La compression de données ou codage de source est l'opération informatique consistant à transformer une suite de bits A en une suite de bits B plus courte pouvant restituer les mêmes informations en utilisant un algorithme particulier. Opération de codage, elle raccourcit la taille (de transmission ou de stockage) des données au prix d'un effort de compression et de décompression.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La compression de données ou codage de source est l'opération informatique consistant à transformer une suite de bits A en une suite de bits B plus courte pouvant restituer les mêmes informations en utilisant un algorithme particulier. Opération de codage, elle raccourcit la taille (de transmission ou de stockage) des données au prix d'un effort de compression et de décompression. La décompression est l'opération inverse de la compression.Un algorithme de compression sans perte restitue après les opérations successives de compression et de décompression une suite de bits strictement identique à l'originale. Les algorithmes de compression sans perte sont utiles pour les documents, les archives, les fichiers exécutable ou les fichiers texte.Pour la compression de données sans pertes, on distingue principalement deux types de codage : le codage entropique et le codage algorithmique.Dans la première catégorie on retrouve entre autres le codage de Huffman. Le codage entropique se base sur des a priori sur la source. On est par exemple obligé pour le codage de Huffman de transmettre la table de probabilités pour les symboles de la source contrairement au codage algorithmique.Le codage algorithmique n’a en effet pas besoin de transmettre des informations autres que le résultat du codage. On peut prendre l’exemple des codages par dictionnaire comme LZ77, LZ78 et LZW. Avec un algorithme de compression avec perte, la suite de bits obtenue après les opérations de compression et de décompression est différente de l'originale, mais l'information restituée est en revanche voisine. Les algorithmes de compression avec perte sont utiles pour les images, le son et la vidéo.Les formats de données tels que Zip, RAR, gzip, ADPCM, MP3 et JPEG utilisent des algorithmes de compression de données.Gagner 5% en efficacité de compression par rapport aux grands algorithmes courants peut typiquement multiplier par 100 le temps nécessaire à la compression.La théorie de la compression de données utilise une considération venant de la théorie de l'information : celle d'entropie au sens de Shannon.
 • In informatica e telecomunicazioni con il termine compressione dati si indica la tecnica di elaborazione dati che, attuata a mezzo di opportuni algoritmi, permette la riduzione della quantità di bit necessari alla rappresentazione in forma digitale di un'informazione.
 • Компресирането на данни е процес, при които файловете се реформират в друг формат поради определени проблеми.Архивирането (така се нарича компресирането на данни) е процес, при който даден файл (който, разбира се, се определя от потребителя, се реформира във формат ZIP или RAR, и се създават резервни копия на даден файл. Разликата с оригиналния файл е, че новият заема по-малко място (с други думи, той е компресиран). За да се осъществи този процес, се прилагат различни математически методи и алгоритми, чрез които се съпоставят различни кодове, махат се излишни знаци.
 • Dalam ilmu komputer, pemampatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Ada terdapat dua jenis pemampatan data, yaitu pemampatan tanpa kehilangan (lossless data compression) dan pemampatan berkehilangan (lossy data compression).
 • Die Datenkompression oder Datenkomprimierung ist ein Vorgang, bei dem die Menge digitaler Daten reduziert wird. Dadurch sinkt der benötigte Speicherplatz und die Übertragungszeit der Daten verkürzt sich.In der Nachrichtentechnik wird die Komprimierung von Nachrichten aus einer Quelle durch einen Sender als Quellenkodierung bezeichnet.Grundsätzlich wird bei der Datenkompression versucht, überflüssige Information zu entfernen. Dazu werden die Daten in eine Darstellung überführt, mit der sich alle – oder zumindest die meisten – Informationen in kürzerer Form darstellen lassen. Diesen Vorgang übernimmt ein Kodierer und man bezeichnet den Vorgang als Kompression oder Komprimierung. Die Umkehrung bezeichnet man als Dekompression oder Dekomprimierung.Man spricht von verlustfreier Kompression (oder verlustfreier Kodierung), wenn aus den komprimierten Daten wieder alle Originaldaten gewonnen werden können. Das ist beispielsweise bei der Kompression ausführbarer Programmdateien notwendig.Bei der verlustbehafteten Kompression können die Originaldaten nicht mehr aus den komprimierten Daten zurückgewonnen werden, das heißt ein Teil der Information ging verloren. Solche Verfahren werden häufig zur Bild- oder Videokompression und Audiodatenkompression eingesetzt.
 • Az adattömörítés a számítógépes tudományágak egy területe, melynek célja az adatok feldolgozása oly módon, hogy azok minél kevesebb helyet foglaljanak, vagy minél gyorsabban lehessen őket továbbítani. Ez azért lehetséges, mert a valós világ adatai többnyire igen redundánsan és nem a lehető legtömörebb formában reprezentálódnak.Alapvetően kétféle adattömörítési megoldás létezik: A veszteségmentes tömörítés Veszteséges tömörítés Adott hibaarányú tömörítésEgyik igen egyszerű módja a tömörítésnek például a futamhossz-tömörítés, amikor is egymást követő adatokat egyetlen kóddal és az előfordulás számával helyettesítünk. Ez példa a veszteségmentes tömörítésre is, amikor a tömörített adatból később egy fordított eljárással pontosan visszanyerhető az eredeti adat. Az olyan adatoknál, mint a szöveges dokumentumok (néhány esettől eltekintve), követelmény a veszteségmentes tömörítés, hiszen akár egyetlen bit változás is megváltoztathatja a szöveg jelentését.Más esetekben – például hangok vagy képek tömörítésénél – csekély, a felhasználó számára nem észrevehető veszteség megengedhető, ilyenkor tehát veszteséges eljárások is alkalmazhatók. Ezen gyakorta jelentkező esetek a tömörítés hatásosságára széles választékot kínálnak a felhasználónak, attól függően, hogy inkább kevéssé tömörített, jó minőségű, vagy jobban tömörített, de nagyobb veszteséget hagyó tömörítési eljárást kíván alkalmazni. Az ehhez hasonló esetekben, tehát képek vagy hangok tömörítésénél egyúttal az emberi érzékszervek érzékenysége határozhatja meg az adattömörítés módját, hisz megengedhető olyan veszteség, amely számunkra nem észrevehető változást okoz.Az adattömörítéssel szoros összefüggésben álló területek a kódelmélet és a kriptográfia. Ezekhez az információ-elmélet és az algoritmusos információ-elmélet nyújtanak elméleti hátteret. Amikor az adat tömörítése jelformák alakításaként jelentkezik, gyakran jelfeldolgozási módszereket alkalmazunk. Az adattömörítés ötlete szorosan kapcsolódik a matematika ritka mátrixok témájához, a statisztikai következtetésekhez és részben a maximum likelihood módszerhez.
 • In computer science and information theory, data compression, source coding,or bit-rate reduction involves encoding information using fewer bits than the original representation. Compression can be either lossy or lossless. Lossless compression reduces bits by identifying and eliminating statistical redundancy. No information is lost in lossless compression. Lossy compression reduces bits by identifying unnecessary information and removing it.The process of reducing the size of a data file is popularly referred to as data compression, although its formal name is source coding (coding done at the source of the data before it is stored or transmitted).Compression is useful because it helps reduce resource usage, such as data storage space or transmission capacity. Because compressed data must be decompressed to use, this extra processing imposes computational or other costs through decompression; this situation is far from being a free lunch. Data compression is subject to a space–time complexity trade-off. For instance, a compression scheme for video may require expensive hardware for the video to be decompressed fast enough to be viewed as it is being decompressed, and the option to decompress the video in full before watching it may be inconvenient or require additional storage. The design of data compression schemes involves trade-offs among various factors, including the degree of compression, the amount of distortion introduced (e.g., when using lossy data compression), and the computational resources required to compress and uncompress the data.New alternatives to traditional systems (which sample at full resolution, then compress) provide efficient resource usage based on principles of compressed sensing. Compressed sensing techniques circumvent the need for data compression by sampling off on a cleverly selected basis.
 • 데이터 압축은 데이터를 더 적은 저장 공간에 효율적으로 기록하기 위한 기술, 또는 그 기술의 실제 적용을 가리킨다.크게 데이터를 더 작은 크기로 변환시키는 인코딩 과정과 저장된 데이터를 다시 불러와 원래 데이터 형태로 복원시키는 디코딩 과정으로 이루어진다. 이때 인코딩하기 전의 데이터 크기와 인코딩하고 나서의 데이터 크기의 비율을 압축률이라고 한다.압축 기술의 종류에 따라 데이터의 내용을 바꾸지 않고 원래 내용 그대로 디코딩할 수 있는 무손실 압축과 더 높은 압축률을 얻을 수 있지만 디코딩한 데이터의 세부적인 디테일을 일부 희생시키는 손실 압축이 존재한다. 대표적인 무손실 압축 알고리즘에는 반복 길이 부호화와 허프만 부호화 , 산술 부호화 등이 있다. 손실 압축 알고리즘은 인간의 감각기관의 특성을 역이용하여 압축률을 높이므로, 음성, 정지화상, 동영상 등 데이터의 종류에 따라 각각 다른 알고리즘이 사용된다. MPEG 표준 압축기술이 많이 쓰인다.
 • Datacompressie is het representeren van digitale gegevens met minder bits dan de oorspronkelijke representatie. Dit artikel zou bijvoorbeeld minder ruimte innemen als we overal het woord 'comp' in plaats van 'compressie' kunnen schrijven. Daardoor zou het bijvoorbeeld sneller over een netwerk verstuurd kunnen worden.
 • Veri sıkıştırma, bilgisayardaki veya belleği olan herhangi bir elektronik cihazdaki verilerin daha az yer kaplaması amacıyla sıkıştırılması anlamına gelir. Bilgisayarda, Windows işletim sistemi altında en yaygın olan veri (dosya) sıkıştırma programları WinZip ve WinRAR iken Linux sisteminde ise Gzip, Bzip2'dır.
 • Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšení jejich objemu (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti, např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí.Zvláštními postupy – kódováním, které je dané zvoleným kompresním algoritmem – se ze souboru odstraňují redundantní (nadbytečné) informace, zvyšuje se entropie dat. Komprese dat lze rozdělit do dvou základních kategorií: Ztrátová komprese – při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru. Používá se pro kompresi zvuku a obrazu (videa), při jejichž vnímání si člověk chybějících údajů nevšimne nebo si je dokáže domyslet (do určité míry). Bezeztrátová komprese – obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat. Velkou výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. To je nutná podmínka při přenášení počítačových dat, výsledků měření, textu apod., kde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru.
 • データ圧縮(データあっしゅく)とは、あるデータをそのデータの実質的な性質を保ったまま、データ量を減らした別のデータに変換すること。高効率符号化ともいい、情報理論においては情報源符号化と呼ばれている。アナログ技術を用いた通信技術においては通信路の帯域幅を削減する効果を得るための圧縮ということで帯域圧縮ともいわれた。デジタル技術では、情報を元の表現よりも少ないビット数で符号化することを意味する。データ圧縮には大きく分けて可逆圧縮と非可逆圧縮がある。可逆圧縮は統計的冗長性を特定・除去することでビット数を削減する。可逆圧縮では情報が失われない。非可逆圧縮は不必要な情報を特定・除去することでビット数を削減する。データファイルのサイズを小さくする処理は一般にデータ圧縮と呼ばれるが、データを記録または転送する前に符号化するという意味では情報源符号化である。圧縮は、データ転送におけるトラフィックやデータ蓄積に必要な記憶容量の削減といった面で有効である。しかし圧縮されたデータは、利用する前に伸長(解凍)するという追加の処理を必要とする。つまりデータ圧縮は、空間計算量を時間計算量に変換することに他ならない。例えば映像の圧縮においては、それをスムースに再生するために高速に伸長(解凍)する高価なハードウェアが必要となるかもしれないが、圧縮しなければ大容量の記憶装置を必要とするかもしれない。データ圧縮方式の設計には様々な要因のトレードオフがからんでおり、圧縮率をどうするか、(非可逆圧縮の場合)歪みをどの程度許容するか、データの圧縮伸長に必要とされる計算リソースの量などを考慮する。新たな代替技法として、圧縮センシングの原理を使ったリソース効率のよい技法が登場している。圧縮センシング技法は注意深くサンプリングすることでデータ圧縮の必要性を避けることができる。
 • Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.Działaniem przeciwnym do kompresji jest dekompresja.
 • En ciencias de la computación la compresión de datos es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. Al acto de compresión de datos se denomina compresión, y al contrario descompresión.El espacio que ocupa una información codificada (datos, señal digital, etc.) sin compresión es el cociente entre la frecuencia de muestreo y la resolución. Por tanto, cuantos más bits se empleen mayor será el tamaño del archivo. No obstante, la resolución viene impuesta por el sistema digital con que se trabaja y no se puede alterar el número de bits a voluntad; por ello, se utiliza la compresión, para transmitir la misma cantidad de información que ocuparía una gran resolución en un número inferior de bits.La compresión es un caso particular de la codificación, cuya característica principal es que el código resultante tiene menor tamaño que el original. La compresión de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en series de datos para después almacenar solo el dato junto al número de veces que se repite. Así, por ejemplo, si en un fichero aparece una secuencia como "AAAAAA", ocupando 6 bytes se podría almacenar simplemente "6A" que ocupa solo 2 bytes, en algoritmo RLE.En realidad, el proceso es mucho más complejo, ya que raramente se consigue encontrar patrones de repetición tan exactos (salvo en algunas imágenes). Se utilizan algoritmos de compresión: Por un lado, algunos buscan series largas que luego codifican en formas más breves. Por otro lado, algunos algoritmos, como el algoritmo de Huffman, examinan los caracteres más repetidos para luego codificar de forma más corta los que más se repiten. Otros, como el LZW, construyen un diccionario con los patrones encontrados, a los cuales se hace referencia de manera posterior. La codificación de los bytes pares es otro sencillo algoritmo de compresión muy fácil de entender.A la hora de hablar de compresión hay que tener presentes dos conceptos: Redundancia: Datos que son repetitivos o previsibles Entropía: La información nueva o esencial que se define como la diferencia entre la cantidad total de datos de un mensaje y su redundancia.La información que transmiten los datos puede ser de tres tipos: Redundante: información repetitiva o predecible. Irrelevante: información que no podemos apreciar y cuya eliminación por tanto no afecta al contenido del mensaje. Por ejemplo, si las frecuencias que es capaz de captar el oído humano están entre 16/20 Hz y 16.000/20.000 Hz, serían irrelevantes aquellas frecuencias que estuvieran por debajo o por encima de estos valores. Básica: la relevante. La que no es ni redundante ni irrelevante. La que debe ser transmitida para que se pueda reconstruir la señal.Teniendo en cuenta estos tres tipos de información, se establecen tres tipologías de compresión de la información: Sin pérdidas reales: es decir, transmitiendo toda la entropía del mensaje (toda la información básica e irrelevante, pero eliminando la redundante). Subjetivamente sin pérdidas: es decir, además de eliminar la información redundante se elimina también la irrelevante. Subjetivamente con pérdidas: se elimina cierta cantidad de información básica, por lo que el mensaje se reconstruirá con errores perceptibles pero tolerables (por ejemplo: la videoconferencia).
 • Сжатие данных (англ. data compression) — алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма. Применяется для более рационального использования устройств хранения и передачи данных. Синонимы — упаковка данных, компрессия, сжимающее кодирование, кодирование источника. Обратная процедура называется восстановлением данных (распаковкой, декомпрессией).Сжатие основано на устранении избыточности, содержащейся в исходных данных. Простейшим примером избыточности является повторение в тексте фрагментов (например, слов естественного или машинного языка). Подобная избыточность обычно устраняется заменой повторяющейся последовательности ссылкой на уже закодированный фрагмент с указанием его длины. Другой вид избыточности связан с тем, что некоторые значения в сжимаемых данных встречаются чаще других. Сокращение объёма данных достигается за счёт замены часто встречающихся данных короткими кодовыми словами, а редких — длинными (энтропийное кодирование). Сжатие данных, не обладающих свойством избыточности (например, случайный сигнал или белый шум, зашифрованные сообщения), принципиально невозможно без потерь.
 • A compressão de dados é o ato de reduzir o espaço ocupado por dados num determinado dispositivo. Essa operação é realizada através de diversos algoritmos de compressão, reduzindo a quantidade de Bytes para representar um dado, sendo esse dado uma imagem, um texto, ou um arquivo (ficheiro) qualquer.Comprimir dados destina-se também a retirar a redundância, baseando-se que muitos dados contêm informações redundantes que podem ou precisam ser eliminadas de alguma forma. Essa forma é através de uma regra, chamada de código ou protocolo, que, quando seguida, elimina os bits redundantes de informações, de modo a diminuir seu tamanho nos ficheiros. Por exemplo, a sequência "AAAAAA" que ocupa 6 bytes, poderia ser representada pela sequência "6A", que ocupa 2 bytes, economizando 67% de espaço.Além da eliminação da redundância, os dados são comprimidos pelos mais diversos motivos. Entre os mais conhecidos estão economizar espaço em dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, ou ganhar desempenho (diminuir tempo) em transmissões.Embora possam parecer sinônimos, compressão e compactação de dados são processos distintos. A compressão, como visto, reduz a quantidade de bits para representar algum dado, enquanto a compactação tem a função de unir dados que não estejam unidos. Um exemplo clássico de compactação de dados é a desfragmentação de discos.
 • La compressió, aplicada al món de la informàtica, consisteix en el procés de codificació de dades utilitzant el mínim nombre possible de bits, o unitats d'informació. Això es pot aconseguir gràcies a la utilització d'esquemes de codificat o còdecs.La compressió només funciona si tant l'emissor com el receptor de la informació del missatge han acordat a priori un esquema concret de codificat. Per exemple, podríem acordar que a partir d'aquesta línia de text escriurem cp en comptes de compressió, això ens estalviaria uns quants bits i faria que l'arxiu final ocupes menys. Però perquè el lector d'aquest article comprengui el significat de cp hem d'informar-lo amb anterioritat (ha de conèixer l'esquema de codificat).Principalment, la compressió és possible gràcies al fet que al món real, les dades són molt redundants, o bé són representades en una "forma humana", és a dir, fàcils d'interpretar per tots nosaltres però no representats d'una manera òptima.La compressió és important perquè ens permet d'estalviar recursos que resultarien cars, com ara espai de disc o amplada de banda en la nostra xarxa. Per això s'han creat diversos tipus d'algorismes de compressió segons el tipus de dades que volem comprimir. Bàsicament, es podrien dividir entre els que tenen pèrdues per a imatge, so i vídeo, i els que són sense pèrdua per desar dades, programes, o informació que no pugui ser alterada.La compressió és un cas particular de la codificació, que destaca perquè el codi resultant té menor mida que l'original.La compressió de dades consisteix en la reducció del volum d'informació tractable (processar, transmetre o gravar). En principi, amb la compressió es pretén transportar la mateixa informació, però utilitzant la menor quantitat d'espai.L'espai que ocupa una informació codificada (dades, senyal digital, etc.) Sense compressió és el quocient entre la freqüència de mostreig i la resolució. Per tant, com més bit s s'empren major serà la mida del fitxer. No obstant això, la resolució ve imposada pel sistema digital amb què es treballa i no es pot alterar el nombre de bits a voluntat, de manera que s'utilitza la compressió, per transmetre la mateixa quantitat d'informació que ocuparia una gran resolució en un nombre inferior de bits.La compressió de dades es basa fonamentalment a buscar repeticions en sèries de dades per després emmagatzemar només la dada amb el nombre de vegades que es repeteix. Així, per exemple, si en un fitxer apareix una seqüència com "aaaaaa", ocupant 6 bytes es podria emmagatzemar simplement "6A" que ocupa només 2 bytes, en algorisme RLE.En realitat, el procés és molt més complex, ja que rarament s'aconsegueix trobar patrons de repetició tan exactes (excepte en algunes imatges). S'utilitzen algorismes de compressió
 • Konputazio zientzian datu-konpresioa tratatu beharreko datuen bolumenaren murriztea da, informazio jakin bat ahalik eta espazio kopuru txikiena erabiliz adierazteko. Datu-konpresioaren ekintza konpresio izendatzen da, eta kontrakoa deskonpresioa.Konpresiorik gabeko informazio kodetu batek (datuak, seinale digitala, eta abar) hartzen duen lekua laginketaren maiztasunaren eta bereizmenaren arteko zatidura da. Beraz, zenbat eta bit gehiago erabili, orduan eta handiagoa izango da fitxategiaren tamaina. Dena den, lanerako erabiltzen den sistema digitalak ezartzen du bereizmena eta biten kopurua ezin da nahi bezala aldatu; hori dela eta, konpresioa erabiltzen da, bereizmen handiko informazio kantitate bera bit kopuru txikiagoan transmititzeko.Konpresioa kodeketa berezi bat da eta bere ezaugarri nagusia da, konpresioarekin lortutako kodeketak jatorrizkoak baino tamaina txikiagoa duela. Datu-konpresioa, funtsean, datu-sekuentzien errepikapenak aurkitzean datza; ondoren, datua eta errepikapenen kopurua besterik ez da gordeko. Honela, adibidez, fitxategi batean 6 byte okupatzen duen "AAAAAA" sekuentzia agertzen bada, 2 byte besterik okupatzen ez duen " 6A" gorde ahal izango litzateke, RLE (Run-length encoding) algoritmoa erabiliz.Egia esan, prozesua askoz ere konplexuagoa da, gutxitan lortzen direlako hain zehatzak diren errepikapen-ereduak (irudiren batzuetan izan ezik). Honako konpresio-algoritmoak erabiltzen dira: Alde batetik, algoritmo batzuek geroago forma motzagoetan kodetuko diren sekuentzia luzeak bilatzen dituzte. Bestalde, algoritmo batzuek, Huffmanen algoritmoak adibidez, sarrien errepikatzen diren karaktereak aztertzen dituzte, gehien errepikatzen direnak forma motzagoetan kodetzeko. Beste batzuek, LZW algoritmoak adibidez, aurkitutako ereduekin hiztegi bat eraikitzen dute, geroago eredu horiei erreferentzia egiten zaielarik. Erraz ulertzen den beste konpresio-algoritmo bat byte bikoitien kodeketa da.Konpresioari buruz hitz egiterakoan, honako bi kontzeptuak kontutan hartu behar dira: Erredundantzia: Aurreikus daitezkeen edo errepikakorrak diren datuak Entropia: Informazio berria edo funtsezkoa da, hau da, mezu batean dagoen datu kopuru totalaren eta bere erredundantziaren arteko diferentzia.Datuek emandako informazioa hiru motatako izan daiteke: Erredundantea: informazio errepikakorra edo aurreikus daitekeena. Esanguratsua ez dena: hauteman ezin dugun informazioa; ezabatzeak, beraz, ez du mezuaren edukiaren gain eraginik sortuko. Adibidez, giza-entzumena 16/20Hz eta 16.000/20.000Hz arteko maiztasunak aditzeko gai bada, maiztasun horien gainetik edo azpitik daudenak ez dira esanguratsuak izango. Oinarrizkoa: esanguratsua dena. Erredundantea ez den informazio esanguratsua. Transmititu behar dena seinalea berreraiki ahal izateko.Hiru informazio mota horiek kontuan izanik, informazioaren konpresiorako hiru eredu ezartzen dira: Galerarik gabeko konpresioa: mezuaren entropia osoa transmititzea (oinarrizkoa den eta esanguratsua ez den informazio osoa transmititzea, baina erredundantea kenduz). Galera subjektiborik gabea: informazio erredundanteaz gain esanguratsua ez dena ere kendu egiten da. Galera subjektiboarekin: oinarrizko informazioa galdu egingo da, errore nabariekin, baina onargarriak, berreraikiko da mezua ( adibidez: bideokonferentzia).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14665 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29260 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 120 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109864066 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La compression de données ou codage de source est l'opération informatique consistant à transformer une suite de bits A en une suite de bits B plus courte pouvant restituer les mêmes informations en utilisant un algorithme particulier. Opération de codage, elle raccourcit la taille (de transmission ou de stockage) des données au prix d'un effort de compression et de décompression.
 • In informatica e telecomunicazioni con il termine compressione dati si indica la tecnica di elaborazione dati che, attuata a mezzo di opportuni algoritmi, permette la riduzione della quantità di bit necessari alla rappresentazione in forma digitale di un'informazione.
 • Dalam ilmu komputer, pemampatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Ada terdapat dua jenis pemampatan data, yaitu pemampatan tanpa kehilangan (lossless data compression) dan pemampatan berkehilangan (lossy data compression).
 • 데이터 압축은 데이터를 더 적은 저장 공간에 효율적으로 기록하기 위한 기술, 또는 그 기술의 실제 적용을 가리킨다.크게 데이터를 더 작은 크기로 변환시키는 인코딩 과정과 저장된 데이터를 다시 불러와 원래 데이터 형태로 복원시키는 디코딩 과정으로 이루어진다. 이때 인코딩하기 전의 데이터 크기와 인코딩하고 나서의 데이터 크기의 비율을 압축률이라고 한다.압축 기술의 종류에 따라 데이터의 내용을 바꾸지 않고 원래 내용 그대로 디코딩할 수 있는 무손실 압축과 더 높은 압축률을 얻을 수 있지만 디코딩한 데이터의 세부적인 디테일을 일부 희생시키는 손실 압축이 존재한다. 대표적인 무손실 압축 알고리즘에는 반복 길이 부호화와 허프만 부호화 , 산술 부호화 등이 있다. 손실 압축 알고리즘은 인간의 감각기관의 특성을 역이용하여 압축률을 높이므로, 음성, 정지화상, 동영상 등 데이터의 종류에 따라 각각 다른 알고리즘이 사용된다. MPEG 표준 압축기술이 많이 쓰인다.
 • Datacompressie is het representeren van digitale gegevens met minder bits dan de oorspronkelijke representatie. Dit artikel zou bijvoorbeeld minder ruimte innemen als we overal het woord 'comp' in plaats van 'compressie' kunnen schrijven. Daardoor zou het bijvoorbeeld sneller over een netwerk verstuurd kunnen worden.
 • Veri sıkıştırma, bilgisayardaki veya belleği olan herhangi bir elektronik cihazdaki verilerin daha az yer kaplaması amacıyla sıkıştırılması anlamına gelir. Bilgisayarda, Windows işletim sistemi altında en yaygın olan veri (dosya) sıkıştırma programları WinZip ve WinRAR iken Linux sisteminde ise Gzip, Bzip2'dır.
 • データ圧縮(データあっしゅく)とは、あるデータをそのデータの実質的な性質を保ったまま、データ量を減らした別のデータに変換すること。高効率符号化ともいい、情報理論においては情報源符号化と呼ばれている。アナログ技術を用いた通信技術においては通信路の帯域幅を削減する効果を得るための圧縮ということで帯域圧縮ともいわれた。デジタル技術では、情報を元の表現よりも少ないビット数で符号化することを意味する。データ圧縮には大きく分けて可逆圧縮と非可逆圧縮がある。可逆圧縮は統計的冗長性を特定・除去することでビット数を削減する。可逆圧縮では情報が失われない。非可逆圧縮は不必要な情報を特定・除去することでビット数を削減する。データファイルのサイズを小さくする処理は一般にデータ圧縮と呼ばれるが、データを記録または転送する前に符号化するという意味では情報源符号化である。圧縮は、データ転送におけるトラフィックやデータ蓄積に必要な記憶容量の削減といった面で有効である。しかし圧縮されたデータは、利用する前に伸長(解凍)するという追加の処理を必要とする。つまりデータ圧縮は、空間計算量を時間計算量に変換することに他ならない。例えば映像の圧縮においては、それをスムースに再生するために高速に伸長(解凍)する高価なハードウェアが必要となるかもしれないが、圧縮しなければ大容量の記憶装置を必要とするかもしれない。データ圧縮方式の設計には様々な要因のトレードオフがからんでおり、圧縮率をどうするか、(非可逆圧縮の場合)歪みをどの程度許容するか、データの圧縮伸長に必要とされる計算リソースの量などを考慮する。新たな代替技法として、圧縮センシングの原理を使ったリソース効率のよい技法が登場している。圧縮センシング技法は注意深くサンプリングすることでデータ圧縮の必要性を避けることができる。
 • Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.Działaniem przeciwnym do kompresji jest dekompresja.
 • Die Datenkompression oder Datenkomprimierung ist ein Vorgang, bei dem die Menge digitaler Daten reduziert wird. Dadurch sinkt der benötigte Speicherplatz und die Übertragungszeit der Daten verkürzt sich.In der Nachrichtentechnik wird die Komprimierung von Nachrichten aus einer Quelle durch einen Sender als Quellenkodierung bezeichnet.Grundsätzlich wird bei der Datenkompression versucht, überflüssige Information zu entfernen.
 • En ciencias de la computación la compresión de datos es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio. Al acto de compresión de datos se denomina compresión, y al contrario descompresión.El espacio que ocupa una información codificada (datos, señal digital, etc.) sin compresión es el cociente entre la frecuencia de muestreo y la resolución. Por tanto, cuantos más bits se empleen mayor será el tamaño del archivo.
 • Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšení jejich objemu (jednotka bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos).
 • La compressió, aplicada al món de la informàtica, consisteix en el procés de codificació de dades utilitzant el mínim nombre possible de bits, o unitats d'informació. Això es pot aconseguir gràcies a la utilització d'esquemes de codificat o còdecs.La compressió només funciona si tant l'emissor com el receptor de la informació del missatge han acordat a priori un esquema concret de codificat.
 • In computer science and information theory, data compression, source coding,or bit-rate reduction involves encoding information using fewer bits than the original representation. Compression can be either lossy or lossless. Lossless compression reduces bits by identifying and eliminating statistical redundancy. No information is lost in lossless compression.
 • Компресирането на данни е процес, при които файловете се реформират в друг формат поради определени проблеми.Архивирането (така се нарича компресирането на данни) е процес, при който даден файл (който, разбира се, се определя от потребителя, се реформира във формат ZIP или RAR, и се създават резервни копия на даден файл. Разликата с оригиналния файл е, че новият заема по-малко място (с други думи, той е компресиран).
 • Az adattömörítés a számítógépes tudományágak egy területe, melynek célja az adatok feldolgozása oly módon, hogy azok minél kevesebb helyet foglaljanak, vagy minél gyorsabban lehessen őket továbbítani.
 • Сжатие данных (англ. data compression) — алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма. Применяется для более рационального использования устройств хранения и передачи данных. Синонимы — упаковка данных, компрессия, сжимающее кодирование, кодирование источника. Обратная процедура называется восстановлением данных (распаковкой, декомпрессией).Сжатие основано на устранении избыточности, содержащейся в исходных данных.
 • Konputazio zientzian datu-konpresioa tratatu beharreko datuen bolumenaren murriztea da, informazio jakin bat ahalik eta espazio kopuru txikiena erabiliz adierazteko. Datu-konpresioaren ekintza konpresio izendatzen da, eta kontrakoa deskonpresioa.Konpresiorik gabeko informazio kodetu batek (datuak, seinale digitala, eta abar) hartzen duen lekua laginketaren maiztasunaren eta bereizmenaren arteko zatidura da.
 • A compressão de dados é o ato de reduzir o espaço ocupado por dados num determinado dispositivo. Essa operação é realizada através de diversos algoritmos de compressão, reduzindo a quantidade de Bytes para representar um dado, sendo esse dado uma imagem, um texto, ou um arquivo (ficheiro) qualquer.Comprimir dados destina-se também a retirar a redundância, baseando-se que muitos dados contêm informações redundantes que podem ou precisam ser eliminadas de alguma forma.
rdfs:label
 • Compression de données
 • Adattömörítés
 • Compresión de datos
 • Compressione dei dati
 • Compressió de dades
 • Compressão de dados
 • Data compression
 • Datacompressie
 • Datenkompression
 • Datu-konpresio
 • Komprese dat
 • Kompresi data
 • Kompresja (informatyka)
 • Veri sıkıştırma
 • Компресиране на данни
 • Сжатие данных
 • データ圧縮
 • 데이터 압축
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of