PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • De Comité van Leden van de Constitutionele Raad (Russisch: Комитет членов Учредительного собрания), afgekort tot Комуч of Komuch, was een democratische contrarevolutionaire regering uit Samara tijdens de Russische Burgeroorlog die bestond van 8 juni 1918 nadat het Tsjechisch Legioen de stad had veroverd.De Komtuch riep zichzelf uit als de hoogste autoriteit in Rusland als tijdelijke bestuurder voor de Grondwetgevende vergadering. In het gebied dat veroverd was door de geallieerde interventie en de Witten tot er een nieuwe raad aangesteld werd. Aanvankelijk bestond de raad uit de Sociaal-revolutionairen Vladimir Volski (voorzitter), Ivan Broechvit, Prokopii Klimoechkin, Boris Fortoenatov en Ivan Nesterov. Ze waren lid van de Constitutionele raad die door de Bolsjewieken was ontbonden. De twee andere leden N. Shmelev and V. Abramov traden toe na een aangenomen amendement van de raad. In dit amendement werd de vrijheid van de raad hersteld en de fundamentele principes opgeschreven. De uitvoerende macht lag bij de ministerraad die geleid werd door Jevgeni Rogovski.De omvang van de zaal de raad groeide, evenals het aantal leden die vooral uit Sociaal radicale huize kwamen en hierdoor verhuisde de raad naar Samara. Aan het einde van de maand september in 1918 bestond de raad uit 96 leden.Ondanks dat de raad was opgericht met de hulp van het Tsjechische Legioen, kondigde ze aan dat de vrijheden opnieuw benoemd moesten worden. De achturige werkweek werd afgeschaft, raadsvergaderingen en vakbonden binnen fabrieken en werkplaatsen werden verboden. Conferenties en congressen van arbeiders en boeren werden verboden, raadsbesluiten werden herroepen en alle industriële en financiële productiemiddelen werden aan hun eigenaar teruggegeven en het was weer toegestaan om een onderneming op te richten die geleid werd door een privépersoon. Regionale raden, Zemstvo geheten, en andere instituten werden opnieuw opgericht. Om de collectivisatie van land ongedaan te maken gaf de raad landeigenaren de mogelijkheid om hun in beslag genomen land van de boeren terug te krijgen en de landbouwgoederen van de winter van 1917 te oogsten. Er werden soldaten naar de landelijke delen van Rusland gestuurd om de landeigenaren, Koelakken en hun eigendom te beschermen om hierna een volksleger op te richten.In de periode van juni tot augustus 1918 was de invloed van de raad uitgebreid van Samar in de provinices Simbirsk, Kazan, Oefa en Saratov. In september leed het volksleger een aantal nederlagen tegen het Rode Leger en het leger trok zich terug uit een groot deel van dit gebied. Aan het einde van de maand november waren de boeren geen vertouwen meer in het contrarevolutionaire karakter en de boeren begonnen zich te verzetten tegen deze raad.De raad werkte samen met de Voorlopige Regering van Autonoom Siberië die van 8 tot 23 september 1918 in Oefa een conferentie hield waar 170 gedelegeerden aanwezig waren. De meeste hiervan kwam uit de regio zelf en sommige vertegenwoordigden andere, kleinere regio’s. Terwijl deze conferentie aan de gang was, leed het leger van de Comité van Leden van de Constitutionele Raad twee nederlagen. Het leger verloor Kazan op 10 september en het leger verloor Simbirsk op 12 september 1918. Het resultaat van deze conferentie was het late ontstaan van de Voorlopige Regering van Alle Russen. Na de coup van Aleksandr Koltsjak werd de raad en andere instanties door generaal Vladimir Kappel in november 1918 afgeschaft.
 • Kurucu Meclis Üyeleri Komitesi veya Komuch (Rusçası: Комитет членов Учредительного собрания (Комуч)), Ekim Devrimi ile Bolşeviklerin iktidarı almasının ardından Bolşevik iktidarını tanımayadığı için kapatılan Kurucu Meclis vekillerinin Bolşeviklere karşı başlatılan Rus İç Savaşı sırasında Samara kentinde 8 Haziran 1918 günü oluşturdukları iktidar organı.
 • El Komuch o Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente (en ruso: Комуч, acrónimo de Комитет членов Учредительного собрания, Komitet chlenov uchreditelnogo sobraniya) fue un Gobierno rival al Gobierno bolchevique establecido primero en Petrogrado y más tarde en Moscú tras la Revolución de Octubre. El Gobierno del Komuch, controlado por los socialrevolucionarios, duró cerca de cuatro meses antes de ser eliminado por los bolcheviques en septiembre de 1918, y tuvo su sede en la ciudad de Samara, junto al Volga.Resultado de cerca de siete meses de lucha clandestina contra los bolcheviques, su programa político y económico difería significativamente del de otras entidades antibolcheviques, y suponía una alternativa intermedia entre conservadores contrarrevolucionarios y bolcheviques. Incapaz de lograr un apoyo decidido de ninguna de las clases sociales ni de formar una gran fuerza militar, a las victorias bélicas de junio, julio y agosto les siguió una rápida serie de derrotas en septiembre a manos de las unidades soviéticas, reformadas por Trotski, que acabaron en unas cuantas semanas con el Komuch. Durante su existencia sus relaciones con otras autoridades antisoviéticas, especialmente con el Gobierno Provisional Siberiano, fueron complicadas y apenas recibió apoyo en su lucha contra el Gobierno de Moscú.
 • Komuč (zkratka ruského Комитет членов Учредительного собрания - Výbor členů Ústavodárného shromáždění) byla vláda, kterou za ruské občanské války založili eserští členové rozehnaného Všeruského ústavodárného shromáždění. Výbor byl založen 8. června 1918 v Samaře za podpory Československých legií, předsedou byl Vladimir Volskij. Komuč se svojí Lidovou armádou kontroloval oblast Uralu a Povolží, za jeho vlády byl zaveden osmihodinový pracovní den, povoleno drobné podnikání a plánovala se pozemková reforma. V listopadu byla v Ufě vytvořena Všeruská prozatímní vláda, které předal Komuč veškeré pravomoci. Výbor byl definitivně rozpuštěn krátce poté, když se Alexandr Vasiljevič Kolčak prohlásil diktátorem.
 • El Komutx (Comitè de Membres de l'Assemblea Constituent - Komitet Txlénov Utxredítelnogo Sobrània) es va formar el juny de 1918 després de l'ocupació de Samara per la Legió Txeca. Era un govern de centre esquerra dirigit per Vladímir Volski, i pretenia representar tot Rússia. Va adoptar una bandera vermella amb la inscripció "Poder al poble. Poder a l'Assemblea Constituent!" (Vlast narodu. Vlast Utxredítelnogu Sobràniu!). La bandera de l'exèrcit era l'anomenada bandera de Sant Jordi (franges horitzontals, tres de negres i dues de groc taronja). Després que els txecs deixessin la lluita a primera línia, els bolxevics van amenaçar Samara. Des del setembre de 1918 el Komutx va deixar de ser el Comitè per convertir-se en el Congrés. Avançat l'any 1918, el Congrés va fugir a Omsk, on al novembre hi va prendre el poder l'almirall Koltxak, amb la qual cosa va acabar la seva activitat.
 • Комите́т чле́нов Всероссийского Учреди́тельного собра́ния (сокращённо Комуч или КОМУЧ) — первое антибольшевистское всероссийское правительство России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами Учредительного собрания, не признавшими разгон Собрания декретом ВЦИКа 6 января 1918 года.Возобновление работ депутатов Учредительного собрания стало возможным благодаря антибольшевистскому выступлению Чехословацкого корпуса. В дальнейшем (23 сентября) Комуч принял участие в организации Временного Всероссийского правительства (так называемой «Уфимской Директории»), а в ноябре — декабре 1918 года его структуры были окончательно ликвидированы в результате военного переворота, передавшего власть в руки Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака. Реально власть Комуча распространялась лишь на часть территорий Поволжья и южного Урала.
 • The Committee of Members of the Constituent Assembly (Russian: Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), ‍Komitet chlenov uchreditelnogo sobraniya or "Komuch") was a democratic counterrevolutionary government that existed in Samara, Russia during the Russian Civil War. It was formed on June 8, 1918 after the Czech Legion had occupied the city.Komuch proclaimed itself the highest authority in Russia, temporarily acting on behalf of the Russian Constituent Assembly in the territory occupied by the interventionists and the White Movement until the convocation of a new Assmebly. Initially, Komuch consisted of five Socialist-Revolutionaries – Vladimir Volsky (chairman), Ivan Brushvit, Prokopiy Klimushkin, Boris Fortunatov and Ivan Nesterov) – former members of the Constituent Assembly that had been dissolved by the Bolsheviks. Two other members, N. Shmelev and V. Abramov, are named in a declaration issued by Komuch that reinstated freedoms and set forth fundamental principles. Its executive body was the "Council of Department Heads" led by Yevgeny Rogovsky.The Committee grew in size as members, mainly Socialist-Revolutionaries, of the former Constituent Assembly travelled to Samara. By the end of September 1918, it numbered 96 members.Having seized power with the help of the Czech Legion, Komuch announced the "reinstatement" of various democratic freedoms. An eight-hour working day was established and plant and factory committees (fabzavkomy, from "fabrichno-zavodskiye komitety") and trade unions were permitted, as were conferences and congresses of workers and peasants. Soviet decrees were abrogated and all industry and financial establishments returned to their former owners, along with the freedom to pursue private enterprise. City dumas, zemstva and other municipal institutions were also reinstated.Paying lip service to the socialization of land, Komuch provided landowners with an opportunity to recover their confiscated lands from peasants and harvest the winter crops of 1917. Expeditions were sent to the rural areas of Russia to protect landowners, kulaks and their property and, later, to mobilize the People's Army of Komuch (the "People's Army").From June to August 1918, Komuch‍'s influence spread from Samara into the provinces of Simbirsk, Kazan, Ufa and Saratov. In September, however, the People's Army suffered a number of defeats by the Soviet Red Army and withdrew from much of the territory. By early November, peasants had begun to grow wary of Komuch's counterrevolutionary nature and began organizing occasional resistance.Komuch participated with the Provisional Siberian Government in the State Conference held in Ufa held between 8 and 23 September 1918. Some of the 170 delegates present also represented other smaller regions. While the conference was in progress, Komuch suffered two significant defeats, losing control of Kazan on 10 September and of Simbirsk two days later. The conference, meanwhile, established the short-lived Provisional All-Russian Government.After Admiral Aleksandr Kolchak's coup, the Directory[?] and other institutions were dissolved by General Vladimir Kappel in November 1918.
 • 憲法制定議会議員委員会Комитет членов Учредительного собрания憲法制定議会議員委員会(ロシア語: Комитет членов Учредительного собрания 、Комуч:コムーチ)はロシア内戦中のロシアの反革命分子の政府。チェコ軍団がサマーラを占領した後の1918年6月8日に結成された。コムーチは自身がロシアの最高権威であると宣言し、新しい議会組織の召集まで干渉主義者と白軍に占領された地域で一時的に憲法制定議会を代表して行動した。初期、コムーチはボルシェビキに解散させられた憲法制定委員会の五人の社会革命党員(V.K.Volsky, Ivan Brushvit, Prokopiy Klimushkin, Boris Fortunatov, Ivan Nesterov)から構成されていた。コムーチは自由を回復しと基本行動指針を前へ進めるとする布告を発布した。N. ShmelevとV. Abramovはこれに名前が加えられた 。その後、憲法制定議会の社会革命党の党員がサマーラに訪れたため、ゆえに規模を拡大した。この結果、9月末にはコムーチは96人の会員を抱えるに至った。コムーチの行政機構はYevgeny Rogovskyに率いられた局長議会であった。チェコ軍団の協力で権力をつかみ続け、コムーチは民主的自由の復権を発表した。彼らは公式に一日8時間労働を制定し、労働者や農民の集会を容認し、施設・工業委員会や運輸連合を保持した。コムーチはソビエト法令を廃止し、全ての施設、工場、銀行を元の所有者に戻し、個人企業やゼムストヴォ、市議会や他の社会機構の復旧の自由を宣言した。地元社会にリップサービスを行いつつも、実際のところコムーチは地主から農業労働者が奪った冬の作物と土地を取り上げる機会を与えた。コムーチは地主とクラークの財産を守るために軍組織をロシアの農村地域へ過酷な遠征に送った。これらの兵隊は新兵と人民兵と呼ばれる後に戦時動員された人々であった。干渉主義者やクラークからの軍事的支援、赤軍の虚弱性などから、コムーチの力は1918年6月から8月にはサマーラ県、シンビルスク県、カザン県、ウファ県、サラトフ県の地域に広がっていった。しかしながら、11月初期には農民はコムーチの資産家を優遇する性質を確信するようになり、次にコムーチへの感情は警戒に変わり、さらに時折反乱を起こすようになった。9月、コムーチの人民軍はコムーチの占領域の左翼部分での赤軍との戦闘で敗北を喫するようになった。コムーチはシベリア臨時政府とともに9月8日から23日にウファで開かれた国家会議に参加した。170人の代表の内いくらかは他の小さな地方を代表していた。コムーチは会議の進行中に二つの重大な敗北に苦しみ、9月10日にはカザンを失い、シンビルスクも2日後に陥落した。この会議の結果、短命な臨時全ロシア政府の設立が決定された。アレクサンドル・コルチャーク軍のクーデターの後、1918年11月にウラジミール・ケッペルによって執政府と他の機構は解散させられた。
 • Das Komutsch (Komitee der Mitglieder der konstituierenden Versammlung) war eine "Regierung" der Rechten Sozialrevolutionäre, die sich während des Russischen Bürgerkriegs in der ersten Hälfte des Jahres 1918 in Samara an der Wolga gebildet hatte. Es setzte sich aus Mitgliedern der konstituierenden Versammlung zusammen, die im November 1917 gewählt wurde und die von den Bolschewiki auseinandergejagt wurde. Erklärtes Ziel war die Wiederherstellung der Demokratie. Im September 1918 wurde das von der Komutsch beherrschte Gebiet von den Bolschewiki erobert.
 • Komucz, Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego (ros. Комитет членов Учредительного собрания (Комуч)) – organ antybolszewicki, utworzony 8 czerwca 1918 w Samarze po odbiciu tego miasta przez Korpus Czechosłowacki z rąk bolszewików.Utworzony przez pięciu eserowskich deputowanych do rozpędzonego przez bolszewików 19 stycznia 1918 Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji. W początku sierpnia liczył 29, w początku września – 71, a w końcu września 1918 - 97 członków, deputowanych rosyjskich partii socjalistycznych - eserowców (socjalistów rewolucjonistów) i mienszewików. Jego przewodniczącym był Wiktor Czernow. W dniu swego powstania zdelegalizował władzę bolszewicką w guberni samarskiej i przywrócił wszystkie prawa i swobody obywatelskie. Po wolnych listopadowych wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego, Komucz stworzył rząd, składający się z 14 eserowców i jednego mienszewika. Rządowi temu podporządkowano siły zbrojne nazywane Armią Ludową.23 września 1918 Komucz wraz z Syberyjskim Rządem Tymczasowym utworzył Ogólnorosyjski Rząd Tymczasowy, tzw. Dyrektoriat w Ufie, któremu się podporządkował. Został wówczas przemianowany na Zjazd Członków Zgromadzenia Ustawodawczego. 17/18 listopada 1918 członkowie Komucza zostali aresztowani podczas przewrotu wojskowego admirała Kołczaka, a część z nich została następnie rozstrzelana.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:currency
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Comité_des_membres_de_l'Assemblée_constituante__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Ural goverment1918.svg
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:timeZone
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2486315 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4494 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 50 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107307904 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 1918 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1918 (xsd:integer)
prop-fr:capitale
prop-fr:drapeau
 • Ural goverment1918.svg
prop-fr:evt
prop-fr:evt1Date
prop-fr:evt2Date
 • 1918-06-08 (xsd:date)
prop-fr:evt4Date
 • 1918-11-18 (xsd:date)
prop-fr:fuseauHoraire
prop-fr:gouvernement
prop-fr:langue
prop-fr:monnaie
prop-fr:nom
 • Comité des membres de l'Assemblée constituante
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Kurucu Meclis Üyeleri Komitesi veya Komuch (Rusçası: Комитет членов Учредительного собрания (Комуч)), Ekim Devrimi ile Bolşeviklerin iktidarı almasının ardından Bolşevik iktidarını tanımayadığı için kapatılan Kurucu Meclis vekillerinin Bolşeviklere karşı başlatılan Rus İç Savaşı sırasında Samara kentinde 8 Haziran 1918 günü oluşturdukları iktidar organı.
 • Komuč (zkratka ruského Комитет членов Учредительного собрания - Výbor členů Ústavodárného shromáždění) byla vláda, kterou za ruské občanské války založili eserští členové rozehnaného Všeruského ústavodárného shromáždění. Výbor byl založen 8. června 1918 v Samaře za podpory Československých legií, předsedou byl Vladimir Volskij.
 • 憲法制定議会議員委員会Комитет членов Учредительного собрания憲法制定議会議員委員会(ロシア語: Комитет членов Учредительного собрания 、Комуч:コムーチ)はロシア内戦中のロシアの反革命分子の政府。チェコ軍団がサマーラを占領した後の1918年6月8日に結成された。コムーチは自身がロシアの最高権威であると宣言し、新しい議会組織の召集まで干渉主義者と白軍に占領された地域で一時的に憲法制定議会を代表して行動した。初期、コムーチはボルシェビキに解散させられた憲法制定委員会の五人の社会革命党員(V.K.Volsky, Ivan Brushvit, Prokopiy Klimushkin, Boris Fortunatov, Ivan Nesterov)から構成されていた。コムーチは自由を回復しと基本行動指針を前へ進めるとする布告を発布した。N. ShmelevとV.
 • El Komuch o Comité de Miembros de la Asamblea Constituyente (en ruso: Комуч, acrónimo de Комитет членов Учредительного собрания, Komitet chlenov uchreditelnogo sobraniya) fue un Gobierno rival al Gobierno bolchevique establecido primero en Petrogrado y más tarde en Moscú tras la Revolución de Octubre.
 • De Comité van Leden van de Constitutionele Raad (Russisch: Комитет членов Учредительного собрания), afgekort tot Комуч of Komuch, was een democratische contrarevolutionaire regering uit Samara tijdens de Russische Burgeroorlog die bestond van 8 juni 1918 nadat het Tsjechisch Legioen de stad had veroverd.De Komtuch riep zichzelf uit als de hoogste autoriteit in Rusland als tijdelijke bestuurder voor de Grondwetgevende vergadering.
 • Das Komutsch (Komitee der Mitglieder der konstituierenden Versammlung) war eine "Regierung" der Rechten Sozialrevolutionäre, die sich während des Russischen Bürgerkriegs in der ersten Hälfte des Jahres 1918 in Samara an der Wolga gebildet hatte. Es setzte sich aus Mitgliedern der konstituierenden Versammlung zusammen, die im November 1917 gewählt wurde und die von den Bolschewiki auseinandergejagt wurde. Erklärtes Ziel war die Wiederherstellung der Demokratie.
 • Комите́т чле́нов Всероссийского Учреди́тельного собра́ния (сокращённо Комуч или КОМУЧ) — первое антибольшевистское всероссийское правительство России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами Учредительного собрания, не признавшими разгон Собрания декретом ВЦИКа 6 января 1918 года.Возобновление работ депутатов Учредительного собрания стало возможным благодаря антибольшевистскому выступлению Чехословацкого корпуса.
 • The Committee of Members of the Constituent Assembly (Russian: Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), ‍Komitet chlenov uchreditelnogo sobraniya or "Komuch") was a democratic counterrevolutionary government that existed in Samara, Russia during the Russian Civil War.
 • Komucz, Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego (ros. Комитет членов Учредительного собрания (Комуч)) – organ antybolszewicki, utworzony 8 czerwca 1918 w Samarze po odbiciu tego miasta przez Korpus Czechosłowacki z rąk bolszewików.Utworzony przez pięciu eserowskich deputowanych do rozpędzonego przez bolszewików 19 stycznia 1918 Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji.
 • El Komutx (Comitè de Membres de l'Assemblea Constituent - Komitet Txlénov Utxredítelnogo Sobrània) es va formar el juny de 1918 després de l'ocupació de Samara per la Legió Txeca. Era un govern de centre esquerra dirigit per Vladímir Volski, i pretenia representar tot Rússia. Va adoptar una bandera vermella amb la inscripció "Poder al poble. Poder a l'Assemblea Constituent!" (Vlast narodu. Vlast Utxredítelnogu Sobràniu!).
rdfs:label
 • Comité des membres de l'Assemblée constituante
 • Comitè de Membres de l'Assemblea Constituent
 • Comité van Leden van de Constitutionele Raad
 • Committee of Members of the Constituent Assembly
 • Komuch
 • Komuch
 • Komucz
 • Komutsch
 • Komuč
 • Комитет членов Учредительного собрания
 • 憲法制定議会議員委員会
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:militaryUnit of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of