Le Conseil des commissaires du peuple (en russe : Совет народных комиссаров ou Совнарком, translittération : Soviet Narodnykh Kommissarov ou Sovnarkom) est la plus haute autorité gouvernementale sous le régime soviétique. Il remplace le gouvernement provisoire suite à la prise de pouvoir par les bolcheviks le 25 octobre 1917 dans le calendrier julien (7 novembre dans le calendrier grégorien), ou révolution d'Octobre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Conseil des commissaires du peuple (en russe : Совет народных комиссаров ou Совнарком, translittération : Soviet Narodnykh Kommissarov ou Sovnarkom) est la plus haute autorité gouvernementale sous le régime soviétique. Il remplace le gouvernement provisoire suite à la prise de pouvoir par les bolcheviks le 25 octobre 1917 dans le calendrier julien (7 novembre dans le calendrier grégorien), ou révolution d'Octobre. Le Conseil des commissaires du peuple est remplacé en 1946 par le Conseil des ministres.
 • El Consell de Comissaris del Poble va ser l'òrgan de govern soviètic creat just després de la revolució d'octubre (25-26 d'octubre de 1917 en l'antic calendari).Va ser elegit en el Segon Congrés dels Soviets de totes les Rússies i presidit per Vladímir Lenin. Encara que en la pràctica des d'aquell moment era l'órgan executiu del nou estat amb la Constitució soviètica de 1918 es va fer responsable de forma oficial de "l'administració general dels assumptes de l'estat" de l'RSFS de Rússia i el permeté aprovar lleis per decret quan el Congrés dels Soviets no es trobés en sessió.El desembre de 1922 es creà oficialment l'URSS, i el Consell de Comissaris del Poble passà a tenir autoritat federal (sobre totes les repúbliques de la Unió), però els assumptes interns de cada república eren administrades pel propi Consell de Comissaris que conservaven. El 1946, durant la dictadura estalinista passà a anomenar-se Consell de Ministres de l'USSS.
 • O Conselho do Comissariado do Povo (russo: Совет народных коммиссаров or Совнарком, ou Sovnarkom) foi a autoridade governamental máxima sob o sistema soviético em estados controlados pelos bolcheviques.O primeiro Sovnarkom foi estabelecido na Rússia após a Revolução de Outubro em 1917.O governo da União Soviética, O Sovnarkom URSS, foi modelado naquele russo, sendo transformado em 1946 no Conselho de Ministros da União Soviética.
 • ソビエト連邦人民委員会議(ソビエトれんぽうじんみんいいんかいぎ、ロシア語: Совет народных комиссаров СССР、略称:Совнарком СССР(ソヴナルコムСССР)、СНК СССР)とは、ソビエト連邦に1923年から1946年まで存在した政府の執行機関(内閣)である。1946年にソビエト連邦閣僚会儀に改組された。
 • Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom (ros. Сове́т наро́дных комисса́ров СССР, СНК, Совнарко́м) – rząd rewolucyjny, który powstał w czasie rewolucji październikowej w 1917. Od 9 listopada 1917 do 6 czerwca 1923 funkcjonował jako Rada Komisarzy Ludowych RFSRR (ros. Сове́т наро́дных комисса́ров РСФСР (Совнарком РСФСР, СНК РСФСР). Po utworzeniu ZSRR 30 grudnia 1922, 6 czerwca 1923 Wszechzwiązkowy Zjazd Rad powołał Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR, ten zaś wyłonił Radę Komisarzy Ludowych ZSRR jako rząd federacji. Rada Komisarzy Ludowych RFSRR została zachowana jako naczelny organ administracji Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej (do 1946), z ograniczonym w stosunku do okresu 1917-1922 kompetencjami.
 • Dewan Komisar Rakyat (bahasa Rusia: Совет народных коммиссаров or Совнарком, translit. Soviet narodnykh kommissarov atau Sovnarkom, juga disingkat SNK), adalah institusi pemerintahan yang langsung dibentuk setelah Revolusi Oktober tahun 1917. Dibentuk di Republik Rusia, dewan ini menetapkan dasar restrukturisasi negara untuk membentuk Uni Soviet. Dewan ini berubah menjadi otoritas pemerintahan eksekutif tertinggi di bawah sistem Soviet di negara-negara yang dikuasai kaum Bolshevik.Leon Trotsky memakai nama komisar dan dewan untuk menghindari istilah-istilah "borjuis" seperti menteri dan kabinet. Konstitusi RSFSR 1918 menetapkan tugas Sovnarkom di Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFSR), yaitu bertanggung jawab kepada Dewan Soviet atas "urusan umum kenegaraan". Konstitusi ini memungkinkan Sovnarkom mengeluarkan dekrit yang setara dengan hukum ketika Kongres tidak bersidang. Kongres kemudian menyetujui dekrit ini pada sidang selanjutnya.Saat Uni Republik Sosialis Soviet (URSS) didirikan bulan Desember 1922, Sovnarkom URSS disusun seperti Sovnarkom RSFSR. Badan ini diubah pada tahun 1946 menjadi Dewan Menteri.
 • Съветът на народните комисари на СССР (на руски: Сове́т наро́дных комисса́ров СССР, съкратено СНК или Совнарко́м) от 6 юли 1923 до 15 март 1946 година е висш изпълнителен и разпоредителен (а в началото на съществуването си и законодателен) орган на СССР и негово правителство.Във всяка съюзна и автономна република е съществувал също Съвет на народните комисари, например Съвет на народните комисари на РСФСР (СНК РСФСР).Народен комисар (нарком) е лице, влизащо в състава на правителството и оглавяващо определен народен комисариат (наркомат) - централен орган на държавното управление, отговарящ за определена сфера от дейността на държавата.Първият съвет на народните комисари е създаден на 26 октомври 1917 г. - след завземането на властта в Съветска Русия по време на Октомврийската революция и 5 год. преди образуването на СССР. Вторият конгрес на Съветите, съгласно конституцията от 1918 г., е наречен Съвет на народните комисари на РСФСР.
 • Raad van Volkscommissarissen (Russisch: Совет народных коммисаров, Sovjet narodnych kommisarov), met de Russische afkorting Sovnarkom (Russisch: совнарком), is een door Trotski in november 1917 bedachte (anti-burgerlijke) naam voor het bolsjewistische kabinet. De minister-president (Lenin) droeg de ambtstitel Voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen. Aan het hoofd van ieder ministerie stond een Volkscommissaris, bijgestaan door een Collegium. In 1946 werd de Raad van Volkscommissarissen van de Sovjet-Unie vervangen door een Raad van Ministers.Van 1919 tot 1946 werden de functies van ministers in de regering van de RSFSR en later de Sovjet-Unie uitgevoerd door de Volkscommissarissen (Russische titel: Narodny Komissar of Narkom). Een ministerie werd een Volkscommissariaat genoemd (Russisch: Narkomat) en de belangrijkste raad van het land de Raad van Volkscommissarissen. Alle afzonderlijke Sovjetrepublieken (de autonome en de deelrepublieken) kenden in deze periode een Raad van Volkscommissarissen. In 1946 werd de Sovnarkom hernoemd tot de Sovmin (Russisch: Совмин): de Raad van Ministers (Совет министров; Sovjet ministrov). De Volkscommissarissen en Volkscommissariaten werden Ministers en regeringsdepartementen.Het gebouw van de Raad van Ministers van de Sovjet-Unie bevond zich in het Kremlin van Moskou naast het gebouw van het Presidium van de Opperste Sovjet.
 • Сове́т наро́дных комисса́ров СССР (аббр.: офиц. Совнарком СССР; разг. СНК СССР; син. офиц. Правительство СССР) — высший коллегиальный орган исполнительной и распорядительной власти Союза Советских Социалистических Республик в период c 1923 по 1946 годы.Будучи правительством Советского Союза, Совнарком СССР и руководимые им наркоматы играли ключевую роль в таких значительных для страны и общества событиях и процессах, как восстановление экономики после гражданской войны, Новая экономическая политика (НЭП), коллективизация, электрификация, индустриализация, пятилетние планы развития народного хозяйства, массовый голод в начале 1930-х годов, цензура, борьба с религией, массовые репрессии и политические преследования, ГУЛаг, депортация народов, присоединение Прибалтики и других территорий к СССР, организация партизанского движения и промышленного производства в тылу во время Великой Отечественной Войны. Период деятельности СНК СССР охватывает несколько войн и вооружённых конфликтов на территории Советского Союза и за его пределами — в Европе, Центральной Азии и на Дальнем Востоке.Почтовый адрес: Москва, Кремль.В 1946 году преобразован в Совет Министров СССР.
 • Sovnarkom veya Halk Komiserleri Kurulu (Rusça: Совет народных коммиссаров), Ekim devriminden sonra Bolşevik sistemindeki en yüksek hükümet organı.
 • Il Consiglio dei commissari del popolo o Sovnarkom (dal russo: Совнарком, abbreviazione di Совет народных комиссаров, Sovièt naròdnych komissàrov) era il nome del braccio amministrativo delle legislature sovietiche fino al 1946, anno in cui fu rinominato.Il Sovnarkom fu istituito nel secondo congresso dei soviet russi, l'8 novembre 1917, e vedeva Lenin alla presidenza: l'istituzione avrebbe dovuto gestire il potere esecutivo del Paese nel nome del popolo operaio, e il presidente del Consiglio dei commissari ricoprì di fatto la carica di primo ministro.La costituzione sovietica del 1918 rendeva il Sovnarkom della RSFS Russa responsabile di fronte al Congresso dei Soviet per «l'amministrazione generale degli affari di stato». La costituzione permetteva al Sovnarkom di promulgare decreti di ordinaria amministrazione con pieno diritto di legge quando il Congresso non era in sessione, e solitamente il Congresso approvava tali decreti come propri appena possibile.
 • The Council of People's Commissars (Russian: Совет народных коммиссаров or Совнарком, translit. Soviet narodnykh kommissarov or Sovnarkom, also as generic SNK), was a government institution formed shortly after the October Revolution in 1917. Created in the Russian Republic the council laid foundations in restructuring the country to form the Soviet Union. It evolved to become the highest government authority of executive power under the Soviet system in states which came under the control of Bolsheviks.Leon Trotsky devised the names commissar and council to avoid the more "bourgeois" terms minister and cabinet. The 1918 Constitution of the RSFSR formalised the role of the Sovnarkom of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR): it was to be responsible to the Congress of Soviets for the "general administration of the affairs of the state." The constitution enabled the Sovnarkom to issue decrees carrying the full force of law when the Congress was not in session. The Congress then routinely approved these decrees at its next session. When the Union of Soviet Socialist Republics was established in December 1922, the USSR Sovnarkom was modelled on the RSFSR Sovnarkom. It was transformed in 1946 into the Council of Ministers.
 • Der Rat der Volkskommissare der Sowjetunion (russisch Совет Народных Комиссаров СССР; Transkription: Sowjet Narodnych Komissarow; kurz: совнарком; Transkription: Sownarkom; Abkürzung: СНК; Transkription: SNK) wurde im Jahr 1917 eingerichtet. Er war vom 6. Juli 1923 bis 15. März 1946 das oberste ausführende und gesetzgebende Organ der Sowjetunion. Seit dem 16. März 1946 wurde er als Ministerrat der UdSSR bezeichnet.
 • El Sóviet de Comisarios del Pueblo o Sovnarkom o SNK, (en ruso: Совет народных коммиссаров o Совнарком o СНК, translit. Soviet naródnyj kommissárov) fue la institución de Gobierno formada por el Segundo Congreso Panruso de los Soviets en el transcurso de la Revolución de Octubre en 1917 cuyo primer presidente fue Vladímir Lenin. Creado en Rusia en sustitución del derrocado Gobierno Provisional Ruso, este sóviet (o consejo, en ruso) sentó las bases para la reestructuración del país que condujo a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922. Fue evolucionando hasta convertirse en la máxima autoridad gubernamental del poder ejecutivo bajo el sistema soviético instaurado en las Repúblicas de la URSS.León Trotski (quien no aparece en la foto) ideó los nombres comisario y sóviet para evitar los términos "burgueses" de la democracia liberal como ministro y gabinete. La Constitución de la RSFSR de 1918 formalizó el papel del Sovnarkom de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR): iba a ser responsable ante el Congreso Panruso de los Sóviets de "la administración general de los asuntos del Estado", permitiéndole sancionar decretos bajo la plena vigencia de la ley, cuando el Congreso no se encontrara en sesión. Luego, el Congreso habitualmente aprobaba estos decretos en su próximo período de sesiones.Por su parte, el Comité Ejecutivo Central Panruso (VTsIK) representaba el poder legislativo formalmente, ya que el principio de separación de poderes apareció, por vez primera en una constitución rusa, mediante una enmienda de 1992 a la Constitución de la Unión Soviética de 1977. Este principio fue recogido por la Constitución de la Federación de Rusia de 1993.Cuando en diciembre de 1922 fue establecida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la estructura y funciones del Sovnarkom de la URSS y de las repúblicas que la constituían quedaron fijadas por el Tratado de Creación de la URSSbasándose en las del Sovnarkom de la RSFSR. En marzo de 1946 el Sovnarkom de la URSS se transformó en Consejo de Ministros, siendo adoptada dicha denominación también por los Sovnarkom de las Repúblicas de la URSS.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2320324 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4021 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 40 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 98362394 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le Conseil des commissaires du peuple (en russe : Совет народных комиссаров ou Совнарком, translittération : Soviet Narodnykh Kommissarov ou Sovnarkom) est la plus haute autorité gouvernementale sous le régime soviétique. Il remplace le gouvernement provisoire suite à la prise de pouvoir par les bolcheviks le 25 octobre 1917 dans le calendrier julien (7 novembre dans le calendrier grégorien), ou révolution d'Octobre.
 • O Conselho do Comissariado do Povo (russo: Совет народных коммиссаров or Совнарком, ou Sovnarkom) foi a autoridade governamental máxima sob o sistema soviético em estados controlados pelos bolcheviques.O primeiro Sovnarkom foi estabelecido na Rússia após a Revolução de Outubro em 1917.O governo da União Soviética, O Sovnarkom URSS, foi modelado naquele russo, sendo transformado em 1946 no Conselho de Ministros da União Soviética.
 • ソビエト連邦人民委員会議(ソビエトれんぽうじんみんいいんかいぎ、ロシア語: Совет народных комиссаров СССР、略称:Совнарком СССР(ソヴナルコムСССР)、СНК СССР)とは、ソビエト連邦に1923年から1946年まで存在した政府の執行機関(内閣)である。1946年にソビエト連邦閣僚会儀に改組された。
 • Sovnarkom veya Halk Komiserleri Kurulu (Rusça: Совет народных коммиссаров), Ekim devriminden sonra Bolşevik sistemindeki en yüksek hükümet organı.
 • Der Rat der Volkskommissare der Sowjetunion (russisch Совет Народных Комиссаров СССР; Transkription: Sowjet Narodnych Komissarow; kurz: совнарком; Transkription: Sownarkom; Abkürzung: СНК; Transkription: SNK) wurde im Jahr 1917 eingerichtet. Er war vom 6. Juli 1923 bis 15. März 1946 das oberste ausführende und gesetzgebende Organ der Sowjetunion. Seit dem 16. März 1946 wurde er als Ministerrat der UdSSR bezeichnet.
 • Dewan Komisar Rakyat (bahasa Rusia: Совет народных коммиссаров or Совнарком, translit. Soviet narodnykh kommissarov atau Sovnarkom, juga disingkat SNK), adalah institusi pemerintahan yang langsung dibentuk setelah Revolusi Oktober tahun 1917. Dibentuk di Republik Rusia, dewan ini menetapkan dasar restrukturisasi negara untuk membentuk Uni Soviet.
 • El Sóviet de Comisarios del Pueblo o Sovnarkom o SNK, (en ruso: Совет народных коммиссаров o Совнарком o СНК, translit. Soviet naródnyj kommissárov) fue la institución de Gobierno formada por el Segundo Congreso Panruso de los Soviets en el transcurso de la Revolución de Octubre en 1917 cuyo primer presidente fue Vladímir Lenin.
 • Il Consiglio dei commissari del popolo o Sovnarkom (dal russo: Совнарком, abbreviazione di Совет народных комиссаров, Sovièt naròdnych komissàrov) era il nome del braccio amministrativo delle legislature sovietiche fino al 1946, anno in cui fu rinominato.Il Sovnarkom fu istituito nel secondo congresso dei soviet russi, l'8 novembre 1917, e vedeva Lenin alla presidenza: l'istituzione avrebbe dovuto gestire il potere esecutivo del Paese nel nome del popolo operaio, e il presidente del Consiglio dei commissari ricoprì di fatto la carica di primo ministro.La costituzione sovietica del 1918 rendeva il Sovnarkom della RSFS Russa responsabile di fronte al Congresso dei Soviet per «l'amministrazione generale degli affari di stato».
 • Raad van Volkscommissarissen (Russisch: Совет народных коммисаров, Sovjet narodnych kommisarov), met de Russische afkorting Sovnarkom (Russisch: совнарком), is een door Trotski in november 1917 bedachte (anti-burgerlijke) naam voor het bolsjewistische kabinet. De minister-president (Lenin) droeg de ambtstitel Voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen. Aan het hoofd van ieder ministerie stond een Volkscommissaris, bijgestaan door een Collegium.
 • Съветът на народните комисари на СССР (на руски: Сове́т наро́дных комисса́ров СССР, съкратено СНК или Совнарко́м) от 6 юли 1923 до 15 март 1946 година е висш изпълнителен и разпоредителен (а в началото на съществуването си и законодателен) орган на СССР и негово правителство.Във всяка съюзна и автономна република е съществувал също Съвет на народните комисари, например Съвет на народните комисари на РСФСР (СНК РСФСР).Народен комисар (нарком) е лице, влизащо в състава на правителството и оглавяващо определен народен комисариат (наркомат) - централен орган на държавното управление, отговарящ за определена сфера от дейността на държавата.Първият съвет на народните комисари е създаден на 26 октомври 1917 г.
 • Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom (ros. Сове́т наро́дных комисса́ров СССР, СНК, Совнарко́м) – rząd rewolucyjny, który powstał w czasie rewolucji październikowej w 1917. Od 9 listopada 1917 do 6 czerwca 1923 funkcjonował jako Rada Komisarzy Ludowych RFSRR (ros. Сове́т наро́дных комисса́ров РСФСР (Совнарком РСФСР, СНК РСФСР).
 • The Council of People's Commissars (Russian: Совет народных коммиссаров or Совнарком, translit. Soviet narodnykh kommissarov or Sovnarkom, also as generic SNK), was a government institution formed shortly after the October Revolution in 1917. Created in the Russian Republic the council laid foundations in restructuring the country to form the Soviet Union.
 • El Consell de Comissaris del Poble va ser l'òrgan de govern soviètic creat just després de la revolució d'octubre (25-26 d'octubre de 1917 en l'antic calendari).Va ser elegit en el Segon Congrés dels Soviets de totes les Rússies i presidit per Vladímir Lenin.
 • Сове́т наро́дных комисса́ров СССР (аббр.: офиц. Совнарком СССР; разг. СНК СССР; син. офиц.
rdfs:label
 • Conseil des commissaires du peuple (URSS)
 • Consejo de Comisarios del Pueblo
 • Conselho do Comissariado do Povo
 • Consell de Comissaris del Poble
 • Consiglio dei commissari del popolo
 • Council of People's Commissars
 • Dewan Komisar Rakyat
 • Raad van Volkscommissarissen
 • Rada Komisarzy Ludowych
 • Rat der Volkskommissare
 • Sovnarkom
 • Съвет на народните комисари на СССР
 • ソビエト連邦人民委員会議
 • Совет народных комиссаров СССР
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fondateur(s)_ of
is prop-fr:s of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of