Le Comité des représentants permanents ou COREPER est un organisme de l'Union européenne. Il prépare les travaux du Conseil de l'Union européenne. Il est composé des représentants permanents de chacun des États membres auprès de l'UE (ou leurs adjoints) et est présidé par l'ambassadeur (ou le RP adjoint) de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Il assure également le lien entre le Conseil des ministres et les autres institutions.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Comité des représentants permanents ou COREPER est un organisme de l'Union européenne. Il prépare les travaux du Conseil de l'Union européenne. Il est composé des représentants permanents de chacun des États membres auprès de l'UE (ou leurs adjoints) et est présidé par l'ambassadeur (ou le RP adjoint) de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Il assure également le lien entre le Conseil des ministres et les autres institutions.
 • El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (COREPER) és un organisme institucional de la Unió Europea del Consell de la Unió Europea, amb funcions polítiques i administratives, compost per un representant per cada Estat de la Unió, amb rang d'ambaixador o, en el seu cas, els seus adjunts, i per un representant de la Comissió Europea. El presideix el representant de l'Estat que reté la presidència rotatòria del propi Consell.
 • Az Állandó Képviselők Bizottsága (röviden COREPER, a francia Comité des représentants permanents névből) az Európai Unió Tanácsának munkáját segítő, illetve azt előkészítő testület, melynek tagjai az Európai Unió tagállamainak brüsszeli nagykövetei. A Tanács elnöksége egyben a bizottság Fő feladata, hogy közösségi szinten egyeztesse az egyes kérdésekben kialakult tagállami álláspontokat és szakértői, diplomáciai szinten közelítse azokat, illetve találjon mindenki számára elfogadható alternatívákat. Ők tartják a kapcsolatot a kormányok és az uniós intézmények között, illetve közvetítenek a nemzeti és a közösségi adminisztráció között.Munkájukat mintegy 250, állandó vagy ideiglenes jelleggel felállított munkacsoport segíti, melyekben a tagállamok kormányhivatalainak szakemberei kapnak helyet, témától függően. Nagyon sok kérdésben már ezen a szinten sikeres az egyeztetés; ilyenkor a Tanács további tárgyalás nélkül hoz döntést.A bizottság hetente üléseik, két szinten: COREPER I – az állandó képviselők helyettesei; általában ők foglalkoznak a szociális és gazdasági kérdésekkel és a következő tanácsok munkáját segítik Foglalkoztatás-, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi Versenyügyi tanács Közlekedés, távközlés és energia Mezőgazdaság és halászat Környezet Oktatás, ifjúság és kultúra COREPER II – az állandó képviselők; általában ők foglalkoznak a politikai, külkapcsolatokat érintő és pénzügyi/költségvetési kérdésekkel és a következő tanácsok munkáját segítik Általános ügyek és külső kapcsolatok Gazdasági és pénzügyek tanácsa Bel- és igazságügyi tanács↑
 • Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Comité des représentants permanents: COREPER) heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie voor te bereiden, de agenda van deze Raad samen te stellen en de opdrachten die deze Raad aan het Comité verstrekt uit de voeren. Ook ziet het COREPER toe op de werkzaamheden van verschillende werkgroepen die zich bezighouden met het uitwerken van technische kwesties met betrekking tot voorstellen die later in de Raad van de Europese Unie besproken zullen worden.Het COREPER is samengesteld uit de permanente vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de lidstaten van de EU in Brussel en kent sinds 1962 twee samenstellingen: COREPER I is samengesteld uit plaatsvervangende permanente vertegenwoordigers. Zij zoeken naar oplossingen voor de technische problemen die samenhangen met het te nemen besluit. Onderwerpen die in COREPER I worden behandeld hebben vaak betrekking op economie en op sociale kwesties; COREPER II bestaat uit de permanente vertegenwoordigers zelf. In COREPER II worden politieke problemen aan de orde gesteld met name waar het externe relaties en justitie- en binnenlandse zaken betreft.Ook COREPER I en II worden weer voorbereid door speciaal hiervoor ingestelde Raadswerkgroepen. COREPER I wordt sinds 1993 door de Mertens-groep voorbereid en COREPER II sinds 1975 door de Antici-groep. Het COREPER bepaalt welke besluiten in de Raad meteen kunnen worden afgehandeld; dit worden A-punten genoemd. Besluiten waarover niet op voorhand overeenstemming is en in de Raad nog discussie en eventueel een stemming te verwachten is, worden B-punten genoemd. Als het COREPER er niet in slaagt om de geschilpunten op te lossen, wordt het onderwerp in elk geval voorzien van een overzicht van de verschillende mogelijke oplossingen en compromissen, die dan ook aan de Raad van de Europese Unie worden voorgelegd.Door de werkzaamheden van het COREPER kan de besluitvorming in de Raad van de Europese Unie efficiënter verlopen. De vraag is wel of het wenselijk is dat de werkelijke besluitvorming niet in de Raad ligt maar in het COREPER plaatsvindt. Ministers die zitting hebben in de Raad zijn nationale politici met een politiek mandaat, terwijl de leden van het COREPER ambtenaren zijn, maar wel ambtenaren die de besten op het gebied van politiek onderhandelen zijn: permanent vertegenwoordiger bij de EU is een van de weinige topposities in de Nederlandse diplomatieke dienst. Daarnaast is er kritiek op het feit dat de werkelijke inhoudelijke discussie in de gesloten structuur van het COREPER of de Raadswerkgroepen plaatsvindt en niet in de Raad.
 • For the OIC Committee of Permanent Representatives, see OIC Committee of Permanent Representatives.COREPER, from French Comité des représentants permanents, is the Committee of Permanent Representatives in the European Union, made up of the head or deputy head of mission from the EU member states in Brussels. Its defined role is to prepare the agenda for the ministerial Council of the European Union meetings; it may also take some procedural decisions. It oversees and coordinates the work of some 250 committees and working parties made up of civil servants from the member states who work on issues at the technical level to be discussed later by COREPER and the Council. It is chaired by the Presidency of the Council of the European Union.There are in fact two committees: COREPER I consists of deputy heads of mission and deals largely with social and economic issues; COREPER II consists of heads of mission (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary) and deals largely with political, financial and foreign policy issues.Representatives of the Council Secretariat from the relevant Directorates and from the Legal Directorate are also present. There is also a special committee on agriculture.Weekly meetings are held in private; the agenda of the meeting is divided into a part "I" (I points, items scheduled without debate) and a part "II" (II points, items scheduled for debate).They divide the ministerial agenda into three categories:I points which are for information and no ministerial decision is needed;A points where the decision can be made without debate (but it has to be put off the agenda of this meeting if any national delegation opposes it being decided) and is often on a subject outside the detailed responsibility of the particular group of ministers;B points where debate is needed and the decision may not be known in advance.An item may be described internally as a false B point - this is to give the public impression as a B point that ministers are actively debating it because of its importance when in fact it could have been treated as an A point because negotiation and compromise has already taken place in COREPER. Relatively few decisions are taken by ministers on true B points: they are usually sent back to COREPER until they can be returned as an A point or a false B point.The deliberations and decisions of the Council itself under the co-decision procedure are, unlike all other Council meetings, including COREPER and Council working group meetings, public.Article 240 of the Treaty on the functioning of the European Union lays down the legal basis of COREPER.Coreper I, comprising the Deputy Permanent Representatives, prepares the ground for the following Council configurations: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs; Competitiveness (internal market, industry, research and tourism); Transport, Telecommunications and Energy; Agriculture and Fisheries; Environment; Education, Youth and Culture (including audiovisual);Coreper II, comprising the Permanent Representatives, prepares for the other configurations: General Affairs and External Relations (including European security and defence policy and development cooperation); Economic and Financial Affairs (including the budget); Justice and Home Affairs (including civil protection).
 • El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER) es un órgano interno del Consejo de la Unión Europea, con funciones políticas y administrativas, compuesto por un representante por cada Estados de la Unión, con rango de embajador o, en su caso, sus adjuntos, y por un representante de la Comisión Europea. Lo preside el representante del Estado que detenta la presidencia rotatoria del propio Consejo.
 • Komitet Stałych Przedstawicieli (fr. Comité des représentants permanents, COREPER, ang. Committee of Permanent Representatives) składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców. Jego zadaniem jest przygotowywanie posiedzeń Rady Unii Europejskiej. Może także podejmować pewne decyzje proceduralne oraz powoływać grupy robocze. Wszystkie punkty porządku obrad posiedzenia Rady podlegają uprzedniej dyskusji w COREPER, o ile nie zostanie postanowione inaczej. COREPER stara się wypracować kompromis, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie. COREPER nadzoruje i koordynuje prace około 250 komitetów i grup roboczych stałych lub ad-hoc, w których skład wchodzą urzędnicy i eksperci z krajów członkowskich, pracujący nad stroną techniczną zagadnień przeznaczonych do późniejszej dyskusji w COREPER i Radzie. Na jego czele stoi kraj aktualnie przewodniczący Radzie UE.Faktycznie składa się z dwóch komitetów: COREPER I - zajmuje się głównie sprawami socjalnymi i ekonomicznymi. W jego skład wchodzą zastępcy stałych przedstawicieli. COREPER II - złożony jest ze stałych przedstawicieli i zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi polityki unijnej, finansów i polityki zagranicznej.Istnieją dwie grupy pracowników przedstawicieli państw członkowskich, które przygotowują spotkania COREPER. Są to : Grupa Mertens - COREPER I (polskim Mertens jest Katarzyna Okoń) Grupa Antici - COREPER II (polskim Antici jest Michał Mazur)Poza COREPER istnieją także inne komitety pomocnicze.Komitet zbiera się co najmniej raz w tygodniu i dzieli punkty obrad Rady na trzy kategorie: Punkty nie wymagające podjęcia decyzji ministerialnej, przedstawiane jedynie w celach informacyjnych. Punkty A, w przypadku których decyzja może zostać podjęta bez dyskusji. Jeżeli mimo to któryś z ministrów wyrazi wątpliwości, punkty te wracają do COREPER, gdzie są ponownie rozpatrywane. Punkty B, które wymagają przeprowadzenia dyskusji, a nie zawsze da się zawczasu przewidzieć, jaka będzie decyzja.Dany punkt może być wewnętrznie opisany jako pozorny punkt B - po to aby opinia publiczna odniosła wrażenie, że jest to punkt B, nad którym ministrowie aktywnie obradują ze względu na jego wagę, podczas gdy w istocie można go potraktować jako punkt A, ponieważ COREPER przeprowadził już negocjacje i osiągnął kompromis.Ministrowie podejmują stosunkowo mało decyzji co do prawdziwych punktów B: zazwyczaj są one odsyłane do ponownego rozważenia przez COREPER, skąd powracają jako punkty A lub pozorne B. W dokumentach i porządku obrad punkt A określany jest jako "A"-item.
 • Il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER, dal francese Comité des représentants permanents) è un organo del Consiglio dell'Unione europea, composto dai capi o vice-capi delegazione degli stati membri presso l'Unione europea e da un alto numero di comitati e gruppi di lavoro ad esso subordinati. Il suo compito principale è preparare gli incontri a livello ministeriale del Consiglio dell'Unione europea. Il COREPER svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea, dato che gran parte dei negoziati tra gli stati membri sulle decisioni da prendere si svolge al suo interno.
 • Výbor stálých zástupců, jinak též COREPER (z francouzského Comité des représentants permanents) je jedním z nejvýznamnějších spojovacích článků mezi členskými státy a Evropským společenstvím (čl. 207 odst. 1 SES ve znění smlouvy z Nice). Skládá se ze stálých zástupců členských států v Bruselu (velvyslanců a jejich zástupců), kteří jednají ve spolupráci s Evropskou komisí a mezi sebou navzájem. Předsednictví COREPERu je odvozováno od předsednictví Rady Evropské unie. COREPER není instituce EU ani orgán s rozhodovacími pravomocemi, jde o přípravný orgán Rady Evropské unie. COREPER je součástí řídicího a koordinačního řetězce Pracovní skupiny → COREPER → Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy → Rada Evropské unie.Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů, o nichž poté, často již jen formálně, rozhoduje Rada Evropské unie. COREPERu podléhá přibližně 200 pracovních skupin, zabývajících se technickými detaily jednotlivých legislativních návrhů.COREPER má dva orgány, tzv. COREPER I a COREPER II (též CRP I a CRP II). CRP II je v případě České republiky reprezentován velvyslancem ČR při EU panem Martinem Povejšilem, CRP I jeho zástupcem Jakubem Dürrem. CRP II má - zjednodušeně řečeno - na starosti přípravu podkladů v oblasti justice a vnitra a finanční a obchodní politiky, CRP I oblast tzv. prvního pilíře, tj. např. zemědělství, obchod, kultura, aj..Přípravnými orgány CRP II je tzv. Skupina Antici, obdobně pro CRP I existuje tzv. skupina Mertens. COREPER automaticky schvaluje a posouvá k formálnímu přijetí všechny návrhy, které byly na programu označeny jako tzv. "I" (jedničkové) body, u bodů označených jako "II" (dvojkové), se očekává diskuse zástupců. V případě dohody nad těmito body jsou označeny jako tzv. "A" (áčkové) a diskuse se na následující Radě ministrů nad nimi neočekává. Takovéto body mohou být přijaty (v rámci uspíšení celého schvalovacího procesu) i jinou formací rady ministrů, než je věcně příslušná. U bodů, nad nimiž COREPER nenašel shodu se očekává na radě ministrů další diskuse a jsou na programu rady ministrů označeny jako tzv. "B" (béčkové).
 • Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (kurz AStV) besteht aus den Ständigen Vertretern (frz. répresentants permanents) der Mitgliedstaaten bei der Europäischen Union oder deren Stellvertretern. Oft wird auch die französische Abkürzung COREPER (frz. Comité des représentants permanents) verwendet. Den Vorsitz führt das Land, welches die Ratspräsidentschaft innehat. Die Aufgabe des COREPER ist es die Arbeit des Rates der Europäischen Union vorzubereiten und die Verbindungen zwischen dem Rat und den anderen europäischen Instituten zu pflegen. Nicht in den Arbeitsbereich des AStV fällt die Gemeinsame Agrarpolitik, für die der Sonderausschuss Landwirtschaft die Ratssitzungen vorbereitet. Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik überschneiden sich die Aufgaben des AStV teilweise mit denen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK).
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 987550 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7338 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 29 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108156240 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Comité des représentants permanents ou COREPER est un organisme de l'Union européenne. Il prépare les travaux du Conseil de l'Union européenne. Il est composé des représentants permanents de chacun des États membres auprès de l'UE (ou leurs adjoints) et est présidé par l'ambassadeur (ou le RP adjoint) de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Il assure également le lien entre le Conseil des ministres et les autres institutions.
 • El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (COREPER) és un organisme institucional de la Unió Europea del Consell de la Unió Europea, amb funcions polítiques i administratives, compost per un representant per cada Estat de la Unió, amb rang d'ambaixador o, en el seu cas, els seus adjunts, i per un representant de la Comissió Europea. El presideix el representant de l'Estat que reté la presidència rotatòria del propi Consell.
 • El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER) es un órgano interno del Consejo de la Unión Europea, con funciones políticas y administrativas, compuesto por un representante por cada Estados de la Unión, con rango de embajador o, en su caso, sus adjuntos, y por un representante de la Comisión Europea. Lo preside el representante del Estado que detenta la presidencia rotatoria del propio Consejo.
 • Komitet Stałych Przedstawicieli (fr. Comité des représentants permanents, COREPER, ang. Committee of Permanent Representatives) składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców. Jego zadaniem jest przygotowywanie posiedzeń Rady Unii Europejskiej. Może także podejmować pewne decyzje proceduralne oraz powoływać grupy robocze.
 • Výbor stálých zástupců, jinak též COREPER (z francouzského Comité des représentants permanents) je jedním z nejvýznamnějších spojovacích článků mezi členskými státy a Evropským společenstvím (čl. 207 odst. 1 SES ve znění smlouvy z Nice). Skládá se ze stálých zástupců členských států v Bruselu (velvyslanců a jejich zástupců), kteří jednají ve spolupráci s Evropskou komisí a mezi sebou navzájem. Předsednictví COREPERu je odvozováno od předsednictví Rady Evropské unie.
 • For the OIC Committee of Permanent Representatives, see OIC Committee of Permanent Representatives.COREPER, from French Comité des représentants permanents, is the Committee of Permanent Representatives in the European Union, made up of the head or deputy head of mission from the EU member states in Brussels. Its defined role is to prepare the agenda for the ministerial Council of the European Union meetings; it may also take some procedural decisions.
 • Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (kurz AStV) besteht aus den Ständigen Vertretern (frz. répresentants permanents) der Mitgliedstaaten bei der Europäischen Union oder deren Stellvertretern. Oft wird auch die französische Abkürzung COREPER (frz. Comité des représentants permanents) verwendet. Den Vorsitz führt das Land, welches die Ratspräsidentschaft innehat.
 • Il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER, dal francese Comité des représentants permanents) è un organo del Consiglio dell'Unione europea, composto dai capi o vice-capi delegazione degli stati membri presso l'Unione europea e da un alto numero di comitati e gruppi di lavoro ad esso subordinati. Il suo compito principale è preparare gli incontri a livello ministeriale del Consiglio dell'Unione europea.
 • Az Állandó Képviselők Bizottsága (röviden COREPER, a francia Comité des représentants permanents névből) az Európai Unió Tanácsának munkáját segítő, illetve azt előkészítő testület, melynek tagjai az Európai Unió tagállamainak brüsszeli nagykövetei.
 • Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Comité des représentants permanents: COREPER) heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie voor te bereiden, de agenda van deze Raad samen te stellen en de opdrachten die deze Raad aan het Comité verstrekt uit de voeren.
rdfs:label
 • Comité des représentants permanents (Union européenne)
 • Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea
 • Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten
 • Comitato dei rappresentanti permanenti
 • Comité van Permanente Vertegenwoordigers
 • Committee of Permanent Representatives
 • Komitet Stałych Przedstawicieli
 • Výbor stálých zástupců
 • Állandó Képviselők Bizottsága
 • Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of