Le collège électoral des États-Unis désigne l'ensemble des grands électeurs, représentants du peuple américain chargés d'élire le président des États-Unis.La présidentielle américaine est une élection au suffrage universel indirect ; les électeurs désignent des représentants qui sont ensuite chargés d'élire le président et le vice-président.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le collège électoral des États-Unis désigne l'ensemble des grands électeurs, représentants du peuple américain chargés d'élire le président des États-Unis.La présidentielle américaine est une élection au suffrage universel indirect ; les électeurs désignent des représentants qui sont ensuite chargés d'élire le président et le vice-président. Chaque État dispose d'un certain nombre de ces grands électeurs, lesquels — hormis quelques exceptions — sont intégralement attribués à la paire de candidats président/vice-président qui y a remporté le plus de voix. Ces grands électeurs se réunissent ensuite dans la capitale de leur État respectif pour élire le président et le vice-président ; mis à part en de très rares occasions, ils votent en faveur de la paire de candidats pour laquelle ils ont été élus.Généralement, la paire de candidats qui obtient le plus de voix au niveau national obtient le soutien du plus grand nombre de grands électeurs, mais la mécanique électorale ne le garantit pas forcément. Il y a eu quatre exceptions, en 1824, 1876, 1888 et en 2000, où le collège électoral n'a pas élu le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages populaires.La nature du procédé électoral, ainsi que sa complexité, ont été critiquées par des détracteurs qui ont proposé d'autres méthodes d'élection. La question est réapparue en 2000, lorsque le candidat démocrate Al Gore a reçu la majorité des votes au niveau national mais n'a pas obtenu celle du collège électoral. De façon similaire, les partisans du système actuel ont émis de nombreux arguments en sa faveur.
 • Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College) – konstytucyjny organ państwowy, który co cztery lata dokonuje wyboru amerykańskiego prezydenta i wiceprezydenta. Liczba elektorów – (od 1964) 538 – jest równa liczbie kongresmenów po dodaniu (od 1964) trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii.Na elektora nie może być wybrany senator, reprezentant ani żadna osoba sprawująca w imieniu Stanów Zjednoczonych jakikolwiek urząd powierniczy lub odpłatny. Co warte odnotowania, elektorzy spotykają się jedynie w stanowych parlamentach i swoje głosy wysyłają do urzędującego Przewodniczącego Senatu USA, który na wspólnym posiedzeniu obu izb Kongresu dokonuje otwarcia kopert i zlicza głosy.
 • O Colégio eleitoral dos Estados Unidos é o colégio eleitoral que escolhe o Presidente dos Estados Unidos ao final de cada eleição presidencial americana. O Colégio eleitoral americano foi estabelecido pelo Artigo 2, Seção 1 da Constituição dos Estados Unidos. O colégio encontra-se a cada quatro anos com "grandes eleitores" (delegados que são eleitos pelos "pequenos eleitores", que são os cidadãos comuns) de cada Estado.Cada Estado possui direito a um certo número de delegados no colégio eleitoral, número que varia de acordo com seus representantes no Congresso. Os delegados deste colégio elegem o presidente do país. Após a votação, um dado candidato vence a eleição em um dado estado caso tenha pluralidade de votos neste (o vencedor leva todos os delegados do estado, mesmo que vença por 51% a 49%). Há no total 538 delegados no colégio eleitoral. Um candidato vence a eleição presidencial caso tenha uma pluralidade de delegados no colégio eleitoral - mesmo que tenha um número total de votos menor do que outro candidato concorrente (como aconteceu por diversas ocasiões, sendo a última na eleição de 2000).
 • Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (Inggris: United States Electoral College) adalah lembaga konstitusional yang memilih presiden dan wakil presiden AS. Badan ini diatur oleh Pasal Dua Ayat Satu dalam Konstitusi Amerika Serikat mengenai pemilihan lembaga presiden di semua negara bagian setiap 4 tahun sekali. Proses pemilihan diubah pada 1804 dengan ratifikasi Amendemen 12 dan sekali lagi pada 1961 dengan ratifikasi Amendemen 23.Lembaga Pemilihan Amerika Serikat ditangani di tingkat nasional oleh Arsip Nasional Amerika Serikat melalui Kantor Pendaftaran Federal. Mereka tidak pernah bertemu sebagai satu badan, melainkan bertemu di setiap negara bagian masing-masing.
 • Als Electoral College (englisch für Wahlmännerkollegium) wird in den Vereinigten Staaten das Gremium bezeichnet, das alle vier Jahre den Präsidenten und den Vizepräsidenten wählt. Es wird im zweiten Artikel der Verfassung der Vereinigten Staaten beschrieben und besteht aus zurzeit 538 Wahlmännern (engl. electors), die von den 50 Bundesstaaten sowie dem Bundesdistrikt entsandt werden. Die Wahlmänner jedes Staates werden, von zwei Ausnahmen abgesehen, durch den Kandidaten bestimmt, der die einfache Mehrheit der Stimmen in den jeweiligen Staaten erlangt hat.Der Wahlvorgang wurde zweimal mittels Verfassungsänderung angepasst: 1803 durch den 12. Zusatzartikel und 1961 durch den 23. Zusatzartikel.
 • Коллегия выборщиков в США — система непрямых (двуступенчатых) выборов, при помощи которой избираются президент США и вице-президент США — единственные два должностных лица Соединённых Штатов, избираемые по федеральному (охватывающему всю территорию страны) избирательному округу.
 • El Col·legi Electoral és el cos de compromissaris electes encarregat d'elegir el President i el Vicepresident dels Estats Units. Des de 1964 el col·legi electoral ha tingut 538 electors.El 2008 aquesta selecció es va fer el 15 de desembre. El col·legi electoral és un exemple d'elecció indirecta.En lloc de votar directament al President i el Vicepresident, els ciutadans dels Estats Units emeten els seus vots per als electors. Els electors són tècnicament lliures de votar a favor de qualsevol persona elegible per ser President, però a la pràctica es comprometen a votar per candidats específics els votants emeten els seus vots a favor dels candidats presidencials i vicepresidencials en votar pels electors corresponents.La majoria dels estats permeten als votants elegir entre les llistes d'electors de l'estat que es van comprometre a votar a favor del candidat presidencial i vicepresidencial de diversos partits; el candidat que rep la majoria dels vots de l'estat 'guanya' tots els vots emesos pels electors d'aquest estat. Les campanyes presidencials nord-americanes es concentren a guanyar el vot popular en una combinació dels Estats amb major nombre d'electors, en lloc de fer campanya per guanyar el major nombre de vots a nivell nacional.Cada estat té un nombre d'electors igual al nombre dels seus senadors i representants en el Congrés dels Estats Units. A més, en virtut de la vint-i-tresena esemana, el Districte de Columbia rep electors com si es tractés d'un estat, però mai més que el nombre de vots de l'estat "menys poblat". Els territoris nord-americans no estan representats en el Col·legi Electoral.Cada elector té dret a un vot per a President i un vot per a Vicepresident. Per ser elegit, un candidat ha de tenir una majoria (des de 1964, almenys 270) dels vots electorals emesos per a aquest càrrec. En cas que cap candidat a la Presidència no guanyi una majoria dels vots electorals, l'elecció és feta per la Cambra De Representants. En cas que cap candidat per a Vicepresident no posseeixi una majoria dels vots electorals, l'elecció la fa el Senat.La Constitució permet a cada legislatura estatal designar un mètode d'elecció dels electors. Quaranta i vuit estats i el Districte de Columbia han adoptat un sistema segons el qual el guanyador s'emporta tots els vots, en el qual els votants elegeixen entre les llistes dels electors de l'estat perquè votin pel candidat a la presidència i a la vicepresidència. El candidat que guanya la majoria dels vots en l'estat guanya el suport de tots els electors de l'estat. Els altres dos estats, Maine i Nebraska, utilitzen un sistema escalonat on un únic elector és elegit dins de cada districte del Congrés i dos electors són elegits per vot popular a nivell estatal. Les eleccions presidencials dels Estats Units són efectivament una amalgamació de 51 eleccions separades i simultànies (50 estats més el Districte de Columbia), en lloc d'una sola elecció nacional.Els candidats poden no obtenir el major nombre de vots en la votació popular a nivell nacional en una elecció presidencial i, tot i amb això, guanyar aquesta elecció. Això va ocórrer en 1876, 1888 i el 2000. Els crítics argumenten que el Col·legi Electoral és intrínsecament antidemocràtic i dóna a alguns estats indecisos una influència desproporcionada a l'hora de la selecció del President i Vicepresident. Els seus partidaris argumenten que el Col·legi Electoral és un fet distintiu característic i important del sistema federal, i protegeix els drets dels estats més petits. S'han introduït nombroses esmenes constitucionals en el Congrés perquè se substitueixi el Col·legi Electoral per un sistema de vot popular directe. Tanmateix, cap proposta no ha aconseguit arribar amb èxit al Congrés.
 • Seçiciler kurulu, (İngilizce: Electoral College) Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kuruldur. Başkanlık seçimlerinden hemen sonra bir defaya mahsus olmak üzere toplanır.
 • 미국 선거인단(영어: Electoral College)은 4년마다 미국의 대통령과 미국의 부통령을 뽑는 공식적인 기구이다. 미국의 주와 워싱턴 DC는 인구비례로 선거인단을 뽑는다. 준주(territory), 해외 영토 등은 선거인단을 뽑지 않는다.미국 대선 선거인단의 수는 538명인데, 이는 미국 하원(435명)과 미국 상원(100명)의 숫자를 합친 535명에 워싱턴 DC의 선거인단 3명을 합친 것이다. 미국 헌법 2조 1항 2절은 선거인단의 숫자와 선출 방식을 기술하고 있다.미국의 각 주와 워싱턴 DC의 선거권자는 직접 대통령 후보에 투표하는 것이 아니라 이미 특정 정, 부통령 후보를 지지하기로 서약한 선거인단에 투표하는 것이다. 대부분의 주에서는 승자독식제(winner-takes-it-all)을 채택하고 있다. 승자독식제는 해당 주에서 가장 많은 표를 얻은 후보에게 선거인단 전체가 표를 몰아주는 방식을 뜻한다. 비록 선거인단이 미국 연방법에 따라 특정 정, 부통령 후보에 대한 지지서약을 할 필요는 없지만, 대부분의 경우 선거인단은 애초 약속한 대로 정, 부통령 후보에게 투표한다.미국의 제12차 수정헌법은 선거인당 1인당 대통령 후보에게 한표, 부통령 후보에게 한 표를 행사하도록 되어 있다. 또한 이 헌법에는 대통령, 부통령 선출 방식이 명시돼 있다. 제23차 수정헌법은 워싱턴DC의 선거인단 숫자를 명시했다.선거인단 제도의 비판자들은 이 제도가 본질적으로 민주주의에 반한다고 말한다. 또한 비판자들은 선거인단 제도가 경합주(swing state)가 대선에 지나치게 많은 영향력을 행사하게 만든다고 지적한다.반면 이 제도의 지지자들은 선거인단 제도가 미국의 연방제도에서 아주 중요한 지점이라고 주장한다. 또한 지지자들은 선거인단 제도가 규모가 작은 주들의 권리를 보호한다고 말한다. 미국 헌법을 선거인단 제도에서 주민 직선제로 바꾸는 내용의 헌법 개정안이 수차례 하원에서 논의되기도 했다.
 • Il Collegio Elettorale degli Stati Uniti d'America (in inglese: United States Electoral College) è il corpo costituzionale che elegge il presidente e il vice presidente degli Stati Uniti d'America. L'elezione del Presidente degli Stati Uniti e del Vice Presidente avviene, infatti, mediante una procedura di secondo grado come disciplinato dall'articolo 2 - sezione 1 della Costituzione statunitense e modificato nel 1804 con la ratifica del 12º emendamento e nel 1961 con la ratifica del 23º emendamento.Secondo la procedura attuale, ogni quattro anni, gli elettori di ciascuno Stato della federazione eleggono un certo numero di grandi elettori: numero che deve essere pari al numero complessivo di membri del Congresso degli Stati Uniti che quello stesso Stato elegge. Poiché ad ogni Stato è concesso un numero di membri della Camera dei Rappresentanti diverso e in proporzione alla propria popolazione - ma comunque almeno uno - e un numero fisso di due senatori il numero di grandi elettori varia da stato a stato, ma mai meno di tre. Tre sono anche i grandi elettori che hanno diritto di eleggere gli abitanti del distretto federale di Washington che, paradossalmente, fino all'approvazione del 23° emendamento, non appartenendo ad alcuno Stato erano esclusi da ogni procedura elettorale.L'elezione dei delegati avviene il martedì successivo al primo lunedì di novembre nel cosiddetto Election Day. Ogni Stato è libero di determinare i criteri del sistema elettorale, purché diretto, con cui eleggere i propri grandi elettori. Quarantotto stati hanno optato per un sistema detto winner-takes-all per cui la lista di candidati che ottiene il maggior numero di preferenze viene eletta in blocco; solo Il Nebraska e il Maine hanno un sistema diverso.I delegati votano a scrutinio segreto e senza vincolo di mandato parlamentare. Legalmente non sono tenuti a rispettare le indicazioni di voto della lista con la quale vengono eletti. Un controllo indiretto sul loro operato deriva dal fatto che l'elezione, sebbene sia a scrutinio segreto, si svolge nella capitale dei singoli Stati.Il criterio che ha fissato la data dell'Election Day, così elaborato nella sua definizione: il martedì successivo al primo lunedì di novembre, è spiegabile con ragioni storiche. Fu cura dei padri fondatori della federazione garantire la massima partecipazione politica degli elettori della nuova Unione. Questi erano per la maggior parte proprietari terrieri - essendo l'accesso al voto anche legato al censo - i quali non potevano dedicarsi che in tardo autunno alla vita politica, dato il calendario dei lavori agricoli e la scarsa percorribilità delle vie di comunicazione in inverno. La Costituzione degli Stati Uniti rimanda ad una legge federale la determinazione di una data precisa e questa è stata fissata nel 1845 nei primi giorni di novembre cioè in un periodo in cui si presumono compiute le attività di raccolto e in genere legate alla agricoltura, ma in cui le condizioni meteorologiche sono ancora accettabili. La scelta di non votare di domenica è invece dovuto alla volontà di non interferire con le pratiche religiose del riposo festivo, molto sentite in ambiente puritano. Di domenica era inoltre da escludere che gli elettori si mettessero in viaggio per raggiungere i centri urbani sede di seggio; al viaggio a cavallo era quindi dedicato il giorno di lunedì, e il martedì successivo i cittadini avrebbero potuto compiere la loro scelta. Benché ora tali ragioni non siano più valide non si è mai considerato necessario modificare la data dell'Election Day. Il motivo, invece, del perché non si voti "il primo martedì di novembre", bensì "il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre" si deve ricercare nella festività di Tutti I Santi, giorno festivo, nel quale si è pensato di evitare di fissare, come per la domenica, l'afflusso ai seggi dei cittadini americani. Forse ha influito anche la vigilia, Halloween, dedicata a scherzi, mascheramenti e vivacità nelle strade. Insomma, si può votare, nei vari anni previsti, dal 2 all'8 novembre.I grandi elettori così designati si riuniscono quindi ciascuno nella capitale dei rispettivi Stati - non quindi in un unico grande collegio - il lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre e procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, o meglio esprimono i propri voti per uno dei ticket candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Conclusa tale procedura della riunione viene redatto un puntuale verbale che viene inviato a Washington.Il 6 gennaio il Congresso degli Stati Uniti a camere congiunte procede alla apertura della buste e al conteggio dei voti che ciascun grande elettore ha espresso. I candidati che raggiungono la maggioranza dei voti elettorali sono eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente.Il fatto che il candidato vincente sia già noto al termine dell'Election Day è dovuto al fatto che le liste di candidati a grande elettore nei singoli stati della federazione sono esplicitamente collegate ai candidati alla presidenza e vice presidenza. Ogni elettore cioè voterà per una lista che è espressione di un candidato del suo partito, e la vittoria di quella lista garantirà che i grandi elettori siano espressione del partito e ne voteranno i candidati alla presidenza e vice presidenza. Salvo in alcune rare eccezioni si è verificata l'eventualità che un eletto in una lista di grandi elettori si sia poi rifiutato di votarne il candidato o addirittura ne abbia preferito l'avversario. Infatti nella costituzione non sono presenti obblighi per cui un grande elettore debba votare il candidato che rappresenta. In 26 Stati e nel District of Columbia ci sono leggi statali che prevedono sanzioni amministrative o penali per l'elettore che non rispetta il proprio mandato (nel Michigan, Carolina del Sud e Carolina del Nord è previsto l'annullamento del voto e la sostituzione del grande elettore), mentre in 24 Stati non ci sono leggi che obbligano il grande elettore.
 • 選挙人団(せんきょにんだん、英語:electoral college)は、アメリカ合衆国大統領選挙の選挙人集会で大統領及び副大統領を選出する選挙人(英語:elector)の集合である。
 • Het Kiescollege of United States Electoral College is in het Amerikaanse staatsrecht het lichaam dat de president kiest. In de Verenigde Staten wordt de president niet rechtstreeks gekozen. Feitelijk wordt op de dag van de verkiezingen niet de president gekozen, maar het college dat hem gaat kiezen. Het kiescollege bestaat uit 538 kiesmannen. Dat is evenveel als het aantal senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden, aangevuld met drie extra zetels voor Washington D.C.. Omdat het aantal afgevaardigden per staat verschillend is, is ook het aantal kiesmannen per staat verschillend. Het minimumaantal voor een staat is drie, omdat iedere staat twee senatoren heeft en ten minste één afgevaardigde. De verkiezing door de kiesmannen gaat in de meeste staten volgens het principe First past the post. Dat wil zeggen dat degene die in een bepaalde staat de meeste stemmen haalt, alle kiesmannen van die staat in zich verenigt. Uitzonderingen zijn de staten Maine en Nebraska. Daar worden twee kiesmannen op deze wijze gekozen; de andere (twee in Maine, drie in Nebraska) worden per congresdistrict gekozen.Door dit systeem is het mogelijk dat de presidentskandidaat met de meeste stemmen niet altijd de verkiezingen wint. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de presidentsverkiezingen van 2000 waarin Al Gore meer stemmen behaalde dan George W. Bush maar toch de strijd in het kiescollege verloor. Tegenstanders van het systeem wijzen hierop wanneer zij voor afschaffing pleiten. Voorstanders zeggen dat het systeem de overmacht van de grotere staten tegengaat alsmede verkiezingsfraude moeilijker maakt.Na iedere volkstelling, die in de VS elke tien jaar wordt gehouden, worden de aantallen afgevaardigden, en derhalve kiesmannen, per staat aangepast.De verdeling van 2010 tot en met 2020, met tussen haakjes de toe- of afname van het aantal kiesmannen sinds de vorige verdeling, is als volgt:
 • The United States Electoral College is the institution that officially elects the President and Vice President of the United States every four years. The President and Vice President are not elected directly by the voters. Instead, they are elected by "electors" who are chosen by popular vote on a state-by-state basis. Electors are apportioned to each state and the District of Columbia, but not to territorial possessions of the United States, such as Puerto Rico and Guam. The number of electors in each state is equal to the number of members of Congress to which the state is entitled, while the Twenty-third Amendment grants the District of Columbia the same number of electors as the least populous state, currently three. In total, there are 538 electors, corresponding to the 435 members of the House of Representatives, 100 senators, and the three additional electors from the District of Columbia.Electors are almost always pledged to particular presidential and vice presidential candidates, though unpledged electors are possible. Except for the electors in Maine and Nebraska, electors are elected on a "winner-take-all" basis. That is, all electors pledged to the presidential candidate who wins the most votes in a state become electors for that state. Maine and Nebraska use the "congressional district method", selecting one elector within each congressional district by popular vote and selecting the remaining two electors by a statewide popular vote. Although no elector is required by federal law to honor a pledge, there have only been very few occasions when an elector voted contrary to a pledge. The Twelfth Amendment specifies how a President and Vice President are elected and requires each elector to cast one vote for President and another vote for Vice President.The candidate that receives an absolute majority of electoral votes (currently 270) for the offices of President or Vice President is elected to that office. The Twelfth Amendment provides for what happens if the Electoral College fails to elect a President or Vice President. If no candidate receives a majority for President, then the House of Representatives will select the President, with each state delegation (instead of each Representative) having only one vote. If no candidate receives a majority for Vice President, then the Senate will select the Vice President, with each Senator having one vote.Critics argue that the Electoral College is inherently undemocratic and gives swing states disproportionate influence in electing the President and Vice President. The Electoral College gives a numeric advantage in the election of the president to the smaller states, as the minimum number of electors for the small states is three compared to one for the election of representatives. On the other hand, the winner-take-all method of voting favors the larger states. On four occasions, most recently in 2000, the Electoral College system has resulted in the election of a candidate who did not receive the most popular votes in the election. A number of constitutional amendments have been proposed seeking to alter the Electoral College or replace it with a direct popular vote.
 • El Colegio Electoral es el cuerpo de compromisarios electos encargado de elegir al Presidente y al Vicepresidente de los Estados Unidos. Desde 1964 el colegio electoral tiene 538 electores.En 2008 esta selección se hizo el 15 de diciembre. El colegio electoral es un ejemplo de elección indirecta.En lugar de votar directamente al Presidente y Vicepresidente, los ciudadanos de Estados Unidos emiten sus votos para los electores. Los electores son técnicamente libres de votar a favor de cualquier persona elegible para ser Presidente, pero en la práctica se comprometen a votar por candidatos específicos. los votantes emiten sus votos a favor de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales al votar por los electores correspondiente a prometer su voto. La mayoría de los estados permiten a los votantes elegir entre las listas de electores del estado que se comprometieron a votar a favor del candidato presidencial y vicepresidencial de varios partidos; el candidato que recibe la mayoría de los votos del estado 'gana' todos los votos emitidos por los electores de ese estado. Las campañas presidenciales estadounidenses se concentran en ganar el voto popular en una combinación de los Estados que opten por una mayoría de los electores, en lugar de hacer campaña para ganar el mayor número de votos a nivel nacional.Cada estado tiene un número de electores igual al número de sus Senadores y Representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Además, en virtud de la Vigésima tercera enmienda, el Distrito de Columbia recibe electores como si se tratara de un estado, pero nunca más que el número de votos del estado "menos poblado". Los territorios estadounidenses no están representados en el Colegio Electoral.Cada elector tiene derecho a un voto para Presidente y un voto para Vicepresidente. Para ser elegido, un candidato debe tener una mayoría (desde 1964, por lo menos 270) de los votos electorales emitidos para ese cargo. En caso de que ningún candidato a la Presidencia gane una mayoría de los votos electorales, la elección tiene lugar en la Cámara de Representantes. En caso de que ningún candidato para Vicepresidente posea una mayoría de votos electorales, la elección tiene lugar en el Senado.La Constitución permite a cada legislatura estatal designar un método de elección de los electores. Cuarenta y ocho estados y el Distrito de Columbia han adoptado un sistema por el que el ganador se lleva todos los votos, en el cual los votantes eligen entre las listas de los electores del estado para que voten por el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. El candidato que gana la mayoría de los votos en el estado gana el apoyo de todos los electores del estado. Los otros dos estados, Maine y Nebraska, utilizan un sistema escalonado donde un único elector es elegido dentro de cada distrito del Congreso y dos electores son elegidos por voto popular a nivel estatal. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son efectivamente una suma de 51 elecciones separadas y simultáneas (50 estados más el Distrito de Columbia), en lugar de una sola elección nacional.Los candidatos pueden dejar de obtener el mayor número de votos en la votación popular a nivel nacional en una elección presidencial y aún ganar esa elección. Esto ocurrió en 1876, 1888 y el 2000. Los críticos argumentan que el Colegio Electoral es intrínsecamente antidemocrático y le da a algunos estados indecisos una influencia desproporcionada a la hora de la selección del Presidente y Vicepresidente. Los proponentes sostienen que el Colegio Electoral es una importante y característica distintiva del sistema federal, y protege los derechos de los estados más pequeños. Numerosas enmiendas constitucionales se han introducido en el Congreso para que se sustituya el Colegio Electoral por un sistema de voto popular directo, sin embargo, ninguna propuesta ha logrado llegar con éxito al Congreso.
 • Az Amerikai Egyesült Államok elektori kollégiuma jelenleg 538 elektorból álló testület, amely hivatalosan az USA elnökét választja meg. Valójában azonban az elektorok – nagyon ritka történelmi kivételektől eltekintve – valamennyi esetben az országosan megrendezett választásokon a választópolgárok leadott voksai alapján szavaznak az elnök személyéről, gyakorlatban döntési jogkörrel nem rendelkeznek.A jelölteknek 270 elektori szavazatot kell megszerezniük, hogy elnyerjék az elnökséget. Az egy tagállam által delegált elektorok száma megegyezik a kongresszusba delegált küldöttek és szenátorok számának összegével.Minden államnak két szenátora és az állam népességétől függő számú kongresszusi küldöttje van.Ehhez adódik még a törvényhozási képviselettel nem rendelkező főváros, Washington három elektora, az 1961-ben elfogadott XXIII. alkotmánykiegészítés alapján.
 • Избирателната колегия на САЩ (на английски: Electoral College) се състои от електори, назначени от всеки щат, които формално избират президента и вицепрезидента. От 1964 г. има по 538 електори във всеки президентски избори. Броят електори е равен на общия брой гласуващи членове на Конгреса на САЩ (съставен от 435 представители и 100 сенатори) плюс три електори от Окръг Колумбия. Член втори на Конституцията на САЩ специфицира колко електори се полагат на всеки щат и че законодателното събрание на всеки щат решава как неговите електори се избират. Територии на САЩ не са представени в Избирателната колегия. Избирателната колегия е пример за непреки избори, за разлика от преките избори от гражданите на САЩ (като за членове на Камарата на представителите).Гласоподавателите във всеки щат и в Окръг Колумбия гласуват за електори, които да бъдат упълномошените конституционни участници в президентски избори. В ранната американска история някои щати делегират избора на електори на щатските законодателни събрания. Електорите са свободни да гласуват за всеки, годен да бъде президент, но на практика обещават да гласуват за определени кандидати и гласоподавателите подават гласове за предпочитвани президентски и вицепрезидентски кандидати като гласуват за съответно обешалите електори. От електорите не се изисква от федерален закон да почетат обещания, но в огромното мнозинство от случаите гласуват за кандидатите, с които са свързани чрез обет. Много щати имат закони, предназначени да осигурят, че електорите ще гласуват, макар че констутиционността на тези закони никога не е положително установена.Дванадесетата поправка на Конституцията на САЩ предвижда всеки електор да подаде един глас за президент и един глас за вицепрезидент. Тя също определя как се избират президента и вицепрезидента. Двадесет и третата поправка на Конституцията определя колко електори има Окръг Колумбия.Достойнствата на Избирателната колегия са противоречиви. Статия на Gallup от 2001 г. отбелязва, че „мнозинството американци открай време изразяват подкрепа за идеята за официална поправка на конституцията, която да позволи преките избори за президент“ от първото проучване още по въпроса през 1944 г. и Галъп не открива значителни промени през 2004. Критиците се аргументират, че Избирателната колегия е архаична, вродено недемократична и дава на определени суинг щати диспропорционално влияние при избирането на президент и вицепрезидент. Поддръжниците твърдят, че Избирателната колегия е важна, отличителна черта на федерализма в САЩ и че зашитава правата на по-малките щати. Многобройни конституционни поправки са били подадени в Конгреса на САЩ, за да променят Електоралната колегия или да го заменят с пряко народно гласуване, но нито едно предложение не е преминало през Конгреса.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 367642 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28482 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 96811965 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le collège électoral des États-Unis désigne l'ensemble des grands électeurs, représentants du peuple américain chargés d'élire le président des États-Unis.La présidentielle américaine est une élection au suffrage universel indirect ; les électeurs désignent des représentants qui sont ensuite chargés d'élire le président et le vice-président.
 • Коллегия выборщиков в США — система непрямых (двуступенчатых) выборов, при помощи которой избираются президент США и вице-президент США — единственные два должностных лица Соединённых Штатов, избираемые по федеральному (охватывающему всю территорию страны) избирательному округу.
 • Seçiciler kurulu, (İngilizce: Electoral College) Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kuruldur. Başkanlık seçimlerinden hemen sonra bir defaya mahsus olmak üzere toplanır.
 • 選挙人団(せんきょにんだん、英語:electoral college)は、アメリカ合衆国大統領選挙の選挙人集会で大統領及び副大統領を選出する選挙人(英語:elector)の集合である。
 • El Colegio Electoral es el cuerpo de compromisarios electos encargado de elegir al Presidente y al Vicepresidente de los Estados Unidos. Desde 1964 el colegio electoral tiene 538 electores.En 2008 esta selección se hizo el 15 de diciembre. El colegio electoral es un ejemplo de elección indirecta.En lugar de votar directamente al Presidente y Vicepresidente, los ciudadanos de Estados Unidos emiten sus votos para los electores.
 • The United States Electoral College is the institution that officially elects the President and Vice President of the United States every four years. The President and Vice President are not elected directly by the voters. Instead, they are elected by "electors" who are chosen by popular vote on a state-by-state basis. Electors are apportioned to each state and the District of Columbia, but not to territorial possessions of the United States, such as Puerto Rico and Guam.
 • Il Collegio Elettorale degli Stati Uniti d'America (in inglese: United States Electoral College) è il corpo costituzionale che elegge il presidente e il vice presidente degli Stati Uniti d'America.
 • El Col·legi Electoral és el cos de compromissaris electes encarregat d'elegir el President i el Vicepresident dels Estats Units. Des de 1964 el col·legi electoral ha tingut 538 electors.El 2008 aquesta selecció es va fer el 15 de desembre. El col·legi electoral és un exemple d'elecció indirecta.En lloc de votar directament al President i el Vicepresident, els ciutadans dels Estats Units emeten els seus vots per als electors.
 • Az Amerikai Egyesült Államok elektori kollégiuma jelenleg 538 elektorból álló testület, amely hivatalosan az USA elnökét választja meg. Valójában azonban az elektorok – nagyon ritka történelmi kivételektől eltekintve – valamennyi esetben az országosan megrendezett választásokon a választópolgárok leadott voksai alapján szavaznak az elnök személyéről, gyakorlatban döntési jogkörrel nem rendelkeznek.A jelölteknek 270 elektori szavazatot kell megszerezniük, hogy elnyerjék az elnökséget.
 • Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (Inggris: United States Electoral College) adalah lembaga konstitusional yang memilih presiden dan wakil presiden AS. Badan ini diatur oleh Pasal Dua Ayat Satu dalam Konstitusi Amerika Serikat mengenai pemilihan lembaga presiden di semua negara bagian setiap 4 tahun sekali.
 • Избирателната колегия на САЩ (на английски: Electoral College) се състои от електори, назначени от всеки щат, които формално избират президента и вицепрезидента. От 1964 г. има по 538 електори във всеки президентски избори. Броят електори е равен на общия брой гласуващи членове на Конгреса на САЩ (съставен от 435 представители и 100 сенатори) плюс три електори от Окръг Колумбия.
 • Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College) – konstytucyjny organ państwowy, który co cztery lata dokonuje wyboru amerykańskiego prezydenta i wiceprezydenta. Liczba elektorów – (od 1964) 538 – jest równa liczbie kongresmenów po dodaniu (od 1964) trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii.Na elektora nie może być wybrany senator, reprezentant ani żadna osoba sprawująca w imieniu Stanów Zjednoczonych jakikolwiek urząd powierniczy lub odpłatny.
 • Als Electoral College (englisch für Wahlmännerkollegium) wird in den Vereinigten Staaten das Gremium bezeichnet, das alle vier Jahre den Präsidenten und den Vizepräsidenten wählt. Es wird im zweiten Artikel der Verfassung der Vereinigten Staaten beschrieben und besteht aus zurzeit 538 Wahlmännern (engl. electors), die von den 50 Bundesstaaten sowie dem Bundesdistrikt entsandt werden.
 • O Colégio eleitoral dos Estados Unidos é o colégio eleitoral que escolhe o Presidente dos Estados Unidos ao final de cada eleição presidencial americana. O Colégio eleitoral americano foi estabelecido pelo Artigo 2, Seção 1 da Constituição dos Estados Unidos.
 • 미국 선거인단(영어: Electoral College)은 4년마다 미국의 대통령과 미국의 부통령을 뽑는 공식적인 기구이다. 미국의 주와 워싱턴 DC는 인구비례로 선거인단을 뽑는다. 준주(territory), 해외 영토 등은 선거인단을 뽑지 않는다.미국 대선 선거인단의 수는 538명인데, 이는 미국 하원(435명)과 미국 상원(100명)의 숫자를 합친 535명에 워싱턴 DC의 선거인단 3명을 합친 것이다. 미국 헌법 2조 1항 2절은 선거인단의 숫자와 선출 방식을 기술하고 있다.미국의 각 주와 워싱턴 DC의 선거권자는 직접 대통령 후보에 투표하는 것이 아니라 이미 특정 정, 부통령 후보를 지지하기로 서약한 선거인단에 투표하는 것이다. 대부분의 주에서는 승자독식제(winner-takes-it-all)을 채택하고 있다. 승자독식제는 해당 주에서 가장 많은 표를 얻은 후보에게 선거인단 전체가 표를 몰아주는 방식을 뜻한다.
 • Het Kiescollege of United States Electoral College is in het Amerikaanse staatsrecht het lichaam dat de president kiest. In de Verenigde Staten wordt de president niet rechtstreeks gekozen. Feitelijk wordt op de dag van de verkiezingen niet de president gekozen, maar het college dat hem gaat kiezen. Het kiescollege bestaat uit 538 kiesmannen. Dat is evenveel als het aantal senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden, aangevuld met drie extra zetels voor Washington D.C..
rdfs:label
 • Collège électoral des États-Unis
 • Colegio Electoral de los Estados Unidos
 • Collegio Elettorale degli Stati Uniti d'America
 • Col·legi Electoral dels Estats Units
 • Colégio eleitoral dos Estados Unidos
 • Electoral College
 • Electoral College (United States)
 • Kiescollege (Verenigde Staten)
 • Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych
 • Seçiciler kurulu
 • Избирателна колегия (САЩ)
 • Коллегия выборщиков (США)
 • Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat
 • アメリカ選挙人団
 • 미국 선거인단
 • Az Amerikai Egyesült Államok elektori kollégiuma
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of