Le climat méditerranéen est un type de climat tempéré (ou « tempéré chaud » ou « subtropical de façade ouest », selon les considérations), qui se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides.Le terme de « méditerranéen » s'explique par sa présence caractéristique autour de la mer Méditerranée, mais d'autres régions du monde possèdent les mêmes conditions climatiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le climat méditerranéen est un type de climat tempéré (ou « tempéré chaud » ou « subtropical de façade ouest », selon les considérations), qui se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides.Le terme de « méditerranéen » s'explique par sa présence caractéristique autour de la mer Méditerranée, mais d'autres régions du monde possèdent les mêmes conditions climatiques. Il s'agit des façades Ouest des continents, entre 30 et 40° de latitude (Californie, centre du Chili, région du Cap en Afrique du Sud, Sud et Ouest de l'Australie).Dans la classification de Köppen, le climat méditerranéen proprement dit est le climat Csa et le climat supraméditerranéen est le climat Csb.
 • 地中海性気候(ちちゅうかいせいきこう)とはケッペンの気候区分における気候区のひとつで温帯に属する。記号はCsa,Csb,CscでCは温帯、sは夏季乾燥(sommertrocken)を示す。フローンの気候区分における亜熱帯冬雨帯(記号:PW)に相当する。またアリソフの気候区分でも地中海性気候と呼ばれることのある気候帯4-3.亜熱帯西岸気候に相当する。
 • Iklim Mediterania adalah iklim pada kebanyakan wilayah cekungan Mediterania sebagai bagian dari iklim subtropis. Di luar Mediterania, iklim jenis ini terdapat di wilayah California, sebagian Australia barat dan selatan, Afrika Selatan bagian barat daya dan sebagian dari Chili tengah.Ciri iklim ini adalah musim panas yang hangat hingga panas dan kering, dan musim dingin yang mild dan basah. Contoh kota penting yang beriklim Mediterania adalah Atena, Barcelona, Beirut, Yerusalem, Tunis, Marseille dan Roma.
 • Средиземномо́рский кли́мат — климат, типичный для территорий, окружающих Средиземное море и входящих в его бассейн морей (Черное, Азовское, Мраморное, Эгейское, Адриатическое, Тирренское). Часто встречается на западном побережье материков, примерно между широтами 30° и 45° к северу и к югу от экватора. Одна из разновидностей субтропического климата.
 • O clima mediterrâneo é um tipo de clima temperado com estação seca no verão. Ocorre na Europa meridional, no sudoeste da Austrália, na Califórnia e no centro do Chile. O verão nessas regiões é quente e seco, e o inverno é instável e úmido.Na Classificação climática de Köppen-Geiger é classificado como tipo "Cs".
 • A Mediterranean climate is the climate typical of the Mediterranean Basin, and is a particular variety of subtropical climate. The lands around the Mediterranean Sea form the largest area where this climate type is found, but it also prevails in much of California, in parts of Western and South Australia, in southwestern South Africa, sections of Central Asia, and in central Chile.
 • Mittelmeerklima (älter Etesienklima, nach dem Wind Etesien/Meltemi) bezeichnet Makroklimate der Subtropen mit trockenen, heißen Sommern und regenreichen, milden Wintern und hohen Sonnenstundensummen. Dieses Klima wird auch als Winterregenklima der Westseiten bezeichnet. Namengebend ist das Mittelmeer, der Klimatypus findet sich aber auch in anderen Weltgegenden. Laut der Effektiven Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger wird das Mittelmeerklima definiert durch ein jährliches Niederschlagsmaximum von über 400 mm, ein Niederschlagsminimum in den Sommermonaten von unter 40 mm und eine Jahresmitteltemperatur von über 14 °C.Regionen mit Winterregenklima der Westseiten sind: der Mittelmeerraum das Gebiet westlich der Sierra Nevada (Kalifornien) in Nordamerika die Gegend südlich der Atacama-Wüste bei Santiago de Chile in Südamerika die Kapregion in Südafrika bei Kapstadt die Region in Westaustralien bei Perth und die Region in Südaustralien und Victoria zwischen Adelaide und Melbourne.
 • Il clima mediterraneo, Cs secondo la classificazione climatica di Köppen (che lo chiamò clima etesio), è il meno esteso dei climi temperati. È caratterizzato da un lungo periodo di siccità estiva ed inverni miti.L'associazione di estati secche con inverni piovosi rappresenta un carattere peculiare del clima mediterraneo: nella quasi totalità dei climi (esclusi quelli marittimi dalla piovosità costante e quelli desertici in cui non piove quasi mai) la maggior parte delle precipitazioni cade nel semestre caldo. È da notare come la scarsità di precipitazioni nel semestre caldo sfavorisca l'agricoltura rispetto al clima sinico.Il mare contribuisce a determinare il clima, il quale è temperato caldo, con escursioni termiche giornaliere ed annue modeste (inferiori a 21 °C): infatti il mare trattiene il calore estivo e lo rilascia durante l'inverno.
 • Klimat śródziemnomorski – rodzaj klimatu podzwrotnikowego, występujący nad Morzem Śródziemnym (stąd jego nazwa), w Kalifornii, RPA, na południu Australii oraz u wybrzeży Chile w Ameryce Południowej. Jego charakterystyczną cechą są ciepłe i suche lata powyżej 20°C oraz łagodne zimy powyżej 0°C, a także fakt, że występuje głównie bezpośrednio nad morzem lub oceanem, zazwyczaj na zachodnim wybrzeżu, a bardzo rzadko w głębi lądu. Klimat ten sprzyja rolnictwu i turystyce masowej.
 • De term mediterraan klimaat verwijst naar het klimaat in landen rond de Middellandse Zee. De zomers zijn warm en de winters, waarin de meeste regenval plaatsvindt, zijn mild. Het mediterraan klimaat wordt vaak bij het traditionele subtropisch klimaat gerekend, echter dit geldt alleen voor het warme mediterraan klimaat (Csa-klimaat), zover je het systeem van Köppen en de traditionele klimaatzones met elkaar kan vergelijken.Volgens de klimaatclassificatie van Köppen is het mediterraan klimaat een Cs-klimaat en is daarom een gematigd klimaat (C-klimaat). Dit klimaat karakteriseert zich door dat de droogste maand in de zomer een gemiddelde maandneerslag heeft van minder dan 30 mm en dat de natste maand in de winter ten minste gemiddeld driemaal zoveel neerslag heeft als de droogste maand in de zomer.
 • El clima mediterrani és un clima de transició entre el clima temperat i el clima subtropical i tropical. Aquestes dues àrees tenen una vegetació netament diferenciada que ressegueix els paral·lels 35° N i S de la terra. L'àrea temperada es caracteritza per tenir una de pluviositat abundant i regular durant tot l'any (més de 800 mm), amb temperatures suaus a l'estiu i un període més o menys llarg de glaçades a l'hivern. Això dóna una vegetació esponerosa, de caràcter caducifoli, amb uns estrat herbaci nemoral, uns estrat arbustiu esclarissat i un estrat arbori alt i ben desenvolupat. Solen ser sòls profunds i rics en nutrients i aigua.El clima mediterrani es caracteritza especialment per un règim amb un dèficit hídric durant la part càlida de l'any. El clima mediterrani és un clima amb pluges estacionals, però la seva distribució és inversa a la del clima tropical. No plou a l'estiu. D'altra banda, als mesos d'hivern (l'estiu austral) pot arribar a glaçar. Les precipitacions anuals són intermèdies entre les dels climes temperat i tropical i les del clima subtropical (oscil·len entre els 250 i 800 mm generalment). Així doncs, el clima mediterrani és una barreja de clima temperat amb característiques tropicals, cosa que el fa enriquir-se d'elements de la flora d'ambdues latituds. Té un estrat arbustiu i lianoide molt desenvolupat, d'herència tropical, que enriqueix el bosc i el fa atapeït i de vegades fins i tot impenetrable. El fullatge dels arbres i arbustos es manté viu tot l'any, estalviant així una excessiva producció de material vegetal, molt costós de fer per estar ple de defenses. Aquestes defenses poden ser de tipus físic (fulles esclerofil·les, és a dir, dures i resistents a la deshidratació, agullons, pilositat...), químic (fulles aromàtiques, pudents o verinoses) o biològic (secretant substàncies per alimentar a petits insectes depredadors que mantenen lliure de plagues a la planta). Són estratègies desconegudes en el món temperat i que barregen les del món tropical humit (fulles perennes) i sec (fulles xeromorfes, espiniscents, aromàtiques, atractores de formigues).
 • 지중해성 기후(地中海性氣候) 또는 지중해 기후(地中海氣候)는 쾨펜의 기후 구분에서 온대 기후에 속하며, 기호는 Cs이다. 여름은 기온이 높고 건조한 건기가 지속되고, 겨울에는 다소 따뜻한 우기가 된다는 것이 특징이다. 남북위 30˚~40˚ 사이 중위도 대륙 서안에 나타나는 것이 특징이다. 연 강우량 측면에서는 온대 기후 중에서 가장 비가 적게 내린다. 최한월 평균 기온은 −3˚C 에서 18˚C 정도 된다.겨울은 편서풍에 의해 온대 저기압과 전선 영향으로 비가 자주 내린다. 이에 반해 여름엔 아열대 고기압의 영향으로 매우 건조한 날씨가 지속된다.이러한 기후 때문에 관광객이 많이 찾는 지역도 있는데, 특히 유럽의 경우, 여름철에는 로마와 그리스의 유적과 유물과 온화한 기후 때문에 많이 찾고, 이탈리아 부근의 리비에라 해안 지역은 피한지로 널리 알려져 있다. 이색적이고 아름다운 풍경 또한 관광객들이 많이 몰리는 까닭이다. 이러한 이유로, 지중해성 기후 지역에서는 관광 수입이 큰 보탬이 되기도 한다.지중해성 기후에서는 경엽수림이 잘 나타나는데, 여기서 경엽수란 올리브 나무처럼 잎은 작지만 단단하고 두꺼우며 키가 작은 나무를 말한다. 이런 경엽수는 수분을 잘 잃지 않기 때문에 지중해성 기후의 여름철처럼 건조한 날씨에도 잘 자란다.이런 지중해성 기후가 나타나는 곳으로는 유럽 남부 지중해 연안과 남아프리카, 미국 캘리포니아 주, 남아메리카 칠레 중부 지역, 호주 남서부 일부 지역 등이 있다. 지중해성 기후는 여름철과 겨울철의 강우량 차이가 매우 심하기 때문에 건조한 곳에서도 잘 자랄 수 있는 수목 위주의 수목 농업이 활발하게 이루어진다. 수목 농업은 지중해 연안에서 주로 이루어지기 때문에 지중해식 농업이라고도 한다. 코르크나 오렌지, 포도, 떡갈나무, 올리브, 감귤 등을 재배한다. 겨울에는 자급적으로 밀이나 보리 등을 재배한다. 하지만 높은 산간 지방에서는 기온이 비교적 낮고 여름철에 비가 오기 때문에 목초를 하기도 한다.
 • A mediterrán éghajlat neve a Mediterráneum földrajzi jelzőből származik, jelentése föld-közi, vagyis Föld legnagyobb beltengerének, a Földközi-tengernek térségére utal. A Földközi-tenger környékén kívül is találhatók hasonló éghajlatú területek, jellemzően a közepes földrajzi szélességeken, a meleg mérsékelt övben alakulnak ki – a kontinensek nyugati partvidékén a meleg tengeráramlások hatására ez a tartomány kiszélesedik.Nagyobb mediterrán éghajlatú területek: a Földközi-tenger partvidéke Kis-Ázsia partvidéke és a Kaszpi-tenger déli partszakasza Kalifornia Közép-Chile, Fokföld délnyugati része (Western Cape, Dél-Afrika) Perth vidéke (Ausztrália)
 • El clima mediterráneo está enmarcado en los climas templados junto a otros como el chino, el pampeano o el oceánico. Se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones. El nombre lo recibe del Mar Mediterráneo, área donde es típico este clima y adquiere mayor extensión geográfica, pero también está presente en otras zonas del planeta, aunque con variaciones en cuanto a la distribución de las temperaturas.Las lluvias no suelen ser muy abundantes, aunque hay zonas donde se sobrepasan los 1.000 mm. Pero la característica principal es que éstas no se producen en verano, por lo que su distribución es la inversa a la del clima de la zona intertropical, lo cual genera un importante estrés hídrico. Las temperaturas se mantienen, en promedio, todos los meses por encima de los 0ºC pero presentan variación estacional, hay meses fríos por debajo de los 18ºC y otros más cálidos que en el mediterráneo típico sobrepasan los 22ºC. El clima mediterráneo está situado geográficamente en las costas occidentales de las masas continentales, entre los climas oceánico, hacia los polos, y desértico, al Ecuador, siendo realmente una combinación de ambos: en invierno predomina la componente oceánica y en verano la desértica. Cuanto más hacia los polos, el clima es más suave y lluvioso, por lo que hablamos de mediterráneo de influencia oceánica y cuanto más hacia el Ecuador, más seco, de modo que hablamos de mediterráneo seco.La vegetación resultante es arbórea de tipo caducifolio o perennifolio, con los árboles no muy altos y unos estratos herbáceos y de matorrales. Tiene un estrato arbustivo y lianoide muy desarrollado, de herencia tropical, que enriquece el bosque y lo hace apretado y a veces incluso impenetrable. El follaje de los árboles y arbustos permanece en la planta todo el año, ahorrando así una excesiva producción de material vegetal, muy costoso de hacer por tener muchas defensas. Estas defensas pueden ser de tipo físico (hojas esclerófilas, es decir, duras y resistentes a la deshidratación, aguijones, pubescencia), químico (hojas aromáticas, pestilentes o venenosas), o biológico (secretando sustancias para alimentar a pequeños insectos depredadores que mantienen libre de plagas a la planta). Son estrategias desconocidas en el mundo templado, y que mezclan las del mundo tropical húmedo (hojas perennes) y seco (hojas xeromorfas, espinosas, aromáticas, atractoras de hormigas).Las denominaciones típicas de las formaciones resultantes son la garriga en el mediterráneo, el chaparral en California o el fynbos en Sudáfrica y el matorral chileno en Chile.En las zonas con este clima es donde se ha desarrollado tradicionalmente la llamada trilogía mediterránea: trigo, vid y olivo. Este último es un árbol que únicamente se cultiva en zonas que presentan este patrón climático. Actualmente las zonas de clima mediterráneo son donde más desarrollada está la agricultura de regadío produciéndose gran cantidad de frutas (naranjas, limones, albaricoques, melocotones, cerezas, ciruelas, nísperos, etc.) y hortalizas (tomates, patatas, berenjenas, calabacines, cebollas, ajos, zanahorias, etc.), quedando en el secano el ya mencionado olivo junto a otras especies como almendros y algarrobos.
 • Akdeniz iklimi, yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 34-45 °C, en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 °C dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu iklimde görülür.Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 400-600 mm arasındadır. Yağış rejimi düzensizdir.Bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Makiler bu ormanların tahribiyle oluşmuştur. Maki yaz kuraklığına dayanabilen; Mersin, Defne, Kocayemiş, Zeytin, Zakkum, Keçiboynuzu gibi kısa bodur ağaçlardan meydana gelen bir bitki topluluğudur.
 • Středozemní klima je klima podobné klimatu ohraničující Středozemní moře. Mimo tuto oblast mají oblasti s podobným klimatem malé rozlohy. Obecně se tento druh klimatu nachází na západním pobřeží kontinentů, zhruba mezi 30° a 45° severní nebo jižní šířky.
 • Средиземноморският климат е климатичен тип в класификацията на Кьопен, означаван със символа Cs. Отличава се от другите типове умерен климат с ниските валежи през лятното полугодие - валежите през най-сухия летен месец са до 30 mm, но не повече от 1/3 от валежите през най-влажния зимен месец.Освен Средиземноморието, средиземноморският климат обхваща и някои области в западна Южна и Северна Америка и южна Австралия.Средиземноморският климат в системата на Кьопен съответства на части от субтропичния пояс в класификацията на Алисов.
 • Klima mediterraneoa Mediterraneo itsasoaren inguruko lurralde gehienetako berezko klima da. Uda bero eta lehorrak izaten dira eta negu epel eta hezeak. Munduko bost eskualdek daukate horrelako klima: Mediterraneoko arroa, Kaliforniako itsasaldea, Mendebaldeko eta Hegoaldeko Australia, Hego Afrikako hegomendebaldea eta Txileko erdialdea. Köppen-Geiger sailkapenean bi subtipo bereizten dira: Klima mediterraneoa, uda beroekin (Csa) eta Klima mediterraneoa, uda freskoekin (Csb).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 56410 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 24840 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110934443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Liébana
prop-fr:lang
 • es
prop-fr:pluieJourAou
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourAvr
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourDec
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourFev
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourJan
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourJui
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourJul
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourMai
 • 12 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourMar
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourNov
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourOct
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:pluieJourSep
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:precAnn
 • 426 (xsd:integer)
 • 436 (xsd:integer)
 • 500.600000 (xsd:double)
 • 610 (xsd:integer)
prop-fr:precAou
 • 0 (xsd:integer)
 • 1.800000 (xsd:double)
 • 10 (xsd:integer)
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:precAvr
 • 32.800000 (xsd:double)
 • 40 (xsd:integer)
 • 44 (xsd:integer)
 • 47 (xsd:integer)
prop-fr:precDec
 • 56 (xsd:integer)
 • 78 (xsd:integer)
 • 78.700000 (xsd:double)
 • 80 (xsd:integer)
prop-fr:precFev
 • 35 (xsd:integer)
 • 59 (xsd:integer)
 • 65 (xsd:integer)
 • 74.900000 (xsd:double)
prop-fr:precJan
 • 37 (xsd:integer)
 • 62 (xsd:integer)
 • 71 (xsd:integer)
 • 103.100000 (xsd:double)
prop-fr:precJui
 • 3.800000 (xsd:double)
 • 6 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
 • 25 (xsd:integer)
prop-fr:precJul
 • 1 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 15 (xsd:integer)
prop-fr:precMai
 • 6.400000 (xsd:double)
 • 19 (xsd:integer)
 • 25 (xsd:integer)
 • 52 (xsd:integer)
prop-fr:precMar
 • 26 (xsd:integer)
 • 50 (xsd:integer)
 • 59 (xsd:integer)
 • 78 (xsd:integer)
prop-fr:precNov
 • 56 (xsd:integer)
 • 74 (xsd:integer)
 • 81.500000 (xsd:double)
 • 94 (xsd:integer)
prop-fr:precOct
 • 31 (xsd:integer)
 • 32 (xsd:integer)
 • 49 (xsd:integer)
 • 98 (xsd:integer)
prop-fr:precSep
 • 5 (xsd:integer)
 • 6.600000 (xsd:double)
 • 28 (xsd:integer)
 • 41 (xsd:integer)
prop-fr:source
 • World Climate
 • Servizio Meteorologico
 • Le climat à Madrid
 • [Hong Kong Observatory]
prop-fr:titre
 • Relevé météorologique de Casablanca
 • Relevé météorologique de Madrid
 • Relevé météorologique de Palerme
 • Relevé météorologique de San Francisco
prop-fr:tmaxAnn
 • 17 (xsd:integer)
 • 19.500000 (xsd:double)
 • 23 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxAou
 • 18.700000 (xsd:double)
 • 26 (xsd:integer)
 • 30.700000 (xsd:double)
 • 30.900000 (xsd:double)
prop-fr:tmaxAvr
 • 16.700000 (xsd:double)
 • 17.500000 (xsd:double)
 • 19.300000 (xsd:double)
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxDec
 • 10.100000 (xsd:double)
 • 13.600000 (xsd:double)
 • 15.800000 (xsd:double)
 • 19 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxFev
 • 12 (xsd:integer)
 • 14.600000 (xsd:double)
 • 15.600000 (xsd:double)
 • 19 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxJan
 • 9.700000 (xsd:double)
 • 13.500000 (xsd:double)
 • 14.700000 (xsd:double)
 • 17 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxJui
 • 17.800000 (xsd:double)
 • 24 (xsd:integer)
 • 26.900000 (xsd:double)
 • 27.900000 (xsd:double)
prop-fr:tmaxJul
 • 18.100000 (xsd:double)
 • 26 (xsd:integer)
 • 30.400000 (xsd:double)
 • 31.200000 (xsd:double)
prop-fr:tmaxMai
 • 17.100000 (xsd:double)
 • 21.400000 (xsd:double)
 • 22 (xsd:integer)
 • 23.800000 (xsd:double)
prop-fr:tmaxMar
 • 15.700000 (xsd:double)
 • 16 (xsd:integer)
 • 16.900000 (xsd:double)
 • 21 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxNov
 • 13.400000 (xsd:double)
 • 17.100000 (xsd:double)
 • 19.600000 (xsd:double)
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:tmaxOct
 • 19 (xsd:integer)
 • 20.400000 (xsd:double)
 • 22 (xsd:integer)
 • 24.300000 (xsd:double)
prop-fr:tmaxSep
 • 20.400000 (xsd:double)
 • 25 (xsd:integer)
 • 26 (xsd:integer)
 • 27.400000 (xsd:double)
prop-fr:tminAnn
 • 9.700000 (xsd:double)
 • 10.600000 (xsd:double)
 • 16 (xsd:integer)
prop-fr:tminAou
 • 12.600000 (xsd:double)
 • 18.200000 (xsd:double)
 • 21 (xsd:integer)
 • 23.100000 (xsd:double)
prop-fr:tminAvr
 • 7.200000 (xsd:double)
 • 9.900000 (xsd:double)
 • 11.900000 (xsd:double)
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:tminDec
 • 3.800000 (xsd:double)
 • 8.300000 (xsd:double)
 • 10.200000 (xsd:double)
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:tminFev
 • 3.700000 (xsd:double)
 • 8.400000 (xsd:double)
 • 9.300000 (xsd:double)
 • 10 (xsd:integer)
prop-fr:tminJan
 • 2.600000 (xsd:double)
 • 7 (xsd:integer)
 • 7.700000 (xsd:double)
 • 8.900000 (xsd:double)
prop-fr:tminJui
 • 11.400000 (xsd:double)
 • 15.100000 (xsd:double)
 • 19 (xsd:integer)
 • 19.700000 (xsd:double)
prop-fr:tminJul
 • 11.900000 (xsd:double)
 • 18.400000 (xsd:double)
 • 20 (xsd:integer)
 • 22.300000 (xsd:double)
prop-fr:tminMai
 • 10.300000 (xsd:double)
 • 10.700000 (xsd:double)
 • 15.800000 (xsd:double)
 • 16 (xsd:integer)
prop-fr:tminMar
 • 5.600000 (xsd:double)
 • 9.400000 (xsd:double)
 • 9.900000 (xsd:double)
 • 12 (xsd:integer)
prop-fr:tminNov
 • 6 (xsd:integer)
 • 10.900000 (xsd:double)
 • 12 (xsd:integer)
 • 13.500000 (xsd:double)
prop-fr:tminOct
 • 10.200000 (xsd:double)
 • 12.900000 (xsd:double)
 • 15 (xsd:integer)
 • 17.400000 (xsd:double)
prop-fr:tminSep
 • 13.300000 (xsd:double)
 • 15 (xsd:integer)
 • 19 (xsd:integer)
 • 20.200000 (xsd:double)
prop-fr:tmoyAnn
 • 13.800000 (xsd:double)
prop-fr:trad
 • Liébana
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le climat méditerranéen est un type de climat tempéré (ou « tempéré chaud » ou « subtropical de façade ouest », selon les considérations), qui se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides.Le terme de « méditerranéen » s'explique par sa présence caractéristique autour de la mer Méditerranée, mais d'autres régions du monde possèdent les mêmes conditions climatiques.
 • 地中海性気候(ちちゅうかいせいきこう)とはケッペンの気候区分における気候区のひとつで温帯に属する。記号はCsa,Csb,CscでCは温帯、sは夏季乾燥(sommertrocken)を示す。フローンの気候区分における亜熱帯冬雨帯(記号:PW)に相当する。またアリソフの気候区分でも地中海性気候と呼ばれることのある気候帯4-3.亜熱帯西岸気候に相当する。
 • Средиземномо́рский кли́мат — климат, типичный для территорий, окружающих Средиземное море и входящих в его бассейн морей (Черное, Азовское, Мраморное, Эгейское, Адриатическое, Тирренское). Часто встречается на западном побережье материков, примерно между широтами 30° и 45° к северу и к югу от экватора. Одна из разновидностей субтропического климата.
 • O clima mediterrâneo é um tipo de clima temperado com estação seca no verão. Ocorre na Europa meridional, no sudoeste da Austrália, na Califórnia e no centro do Chile. O verão nessas regiões é quente e seco, e o inverno é instável e úmido.Na Classificação climática de Köppen-Geiger é classificado como tipo "Cs".
 • A Mediterranean climate is the climate typical of the Mediterranean Basin, and is a particular variety of subtropical climate. The lands around the Mediterranean Sea form the largest area where this climate type is found, but it also prevails in much of California, in parts of Western and South Australia, in southwestern South Africa, sections of Central Asia, and in central Chile.
 • Klimat śródziemnomorski – rodzaj klimatu podzwrotnikowego, występujący nad Morzem Śródziemnym (stąd jego nazwa), w Kalifornii, RPA, na południu Australii oraz u wybrzeży Chile w Ameryce Południowej. Jego charakterystyczną cechą są ciepłe i suche lata powyżej 20°C oraz łagodne zimy powyżej 0°C, a także fakt, że występuje głównie bezpośrednio nad morzem lub oceanem, zazwyczaj na zachodnim wybrzeżu, a bardzo rzadko w głębi lądu. Klimat ten sprzyja rolnictwu i turystyce masowej.
 • Středozemní klima je klima podobné klimatu ohraničující Středozemní moře. Mimo tuto oblast mají oblasti s podobným klimatem malé rozlohy. Obecně se tento druh klimatu nachází na západním pobřeží kontinentů, zhruba mezi 30° a 45° severní nebo jižní šířky.
 • Klima mediterraneoa Mediterraneo itsasoaren inguruko lurralde gehienetako berezko klima da. Uda bero eta lehorrak izaten dira eta negu epel eta hezeak. Munduko bost eskualdek daukate horrelako klima: Mediterraneoko arroa, Kaliforniako itsasaldea, Mendebaldeko eta Hegoaldeko Australia, Hego Afrikako hegomendebaldea eta Txileko erdialdea. Köppen-Geiger sailkapenean bi subtipo bereizten dira: Klima mediterraneoa, uda beroekin (Csa) eta Klima mediterraneoa, uda freskoekin (Csb).
 • Iklim Mediterania adalah iklim pada kebanyakan wilayah cekungan Mediterania sebagai bagian dari iklim subtropis. Di luar Mediterania, iklim jenis ini terdapat di wilayah California, sebagian Australia barat dan selatan, Afrika Selatan bagian barat daya dan sebagian dari Chili tengah.Ciri iklim ini adalah musim panas yang hangat hingga panas dan kering, dan musim dingin yang mild dan basah.
 • 지중해성 기후(地中海性氣候) 또는 지중해 기후(地中海氣候)는 쾨펜의 기후 구분에서 온대 기후에 속하며, 기호는 Cs이다. 여름은 기온이 높고 건조한 건기가 지속되고, 겨울에는 다소 따뜻한 우기가 된다는 것이 특징이다. 남북위 30˚~40˚ 사이 중위도 대륙 서안에 나타나는 것이 특징이다. 연 강우량 측면에서는 온대 기후 중에서 가장 비가 적게 내린다. 최한월 평균 기온은 −3˚C 에서 18˚C 정도 된다.겨울은 편서풍에 의해 온대 저기압과 전선 영향으로 비가 자주 내린다. 이에 반해 여름엔 아열대 고기압의 영향으로 매우 건조한 날씨가 지속된다.이러한 기후 때문에 관광객이 많이 찾는 지역도 있는데, 특히 유럽의 경우, 여름철에는 로마와 그리스의 유적과 유물과 온화한 기후 때문에 많이 찾고, 이탈리아 부근의 리비에라 해안 지역은 피한지로 널리 알려져 있다. 이색적이고 아름다운 풍경 또한 관광객들이 많이 몰리는 까닭이다.
 • Средиземноморският климат е климатичен тип в класификацията на Кьопен, означаван със символа Cs.
 • Il clima mediterraneo, Cs secondo la classificazione climatica di Köppen (che lo chiamò clima etesio), è il meno esteso dei climi temperati.
 • De term mediterraan klimaat verwijst naar het klimaat in landen rond de Middellandse Zee. De zomers zijn warm en de winters, waarin de meeste regenval plaatsvindt, zijn mild.
 • Mittelmeerklima (älter Etesienklima, nach dem Wind Etesien/Meltemi) bezeichnet Makroklimate der Subtropen mit trockenen, heißen Sommern und regenreichen, milden Wintern und hohen Sonnenstundensummen. Dieses Klima wird auch als Winterregenklima der Westseiten bezeichnet. Namengebend ist das Mittelmeer, der Klimatypus findet sich aber auch in anderen Weltgegenden.
 • El clima mediterrani és un clima de transició entre el clima temperat i el clima subtropical i tropical. Aquestes dues àrees tenen una vegetació netament diferenciada que ressegueix els paral·lels 35° N i S de la terra. L'àrea temperada es caracteritza per tenir una de pluviositat abundant i regular durant tot l'any (més de 800 mm), amb temperatures suaus a l'estiu i un període més o menys llarg de glaçades a l'hivern.
 • El clima mediterráneo está enmarcado en los climas templados junto a otros como el chino, el pampeano o el oceánico. Se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones.
 • A mediterrán éghajlat neve a Mediterráneum földrajzi jelzőből származik, jelentése föld-közi, vagyis Föld legnagyobb beltengerének, a Földközi-tengernek térségére utal.
 • Akdeniz iklimi, yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 34-45 °C, en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 °C dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu iklimde görülür.Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 400-600 mm arasındadır.
rdfs:label
 • Climat méditerranéen
 • Akdeniz iklimi
 • Clima mediterraneo
 • Clima mediterrani
 • Clima mediterráneo
 • Clima mediterrânico
 • Iklim Mediterania
 • Klima mediterraneo
 • Klimat śródziemnomorski
 • Mediterraan klimaat
 • Mediterranean climate
 • Mediterrán éghajlat
 • Mittelmeerklima
 • Středozemní klima
 • Средиземноморски климат
 • Средиземноморский климат
 • 地中海性気候
 • 지중해성 기후
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:climat of
is prop-fr:climatique of
is prop-fr:régime of
is foaf:primaryTopic of