PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Mancomunidad de Inglaterra fue el gobierno republicano que gobernó inicialmente Inglaterra (incluido Gales) y posteriormente Irlanda y Escocia desde 1649 hasta 1660. En idioma inglés su nombre fue Commonwealth of England (commonwealth -literalmente "riqueza común"- puede traducirse por mancomunidad o república -res publica-).Después de la Revolución inglesa y el regicidio de Carlos I, su existencia fue declarada inicialmente por el Rump Parliament en un Acta que declaraba que Inglaterra era una Mancomunidad el 19 de mayo de 1649. El gobierno entre 1653 hasta 1659 es llamado El Protectorado, y es un gobierno directo y personal por parte de Oliver Cromwell y después de su fallecimiento, por su hijo Richard, como Lord Protector. El término "Mancomunidad" (en inglés: Commonwealth) es a menudo utilizado en forma genérica para describir el sistema de gobierno durante todo el período que va desde 1649 hasta 1660, no debe confundirse con la Mancomunidad Británica de Naciones (sucesor de la Mancomunidad Británica en 1949)En 1660, dos años después de la muerte de Oliver Cromwell, se restaura la monarquía bajo Carlos II.
 • Английска република (на английски: Commonwealth of England, в буквален превод Английска общност, по-късно Общност на Англия, Шотландия и Ирландия (на английски: Commonwealth of England, Scotland and Ireland)) е историческа форма на управление в Англия от 1649 до 1660 г., въведена след екзекуцията на крал Чарлз I и отмяната на монархията по време на Английската революция. Този период английските историци наричат също „междуцарствие“ (English Interregnum), тъй като през 1660 г. монархията в Англии е възстановена.На 26 януари 1649 г. Чарлз I, крал на Англия, Шотландия и Ирландия, е осъден на смърт за „престъпни действия против английския парламент и народа“. Самата екзекуция е след 4 дни. На 17 март парламентът обявява отмяната на английската монархия като „ненужна, обременителна и опасна за благото на народа“. Разпусната е също така и Камарата на лордовете. Известно време преди това, през декември 1648 г. от парламента са прогонени всички умерено настроени депутати — 150 от общо 250 члена на Камарата на общините и този съкратен състав получава името Rump Parliament.На 19 май 1649 г. парламентът тържествено приема закон за обявяването на Англия за република, в който се постановява, че страната се управлява от парламента и назначени от него длъжностни лица. Формално като висш орган на властта е обявен Държавен съвет от 41 члена, ежегодно избираем от парламента. Фактическата власт обаче принадлежи на армейската върхушка начело с Оливър Кромуел, подкрепени от радикалните пуритани — индепендентите. Съдебните органи и общото право са запазени.
 • 잉글랜드 연방(Commonwealth of England)은 잉글랜드 내전이후 올리버 크롬웰이 이끄는 의회파가 찰스 1세를 처형한 후 수립한 공화제 국가이다. 1649년 찰스 1세를 처형한 후 잉글랜드 의회는 잉글랜드 연방법을 제정하였다. 1653년 스코틀랜드와 아일랜드를 병합하였으며 이후 1659년까지 잉글랜드 스코틀랜드 아일랜드 연방을 정식 국호로 사용하였으며, 이 기간 동안 올리버 크롬웰은 호국경으로서 잉글랜드를 통치하였다.
 • Il Commonwealth of England o Repubblica inglese è il governo repubblicano che esercitò il potere dapprima nel regno d'Inghilterra (compreso il Galles) e poi in quello d'Irlanda e in quello di Scozia dal 1649 al 1660, nel pieno delle cosiddette guerre dei tre regni. Dopo l'esecuzione capitale di Carlo I, avvenuta il 30 gennaio 1649, l'esistenza del commonwealth fu inizialmente dichiarata da un atto del Rump Parliament il 19 maggio 1649. Dopo alcuni esperimenti di democrazia, ispirati anche alla democrazia diretta medievale e antica, o a un libero dibattito parlamentare, nel 1653 il leader del Parlamento, Oliver Cromwell, che aveva guidato la Rivoluzione, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera dittatoriale, imponendo la sua censura sulle opinioni e i costumi. Il governo che durò dal 1653 al 1659 è propriamente chiamato Protectorate, e prese forma di un governo personale tenuto dal solo Cromwell e, dopo la sua morte, dal figlio Richard, entrambi con il titolo di Lord Protector. Il termine Commonwealth è tuttavia vagamente usato per descrivere il sistema di governo che durò per tutto il periodo dal 1649 al 1660, gli anni dell'Interregnum inglese e non deve essere confuso con il Commonwealth delle nazioni che è l'organizzazione che è succeduta al British Commonwealth nel 1949, il quale è un gruppo di ex colonie, ora paesi sovrani, che riconoscono però come simbolico capo di stato il monarca inglese.Nel 1659 il Parlamento ricostituito depose Richard Cromwell e lo costrinse all'esilio, richiamando nel 1660 il figlio del sovrano decapitato, Carlo II Stuart, che restaurò la monarchia assoluta. Tutti questi eventi, però, misero pesantemente in discussione, per la prima volta nel mondo occidentale moderno, il concetto di diritto divino dei re, ponendo le basi, in Inghilterra, per l'instaurazione della monarchia costituzionale, avvenuta 29 anni dopo con la Gloriosa rivoluzione del 1689, il primo passo per la democrazia liberale britannica.
 • Английская республика (англ. Commonwealth of England, в буквальном переводе Английское содружество, позднее Содружество Англии, Шотландии и Ирландии (англ. Commonwealth of England, Scotland and Ireland)) — историческая форма правления в Англии с 1649 по 1660 годы, введенная после казни короля Карла I и упразднения монархии. Этот период английские историки именуют также «Междуцарствием» (English Interregnum), поскольку в 1660 году монархия в Англии была восстановлена.
 • イングランド共和国Commonwealth of England国の標語: PAX QUÆRITUR BELLO(英語: Peace is sought through war)イングランドの位置イングランド共和国(イングランドきょうわこく、英語:Commonwealth of England)は、1649年から1660年までの間、イングランド王国(ウェールズを含む)と、後にはアイルランド王国・スコットランド王国を支配した共和制の政治体制。1649年1月30日のチャールズ1世の処刑の後、同年3月19日に残部議会によってはじめてその樹立が宣言された。1653年から1659年までの間はオリバー・クロムウェル、彼の死後はその息子リチャード・クロムウェルによる2代にわたっての護国卿による独裁が敷かれており、この時代は特に護国卿時代と呼ばれる。イングランド共和国という呼称は、1649年から1660年までの間の政治体制を大まかに指し示す呼称である。
 • La Commonwealth d'Anglaterra fou un estat republicà que existí a les Illes Britàniques entre el 1649 i el 1660, va succeir i va ser succeït pel Regne d'Anglaterra, el Regne d'Irlanda i el Regne d'Escòcia.Després que es produís el regicidi de Carles I el 30 de gener de 1649 a conseqüència de la Guerra Civil Anglesa el Parlament anglès declarà la instauració d'aquest sistema de govern republicà el 19 de maig de 1649. El govern format entre 1653 i 1659 s'anomenà Protectorat, i va adoptar la forma de govern personal i directa per part d'Oliver Cromwell, i després de la seva mort pel seu fill Richard Cromwell. El terme Commonwealth és, no obstant això, utilitzat per a descriure el sistema de govern utilizat conjuntament entre 1649 i 1660.
 • Anglická republika (anglicky Commonwealth of England, nezaměňovat za Commonwealth) bylo období v letech 1649 až 1653 a poté 1659 až 1660 kdy byla nejdříve Anglie (včetně Walesu) a později i Irsko a Skotsko spravována jako republika. Po popravě Karla I. prohlásil 19. května anglický parlament (označovaný jako Kusý parlament, anglicky Rump Parliament) Anglii za republiku. Období let 1653 až 1659 je nazýváno protektorátem, a země byla řízena přímo Oliverem Cromwellem a po jeho smrti jeho synem Richardem jako lordy protektory.
 • Commonwealth of England war die offizielle Bezeichnung der englischen Republik von 1649 bis 1660. Das Commonwealth umfasste zunächst nur England (inklusive Wales), dann auch Schottland und Irland.Nach dem Bürgerkrieg von 1642 bis 1648 und der Hinrichtung Karls I. am 30. Januar 1649 wurde knapp vier Monate später, am 19. Mai desselben Jahres mit dem Act declaring England to be a Commonwealth das Commonwealth eingeführt.Das Commonwealth hatte weder Oberhaus noch König, das Unterhaus wurde alleiniges „Parliament of England“. Die drei höchsten Würdenträger waren der Parlamentssprecher, der Präsident des Armee- und der des Staatsrats. Dieser Rat hatte die Regierung inne und wurde vom Parlament ernannt.Von Anfang an hatte sich Oliver Cromwell, einer der Führer im Bürgerkrieg, hervorgetan. Er schlug royalistische Aufstände in Irland (1649) und Schottland (1650/51) nieder.Im April 1653 setzte er sich an die Spitze des Staatsrats und nannte sich nun „Lord-Präsident“, im Dezember löste er das Rumpfparlament auf und übernahm als „Lordprotektor“ dessen Aufgaben.Die ihm 1657 angebotene Königswürde lehnte er ab und blieb bis zu seinem Tod 1658 Lordprotektor. Sein Sohn Richard Cromwell übernahm den Titel. Er konnte sich nicht durchsetzen und dankte schon 1659 ab: Von nun an regierte wieder das Parlament.1660 löste George Monck das Parlament auf und setzte ein neues, königstreues ein. Am 8. Mai 1660 proklamierten die Abgeordneten Karl II., den Sohn des hingerichteten Stuart-Königs Karl I, zum König und beendeten damit die Zeit des Commonwealth of England. Karl II. kehrte aus seinem Exil am 29. Mai 1660 nach London zurück und übernahm die Herrschaft über das Land. Seine Krönung fand erst am 23. April 1661 in der Westminster Abbey statt.Als Landesname wurde Commonwealth auch von verschiedenen britischen Ex-Kolonien benutzt, heute noch von Australien (Commonwealth of Australia, deutsch „Australischer Bund“).
 • A Comunidade da Inglaterra (em inglês: Commonwealth of England) foi um governo republicano que exerceu o poder no Reino Unido entre 1649 e 1660. Após o regicídio de Carlos I em 30 de janeiro de 1649, sua existência foi inicialmente declarada através de Um Ato declarando a Inglaterra como Comunidade pelo parlamento em 19 de maio de 1649.
 • Persemakmuran Inggris adalah nama resmi negara gabungan antara Inggris, Irlandia, dan Skotlandia (setelah Perang Saudara Inggris) di bawah pemerintahan Oliver Cromwell dan Richard Cromwell. Hal itu menjadikan Britania Raya negara republik selama sesaat (merupakan negara republik pertama yang berbahasa Inggris), walaupun tidak lama kemudian berubah lagi menjadi monarki. Persemakmuran masa hegemoni Cromwell ini biasanya disebut sebagai Persemakmuran Lama oleh orang-orang Inggris.
 • Republika Angielska (ang. Commonwealth of England) – okres w historii Anglii obejmujący lata 1649-1660, w czasie którego rządy w kraju sprawował parlament (1649-1653, 1659-1660) oraz lordowie protektorzy – Oliver Cromwell (1653-1658) i Richard Cromwell (1658-1659). Rządy lordów protektorów miały charakter dyktatury, a samo państwo nosiło w ich czasie nazwę Protektoratu (the Protectorate; formalnie Commonwealth of England, Scotland and Wales). Cały okres zwany jest także mianem bezkrólewia (Interregnum).
 • The Commonwealth, or Commonwealth of England, was the period from 1649 onwards when England, along later with Ireland and Scotland, was ruled as a republic following the end of the Second English Civil War and the trial and execution of Charles I. The republic's existence was initially declared through "An Act declaring England to be a Commonwealth", adopted by the Rump Parliament on 19 May 1649. Power in the early Commonwealth was vested primarily in the Parliament and a Council of State. During the period, fighting continued, particularly in Ireland and Scotland, between the parliamentary forces and those opposed to them, as part of what is now referred to as the Third English Civil War.In 1653, after the forcible dissolution of the Rump Parliament, Oliver Cromwell was declared Lord Protector of a united "Commonwealth of England, Scotland and Ireland" under the terms of the Instrument of Government, inaugurating the period now usually known as the Protectorate. After Cromwell's death, and following a brief period of rule under his son, Richard Cromwell, the Protectorate Parliament was dissolved in 1659 and the Rump Parliament recalled, the start of a process that led ultimately to the restoration of the monarchy in 1660. The term Commonwealth is sometimes used for the whole of 1649 to 1660 – a period referred to by monarchists as the Interregnum – although for other historians, the use of the term is limited to the years prior to Cromwell’s formal assumption of power in 1653.
 • Het Engelse Gemenebest (Engels: Commonwealth of England) was een republikeins bestuur van Engeland en Wales, samen met alle kolonies en Kroonbezittingen van de periode. Al snel breidde het zich echter uit tot geheel Groot-Brittannië en Ierland. Het bestuursorgaan van het gemenebest, het 'Rump Parliament', was een selectie uit het Long Parliament waar alle aanhangers van wijlen Karel I uit waren verwijderd.Het gemenebest werd opgericht in 1649, nadat koning Karel I van Engeland werd onthoofd op 30 januari. Dit was tegelijk het einde van de Engelse Burgeroorlog. Op 19 mei dat jaar nam het Rump Parliament "An Act declaring England to be a Commonwealth" (Een Wet die Engeland Uitroept tot Gemenebest) aan.
dbpedia-owl:blazon
 • Coat of Arms of the Commonwealth of England (1649-1660).svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:currency
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Commonwealth_d'Angleterre__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Flag of The Commonwealth.svg
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:mapCaption
 • Carte indiquant la localisation du Commonwealth en 1653
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wholeArea
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 799760 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5849 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107310661 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 1649 (xsd:integer)
 • 1659 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1653 (xsd:integer)
 • 1660 (xsd:integer)
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:blason
 • Coat of Arms of the Commonwealth of England .svg
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • Location Great Britan and Ireland.PNG
prop-fr:drapeau
 • Flag of The Commonwealth.svg
prop-fr:evt
prop-fr:evt1Date
 • 1649-05-19 (xsd:date)
prop-fr:evt2Date
 • 1653-12-16 (xsd:date)
prop-fr:evt3Date
 • 1659-05-07 (xsd:date)
prop-fr:evt4Date
 • 1659-05-25 (xsd:date)
prop-fr:evt5Date
 • 1660-04-04 (xsd:date)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:langues
prop-fr:légende
 • Carte indiquant la localisation du Commonwealth en 1653
prop-fr:monnaie
prop-fr:nom
 • Commonwealth d’Angleterre
 • Commonwealth of England
prop-fr:nomFrançais
 • Commonwealth d'Angleterre
prop-fr:nomLangue
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:période
 • 1649 (xsd:integer)
 • 1659 (xsd:integer)
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:superficie
 • 130395.0
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 잉글랜드 연방(Commonwealth of England)은 잉글랜드 내전이후 올리버 크롬웰이 이끄는 의회파가 찰스 1세를 처형한 후 수립한 공화제 국가이다. 1649년 찰스 1세를 처형한 후 잉글랜드 의회는 잉글랜드 연방법을 제정하였다. 1653년 스코틀랜드와 아일랜드를 병합하였으며 이후 1659년까지 잉글랜드 스코틀랜드 아일랜드 연방을 정식 국호로 사용하였으며, 이 기간 동안 올리버 크롬웰은 호국경으로서 잉글랜드를 통치하였다.
 • Английская республика (англ. Commonwealth of England, в буквальном переводе Английское содружество, позднее Содружество Англии, Шотландии и Ирландии (англ. Commonwealth of England, Scotland and Ireland)) — историческая форма правления в Англии с 1649 по 1660 годы, введенная после казни короля Карла I и упразднения монархии. Этот период английские историки именуют также «Междуцарствием» (English Interregnum), поскольку в 1660 году монархия в Англии была восстановлена.
 • イングランド共和国Commonwealth of England国の標語: PAX QUÆRITUR BELLO(英語: Peace is sought through war)イングランドの位置イングランド共和国(イングランドきょうわこく、英語:Commonwealth of England)は、1649年から1660年までの間、イングランド王国(ウェールズを含む)と、後にはアイルランド王国・スコットランド王国を支配した共和制の政治体制。1649年1月30日のチャールズ1世の処刑の後、同年3月19日に残部議会によってはじめてその樹立が宣言された。1653年から1659年までの間はオリバー・クロムウェル、彼の死後はその息子リチャード・クロムウェルによる2代にわたっての護国卿による独裁が敷かれており、この時代は特に護国卿時代と呼ばれる。イングランド共和国という呼称は、1649年から1660年までの間の政治体制を大まかに指し示す呼称である。
 • A Comunidade da Inglaterra (em inglês: Commonwealth of England) foi um governo republicano que exerceu o poder no Reino Unido entre 1649 e 1660. Após o regicídio de Carlos I em 30 de janeiro de 1649, sua existência foi inicialmente declarada através de Um Ato declarando a Inglaterra como Comunidade pelo parlamento em 19 de maio de 1649.
 • Persemakmuran Inggris adalah nama resmi negara gabungan antara Inggris, Irlandia, dan Skotlandia (setelah Perang Saudara Inggris) di bawah pemerintahan Oliver Cromwell dan Richard Cromwell. Hal itu menjadikan Britania Raya negara republik selama sesaat (merupakan negara republik pertama yang berbahasa Inggris), walaupun tidak lama kemudian berubah lagi menjadi monarki. Persemakmuran masa hegemoni Cromwell ini biasanya disebut sebagai Persemakmuran Lama oleh orang-orang Inggris.
 • Republika Angielska (ang. Commonwealth of England) – okres w historii Anglii obejmujący lata 1649-1660, w czasie którego rządy w kraju sprawował parlament (1649-1653, 1659-1660) oraz lordowie protektorzy – Oliver Cromwell (1653-1658) i Richard Cromwell (1658-1659). Rządy lordów protektorów miały charakter dyktatury, a samo państwo nosiło w ich czasie nazwę Protektoratu (the Protectorate; formalnie Commonwealth of England, Scotland and Wales).
 • Il Commonwealth of England o Repubblica inglese è il governo repubblicano che esercitò il potere dapprima nel regno d'Inghilterra (compreso il Galles) e poi in quello d'Irlanda e in quello di Scozia dal 1649 al 1660, nel pieno delle cosiddette guerre dei tre regni. Dopo l'esecuzione capitale di Carlo I, avvenuta il 30 gennaio 1649, l'esistenza del commonwealth fu inizialmente dichiarata da un atto del Rump Parliament il 19 maggio 1649.
 • Het Engelse Gemenebest (Engels: Commonwealth of England) was een republikeins bestuur van Engeland en Wales, samen met alle kolonies en Kroonbezittingen van de periode. Al snel breidde het zich echter uit tot geheel Groot-Brittannië en Ierland.
 • Anglická republika (anglicky Commonwealth of England, nezaměňovat za Commonwealth) bylo období v letech 1649 až 1653 a poté 1659 až 1660 kdy byla nejdříve Anglie (včetně Walesu) a později i Irsko a Skotsko spravována jako republika. Po popravě Karla I. prohlásil 19. května anglický parlament (označovaný jako Kusý parlament, anglicky Rump Parliament) Anglii za republiku.
 • La Commonwealth d'Anglaterra fou un estat republicà que existí a les Illes Britàniques entre el 1649 i el 1660, va succeir i va ser succeït pel Regne d'Anglaterra, el Regne d'Irlanda i el Regne d'Escòcia.Després que es produís el regicidi de Carles I el 30 de gener de 1649 a conseqüència de la Guerra Civil Anglesa el Parlament anglès declarà la instauració d'aquest sistema de govern republicà el 19 de maig de 1649.
 • The Commonwealth, or Commonwealth of England, was the period from 1649 onwards when England, along later with Ireland and Scotland, was ruled as a republic following the end of the Second English Civil War and the trial and execution of Charles I. The republic's existence was initially declared through "An Act declaring England to be a Commonwealth", adopted by the Rump Parliament on 19 May 1649. Power in the early Commonwealth was vested primarily in the Parliament and a Council of State.
 • La Mancomunidad de Inglaterra fue el gobierno republicano que gobernó inicialmente Inglaterra (incluido Gales) y posteriormente Irlanda y Escocia desde 1649 hasta 1660.
 • Английска република (на английски: Commonwealth of England, в буквален превод Английска общност, по-късно Общност на Англия, Шотландия и Ирландия (на английски: Commonwealth of England, Scotland and Ireland)) е историческа форма на управление в Англия от 1649 до 1660 г., въведена след екзекуцията на крал Чарлз I и отмяната на монархията по време на Английската революция. Този период английските историци наричат също „междуцарствие“ (English Interregnum), тъй като през 1660 г.
 • Commonwealth of England war die offizielle Bezeichnung der englischen Republik von 1649 bis 1660. Das Commonwealth umfasste zunächst nur England (inklusive Wales), dann auch Schottland und Irland.Nach dem Bürgerkrieg von 1642 bis 1648 und der Hinrichtung Karls I. am 30. Januar 1649 wurde knapp vier Monate später, am 19.
rdfs:label
 • Commonwealth d'Angleterre
 • Anglická republika
 • Commonwealth d'Anglaterra
 • Commonwealth of England
 • Commonwealth of England
 • Commonwealth of England
 • Comunidade da Inglaterra
 • Engelse Gemenebest
 • Mancomunidad de Inglaterra
 • Persemakmuran Inggris
 • Republika Angielska
 • Английска република
 • Английская республика
 • イングランド共和国
 • 잉글랜드 연방
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Commonwealth d'Angleterre
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of