Le cinéma espagnol a été composé tout au long de son histoire par de grandes figures emblématiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le cinéma espagnol a été composé tout au long de son histoire par de grandes figures emblématiques. Luis Buñuel et Pedro Almodóvar sont les réalisateurs espagnols les plus influents en Europe et en Amérique latine; nous pouvons également citer Segundo de Chomón, Florián Rey, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Jesús Franco, Antonio Isasi-Isasmendi, Mario Camus, José Luis Garci, et Alejandro Amenábar.Le cinéma espagnol est également composé d'autres artistes qui ont néanmoins connu une répercussion internationale moins importante. Seuls Gil Parrondo (directeur artistique) et Néstor Almendros (directeur d'images) ont reçu un Oscar à Hollywood. En Espagne, plusieurs acteurs ont connu une certaine renommée : Fernando Rey, Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez, Antonio Banderas, Sergi López, Javier Bardem et Sara Montiel, Ángela Molina, Victoria Abril, Carmen Maura, Maribel Verdú et surtout Penélope Cruz pour ses interventions en dehors du pays.Actuellement, le pourcentage du box-office du cinéma espagnol se maintient depuis quelques années entre 10% et 20%, ce qui se traduit par un sentiment de crise qui s'étend ces derniers temps.
 • El cinema espanyol té una enorme importància documental per conèixer l'evolució històrica de la societat a Espanya. A més, el cinema espanyol no només ha estat durant dècades un entreteniment de masses, sinó també un document històric i artístic de primer ordre. Ocupa actualment i de manera general una posició secundària a nivell mundial si es compara amb el cinema produït pels països anglosaxons, sobretot Estats Units. El cinema espanyol destaca principalment per la figura de Luís Buñuel, director i les produccions espanyoles varen tenir una gran influència a Europa (a través de França) i Iberoamèrica (a través de Mèxic) i els esporàdics èxits internacionals de directors com Segundo de Chomón, Florián Rey, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Jesús Franco, Antonio Isasi-Isasmendi, Mario Camus, Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar.Altres vessants han obtingut menys repercussió internacional. Només el director artístic Gil Parrondo, guanyador de dos Òscars de Hollywood, i el director de fotografia Néstor Almendros (que va desenvolupar tota la seva trajectòria fora d'Espanya) o els actors Fernando Rey, Fernando Fernán Gómez, Antonio Banderas, Sergi López i Javier Bardem i les actrius Sara Montiel, Ángela Molina, Victoria Abril, Carmen Maura, Maribel Verdú i, sobretot, Penélope Cruz han obtingut certa fama, generalment pels seus treballs fora d'Espanya.En l'actualitat, el percentatge de taquilla corresponent al cinema espanyol a Espanya se situa en els darrers anys entre el 10% i el 20%, el que es tradueix en una sensació de crisi que s'allarga durant l'època més recent.
 • 스페인의 영화는 스페인의 영화와 해외에서 스페인인 감독이 제작한 영화가 있다.최근에 스페인 영화는 인지도가 많이 높아지며 그 창조성과 기술력을 주목 받았다. 오랜 스페인의 역사 중에 위대한 제작자였던 루이스 부녤은 전 세계적인 관심을 끈 1세대 감독으로서 1980년대의 페드로 알모도바르 감독을 이었다. 스페인 영화는 세군도 데 초몬, 플로리안 레이, 루이스 가르시아 베르랑가, 후안 안토니오 바르뎀, 카를로스 사우라, 훌리오 메뎀, 알레한드로 아메나바르와 같은 여러 감독들의 시도로 더욱 풍성해지고 있다. 2002년 아스투리아스의 왕자상을 수상한 우디 앨런은 2002년 오비에도에서 말했다. "제가 뉴욕을 떠났을 때 가장 흥미로웠던 영화는 페드로 알모도바르의 영화였습니다. 저는 유럽인들이 이처럼 영화 제작을 더욱 더 선도하길 바랍니다. 미국에서는 더 많이 뽑아낼 것이 없으니 말입니다." 미술감독 길 파론도, 극작가 라파엘 아스코나, 영화배우 마리벨 베르두, 페넬로페 크루스, 페르난도 레이, 프란시스코 라발, 안토니아 반데라스, 하비에르 바르뎀, 페르난도 페르난 고메스 등도 스페인 외에서 상당한 인지도를 얻은 영화 관련 인사들이다.오늘날 스페인에서 10~20%의 관객이 자국 영화를 보고 있으며 이는 미주와 유럽 국가들에서도 유사한 현상이다. 스페인 정부는 자국 영화산업과 극장을 부흥하기 위한 다발적인 노력을 ㅏ고 있으며 주요 국영 텔레비전 방송에 영화기금을 조성하고 있다. 이러한 관심은 더욱 증폭되어 반대로 큰 반향을 낳았다.
 • O cinema espanhol tem algumas figuras de alto nível ao longo da história. Destacam-se Luis Buñuel e Pedro Almodóvar, mas devem citar-se muitos outros nomes como Segundo de Chomón, Florián Rey, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Jesús Franco, Antonio Isasi-Isasmendi, Mario Camus, José Luis Garci, ou Alejandro Amenábar.Figuras como o diretor artístico Gil Parrondo, vencedor de dois Óscares, o diretor de fotografia Néstor Almendros (que desenvolveu toda a sua carreira fora de Espanha), ou atores como Fernando Rey, Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez, Antonio Banderas, Sergi López e Javier Bardem e atrizes como Sara Montiel, Ángela Molina, Victoria Abril, Carmen Maura, Maribel Verdú e, sobretudo, Penélope Cruz obtiveramfama, principalmente pelos trabalhos realizados fora de Espanha.Atualmente, a percentagem de bilheteiras que corresponde ao cinema nacional em Espanha vem-se situando ao longo dos últimos anos entre 10 e 20%, o que se vem traduzindo numa sensação de crise cinematográfica que se arrasta desde a última época.
 • スペイン映画は、スペイン国籍を持つ者またはスペインの法人によって製作された映画で、ほとんどの場合、スペイン人の映画スタッフと俳優で構成され、主にスペイン国内の映画館等で公開される映画を指す。スペインでもさまざまな映画が撮影されているが、特徴の一つとしてジプシーを描いた作品や『カルメン』的世界を描いたものなど、海外から見た類型的スペイン像を描いている映画とも言える作品が挙げられる。1970年代まで及んだフランコ独裁政権の影響で、スペイン内戦に関する映画が独裁以後に出てきていることなども特徴に挙げられる。中南米に広がるスペイン語圏もスペイン映画のマーケットの一つであり、近年南米との合作映画も増えてきている。監督アレハンドロ・アメナーバル、男優アントニオ・バンデラス、女優ペネロペ・クルスなど、スペイン映画界からハリウッドに進出する者も目立っている。この国の映画界の権威ある賞として、スペインのアカデミー賞といわれるゴヤ賞がある。映画祭としては、サン・セバスティアン国際映画祭が開かれている。
 • Con el nombre de cine español se conoce a las producciones cinematográficas rodadas por españoles o en España. A lo largo de su historia el cine de ese país ha logrado ofrecer algunas figuras de primer nivel, entre las que destacan: Luis Buñuel, director cuya producción tuvo una gran influencia en Europa (a través de Francia) e Iberoamérica (a través de México) y Pedro Almodóvar, pero se deben citar muchos otros nombres como Segundo de Chomón, Florián Rey, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Jesús Franco, Antonio Isasi-Isasmendi, Mario Camus, José Luis Garci, o Alejandro Amenábar.Otras vertientes han obtenido menos repercusión internacional. Sólo el director artístico Gil Parrondo, ganador de dos Óscar de Hollywood, y el director de fotografía Néstor Almendros (que desarrolló toda su trayectoria fuera de España) o los actores Fernando Rey, Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez, Antonio Banderas, Sergi López y Javier Bardem y las actrices Sara Montiel, Ángela Molina, Victoria Abril, Carmen Maura, Maribel Verdú y, sobre todo, Penélope Cruz han obtenido cierta fama, generalmente por sus trabajos fuera de España.En la segunda década del siglo XXI el porcentaje de taquilla correspondiente al cine español en España representa entre el 10 y el 20 %, lo que se traduce en una sensación de crisis que parece profundizarse.
 • Il cinema spagnolo al momento non occupa una posizione molto rilevante a livello mondiale, e si ricorda storicamente solo per la grande figura di Luis Buñuel, che tuttavia lavorò pochissimo in Spagna, e i saltuari successi internazionali dei registi Segundo de Chomón, Florián Rey, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba e Alejandro Amenábar.Altri successi hanno avuto ancora meno risonanze internazionali. Solo il direttore della fotografia Néstor Almendros (che fece carriera solo fuori dalla Spagna) o gli attori Fernando Rey e Fernando Fernán Gómez (quest'ultimo attivo anche come regista) hanno ottenuto una certa fama, anche se generalmente per i loro lavori all'estero.La percentuale degli incassi del cinema spagnolo in Patria è tra il 10 e il 20%, e questo dimostra la crisi che sta peggiorando negli ultimi anni, nonostante una generazione di attori di tutto rispetto: Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, fra i tanti.
 • The art of motion-picture making within the Kingdom of Spain or by Spanish filmmakers abroad is collectively known as Spanish Cinema. In recent years, Spanish cinema has achieved high marks of recognition. In the long history of Spanish cinema, the great filmmaker Luis Buñuel was the first to achieve universal recognition, followed by Pedro Almodóvar in the 1980s. Spanish cinema has also seen international success over the years with films by directors like Segundo de Chomón, Florián Rey, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Julio Médem and Alejandro Amenábar. Woody Allen, upon receiving the prestigious Prince of Asturias Award in 2002 in Oviedo remarked: "when I left New York, the most exciting film in the city at the time was Spanish, Pedro Almodóvar's one. I hope that Europeans will continue to lead the way in film making because at the moment not much is coming from the United States." Non-directors have obtained less international notability like the cinematographer Néstor Almendros, the Art director Gil Parrondo, the screenwriter Rafael Azcona, the actresses Maribel Verdú and, especially, Penélope Cruz and the actors Fernando Rey, Francisco Rabal, Antonio Banderas, Javier Bardem and Fernando Fernán Gómez have obtained significant recognition outside Spain.Today, 10 to 20% of box office receipts in Spain are generated by domestic films, a situation that repeats itself in many nations of Europe and the Americas. The Spanish government has therefore implemented various measures aimed at supporting local film production and movie theaters, which include the assurance of funding from the main national television stations. The trend is being reversed with the recent screening of productions such as the €30 million film Alatriste (starring Viggo Mortensen), the Academy Award winning Spanish film Pan's Labyrinth (starring Maribel Verdú), Volver (starring Penélope Cruz and Carmen Maura), and Los Borgia (starring Paz Vega), all of them sold-out blockbusters in Spain.Another aspect of Spanish cinema mostly unknown to the general public is the appearance of English-language Spanish films such as Agora (directed by Alejandro Amenábar and starring Rachel Weisz), Ché (directed by Steven Soderbergh and starring Benicio del Toro), The Machinist (starring Christian Bale), The Others (starring Nicole Kidman), and Miloš Forman’s Goya's Ghosts (starring Javier Bardem and Natalie Portman). All of these films were produced by Spanish firms.
 • Испанское кино не достигло больших высот на мировом уровне. За всю его историю в нём можно выделить только получившего широкую известность и всемирное признание Луиса Буньюэля и периодические успехи таких режиссёров как Сегундо де Шомон, Флориан Рей, Луис Гарсия Берланга, Карлос Саура, Педро Альмодовар и Алехандро Аменабар.Среди остальных участников съёмочного процесса широко известных людей ещё меньше. Только кинооператор Нестор Альмендрос и актёры Фернандо Рей , Антонио Бандерас, Фернандо Фернан Гомес, Хавьер Бардем, актрисы Пенелопа Круз, Пилар Лопес де Айала достаточно известны, в основном по своим работам за границей.На сегодняшний день фильмы испанского производства составляют только 10-20 % кинопроката Испании, что, при условии сохранения тенденции, может привести к кризису испанского кинематографа.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 158033 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13054 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 153 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110865116 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le cinéma espagnol a été composé tout au long de son histoire par de grandes figures emblématiques.
 • スペイン映画は、スペイン国籍を持つ者またはスペインの法人によって製作された映画で、ほとんどの場合、スペイン人の映画スタッフと俳優で構成され、主にスペイン国内の映画館等で公開される映画を指す。スペインでもさまざまな映画が撮影されているが、特徴の一つとしてジプシーを描いた作品や『カルメン』的世界を描いたものなど、海外から見た類型的スペイン像を描いている映画とも言える作品が挙げられる。1970年代まで及んだフランコ独裁政権の影響で、スペイン内戦に関する映画が独裁以後に出てきていることなども特徴に挙げられる。中南米に広がるスペイン語圏もスペイン映画のマーケットの一つであり、近年南米との合作映画も増えてきている。監督アレハンドロ・アメナーバル、男優アントニオ・バンデラス、女優ペネロペ・クルスなど、スペイン映画界からハリウッドに進出する者も目立っている。この国の映画界の権威ある賞として、スペインのアカデミー賞といわれるゴヤ賞がある。映画祭としては、サン・セバスティアン国際映画祭が開かれている。
 • O cinema espanhol tem algumas figuras de alto nível ao longo da história.
 • 스페인의 영화는 스페인의 영화와 해외에서 스페인인 감독이 제작한 영화가 있다.최근에 스페인 영화는 인지도가 많이 높아지며 그 창조성과 기술력을 주목 받았다. 오랜 스페인의 역사 중에 위대한 제작자였던 루이스 부녤은 전 세계적인 관심을 끈 1세대 감독으로서 1980년대의 페드로 알모도바르 감독을 이었다. 스페인 영화는 세군도 데 초몬, 플로리안 레이, 루이스 가르시아 베르랑가, 후안 안토니오 바르뎀, 카를로스 사우라, 훌리오 메뎀, 알레한드로 아메나바르와 같은 여러 감독들의 시도로 더욱 풍성해지고 있다. 2002년 아스투리아스의 왕자상을 수상한 우디 앨런은 2002년 오비에도에서 말했다. "제가 뉴욕을 떠났을 때 가장 흥미로웠던 영화는 페드로 알모도바르의 영화였습니다. 저는 유럽인들이 이처럼 영화 제작을 더욱 더 선도하길 바랍니다.
 • Испанское кино не достигло больших высот на мировом уровне. За всю его историю в нём можно выделить только получившего широкую известность и всемирное признание Луиса Буньюэля и периодические успехи таких режиссёров как Сегундо де Шомон, Флориан Рей, Луис Гарсия Берланга, Карлос Саура, Педро Альмодовар и Алехандро Аменабар.Среди остальных участников съёмочного процесса широко известных людей ещё меньше.
 • Con el nombre de cine español se conoce a las producciones cinematográficas rodadas por españoles o en España.
 • The art of motion-picture making within the Kingdom of Spain or by Spanish filmmakers abroad is collectively known as Spanish Cinema. In recent years, Spanish cinema has achieved high marks of recognition. In the long history of Spanish cinema, the great filmmaker Luis Buñuel was the first to achieve universal recognition, followed by Pedro Almodóvar in the 1980s.
 • Il cinema spagnolo al momento non occupa una posizione molto rilevante a livello mondiale, e si ricorda storicamente solo per la grande figura di Luis Buñuel, che tuttavia lavorò pochissimo in Spagna, e i saltuari successi internazionali dei registi Segundo de Chomón, Florián Rey, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba e Alejandro Amenábar.Altri successi hanno avuto ancora meno risonanze internazionali.
 • El cinema espanyol té una enorme importància documental per conèixer l'evolució històrica de la societat a Espanya. A més, el cinema espanyol no només ha estat durant dècades un entreteniment de masses, sinó també un document històric i artístic de primer ordre. Ocupa actualment i de manera general una posició secundària a nivell mundial si es compara amb el cinema produït pels països anglosaxons, sobretot Estats Units.
rdfs:label
 • Cinéma espagnol
 • Cine español
 • Cinema da Espanha
 • Cinema espanyol
 • Cinema of Spain
 • Cinema spagnolo
 • Кинематограф Испании
 • スペインの映画
 • 스페인의 영화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of