La conservation de la nature consiste en la protection des populations d'espèces animales et végétales, ainsi que la conservation de l'intégrité écologique de leurs habitats naturels ou de substitution (comme les haies, carrières, terrils, mares ou autres habitats façonnés par l'homme).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La conservation de la nature consiste en la protection des populations d'espèces animales et végétales, ainsi que la conservation de l'intégrité écologique de leurs habitats naturels ou de substitution (comme les haies, carrières, terrils, mares ou autres habitats façonnés par l'homme). Son objectif est de maintenir les écosystèmes dans un bon état de conservation, et de prévenir ou de corriger les dégradations qu'ils pourraient subir.
 • A természetvédelem az élőlények, természetes életközösségek, élőhelyek a természetes és természetközeli területek, valamint a természeti táj megőrzésére hivatott társadalmi tevékenység megjelölésére szolgáló fogalom.A természetvédelem célja a bioszféra állapotának, működőképességének, biodiverzitásának (biológiai sokféleségének), valamint ezzel összefüggésben az élőhelyeknek és a természeti tájnak a megőrzése, károsodásainak megelőzése, mérséklése vagy elhárítása.A természetvédelem éppen ezért nem azonos a környezetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentős átfedés van. A környezet- és természetvédelmi tevékenység csak egymást kölcsönösen feltételezve és kiegészítve lehet hatékony.A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. A természetvédelmi tevékenység középpontjában "rendszerként" a bioszféra áll. A természetvédelmi tevékenység elsősorban a természeti területekre és vadon élő fajokra fókuszál.A környezetvédelemi tevékenység középpontjában az emberi társadalom érdekei (az emberi populáció környezete) áll. A környezetvédelmi tevékenység döntően más emberi tevékenységek káros hatásaira, tehát a mezőgazdaságra, iparra, közlekedésre, a településekre, fókuszál (légszennyezés, szennyvizek, talajszennyezés…).A természet- és környezetvédelem hatáskörének érintkezési felületét jelentik a jóléti célú erdők, a legelők, a folyó- és állóvizek, az ivóvízbázisok, a települések parkjai stb. A környezet- és természetvédelem a globális ökológiai problémákból adódó legkirívóbb jelenségek megelőzésére, a károk enyhítésére irányuló speciális emberi tevékenység. Önmagában nem jelent (és nem is jelenthet) garanciát a problémák kiküszöbölésére, hiszen arra az emberi társadalom és a globális gazdaság egésze hatással van. Minthogy a Bioszféra természeti folyamatai (klíma, biogeokémiai-ciklusok …) is globálisak, alacsonyabb térbeli léptékben gondolkodva éppen a legfontosabb összefüggések vesznek el. Minthogy a természeti-, társadalmi- és főként a gazdasági folyamatok is globálisak, ezért súlyos veszélyeket rejt magában, ha a közigazgatás és a jogrendszer a jelenlegi regionális és lokális szinten marad, mert akkor a demokratikus politikai hatalom illuzórikussá válhat a multinacionális gazdasági érdekcsoportok hatalmával szemben. A természetvédelem, környezetvédelem, (és persze a közegészségügy, közoktatásügy) érdekei csak egy nemzetközi összefogással megteremtett demokratikus politikai hatalom birtokában érvényesíthetők a profit-típusú érdekekkel szemben.A természetvédelmi erőfeszítések (még ebben az erősen leszűkített értelmezésben is) jelentős anyagi ráfordításokat igényelnek/igényelnének. Ezeket a pénzbeli ráfordításokat jelenleg lokálisan (a társadalom helyi közösségeinek) kell előteremteni, a ráfordítások elmaradása esetén megmutatkozó kár viszont az egész emberi társadalmat (globális léptékben) érinti. A természet közvetlen károsításával kapcsolatos károk nagyrészt szintén ennek megfelelően fejtik ki hatásukat. A természet védelmével kapcsolatos kötelezettségek éppen ezért, részben a hazai vonatkozású joganyagból, másrészt nemzetközi egyezményekből következnek Néhány különösen fontos nemzetközi egyezmény: Riói egyezmény a biodiverzitásról Washingtoni egyezmény a veszélyeztetett élőlények nemzetközi kereskedelméről, Washingtoni egyezmény a bálnavadászat korlátozásáról, Ramsari egyezmény a vizes élőhelyekről, Bonni egyezmény a vándorló állatok védelméről, Berni egyezmény a vadon élő állatok, növények és élőhelyek védelméről, Római egyezmény az élelmezési és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról, Párizsi egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről Párizsi egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemről (ENSZ) New York-i keretegyezmény az éghajlatváltozásról és annak Kiotói jegyzőkönyve (ENSZ) Bécsi egyezmény az ózonréteg védelméről Genfi egyezmény a levegőszennyezésről Cartagenai jegyzőkönyv a biológiai biztonságról„Mind a tudomány, mind a közvélemény felismerte, hogy ma a kihalások korát éljük: a kipusztulás mértéke példa nélküli. Az emberi tevékenység hatására világszerte olyan élőlénytársulások szűnnek meg, amelyek kialakulásához évmilliókra volt szükség. (…) E nagymértékű fajkipusztulás az egész bolygóra, s így az emberre is végzetes lehet!” (…) „A veszély gyorsuló ütemben növekszik, hiszen az emberi populáció növekedése is gyorsul. (…)”„A biodiverzitást veszélyeztető tényezők hatása szinergikus, vagyis az egymástól látszólag független tényezők – például a savas ülepedés, a fakitermelés, vagy a túlzott mértékű vadászat – káros hatásai összeadódnak, sőt összeszorzódnak, …”(Idézetek forrása: Standovár, T., Primack, R.B. 2001. [14])
 • Ochrana přírody je multidisciplinární, poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti. Za první, byť samozřejmě nepřímou, snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly zřizovány již od 13. století bohatými šlechtici, byl silně omezený režim vstupu a hospodaření, v některých případech (např. v okolí Netolic) byly dokonce při zakládání obory vystěhovány celé vesnice. Zvěř chovaná v oborách potřebovala zachování přirozeného prostředí s vysokou biodiverzitou, a tak díky oborám zůstaly zachované velké relativně neporušené části přírody až do pozdního novověku (např. Křivoklátsko). V roce 1350 císař Karel IV. v návrhu zemského zákoníku Majestas Carolina zmiňuje mj. nutnost chránit lesy a lovnou zvěř.Skutečná ochrana přírody se zrodila na začátku 19. století jako snaha zabránit plošné exploataci přírodních zdrojů. Původní funkcí ochrany přírody byla konzervace relativně nepoškozených částí přírody formou vyhlašování striktních rezervací, s vyloučením hospodaření a často i přístupu člověka.
 • 자연환경보호는 20세기 중반부터 점차로 비중을 가지고 토론되고 제기 된 사회문제의 하나이다. 현대문명이 공업 기계화 됨과 함께 인간생존의 필수적 요건인 자연과 주변환경의 오염은 급속한 현대 문명발달이 가져온 커다란 해악의 하나로 간주할 수 있다. 자연환경의 보호 문제는 이제 어느 개별국가의 문제가 아니라 전 인류가 함께 한 마음로 진지하게 토론하고, 또한 현대의 문명이 가진 문제점과 관련하여 생각해야할 인류의 공동관심사라고 할 수 있다.
 • 'Консервацията (от лат. conservare съхранявам, запазвам) е дейност, насочена към съхраняване и опазване на обекти или феномени в природата или културата (растителни и животински видове, защитени местности, паметници на културата, обезпечаване на максималната съхранимост на художествени произведения и др).nn:Miljøvernno:Miljøvern
 • Охра́на приро́ды (англ. environmentalism) — комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов и окружающей среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. Охрана природы имеет экономическое, историческое, социальное и государственное значение.
 • Der Begriff Naturschutz umfasst alle Untersuchungen und Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Natur, wobei sich drei Zielsetzungen unterscheiden lassen: Die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur, Landschaft und Wildnis (ästhetisch-kulturelle Gründe; Natur als Sinnbild), die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, wobei eine nachhaltige Nutzbarkeit der Natur durch den Menschen angestrebt wird (Natur als Ressource und Dienstleister), sowie die Erhaltung von Natur, insbesondere von Biodiversität auf der Artebene, aufgrund ihres eigenen Wertes (Natur als Selbstwert/Moralobjekt). Methodisch lässt sich der Naturschutz in den Biotopschutz und den Artenschutz gliedern, wobei beide eng verschränkt sind.
 • Conservation is an ethic of resource use, allocation, and protection. Its primary focus is upon maintaining the health of the natural world, its fisheries, habitats, and biological diversity. Secondary focus is on materials conservation and energy conservation, which are seen as important to protect the natural world. Those who follow the conservation ethic and, especially, those who advocate or work toward conservation goals are termed conservationists.
 • Onder natuurbescherming verstaat men het beschermen van bepaalde elementen van de natuur, in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen, bedreigde dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Ook het tegengaan van bedreigingen en terugbrengen van een situatie in een oudere (oorspronkelijke) staat rekent men ertoe. Natuurbescherming in zijn moderne Westerse vorm bestaat ongeveer 100 jaar.
 • Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5953 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19783 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108216532 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
prop-fr:auteurs
 • Michael E. Soulé, Bruce M. Wilcox
 • Michael E. Soulé, O. H. Frankel
prop-fr:date
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • décembre 1985
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lieu
 • Cambridge et New York
prop-fr:no
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 395 (xsd:integer)
 • 727 (xsd:integer)
prop-fr:revue
 • Biosciences
prop-fr:résumé
 • http://links.jstor.org/sici?sici=0006-356835%3A11%3C727%3AWICB%3E2.0.CO%3B2-F
prop-fr:sousTitre
 • A new synthetic discipline addresses the dynamics and problems of perturbed species, communities and ecosystems
prop-fr:titre
 • Conservation Biology : an evolutionary ecological perspective
 • Conservation and Evolution
 • What is conservation biology ?
prop-fr:vol
 • 35 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Cambridge University Press
 • Sinauer Associates Inc.
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La conservation de la nature consiste en la protection des populations d'espèces animales et végétales, ainsi que la conservation de l'intégrité écologique de leurs habitats naturels ou de substitution (comme les haies, carrières, terrils, mares ou autres habitats façonnés par l'homme).
 • 자연환경보호는 20세기 중반부터 점차로 비중을 가지고 토론되고 제기 된 사회문제의 하나이다. 현대문명이 공업 기계화 됨과 함께 인간생존의 필수적 요건인 자연과 주변환경의 오염은 급속한 현대 문명발달이 가져온 커다란 해악의 하나로 간주할 수 있다. 자연환경의 보호 문제는 이제 어느 개별국가의 문제가 아니라 전 인류가 함께 한 마음로 진지하게 토론하고, 또한 현대의 문명이 가진 문제점과 관련하여 생각해야할 인류의 공동관심사라고 할 수 있다.
 • 'Консервацията (от лат. conservare съхранявам, запазвам) е дейност, насочена към съхраняване и опазване на обекти или феномени в природата или културата (растителни и животински видове, защитени местности, паметници на културата, обезпечаване на максималната съхранимост на художествени произведения и др).nn:Miljøvernno:Miljøvern
 • Охра́на приро́ды (англ. environmentalism) — комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов и окружающей среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. Охрана природы имеет экономическое, историческое, социальное и государственное значение.
 • Conservation is an ethic of resource use, allocation, and protection. Its primary focus is upon maintaining the health of the natural world, its fisheries, habitats, and biological diversity. Secondary focus is on materials conservation and energy conservation, which are seen as important to protect the natural world. Those who follow the conservation ethic and, especially, those who advocate or work toward conservation goals are termed conservationists.
 • Onder natuurbescherming verstaat men het beschermen van bepaalde elementen van de natuur, in het bijzonder cultuur-historisch belangrijke of oorspronkelijke landschappen, bedreigde dier- en plantensoorten, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Ook het tegengaan van bedreigingen en terugbrengen van een situatie in een oudere (oorspronkelijke) staat rekent men ertoe. Natuurbescherming in zijn moderne Westerse vorm bestaat ongeveer 100 jaar.
 • Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
 • A természetvédelem az élőlények, természetes életközösségek, élőhelyek a természetes és természetközeli területek, valamint a természeti táj megőrzésére hivatott társadalmi tevékenység megjelölésére szolgáló fogalom.A természetvédelem célja a bioszféra állapotának, működőképességének, biodiverzitásának (biológiai sokféleségének), valamint ezzel összefüggésben az élőhelyeknek és a természeti tájnak a megőrzése, károsodásainak megelőzése, mérséklése vagy elhárítása.A természetvédelem éppen ezért nem azonos a környezetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentős átfedés van.
 • Ochrana přírody je multidisciplinární, poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti. Za první, byť samozřejmě nepřímou, snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly zřizovány již od 13. století bohatými šlechtici, byl silně omezený režim vstupu a hospodaření, v některých případech (např. v okolí Netolic) byly dokonce při zakládání obory vystěhovány celé vesnice.
 • Der Begriff Naturschutz umfasst alle Untersuchungen und Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Natur, wobei sich drei Zielsetzungen unterscheiden lassen: Die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur, Landschaft und Wildnis (ästhetisch-kulturelle Gründe; Natur als Sinnbild), die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, wobei eine nachhaltige Nutzbarkeit der Natur durch den Menschen angestrebt wird (Natur als Ressource und Dienstleister), sowie die Erhaltung von Natur, insbesondere von Biodiversität auf der Artebene, aufgrund ihres eigenen Wertes (Natur als Selbstwert/Moralobjekt).
rdfs:label
 • Conservation de la nature
 • Conservation (ethic)
 • Naturschutz
 • Natuurbescherming
 • Ochrana přírody
 • Ochrona przyrody
 • Természetvédelem
 • Консервация
 • Охрана природы
 • 자연환경보호
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:but of
is prop-fr:discipline of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of