Dans la mythologie grecque, Circé (en grec ancien Κίρκη / Kírkê, « oiseau de proie ») est une magicienne très puissante, qualifiée par Homère de πολυφάρμακος (polypharmakos), c'est-à-dire particulièrement « experte en de multiples drogues ou poisons », propres à opérer des métamorphoses. Elle est connue tantôt comme une sorcière tantôt comme une enchanteresse.↑ Étymologie du nom Circé, http://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/circe

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans la mythologie grecque, Circé (en grec ancien Κίρκη / Kírkê, « oiseau de proie ») est une magicienne très puissante, qualifiée par Homère de πολυφάρμακος (polypharmakos), c'est-à-dire particulièrement « experte en de multiples drogues ou poisons », propres à opérer des métamorphoses. Elle est connue tantôt comme une sorcière tantôt comme une enchanteresse.
 • Kirké (latinsky Circe) je postavou z řecké mytologie, dcerou boha slunce Hélia a jeho manželky Persy (na západě). Jejím bratrem byl (na východě) kolchidský král Aiétés. Byla to proslulá a mocná kouzelnice.Kirké žila na ostrově Aiaia (nebo Aia) na dalekém západě, kam jen zřídka zavítali lidé. Poprvé přistáli u jeho břehu Argonauté, vracející se se zlatým rounem z Kolchidy. Druhou návštěvou byl Odysseus, vracející se z trojské války. Její nejznámější kouzla jsou: proměna dívky Skylly v mořskou obludu proměna odysseových lodníků ve vepře proměna krásného jinocha jménem Picus v datla. Glaukos - mořský bůh, syn Poseidóna se zahleděl do krásné dívky Skylly. Ji děsil jeho divoký vzhled a nic nepomohlo ani to, že je synem boha. Nevyslechla ho a uprchla před ním. Roztoužený Glaukos přeplul Tyrrhénské moře, aby požádal o pomoc kouzelnici Kirké. Žádal ji o kouzelné byliny, které by lásku Skylly vzbudily. Kirké ho však nabádala, aby si našel povolnější bytost a dala mu jasně najevo, že ona sama by chtěla být jeho. Glaukos však tvrdil, že jeho láska ke Skylle se nikdy nezmění. Kirké se rozhněvala na Glauka i na Skyllu a hned připravila čarovné byliny. Přešla přes vodu do malé zátoky, vše znečistila jedem a zhoubným kořenem za hrozivého mumlání kleteb. Když do vody vstoupila Skylla, s hrůzou sledovala, jak se jí zdola tělo mění v psí tlamy. Glaukos vida to, zaplakal a uprchl od zakleté Skylly i před láskou Kirké. Skylla tam zůstala, ze msty ke Kirce vzala Odysseovi šest mužů a byla by potopila i trojské koráby. To už však ji kdosi proměnil v útes, který je v těch místech dodnes a každý plavec se mu vyhýbá. Když se Iásón s pomocí Médeie zmocnil zlatého rouna a na útěku z Kolchidy zabili Médeiina bratra Apsyrta, rozzlobilo to Dia. Za trest jim určil, že je budou pronásledovat nesnáze a strasti, dokud se neočistí ze zločinu tak, jak jim poradí čarodějka Kirké, Aiétova sestra, jež sídlí daleko na západě. A dokud se neočistí, nemohou se dostat domů.Dopluli k ostrovu Áia, kde na břehu spatřili Kirku. Pozvala je do domu, vstoupili jen Iásón a Médeia; nabídla jim křesla, ale oni usedli „na zem ke krbu jako prosebníci poskvrnění vraždou, kteří se přicházejí očistit. Nesmějí promluvit ani se zmínit o svém provinění“. Kirké poznala, že je tíží zločin vraždy. Připravila oběť nejvyššímu Diovi, podřízla sele, smáčela si ruce v jeho krvi, pálila v ohni obětní koláč a vzývala Lítice, bohyně pomsty, aby zmírnily svůj hněv. Prosila Dia o shovívavost. Po tomto obřadu si Kirké nechala vyprávět vše o výpravě Argonautů. Médeia jí líčila, jak Argonautům pomáhala, jak musela uprchnout před otcovými hrozbami, ale zamlčela zabití Apsyrtovo. Ale Kirké všechno věděla. Bylo jí Médeii líto, ale odsoudila její útěk od otce a vyzvala ji, aby odešla, protože opustila otcův hněv ji všude dohoní. Iásón s plačící Médeiou odešli na loď. Na pomoc přišla bohyně Héra, požádala Héfaista i boha větrů Aiola o pomoc, aby Argonauté dobře dopluli a nic se jim nestalo. Argó tak proplula Skyllou i Charybdou.Krásný jinoch Picus se zamiloval do víly Kanenty, o kterou se ucházelo mnoho ženichů, ale stala se Picovou ženou. Jedenkrát ho na lovu spatřila Kirké a byla jím okouzlena. Sváděla ho a lákala, aby vyslyšel její lásku, ale Picus odolal a byl věrný své Kanéns. To Kirké urazilo a rozzlobilo, nastražila na něj loveckou kořist a když ji pronásledoval, oddělila ho od jeho družiny. Třemi doteky kouzelného proutku se Picus proměnil v ptáka, kterého tu nikdy neviděli, s nachovým peřím a zlatým leskem - v datla. Družina, která ho marně hledala, prosila Kirku o navrácení krále. Ta je však vyděsila a poté proměnila v divoké šelmy. Kanéns zatím marně vyhlížela manžela, šest dní a nocí ho hledala a pak vysílena žalem při tklivém zpěvu se rozplynula do lehkých vánků. Odysseova loď připlula k ostrovu Kirky a část mužstva se vypravila na průzkum. Objevili Kirčin dům, střežený začarovanými lvy a vlky. Muži slyšeli z domu zpěv, upozornili na sebe a Kirké je pozvala dovnitř. Všichni se hrnuli dovnitř, jediný Eurylochos zůstal venku, tušil lest. Kirké jim nabídla očarované jídlo, každého švihla proutkem a proměnila je ve vepře. Eurylochos utíkal na loď, vše vylíčil Odysseovi a ten se hned ozbrojil a vyrazil do domu. Cestou jej zastavil bůh Hermés, aby ho varoval a pomohl. Daroval mu kouzelnou bylinu a poradil, aby na Kirké vytasil meč jako by ji chtěl zabít. Stalo se tak, Kirké se vyděsila, že na Odyssea její kouzla neúčinkují a slibovala, že mu neublíží. Odysseus si to nechal odpřisáhnout, pak teprve s ní hodoval a vyjednával o osvobození svých mužů. Kirké kouzlo zrušila a všichni muži se radovali.Pobyli na ostrově celý rok, jedli, pili a veselili se. Pak se začali chystat k odplutí na další cestu. Kirké jim nebránila, avšak poslala Odyssea do podsvětí k věštci Teiresiovi. Všichni včetně Odyssea měli z cíle té cesty velké obavy. Nalezli místo, kudy se vcházelo do podsvětí a viděli mnoho duší zemřelých, promluvit však mohli nejprve s věštcem. Ten Odyssea varoval před nástrahami příští cesty i strastmi, které čekají na Odyssea po návratu na rodný ostrov ke své ženě Pénelopě a synovi Télemachovi. Odysseus hovořil s duší své matky i s dušemi padlých bojovníků z trojské války. Po všech těchto rozhovorech se za příznivého větru rychle vrátili na Kirčin ostrov. Probrali poté další cestu, Kirké ho varovala před zpěvem Sirén, před Skyllou a Charybdou i před ostrovem, kde se pasou Héliova stáda, jichž se nesmějí ani dotknout. Teprve pak se může šťastně dostat domů. Po odplutí Odysseovy výpravy porodila Kirké jeho syna Télegona. Když dospěl, vypravil se hledat svého otce, dostal se až na Ithaku a tam v bojích Odyssea nešťastnou náhodou zabil a teprve poté zjistil kdo to byl. Odvezl jeho tělo na Kirčin ostrov a tam jej s úctou pohřbil.
 • キルケー(古希: Κίρκη, Kirkē, ラテン語: Circe)は、ギリシア神話に登場する魔女である。ホメーロスは彼女を女神と呼んでおり、本来は月の女神ないし、愛の女神だったと考えられている。日本語では長母音を省略してキルケとも表記される。太陽神ヘーリオスと女神ペルセーイスの娘で、コルキス王アイエーテース、ペルセース、パーシパエーと兄弟。アイアイエー島に住み、気に入った人間の男がいると島に連れて行って養い、飽きると魔法で獣や家畜に変えて暮らしている。その名前は古典ギリシア語で「鷹」を意味する。
 • En la mitología griega, Circe (en griego Κίρκη) era una diosa y hechicera que vivió en la isla de Eea.Sus padres fueron Helios, el titán preolímpico del Sol, y la oceánide Perseis. Como hermanos tuvo a Eetes y Pasífae. Circe transformaba en animales a sus enemigos y a los que la ofendían mediante el empleo de pociones mágicas, y era famosa por sus conocimientos de brujería, herborística y medicina.En la Odisea, la casa de Circe es descrita como una mansión de piedra que se alzaba en mitad de un claro en un denso bosque. Alrededor de la casa rondaban leones y lobos, que en realidad no eran más que las víctimas de su magia: no eran peligrosos y lisonjeaban a todos los extraños. Circe dedicaba su tiempo a trabajar en un gran telar. Cuando llegó a la isla de Eea, Odiseo mandó desembarcar a la mitad de la tripulación, y él se quedó en las naves con el resto. Circe invitó a los marinos a un banquete, hechizó la comida con una de sus pociones y luego, cuando se hubieron atiborrado, empleó una vara para transformarlos en cerdos. Sólo logró escapar Euríloco, que desde el principio sospechaba una traición. Avisó a Odiseo y a los otros que habían permanecido en los barcos.Odiseo partió solo al rescate de sus hombres, pero en el camino fue interceptado por Hermes, quien le mostró la planta moly (μῶλυ), que le serviría para protegerse del encantamiento.Cuando Circe no pudo convertirlo en animal, Odiseo la obligó a devolver a sus hombres la forma humana. Circe acabaría enamorándose de Odiseo, y lo ayudaría en su viaje de regreso a casa después de que él y su tripulación pasasen un año con ella en su isla.Circe sugirió a Odiseo dos rutas alternativas para volver a Ítaca después de bordear la isla de las sirenas (a menudo situada por los mitos frente a Sorrento e identificada con Capri): o bien dirigirse hacia las «rocas errantes» (las islas Lípari, llamadas de forma parecida en las notas de viaje del Chou Ju-kua en el siglo XIII); o pasar entre la peligrosa Escila y el remolino de Caribdis (zona normalmente identificada con el Estrecho de Mesina).Casi al final de su Teogonía (1011f), Hesíodo cuenta que Circe tuvo tres hijos de Odiseo: Agrio (por lo demás desconocido), Latino y Telégono, quien gobernó a los tirsenos, es decir, los etruscos.Poetas posteriores sólo suelen mencionar a este último como hijo de ambos. Cuando alcanzó la edad adulta, cuentan, Circe lo envió a buscar a su padre, quien había regresado mucho tiempo atrás a su hogar; pero al llegar, Telégono mató a Odiseo por accidente, y llevó su cuerpo de vuelta a Eea junto con su viuda Penélope y su hijo Telémaco. Circe los hizo inmortales y desposó a Telémaco, y Telégono se casó con Penélope.Dionisio de Halicarnaso cita que Xenágoras el historiador afirmaba que Odiseo y Circe tenían tres hijos: Romo, Antias y Árdeas, epónimos de las ciudades de Roma, Anzio y Ardea, respectivamente.Se dice que Circe también purificó a los argonautas por la muerte de Apsirto; puede ser una tradición arcaica.En historias posteriores, Circe transformaba a Pico en un pájaro carpintero por rechazar su amor, y a Escila en una criatura monstruosa con seis cabezas de perro cuando Glauco, otro objeto de los afectos de Circe, declaraba su amor eterno a la primera.
 • Circe (Kírke, Κίρκη) fou una bruixa mítica esmentada per Homer, que la considera una deessa, filla d'Hèlios i de Perse, i germana d'Aetes.Vivia a l'illa d'Eea (Aeaea) i quan Odisseu hi va arribar, Circe, que havia convertit els seus companys en porcs, es va sentir atreta per l'heroi, al qual va convèncer de restar un any a l'illa, i quan en va voler sortir, el va comminar a esperar per anar a l'inframón per consultar Tirèsies. De retorn, el va advertir dels perills que encara l'esperaven i se'n va acomiadar.Segons Hesíode, va tenir dos fills amb Odisseu: Telègon i Cassífone. Una altra tradició diu que en va tenir tres, de fills: Agri (o Llatí). També se li atribueixen aventures amb el rei llatí Picus i amb Júpiter de qui hauria concebut el déu Faune.
 • Kirké (Κίρκη) a görög mitológia istennője, a nap gyermeke, tehát Héliosz és Perszéisz lánya, Pasziphaé és Aiétész testvére. A görög világ legnagyobb varázslónőjének hírében állt, és aki a szigetére lépett, azt varázsvesszejével vadállattá változtatta. Így történt ez Odüsszeusszal és kíséretével is, akik bolyongásuk során kikötöttek Aiaié szigetén. Az ithakaiak hamar ráakadtak Kirké palotájára, azonban a varázslónő disznóvá változtatta őket. A többiektől elszakadt Odüsszeuszt Eurülokhosz figyelmeztette, majd Hermész adott Itakha királyának egy gyógynövényt, amelytől Kirké varázsereje hatástalan lesz. Így Odüsszeusz nyugodtan lépett be a palotába, és hamarosan Kirké is észrevette, hogy Odüsszeusz az istenek kegyeltje, és ereje nem hat rá. Azonban a disznókat csak akkor változtatta vissza, ha szerelme legalább egy éjszakára Kirkéé lesz. Így is történt, és a visszaváltoztatott ithakaiakat már szívesen fogadta palotájában Kirké. Egy egész éven át vendégeskedtek a varázslónő palotájában. Mielőtt elhagyták volna a szigetet, Kirké jótanácsokkal látta el őket, főleg a szirének halálos énekével kapcsolatban. Telegonosz néven gyermeke született Odüsszeusztól, aki a türszének uralkodója lett.Kirké azonban nem csak gonosz varázslatokat tudott, így például amikor az argonauták érkeztek meg szigetére, segített nekik lelki megtisztulásukban Abszürtosz meggyilkolása miatt.
 • Dalam mitologi Yunani, Kirke (pengucapan bahasa Inggris: [ˈsɜrsiː]; bahasa Yunani: Κίρκη, Kírkē "burung alap-alap") adalah seorang penyihir atau dukun perempuan. Kadang Kirke disebut juga sebagai seorang dewi atau nimfa yang ahli ilmu sihir. Dia tinggal di pulau Aiaia. Kirke terkenal atas keterlibatannya dalam kisah petualangan Odisseus dalam Odisseia karangan Homeros.Kirke aalah putri dewa matahari Helios dan Okeanid Perse. Saudara Kirke adalah Aietes, raja Kolkhis, dan Pasifae, ibu Minotaur.Kikre adalah ibu Medeia, yang juga seorang penyihir. Dalam versi lainnya, Kirke adalah putri dari Hekate, dewi perdukunan dan ilmu sihir.Kirke mengubah musuh-musuhnya, atau orang yang tidak disukainya, menjadi hewan dengan menggunakan ramuan ajaibnya. Dia dikenal ahli dalam hal ramuan dan herbal.Ketika Medeia membunuh adiknya sendiri, Aspirtos, Kirkelah yang menyucikan Medeia.
 • Circe of Kirke (Grieks: Κίρκη, Kírkē), dochter van de zon, is in de Griekse mythologie een tovenares die leefde op het eiland Aeaea, dat volgens de Grieks-Romeinse traditie gelegen was in de buurt van Italië. Haar verblijfplaats zou de berg Circeo zijn. Het verhaal van Circe wordt verteld in Boek X en XII van Homerus' Odyssee.Circes vader was Helios, de zonnegod, en haar moeder was Perseis, één van de Oceaniden. Ze was een getalenteerd tovenares (soms nimf of heks genoemd) en veranderde haar vijanden in beesten door middel van toverdranken.
 • Büyücü tanrıça Kirke, tıpkı Kalypso gibi Odysseus'un maceralarında başlıca rolü olan kişilerdendir. Güneşin kendisini temsil eden tanrı Helios ile Okeanos'un kızı olan Perseis'in kızıdır. Fakat bazı kaynaklarda Hekate'nin kızı olduğu ve büyücülüğü de ondan öğrendiği belirtilir. Kolkhis kralı Aietes'in ve Giritli Minos'un karısı Pasiphae'nin kız kardeşidir.Kirke yalnız Odysseia'da değil, Argonaut'ların serüvenlerinde de boy göstermiştir. Efsaneler Kirke'nin Aiaie adasında oturduğunu belirtir. Bu adanın nerede olduğu günümüzde belli değildir. Fakat İtalya'nın Sardinya karşısındaki Etruria kıyılarında Capo Circeo diye anılan bir yer bulunmaktadır. Fakat burası bir ada değil, burundur.
 • Kirke (altgriechisch Κίρκη, latinisiert Circe, daraus gelegentlich auch Zirze) ist eine Zauberin der griechischen Mythologie. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios und der Okeanide Perse und die Schwester des Königs Aietes von Kolchis und der Pasiphaë. Medea ist ihre Nichte.
 • Кирка (гр. Κίρκη), известна и с латинската форма на името си Цирцея (Circe) в древногръцката митология е нимфа, дъщеря на Хелиос и океанидата Персеида, сестра на колхидския цар Еет и Пасифея (съпругата на Минос).Тя живеела на остров Еея сред гори, в разкошен дворец. Дивите животни, населяващи острова, били хора, изпитващи върху себе си магиите на Цирцея. Превърнала спътниците на Одисей в свине, като ги упоила с магическа напитка. Одисей, който се отправил да ги спаси, получил от Хермес вълшебната трева моли, която трябвало да постави в напитката, приготвена от Цирцея. Одисей покорил Цирцея и неговите спътници отново върнали човешкия си образ. След като прекарал една година при нея, Одисей се отправил към царството на мъртвите, за да пита Тирезий за съдбата си. Според някои митове от връзката на героя с магьосницата се родил Авсон – родоначалник на древното племе авсони в Югозападна Италия (според други източници неговата майка била Калипсо). За друг техен син се счита Телегон. Аргонавтите отиват при магьосницата Цирцея, за да очисти Язон и Медея от осквернилото ги убийство на Апсирт, брат на Медея.Цирцея се отличава с коварство и ревност. Тя превръща в чудовище Сцила.
 • Ки́рка (др.-греч. Κίρκη; в латинизированной форме Цирце́я) — в греческой мифологии дочь Гелиоса и океаниды Персеиды (или Персы). По некоторым авторам, дочь Аполлона и Эфеи.Колдунья. Родственная с Гекатой богиня луны и, как Геката и Медея, представительница чародейства.По Гомеру, она жила на острове Ээе (Aiaia, местоположение острова в сказаниях о Кирке географически неопределимо). Либо с острова Энария, или острова Меония. Местопребывание Кирки позднее было перенесено с дальнего востока на запад, к Тирренскому побережью: именем её был назван мыс на Италийском берегу (в Лации). Обитала у Тирренского моря, прибыла на остров в колеснице Гелиоса. Она очистила аргонавтов после убийства Апсирта.По изложению Диодора, она была дочерью Ээта и Гекаты. Кирка вышла замуж за царя сарматов, отравила мужа зельями. Став царицей, учинила жестокости по отношению к придворным, отчего утратила царскую власть. Бежала на просторы Океана и поселилась на острове вместе с сопровождавшими её женщинами; либо в Италии на мысу Керкей.Известны также два сказания о безнадёжной любви Кирки к морскому богу Главку, которому Кирка отомстила тем, что силой своих чар обратила в чудовище его возлюбленную Скиллу, и к царю авзонов, сыну Сатурна Пику, который богиней был превращён в дятла.
 • In Greek mythology, Circe (/ˈsɜrsiː/; Greek Κίρκη Kírkē pronounced [kírkɛ͜ɛ]) was a goddess of magic (or sometimes a nymph, witch, enchantress or sorceress). By most accounts, Circe was the daughter of Helios, the god of the sun, and Perse, an Oceanid. Her brothers were Aeetes, the keeper of the Golden Fleece, and Perses. Her sister was Pasiphaë, the wife of King Minos and mother of the Minotaur. Other accounts make her the daughter of Hecate, the goddess of witchcraft herself.Circe was renowned for her vast knowledge of potions and herbs. Through the use of magical potions and a wand or a staff, she transformed her enemies, or those who offended her, into animals. Some say she was exiled to the solitary island of Aeaea by her subjects and her father for ending the life of her husband, the prince of Colchis. Later traditions tell of her leaving or even destroying the island and moving to Italy, where she was identified with Cape Circeo.
 • Kirke, Circe, Cyrce (gr. Κίρκη Kírkē, łac. Circe) – w mitologii greckiej córka Heliosa i jednej z nimf – Perseis (lub według innych źródeł Hekate), siostra Ajetesa i Pazyfae. Wróżbitka, jedna z bohaterek Odysei. Prawdopodobnie mieszkała na wyspie Ajai. To właśnie ona gościła przez rok powracającego spod Troi Odyseusza. Zmieniła towarzyszy Odyseusza w świnie, a jego jako jedynego odpornego na jej czary przetrzymywała na swojej wyspie. Urodziła mu syna Telegonosa. Jej zasługą było m.in. oczyszczenie Jazona i Medei z winy za zabicie jej brata, Apsyrtosa. Odmówiła im gościny.
 • Circe è una dea della religione greca e compare nell'odissea (libro X, XI e XII) di Omero e nel mito degli Argonauti.
 • Circe (em grego: Κίρκη, Kírkē — "falcão") era, na mitologia grega, uma feiticeira, ou, em versões racionalizadas do mito, uma especialista em venenos.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 100255 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14627 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109865890 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Circe
prop-fr:commonsTitre
 • Circé
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans la mythologie grecque, Circé (en grec ancien Κίρκη / Kírkê, « oiseau de proie ») est une magicienne très puissante, qualifiée par Homère de πολυφάρμακος (polypharmakos), c'est-à-dire particulièrement « experte en de multiples drogues ou poisons », propres à opérer des métamorphoses. Elle est connue tantôt comme une sorcière tantôt comme une enchanteresse.↑ Étymologie du nom Circé, http://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/circe
 • キルケー(古希: Κίρκη, Kirkē, ラテン語: Circe)は、ギリシア神話に登場する魔女である。ホメーロスは彼女を女神と呼んでおり、本来は月の女神ないし、愛の女神だったと考えられている。日本語では長母音を省略してキルケとも表記される。太陽神ヘーリオスと女神ペルセーイスの娘で、コルキス王アイエーテース、ペルセース、パーシパエーと兄弟。アイアイエー島に住み、気に入った人間の男がいると島に連れて行って養い、飽きると魔法で獣や家畜に変えて暮らしている。その名前は古典ギリシア語で「鷹」を意味する。
 • Kirke (altgriechisch Κίρκη, latinisiert Circe, daraus gelegentlich auch Zirze) ist eine Zauberin der griechischen Mythologie. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios und der Okeanide Perse und die Schwester des Königs Aietes von Kolchis und der Pasiphaë. Medea ist ihre Nichte.
 • Circe è una dea della religione greca e compare nell'odissea (libro X, XI e XII) di Omero e nel mito degli Argonauti.
 • Circe (em grego: Κίρκη, Kírkē — "falcão") era, na mitologia grega, uma feiticeira, ou, em versões racionalizadas do mito, uma especialista em venenos.
 • 키르케(그리스어: Κίρκη)는 그리스 신화에 등장하는 마녀이다. 이름의 뜻은 '독수리'였다. 태양신 헬리오스와 오케아노스(大洋의 신)의 딸 페르세이스(페르세) 사이에서 태어난 딸로, 헬리아데스(Heliades)의 일원이다. 태양마차를 몰았던 파에톤ㆍ엘리스 왕 아우게이아스와는 이복 남매 지간이고, 콜키스 왕 아이에테스ㆍ타우리스 왕 페르세스ㆍ크레타의 왕비 파시파에와는 친남매 지간이다. 따라서 콜키스의 왕녀이자 마녀이인 메데이아나, 파시파에의 딸로 테세우스의 첫 부인인 아리아드네 등에 있어서는 고모가 된다. 질녀인 메데이아(Medea)가 동생 압시르토스를 죽인 죄를 용서받고자 그녀를 찾아왔을 때 그녀는 올림포스 신들에게 바치는 제단을 차려 죄를 사하여 주었으나 그들이 벌인 일의 진위를 알고 나서는 크게 화를 냈다고 한다.
 • In Greek mythology, Circe (/ˈsɜrsiː/; Greek Κίρκη Kírkē pronounced [kírkɛ͜ɛ]) was a goddess of magic (or sometimes a nymph, witch, enchantress or sorceress). By most accounts, Circe was the daughter of Helios, the god of the sun, and Perse, an Oceanid. Her brothers were Aeetes, the keeper of the Golden Fleece, and Perses. Her sister was Pasiphaë, the wife of King Minos and mother of the Minotaur.
 • Büyücü tanrıça Kirke, tıpkı Kalypso gibi Odysseus'un maceralarında başlıca rolü olan kişilerdendir. Güneşin kendisini temsil eden tanrı Helios ile Okeanos'un kızı olan Perseis'in kızıdır. Fakat bazı kaynaklarda Hekate'nin kızı olduğu ve büyücülüğü de ondan öğrendiği belirtilir. Kolkhis kralı Aietes'in ve Giritli Minos'un karısı Pasiphae'nin kız kardeşidir.Kirke yalnız Odysseia'da değil, Argonaut'ların serüvenlerinde de boy göstermiştir. Efsaneler Kirke'nin Aiaie adasında oturduğunu belirtir.
 • Kirké (Κίρκη) a görög mitológia istennője, a nap gyermeke, tehát Héliosz és Perszéisz lánya, Pasziphaé és Aiétész testvére. A görög világ legnagyobb varázslónőjének hírében állt, és aki a szigetére lépett, azt varázsvesszejével vadállattá változtatta. Így történt ez Odüsszeusszal és kíséretével is, akik bolyongásuk során kikötöttek Aiaié szigetén. Az ithakaiak hamar ráakadtak Kirké palotájára, azonban a varázslónő disznóvá változtatta őket.
 • Kirke, Circe, Cyrce (gr. Κίρκη Kírkē, łac. Circe) – w mitologii greckiej córka Heliosa i jednej z nimf – Perseis (lub według innych źródeł Hekate), siostra Ajetesa i Pazyfae. Wróżbitka, jedna z bohaterek Odysei. Prawdopodobnie mieszkała na wyspie Ajai. To właśnie ona gościła przez rok powracającego spod Troi Odyseusza. Zmieniła towarzyszy Odyseusza w świnie, a jego jako jedynego odpornego na jej czary przetrzymywała na swojej wyspie. Urodziła mu syna Telegonosa. Jej zasługą było m.in.
 • Circe (Kírke, Κίρκη) fou una bruixa mítica esmentada per Homer, que la considera una deessa, filla d'Hèlios i de Perse, i germana d'Aetes.Vivia a l'illa d'Eea (Aeaea) i quan Odisseu hi va arribar, Circe, que havia convertit els seus companys en porcs, es va sentir atreta per l'heroi, al qual va convèncer de restar un any a l'illa, i quan en va voler sortir, el va comminar a esperar per anar a l'inframón per consultar Tirèsies.
 • Dalam mitologi Yunani, Kirke (pengucapan bahasa Inggris: [ˈsɜrsiː]; bahasa Yunani: Κίρκη, Kírkē "burung alap-alap") adalah seorang penyihir atau dukun perempuan. Kadang Kirke disebut juga sebagai seorang dewi atau nimfa yang ahli ilmu sihir. Dia tinggal di pulau Aiaia. Kirke terkenal atas keterlibatannya dalam kisah petualangan Odisseus dalam Odisseia karangan Homeros.Kirke aalah putri dewa matahari Helios dan Okeanid Perse.
 • Kirké (latinsky Circe) je postavou z řecké mytologie, dcerou boha slunce Hélia a jeho manželky Persy (na západě). Jejím bratrem byl (na východě) kolchidský král Aiétés. Byla to proslulá a mocná kouzelnice.Kirké žila na ostrově Aiaia (nebo Aia) na dalekém západě, kam jen zřídka zavítali lidé. Poprvé přistáli u jeho břehu Argonauté, vracející se se zlatým rounem z Kolchidy. Druhou návštěvou byl Odysseus, vracející se z trojské války.
 • Ки́рка (др.-греч. Κίρκη; в латинизированной форме Цирце́я) — в греческой мифологии дочь Гелиоса и океаниды Персеиды (или Персы). По некоторым авторам, дочь Аполлона и Эфеи.Колдунья. Родственная с Гекатой богиня луны и, как Геката и Медея, представительница чародейства.По Гомеру, она жила на острове Ээе (Aiaia, местоположение острова в сказаниях о Кирке географически неопределимо). Либо с острова Энария, или острова Меония.
 • En la mitología griega, Circe (en griego Κίρκη) era una diosa y hechicera que vivió en la isla de Eea.Sus padres fueron Helios, el titán preolímpico del Sol, y la oceánide Perseis. Como hermanos tuvo a Eetes y Pasífae.
 • Circe of Kirke (Grieks: Κίρκη, Kírkē), dochter van de zon, is in de Griekse mythologie een tovenares die leefde op het eiland Aeaea, dat volgens de Grieks-Romeinse traditie gelegen was in de buurt van Italië. Haar verblijfplaats zou de berg Circeo zijn. Het verhaal van Circe wordt verteld in Boek X en XII van Homerus' Odyssee.Circes vader was Helios, de zonnegod, en haar moeder was Perseis, één van de Oceaniden.
 • Кирка (гр. Κίρκη), известна и с латинската форма на името си Цирцея (Circe) в древногръцката митология е нимфа, дъщеря на Хелиос и океанидата Персеида, сестра на колхидския цар Еет и Пасифея (съпругата на Минос).Тя живеела на остров Еея сред гори, в разкошен дворец. Дивите животни, населяващи острова, били хора, изпитващи върху себе си магиите на Цирцея. Превърнала спътниците на Одисей в свине, като ги упоила с магическа напитка.
rdfs:label
 • Circé
 • Circe
 • Circe
 • Circe
 • Circe
 • Circe
 • Circe (mythologie)
 • Kirke
 • Kirke
 • Kirke
 • Kirke (mitologia)
 • Kirké
 • Kirké
 • Кирка (мифология)
 • Цирцея
 • キルケー
 • 키르케
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of