La cohérence en physique est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système ondulatoire. Son sens initial était la mesure de la capacité d'onde(s) à donner naissances à des interférences — du fait de l'existence d'une relation de phase définie — mais il s'est élargi.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La cohérence en physique est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système ondulatoire. Son sens initial était la mesure de la capacité d'onde(s) à donner naissances à des interférences — du fait de l'existence d'une relation de phase définie — mais il s'est élargi. On peut parler de cohérence entre 2 ondes, entre les valeurs d'une même onde à deux instants différents (cohérence temporelle) ou entre les valeurs d'une même onde à deux endroits différents (cohérence spatiale).Le terme cohérent s'emploie à la fois pour une radiation électromagnétique ou pour des particules, dont le comportement ondulatoire a été postulé en 1924 par Louis de Broglie.
 • Se denomina luz coherente a la que se rige por el principio de la coherencia.Se dice que dos puntos de una onda son coherentes cuando guardan una relación de fase constante, es decir cuando conocido el valor instantáneo del campo eléctrico en uno de los puntos, es posible predecir el del otro. Existen 2 manifestaciones claramente diferenciadas de coherencia: la coherencia temporal y la espacial.
 • Koherencja fal (łac. – spójność, spoistość, łączność), czyli spójność fal – właściwość kilku fal wiązana pierwotnie ze zjawiskiem interferencji fal. Uznawano, że fale są spójne, jeśli w wyniku superpozycji fal składowych powstawał stały w czasie obraz interferencyjny. Gdy opracowano metody generowania i detekcji fal o bardzo krótkim czasie trwania problem spójności zaczęto rozpatrywać jako problem statystyczny.W ujęciu tradycyjnym spójność to miara stałości różnicy faz dwóch fal (zgodność fazowa). Gdy rozpatrywana jest dla dwóch punktów przestrzeni, jest to koherencja przestrzenna f(r,r+dr). Gdy dotyczy określonego punktu a analizowana jest zmienność w czasie, wówczas mówi się o koherencji czasowej f(t, t + τ).Spójność czasowa – określa zdolność do interferencji dwóch promieni światła wychodzących z tego samego punktu źródła światła w różnych momentach. Promienie te nie muszą być zgodne w fazie, ale ich faza musi się zmieniać w przewidywalny (niechaotyczny) sposób. Jeżeli źródło emituje z jednego punktu fale spójną (o regularnie zmieniającej się fazie) przez czas Δt, to czas ten nazywamy czasem spójności. Wynosi on zazwyczaj ok. 10−8 s. Spójność czasowa umożliwia np. interferencję w cienkich warstwach.Spójność przestrzenna – jest wielkością charakteryzującą zgodność między fazami fal emitowanych z różnych punktów rozciągłego źródła światła w danym momencie czasu. W przypadku większości źródeł światła obszar spójności przestrzennej nie przekracza rozmiarów pojedynczego atomu.Zgodność fazowa jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do interferencji.Zgodność tę łatwo jest uzyskać dla fal o stosunkowo dużych długościach (fale dźwiękowe, radiowe, mikrofale). Przy małych długościach fali, gdy zaczyna ujawniać się jej kwantowa natura (dotyczy to głównie fal elektromagnetycznych), fala jest zazwyczaj strumieniem niespójnych kwantów.
 • Когере́нтность (от лат. cohaerens — «находящийся в связи») — термин, использующийся в различных областях знаний.
 • コヒーレンス(Coherence)とは、波の持つ性質の一つで、干渉のしやすさ(干渉縞の鮮明さ)を表す。
 • Het begrip coherentie wordt in de natuurkunde gebruikt om de mate van mogelijke interferentie van golven aan te duiden. Het begrip coherentie werd geïntroduceerd bij het tweespletenexperiment van Thomas Young. Twee golven zijn coherent als zij in staat zijn tot een statisch patroon van destructieve of constructieve interferentie (een zichtbaar interferentiepatroon). De mate van coherentie kan worden bepaald aan de hand van het interferentiecontrast.Afhankelijk van het faseverschil dat in een punt optreedt (bijvoorbeeld door verschillende optische weglengte van de bron) versterken de golven elkaar (constructieve interferentie) of dempen ze elkaar juist (destructieve interferentie). Als in een punt de interferentie altijd destructief of juist altijd constructief is geldt dit ook voor de intensiteit in dat punt. Het interferentiepatroon kan dan zichtbaar worden gemaakt door het plaatsen van een scherm. Hiervoor zijn coherente golven nodig.Indien de golven die worden gebruikt niet coherent zijn, zal de resulterende interferentie in een punt soms destructief en dan weer constructief zijn. Dit heeft geen zichtbaar resultaat op de intensiteit in dat punt. De interferentie is in dit geval niet zichtbaar.
 • Luz coerente é aquela formada por ondas de mesma frequência e direção que mantêm uma relação fase constante entre si. Mais especificamente, dois pontos de uma onda são ditos coerentes quando guardam uma relação de fase constante, ou seja, quando conhecido o valor instantâneo do campo elétrico em um dos pontos, é possível prever o do outro. Existem duas manifestações claramente diferenciadas de coerência: a coerência temporal e a espacial.
 • 결맞음은 파동이 간섭 현상을 보이게 하는 성질이다. 이 성질은 광학에서 등장하는 영의 이중슬릿 간섭실험과 관계되는 개념이지만 파동과 관련된 모든 분야, 예를 들면, 음향학, 전자공학, 신경과학 및 양자역학 분야에도 사용된다. 두 개 이상의 파동이 합해질 때 두 파동의 위상에 따라 상쇄 간섭 혹은 보강 간섭이 일어나는데, 결맞음이 잘 될수록 간섭 현상이 잘 일어난다. 상쇄간섭에 의해 파동이 얼마나 완전히 사라지는가를 측정함으로써 결맞음의 정도를 알 수 있다. 이 성질은 홀로그래피 등에 사용된다.
 • Koherencí rozumíme vzájemnou souvislost fáze a amplitudy vlnění vycházejících buď ze dvou různých míst na povrchu zářícího tělesa (koherence prostorová) nebo vlnění vycházejícího z jednoho místa, avšak s určitým časovým odstupem (koherence časová).
 • In ottica si chiama coerenza (o coerenza di fase) la proprietà di un'onda elettromagnetica di mantenere una certa relazione di fase con se stessa durante la sua propagazione. Questo concetto è stato generalizzato a tutti i fenomeni ondulatori dall'acustica alla meccanica quantistica. Il fenomeno macroscopico più noto dovuto alla coerenza di fase è quello dell'interferenza. Infatti mentre fasci di luce coerenti (come quelli prodotti da un laser) possono produrre facilmente fenomeni di interferenza, con la normale luce prodotta dal sole o da una lampadina, bianca o resa monocromatica con un opportuno filtro, l'interferenza si vede solo in casi particolari (le iridescenze delle bolle di sapone, ad esempio, o i colori cangianti delle ali di certe farfalle).
 • Kohärenz (v. lat.: cohaerere = zusammenhängen) bezeichnet in der Physik die Eigenschaft von Wellen, im dynamischen Verlauf einer gemeinsamen festen Regel zu folgen. Die Kohärenz ist zugleich als die Gesamtheit aller Korrelationseigenschaften zwischen Wellengrößen definiert. Eine besonders deutliche Form der Kohärenz liegt vor, wenn bei der Überlagerung von Wellen stationäre Interferenzerscheinungen sichtbar werden. Liegt eine gewünschte Form der Kohärenz nicht vor, so spricht man im Zusammenhang von Inkohärenz. Oft deutet das Vorhandensein von Kohärenz auf eine gemeinsame Entstehungsgeschichte der Wellen hin.
 • In physics, coherence is an ideal property of waves that enables stationary (i.e. temporally and spatially constant) interference. It contains several distinct concepts, which are limit cases that never occur in reality but allow an understanding of the physics of waves, and has become a very important concept in quantum physics. More generally, coherence describes all properties of the correlation between physical quantities of a single wave, or between several waves or wave packets.Interference is nothing more than the addition, in the mathematical sense, of wave functions. In quantum mechanics, a single wave can interfere with itself, but this is due to its quantum behavior and is still an addition of two waves (see Young's slits experiment). This implies that constructive or destructive interferences are limit cases, and that waves can always interfere, even if the result of the addition is complicated or not remarkable.When interfering, two waves can add together to create a wave of greater amplitude than either one (constructive interference) or subtract from each other to create a wave of lesser amplitude than either one (destructive interference), depending on their relative phase. Two waves are said to be coherent if they have a constant relative phase. The degree of coherence is measured by the interference visibility, a measure of how perfectly the waves can cancel due to destructive interference.Spatial coherence describes the correlation between waves at different points in space. Temporal coherence describes the correlation or predictable relationship between waves observed at different moments in time. Both are observed in the Michelson–Morley experiment and Young's interference experiment. Once the fringes are obtained in the Michelson–Morley experiment, when one of the mirrors is moved away gradually, the time for the beam to travel increases and the fringes become dull and finally are lost, showing temporal coherence. Similarly, if in Young's double slit experiment the space between the two slits is increased, the coherence dies gradually and finally the fringes disappear, showing spatial coherence.
 • La coherència és la propietat de les ones (i, en general, de qualsevol estat físic ondulatori) que els permet exhibir interferència. També és el paràmetre que quantifica la qualitat de la interferència (també conegut com a grau de coherència). El concepte fou introduït originalment en òptica a partir de l'experiment de la doble escletxa de Thomas Young, però actualment s'utilitza en qualsevol camp que treballi amb estats ondulatoris, com l'acústica, l'enginyeria elèctrica i la física quàntica.En una situació d'interferència es combinen dos estats ondulatoris i, en funció de la fase relativa entre ells, poden interferir constructivament (que resulta en una intensitat major) o destructivament (que resulta en una intensitat menor). El grau de coherència mesura el grau en què les ones poden anul·lar-se mútuament a causa de la interferència destructiva. La propietat de la coherència és bàsica en aplicacions com l'holografia, el giròscop de Sagnac, xarxes d'antenes, radiotelescopis o interferòmetres.En l'estudi de la coherència cal diferenciar entre la coherència temporal i la coherència espacial. Si les ones que interfereixen no són monocromàtiques també caldrà considerar la coherència espectral.
 • Кохере́нтност (на латински: cohaerens — намиращ се във връзка) е съгласуването (или корелацията) на няколко колебателни или вълнови процеса във времето, което се проявява при тяхното наслагване. Трептенията се наричат кохерентни, ако разликата във фазите им е постоянна във времето и при наслагването на няколко трептения се получава трептение със същата честота.Класически пример за две кохерентни трептения са две синусоидални трептения с еднаква честота.Кохерентност на една вълна означава, че в различни точки от вълната осцилациите протичат синхронно, т.е. разликата във фазите между двете точки не зависи от времето. Отсъствието на кохерентност означава ситуация, при която разликата във фазите между две точки не е постоянна,а се мени във времето. Това се наблюдава, когато вълната е генерирана от няколко еднакви, но независими излъчвателя (т.е. некорелирани).При светлинните вълни се прилагат понятията временна кохерентност и пространствена кохерентност. При разпространение на електромагнитни вълни във вълновод може да се наблюдава фазова сингулярност.Явлението интерференция е тясно свързано с кохерентността.Радиус на кохерентност е разстоянието, при при преместване на което по псевдовълнова повърхност, случайното изменение на фазата достига значения кратни на пи.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 126718 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7477 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 29 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108694423 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La cohérence en physique est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système ondulatoire. Son sens initial était la mesure de la capacité d'onde(s) à donner naissances à des interférences — du fait de l'existence d'une relation de phase définie — mais il s'est élargi.
 • Se denomina luz coherente a la que se rige por el principio de la coherencia.Se dice que dos puntos de una onda son coherentes cuando guardan una relación de fase constante, es decir cuando conocido el valor instantáneo del campo eléctrico en uno de los puntos, es posible predecir el del otro. Existen 2 manifestaciones claramente diferenciadas de coherencia: la coherencia temporal y la espacial.
 • Когере́нтность (от лат. cohaerens — «находящийся в связи») — термин, использующийся в различных областях знаний.
 • コヒーレンス(Coherence)とは、波の持つ性質の一つで、干渉のしやすさ(干渉縞の鮮明さ)を表す。
 • Luz coerente é aquela formada por ondas de mesma frequência e direção que mantêm uma relação fase constante entre si. Mais especificamente, dois pontos de uma onda são ditos coerentes quando guardam uma relação de fase constante, ou seja, quando conhecido o valor instantâneo do campo elétrico em um dos pontos, é possível prever o do outro. Existem duas manifestações claramente diferenciadas de coerência: a coerência temporal e a espacial.
 • 결맞음은 파동이 간섭 현상을 보이게 하는 성질이다. 이 성질은 광학에서 등장하는 영의 이중슬릿 간섭실험과 관계되는 개념이지만 파동과 관련된 모든 분야, 예를 들면, 음향학, 전자공학, 신경과학 및 양자역학 분야에도 사용된다. 두 개 이상의 파동이 합해질 때 두 파동의 위상에 따라 상쇄 간섭 혹은 보강 간섭이 일어나는데, 결맞음이 잘 될수록 간섭 현상이 잘 일어난다. 상쇄간섭에 의해 파동이 얼마나 완전히 사라지는가를 측정함으로써 결맞음의 정도를 알 수 있다. 이 성질은 홀로그래피 등에 사용된다.
 • Koherencí rozumíme vzájemnou souvislost fáze a amplitudy vlnění vycházejících buď ze dvou různých míst na povrchu zářícího tělesa (koherence prostorová) nebo vlnění vycházejícího z jednoho místa, avšak s určitým časovým odstupem (koherence časová).
 • In physics, coherence is an ideal property of waves that enables stationary (i.e. temporally and spatially constant) interference. It contains several distinct concepts, which are limit cases that never occur in reality but allow an understanding of the physics of waves, and has become a very important concept in quantum physics.
 • Koherencja fal (łac. – spójność, spoistość, łączność), czyli spójność fal – właściwość kilku fal wiązana pierwotnie ze zjawiskiem interferencji fal. Uznawano, że fale są spójne, jeśli w wyniku superpozycji fal składowych powstawał stały w czasie obraz interferencyjny.
 • In ottica si chiama coerenza (o coerenza di fase) la proprietà di un'onda elettromagnetica di mantenere una certa relazione di fase con se stessa durante la sua propagazione. Questo concetto è stato generalizzato a tutti i fenomeni ondulatori dall'acustica alla meccanica quantistica. Il fenomeno macroscopico più noto dovuto alla coerenza di fase è quello dell'interferenza.
 • Het begrip coherentie wordt in de natuurkunde gebruikt om de mate van mogelijke interferentie van golven aan te duiden. Het begrip coherentie werd geïntroduceerd bij het tweespletenexperiment van Thomas Young. Twee golven zijn coherent als zij in staat zijn tot een statisch patroon van destructieve of constructieve interferentie (een zichtbaar interferentiepatroon).
 • Кохере́нтност (на латински: cohaerens — намиращ се във връзка) е съгласуването (или корелацията) на няколко колебателни или вълнови процеса във времето, което се проявява при тяхното наслагване.
 • La coherència és la propietat de les ones (i, en general, de qualsevol estat físic ondulatori) que els permet exhibir interferència. També és el paràmetre que quantifica la qualitat de la interferència (també conegut com a grau de coherència).
 • Kohärenz (v. lat.: cohaerere = zusammenhängen) bezeichnet in der Physik die Eigenschaft von Wellen, im dynamischen Verlauf einer gemeinsamen festen Regel zu folgen. Die Kohärenz ist zugleich als die Gesamtheit aller Korrelationseigenschaften zwischen Wellengrößen definiert. Eine besonders deutliche Form der Kohärenz liegt vor, wenn bei der Überlagerung von Wellen stationäre Interferenzerscheinungen sichtbar werden.
rdfs:label
 • Cohérence (physique)
 • Coerenza (fisica)
 • Coherence (physics)
 • Coherentie (natuurkunde)
 • Coherència (física)
 • Koherence (vlnění)
 • Koherencja fal
 • Kohärenz (Physik)
 • Luz coerente
 • Luz coherente
 • Когерентность
 • Кохерентност
 • コヒーレンス
 • 결맞음
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of