Les Cimbres (latin : Cimbri) sont un peuple germanique originaire du Jutland dans le Danemark actuel d'après Pline l'Ancien.Ils ont menacé Rome à la fin du deuxième siècle av. J.-C.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Cimbres (latin : Cimbri) sont un peuple germanique originaire du Jutland dans le Danemark actuel d'après Pline l'Ancien.Ils ont menacé Rome à la fin du deuxième siècle av. J.-C.
 • Los cimbros o cimbrios (en latín, Cimbri) fueron un pueblo germánico-céltico de la Edad Antigua que junto a los teutones y los ambrones emprendieron una emigración a finales del siglo II a. C. desde su región de origen en Jutlandia hacia Galia e Hispania.
 • Kimbern (auch Cimbern geschrieben, lateinisch Cimbri, griechisch Kimbroi Κίμβροι) waren ein germanischer Volksstamm, der vermutlich aus dem nördlichen Jütland (altdän. Himbersysæl, später Himmersyssel, das heutige Himmerland in Dänemark) stammte. Gemeinsam mit den Teutonen und Ambronen zogen sie um das Jahr 120 v. Chr. aus ihrem Siedlungsgebiet im Norden Mitteleuropas nach Süden (Kimbernkriege).
 • The Cimbri were a Germanic tribe, who together with the Teutones and the Ambrones fought the Roman Republic between 113 and 101 BC. The Cimbri were initially successful, particularly at the Battle of Arausio, in which up to 120,000 Roman soldiers were killed, after which they raided large areas in Gaul and Hispania. In 101 BC, during an attempted invasion of Italy, the Cimbri were decisively defeated by Gaius Marius, and their king, Boiorix, was killed. Some of the surviving captives are reported to have been among the rebelling Gladiators in the Third Servile War. A contemporary Germanic community in Northern Italy who speak the Cimbrian language is also known as the Cimbri.
 • Кимврите са келтска или германска етническа група, която в края на 2 век пр.н.е. напада Италия и Галия, заедно с тевтоните, амброните и тигурините.Кимврите са определяни в римските писмени източници, които обикновено не разграничават ясно двете групи, както като келти, така и като германи. Няколкото известни кимврийски думи също не дават възможност за убедително класифициране на техния език. Според античните източници кимврите първоначално обитават северните части на полуостров Ютландия, който дори е наричан Кимврийски полуостров. Въпреки това засега не са открити археологически източници, говорещи за масови миграции от Ютландия в ранната желязна епоха.Ако се приеме, че кимврите произлизат от Ютландия, в края на 2 век пр.н.е. те започват да се придвижват на югоизток, като оглавяват съюз, включващ също тевтоните и амброните. След няколко неуспешни битки с боите и други келтски племена, през 113 пр.н.е. те нападат тавриските в Норик. Тъй като тавриските са техни съюзници, римляните изпращат в Норик войски, водени от консула Гней Папирий Карбон. Първоначално кимврите се оттеглят, но са нападнати от римляните и удържат победа в битката при Норея.След този успех кимврите се насочват на запад към Галия, като влизат в чести сблъсъци с римски войски. През 109 пр.н.е. те разгромяват римския консул Марк Юний Силан, а по-късно и други консул Гай Касий Лонгин, който загива в битката при Бурдигала. През 107 пр.н.е. римляните претърпяват поражение от тигурините, съюзници на кимврите.През 105 пр.н.е. кимврите отблъскват легата Марк Аврелий Скавър в Галия, след което нанасят тежко поражение в битката при Аравсио на консула Гней Малий Максим и проконсула Квинт Сервилий Цепион, като загубите на римляните се оценяват на повече от 100 хиляди души. В Рим възниква масова паника, станала известна като terror cimbricus, като се очаква всеки момент новите гали да се появят край стените на града. Военачалникът Гай Марий получава извънредни правомощия, като в продължение на няколко години е избиран за консул и върховен главнокомандващ.През 103 пр.н.е. кимврите и тевтоните опустошават Испания, но Гай Марий използва това време за да подготви римската армия. През 102 пр.н.е. кимврите и техните съюзници започват очакваното от римляните нападение срещу Италия. Тевтоните и амброните се насочват към Алпите от долината на Рона, а кимврите и тигурините - през днешен Тирол.Гай Марий разполага армията си в укрепен лагер при устието на Изер в Галия, но не влиза в открит сблъсък с тевтоните и амброните. След като не успяват да превземат лагера, те продължават похода си на изток, следвани от римляните. След две битки при Аква Секстия, римляните удържат победа и водачът на тевтоните Тевтобод е пленен.Кимврите успяват да преминат в Северна Италия, тъй като консулът Квинт Лутаций Катул отстъпва на юг от река По без да влиза в тежки сражения с тях. Кимврите не използват преимуществото си и Гай Марий прехвърля войските си от Галия. В битката при Верцела през 101 пр.н.е. кимврите претърпяват тежко поражение, което слага край на походите им срещу Рим. Техните водачи Лугий и Боиорикс са убити.
 • キンブリ族(Cimbri)は古代の北欧の部族の1つで、紀元前2世紀後半にテウトネス族やアンブロネス族と共に共和政ローマを脅かした。ゲルマン人の系統と思われるが、ケルト人とする説もある。古代の文献によれば、現在のデンマークにあたるユトランド半島が母国とされており、古代にはこの半島を「キンブリ族の半島」(ギリシア語: Κιμβρικὴ Χερσόνησος / Kimbrikē Chersonēsos)と呼んでいた。
 • Кимвры, кимбры, киммеры (лат. Cimbri) — древнегерманское племя. Возможно, что кимвры были племенным союзом смешанного происхождения, образовавшимся после проникновения в Ютландию групп кельтских племен, ассимилированных автохтонным германским населением.
 • Os cimbros eram uma tribo celta e/ou germânica que, juntamente com os teutões ameaçava a República Romana no final do século II. Seus ancestrais tiveram sua origem na Jutlândia, atual Dinamarca.
 • Kimbrové byli kmen, který, spolu s Teutony a Ambrony, ohrožoval ve druhém století před našim letopočtem Římskou republiku. Kimbrové byli pravděpodobně Germáni, ale někteří věří, že byli keltského původu. Starověké zdroje uvádějí za jejich domovinu Jutský poloostrov.
 • I Cimbri (in latino: Cimbri, in greco antico Κίμβριοι, Kimbrioi) erano una tribù germanica o celtica che assieme ai Teutoni ed agli Ambroni invasero il territorio della repubblica romana alla fine del II secolo a.C.I Cimbri erano probabilmente popoli germanici, anche se alcuni ritengono che fossero di origine celtica. Le fonti antiche indicano la loro sede originaria nel nord dello Jutland, nell'attuale Danimarca, che era chiamata penisola cimbra per tutta l'antichità (in greco: Κιμβρικὴ Χερσόνησος /Kimbrikē Chersonesos ).
 • De Cimbren (ook: Kimbren) waren een Germaanse stam uit Jutland (Denemarken). Ergens in de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus trok een groot aantal Cimbren vanuit hun thuisland naar het zuiden, op zoek naar een nieuwe woonplaats. Volgens Romeinse historici was de reden hiervoor een grote overstroming. Moderne historici houden het op overbevolking, ontstaan door een stijging van de zeespiegel.In 113 v.Chr. horen de Romeinen voor het eerst van de Cimbren. Ze hadden Noricum bereikt, een Romeinse vazalstaat. De Romeinen meldden dat in Italië geen plaats was voor de Cimbren, en boden gidsen aan die ze naar Zuid-Duitsland moesten begeleiden. Dit was echter een valstrik. De Romeinen vielen de Cimbren aan, en dit leidde tot de Slag bij Noreia. De Romeinse opzet mislukte echter: de Cimbren wonnen de slag, en het Romeinse leger zou volledig vernietigd zijn, als niet een ontzagwekkend onweer opgekomen was. De Cimbren beëindigden de strijd nu Donar zelf zich ermee ging bemoeien.Ook twee andere stammen, de Teutonen en de Ambronen, vermoedelijk afkomstig uit het Waddengebied, reisden met de Cimbren mee. Ze bereikten Gallië, en in 105 v.Chr. stonden ze opnieuw tegenover de Romeinse legers. In de Slag bij Arausio (Orange) leden de Romeinen wellicht hun grootste nederlaag in de geschiedenis. Van een leger van 80.000 legionnairs en 40.000 man hulptroepen overleefden er naar beweerd werd slechts 10.Na deze overwinning lag het Romeinse Rijk volledig ontredderd, maar de Cimbren en Teutonen trokken Italië niet binnen. In plaats daarvan trokken ze naar Spanje, maar toen ze ook daar werden tegengehouden, keerden ze terug naar Gallië en uiteindelijk Italië. De Cimbren en Teutonen trokken apart op, en het waren de Teutonen en Ambronen die voor het eerst weer de Romeinen tegenkwamen, in de Slag bij Aquae Sextiae (Aix-en-Provence, 102 v.Chr.). Daar hadden intussen de legerhervormingen van Gaius Marius plaatsgehad, en de Romeinen versloegen eerst de Ambronen, en wisten daarna de Teutonen uit te dagen tot een zinloze bestorming van de op een superieure positie opgestelde Romeinse troepen. Uiteindelijk was het de hete middagzon die de Teutonen fataal werd, en ze werden door de Romeinen afgeslacht.De Cimbren trokken over de Alpen Italië binnen, doch ook zij werden door de Romeinse troepen afgeslacht, in de Slag bij Vercellae (101 v.Chr.) De overgebleven Teutonen en Cimbren werden gevangengenomen en overspoelden later de Romeinse slavenmarkten.Aan de exodus van Cimbren en Teutonen door Europa is daarmee een einde gekomen. De in Jutland achtergebleven Cimbren worden later door Tiberius aangetroffen, en overgehaald een gezantschap naar keizer Augustus in Rome te zenden.
 • Cymbrowie – (Cimbri) lud pochodzenia prawdopodobnie germańskiego, wywodzący się z krainy Himmerland na północy Półwyspu Jutlandzkiego. Pochodzenie Cymbrów nie jest jednoznacznie ustalone, ponieważ imiona ich wodzów noszą celtyckie brzmienie: Boiorix, Lugins, Claodicus, Ceasorix.Pod koniec II w. p.n.e. Cymbrowie podjęli wędrówkę na południe Europy. W 120 p.n.e. Cymbrowie ruszyli przez ziemie celtyckich Bojów i Skordysków na południe. W następnych latach przeprawili się przez Dunaj i w 113 p.n.e. pokonali pod Noreią dwa próbujące ich zatrzymać rzymskie legiony, dowodzone przez konsula Gnejusza Papiriusza Karbona. W tym samym roku 113 p.n.e. ich najazd odparli Bojowie. Następnie Cymbrowie skierowali się na zachód i wspólnie z Helwetami przekroczyli Ren i weszli do Galii. W 105 p.n.e. razem z Teutonami, Ambronami i Herudami pobili w bitwie pod Arausio (dzisiejsze Orange) dwie rzymskie armie pod wodzą konsulów Gnejusza Maliusza Maksymusa i Serwiliusza Cepiona. Po tej bitwie przed Cymbrami i Teutonami stanęła otworem cała Galia, którą niemiłosiernie złupili. W okolicach Namur Cymbrowie zbudowali warownię Aduatuca, w której zostawili 6 tys. wojowników na straży swoich zdobyczy. Następnie Cymbrowie zainteresowali się Iberią, z której zostali w 103 p.n.e. wyparci przez Celtyberów. W 101 p.n.e. rzymski wódz Gajusz Mariusz rozbił Cymbrów pod Vercellae, gdy ci próbowali wedrzeć się do Italii.Po tej bitwie Cymbrowie zniknęli z kart historii, zostawiając, jako ślad swojej wędrówki, plemię Aduatuków w okolicach Namur. Dziełem Cymbrów jest być może odnaleziony w bagnie Gundestrup tzw. srebrny kocioł z Gundestrup.
 • A kimberek protogermán törzs volt, akik idősebb Plinius szerint eredetileg Jütlandon éltek (Chersonesus Cimbrica). A jütlandi Himmerland régió (ahol a korabeli Gundestrup tálat találták) a kimberek nevének állíthat emléket. Egy elmélet szerint a név a kimme szót tartalmazza, ami annyit tesz, mint „perem” (vagyis a név azokra az emberekre utalhat, akik a félsziget peremén, a tengerparton éltek).[forrás?]
 • Cimbres (llatí cimbri) foren un poble germànic o celta del nord d'Europa central.El seu habitat original fou el Quersonès címbric (Jutlàndia) on encara vivien al temps de l'Imperi. Estrabó els esmenta al costat dels brúcters i dels caucis i diu que ocupaven el país a l'oest del riu Elba.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 100656 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4806 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 98343716 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Cimbres (latin : Cimbri) sont un peuple germanique originaire du Jutland dans le Danemark actuel d'après Pline l'Ancien.Ils ont menacé Rome à la fin du deuxième siècle av. J.-C.
 • Los cimbros o cimbrios (en latín, Cimbri) fueron un pueblo germánico-céltico de la Edad Antigua que junto a los teutones y los ambrones emprendieron una emigración a finales del siglo II a. C. desde su región de origen en Jutlandia hacia Galia e Hispania.
 • Kimbern (auch Cimbern geschrieben, lateinisch Cimbri, griechisch Kimbroi Κίμβροι) waren ein germanischer Volksstamm, der vermutlich aus dem nördlichen Jütland (altdän. Himbersysæl, später Himmersyssel, das heutige Himmerland in Dänemark) stammte. Gemeinsam mit den Teutonen und Ambronen zogen sie um das Jahr 120 v. Chr. aus ihrem Siedlungsgebiet im Norden Mitteleuropas nach Süden (Kimbernkriege).
 • キンブリ族(Cimbri)は古代の北欧の部族の1つで、紀元前2世紀後半にテウトネス族やアンブロネス族と共に共和政ローマを脅かした。ゲルマン人の系統と思われるが、ケルト人とする説もある。古代の文献によれば、現在のデンマークにあたるユトランド半島が母国とされており、古代にはこの半島を「キンブリ族の半島」(ギリシア語: Κιμβρικὴ Χερσόνησος / Kimbrikē Chersonēsos)と呼んでいた。
 • Кимвры, кимбры, киммеры (лат. Cimbri) — древнегерманское племя. Возможно, что кимвры были племенным союзом смешанного происхождения, образовавшимся после проникновения в Ютландию групп кельтских племен, ассимилированных автохтонным германским населением.
 • Os cimbros eram uma tribo celta e/ou germânica que, juntamente com os teutões ameaçava a República Romana no final do século II. Seus ancestrais tiveram sua origem na Jutlândia, atual Dinamarca.
 • Kimbrové byli kmen, který, spolu s Teutony a Ambrony, ohrožoval ve druhém století před našim letopočtem Římskou republiku. Kimbrové byli pravděpodobně Germáni, ale někteří věří, že byli keltského původu. Starověké zdroje uvádějí za jejich domovinu Jutský poloostrov.
 • A kimberek protogermán törzs volt, akik idősebb Plinius szerint eredetileg Jütlandon éltek (Chersonesus Cimbrica). A jütlandi Himmerland régió (ahol a korabeli Gundestrup tálat találták) a kimberek nevének állíthat emléket. Egy elmélet szerint a név a kimme szót tartalmazza, ami annyit tesz, mint „perem” (vagyis a név azokra az emberekre utalhat, akik a félsziget peremén, a tengerparton éltek).[forrás?]
 • Cimbres (llatí cimbri) foren un poble germànic o celta del nord d'Europa central.El seu habitat original fou el Quersonès címbric (Jutlàndia) on encara vivien al temps de l'Imperi. Estrabó els esmenta al costat dels brúcters i dels caucis i diu que ocupaven el país a l'oest del riu Elba.
 • The Cimbri were a Germanic tribe, who together with the Teutones and the Ambrones fought the Roman Republic between 113 and 101 BC. The Cimbri were initially successful, particularly at the Battle of Arausio, in which up to 120,000 Roman soldiers were killed, after which they raided large areas in Gaul and Hispania. In 101 BC, during an attempted invasion of Italy, the Cimbri were decisively defeated by Gaius Marius, and their king, Boiorix, was killed.
 • De Cimbren (ook: Kimbren) waren een Germaanse stam uit Jutland (Denemarken). Ergens in de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus trok een groot aantal Cimbren vanuit hun thuisland naar het zuiden, op zoek naar een nieuwe woonplaats. Volgens Romeinse historici was de reden hiervoor een grote overstroming. Moderne historici houden het op overbevolking, ontstaan door een stijging van de zeespiegel.In 113 v.Chr. horen de Romeinen voor het eerst van de Cimbren.
 • Кимврите са келтска или германска етническа група, която в края на 2 век пр.н.е. напада Италия и Галия, заедно с тевтоните, амброните и тигурините.Кимврите са определяни в римските писмени източници, които обикновено не разграничават ясно двете групи, както като келти, така и като германи. Няколкото известни кимврийски думи също не дават възможност за убедително класифициране на техния език.
 • I Cimbri (in latino: Cimbri, in greco antico Κίμβριοι, Kimbrioi) erano una tribù germanica o celtica che assieme ai Teutoni ed agli Ambroni invasero il territorio della repubblica romana alla fine del II secolo a.C.I Cimbri erano probabilmente popoli germanici, anche se alcuni ritengono che fossero di origine celtica.
 • Cymbrowie – (Cimbri) lud pochodzenia prawdopodobnie germańskiego, wywodzący się z krainy Himmerland na północy Półwyspu Jutlandzkiego. Pochodzenie Cymbrów nie jest jednoznacznie ustalone, ponieważ imiona ich wodzów noszą celtyckie brzmienie: Boiorix, Lugins, Claodicus, Ceasorix.Pod koniec II w. p.n.e. Cymbrowie podjęli wędrówkę na południe Europy. W 120 p.n.e. Cymbrowie ruszyli przez ziemie celtyckich Bojów i Skordysków na południe. W następnych latach przeprawili się przez Dunaj i w 113 p.n.e.
rdfs:label
 • Cimbres
 • Cimbren
 • Cimbres
 • Cimbri
 • Cimbri
 • Cimbros
 • Cimbros
 • Cymbrowie
 • Kimberek
 • Kimbern
 • Kimbrové
 • Кимври
 • Кимвры
 • キンブリ族
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is foaf:primaryTopic of