El Congo Belga fue el nombre del territorio administrado por el Reino de Bélgica en África entre 1908 y 1960, año en el que se independizó con el nombre de República Democrática del Congo. El mismo se estableció el 15 de noviembre de 1908 tras fuertes presiones internacionales causadas por el duro régimen de gobierno que ejerció Leopoldo II de Bélgica. Tuvo existencia hasta que se produjo la independencia del Congo el 30 de junio de 1960.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • El Congo Belga fue el nombre del territorio administrado por el Reino de Bélgica en África entre 1908 y 1960, año en el que se independizó con el nombre de República Democrática del Congo. El mismo se estableció el 15 de noviembre de 1908 tras fuertes presiones internacionales causadas por el duro régimen de gobierno que ejerció Leopoldo II de Bélgica. Tuvo existencia hasta que se produjo la independencia del Congo el 30 de junio de 1960.
 • O Congo Belga (em francês: Congo Belge, Dutch: ? Belgisch-Kongo) foi o nome do território administrado pelo Reino da Bélgica na África a partir de 15 de Novembro de 1908, quando o Estado Livre do Congo deixa de ser uma possessão pessoal de Leopoldo II da Bélgica, à qual o soberano renuncia formalmente, sob forte pressão internacional provocada pelo seu duro regime de governo. O Congo foi então anexado como colônia da Bélgica, passando a ser conhecido como Congo Belga. O Congo Belga existiu até a independência do Congo em 30 de Junho de 1960 sob o nome de República Democrática do Congo.== Referências ==de:Geschichte der Demokratischen Republik Kongo#Belgisch-Kongo
 • Белгийско Конго е името, което приема Свободната държава Конго, след като на 15 ноември 1908 крал Леополд II официално се отказва от личния си контрол и страната преминава под управлението на белгийския парламент. Тази система функционира до независимостта на Конго през 1960.de:Geschichte der Demokratischen Republik Kongo#Belgisch-Kongo
 • 벨기에령 콩고는 벨기에 국왕 레오폴 2세가 자신의 사유지 콩고 자유국을 벨기에 정부에게 양도한 1908년 11월 15일부터 콩고 민주 공화국으로 독립한 1960년 6월 30일까지 존재했던 벨기에의 식민지로, 그 영역은 현재의 콩고 민주 공화국과 일치한다.레오폴 2세는 콩고에 대한 압정에 의해 국제적인 비난을 받아 콩고 자유국의 지배권을 양도해야 했다. 벨기에 정부가 1908년 11월 15일에, 레오폴 2세는 1909년 9월에 승인한 조약에 따라 콩고는 벨기에에 병합되었다. 콩고는 보마에 주재하는 총독과 몇명의 부총독에 의해 다스려졌다. 브뤼셀에서 콩고에 대한 통치를 감독에서 위해 식민지 평의회가 설치됐다. 식민지 평의회는 14명으로 구성되었다. 그 중 3명은 상원, 8명은 하원, 3명은 국왕이 지명했다. 콩고는 15개의 행정구역으로 분할되었고 예산은 벨기에 의회에 의해 심의되었다.벨기에령 콩고의 성립에 의해 콩고의 상황은 획기적으로 개선되었다. 사회 경제적 변화는 콩고를 "모범적 식민지"로 변화시켰다. 병원과 초등학교, 중등 교육 기관이 설립되어 많은 콩고인들이 혜택을 입었다. 심지어 소수 민족의 언어까지 가르칠 수 있었다. 물론 식민지 상황이었기 때문에 소수 민족의 언어를 가르치는 일은 매우 드물게 일어났다. 모든 마을과 대도시에 보건소가 세워져, 콩고인들은 시설이 좋은 병원에 접근할 수 있게 되었다. 식민지 정부는 철도, 항구, 광산, 플랜테이션, 공업 단지 등의 건설이 포함된 경제 개혁을 실시했다.벨기에령 콩고의 지배는 "온정주의적 식민주의"라고 정의할 수 있다. 교육은 로마 가톨릭교회가 주도했고, 희귀한 경우지만 개신교도 참여했다. 기독교적 / 서구적 가치를 중심으로 커리큘럼이 수립됐다. 1948년, 기독교 선교회가 거의 99.6%의 교육 시설을 경영했다. 원주민은 주로 종교 교육과 직업 교육을 받았다. 아이들은 읽고 쓰기와 약간의 수학을 배웠다. 벨기에 온정주의는 만화책 콩고에 간 땡땡에 묘사되어 있다.정치 제도는 완전히 벨기에가 직접 지배했다. 민주적 제도는 전혀 없었다. 국가 원수는 벨기에의 국왕이었다. (물론, 실질적 권한은 없었다) 일상적인 행정은 총독에 의해 수행됐다. 1952년, 총독 레옹 앙투안 마리 페티용은 콩고 민족회의를 발족하고, 식민 장관에게 콩고에서 더 이상 개선할 게 없다고 말했다. 그는 원주민에게 더 많은 권리를 주고 싶어했다. 심지어 선거권을 부여하길 바랐다. 벨기에 정부는 "이 지역을 불안하게 할 것"이라고 말하면서 이 제안에 반대했다. 한편 벨기에에서 몇몇 의원들은 콩고를 벨기에에 통합할 것을 논의했다. 만약 이 주장대로 되었다면 콩고의 주민들은 벨기에 시민이 될 것이고, 완전한 정치적 권리를 가지게 되었을 것이다.벨기에령 콩고는 2차 대전과 냉전 중에, 특히 신콜로브웨 광산을 중심으로, 미국에 대한 주요 우라늄 수출국 중 하나였다. 그러나 1959년까지 강제 노동이 존재했고, 평균 수명은 30대에 불과했다.이듬해인 1960년에 독립하였다.de:Geschichte der Demokratischen Republik Kongo#Belgisch-Kongo
 • Kongo Belgijskie – belgijska kolonia w centralnej Afryce, w dorzeczu rzeki Kongo, która istniała do roku 1960. Ten teren był rejonem belgijskiej ekspansji już od 1877. Jednak formalnie nie należał on do Belgii, lecz do jej króla Leopolda II. Władca dopiero w 1908 zdecydował się na przekazanie tego rejonu państwu. Kolonia uzyskała niepodległość w 1960, obecnie nazywa się Demokratyczna Republika Konga. Belgów do ekspansji w Kongu nakłoniły jego bogactwa: kauczuk i kość słoniowa. Tubylcy otrzymali nakaz corocznego ich dostarczania w odpowiedniej ilości. Jeśli ktoś nie zdążył na czas, władze wysyłały do akcji oddziały Askarysów, którzy nierzadko jako dowód swojej interwencji przynosili ucięte ręce opornych. Wiadomości o okrucieństwie Belgów dotarły jednak do Europy i Leopold II był zmuszony do powołania w 1904 specjalnej komisji do spraw Konga. Raport przedstawiony rok później wykazał wprawdzie, że największe nadużycia zostały usunięte, jednak nie była to prawda. Belgowie wykorzystywali rdzennych mieszkańców do ciężkiej pracy na plantacjach kawy, kakao, trzciny cukrowej oraz w kopalniach złota i diamentów. Kolonializm belgijski w Kongu charakteryzował się wykorzystywaniem miejscowej ludności na olbrzymią skalę i okrucieństwem. W okresie kolonizacji obowiązywał całkowity zakaz edukacji tubylców, traktowanie ludności czarnej jak własności, pełne niewolnictwo, egzekucje, krwawe tłumienie buntów. Różnymi metodami koloniści "rozdrapywali" dawne konflikty międzyplemienne, aby nie dopuścić do porozumienia pomiędzy plemionami. Przez niemal cały okres istnienia kolonii Kongo było zamknięte dla cudzoziemców, nawet przyjazdy Belgów były całkowicie kontrolowane.Szacuje się, że Belgowie zamordowali lub doprowadzili do śmierci od 5 do 15 milionów mieszkańców Konga. Prawdopodobnie ta liczba jest o wiele większa. Przypuszcza się, że jest to jedno z najmniej znanych ludobójstw w historii. Książkę o tym ludobójstwie zatytułowaną Duch króla Leopolda napisał Adam Hochschild.== Przypisy ==
 • Kongo Belgia adalah nama resmi untuk Republik Demokratik Kongo antara periode Belgia menguasai wilayah ini pada tanggal 15 November 1908 sampai kemerdekaan Kongo pada tanggal 30 Juni 1960.
 • Belgické Kongo je označení pro bývalou belgickou kolonii v centrální části Afriky existující od roku 1908, kdy byla založena, do roku 1960, kdy se transformovala na Demokratickou republiku Kongo.
 • A Belga Kongó néven ismert terület Belgium közép-afrikai gyarmata volt. A Kongói Szabadállamból alakították ki 1908-ban, amely addig II. Lipót belga király magántulajdona volt. A Szabadállamban elkövetett kegyetlenkedések, gyilkosságok és a lakosság kizsákmányolása miatt a nemzetközi közvélemény arra kényszerítette a belga államot, hogy 1908. november 15-én saját irányítása alá vonja a területet.A gyarmat 1960. június 30-án nyerte el függetlenségét, előbb Kongói Köztársaság, majd később felvette a Kongói Demokratikus Köztársaság nevet. A függetlenség kivívása után két terület is kikiáltotta önállóságát: Katanga, illetve Dél-Kasai.
 • The Belgian Congo (French: Congo Belge, Dutch: About this sound Belgisch-Kongo ) was the formal title of present-day Democratic Republic of the Congo (DRC) between King Leopold II’s formal relinquishment of his personal control over the state to Belgium on 15 November 1908, and Congolese independence on 30 June 1960.
 • ベルギー領コンゴColonie du Congo belge(フランス語)Belgisch-Kongo(オランダ語)ベルギー領コンゴの位置ベルギー領コンゴはかつて存在したベルギーの植民地。現在のコンゴ民主共和国を領域とする。ベルギー国王レオポルド2世が、その私領コンゴ自由国の支配権をベルギー政府に委譲する1908年11月15日からコンゴ民主共和国が独立する1960年6月30日まで存在した。
 • Kongo Belgikarra (frantsesez: Congo Belge) 1908-1960 bitartean Belgikaren mende egondako kolonia izan zen. Bere mugak bat datoz gaur egungo Kongoko Errepublika Demokratikoarenekin. Belgikako parlamentuak sortu zuen, 1908ko azaroaren 15ean, ordura arte Belgikako errege Leopoldo II.aren jabetza izandako Kongoko Estatu Burujabea ordezteko. Izan ere, Kongoko Estatu Burujabean gertatzen ari ziren izugarrikeriak ezagutu zirenean, Europa eta Estatu Batuetako gobernuek presio handia egin zuten, eta Leopoldok Belgikako gobernuaren esku utzi behar izan zuen eskualdea. Koloniak, 1960ko ekainaren 30ean Kongo-Leopoldvillek independentzia aldarrikatu zuen arte iraun zuen.
 • Congo Belga (in francese Congo belge, in olandese Belgisch-Congo, in tedesco Belgisch-Kongo) era la denominazione formalmente assunta dall'attuale Repubblica Democratica del Congo (DRC) nel periodo compreso tra la rinuncia da parte del re Leopoldo II del Belgio al controllo personale dei territori della colonia (considerati proprietà della Corona) a favore del Belgio (15 novembre 1908) e l'indipendenza della colonia, raggiunta il 30 giugno 1960. Nella memoria collettiva anche molti anni dopo l'indipendenza spesso ci si riferiva (ed ancor oggi capita) all'attuale Repubblica democratica del Congo con il nome storico di Congo Belga.
 • Belgisch-Congo, vaak ook Belgisch-Kongo geschreven, was van 15 november 1908 tot 30 juni 1960 een kolonie van België in het gebied van het huidige Congo-Kinshasa.
 • Belçika Kongosu günümüzün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1908 ile 30 Haziran 1960 tarihleri arasında taşıdığı resmî isimdir. Afrika kıtasında Belçika Kralı II. Léopold tarafından sömürgeleştirilen bu ülkenin kontrolu 15 Kasım 1908 tarihinde Belçika hükümetine devredilmiştir. Belçika tarafından idare edilen sömürgenin bağımsızlığı 30 Haziran 1960 tarihinde Kongo Cumhuriyeti olarak ilan edilmiş ve Joseph Kasa-Vubu başkan seçilmiş, Patrice Lumumba başbakanlığa getirilmiştir.
 • Бельгийское Конго (фр. Congo belge, нидерл. Belgisch-Kongo) — колония Бельгии, существовавшая на территории современной Демократической Республики Конго после того, как 15 ноября 1908 года король Бельгии Леопольд II продал Независимое государство Конго бельгийскому государству, и до провозглашения независимости Конго 30 июня 1960 года. В октябре 1908 года бельгийским парламентом был принят "Закон об управлении Бельгийским Конго" (так называемая колониальная хартия). Согласно этому закону законодательную власть в Бельгийском Конго осуществляли бельгийский король и парламент Бельгии, а также генерал-губернатор, которому одновременно передавалась вся полнота исполнительной власти. Надзор за деятельностью колониальной администрации осуществлял специально назначаемый член кабинета - министр по делам Бельгийского Конго. Столицами колонии являлись города Бома (до 1926) и (позднее) Леопольдвиль; другие крупные центры — Стэнливиль и Элизабетвиль.В 1914 году колония была разделена на 4 вице-губернаторства, а в 1933 - на 6 провинций, подразделявшихся на дистрикты, территории и шеферии (с этнически однородным населением) или секторы (со смешанным населением). При генерал-губернаторе и губернаторах провинций существовали формировавшиеся ими консультативные советы.Основная экономическая деятельность была сосредоточена в провинции Катанга. Главной статьей дохода была добыча полезных ископаемых. В годы нацистской оккупации Бельгии горнорудная продукция Конго вывозилась в Великобританию и США. В частности, именно в Катанге был получен уран для атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.В 1921 г. баптистский проповедник Симон Кимбангу основал национально-освободительное движение кимбангизм под лозунгом «Конго — конголезцам». Поначалу это были тайные общества, после войны им на смену пришли культурно-просветительские сообщества, профсоюзные организации и политические партии. Во главе национально-освободительного движения встали Патрис Лумумба (Национальное движение Конго) и Жозеф Касавубу (Альянс баконго).На Брюссельских конференциях круглого стола 1960 года по требованию делегаций, представлявших Бельгийское Конго бельгийское правительство было вынуждено заявить о своём согласии предоставить колонии независимость. После провозглашения в 1960 году независимости Республику Конго охватил острый политический кризис. Активизировались сепаратистские силы, были провозглашены Республика Катанга во главе с М.Чомбе и государство Южное Касаи во главе с А.Калонжи. Кризис продолжался 5 лет, до прихода к власти Жозефа Мобуту. За это время в стране насильственной смертью погибло более 100 тыс. человек.
dbpedia-owl:anthem
dbpedia-owl:blazon
 • Coat of arms of the Congo Free State.svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:currency
dbpedia-owl:demographics
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Congo_belge__1
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Congo_belge__2
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Congo_belge__3
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Flag of Congo Free State.svg
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:motto
 • « Travail et progrès »
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 74811 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 46869 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 203 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110054613 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 1908 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1960 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Coat of arms of the Congo Free State.svg
prop-fr:capitale
 • Léopoldville/Leopoldstad
prop-fr:carte
 • LocationDRCongo.png
prop-fr:devise
 • « Travail et progrès »
prop-fr:drapeau
 • Flag of Congo Free State.svg
prop-fr:drapeauLien
prop-fr:evt
 • Création
 • Indépendance
prop-fr:evt1Date
 • 1908-11-15 (xsd:date)
prop-fr:evt2Date
 • 1960-06-30 (xsd:date)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:hymne
prop-fr:langues
prop-fr:leadera
prop-fr:leadera1Date
 • 1908 (xsd:integer)
prop-fr:leadera2Date
 • 1909 (xsd:integer)
prop-fr:leadera3Date
 • 1934 (xsd:integer)
prop-fr:leadera4Date
 • 1951 (xsd:integer)
prop-fr:leaderb
prop-fr:leaderb1Date
 • 1908 (xsd:integer)
prop-fr:leaderb2Date
 • 1946 (xsd:integer)
prop-fr:leaderb3Date
 • 1958 (xsd:integer)
prop-fr:monnaie
prop-fr:nom
 • Congo belge
 • Belgisch Kongo
prop-fr:nom2Langue
 • néerlandais
prop-fr:popDate
 • 1930 (xsd:integer)
prop-fr:population
 • 13500000 (xsd:integer)
prop-fr:religion
prop-fr:titreLeadera
prop-fr:titreLeaderb
 • Gouvernant
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • -4.316666666666666 15.316666666666666
rdf:type
rdfs:comment
 • El Congo Belga fue el nombre del territorio administrado por el Reino de Bélgica en África entre 1908 y 1960, año en el que se independizó con el nombre de República Democrática del Congo. El mismo se estableció el 15 de noviembre de 1908 tras fuertes presiones internacionales causadas por el duro régimen de gobierno que ejerció Leopoldo II de Bélgica. Tuvo existencia hasta que se produjo la independencia del Congo el 30 de junio de 1960.
 • Белгийско Конго е името, което приема Свободната държава Конго, след като на 15 ноември 1908 крал Леополд II официално се отказва от личния си контрол и страната преминава под управлението на белгийския парламент. Тази система функционира до независимостта на Конго през 1960.de:Geschichte der Demokratischen Republik Kongo#Belgisch-Kongo
 • Kongo Belgia adalah nama resmi untuk Republik Demokratik Kongo antara periode Belgia menguasai wilayah ini pada tanggal 15 November 1908 sampai kemerdekaan Kongo pada tanggal 30 Juni 1960.
 • Belgické Kongo je označení pro bývalou belgickou kolonii v centrální části Afriky existující od roku 1908, kdy byla založena, do roku 1960, kdy se transformovala na Demokratickou republiku Kongo.
 • The Belgian Congo (French: Congo Belge, Dutch: About this sound Belgisch-Kongo ) was the formal title of present-day Democratic Republic of the Congo (DRC) between King Leopold II’s formal relinquishment of his personal control over the state to Belgium on 15 November 1908, and Congolese independence on 30 June 1960.
 • ベルギー領コンゴColonie du Congo belge(フランス語)Belgisch-Kongo(オランダ語)ベルギー領コンゴの位置ベルギー領コンゴはかつて存在したベルギーの植民地。現在のコンゴ民主共和国を領域とする。ベルギー国王レオポルド2世が、その私領コンゴ自由国の支配権をベルギー政府に委譲する1908年11月15日からコンゴ民主共和国が独立する1960年6月30日まで存在した。
 • Belgisch-Congo, vaak ook Belgisch-Kongo geschreven, was van 15 november 1908 tot 30 juni 1960 een kolonie van België in het gebied van het huidige Congo-Kinshasa.
 • Belçika Kongosu günümüzün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1908 ile 30 Haziran 1960 tarihleri arasında taşıdığı resmî isimdir. Afrika kıtasında Belçika Kralı II. Léopold tarafından sömürgeleştirilen bu ülkenin kontrolu 15 Kasım 1908 tarihinde Belçika hükümetine devredilmiştir. Belçika tarafından idare edilen sömürgenin bağımsızlığı 30 Haziran 1960 tarihinde Kongo Cumhuriyeti olarak ilan edilmiş ve Joseph Kasa-Vubu başkan seçilmiş, Patrice Lumumba başbakanlığa getirilmiştir.
 • Kongo Belgikarra (frantsesez: Congo Belge) 1908-1960 bitartean Belgikaren mende egondako kolonia izan zen. Bere mugak bat datoz gaur egungo Kongoko Errepublika Demokratikoarenekin. Belgikako parlamentuak sortu zuen, 1908ko azaroaren 15ean, ordura arte Belgikako errege Leopoldo II.aren jabetza izandako Kongoko Estatu Burujabea ordezteko.
 • Бельгийское Конго (фр. Congo belge, нидерл. Belgisch-Kongo) — колония Бельгии, существовавшая на территории современной Демократической Республики Конго после того, как 15 ноября 1908 года король Бельгии Леопольд II продал Независимое государство Конго бельгийскому государству, и до провозглашения независимости Конго 30 июня 1960 года. В октябре 1908 года бельгийским парламентом был принят "Закон об управлении Бельгийским Конго" (так называемая колониальная хартия).
 • A Belga Kongó néven ismert terület Belgium közép-afrikai gyarmata volt. A Kongói Szabadállamból alakították ki 1908-ban, amely addig II. Lipót belga király magántulajdona volt. A Szabadállamban elkövetett kegyetlenkedések, gyilkosságok és a lakosság kizsákmányolása miatt a nemzetközi közvélemény arra kényszerítette a belga államot, hogy 1908. november 15-én saját irányítása alá vonja a területet.A gyarmat 1960.
 • 벨기에령 콩고는 벨기에 국왕 레오폴 2세가 자신의 사유지 콩고 자유국을 벨기에 정부에게 양도한 1908년 11월 15일부터 콩고 민주 공화국으로 독립한 1960년 6월 30일까지 존재했던 벨기에의 식민지로, 그 영역은 현재의 콩고 민주 공화국과 일치한다.레오폴 2세는 콩고에 대한 압정에 의해 국제적인 비난을 받아 콩고 자유국의 지배권을 양도해야 했다. 벨기에 정부가 1908년 11월 15일에, 레오폴 2세는 1909년 9월에 승인한 조약에 따라 콩고는 벨기에에 병합되었다. 콩고는 보마에 주재하는 총독과 몇명의 부총독에 의해 다스려졌다. 브뤼셀에서 콩고에 대한 통치를 감독에서 위해 식민지 평의회가 설치됐다. 식민지 평의회는 14명으로 구성되었다. 그 중 3명은 상원, 8명은 하원, 3명은 국왕이 지명했다. 콩고는 15개의 행정구역으로 분할되었고 예산은 벨기에 의회에 의해 심의되었다.벨기에령 콩고의 성립에 의해 콩고의 상황은 획기적으로 개선되었다.
 • Congo Belga (in francese Congo belge, in olandese Belgisch-Congo, in tedesco Belgisch-Kongo) era la denominazione formalmente assunta dall'attuale Repubblica Democratica del Congo (DRC) nel periodo compreso tra la rinuncia da parte del re Leopoldo II del Belgio al controllo personale dei territori della colonia (considerati proprietà della Corona) a favore del Belgio (15 novembre 1908) e l'indipendenza della colonia, raggiunta il 30 giugno 1960.
 • Kongo Belgijskie – belgijska kolonia w centralnej Afryce, w dorzeczu rzeki Kongo, która istniała do roku 1960. Ten teren był rejonem belgijskiej ekspansji już od 1877. Jednak formalnie nie należał on do Belgii, lecz do jej króla Leopolda II. Władca dopiero w 1908 zdecydował się na przekazanie tego rejonu państwu. Kolonia uzyskała niepodległość w 1960, obecnie nazywa się Demokratyczna Republika Konga. Belgów do ekspansji w Kongu nakłoniły jego bogactwa: kauczuk i kość słoniowa.
 • O Congo Belga (em francês: Congo Belge, Dutch: ? Belgisch-Kongo) foi o nome do território administrado pelo Reino da Bélgica na África a partir de 15 de Novembro de 1908, quando o Estado Livre do Congo deixa de ser uma possessão pessoal de Leopoldo II da Bélgica, à qual o soberano renuncia formalmente, sob forte pressão internacional provocada pelo seu duro regime de governo. O Congo foi então anexado como colônia da Bélgica, passando a ser conhecido como Congo Belga.
rdfs:label
 • Congo belge
 • Belga Kongó
 • Belgian Congo
 • Belgické Kongo
 • Belgisch-Congo
 • Belçika Kongosu
 • Congo Belga
 • Congo Belga
 • Congo Belga
 • Kongo Belgia
 • Kongo Belgijskie
 • Kongo Belgikarra
 • Белгийско Конго
 • Бельгийское Конго
 • ベルギー領コンゴ
 • 벨기에령 콩고
owl:sameAs
geo:lat
 • -4.316667 (xsd:float)
geo:long
 • 15.316667 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:residence of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:domicile of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:successeur of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of