Un cimetière est un groupement de sépultures monumentales environnant un lieu de culte.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un cimetière est un groupement de sépultures monumentales environnant un lieu de culte. Espace funéraire qui apparaît au Moyen Âge, il se distingue du champ funéraire préhistorique qui n'abrite pas de monuments, et de la nécropole antique qui est nettement séparée des lieux de culte.Le mot cimetière appartient jusqu'au XVe siècle au langage des clercs alors que le langage courant utilise celui d'aître (du vieux français aitre issu du latin atrium, qui désigne la cour intérieure d'entrée précédant l'entrée d'une villa romaine, d'où par extension le cimetière situé avant l'entrée de l'église, telle l'aître Saint-Maclou) ou de charnier.Par extension, le cimetière désigne tout terrain public et sacré où, après une cérémonie, l’on enterre les morts d'un même groupe humain dans des tombes individuelles ou lignagières où leur souvenir est généralement signalé par un monument, des symboles ou des inscriptions. Le terme général de cimetière finit par englober celui de champ funéraire et de nécropole.
 • Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa coemeterium, o tym właśnie znaczeniu, które z kolei jest zlatynizowaną formą greckiego κοιμητήριον = miejsce spoczynku od κοιμοῦμαι = spać.Na kształt i umiejscowienie cmentarza miała zawsze wpływ tradycja religijna, względy sanitarne, położenie geograficzne, skład lokalnej społeczności. Koncepcję cmentarza jako przestrzeni nienaruszalnej i świętej przejęło wczesne chrześcijaństwo z tradycji rzymskiej, dlatego pierwsze cmentarze chrześcijańskie wyodrębniły się z dawniejszych cmentarzy pogańskich. Kościół już w III w. oddał je pod opiekę biskupów i księży, tworząc system cmentarnej administracji. Cmentarze były już wówczas miejscami świętymi i chronionymi specjalnymi immunitetami. Obejmowało je także prawo azylu. Od X w. zaczyna się tendencja do lokalizowania cmentarzy w obrębie miast i w bliskości kościołów. Sobór rzymski z 1059 r. nadał im sankcję "pół świętych" rzucając klątwę na ludzi bezczeszczących je. Cmentarz w sensie prawno-administracyjnym jest wyraźnie wyodrębnionym, oznaczonym, zdeterminowanym terenem, przeznaczonym do grzebania zmarłych, a występujące na nich mogiły są w zwyczajowo przyjętej formie wizualnej.Tradycyjnie obowiązek grzebania zmarłych spoczywa na barkach rodziny zmarłego, a jeśli zmarły rodziny nie ma, to na władzach lokalnych.Cmentarz żydowski nazywa się kirkut, zaś muzułmański mizar.Nazwa cmentarz jest stosowana także w stosunku do współczesnych, cywilizowanych miejsc pochówku zwierząt - cmentarzy zwierząt, bardziej popularnych w krajach anglosaskich niż w Polsce. Często przy tych cmentarzach istnieją też specjalne krematoria.
 • Il cimitero o camposanto è un luogo, solitamente un'area delimitata, nel quale i corpi dei defunti sono sepolti.
 • 墓地(ぼち)または墓場(はかば)とは、亡くなった人の遺体や遺骨が埋葬されている場所。
 • Hřbitov neboli pohřebiště, zastarale též krchov, v archeologické terminologii nekropolis, je pietní místo, kde se pohřbívají mrtví lidé respektive ostatky jejich těl (kupř. popel po kremaci).Hřbitov se skládá z hrobů, hrobek, cest a zeleně mezi nimi. V mnoha dnešních hřbitovech existují též „urnové zdi“ (kolumbária), kde jsou uchovávány ostatky zemřelých, kteří byli zpopelněni v krematoriu. Hřbitovy bývají otevřené veřejnosti, příbuzní a blízcí zesnulých často jejich hroby navštěvují a pečují o ně. Některé slavnější hřbitovy jsou též cílem turistů (kupř. Slavín v Praze na Vyšehradě nebo Slavín v Bratislavě). Hřbitovy často bývají též umístěny vedle kostelů, synagog nebo jiných staveb náboženského určení - v takovém případě je spjat s pochováváním zemřelých příslušného náboženství. Prostor hřbitova byl zpravidla obřadně posvěcen. Mohli tu být pohřbeni jinověrci, ale pouze na zvláště určeném místě.České slovo hřbitov pochází z německého označení Friedhof (dvůr klidu).
 • Mezarlık veya Kabristan, ölülerin defnedildiği mezarların oluşturduğu gömü alanına verilen isimdir.Mezarlıklar eski devirlerde evler ve ibadethanelerle iç içe olmalarına karşın, Orta Çağ'da büyük veba ve kolera salgınlarının nedenlerinden biri olarak görülmüş ve bu tarihlerden sonra oluşturulan gömü alanlarının yerleşim merkezleri dışında oluşturulmasına özen gösterilmiştir.Bu salgınlardan sonra sağlık endişesiyle Paris'in yeraltı katakomplarından ve kilise avlularından çıkarılan ölülerle oluşturulan ve günümüze de ulaşmış olan Paris'in ünlü Père-Lachaise Mezarlığı, Dünya'nın en meşhur mezarlıklarından birisidir.Türkiye'de de İstanbul'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı, Dünya'nın sayılı büyük mezarlıklarından birisidir ve yerleşim merkezi dışında tepelik bir alanda kurulmasına rağmen şehrin büyümesiyle yerleşim merkezinin ortasına sıkışıp kalmıştır.Mezarlıklarda ölünün yakınlarının mezarlarına bakması, mezarı çiçeklerle süslemesi ve başucuna bir mezar taşı dikmesi gibi kültürden kültüre değişen ve yasla beraber ölüyü unutmamayı da simgeleyen âdetler vardır.
 • Hilerria gorpuak uzten diren tokia da. Tokiko kulturaren arabera, gorpuak hilkutxa edo sarkofagoetan sar daitezke, edo baita oihaletan bildu bakarrik, lur azpian lurperatuta edo horma hilobietan, mausoleoetan edo beste hilobi batzuetan uzteko.Orokorrean, hilerriak komunitarioak izaten dira, hau da, bertan, komunitateko kideen hilobiak daude, baina hilobi kolektiboak izatera heldu gabe, hildako bakoitzak bere toki propioa baitu, nahiz eta, familiak hala erabakitzen badu, toki berean hainbat senide ere lurpera daitezkeen.Hilerri gehienak, giza gorpuentzako izaten dira, nahiz eta antzinatetik animalia batzuentzako nekropoliak ere existitzen ziren arren, Saqqarako Serapeuma bezala, Egipton. Egun, animalientzako hilerriak ere existitzen dira, hildako maskotak lurperatzeko.
 • Een begraafplaats is een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen begraven. Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat oorspronkelijk een begraafplaats meestal werd aangelegd in de hof (= tuin of erf) van de kerk. Aan een begraafplaats bevindt er zich meestal een zogenoemde aula met begroetings- of afscheidsruimte waar de laatste eer bewezen wordt aan de overledene vlak voor de eigenlijke begrafenis
 • Un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos (inhumación). Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos, criptas u otro tipo de sepulturas.La palabra cementerio viene del término griego koimetérion, que significa dormitorio porque, según la creencia cristiana, en el cementerio, los cuerpos dormían hasta el Día de la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también campossantos, dado que en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de higiene la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra, que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén.Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en dicho lugar se encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, sin llegar a ser tumbas colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado aunque, por decisión familiar, también pueden enterrarse varios familiares en el mismo lugar.La mayoría de los cementerios se destinan a cadáveres humanos, aunque, desde la Antigüedad, existían necrópolis para ciertos animales, como el Serapeum de Saqqara, en Egipto. Actualmente también existen cementerios de animales para enterrar a las mascotas fenecidas. En el caso de los humanos, actualmente existen los cementerios parques, lugares que han sido muy comunes durante los últimos 30 años y que se han masificado para que las personas puedan ser sepultadas.
 • Pemakaman (permakaman) atau pekuburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, permakaman pribadi milik keluarga, Taman Makam Pahlawan, dan sebagainya.
 • 묘역(墓域)은 무덤이 있는 땅으로 경계가 지어진 땅이고, 묘지(墓地)는 무덤이 있는 땅이다. 무덤이 1기만 있다면 묘지와 묘역은 동일한 영역을 나타내지만, 공동묘지 등에서는 묘역은 공동묘지 전 지역을 나타내고 묘지는 특정한 일부만을 나타낸다. 또한 무덤 1기만 있더라도 무덤이 있는 부분만을 묘지라고 하고, 그 주변 영역을 아울러 일컬을 때 묘역이라고 부르기도 한다.
 • Ein Friedhof (auch Begräbnisplatz, veraltet Gottesacker, Kirchhof oder Leichenhof) ist ein Ort, an dem Verstorbene, in den meisten Fällen begleitet von einem religiösen oder weltlichen Ritus, bestattet werden. Anlagen aus vorchristlicher Zeit werden in der Archäologie als Gräberfelder oder Nekropolen bezeichnet.Friedhof leitet sich ursprünglich vom althochdeutschen „frithof“ ab, der Bezeichnung für den einge„fried“eten Bereich um eine Kirche. Der Bedeutungswandel zu einem „Hof des Friedens“ vollzog sich mit dem Verblassen der etymologischen Wurzel.
 • A cemetery, or graveyard is a spatially defined area where the remains of dead people are buried or otherwise interred. The word cemetery (from Greek κοιμητήριον, "sleeping place") implies that the land is specifically designated as a burial ground. The older term graveyard is often used interchangeably with cemetery, but primarily referred to a burial ground within a churchyard.The intact or cremated remains of people may be interred in a grave, commonly referred to as burial, or in a tomb, an "above-ground grave" (resembling a sarcophagus), a mausoleum, columbarium, or other edifice. In Western cultures, funeral ceremonies are often observed in cemeteries. These ceremonies or rites of passage differ according to cultural practices and religious beliefs. Modern cemeteries often include crematoria, and some grounds previously used for both, continue as crematoria as a principal use long after the interment areas have been filled.
 • Гробището е място, където се полагат тленните останки или пепел след кремация на починалите. На гробището се извършват последните ритуали по отдаване на почит към мъртъвците и религиозните обичаи, свързани със смъртта.Има различни обичаи на погребване, но обикновено тялото се полага в гроб и се покрива под дълбок слой пръст, за да се осигури неговото естествено разлагане. Край гроба се поставя надгробна плоча с имената на починалия, неговите дати на раждане и смърт. Понякога след време костите се ексхумират и се съхраняват в специални костници. Според начина на третиране на мъртвото тяло, погребванията биват чрез трупополагане (погребение в тесен смисъл) и съхраняване на пепелта от кремацията.Съществуват множество религиозни предписания и ритуали, свързани с погребалните практики и гробищата. В България все още се предпочита погребението на тялото пред кремацията. Православната църква, най-многобройната религиозна група в страната, макар да не осъжда категорично кремацията, препоръчва погребението да бъде на тяло, а не на пепел. Това има значение по-скоро за вярата на живите, отколкото за съдбата на мъртвите в задгробния свят, според православието.От 7 век в Европа погребенията са били под контрола на църковната власт и тогава гробищата са се разполагали в места около самата сграда на църквата. По-късно надделява тенденцията да се разполагат на изолирано място, за да се осигури т.нар. „вечен покой“ на мъртвите, както и за да се постигне отдалеченост от жилищните райони заради неблагоприятните ефекти при разлагането на човешкото тяло. Като пример може да се посочи ексхумацията и преместването на скелети от основните гробища на Париж в парижките катакомби през 18 век. В началото на 19 век контролът върху местата за разполагане на гробищата се съсредоточава в общинската власт.
 • Кла́дбище — участок территории, специально предназначенный для погребения умерших или их праха после кремации. Погребение в земле — древний и наиболее распространённый способ захоронения.
 • Cemitério é o lugar onde são sepultados os cadáveres . Na maioria dos casos os cemitérios são lugares de prática religiosa.Por analogia, chama-se cemitério um lugar onde se enterram ou acumulam produtos, tipicamente resíduos e detritos (por exemplo, cemitério de resíduos nucleares). É o mesmo que necrópole ou sepulcrário.A palavra "cemitério" (do latim tardio coemeterium, derivado do grego κοιμητήριον [kimitírion], a partir do verbo κοιμάω [kimáo] "pôr a jazer" ou "fazer deitar") foi dada pelos primeiros cristãos aos terrenos destinados à sepultura de seus mortos. Os cemitérios ficavam geralmente longe das igrejas, fora dos muros da cidade: a prática do sepultamento nas igrejas e respectivos adros era desconhecida nos primeiros séculos da era cristã. A partir do séc. XVIII criou-se um sério problema com a falta de espaço para os enterramentos nos adros das igrejas ou mesmo nos limites da cidade; os esquifes se acumulavam, causando poluição e doenças mortais, o que tornava altamente insalubres as proximidades dos templos. Uma lei inglesa de 1855 veio regular os sepultamentos, passando estes a serem feitos fora do centro urbano. A prática da cremação, cada vez mais frequente, permitiu dar destino aos corpos de maneira mais compatível com as normas sanitárias.Em muitas cidades existem cemitérios onde os ritos funerários são cumpridos de acordo com a respectiva religião (católica, protestante, judaica, islâmica) ou fraternidade (maçônica). Criaram-se também cemitérios nacionais para o sepultamento de chefes militares e figuras notáveis da vida pública, como o de Arlington, perto de Washington DC, EUA. Alguns cemitérios modernos rompem com a imagem tradicional das necrópoles com jazigos e monumentos de mármore, substituindo-os por parques arborizados (memorial parks), onde simples chapas de metal assinalam local da sepultura.Outra prática comum, pela questão espacial, é a verticalização dos cemitérios, onde os túmulos são dispostos uns sobre os outros e em andares para as visitações.
 • A temető az a hely, ahol a holttesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik. A temető lehet egyházi tulajdonú vagy köztemető.
 • Un cementiri o cementeri és el lloc on reposen els cadàvers dels morts. Depenent de la cultura del lloc, els cossos es poden deixar en un sarcòfag o simplement es poden envoltar en tela o greix animal. Després poden ser enterrats sota terra, posats en una volta o un altre tipus de sepultura.La paraula cementiri ve del grec koimetérion, que significa dormitori, ja que segons la creença cristiana, al cementiri s'hi anava a dormir fins al moment de la resurrecció.Usualment, els cementiris són comunitaris, és a dir, en un lloc hi ha un tomba de molts membres d'una comunitat, sense per això ser tombes col·lectives, car cada difunt té el seu propi espai determinat, i per decisió familiar poden enterrar un altre familiar al mateix lloc.Als cementiris cristians se'ls anomena camps sants.La majoria dels cementiris es destinen a cadàvers humans, però també hi ha els cementiris d'animals per enterrar les mascotes mortes.Durant el 2011 es va crear una nova ruta turística pels cementiris més emblemàtics d'Europa.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 128758 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32266 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110797298 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • dbpedia-fr:Philippe_Di_Folco
 • Jean-Pierre Mohen
 • Cécile Treffort
 • Danièle Alexandre-Bidon
 • Jean Rouge
 • Jean-Claude Schmitt
 • Louis-Michel Renier
 • Roland Delmaire
prop-fr:collection
 • Bibliothèque des histoires
 • In Extenso
 • Historique
 • Sources chrétiennes
 • Vivre, croire, célébrer
prop-fr:commons
 • Category:Cemeteries
prop-fr:commonsTitre
 • Cimetières
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:etAl.
 • oui
 • oui
prop-fr:id
 • Danièle_Alexandre-BidonCécile_Treffort1993
 • Jean-Claude_Schmitt1994
 • Michel_Lauwers2005
 • Philippe_Di_Folco2010
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issn
 • 981 (xsd:integer)
prop-fr:jour
 • 14 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lieu
 • Lyon
 • Paris
 • Paris Paris
prop-fr:mois
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Mommsen
 • Lauwers
prop-fr:numéroDansCollection
 • 497 (xsd:integer)
 • 531 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 31783605 (xsd:integer)
 • 33877431 (xsd:integer)
 • 61701098 (xsd:integer)
 • 301637606 (xsd:integer)
 • 420481899 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 236 (xsd:integer)
 • 306 (xsd:integer)
 • 330 (xsd:integer)
 • 393 (xsd:integer)
 • 524 (xsd:integer)
prop-fr:partie
 • [article] « Cimetière » par Marc Villemain
prop-fr:passage
 • 225 (xsd:integer)
prop-fr:préface
 • Jean Delumeau
prop-fr:prénom
 • Michel
 • Theodor
prop-fr:responsabilité
 • Traduction
 • Introd. et notes
prop-fr:titre
 • A réveiller les morts : la mort au quotidien dans l'Occident médiéval
 • La naissance du cimetière : lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval
 • Dictionnaire de la mort
 • Le code Théodosien
 • Les Rites de l'au-dela
 • Les funérailles : les Chrétiens face à la mort
 • Les revenants : les vivants et les morts dans la société médiévale
prop-fr:titreVolume
 • Code théodosien I - XV, code justinien, constitutions sirmondiennes.
 • Code théodosien, livre XVI
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • cimetière
prop-fr:wiktionaryTitre
 • cimetière
 • cimetière
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Éditions_Larousse
 • Aubier
 • Cerf
 • Gallimard
 • Odile Jacob
 • Presses universitaires de Lyon Association des amis des bibliothèques de Lyon
 • Éditions de l'Atelier, Éditions Ouvrières
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un cimetière est un groupement de sépultures monumentales environnant un lieu de culte.
 • Il cimitero o camposanto è un luogo, solitamente un'area delimitata, nel quale i corpi dei defunti sono sepolti.
 • 墓地(ぼち)または墓場(はかば)とは、亡くなった人の遺体や遺骨が埋葬されている場所。
 • Mezarlık veya Kabristan, ölülerin defnedildiği mezarların oluşturduğu gömü alanına verilen isimdir.Mezarlıklar eski devirlerde evler ve ibadethanelerle iç içe olmalarına karşın, Orta Çağ'da büyük veba ve kolera salgınlarının nedenlerinden biri olarak görülmüş ve bu tarihlerden sonra oluşturulan gömü alanlarının yerleşim merkezleri dışında oluşturulmasına özen gösterilmiştir.Bu salgınlardan sonra sağlık endişesiyle Paris'in yeraltı katakomplarından ve kilise avlularından çıkarılan ölülerle oluşturulan ve günümüze de ulaşmış olan Paris'in ünlü Père-Lachaise Mezarlığı, Dünya'nın en meşhur mezarlıklarından birisidir.Türkiye'de de İstanbul'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı, Dünya'nın sayılı büyük mezarlıklarından birisidir ve yerleşim merkezi dışında tepelik bir alanda kurulmasına rağmen şehrin büyümesiyle yerleşim merkezinin ortasına sıkışıp kalmıştır.Mezarlıklarda ölünün yakınlarının mezarlarına bakması, mezarı çiçeklerle süslemesi ve başucuna bir mezar taşı dikmesi gibi kültürden kültüre değişen ve yasla beraber ölüyü unutmamayı da simgeleyen âdetler vardır.
 • Pemakaman (permakaman) atau pekuburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, permakaman pribadi milik keluarga, Taman Makam Pahlawan, dan sebagainya.
 • 묘역(墓域)은 무덤이 있는 땅으로 경계가 지어진 땅이고, 묘지(墓地)는 무덤이 있는 땅이다. 무덤이 1기만 있다면 묘지와 묘역은 동일한 영역을 나타내지만, 공동묘지 등에서는 묘역은 공동묘지 전 지역을 나타내고 묘지는 특정한 일부만을 나타낸다. 또한 무덤 1기만 있더라도 무덤이 있는 부분만을 묘지라고 하고, 그 주변 영역을 아울러 일컬을 때 묘역이라고 부르기도 한다.
 • Кла́дбище — участок территории, специально предназначенный для погребения умерших или их праха после кремации. Погребение в земле — древний и наиболее распространённый способ захоронения.
 • A temető az a hely, ahol a holttesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik. A temető lehet egyházi tulajdonú vagy köztemető.
 • Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.
 • A cemetery, or graveyard is a spatially defined area where the remains of dead people are buried or otherwise interred. The word cemetery (from Greek κοιμητήριον, "sleeping place") implies that the land is specifically designated as a burial ground.
 • Hilerria gorpuak uzten diren tokia da.
 • Гробището е място, където се полагат тленните останки или пепел след кремация на починалите. На гробището се извършват последните ритуали по отдаване на почит към мъртъвците и религиозните обичаи, свързани със смъртта.Има различни обичаи на погребване, но обикновено тялото се полага в гроб и се покрива под дълбок слой пръст, за да се осигури неговото естествено разлагане. Край гроба се поставя надгробна плоча с имената на починалия, неговите дати на раждане и смърт.
 • Un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos (inhumación).
 • Een begraafplaats is een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen begraven. Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat oorspronkelijk een begraafplaats meestal werd aangelegd in de hof (= tuin of erf) van de kerk.
 • Hřbitov neboli pohřebiště, zastarale též krchov, v archeologické terminologii nekropolis, je pietní místo, kde se pohřbívají mrtví lidé respektive ostatky jejich těl (kupř. popel po kremaci).Hřbitov se skládá z hrobů, hrobek, cest a zeleně mezi nimi. V mnoha dnešních hřbitovech existují též „urnové zdi“ (kolumbária), kde jsou uchovávány ostatky zemřelých, kteří byli zpopelněni v krematoriu.
 • Un cementiri o cementeri és el lloc on reposen els cadàvers dels morts. Depenent de la cultura del lloc, els cossos es poden deixar en un sarcòfag o simplement es poden envoltar en tela o greix animal.
 • Ein Friedhof (auch Begräbnisplatz, veraltet Gottesacker, Kirchhof oder Leichenhof) ist ein Ort, an dem Verstorbene, in den meisten Fällen begleitet von einem religiösen oder weltlichen Ritus, bestattet werden. Anlagen aus vorchristlicher Zeit werden in der Archäologie als Gräberfelder oder Nekropolen bezeichnet.Friedhof leitet sich ursprünglich vom althochdeutschen „frithof“ ab, der Bezeichnung für den einge„fried“eten Bereich um eine Kirche.
 • Cemitério é o lugar onde são sepultados os cadáveres . Na maioria dos casos os cemitérios são lugares de prática religiosa.Por analogia, chama-se cemitério um lugar onde se enterram ou acumulam produtos, tipicamente resíduos e detritos (por exemplo, cemitério de resíduos nucleares).
rdfs:label
 • Cimetière
 • Begraafplaats
 • Cementerio
 • Cementiri
 • Cemetery
 • Cemitério
 • Cimitero
 • Cmentarz
 • Friedhof
 • Hilerri
 • Hřbitov
 • Mezarlık
 • Pemakaman
 • Temető
 • Гробище
 • Кладбище
 • 墓地
 • 묘지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:decoration of
is dbpedia-owl:northPlace of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:objet of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of