Clément III (Paolo Scolari) (Rome, vers 1130 - Rome, 27 mars 1191) fut élu pape à Pise le 19 décembre 1187. Avant son élection au pontificat, il était cardinal évêque de Palestrina.Il parvient peu après son élection à calmer les tensions entre l'Église et la population de Rome en permettant aux citoyens romains d'élire eux-mêmes leurs magistrats (tandis que le pape garde le pouvoir de choisir le gouverneur de la ville).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Clément III (Paolo Scolari) (Rome, vers 1130 - Rome, 27 mars 1191) fut élu pape à Pise le 19 décembre 1187. Avant son élection au pontificat, il était cardinal évêque de Palestrina.Il parvient peu après son élection à calmer les tensions entre l'Église et la population de Rome en permettant aux citoyens romains d'élire eux-mêmes leurs magistrats (tandis que le pape garde le pouvoir de choisir le gouverneur de la ville). Il a fait bâtir le monastère de Saint-Laurent-hors-les-murs, et restaurer le palais du Latran.Il a organisé le regroupement des forces de la Chrétienté contre les Sarrasins. Il a également incité Henri II d'Angleterre et Philippe Auguste à entreprendre la troisième Croisade, à laquelle participa le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, qui fut lancée après sa mort par Célestin III et fut un échec (mort de l'empereur Frédéric Barberousse).« De schola exiet » dans la prophétie de saint Malachie.
 • Clemens III, geboren als Paulino/Paolo Scolari (Rome, geboortedatum onbekend - aldaar, 27 maart 1191) werd tot paus verkozen op 19 december 1187 en voerde zijn pontificaat tot zijn dood op 27 maart 1191.Voordien was hij achtereenvolgens aartspriester van Santa Maria Maggiore, vervolgens kardinaal-deken van Sergio e Bacco en ten slotte vanaf 1181 kardinaal-bisschop van Palestrina.Bij de aanvang van zijn pontificaat werd hij vooreerst geconfronteerd met een zo goed als leeggelopen college van kardinalen dat nog amper 20 leden telde. In drie promoties benoemde hij de drie volgende jaren meer dan 30 nieuwe kardinalen.In april 1189 sloot hij een vredesakkoord met Frederik I Barbarossa, het Verdrag van Straatsburg, waardoor hij de volledige teruggave van de Pauselijke Staten bekwam en hij, als paus én bisschop van Rome, zich eindelijk weer kon vestigen in Rome.Dit betekende niet dat alle plooien tussen Paus en Keizer gladgestreken waren : aan de ene zijde wilde Paus Clemens III dan wel Hendrik VI tot Rooms-Keizer kronen (door zijn overlijden uitgevoerd door zijn opvolger) maar anderzijds droeg hij Sicilië over in handen van Tancred van Lecce tégen de aanspraken van de keizer in.Hij riep de christelijke koningen van Frankrijk en Engeland én de Rooms-Keizer op tot deelname aan de Derde Kruistocht(die pas tijdens het pontificaat van zijn opvolger gestalte zou krijgen).Niet te verwarren met tegenpaus Clemens III (omstreeks 1080).
 • III. Kelemen (1130 – 1191. március 20.) volt Szent Péter trónján a katolikus egyház történetének 174. pápája. Kelement az utókor gyakran egy kategóriába sorolja a III. Sándor és III. Ince között uralkodó öt egyházfővel, akik mindannyian rövid ideig tölthették be hivatalukat, és éppen ezért jellemző volt rájuk, hogy nem tudták megoldani a pápaság akkori gondjait. Azonban Kelemen a többiektől kissé eltér, ugyanis elődeihez viszonyítva igen jelentős tettek fűződnek pontifikátusához. A legtöbb súlyos problémát sikerrel simította el. Ezért aztán sokan úgy vélik, hogy Kelemennek nem a pápai feladatai voltak figyelemreméltók, hanem sokkal inkább politikai szerepvállalása.
 • Klemens III (łac. Clemens III, właśc. Paolo Scolari; ur. w Rzymie, zm. ok. 20 marca 1191 tamże) – papież w okresie od 19 grudnia 1187 do 20 marca 1191.
 • Klement III., rodným jménem Paulino (nebo Paolo) Scolari, byl papežem římskokatolické církve od 19. prosince 1187 až do své smrti.
 • Clemente III (Roma, ? – 27 de marzo de 1191) fue el Papa n.º 174 de la Iglesia católica entre 1187 y 1191.Paolo Scolari, cardenal de Palestrina, fue elegido papa el 20 de diciembre de 1187 en la ciudad de Pisa debido a que en dicha ciudad murió su antecesor mientras preparaba la reconquista de Jerusalén.Inmediatamente, y aprovechando la buena acogida de sus paisanos romanos, comenzó a trabajar para lograr el retorno del papado a Roma, ciudad de la que los papas fueron exiliados en 1153 al constituirse Roma en municipio libre bajo el mandato de Arnaldo de Brescia, llegándose a un acuerdo que permite a Clemente III volver a Roma en 1188 y elegir al gobernador de la ciudad, a cambio del reconocimiento del Senado Romano y de la elección por el pueblo de sus magistrados.Tras este éxito, Clemente III dirige su atención a la reconquista de Jerusalén mediante la organización de la Tercera Cruzada. Para ello se reconcilió con el emperador Federico I Barbarroja logrando que se pusiera al frente de un poderoso ejército en el que también participarán el rey inglés Ricardo I Corazón de León y el francés Felipe II Augusto.Sin embargo el conflicto con el emperador germano no tardará en reavivarse cuando, a la muerte en 1189 del vasallo del papa Guillermo II de Sicilia, Enrique VI, que había sucedido a su padre Federico I Barbarroja muerto en Tierra Santa, reclama el reino siciliano haciendo valer los derechos de su esposa Constanza. El Papa, viendo peligrar su independencia si Enrique VI lograba su propósito, apoya la elección como rey de Tancredo de Sicilia, lo que provoca la entrada del emperador germano en Italia al frente de un gran ejército para forzar una entrevista con el Papa y conseguir el reconocimiento de sus derecho, lo cual no logró debido al fallecimiento de Clemente III el 27 de marzo de 1191.Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como De schola exiet (Salido de la escuela), cita que hace referencia a su apellido, Scolari (= de la escuela).
 • Pope Clement III (Latin: Clemens III; 1130 – 20 March 1191), born Paulino (or Paolo) Scolari, was Pope from 19 December 1187 to his death in 1191.
 • クレメンス3世(? - 1191年3月下旬)は、第174代ローマ教皇(在位:1187年12月19日 - 1191年3月下旬)。
 • Climent III (de nom de bateig Paolo Scolari) (* Roma, 1130 - † 27 de març de 1191) va ser Papa de l'Església Catòlica del 1187 al 1191.Paolo Scolari, cardenal de Palestina, va ser escollit papa el 20 de desembre de 1187 a la ciutat de Pisa a causa que a l'esmentada ciutat va morir el seu antecessor mentre preparava la reconquesta de Jerusalem.Immediatament, i aprofitant la bona acollida dels seus paisans romans, va començar a treballar per aconseguir el retorn del papat a Roma, ciutat de la qual els papes es van exiliar en 1153 en constituir-se Roma en municipi lliure sota el mandat d'Arnaldo de Brescia, arribant-se a un acord que permeté a Climent III tornar a Roma en 1188 i escollir el governador de la ciutat, a canvi del reconeixement del Senat Romà i de l'elecció pel poble dels seus magistrats.Després d'aquest èxit, Climent III dirigeix la seva atenció a la reconquesta de Jerusalem mitjançant l'organització de la Tercera Croada. Per a això es va reconciliar amb l'emperador Frederic I aconseguint que es posés al capdavant d'un poderós exèrcit en què també participaran el rei anglès Ricard I Cor de Lleó i el francès Felip II August.Tanmateix el conflicte amb l'emperador germànic no tardarà a revifar-se quan, a la mort en 1189 del vassall del papa Guillem II de Sicília; Enric VI que havia succeït al seu pare Frederic I, mort a Terra Santa, reclama el regne sicilià fent valer els drets de la seva esposa Constança.El Papa, veient perillar la seva independència si Enric VI aconseguia el seu propòsit, recolza l'elecció com a rei de Tancred de Lecce, el que provoca l'entrada de l'emperador germànic a Itàlia al capdavant d'un gran exèrcit per forçar una entrevista amb el Papa i aconseguir el reconeixement de seus dret, el qual no va aconseguir a causa de la mort de Climent III el 27 de març de 1191.Les profecies de Sant Malaquies es refereixen a aquest papa com De schola exiet (Sortit de l'escola), que fa referència al seu cognom, Scolari (= de l'escola).
 • Папа Климент III (на латински: Clemens.PP.III) роден Паолино (или Паоло) Сколари (на италиански: Paolo Scolari) е глава на Католическата църква, 174-ия папа в Традиционното броене.
 • Clemente III (Roma, ca. 1130 — Roma, 1191) foi o 174.º papa da Igreja Católica Romana, eleito a 19 de Dezembro de 1187. Clemente III era Paolo Scolari, cardeal-bispo de Palestrina, nascido em Roma cerca de 1130. Organizou a Terceira Cruzada, congregando a maior parte dos príncipes cristãos em torno do projecto de reconquista da Terra Santa. Governou a Igreja até ao seu falecimento a 27 de Março de 1191.
 • Clemens III., bürgerlicher Name Paolo Scolari (* in Rom; † 25. März 1191), war vom 19. Dezember 1187 an Papst. Vor seinem Pontifikat bekleidete er die Ämter eines Päpstlichen Subdiakons, des Erzpriesters von Santa Maria Maggiore und von 1181 bis 1187 des Kardinalbischofs von Preneste.Papst Clemens III. wurde in S. Giovanni in Laterano beerdigt. Mit dem großen Brand im Jahr 1308 ging seine Grabstätte verloren. Der Römer Clemens III. konnte als erster Papst seit 1144 dank eines Vertrages mit dem Senat der Stadt und damit verbundener finanzieller Zusagen nach Rom zurückkehren und dort ab 1188 relativ ungestört residieren. Noch 1188 schickte er zwei Kardinallegaten nach Palermo, um von König Wilhelm II. den Treueid für das Königreich Sizilien einzufordern, das seit 1130 päpstliches Lehen war. Durch den Eid des Königs wurden die durch das Konkordat von Benevent aus dem Jahr 1156 geregelten Rechtsgrundlagen zwischen der päpstlichen Kurie und dem Normannenherrscher bestätigt. Im Jahre 1189 schloss Clemens mit dem Kaiser Friedrich I. Barbarossa den Vertrag von Straßburg, der die vollständige Rückgabe des Kirchenstaates regelte.Noch während sich Friedrich I. Barbarossa auf dem dritten Kreuzzug befand, starb im November 1189 König Wilhelm II. in Palermo. Da er keine legitimen Erben hinterließ, war seine Tante Konstanze die letzte legitime Erbin des Königreichs Sizilien. Sie war seit Januar 1186 mit dem deutschen Thronfolger Heinrich VI. verheiratet. Damit drohte das päpstliche Lehen Sizilien an den künftigen Kaiser zu fallen. Dies wollte Clemens III. unter allen Umständen verhindern und unterstützte deshalb die Usurpation des sizilischen Throns durch Graf Tankred von Lecce, einen illegitimen Enkel des ersten Normannenkönigs Roger II. Damit verstieß der Papst gegen das in Sizilien geltende Erbrecht und auch gegen das Konkordat von 1156. Die geprellten Erben Konstanze und Heinrich kämpften nach diesem Staatsstreich um die Beendigung der Usurpation und den Eintritt in das sizilische Erbe auf der Grundlage eben jener Rechtsvereinbarungen aus dem Konkordat von Benevent.Die von Clemens III. mit Friedrich Barbarossa vereinbarte Kaiserkrönung Heinrichs VI. und Konstanzes kam nach Barbarossas Tod auf dem Kreuzzug (Juni 1190) wegen der Rüstungen Heinrichs VI. gegen Tankred und des Todes des Papstes im März 1191 nicht mehr zustande. Sie wurde die erste Amtshandlung von Clemens’ Nachfolger Coelestin III., der die Kaiserkrönung am 15. April 1191 vollzog.Clemens III. hatte 1188 auch mit den Römern die Zerstörung der Rom benachbarten Kommune Tusculum vereinbart. Da die Eroberung Tusculums den Römern bis zum Frühjahr 1191 nicht gelungen war, wurde der Fall Gegenstand der Verhandlungen um die Kaiserkrönung Heinrichs VI. Die Tusculaner hatten das Reich um Hilfe gerufen, und König Heinrich VI. hatte daraufhin bis auf weiteres Truppen in die Stadt verlegen lassen. Aufgrund der Vereinbarungen zwischen Kurie und Römern aus dem Jahr 1188, und nachdem die Römer eine ungestörte Kaiserkrönung Heinrichs und Konstanzes zugesichert hatten, wurden die kaiserlichen Truppen aus der Stadt abgezogen und Tusculum wenige Tage später von den Römern eingenommen, zerstört und schließlich dem Papst übereignet.
 • Clemens III, nama lahir Paulino Scolari (meninggal di Roma, Italia, 27 Maret 1191), adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 19 Desember 1187 sampai 27 Maret 1191.
 • Климент III (лат. Clemens PP. III; в миру Паоло Сколари, итал. Paolo Scolari; ? 1105/1110 — 20 марта 1191) — папа римский с 19 декабря 1187 по 20 марта 1191.
 • Klemente III.a (Erroma, 1130 - † ibidem., 1191ko martxoaren 20a) Eliza Katolikoaren 174. Aita Santua izan zen 1187 eta 1191 urteen bitartean. Hirugarren Gurutzada bultzatu zuen.
 • Clemente III, nato Paolo Scolari (Roma, ... – Roma, 20 marzo 1191), fu il 174º papa della Chiesa cattolica dal 1187 alla morte.
 • 교황 클레멘스 3세(라틴어: Clemens PP. III, 이탈리아어: Papa Clemente III)는 제174대 교황(재위: 1187년 12월 19일 ~ 1191년 3월 27일)이다. 세속명은 파올로 스콜라리(이탈리아어: Paulino Scolari)이다.로마에서 출생하였으며, 교황으로서 그의 첫 관심은 살라딘이 예루살렘을 함락시키자 유럽을 움직여 제3차 십자군 원정을 실시하여 예루살렘을 탈환하는 것이었다. 교황청과 로마 시민들 사이에 있던 장기간의 분쟁이 끝나 클레멘스 3세는 1188년 2월 로마에 입성할 수 있었고 신성 로마 제국의 프리드리히 1세 바르바로사와도 정상적인 관계를 맺고 십자군 원정에 참여하기로 합의를 보았으나 프리드리히 1세가 1190년 소아시아에서 익사로 사망하자 클레멘스 3세의 실망이 컸다. 잉글랜드 왕국과 프랑스도 십자군 원정에 참가하였다. 클레멘스 3세는 십자군 원정에 참가하는 이들에게 전대사를 반포하고 화려한 식사와 복장을 금지시켰다. 마침내 잉글랜드의 리처드 1세와 프랑스의 필리프 2세가 1190년 군사들을 이끌고 예루살렘을 향해 출발하였다. 교황청의 신하국이었던 시칠리아의 굴리엘모 2세의 죽음은 평화에 대한 위협이었다. 클레멘스 3세는 신성로마제국의 새 황제 하인리히 6세가 교황령을 침범하려는 위협을 느껴 하인리히 6세의 적수인 시칠리아의 탕그레드를 지지하였다. 마침내 클레멘스 3세는 황제의 대관식을 거행하기로 하였으나 하인리히 6세가 군대를 이끌고 로마로 입성하기 전에 선종하였다.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:bnfId
 • 13195633f
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:sudocId
 • 13381386X
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 79142352
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 129587 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2579 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111030300 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:bnf
 • 13195633 (xsd:integer)
prop-fr:dateDeNaissance
 • date inconnue
prop-fr:débutPontificat
 • 1187-12-19 (xsd:date)
prop-fr:finPontificat
 • 1191-03-27 (xsd:date)
prop-fr:intronisation
 • 1187-12-20 (xsd:date)
prop-fr:lieuDeNaissance
prop-fr:nom
 • Clément III
prop-fr:nomDeNaissance
 • Paolo Scolari
prop-fr:prédécesseurPape
prop-fr:successeurPape
prop-fr:sudoc
 • 13381386 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Pape
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 79142352 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Clément III (Paolo Scolari) (Rome, vers 1130 - Rome, 27 mars 1191) fut élu pape à Pise le 19 décembre 1187. Avant son élection au pontificat, il était cardinal évêque de Palestrina.Il parvient peu après son élection à calmer les tensions entre l'Église et la population de Rome en permettant aux citoyens romains d'élire eux-mêmes leurs magistrats (tandis que le pape garde le pouvoir de choisir le gouverneur de la ville).
 • Klemens III (łac. Clemens III, właśc. Paolo Scolari; ur. w Rzymie, zm. ok. 20 marca 1191 tamże) – papież w okresie od 19 grudnia 1187 do 20 marca 1191.
 • Klement III., rodným jménem Paulino (nebo Paolo) Scolari, byl papežem římskokatolické církve od 19. prosince 1187 až do své smrti.
 • Pope Clement III (Latin: Clemens III; 1130 – 20 March 1191), born Paulino (or Paolo) Scolari, was Pope from 19 December 1187 to his death in 1191.
 • クレメンス3世(? - 1191年3月下旬)は、第174代ローマ教皇(在位:1187年12月19日 - 1191年3月下旬)。
 • Папа Климент III (на латински: Clemens.PP.III) роден Паолино (или Паоло) Сколари (на италиански: Paolo Scolari) е глава на Католическата църква, 174-ия папа в Традиционното броене.
 • Clemente III (Roma, ca. 1130 — Roma, 1191) foi o 174.º papa da Igreja Católica Romana, eleito a 19 de Dezembro de 1187. Clemente III era Paolo Scolari, cardeal-bispo de Palestrina, nascido em Roma cerca de 1130. Organizou a Terceira Cruzada, congregando a maior parte dos príncipes cristãos em torno do projecto de reconquista da Terra Santa. Governou a Igreja até ao seu falecimento a 27 de Março de 1191.
 • Clemens III, nama lahir Paulino Scolari (meninggal di Roma, Italia, 27 Maret 1191), adalah Paus Gereja Katolik Roma sejak 19 Desember 1187 sampai 27 Maret 1191.
 • Климент III (лат. Clemens PP. III; в миру Паоло Сколари, итал. Paolo Scolari; ? 1105/1110 — 20 марта 1191) — папа римский с 19 декабря 1187 по 20 марта 1191.
 • Klemente III.a (Erroma, 1130 - † ibidem., 1191ko martxoaren 20a) Eliza Katolikoaren 174. Aita Santua izan zen 1187 eta 1191 urteen bitartean. Hirugarren Gurutzada bultzatu zuen.
 • Clemente III, nato Paolo Scolari (Roma, ... – Roma, 20 marzo 1191), fu il 174º papa della Chiesa cattolica dal 1187 alla morte.
 • 교황 클레멘스 3세(라틴어: Clemens PP. III, 이탈리아어: Papa Clemente III)는 제174대 교황(재위: 1187년 12월 19일 ~ 1191년 3월 27일)이다. 세속명은 파올로 스콜라리(이탈리아어: Paulino Scolari)이다.로마에서 출생하였으며, 교황으로서 그의 첫 관심은 살라딘이 예루살렘을 함락시키자 유럽을 움직여 제3차 십자군 원정을 실시하여 예루살렘을 탈환하는 것이었다. 교황청과 로마 시민들 사이에 있던 장기간의 분쟁이 끝나 클레멘스 3세는 1188년 2월 로마에 입성할 수 있었고 신성 로마 제국의 프리드리히 1세 바르바로사와도 정상적인 관계를 맺고 십자군 원정에 참여하기로 합의를 보았으나 프리드리히 1세가 1190년 소아시아에서 익사로 사망하자 클레멘스 3세의 실망이 컸다. 잉글랜드 왕국과 프랑스도 십자군 원정에 참가하였다. 클레멘스 3세는 십자군 원정에 참가하는 이들에게 전대사를 반포하고 화려한 식사와 복장을 금지시켰다.
 • Clemens III., bürgerlicher Name Paolo Scolari (* in Rom; † 25. März 1191), war vom 19. Dezember 1187 an Papst. Vor seinem Pontifikat bekleidete er die Ämter eines Päpstlichen Subdiakons, des Erzpriesters von Santa Maria Maggiore und von 1181 bis 1187 des Kardinalbischofs von Preneste.Papst Clemens III. wurde in S. Giovanni in Laterano beerdigt. Mit dem großen Brand im Jahr 1308 ging seine Grabstätte verloren. Der Römer Clemens III.
 • Clemente III (Roma, ? – 27 de marzo de 1191) fue el Papa n.º 174 de la Iglesia católica entre 1187 y 1191.Paolo Scolari, cardenal de Palestrina, fue elegido papa el 20 de diciembre de 1187 en la ciudad de Pisa debido a que en dicha ciudad murió su antecesor mientras preparaba la reconquista de Jerusalén.Inmediatamente, y aprovechando la buena acogida de sus paisanos romanos, comenzó a trabajar para lograr el retorno del papado a Roma, ciudad de la que los papas fueron exiliados en 1153 al constituirse Roma en municipio libre bajo el mandato de Arnaldo de Brescia, llegándose a un acuerdo que permite a Clemente III volver a Roma en 1188 y elegir al gobernador de la ciudad, a cambio del reconocimiento del Senado Romano y de la elección por el pueblo de sus magistrados.Tras este éxito, Clemente III dirige su atención a la reconquista de Jerusalén mediante la organización de la Tercera Cruzada.
 • Clemens III, geboren als Paulino/Paolo Scolari (Rome, geboortedatum onbekend - aldaar, 27 maart 1191) werd tot paus verkozen op 19 december 1187 en voerde zijn pontificaat tot zijn dood op 27 maart 1191.Voordien was hij achtereenvolgens aartspriester van Santa Maria Maggiore, vervolgens kardinaal-deken van Sergio e Bacco en ten slotte vanaf 1181 kardinaal-bisschop van Palestrina.Bij de aanvang van zijn pontificaat werd hij vooreerst geconfronteerd met een zo goed als leeggelopen college van kardinalen dat nog amper 20 leden telde.
 • Climent III (de nom de bateig Paolo Scolari) (* Roma, 1130 - † 27 de març de 1191) va ser Papa de l'Església Catòlica del 1187 al 1191.Paolo Scolari, cardenal de Palestina, va ser escollit papa el 20 de desembre de 1187 a la ciutat de Pisa a causa que a l'esmentada ciutat va morir el seu antecessor mentre preparava la reconquesta de Jerusalem.Immediatament, i aprofitant la bona acollida dels seus paisans romans, va començar a treballar per aconseguir el retorn del papat a Roma, ciutat de la qual els papes es van exiliar en 1153 en constituir-se Roma en municipi lliure sota el mandat d'Arnaldo de Brescia, arribant-se a un acord que permeté a Climent III tornar a Roma en 1188 i escollir el governador de la ciutat, a canvi del reconeixement del Senat Romà i de l'elecció pel poble dels seus magistrats.Després d'aquest èxit, Climent III dirigeix la seva atenció a la reconquesta de Jerusalem mitjançant l'organització de la Tercera Croada.
 • III. Kelemen (1130 – 1191. március 20.) volt Szent Péter trónján a katolikus egyház történetének 174. pápája. Kelement az utókor gyakran egy kategóriába sorolja a III. Sándor és III. Ince között uralkodó öt egyházfővel, akik mindannyian rövid ideig tölthették be hivatalukat, és éppen ezért jellemző volt rájuk, hogy nem tudták megoldani a pápaság akkori gondjait. Azonban Kelemen a többiektől kissé eltér, ugyanis elődeihez viszonyítva igen jelentős tettek fűződnek pontifikátusához.
rdfs:label
 • Clément III
 • Clemens III. (Papst)
 • Clemente III
 • Climent III
 • III. Kelemen pápa
 • Klemens III
 • Klement III.
 • Klemente III.a
 • Papa Clemente III
 • Papa Clemente III
 • Paus Clemens III
 • Paus Klemens III
 • Pope Clement III
 • Климент III
 • Климент III (папа римский)
 • クレメンス3世 (ローマ教皇)
 • 교황 클레멘스 3세
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Clément III
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:création of
is prop-fr:prédécesseurPape of
is prop-fr:successeurPape of
is foaf:primaryTopic of