La notion de classe sociale désigne, dans son sens le plus large, un groupe social de grande dimension (ce qui le distingue des simples professions), pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit (ce qui le distingue des ordres et des castes). Si elle constitue une pièce centrale de la critique marxiste du capitalisme, elle ne lui est pas propre : cette notion fait partie du lexique sociologique courant.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La notion de classe sociale désigne, dans son sens le plus large, un groupe social de grande dimension (ce qui le distingue des simples professions), pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit (ce qui le distingue des ordres et des castes). Si elle constitue une pièce centrale de la critique marxiste du capitalisme, elle ne lui est pas propre : cette notion fait partie du lexique sociologique courant. Les débats portent sur la nature des rapports entre classes sociales, sur le critère de leur différenciation, et sur la pertinence même du concept au vu des transformations sociologiques qu'ont connues les sociétés (post-)industrielles.
 • Clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o "social", poder adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u objetivos que se consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal. La formación de un sistema de clases depende del hecho de que sus funciones sociales sean, independientemente de la existencia de una vinculación orgánica, mutuamente dependientes a un marco social mayor.La sociedad de clases constituye una división jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los recursos materiales. Aunque las clases no son grupos cerrados y un individuo puede moverse de una clase a otra. Este sistema está muy relacionado con el sistema productivo y es el típico sistema de estratificación de las sociedades de Europa en los siglos XVII y XIX, hoy extendido a casi todo el orbe, así como en gran medida de las sociedades mercantiles de la Antigüedad.
 • Gizarte klasea estratifikazio sozialaren mota bat da, zeinean gizabanakoen talde bat ezaugarri komun bat partekatzenu egiten duen, sozioekonomikoki elkarren artean erlazionatu egiten dituena. Harreman horiek interesa sortu edo interesagatik edo objektuengatik sortuak izan daitezkete, zeinak komunak kontsideratzen diren eta gizabanakoen arteko elkartasuna indartzen duten.
 • Sociální třída je kategorie lidí, kteří mají stejné třídní postavení, většinou chápané jako stejný způsob obživy nebo bohatství. Dělení na třídy se používá v hierarchickém smyslu, třídy tedy jsou obvykle uspořádány od nejvyšší, elitní třídy, která zahrnuje nejmocnější a nejbohatší členy společnosti, až po spodní třídu, která shrnuje osoby s nejnižší prestiží.Třída je jedním z ústředních pojmů teorií sociální stratifikace, které popisují společnost jako soubor hierarchickych uspořádaných vrstev s nerovnými životními možnostmi a podmínkami. O třídách mluvíme především tehdy, je-li toto rozvrstvení založeno na ekonomických faktorech - rozdílech v příjmu, výrobním postavení či vlastnictví výrobních prostředků. Třídní stratifikační model převládá až v moderních společnostech, mezi starší stratifikační modely patří např. stavovský a kastovní. Termín „třída“ se v tomto významu vynořil v žurnalistice 19. století a jako první teoretik se jej ujal Karl Marx. Vědci i politici od té doby vytvořili nejrůznější definice tříd. Různé definice také odpovídají tomu, že společnosti jsou na různých stupních ekonomického a politického vývoje a náleží k různým kulturám.
 • A társadalmi osztály vagy egyszerűbben osztály társadalomtudományi és politikai kategória, mely egy társadalom hierarchikus alapstruktúráját jellemzi. Nincs általánosan elfogadott definíciója, értelmezése tudományos és politikai viták tárgya.Az osztály kifejezés a latin classis szóból származik, melyet az adóösszeírók a római polgárok – hadkötelezettségük alapját képező – vagyoni kategóriák szerinti besorolására használták.A 18. század végén az osztály kifejezés elkezdte felváltani az addig elsődleges társadalomszervezési kategóriát jelentő földbirtok, rang és rend alapú hierarchikus besorolást. Ez összefüggött az örökölt sajátosságok társadalmi súlyának általánosan csökkenésével, illetve a vagyon és a jövedelem – mint a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyzet legfontosabb mutatói – jelentőségének növekedésével.
 • Social class (or simply "class"), as in a class society, is a set of concepts in the social sciences and political theory centered on models of social stratification in which people are grouped into a set of hierarchical social categories, the most common being the upper, middle, and lower classes.Class is an essential object of analysis for sociologists, political scientists, anthropologists, and social historians. However, there is not a consensus on the best definition of the term "class," and the term has different contextual meanings. In common parlance, the term "social class" is usually synonymous with "socio-economic class," defined as "people having the same social, economic, or educational status" e.g., "the working class"; "an emerging professional class." However, academics distinguish social class and socioeconomic status, with the former referring to one’s relatively stable sociocultural background and the latter referring to one’s current social and economic situation and, consequently, being more changeable over time.The precise measurements of what determines social class in society has varied over time. According to philosopher Karl Marx, "class" is determined entirely by one's relationship to the means of production, the classes in modern capitalist society being the "proletarians": those who work but do not own the means of production, the "bourgeoisie": those who invest and live off of the surplus generated by the former, and the aristocracy that has land as a means of production.The term "class" is etymologically derived from the Latin classis, which was used by census takers to categorize citizens by wealth, in order to determine military service obligations.In the late 18th century, the term "class" began to replace classifications such as estates, rank, and orders as the primary means of organizing society into hierarchical divisions. This corresponded to a general decrease in significance ascribed to hereditary characteristics, and increase in the significance of wealth and income as indicators of position in the social hierarchy.
 • (Soziale) Klasse bezeichnet in den Sozialwissenschaften eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen sozialen Merkmalen, vor allem wirtschaftlicher Art, häufig mit eigenem Zusammen­gehörig­keits­gefühl oder Klassenbewusstsein. Die vor allem von Karl Marx vorgenommene Differenzierung der Gesellschaft nach unterschiedlichen Klassen macht auf Verhältnisse der Abhängigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung aufmerksam. Der Aufgliederung der Bevölkerung eines Landes nach Klassen stehen die eher beschreibenden Einteilungen nach sozialen Schichten, sozialen Lagen, sozialen Milieus oder sozialem Habitus gegenüber.Vor allem in der Soziologie wird die genaue Definition von Klassen kontrovers diskutiert, sowie die Frage, ob die anderen Einteilungs­kriterien die Gliederung der Sozialstruktur einer Gesellschaft nicht besser beschreiben. Der Klassenbegriff ist vor allem in seinen politischen Auswirkungen umstritten (siehe dazu verschiedene Erklärungen von sozialer Ungleichheit). Gegenwärtig werden Diskussionen über eine sich ausbildende transnationale kapitalistische Klasse geführt. Im übertragenen Sinne wird von der politischen Klasse als Führungsschicht der Berufspolitiker gesprochen.Im Unterschied zum deutsch­sprachigen hat sich im angel­sächsischen Raum der Klassenbegriff erhalten (class), ohne seinen Benutzer als Marxisten zu kennzeichnen; dort wird auch heute von „Kapitalismus“ gesprochen (capitalism), während sich im Deutschen „Marktwirtschaft“ als Bezeichnung durchgesetzt hat.
 • 사회 계급은 사회 집단의 계급이다.다양한 뜻을 가지고 있는 계급(階級)은 사회 구성원을 분류하는 개념 중 하나로, 계층과 유사하지만, 이보다 좀 더 확장된 개념이다. 한편 신분(身分)은 숙명적 또는 세습적으로 타고 나는 계층적 지위를 가리킨다. 사회 분석에서 계급론을 적극 수용하고 있는 마르크스주의는 계급을 생산 수단의 소유 여부로 분류한다. 이에 따르면, 자본주의 사회에서 공장이나 토지를 소유하지 못한 사람들은 무산 계급으로 분류한다. 고대의 노예제 사회에서는 노예와 귀족으로 분류되고, 봉건제 사회에서는 봉건 영주와 농노로 분류된다. 하지만, 반드시 소유 여부에 따라 둘로 나뉘는 것은 아니며, 지배적인 생산관계를 형태로 나타나는 지배적인 두 계급을 표현할 뿐, 그 밖에도 중간 계급이 존재하고 있다고 여겨진다. 이를테면, 고대 노예제 사회에서는 시민 계급이 있었지만, 그들이 전면에 나타나지 않은 것은 노예제 사회라는 지배적인 생산 관계의 바깥에 있었기 때문이며, 반면 자본주의 사회에서는 시민이 지배적인 계급으로 등장하게 된다.
 • Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, namun tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Beberapa masyarakat tradisional pemburu-pengumpul, tidak memiliki golongan sosial dan seringkali tidak memiliki pemimpin tetap pula. Oleh karena itu masyarakt seperti ini menghindari stratifikasi sosial. Dalam masyarakat seperti ini, semua orang biasanya mengerjakan aktivitas yang sama dan tidak ada pembagian pekerjaan.
 • 社会階級(しゃかいかいきゅう、英: Social class)、階級社会(class society)あるいは単に階級(class)とは、社会科学や政治哲学における社会的成層(social stratification)モデルに基づく概念であり、社会構成員が集団ごとに互いにピラミッド型の上下関係(ヒエラルキー)による概念に分類されたときの各社会集団のことをさす。最も普及しているクラス分けは、アッパー(upper)・ミドル(middle)・ロー(lower)の分類である。クラス(class)という語句はラテン語の classis に由来し、国勢調査において兵役義務決定のため市民を資産でカテゴリ分けする際に用いられた。
 • Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir. Genellikle bireyler sınıf içinde ekonomik konumlarına ve katmanlaşma sistemi içinde benzer siyasi ve ekonomik ilgilerine göre gruplaşmaktadırlar.Çoğu toplum, özellikle ulus devletlerin toplumsal sınıflaşma özelliği gösterdiği görülmektedir.. Ancak sınıf evrensel bir görüngü değildir. Birçok avcı-toplayıcı toplumda toplumsal sınıf yoktur, sıklıkla sürekli liderleri olmaz ve toplum üyelerini hiyerarşik güç yapıları içinde bölmekten kaçınırlar.
 • Les classes socials són una forma d'estratificació social en la que es poden definir com a grups o conglomerats de persones que gaudeixen de les mateixes condicions de vida i estan situades en un mateix estrat social i/o socioeconòmic.La classe social també es pot definir com aquell conjunt de famílies amb la mateixa posició jeràrquica dins l'estratificació social, la qual cosa ens fa pensar en una societat desigualitària i organitzada de manera que les classes socials formen part d'un tipus d'estructura social que condiciona el comportament col·lectiu, en una dinàmica on les qüestions econòmiques tenen un paper fonamental. A més recursos més alta és la posició que es té en la mateixa i viceversa. També poden formar part de la mateixa classe social per una sèrie de vincles que poden generar o ser generats per uns interessos concrets que busquin una sèrie d'objectius. Encara que les classes socials no són grups tancats i els individus poden passar d'una a una altra, la seva organització està molt relacionada amb el sistema productiu i el sistema d'estratificació de les societats d'Europa dels segles XVII I XIX. Quan es parla d'estratificació ens estem referint també al fet de la construcció social de la identitat de la psique humana, al procés mitjançant el qual una persona de classe baixa, mitjana o alta, etcètera, s'interioritza i s’identifica en la categorització social de la que es part, del grup que legitima la seva identitat. Es correspondria, en part, a la teoria de la identitat de la categorització d’en Tajfel: la identitat social identifica a l’individu en una categoria, en el seu grup primer de pertinença i desprès de referència. L’ésser humà en la seva qualitat primordial de ser social, neix en societat i neix amb una predisposició cap a la socialitat, la societat l’adopta, i el proveeix de totes les eines necessàries que donen sentit a la realitat del seu entorn, i després l’individu adopta a la societat. El subjecte així “adoptat” serà el perpetuador i transmissor dels valors, les normes i la cultura que ha fet seva. S'ha de ser conscients del punt de vista etnocentrista que comporta el formar part d’un grup social i començar a repensar molts dels valors que fins ara fonamentaven l'anomenada "identitat social”, valors que es basen justament en la denigració de la cultura dels altres per ressaltar la pròpia. Aquesta presa de consciència ha d’arribar al propi llenguatge, ja que el llenguatge quotidià legitima una realitat social, en ocasions profundament discriminatòria. Finalment comentar que Durkheim com a teòric de l'abstracció alta macro sociològica descriu els comportaments socials fora de les normes socials, i aquest efecte crea dos conceptes, anomia: mal d'una societat a causa de la manca de normes morals i legals i el segon és desviació social: comportament no penal de normes, emparat en un sistema social,en el qual el concepte de control social és intrínsec. La Revolució industrial i científica i la consolidació de l´economia capitalista, senten les bases per a un nou model de societat. L´estructura tradicional de la societat de l´Europa del segle XVII es basava principalment en la propietat de la terra i en els béns immobles. Era una societat composta per rangs o ordres socials més que per classes definides econòmicament encara que ja començaven a aparèixer formacions de classe.
 • Социалната класа е относително устойчива група от хора в обществото със сходни характеристики в икономически и културен план, тоест отнасящи се до характер на труда, равнище на доходи, имотно състояние, начин на живот, отношение към властта, ценностни ориентации и др. Социалната класа се отличава от съсловието, кастата, клана и ордена. Първоначално понятието социална класа възниква като концепция разглеждана от социалните мислители от края на 18 век и постепенно придобива все по-голяма значимост, особено в навечерието на Френската революция.
 • Uma classe social é um grupo de pessoas que têm status social similar segundo critérios diversos, especialmente o econômico assim como de que família pertence e nasceu, o chamado ter ou não "berço". Diferencia-se do conceito casta social na medida em que ao membro de uma dada casta normalmente é impossível mudar de status e mudar de classe social de que é originário é possível de acontecer.Segundo a óptica marxista, em praticamente toda sociedade, seja ela pré-capitalista ou caracterizada por um capitalismo desenvolvido, a desigualdade social através da classe social está relacionada ao poder aquisitivo, ao acesso à renda, à posição social, ao nível de escolaridade, ao padrão de vida, entre outros. Existe a classe dominante, que controla direta ou indiretamente o Estado, e as classes dominadas por aquela, reproduzida inexoravelmente por uma estrutura social implantada pela classe dominante. Segundo a mesma visão de mundo, a história da humanidade é a sucessão das lutas de classes, de forma que sempre que uma classe dominada passa a assumir o papel de classe dominante, surge em seu lugar uma nova classe dominada, e aquela impõe a sua estrutura social mais adequada para a perpetuação da exploração.A divisão da sociedade em classes é consequência dos diferentes papeis que os grupos sociais têm no processo de produção, seguindo a teoria de Karl Marx. É do papel ocupado por cada classe que depende o nível de fortuna e de rendimento, o gênero de vida e numerosas características culturais das diferentes classes. Classe social define-se como conjunto de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que têm afinidades políticas e ideológicas.
 • Classe sociale è la strutturazione gerarchica di uno strato della popolazione in un sufficientemente omogeneo raggruppamento, sia economico che culturale.Una nota definizione di classe sociale è quella marxiana, intendente per classe un insieme di individui che hanno lo stesso posto nella produzione sociale e in conseguenza lo stesso rapporto con i mezzi della produzione. Nella successiva e attuale tradizione marxista, al concetto di classe si legano la coscienza di classe e la lotta di classe.Il concetto di classe nella sociologia, comunque centrale è di difficile definizione. Abitualmente un gruppo di persone che si trova in una posizione simile nell'ambito della struttura governata dalle relazioni economiche e politiche di una società, viene a formare una classe sociale.
 • Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony został przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą.
 • Een sociale klasse is een groepering van mensen op basis van een soortgelijke economische positie en de daaruit volgende levenskansen.De levenskansen worden bepaald door onder meer prestaties, maar ook door bezit. Hiermee onderscheidt de klasse zich van de stand die vooral door afkomst en sociale status wordt bepaald. Binnen de verschillende klassen is minder gemeenschapsgevoel dan binnen een stand waar een sterke tendens is tot sociale uiting. Vaak worden de sociale klassen verdeeld in een bovenklasse, middenklasse en onderklasse.In principe kan men iedere menselijke eigenschap gebruiken om een maatschappij op te delen in verschillende sociale klassen. Voorbeelden zijn beroep, opleidingsniveau, inkomen, politieke invloed, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
 • Социа́льные кла́ссы (общественные классы) — социальные общности, выделяемые по отношению к собственности и общественному разделению труда.Понятие «социальный класс» начали разрабатывать ученые Англии и Франции в XVII—XIX веках. Ими рассматривались такие антагонистические социальные группы, как богатые-бедные, рабочие-капиталисты, собственники-несобственники. Французские историки Ф. Гизо и О. Тьери показали противоположность классовых интересов и неизбежность их столкновения. Английские и французские политэкономы А. Смит и Д. Рикардо раскрыли внутреннее строение классов.Деление на антагонистические (непримиримо борющиеся между собою) социальные классы впервые наиболее полно и развёрнуто описал Карл Маркс.В социально-классовой структуре общества выделяют основные (существование которых непосредственно вытекает из господствующих в данной общественно-экономической формации экономических отношений) и неосновные классы (остатки прежних классов в новой формации или зарождающиеся классы), а также различные слои общества.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 40627 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13006 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 61 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109398640 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:doi
 • 10.391700 (xsd:double)
prop-fr:lienAuteur
 • François Dubet
prop-fr:lienPériodique
 • Revue française de socio-économie
prop-fr:mois
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Dubet
prop-fr:numéro
 • 10 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 259 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • François
prop-fr:périodique
 • Revue française de socio-économie
prop-fr:titre
 • Classes sociales et description de la société
prop-fr:url
 • http://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2012-2-page-259.htm
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La notion de classe sociale désigne, dans son sens le plus large, un groupe social de grande dimension (ce qui le distingue des simples professions), pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit (ce qui le distingue des ordres et des castes). Si elle constitue une pièce centrale de la critique marxiste du capitalisme, elle ne lui est pas propre : cette notion fait partie du lexique sociologique courant.
 • Gizarte klasea estratifikazio sozialaren mota bat da, zeinean gizabanakoen talde bat ezaugarri komun bat partekatzenu egiten duen, sozioekonomikoki elkarren artean erlazionatu egiten dituena. Harreman horiek interesa sortu edo interesagatik edo objektuengatik sortuak izan daitezkete, zeinak komunak kontsideratzen diren eta gizabanakoen arteko elkartasuna indartzen duten.
 • 社会階級(しゃかいかいきゅう、英: Social class)、階級社会(class society)あるいは単に階級(class)とは、社会科学や政治哲学における社会的成層(social stratification)モデルに基づく概念であり、社会構成員が集団ごとに互いにピラミッド型の上下関係(ヒエラルキー)による概念に分類されたときの各社会集団のことをさす。最も普及しているクラス分けは、アッパー(upper)・ミドル(middle)・ロー(lower)の分類である。クラス(class)という語句はラテン語の classis に由来し、国勢調査において兵役義務決定のため市民を資産でカテゴリ分けする際に用いられた。
 • Klasa społeczna – jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa. Termin ten wprowadzony został przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą.
 • Uma classe social é um grupo de pessoas que têm status social similar segundo critérios diversos, especialmente o econômico assim como de que família pertence e nasceu, o chamado ter ou não "berço".
 • Les classes socials són una forma d'estratificació social en la que es poden definir com a grups o conglomerats de persones que gaudeixen de les mateixes condicions de vida i estan situades en un mateix estrat social i/o socioeconòmic.La classe social també es pot definir com aquell conjunt de famílies amb la mateixa posició jeràrquica dins l'estratificació social, la qual cosa ens fa pensar en una societat desigualitària i organitzada de manera que les classes socials formen part d'un tipus d'estructura social que condiciona el comportament col·lectiu, en una dinàmica on les qüestions econòmiques tenen un paper fonamental.
 • Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir. Genellikle bireyler sınıf içinde ekonomik konumlarına ve katmanlaşma sistemi içinde benzer siyasi ve ekonomik ilgilerine göre gruplaşmaktadırlar.Çoğu toplum, özellikle ulus devletlerin toplumsal sınıflaşma özelliği gösterdiği görülmektedir.. Ancak sınıf evrensel bir görüngü değildir.
 • 사회 계급은 사회 집단의 계급이다.다양한 뜻을 가지고 있는 계급(階級)은 사회 구성원을 분류하는 개념 중 하나로, 계층과 유사하지만, 이보다 좀 더 확장된 개념이다. 한편 신분(身分)은 숙명적 또는 세습적으로 타고 나는 계층적 지위를 가리킨다. 사회 분석에서 계급론을 적극 수용하고 있는 마르크스주의는 계급을 생산 수단의 소유 여부로 분류한다. 이에 따르면, 자본주의 사회에서 공장이나 토지를 소유하지 못한 사람들은 무산 계급으로 분류한다. 고대의 노예제 사회에서는 노예와 귀족으로 분류되고, 봉건제 사회에서는 봉건 영주와 농노로 분류된다. 하지만, 반드시 소유 여부에 따라 둘로 나뉘는 것은 아니며, 지배적인 생산관계를 형태로 나타나는 지배적인 두 계급을 표현할 뿐, 그 밖에도 중간 계급이 존재하고 있다고 여겨진다.
 • Social class (or simply "class"), as in a class society, is a set of concepts in the social sciences and political theory centered on models of social stratification in which people are grouped into a set of hierarchical social categories, the most common being the upper, middle, and lower classes.Class is an essential object of analysis for sociologists, political scientists, anthropologists, and social historians.
 • A társadalmi osztály vagy egyszerűbben osztály társadalomtudományi és politikai kategória, mely egy társadalom hierarchikus alapstruktúráját jellemzi. Nincs általánosan elfogadott definíciója, értelmezése tudományos és politikai viták tárgya.Az osztály kifejezés a latin classis szóból származik, melyet az adóösszeírók a római polgárok – hadkötelezettségük alapját képező – vagyoni kategóriák szerinti besorolására használták.A 18.
 • Социа́льные кла́ссы (общественные классы) — социальные общности, выделяемые по отношению к собственности и общественному разделению труда.Понятие «социальный класс» начали разрабатывать ученые Англии и Франции в XVII—XIX веках. Ими рассматривались такие антагонистические социальные группы, как богатые-бедные, рабочие-капиталисты, собственники-несобственники. Французские историки Ф. Гизо и О. Тьери показали противоположность классовых интересов и неизбежность их столкновения.
 • (Soziale) Klasse bezeichnet in den Sozialwissenschaften eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen sozialen Merkmalen, vor allem wirtschaftlicher Art, häufig mit eigenem Zusammen­gehörig­keits­gefühl oder Klassenbewusstsein. Die vor allem von Karl Marx vorgenommene Differenzierung der Gesellschaft nach unterschiedlichen Klassen macht auf Verhältnisse der Abhängigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung aufmerksam.
 • Classe sociale è la strutturazione gerarchica di uno strato della popolazione in un sufficientemente omogeneo raggruppamento, sia economico che culturale.Una nota definizione di classe sociale è quella marxiana, intendente per classe un insieme di individui che hanno lo stesso posto nella produzione sociale e in conseguenza lo stesso rapporto con i mezzi della produzione.
 • Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, namun tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat.
 • Социалната класа е относително устойчива група от хора в обществото със сходни характеристики в икономически и културен план, тоест отнасящи се до характер на труда, равнище на доходи, имотно състояние, начин на живот, отношение към властта, ценностни ориентации и др. Социалната класа се отличава от съсловието, кастата, клана и ордена.
 • Clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o "social", poder adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u objetivos que se consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal.
 • Een sociale klasse is een groepering van mensen op basis van een soortgelijke economische positie en de daaruit volgende levenskansen.De levenskansen worden bepaald door onder meer prestaties, maar ook door bezit. Hiermee onderscheidt de klasse zich van de stand die vooral door afkomst en sociale status wordt bepaald. Binnen de verschillende klassen is minder gemeenschapsgevoel dan binnen een stand waar een sterke tendens is tot sociale uiting.
 • Sociální třída je kategorie lidí, kteří mají stejné třídní postavení, většinou chápané jako stejný způsob obživy nebo bohatství.
rdfs:label
 • Classe sociale
 • Clase social
 • Classe social
 • Classe sociale
 • Gizarte klase
 • Kelas sosial
 • Klasa społeczna
 • Social class
 • Sociale klasse
 • Societat de classes
 • Sociální třída
 • Soziale Klasse
 • Toplumsal sınıf
 • Társadalmi osztály
 • Социална класа
 • Социальный класс
 • 社会階級
 • 사회 계급
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of