Un consistoire est une assemblée de cardinaux convoquée librement par le pape pour le conseiller, débattre de sujets concernant divers aspects de la vie de l'Église ou de l'organisation de la curie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un consistoire est une assemblée de cardinaux convoquée librement par le pape pour le conseiller, débattre de sujets concernant divers aspects de la vie de l'Église ou de l'organisation de la curie. Progressivement les consistoires ont perdu leur dimension consultative pour se ritualiser et devenir l'occasion de l'annonce de décisions importantes ou de la création de nouveaux cardinaux.Actuellement, la partie publique des consistoires est à nouveau précédée ou suivie d'échanges qui, bien qu'assez formels (discours, interventions lues), tendent à redonner au consistoire sa fonction consultative primitive.
 • In the Roman Catholic Church a consistory is a formal meeting of the College of Cardinals called by the Pope. Consistories serve as an opportunity for the Pope to elevate new Cardinals to the college. A meeting of the College of Cardinals to elect a new Pope is called a conclave.
 • 추기경회의(樞機卿會議, 라틴어: Consistorium)는 로마 가톨릭교회의 추기경들로 구성되는 추기경단의 공식 회의이며, 특별히 차기 교황을 선출하기 위해 모여 비밀리에 진행하는 경우에는 콘클라베라고 하여, 추기경회의로 적용되지 않는다. 추기경회의는 교황의 명령에 의해 소집되어 바티칸 시국에서 개최되며, 보통 교회와 관련한 중요문제에 대해 추기경들이 모여서 회의를 하고 교황에게 조언하는 형태를 띠고 있다.추기경회의는 사안에 따라 비밀리에 또는 일상적인 업무로 소집되거나, 대중에 공개하거나 비공개로 진행할 수 있다.교황이 새로 임명한 추기경들이 추기경단에 참석한 이후로 줄곧, 추기경회의는 다음과 같은 형식으로 진행되었다. 일반적으로 추기경에 서임된 사람의 신원은 미리 예고되지만, 추기경회의에서 교황이 추기경에 임명한다고 정식으로 공표해야만 추기경으로서의 즉위가 효력을 발휘한다. 추기경으로 내정된 성직자가 추기경회의에서 정식 발표하기 전날에 사망하거나, 교황이 추기경회의에서 발표하기 전에 사망하면 그 성직자의 추기경 자리는 무효처리가 된다. 그러나, 내정자 본인이 직접 자신의 추기경 내정 사실을 보다 확고히 다지기 위해 추기경회의에 굳이 참석할 필요는 없다.추기경회의에서 새로 임명된 추기경들은 일반적으로 각자 로마 교구의 명의본당 하나씩의 소유권을 할당받는다. 비록 교황 바오로 6세가 명의본당에 대하여 추기경들이 직접적으로 간섭하지 못하도록 법적으로 제지해놓기는 하였지만, 어쨌든 법적으로 추기경들은 명의본당에 대하여 법적인 소유권을 갖고 있다.
 • Als Konsistorium (von lat. consistorium „Versammlungsort, Versammlung; kaiserliches Kabinett, Kronrat, Senatsversammlung“) bezeichnet man in der römisch-katholischen Kirche die Vollversammlung der Kardinäle, in den evangelischen Kirchen ein Kirchengericht oder eine kirchliche Behörde.
 • Консисто́рия (от лат. consistorium — место собрания; совет) — собрание кардиналов, созываемое и возглавляемое папой римским; 2) орган церковно-административного управления при епископах в Российской империи, а также в Германии и Австрии.
 • Um consistório é uma reunião de Cardeais para dar assistência ao Papa nas suas decisões.Quanto à sua natureza podem ser classificados em:Ordinários: reúnem os cardeais presentes em Roma; eExtraordinários: reúnem todos os cardeais do mundo.
 • En la Iglesia católica se denomina consistorio a la reunión del Colegio cardenalicio, convocada por el papa para ayudarle en el gobierno de la Iglesia. Los cardenales son creados en los consistorios.
 • Консистория е събрание на папата и кардиналите от католическата църква, на което папата съобщава нови назначения на свободните кардиналски постове. Освен съобщаването на предложенията за кардинали те биват и одобрявани на този съвет от присъстващите. Често консисторията е ползвана от папата и като съвещателен орган при вземането на важни решения.
 • Un consistori papal és una reunió convocada pel papa i sota la seva presidència amb els cardenals per tractar d'afers que afecten l'Església catòlica universal. Els consistoris estan regulats pel vigent Codi de Dret Canònic de 1983 (cànons 350.5 i 353) i per la constitució apostòlica Bonus Pastor de Joan Pau II promulgada el 26 de juny de 1988.Els consistoris poden ser extraordinaris o ordinaris. Els extraordinaris, sempre amb categoria de secrets, són convocats quan ho aconsellen necessitats peculiars de l'Església o afers de la màxima gravetat, per als quals el papa creu oportú la consulta amb el Col·legi Cardenalici segons l'antiga fórmula Quod vobis videtur? (Què us en sembla?). En aquests consistoris extraordinaris es compleix el cànon 349 pel que fa al deure d'assistència col·legiada que els cardenals tenen envers el papa. El caràcter de màxima reserva dels consistoris extraordinaris fa que rarament se'n conegui el contingut.Als consistoris ordinaris són convocats tots els cardenals, amb assistència ineludible per part dels que en aquell moment es troben a Roma, a fi de tractar afers importants però més habituals. Solen ser públics, especialment quan es convoquen per a realitzar actes en què cal una gran solemnitat, i en aquest cas hi poden ser admesos, a més dels cardenals, altres prelats, diplomàtics estrangers o invitats especials. Sovint s'hi proclamen afers ja coneguts prèviament, per la qual cosa només són cerimònies protocol·làries.Habitualment, els afers tractats en consistori ordinari són: Creació, publicació o reserva in pectore de nous cardenals, i si s'escau, adscripció d'aquests a un bisbat suburbicari, títol o diaconia (canon 351.1-2). Publicació de cardenals in pectore creats en consistoris anteriors, amb l'adscripció corresponent (canon 351.3). Opció, si s'escau, dels cardenals preveres i dels cardenals diaques a canviar de títol o de diaconia. També la dels cardenals diaques a passar a l'orde presbiterial amb la subsegüent assignació de títol, d'acord amb els terminis de permanència previstos. (canon 350.5). Nomenament del càrrec de cardenal camarlenc per ordre rotatori. Examen i proclamació de les causes de canonització o beatificació ja substantivades.
 • Een consistorie is in de Rooms-katholieke Kerk een vergadering van de paus met de kardinalen. Meestal wordt dit bijeengeroepen om belangwekkende zaken omtrent het bestuur van de Katholieke Kerk te bespreken. Een consistorie verschilt van een conclaaf, waarin de kardinalen niet onder leiding van een paus bijeen komen (de paus is dan namelijk overleden of afgetreden), maar juist om een opvolger te kiezen. In een consistorie is de paus altijd de voorzitter van de vergadering. Wel kan hij een kardinaal delegeren om namens hem de vergadering voor te zitten.In lutherse kerken wordt het woord consistorie ook gebruikt voor een vergadering van bestuurders. Zo was het Amsterdams Consistorie het hoogste bestuursorgaan van de lutherse kerken binnen Nederland.
 • Konsistori berasal dari Bahasa Latin consistorium, yang artinya mahkamah gerejawi; sebagaimana kata bahasa Yunani "syn(h)edrion" (yang menurutnkan kata sanhedrin). Sebenarnya berasal dari makna "consistere" ("kamar", dalam arti lebih sempit) yang artinya mengambil pendirian. Pada mulanya konsistorium merupakan kamar depan istana kaisar tempat kaisar melaksanakan pengadilan. Dewasa ini, konsistori adalah istilah yang digunakan oleh pejabat gereja untuk menyatakan pengadilan gerejawi.
 • Papežská konzistoř je označení pro zasedání sboru kardinálů, které svolává papež do Říma a které se koná za jeho předsednictví (kánon 353 CIC). Rozlišují se konzistoře řádné, jichž se musí zúčastnit alespoň kardinálové pobývající v Římě, a mimořádné, na niž je povinná účast všech kardinálů.
 • Un concistoro (dal latino consistorium = seduta, assemblea, consiglio) è una riunione formale del collegio consultivo di un sovrano.In origine usato per gli imperatori romani, che avevano un sacrum consistorium ("sacro collegio"), è passato poi nella terminologia religiosa ad individuare i più alti consigli consultivi.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 228606 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5618 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 21 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109913102 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un consistoire est une assemblée de cardinaux convoquée librement par le pape pour le conseiller, débattre de sujets concernant divers aspects de la vie de l'Église ou de l'organisation de la curie.
 • In the Roman Catholic Church a consistory is a formal meeting of the College of Cardinals called by the Pope. Consistories serve as an opportunity for the Pope to elevate new Cardinals to the college. A meeting of the College of Cardinals to elect a new Pope is called a conclave.
 • Als Konsistorium (von lat. consistorium „Versammlungsort, Versammlung; kaiserliches Kabinett, Kronrat, Senatsversammlung“) bezeichnet man in der römisch-katholischen Kirche die Vollversammlung der Kardinäle, in den evangelischen Kirchen ein Kirchengericht oder eine kirchliche Behörde.
 • Консисто́рия (от лат. consistorium — место собрания; совет) — собрание кардиналов, созываемое и возглавляемое папой римским; 2) орган церковно-административного управления при епископах в Российской империи, а также в Германии и Австрии.
 • Um consistório é uma reunião de Cardeais para dar assistência ao Papa nas suas decisões.Quanto à sua natureza podem ser classificados em:Ordinários: reúnem os cardeais presentes em Roma; eExtraordinários: reúnem todos os cardeais do mundo.
 • En la Iglesia católica se denomina consistorio a la reunión del Colegio cardenalicio, convocada por el papa para ayudarle en el gobierno de la Iglesia. Los cardenales son creados en los consistorios.
 • Консистория е събрание на папата и кардиналите от католическата църква, на което папата съобщава нови назначения на свободните кардиналски постове. Освен съобщаването на предложенията за кардинали те биват и одобрявани на този съвет от присъстващите. Често консисторията е ползвана от папата и като съвещателен орган при вземането на важни решения.
 • Konsistori berasal dari Bahasa Latin consistorium, yang artinya mahkamah gerejawi; sebagaimana kata bahasa Yunani "syn(h)edrion" (yang menurutnkan kata sanhedrin). Sebenarnya berasal dari makna "consistere" ("kamar", dalam arti lebih sempit) yang artinya mengambil pendirian. Pada mulanya konsistorium merupakan kamar depan istana kaisar tempat kaisar melaksanakan pengadilan. Dewasa ini, konsistori adalah istilah yang digunakan oleh pejabat gereja untuk menyatakan pengadilan gerejawi.
 • Papežská konzistoř je označení pro zasedání sboru kardinálů, které svolává papež do Říma a které se koná za jeho předsednictví (kánon 353 CIC). Rozlišují se konzistoře řádné, jichž se musí zúčastnit alespoň kardinálové pobývající v Římě, a mimořádné, na niž je povinná účast všech kardinálů.
 • Un concistoro (dal latino consistorium = seduta, assemblea, consiglio) è una riunione formale del collegio consultivo di un sovrano.In origine usato per gli imperatori romani, che avevano un sacrum consistorium ("sacro collegio"), è passato poi nella terminologia religiosa ad individuare i più alti consigli consultivi.
 • Een consistorie is in de Rooms-katholieke Kerk een vergadering van de paus met de kardinalen. Meestal wordt dit bijeengeroepen om belangwekkende zaken omtrent het bestuur van de Katholieke Kerk te bespreken. Een consistorie verschilt van een conclaaf, waarin de kardinalen niet onder leiding van een paus bijeen komen (de paus is dan namelijk overleden of afgetreden), maar juist om een opvolger te kiezen. In een consistorie is de paus altijd de voorzitter van de vergadering.
 • 추기경회의(樞機卿會議, 라틴어: Consistorium)는 로마 가톨릭교회의 추기경들로 구성되는 추기경단의 공식 회의이며, 특별히 차기 교황을 선출하기 위해 모여 비밀리에 진행하는 경우에는 콘클라베라고 하여, 추기경회의로 적용되지 않는다. 추기경회의는 교황의 명령에 의해 소집되어 바티칸 시국에서 개최되며, 보통 교회와 관련한 중요문제에 대해 추기경들이 모여서 회의를 하고 교황에게 조언하는 형태를 띠고 있다.추기경회의는 사안에 따라 비밀리에 또는 일상적인 업무로 소집되거나, 대중에 공개하거나 비공개로 진행할 수 있다.교황이 새로 임명한 추기경들이 추기경단에 참석한 이후로 줄곧, 추기경회의는 다음과 같은 형식으로 진행되었다. 일반적으로 추기경에 서임된 사람의 신원은 미리 예고되지만, 추기경회의에서 교황이 추기경에 임명한다고 정식으로 공표해야만 추기경으로서의 즉위가 효력을 발휘한다.
 • Un consistori papal és una reunió convocada pel papa i sota la seva presidència amb els cardenals per tractar d'afers que afecten l'Església catòlica universal. Els consistoris estan regulats pel vigent Codi de Dret Canònic de 1983 (cànons 350.5 i 353) i per la constitució apostòlica Bonus Pastor de Joan Pau II promulgada el 26 de juny de 1988.Els consistoris poden ser extraordinaris o ordinaris.
rdfs:label
 • Consistoire (catholicisme)
 • Concistoro
 • Consistori papal
 • Consistorie
 • Consistorio (Iglesia católica)
 • Consistório
 • Konsistori
 • Konsistorium
 • Papal consistory
 • Papežská konzistoř
 • Консистория
 • Консистория (католицизм)
 • 추기경회의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of