Le comportement homosexuel chez les animaux se réfère à la preuve documentée de comportements et de pratiques homosexuelles et bisexuelles dans les espèces non humaines du monde animal.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le comportement homosexuel chez les animaux se réfère à la preuve documentée de comportements et de pratiques homosexuelles et bisexuelles dans les espèces non humaines du monde animal. L'homosexualité au sens large (ou comportementaliste) se définit par des rapports sexuels et/ou amoureux entre individus de même sexe et implique la sexualité animale, la parade nuptiale, l'affection, la vie en couple et l'éducation familiale.
 • Per omosessualità negli animali si intende la presenza, nel mondo animale, di comportamenti e pratiche omosessuali.Negli ultimi quindici anni sono stati documentati comportamenti omosessuali che vanno dai giochi sessuali a comportamenti genitoriali in coppie omosessuali in circa 1.500 specie, sia in cattività che in ambiente naturale. Questi comportamenti sembrano diffusi tra insetti, uccelli e mammiferi (in particolare delfini e pecore), e soprattutto tra le scimmie antropomorfe.
 • Гомосексуальное поведение у животных — гомо- и бисексуальное поведение однополых существ в животном мире, не считая вид человек разумный из отряда приматов. Гомосексуальное поведение наблюдается у более чем 1500 видов и хорошо документировано для 500 из них.
 • La homosexualidad y la bisexualidad son relativamente comunes en el reino animal. La motivación para y las implicaciones de su comportamiento no son comprendidas en su totalidad. El comportamiento sexual de los animales toma muchas formas distintas, incluso dentro de la misma especie. Un estudio del investigador Bruce Bagemihl muestra que comportamiento homosexual, no necesariamente sexo, ha sido observado en casi 1500 especies, desde primates hasta parásitos intestinales, y está bien documentado para unas 500 especies.La homosexualidad animal es considerada controvertida, porque se afirma que tiene implicaciones en el debate que rodea a la homosexualidad humana. Oponentes de este concepto afirman que el comportamiento animal no tiene implicaciones para lo que ellos ven como un asunto moral.
 • Hayvanlarda eşcinsel davranışlar, insan türü dışındaki hayvanlarda gözlemlenen ve belgelenmiş eşcinsel, biseksüel ve transeksüel davranışlardır. Bu davranışlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, duygusal bağ kurma, eş olma ve ebeveynliği içerir. Bruce Bagemihl'in 1999 yılına ait makalesinde, içlerinde primatlardan bağırsak solucanlarına kadar birçok canlının yer aldığı 500'ü belgelenmiş, yaklaşık 1500 türden bahsedilmektedir. Hayvanların cinsel davranışları aynı tür içerisinde bile çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunun sebepleri, birçok türün üzerinde çalışma yapılmadığı için henüz yeteri kadar anlaşılmamıştır. Bagemihl, "hayvanlardaki cinsel çeşitliliğin - buna eşcinsellik, biseksüellik ve çoğalmaya dayanmayan cinsellik de dahil olmak üzere - bilim çevrelerinin daha önceleri kabul etmek istediğinden çok daha fazla olduğunu iddia etmektedir. Güncel araştırmalar ışığında, hayvanlar aleminin genelinde, aynı cinsiyetteki canlılar arasında birçok cinsel davranışın bulunduğunu belgelemektedir. 2009 yılında yayımlanan bir makaleye göre; aynı cinsiyetteki hayvanlar arasındaki cinsel ilişkiler hayvanlar aleminde evrensel bir olgu olduğunu ve türler arasında da yaygın bir şekilde görüldüğünü göstermiştir.İnsan haricindeki hayvanlarda doğal bir durum olan eşcinsellik, insanlardaki eşcinselliğin de doğal olduğunu gösterdiği için tutucu, dindar ve LGBT sosyal hareketlerine karşı olan çeşitli gruplar tarafından tartışmaya açılmıştır. Bu konudaki çalışmalar aynı zamanda Ortaçağ'dan beri var olan "peccatum contra naturam" (doğaya karşı işlenen günah) - Thomas Aquinas - görüşünü de temelinden sarstı. Mantıksal ya da ahlâki akıl yürütmelerde bulunulsa da, hayvanlarda eşcinsellik geçerli bir tartışma konusu haline geldi. Bununla birlikte hayvan davranışlarının bir şeyin ahlâki olup olmadığı konusunda baz alınmasının mantıksız olduğunu iddia edenler de vardır.
 • Homosexual behavior in animals is sexual behavior among non-human species that may be interpreted as homosexual or bisexual. This may include sexual activity, courtship, affection, pair bonding, and parenting among same-sex animal pairs. Research indicates that various forms of this are found throughout the animal kingdom. As of 1999, nearly 1,500 species, ranging from primates to gut worms, have been observed engaging in same-sex behaviors; this is well documented in about 500 species.According to Bruce Bagemihl, "the animal kingdom [does] it with much greater sexual diversity – including homosexual, bisexual and nonreproductive sex – than the scientific community and society at large have previously been willing to accept." Nevertheless, Bagemihl points out, this is "necessarily an account of human interpretations of these phenomena". Simon Levay introduced the further caveat that "Although homosexual behavior is very common in the animal world, it seems to be very uncommon that individual animals have a long-lasting predisposition to engage in such behavior to the exclusion of heterosexual activities. Thus, a homosexual orientation, if one can speak of such thing in animals, seems to be a rarity." One species in which exclusive homosexual orientation occurs, however, is that of domesticated sheep (Ovis aries). "About 10% of rams (males) refuse to mate with ewes (females) but do readily mate with other rams."The sexual behavior of non-human animals takes many different forms, even within the same species, though homosexual behavior is best known from social species. The motivations for and implications of these behaviors have yet to be fully understood, since most species have yet to be fully studied.The observation of homosexual behavior in animals can be seen as both an argument for and against the acceptance of homosexuality in humans, and has been used especially against the claim that it is a peccatum contra naturam ('sin against nature'). For instance, homosexuality in animals was cited by the American Psychiatric Association and other groups in their amici curiae brief to the United States Supreme Court in Lawrence v. Texas, which ultimately struck down the sodomy laws of 14 states.
 • Homoseksualne zachowania zwierząt – zachowania zwierząt wobec osobników tej samej płci, które zazwyczaj są typowe dla par różnopłciowych tego gatunku. Zachowania te obejmują czynności seksualne, takie jak kopulacja lub wzajemna masturbacja, oraz związane z łączeniem się w pary lub wspólną opieką nad potomstwem. Występują szczególnie często u gatunków żyjących w społecznościach np. u ptaków morskich i ssaków, w tym także wśród najbliżej spokrewnionych z człowiekiem szympansów. Odnotowano je do tej pory u ponad 1500 żyjących na wolności gatunków, a zjawisko to dobrze udokumentowano u ponad pięciuset z nich. W opiniach niektórych badaczy zwierząt, np. wśród żyraf czy bizonów zachowania homoseksualne są częstsze od heteroseksualnych.
 • Perilaku homoseksual pada hewan adalah perilaku seksual di antara spesies non-manusia yang dianggap homoseksual atau biseksual. Hal ini meliputi aktivitas seksual, percumbuan, afeksi, ikatan pasangan, dan pengasuhan. Menurut penelitian, berbagai macam perilaku ini dapat ditemui di seluruh anggota kingdom animalia. Kurang lebih terdapat 1.500 spesies yang telah ditemukan melakukan perilaku homoseksual, dan 500 di antaranya terdokumentasi dengan baik. Spesies-spesies tersebut bervariasi dari primata hingga cacing acanthocephala. Motivasi dan dampak perilaku tersebut masih belum sepenuhnya dipahami karena sebagian besar spesies belum dipelajari secara menyeluruh.Menurut Bruce Bagemihl, "Kingdom animalia [melakukan]nya dengan keanekaragaman seksual yang lebih kaya dari apa yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah dan masyarakat sebelumnya – termasuk homoseksual, biseksual, dan seks nonreproduktif." Namun, seperti yang dikatakan oleh Bagemihl, "ini adalah laporan mengenai interpretasi manusia terhadap fenomena tersebut". Simon Levay juga mengatakan bahwa "walaupun perilaku homoseksual sangat umum pada dunia hewan, tidak banyak hewan yang cenderung berperilaku homoseksual dalam jangka panjang hingga tidak memiliki orientasi heteroseksual. Maka, orientasi homoseksual, jika memang ada pada hewan, tampaknya jarang." Namun, orientasi homoseksual eksklusif telah ditemukan dalam berbagai spesies hewan, seperti domba (Ovis aries). "Sekitar 10% domba jantan menolak berkawin dengan domba betina, namun siap melakukannya dengan domba jantan lainnya."Perilaku homoseksual pada hewan dapat digunakan sebagai argumen untuk mendukung atau menolak homoseksualitas pada hewan. Namun, fakta ini seringkali digunakan untuk membantah klaim bahwa homoseksualitas merupakan peccatum contra naturam ('dosa melawan alam'). Misalnya, fakta homoseksualitas pada hewan digunakan dalam kasus Lawrence v. Texas di Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang akhirnya membatalkan hukum sodomi di 14 negara.
 • 動物の同性愛(どうぶつのどうせいあい。両性愛も含む)は、自然界において広く見られる。動物の性行動には同じ種の間でさえ様々な形態があり、その行動の動機および含意はまだ十分には理解されていない。1999年のブルース・ベージミル (Bruce Bagemihl)の研究では、交尾に限られない、同性愛的行動が1500に近い種で観察されることが示されていて、このうち500種については十分な典拠があげられている。なお、本項における「動物」には人間(ヒト)は含まれない。
 • O comportamento homossexual em animais refere-se à evidência documentada de comportamento homossexual e bissexual em várias espécies não-humanas. Tais comportamentos incluem sexo, namoro, afeição e parentalidade entre animais do mesmo sexo. Uma pesquisa de 1999, feita pelo pesquisador Bruce Bagemihl, mostra que o comportamento homossexual já foi observado em cerca de 1.500 espécies animais, variando de primatas a vermes intestinais, e é bem documentado em 500 delas. O comportamento animal sexual toma muitas formas diferentes, mesmo dentro da mesma espécie. As motivações e implicações de tais comportamentos têm ainda de ser totalmente compreendidas, uma vez que a maioria das espécies ainda não foram totalmente estudadas. De acordo com Bagemihl, "o reino animal [faz] isso com muito maior diversidade sexual - inclusive homossexual, bissexual e sexo não-reprodutivo - do que a comunidade científica e a sociedade em geral estão previamente dispostas a aceitar." A pesquisa atual indica que várias formas de comportamento sexual homossexual são encontradas em todo o reino animal. Uma nova revisão feita em 2009 das pesquisas já existentes mostrou que o comportamento homossexual é um fenômeno quase universal no reino animal, comum em várias espécies. Esse tipo de comportamento sexual é mais registrado em espécies sociais. De acordo com o que disse a geneticista Simon Levay em 1996, "embora o comportamento homossexual seja muito comum no mundo animal, parece ser muito incomum que os animais tenham uma predisposição de longa duração para se engajar em tal comportamento à exclusão das atividades heterossexuais. Assim, uma orientação homossexual, se é que se pode falar de tal coisa nos animais, parece ser uma raridade." Uma das espécies em que a orientação homossexual exclusiva ocorre, entretanto, é a da ovelha domesticada (Ovis aries). "Cerca de 10% dos carneiros (machos) se recusam a acasalar com fêmeas, mas prontamente se acasalam com outros carneiros do mesmo sexo."A observação do comportamento homossexual em animais pode ser visto como um argumento a favor e contra a aceitação da homossexualidade em humanos e tem sido usada especialmente contra a alegação de que é um peccatum contra naturam ("pecado contra a natureza"). Por exemplo, a homossexualidade em animais foi citada na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento Lawrence versus Texas, que derrubou as leis contra a sodomia de 14 estados daquele país.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7484521 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16931 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 69 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108711121 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:auteur
 • Aldo Poiani
 • Volker Sommer, Paul L. Vasey
prop-fr:date
 • 206 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:titre
 • Animal Homosexuality
 • Homosexual Behaviour in Animals. An Evolutionary Perspective
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Cambridge University Press
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le comportement homosexuel chez les animaux se réfère à la preuve documentée de comportements et de pratiques homosexuelles et bisexuelles dans les espèces non humaines du monde animal.
 • Per omosessualità negli animali si intende la presenza, nel mondo animale, di comportamenti e pratiche omosessuali.Negli ultimi quindici anni sono stati documentati comportamenti omosessuali che vanno dai giochi sessuali a comportamenti genitoriali in coppie omosessuali in circa 1.500 specie, sia in cattività che in ambiente naturale. Questi comportamenti sembrano diffusi tra insetti, uccelli e mammiferi (in particolare delfini e pecore), e soprattutto tra le scimmie antropomorfe.
 • Гомосексуальное поведение у животных — гомо- и бисексуальное поведение однополых существ в животном мире, не считая вид человек разумный из отряда приматов. Гомосексуальное поведение наблюдается у более чем 1500 видов и хорошо документировано для 500 из них.
 • 動物の同性愛(どうぶつのどうせいあい。両性愛も含む)は、自然界において広く見られる。動物の性行動には同じ種の間でさえ様々な形態があり、その行動の動機および含意はまだ十分には理解されていない。1999年のブルース・ベージミル (Bruce Bagemihl)の研究では、交尾に限られない、同性愛的行動が1500に近い種で観察されることが示されていて、このうち500種については十分な典拠があげられている。なお、本項における「動物」には人間(ヒト)は含まれない。
 • O comportamento homossexual em animais refere-se à evidência documentada de comportamento homossexual e bissexual em várias espécies não-humanas. Tais comportamentos incluem sexo, namoro, afeição e parentalidade entre animais do mesmo sexo. Uma pesquisa de 1999, feita pelo pesquisador Bruce Bagemihl, mostra que o comportamento homossexual já foi observado em cerca de 1.500 espécies animais, variando de primatas a vermes intestinais, e é bem documentado em 500 delas.
 • La homosexualidad y la bisexualidad son relativamente comunes en el reino animal. La motivación para y las implicaciones de su comportamiento no son comprendidas en su totalidad. El comportamiento sexual de los animales toma muchas formas distintas, incluso dentro de la misma especie.
 • Homoseksualne zachowania zwierząt – zachowania zwierząt wobec osobników tej samej płci, które zazwyczaj są typowe dla par różnopłciowych tego gatunku. Zachowania te obejmują czynności seksualne, takie jak kopulacja lub wzajemna masturbacja, oraz związane z łączeniem się w pary lub wspólną opieką nad potomstwem. Występują szczególnie często u gatunków żyjących w społecznościach np. u ptaków morskich i ssaków, w tym także wśród najbliżej spokrewnionych z człowiekiem szympansów.
 • Homosexual behavior in animals is sexual behavior among non-human species that may be interpreted as homosexual or bisexual. This may include sexual activity, courtship, affection, pair bonding, and parenting among same-sex animal pairs. Research indicates that various forms of this are found throughout the animal kingdom.
 • Hayvanlarda eşcinsel davranışlar, insan türü dışındaki hayvanlarda gözlemlenen ve belgelenmiş eşcinsel, biseksüel ve transeksüel davranışlardır. Bu davranışlar cinsellik, kur yapma, etkilenme, duygusal bağ kurma, eş olma ve ebeveynliği içerir. Bruce Bagemihl'in 1999 yılına ait makalesinde, içlerinde primatlardan bağırsak solucanlarına kadar birçok canlının yer aldığı 500'ü belgelenmiş, yaklaşık 1500 türden bahsedilmektedir.
 • Perilaku homoseksual pada hewan adalah perilaku seksual di antara spesies non-manusia yang dianggap homoseksual atau biseksual. Hal ini meliputi aktivitas seksual, percumbuan, afeksi, ikatan pasangan, dan pengasuhan. Menurut penelitian, berbagai macam perilaku ini dapat ditemui di seluruh anggota kingdom animalia. Kurang lebih terdapat 1.500 spesies yang telah ditemukan melakukan perilaku homoseksual, dan 500 di antaranya terdokumentasi dengan baik.
rdfs:label
 • Comportement homosexuel chez les animaux
 • Hayvanlarda eşcinsel davranışlar
 • Homoseksualne zachowania zwierząt
 • Homosexual behavior in animals
 • Homosexualidad en animales
 • Homossexualidade no reino animal
 • Omosessualità negli animali
 • Perilaku homoseksual pada hewan
 • Гомосексуальное поведение у животных
 • 動物の同性愛
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of