w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą pełni rząd z premierem na czele. Władza sądownicza należy do Sądu Najwyższego i tych sądów niższego stopnia, które ustanowi ustawa.Konstytucja Japonii ze względu na swój antymilitarystyczny charakter, wyrażający się w artykule IX, zgodnie z którym Japonia wyrzeka się prawa do wojny, nazywana jest popularnie "pokojową konstytucją" lub "powojenną konstytucją". Powstała w czasie amerykańskiej okupacji Japonii po II wojnie światowej i zastąpiła konstytucję Meiji z 1889, ustanawiając monarchię konstytucyjną. Od momentu podpisania jej przez cesarza Shōwa nie była nigdy zmieniana.Nowa konstytucja po raz pierwszy dała prawa wyborcze kobietom. == Przypisy ==
 • 일본국 헌법(日本國憲法, 일본어: 日本国憲法)은 일본의 헌법이다.
 • Konstitusi Jepang (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya, Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebaimana layaknya seorang kepala negara. Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai ( 平和憲法, Heiwa-Kenpō)," memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran. Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II dan direncanakan untuk menggantikan sistem monarki absolut yang militeristik dengan suatu bentuk demokrasi liberal. Saat ini, dokumen konstitusi ini bersifat kaku dan belum ada amandemen yang ditambahkan sejak penetapannya.
 • La Costituzione del Giappone (日本国憲法, Nihon-koku-kenpō?) è la legge fondamentale del Giappone dal 1946. La costituzione stabilisce un sistema parlamentare e garantisce alcuni diritti fondamentali. Secondo la costituzione, l'Imperatore del Giappone è formalmente il capo dello stato ma esercita un ruolo puramente cerimoniale in quanto non possiede la sovranità. La costituzione è famosa per la rinuncia al diritto alla guerra contenuta nell'Articolo 9 e perché stabilisce una sovranità popolare de jure in congiunzione con la monarchia.La costituzione fu preparata durante l'occupazione militare del Giappone da parte degli Alleati dopo la seconda guerra mondiale per sostituire il precedente sistema imperiale giapponese con una forma di democrazia liberale. È una costituzione rigida e non sono stati apportati emendamenti dal momento della sua adozione.
 • De Japanse Grondwet, officieel de Grondwet van de Staat Japan (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) is de fundamentele wet van de naoorlogse soevereine staat Japan. De grondwet werd in zijn huidige vorm officieel afgekondigd op 3 november 1946 en werd van kracht op 3 mei 1947.De grondwet regelt onder andere hoe de Japanse overheid ingericht is; een parlementair systeem waarbinnen de keizer van Japan geen politieke macht meer heeft maar enkel een symbool van het land en het volk is. Ook legt de grondwet het recht van Japan om een oorlog te beginnen, dan wel deel te nemen aan een oorlog, sterk aan banden.
 • The Constitution of Japan (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) is the fundamental law of Japan. It was enacted on 3 May 1947 as a new constitution for postwar Japan.
 • Конституция Японии (яп. 日本國憲法, 日本国憲法, Нихон-коку кэмпо:/Ниппон-коку кэмпо:) — основной закон Японии, вступивший в силу 3 мая 1947 года. Формально является серией поправок в Конституцию Мэйдзи, однако традиционно считается отдельной Конституцией.Никакие поправки в Конституцию Японии после 3 мая 1947 года не вносились.Конституция устанавливает принципы парламентарной государственной системы, основные гарантии и права граждан. Согласно Конституции, император Японии является «символом государства и единства народа» и исполняет чисто символическую функцию, не предусматривающую никакой реальной власти; все свои государственные акты он производит «по представлению Кабинета» вплоть до того, что широко распространена ошибочная точка зрения, согласно которой император вообще не является главой государства. Текст Конституции насчитывает 103 статьи, объединённых в 11 глав.Также Конституция называется «Пацифистская Конституция» (平和憲法, Хэйва-кэмпо:) из-за главного принципа — невступление в войну и неинициирование военного конфликта (Девятая статья).
 • Die Verfassung des Staates Japan (jap. 日本国憲法 Nihon koku kempō ‚Verfassung des Staates Japan‘) basiert auf einem Entwurf der alliierten Besatzungsregierung, der allerdings in großem Umfang auch auf japanische Vorschläge zurückgriff. Sie wurde am 3. November 1946 vom ersten nach dem Krieg gewählten Unterhaus, dem Herrenhaus und vom Tennō verabschiedet und trat am 3. Mai 1947 in Kraft.
 • A Constituição do Japão (Shinjitai: 日本国憲法; Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) tem sido a lei básica do Japão desde 1947. A constituição garante um sistema parlamentar de Governo e garante direitos fundamentais. Sobre esta constituição, o Imperador é o simbolo do Estado e da união do povo, e exerce um poder puramente cerimonial, sem a possessão de soberania. Assim, ao contrário de outros monarcas, ele não é oficialmente o Chefe de Estado, mas o tratamos como se fosse. A constituição, também chamada de a Constituição Pacifista (平和憲法, Heiwa-Kenpō), é mais característica e famosa pela renúncia do direito de declarar guerra presente no artigo 9.A constituição foi escrita durante a ocupação dos Aliados, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje, é um documento rigido e não houve alterações à Constituição.No preâmbulo da Constituição do Japão, lê-se:http://content.yudu.com/Library/A1jiq3/AConstituiodoJapoPor/resources/index.htm?referrerUrl=http://free.yudu.com/item/embed/109590/A-Constitui----o-do-Jap--o---Portugu--s
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1787461 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6957 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110393503 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1995 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Eddy Dufourmont
 • Eric Seizelet
 • Michael Lucken, Emmanuel Lozerand, Anne Bayard-Sakai
 • Eric Seizelet, Régine Serra
prop-fr:branche
prop-fr:désignationCourte
 • Constitution du Japon
prop-fr:entréeEnVigueur
 • 1947-05-03 (xsd:date)
prop-fr:langue
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Pessac
prop-fr:lireEnLigne
 • sur le site de l'université de Montpellier : Traduction en français de la constitution japonaise ; sur le site de la bibliothèque du Parlement du Japon : en japonais, en anglais
prop-fr:légende
 • Constitution du Japon de 1947, exemplaire original
prop-fr:promulgation
 • 1946-11-03 (xsd:date)
prop-fr:précédent
prop-fr:titre
 • Histoire politique du Japon
 • Monarchie et démocratie dans le Japon d'après-guerre
 • Le Japon après la guerre
 • Le pacifisme à l'épreuve : Le Japon et son armée
prop-fr:typeDeNorme
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Constitution du Japon, officiellement la Constitution de l'État du Japon (日本国憲法, Nihon-koku kenpō?) est la forme actuelle de loi fondamentale de l'État du Japon depuis 1947. Votée le 3 novembre 1946, sous l'occupation américaine, elle est en vigueur depuis le 3 mai 1947.
 • 日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、1947年(昭和22年)5月3日に施行された、日本の現行憲法である。1945年(昭和20年)8月15日にポツダム宣言を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重、「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後に施行された。国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄と戦力の不保持という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。日本国憲法は施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は歴史的仮名遣であり、漢字表記は当用漢字以前の旧字体を使っている。
 • 일본국 헌법(日本國憲法, 일본어: 日本国憲法)은 일본의 헌법이다.
 • The Constitution of Japan (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) is the fundamental law of Japan. It was enacted on 3 May 1947 as a new constitution for postwar Japan.
 • Die Verfassung des Staates Japan (jap. 日本国憲法 Nihon koku kempō ‚Verfassung des Staates Japan‘) basiert auf einem Entwurf der alliierten Besatzungsregierung, der allerdings in großem Umfang auch auf japanische Vorschläge zurückgriff. Sie wurde am 3. November 1946 vom ersten nach dem Krieg gewählten Unterhaus, dem Herrenhaus und vom Tennō verabschiedet und trat am 3. Mai 1947 in Kraft.
 • A Meidzsi császár által adományozott 1868-as első japán alkotmány (szeitaiso) létrehozta a nagy államtanácsot, vagyis az első polgári politikai testületet, és elvben a kétkamarás parlamentet is, ez azonban csak a másodikkal valósult meg.Az 1889-es, Itó Hirobumi irányításával kidolgozott 'Japán birodalom alkotmánya' (Dai Nippon teikoku kempó), amely 1947. május 2-ig maradt érvényben, porosz és osztrák jogtudósok keze nyomát viselte magán.
 • La Constitució del Japó (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) ha estat el document legal fonamental del Japó des de 1947. La constitució prescriu un sistema de govern parlamentari i garanteix alguns drets fonamentals. Segons els termes establerts en ella, l'emperador del Japó és el "símbol de l'Estat i de la unitat del poble", les funcions del qual són merament cerimonials.
 • La Costituzione del Giappone (日本国憲法, Nihon-koku-kenpō?) è la legge fondamentale del Giappone dal 1946. La costituzione stabilisce un sistema parlamentare e garantisce alcuni diritti fondamentali. Secondo la costituzione, l'Imperatore del Giappone è formalmente il capo dello stato ma esercita un ruolo puramente cerimoniale in quanto non possiede la sovranità.
 • Japon Anayasası (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) Japonya’nın 1947 yılından itibaren temel kuruluş belgesidir. Anayasa, parlamenter yönetim biçimini kabul eder ve temel insan haklarını garanti altına alır. Buna göre Japon İmparatoru “devletin ve halkın birliğinin simgesidir” ve egemenlik hakkı olmaksızın sadece törensel bir rol oynar. Bu yüzden diğer kraliyet ailelerinde olduğu gibi devletin başı değildir.
 • Конституция Японии (яп. 日本國憲法, 日本国憲法, Нихон-коку кэмпо:/Ниппон-коку кэмпо:) — основной закон Японии, вступивший в силу 3 мая 1947 года. Формально является серией поправок в Конституцию Мэйдзи, однако традиционно считается отдельной Конституцией.Никакие поправки в Конституцию Японии после 3 мая 1947 года не вносились.Конституция устанавливает принципы парламентарной государственной системы, основные гарантии и права граждан.
 • Konstytucja Japonii (jap. 日本国憲法, Nihon-koku-kenpō) - najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Japonii, uchwalony przez ówczesny parlament o nazwie Teikoku-gikai (Zgromadzenie Cesarskie), składający się z Izby Parów i Izby Reprezentantów (art.: 33, 34 konstytucji Meiji), zatwierdzony przez cesarza Hirohito 3 listopada 1946 i obowiązujący od 3 maja 1947 roku. Konstytucja składa się z preambuły i 103 artykułów ujętych w 11 rozdziałach.
 • Konstitusi Jepang (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya, Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya.
 • De Japanse Grondwet, officieel de Grondwet van de Staat Japan (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) is de fundamentele wet van de naoorlogse soevereine staat Japan.
 • A Constituição do Japão (Shinjitai: 日本国憲法; Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) tem sido a lei básica do Japão desde 1947. A constituição garante um sistema parlamentar de Governo e garante direitos fundamentais. Sobre esta constituição, o Imperador é o simbolo do Estado e da união do povo, e exerce um poder puramente cerimonial, sem a possessão de soberania. Assim, ao contrário de outros monarcas, ele não é oficialmente o Chefe de Estado, mas o tratamos como se fosse.
 • La Constitución de Japón (Shinjitaito: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, 'Nihon-Koku Kenpō'?) es el documento legal fundador del Estado de Japón (Japón desde 1945). La constitución proporciona un sistema parlamentario de gobierno y garantías de ciertos derechos fundamentales. En este marco, el Emperador de Japón es "el símbolo del Estado y de la unidad de la nación" y tiene un rol puramente ceremonial, sin tener ninguna soberanía.
rdfs:label
 • Constitution du Japon
 • Constitució del Japó
 • Constitución de Japón
 • Constituição do Japão
 • Constitution of Japan
 • Costituzione del Giappone
 • Japanse Grondwet
 • Japon Anayasası
 • Japán alkotmánya
 • Konstitusi Jepang
 • Konstytucja Japonii
 • Verfassung des Staates Japan
 • Конституция Японии
 • 日本国憲法
 • 일본국 헌법
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:typeFormation of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of