Les composés inorganiques sont les composés (molécules, polymères mono-, bi- ou tridimensionnels…) étudiés en chimie inorganique. Très généralement, ce sont des composés qui intègrent d'une manière ou d'une autre, un ou plusieurs atomes métalliques dans leur structure.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les composés inorganiques sont les composés (molécules, polymères mono-, bi- ou tridimensionnels…) étudiés en chimie inorganique. Très généralement, ce sont des composés qui intègrent d'une manière ou d'une autre, un ou plusieurs atomes métalliques dans leur structure. L'ensemble de ces composés est moins connu (environ un million décrits) que l'ensemble des composés organiques (environ 7 millions connus), la chimie organométallique faisant en quelque sorte le partage entre composés organiques et inorganiques. D'après Joseph M. Hornback, la distinction entre composés inorganiques et organiques est un peu arbitraire ; par exemple, un composé contenant à la fois du carbone et un métal peut être considéré comme organique ou inorganique.
 • Неорганические вещества (неорганические соединения) — это химические соединения, не являющиеся органическими, то есть, не содержащие углерода (кроме карбидов, цианидов, карбонатов, оксидов углерода и некоторых других соединений[⇨], которые традиционно относят к неорганическим). Неорганические соединения не имеют характерного для органических углеродного скелета.
 • Hagyományos értelemben szervetlen vegyületnek azokat a vegyületeket nevezik, amelyek nem biológiai, hanem ásványi eredetűek. Ezzel szemben a szerves vegyületeket hagyományosan biológiai eredetűnek tekintik. A múlt század folyamán a szerves és szervetlen vegyületek pontos besorolása kevésbé fontossá vált a tudósok számára, elsősorban azért, mert az ismert vegyületek többsége nem természetes eredetű, hanem mesterségesen állították elő őket. Ezenkívül sok, a modern szervetlen kémia tárgykörébe tartozónak tekintett vegyület tartalmaz szerves ligandumokat. A fémorganikus és a bioszervetlen kémia kifejezetten a szerves kémia, biokémia és szervetlen kémia közötti területekkel foglalkozik.A szervetlen vegyületeket formailag úgy definiálhatjuk, ahogy a nevük jelzi: nem szerves vegyületek. A szerves vegyületek szenet tartalmaznak, bár néhány széntartalmú vegyületet hagyományosan a szervetlen vegyületek közé sorolnak. Ha a szervetlen kémiára és az életre gondolunk, érdemes visszagondolni arra, hogy a természetben sok kémiai részecske önmagában nem vegyület, hanem ion. A nátrium-, klorid- és foszfátionok a szervetlen vegyületek egy részéhez – például szénsav, nitrogén, szén-dioxid, víz és oxigén – hasonlóan alapvetően fontosak az élet számára. Ezen egyszerű ionoktól és molekuláktól eltekintve szinte minden, a bioszervetlen kémia körébe tartozó részecske tartalmaz szénatomot, és szerves vagy fémorganikus vegyületnek tekinthető.
 • Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi.Tradycyjnie rozumie się przez to te związki chemiczne, które nie pochodzą lub nie mają podobnej struktury do tych występujących w żywych organizmach, jednakże po rozszerzeniu definicji związków organicznych, to tradycyjne rozumienie uległo rozmyciu. Przez analogię do oficjalnej definicji związku organicznego, związek nieorganiczny można zdefiniować jako taki, który nie posiada atomów węgla w swojej strukturze lub jest tlenkiem węgla, kwasem węglowym, węglanem, wodorowęglanem, węglikiem, cyjanowodorem, cyjankiem, kwasem cyjanowym, piorunowym i izocyjanowym wraz z ich solami.Do najważniejszych grup związków nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki i ich sole. Przykładem związku nieorganicznego jest woda.== Przypisy ==
 • Anorganische verbindingen of minerale verbindingen zijn verbindingen die geen C-H-binding (covalente koolstof-waterstofbinding) in hun structuur bevatten en dus geen organische verbindingen zijn. Er bestaan koolstofhoudende anorganische verbindingen, zoals carbonaten, cyaniden, cyanaten en thiocyanaten, maar deze bezitten geen koolstof-waterstofbinding.Koolstof, de basis van alle organische verbindingen, is maar één van de 92 natuurlijke elementen, maar de verbindingen van koolstof (doorgaans met waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel e.d.) zijn toch veel talrijker dan die van alle andere elementen tezamen.
 • An inorganic compound is a compound that is not considered "organic". Inorganic compounds are traditionally viewed as being synthesized by the agency of geological systems. In contrast, organic compounds are found in biological systems. Organic chemists traditionally refer to any molecule containing carbon as an organic compound and by default this means that inorganic chemistry deals with molecules lacking carbon. The 19th century chemist, Berzelius, described inorganic compounds as inanimate, not biological, origin, although many minerals are of biological origin. Biologists may distinguish organic from inorganic compounds in a different way that does not hinge on the presence of a carbon atom. Pools of organic matter, for example, that have been metabolically incorporated into living tissues persist in decomposing tissues, but as molecules become oxidized into the open environment, such as atmospheric CO2, this creates a separate pool of inorganic compounds. The distinction between inorganic and organic compounds is not always clear. Some scientists, for example, view the open environment (i.e., the ecosphere) as an extension of life and from this perspective may consider atmospheric CO2 as an organic compound. The International Union of Pure and Applied Chemistry, an agency widely recognized for defining chemical terms, does not offer definitions of inorganic or organic. Hence, the definition for an inorganic versus an organic compound in a multidisciplinary context spans the division between living (or animate) and non-living (or inanimate) matter and remains open to debate according to the way that one views the world.
 • Senyawa anorganik didefinikan sebagai senyawa pada alam (di tabel periodik) yang pada umumnya menyusun material / benda tak hidup.Semua senyawa yang berasal dari makhluk hidup digolongkan dalam senyawa organik, sedangkan yang berasal dari mineral digolongkan dalam senyawa anorganik. Pada waktu itu diyakini bahwa senyawa organik hanya dapat terjadi oleh adanya pengaruh dari daya yang dimiliki makhluk hidup (vital force atau vis vitalis).Dengan keberhasilan Friederich Wohler dalam membuat urea (senyawa organik) dari amonium sianat (senyawa anorganik) pada tahun 1828, maka keyakinan adanya pengaruh vital force dalam pembentukan senyawa organik semakin goyah. Dalam perkembangan selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan bahwa di antara senyawa organik dan anorganik tidak ada perbedaan mengenai hukum-hukum kimia yang berlaku. Meskipun di antara senyawa organik dan senyawa anorganik tidak ada perbedaan yang hakiki sebagai senyawa kimia, namun pengkajiannya tetap dipandang perlu dipisahkan dalam cabang kimia yang spesifik.Secara garis besar alasan yang melandasi pemisahan bidang kajian kimia organik dan kimia anorganik adalah :jumlah senyawa organik jauh lebih banyak daripada senyawa anorganik. semua senyawa organik mengandung atom karbon, yang mempunyai keunikan dalam hal kemampuannya membentuk rantai dengan sesama atom karbon, dan mempunyai sifat-sifat khas.
 • Anorganická sloučenina je chemicky čistá látka, která zpravidla obsahuje jeden nebo více atomů kovu, výjimku tvoří především sloučeniny uhlíku, které se neřadí mezi organické sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík, atd.). Studiem chování a charakterizací těchto látek se zabývá anorganická chemie.V současnosti se mezi anorganické sloučeniny řadí i sloučeniny kovů, které se vyskytují v živých organismech. Studiem těchto sloučenin se zabývá bioanorganická chemie.
 • Si definisce composto inorganico qualsiasi composto chimico che non contiene atomi di carbonio, o in cui questo elemento abbia numero di ossidazione +4. Sono pertanto compresi anidride e acido carbonico e relativi sali, bicarbonati e carbonati. Anche il monossido di carbonio, benché abbia un carbonio con numero di ossidazione inferiore a +4 e quindi non possa essere incluso nella definizione, è considerato un composto inorganico.
 • Konposatu inorganikoak tradizionalki jatorri biologikoa ez duten konposatuak dira. Konposatu hauek elementu desberdinez osatuta egon daitezke eta ez da karbonoa molekularen oinarrizko atomoa konposatu organikoetan bezala. Hasiera batean konposatu organiko eta inorganikoak lehenengoak jatorri biologikoa zutelako eta azkenak sintetizatuak izan zirelako bereizten ziren. Gaur egun hau ez da zehatza, konposatu organiko asko sintetizatu egiten baitira. Horregatik, konposatu organikoak karbonoan oinarritutako molekulak direla esaten da eta inorganikoak beste elementu guztiak dituztela.Honek ez du esan nahi konposatu inorganikoek ezin dutela karbonorik izan. Azido karbonikoa, karbono dioxidoa... konposatu inorganikoak dira. Beraz, konposatu organikoek karbonoa dute beti, baina karbonoa duten konposatuak ez dira beti organikoak.Konposatu inorganikoak organikoak baino gutxiago diren arren, hauetan taula periodikoan agertzen diren 93 elementuek hartzen dute parte, organikoetan elementu gutxi batzuk agertzen diren bitartean.
 • 無機化合物(むきかごうぶつ、英語: Inorganic compound)は、有機化合物以外の化合物であり、具体的には単純な一部の炭素化合物(下に示す)と、炭素以外の元素で構成される化合物である。“無機”には「生命力を有さない」と言う意味があり、“機”には「生活機能」と言う意味がある。炭素化合物のうち無機化合物に分類されるものには、グラファイトやダイヤモンドなど炭素の同素体、一酸化炭素や二酸化炭素、二硫化炭素など陰性の元素と作る化合物、あるいは炭酸カルシウムなどの金属炭酸塩、青酸と金属青酸塩、金属シアン酸塩、金属チオシアン酸塩、金属炭化物などの塩が挙げられる。無機化合物の化学的性質は、元素の価電子(最外殻電子)の数に応じて性質が多彩に変化する。特に典型元素は周期表の族番号と周期にそれぞれ特有の性質の関連が知られている。典型元素 第1族元素の性質 - 1H, 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs, 87Fr 第2族元素の性質 - 4Be, 12Mg, 20Ca, 38Sr, 56Ba, 88Ra 第13族元素の性質 - 5B, 13Al, 31Ga, 49In, 81Tl 第14族元素の性質 - 6C, 14Si, 32Ge, 50Sn, 82Pb 第15族元素の性質 - 7N, 15P, 33As, 51Sb, 83Bi 第16族元素の性質 - 8O, 16S, 34Se, 52Te, 84Po 第17族元素の性質 - 9F, 17Cl, 35Br, 53I, 85At 第18族元素の性質 - 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr , 54Xe, 86Rn遷移元素の場合は、d電子数の変化に伴い、固有の性質を持つが、単純に周期表の族から簡単に性質を予測することが難しくなり、元素ごとに多彩な性格を発揮することが知られている。
 • 무기 화합물(無機化合物, 영어: inorganic compound, 간단히 무기물)은 유기 화합물 이외의 화합물이며, "무기"라는 뜻 그대로 생명력이 없고 생물적이지 않은 발생 최초의 형태의 화합물이다. 무기 화합물이 탄소와 수소 원자가 결여되어 있는 반면, 시스템 생물학에서 유기 화합물의 합성은 탄수화물을 분자 구조로 통합시킨다. 유기화학자들은 전통적으로 탄소를 포함하는 모든 분자를 가리켜 유기 화합물로 일컫는데, 다시 말해 기본적으로 무기화학은 탄소가 없는 분자를 다룬다는 것을 의미한다. 그러나 생물학자들은 유기 화합물과 무기 화합물을 탄소 원자의 존재를 조건으로 하지 않는 다른 방법으로 구분하기도 한다. 이를테면 유기 물질의 풀(pool, 저장소)은 부패 조직 안에 살아남은 조직에 물질 대사적으로 통합되지만 분자는 대기의 CO2와 같은 개방된 환경에 산화되므로 이는 무기 화합물의 별개의 풀을 만들게 된다는 것이다. 개방계와 폐쇄계를 다룰 때에는 무기 화합물과 유기 화합물의 구별이 늘 분명하지는 않다. 그 이유는 모든 것이 궁극적으로 지구 위의 다른 모든 것과 연결되기 때문이다.무기 화합물의 화학적 성질은 원소의 최외각 전자 수에 따라 성질이 다채롭게 변화한다. 특히 전형 원소는 주기율표의 족과 주기에 따라 각각 특이한 성질의 연관이 알려져 있다. 전형원소 * 1족 원소 - 1H, 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs, 87Fr * 2족 원소 - 4Be, 12Mg, 20Ca, 38Sr, 56Ba, 88Ra * 13족 원소 - 5B, 13Al, 31Ga, 49In, 81Tl * 14족 원소 - 6C, 14Si, 32Ge, 50Sn, 82Pb * 15족 원소 - 7N, 15P, 33As, 51Sb, 83Bi * 16족 원소 - 8O, 16S, 34Se, 52Te, 84Po * 17족 원소 - 9F, 17Cl, 35Br, 53I, 85At * 18족 원소 - 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr , 54Xe, 86Rn전이원소의 경우 d 전자수의 변화에 따라 고유의 성질을 가지나 단순히 주기율표의 족으로부터 간단히 성질을 예측하는 것이 어려워지고, 원소마다 다채로운 성질을 지니고 있음이 알려져 있다.
 • Se denomina compuesto químico inorgánico a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos. como el oro,plata .Mientras que un compuesto orgánico se forma de manera natural tanto en animales como en vegetales, uno inorgánico se forma de manera ordinaria por la acción de varios fenómenos físicos y químicos: electrólisis, fusión, etc. También podrían considerarse agentes de la creación de estas sustancias a la energía solar, el agua, el oxígeno.Los enlaces que forman los compuestos inorgánicos suelen ser iónicos o covalentes.Ejemplos de compuestos inorgánicos: Cada molécula de cloruro de sodio (NaCl) está compuesta por un átomo de sodio y otro de cloro. Cada molécula de agua (H2O) está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada molécula de amoníaco (NH3) está compuesta por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. El anhídrido carbónico se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso y los seres vivos aerobios lo liberan hacia ella al realizar la respiración. Su fórmula química, CO2, indica que cada molécula de este compuesto está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno. El CO2 es utilizado por algunos seres vivos autótrofos como las plantas en el proceso de fotosíntesis para fabricar glucosa. Aunque el CO2 contiene carbono, no se considera como un compuesto orgánico porque no contiene hidrógeno.
 • Um composto inorgânico é a substância na qual os átomos de dois ou mais elementos são combinados. Alguns compostos são chamados de inorgânicos porque vêm de minerais e não de coisas vivas ou orgânicas.Compostos que contém carbono quase sempre são compostos orgânicos, mas exceções como o dióxido de carbono são inorgânicos.Compostos inorgânicos contêm metais ou hidrogênio combinado com um não-metal ou um grupo de não metais. Podem ser compostos iônicos (ex. NaCl) ou ainda covalentes (ex. silicatos), mas não é raro observar mais de um tipo de ligação em compostos inorgânicos. Os compostos de coordenação também pertencem a esta categoria de compostos e formam ligações de coordenação que tem caráter iônico ou covalente.Os compostos inorgânicos são constituintes quimicos de uma celula, e são constituidos basicamente por água e sais minerais.
 • Un compost inorgànic és un compost químic format per elements que, entre ells, no es troba el carboni.Tradicionalment un compost inorgànic es considera d'origen mineral no biològic. De forma complementària molts dels compostos orgànics es veuen tradicionalment com d'origen biològic. A partir del segle XX la classificació precisa dels compostos inorgànics oposats als orgànics ha passat a ser menys important pels científics, principalment a causa que la majoria dels compostos coneguts són d'origen sintètic i no pas d'origen natural. A més la majoria dels compostos de la moderna química inorgànica contenen enllaços orgànics. Els camps de la química organometàl·lica i la química bioinorgànica explícitament se centren en l'àrea entre els camps de la química orgànica,biològica i inorgànica.
 • İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir.Doğadan hazır olarak alınır, üretimi mümkün değildir.İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküller. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verebiliriz.Fotosentez yapabilen canlılar(algler, bitkiler ve siyanobakteri) inorganik maddeleri sentezleyerek organik maddeler oluştururlar.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3699685 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2887 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107964128 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les composés inorganiques sont les composés (molécules, polymères mono-, bi- ou tridimensionnels…) étudiés en chimie inorganique. Très généralement, ce sont des composés qui intègrent d'une manière ou d'une autre, un ou plusieurs atomes métalliques dans leur structure.
 • Неорганические вещества (неорганические соединения) — это химические соединения, не являющиеся органическими, то есть, не содержащие углерода (кроме карбидов, цианидов, карбонатов, оксидов углерода и некоторых других соединений[⇨], которые традиционно относят к неорганическим). Неорганические соединения не имеют характерного для органических углеродного скелета.
 • Anorganická sloučenina je chemicky čistá látka, která zpravidla obsahuje jeden nebo více atomů kovu, výjimku tvoří především sloučeniny uhlíku, které se neřadí mezi organické sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík, atd.). Studiem chování a charakterizací těchto látek se zabývá anorganická chemie.V současnosti se mezi anorganické sloučeniny řadí i sloučeniny kovů, které se vyskytují v živých organismech. Studiem těchto sloučenin se zabývá bioanorganická chemie.
 • Si definisce composto inorganico qualsiasi composto chimico che non contiene atomi di carbonio, o in cui questo elemento abbia numero di ossidazione +4. Sono pertanto compresi anidride e acido carbonico e relativi sali, bicarbonati e carbonati. Anche il monossido di carbonio, benché abbia un carbonio con numero di ossidazione inferiore a +4 e quindi non possa essere incluso nella definizione, è considerato un composto inorganico.
 • 無機化合物(むきかごうぶつ、英語: Inorganic compound)は、有機化合物以外の化合物であり、具体的には単純な一部の炭素化合物(下に示す)と、炭素以外の元素で構成される化合物である。“無機”には「生命力を有さない」と言う意味があり、“機”には「生活機能」と言う意味がある。炭素化合物のうち無機化合物に分類されるものには、グラファイトやダイヤモンドなど炭素の同素体、一酸化炭素や二酸化炭素、二硫化炭素など陰性の元素と作る化合物、あるいは炭酸カルシウムなどの金属炭酸塩、青酸と金属青酸塩、金属シアン酸塩、金属チオシアン酸塩、金属炭化物などの塩が挙げられる。無機化合物の化学的性質は、元素の価電子(最外殻電子)の数に応じて性質が多彩に変化する。特に典型元素は周期表の族番号と周期にそれぞれ特有の性質の関連が知られている。典型元素 第1族元素の性質 - 1H, 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs, 87Fr 第2族元素の性質 - 4Be, 12Mg, 20Ca, 38Sr, 56Ba, 88Ra 第13族元素の性質 - 5B, 13Al, 31Ga, 49In, 81Tl 第14族元素の性質 - 6C, 14Si, 32Ge, 50Sn, 82Pb 第15族元素の性質 - 7N, 15P, 33As, 51Sb, 83Bi 第16族元素の性質 - 8O, 16S, 34Se, 52Te, 84Po 第17族元素の性質 - 9F, 17Cl, 35Br, 53I, 85At 第18族元素の性質 - 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr , 54Xe, 86Rn遷移元素の場合は、d電子数の変化に伴い、固有の性質を持つが、単純に周期表の族から簡単に性質を予測することが難しくなり、元素ごとに多彩な性格を発揮することが知られている。
 • 무기 화합물(無機化合物, 영어: inorganic compound, 간단히 무기물)은 유기 화합물 이외의 화합물이며, "무기"라는 뜻 그대로 생명력이 없고 생물적이지 않은 발생 최초의 형태의 화합물이다. 무기 화합물이 탄소와 수소 원자가 결여되어 있는 반면, 시스템 생물학에서 유기 화합물의 합성은 탄수화물을 분자 구조로 통합시킨다. 유기화학자들은 전통적으로 탄소를 포함하는 모든 분자를 가리켜 유기 화합물로 일컫는데, 다시 말해 기본적으로 무기화학은 탄소가 없는 분자를 다룬다는 것을 의미한다. 그러나 생물학자들은 유기 화합물과 무기 화합물을 탄소 원자의 존재를 조건으로 하지 않는 다른 방법으로 구분하기도 한다. 이를테면 유기 물질의 풀(pool, 저장소)은 부패 조직 안에 살아남은 조직에 물질 대사적으로 통합되지만 분자는 대기의 CO2와 같은 개방된 환경에 산화되므로 이는 무기 화합물의 별개의 풀을 만들게 된다는 것이다.
 • Hagyományos értelemben szervetlen vegyületnek azokat a vegyületeket nevezik, amelyek nem biológiai, hanem ásványi eredetűek. Ezzel szemben a szerves vegyületeket hagyományosan biológiai eredetűnek tekintik. A múlt század folyamán a szerves és szervetlen vegyületek pontos besorolása kevésbé fontossá vált a tudósok számára, elsősorban azért, mert az ismert vegyületek többsége nem természetes eredetű, hanem mesterségesen állították elő őket.
 • Um composto inorgânico é a substância na qual os átomos de dois ou mais elementos são combinados. Alguns compostos são chamados de inorgânicos porque vêm de minerais e não de coisas vivas ou orgânicas.Compostos que contém carbono quase sempre são compostos orgânicos, mas exceções como o dióxido de carbono são inorgânicos.Compostos inorgânicos contêm metais ou hidrogênio combinado com um não-metal ou um grupo de não metais. Podem ser compostos iônicos (ex. NaCl) ou ainda covalentes (ex.
 • Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi.Tradycyjnie rozumie się przez to te związki chemiczne, które nie pochodzą lub nie mają podobnej struktury do tych występujących w żywych organizmach, jednakże po rozszerzeniu definicji związków organicznych, to tradycyjne rozumienie uległo rozmyciu.
 • Konposatu inorganikoak tradizionalki jatorri biologikoa ez duten konposatuak dira. Konposatu hauek elementu desberdinez osatuta egon daitezke eta ez da karbonoa molekularen oinarrizko atomoa konposatu organikoetan bezala. Hasiera batean konposatu organiko eta inorganikoak lehenengoak jatorri biologikoa zutelako eta azkenak sintetizatuak izan zirelako bereizten ziren. Gaur egun hau ez da zehatza, konposatu organiko asko sintetizatu egiten baitira.
 • Un compost inorgànic és un compost químic format per elements que, entre ells, no es troba el carboni.Tradicionalment un compost inorgànic es considera d'origen mineral no biològic. De forma complementària molts dels compostos orgànics es veuen tradicionalment com d'origen biològic.
 • Senyawa anorganik didefinikan sebagai senyawa pada alam (di tabel periodik) yang pada umumnya menyusun material / benda tak hidup.Semua senyawa yang berasal dari makhluk hidup digolongkan dalam senyawa organik, sedangkan yang berasal dari mineral digolongkan dalam senyawa anorganik.
 • İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir.Doğadan hazır olarak alınır, üretimi mümkün değildir.İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküller.
 • Se denomina compuesto químico inorgánico a todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos.
 • Anorganische verbindingen of minerale verbindingen zijn verbindingen die geen C-H-binding (covalente koolstof-waterstofbinding) in hun structuur bevatten en dus geen organische verbindingen zijn.
 • An inorganic compound is a compound that is not considered "organic". Inorganic compounds are traditionally viewed as being synthesized by the agency of geological systems. In contrast, organic compounds are found in biological systems. Organic chemists traditionally refer to any molecule containing carbon as an organic compound and by default this means that inorganic chemistry deals with molecules lacking carbon.
rdfs:label
 • Composé inorganique
 • Anorganická sloučenina
 • Anorganische verbinding
 • Compost inorgànic
 • Composto inorganico
 • Composto inorgânico
 • Compuesto inorgánico
 • Inorganic compound
 • Konposatu inorganiko
 • Senyawa anorganik
 • Szervetlen vegyület
 • Związki nieorganiczne
 • İnorganik
 • Неорганические вещества
 • 無機化合物
 • 무기 화합물
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of