Chupan, ou Tchupan, Tchoban, aussi connu comme émir Chupan Noyan, né vers 1262, mort en 1327, est un aristocrate mongol de Perse, au service de trois ilkhans successifs de la dynastie des Houlagides (ou Ilkhanides) : Ghazan, Oldjaïtou et Abu Saïd Bahadur ; il est lui-même l'éponyme de la dynastie des Chupanides.↑ en anglais : Choban, en turc : Çoban… ↑ Emir Chupan : en persan : amīr čūpān, امیر چوپان ; en turc : Emir Çoban.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Chupan, ou Tchupan, Tchoban, aussi connu comme émir Chupan Noyan, né vers 1262, mort en 1327, est un aristocrate mongol de Perse, au service de trois ilkhans successifs de la dynastie des Houlagides (ou Ilkhanides) : Ghazan, Oldjaïtou et Abu Saïd Bahadur ; il est lui-même l'éponyme de la dynastie des Chupanides.
 • Amir Coban o Čoban (امیر چوپان سلدوز) fou un amir o cap militar mongol, que va exercir gran influència al khanat mongol de Pèrsia (Il-khan). Era fill de l'amir Tudaun, mort en combat contra els mamelucs el 1277.Apareix per primer cop l'abril/maig del 1289 quan participava en una guerra. Va servir amb glòria sota els khans Arghun, Gaykhatu, Ghazan i Oldjeitu, arribant a amir al-ulus. Durant la campanya de Ghazan per obtenir el tron (1295) se li va unir al castell de Ustunavand; després el va servir fidelment i va participar en la campanya contra el rebel Nawruz; fou un dels comandants en les tres campanyes de Ghazan contra el Soldanat mameluc del Caire a Síria; en una d'aquestes campanyes el comandant Qutlugh Shah fou derrotat pels mamelucs a la batalla de Marj al-Saffar (1303) i quan el cap persa va fugir, Coban va restar i va reagrupar l'exèrcit, per reunir-se després amb Ghazan (juny); Ghazan va castigar als dos comandants derrotats però va ser més transigent amb Coban.El 1305 es va casar amb una filla de Oldjeitu, successor de Ghazan, de nom Dowlandi Khatun. El 1307 va rebre el comandament d'un dels quatre exèrcits que havien de sufocar una revolta a Gilan. Va avançar cap a Ardebil i va convèncer als amirs que governaven a Astara i a Gaskar de sotmetre's; llavors es va retrobar amb Oldjeitu; mentre un altre exèrcit sota Quthlug Shah, fou derrotat pels rebels gilanis. Llavors Coban fou nomenat comandant suprem (amir al-ulus). Oldjeitu va morir el 1316.En una incerta data del 1317 va ser coronat el nou khan Abu Said Bahadur Khan i el tutor d'aquest, Sevindj, va provar de desfer-se llavors de Coban (gener del 1318) del que sospitava havia instigat els disturbis a Khurasan quan va sortir el jove khan, disturbis que van acabar causant una revolta a la província que va durar fins a la primavera del 1319. Sevindj volia tanmateix ser amir al-ulus. El 1318 Coban va convèncer a l'antic visir Rashid al-Din de tornar a la cort, però com que tenia molts enemics fou acusat d'enverinar a Oldjeitu, i fou executat (juliol) sense que Coban l'ajudés. El 1319 Uzbeg Khan de l'Horda d'Or va envair Azerbaidjan i no va trobar gaire resistència. Quan Uzbeg es va retirar, el poderós amir al-ulus Čoban (Čuban) va castigar severament a l'emir Kurumshi per no atendre els seus deures i l'amir es va revoltar amb suport de l'amir Irendjin, i va avançar cap a Sultaniya. En una batalla prop de Miana (Mianeh) el 20 de juny de 1319 els rebels foren derrotats i els dos caps rebels capturats i executats. La intervenció de les forces que dirigia el mateix khan fou decisiva i per això va rebre el mal nom d'heroi (bahadur). Abu Said es volia desfer de la tutela de Čoban (Čuban) i es creu que ell mateix va instigar la revolta de Kurumshi que, això no obstant, va acabar reforçant el poder de l' amir al-ulus. Čoban va rebre llavors la mà de Sati Beg, germana d'Abu Said (a la que ja estava promès des de 1316), i les províncies del khanat es van distribuir entre els seus fills: Timurtash Coban, que fou virrei a Anatòlia; Shaykh Mahmud que fou virrei a Geòrgia; Hasan Coban, que va rebre Khurasan a la mort del governador amir Husayn (1322); Dimaskh Khwadja que fou governador a Azerbaidjan i els dos Iraqs (i a més va substituir a Rukn al-Din Sain com a visir el 1325); i Talish ibn Hasan (net) que fou governador de Fars i Kirman.La revolta de Timurtash Coban a Anatòlia (vers 1322) no va reduir el poder de la família cobànida, i el propi Čoban va demanar permís al khan per marxar contra el rebel, al que va capturar i va portar a la cort on fou perdonat i nomenat altre cop pel mateix càrrec. Alisha fou visir únic fins al 1324 en què va morir de mort natural (l'únic visir ilkhànida que va morir de causes naturals) i el va succeir, després d'una breu disputa del càrrec entre els seus dos fills, Rukn al-Din Sain, client de Čoban (Čuban) que era realment qui tenia el poder. Vers el 1325 el va succeir el fill de Čoban, Husayn Kwadja. El 1325 Uzbeg Khan de l'Horda d'Or va envair altre cop territori ilkhànida i Čoban el va anar a combatre i va penetrar al territori enemic que va devastar com a represàlia.Abu Said es volia casar amb la filla de Čoban, Bagdad Khatun, però aquesta estava casada amb Shaykh Hasan ibn Amir Huseyn l'antic governador de Khurasan; en canvi el fill de Čoban, Dimaskh Khwadja, utilitzava en benefici propi les dones de l'harem reial i fons que feien falta al khan (provocant l'hostilitat de part de la cort i del mateix khan); el 24 d'agost de 1327 el khan Abu Said va ordenar l'execució de Dimaskh a Sultaniya i va dictar una orde per l'extermini de tota la família. En aquest moment el cap de família, Čoban, estava en campanya al Khurasan, on uns mesos abans el seu fill Hasan (que era governador) havia lluitat contra la rebel·lió del príncep txagatai Tamarshirin i l'havia expulsat de la zona de Gazni però que sembla que havia retornat; Čoban al saber la notícia es va dirigir a l'oest; va intentar una mediació amb el khan (per mitjà del cap religiós Shaykh Ala al-Dawla de Simnan) i va acampar a Qazwin; la mediació va fracassar i llavors va avançar cap a l'oest saquejant fins a Quha, però llavors els amirs de les forces que el seguien van desertar, i va haver de fugir cap a Tabas en direcció a Transoxiana, canviant després d'idea i arribant a Herat on fou acollit pel khan kurt local Ghiyath al-Din, que el va assassinar al cap de poc obeint una orde imperativa d'Abu Said (novembre/desembre del 1327), junt amb el seu fill Djelaw. Com que la campanya de Khurasan no es va acabar, Tamarshirin va poder conservar fins a una data desconeguda el poder a Gazni, on governava encara el 1333 quan Ibn Battuta va estar a la ciutat. Coban fou enterrat a Medina al cementiri de Baki, per obra de la seva filla Bagdad Khatun.Timurtash Coban al saber la mort del pare va fugir d'Anatòlia cap a Egipte on inicialment fou rebut amb honors però després fou executat (agost de 1328) i el seu cap enviat al Il-khan; els altres membres de la família van ser capturats i executats o van fugir. Abu Said va agafar les regnes del poder per a si mateix ajudat pel nou visir Ghiyath al-Din Muhammad (fill de Rashid al-Din); el càrrec d' amir al-ulus fou confiat a Shaykh Hasan ibn Husayn que va haver de renunciat a la seva muller Bagdad Khatun que fou entregada al Il-khan. Una nova incursió d'Uzbeg Khan de l'Horda d'Or es va produir el 1335. Abu Said va agafar personalment el comandament i marxava contra els invasors quan va morir als quarters de Karabagh el 30 de novembre de 1335. Fou enterrat a Sultaniya. La seva mort es va atribuir a l'enverinament suposat de Bagdad Khatun, que fou deixada de costat en favor de la seva neboda Delsad Khatun (Dilshad Khatun), filla de Dimaskh Khwadja i neta de Coban, que al morir el khan estava prenyada (però al cap de set mesos va néixer una filla).
 • チョバン(? - 1327年)は、イルハン朝の軍人・政治家。
 • Emir Çoban, Çoban Noyan ya da Emir Çoban Noyan Suldus olarak da bilinir, (ö. 1327, Herat), İlhanlı emiri.Cengiz Han'a bağlı Sulduz kabilesindendi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların hakimiyetine girmesiyle Moğol tahakkümü altında kalan Anadolu'daki Türkmen beyleri hoşnutsuzluklarını buldukları her fırsatta Moğollara karşı göstermekteydiler. Germiyanoğulları, Hamidoğulları ve Candaroğulları, Karamanoğulları'nın önderliğinde Moğol İlhanlı hükümdarı Olcayto'nun yaşlılığından yararlanarak harekete geçtiler; hem vergi vermemeye hem de Moğol yönetimine karşı mukavemette bulunmaya başladılar.Duruma hakim olmak için kalabalık bir orduyla Anadolu'ya doğru yola çıkan İlhanlı Beylerbeyi Emir Çoban 1314 Haziranı'nda Anadolu'ya vararak, Sivas ile Erzincan arasında kalan, Karanbük'te Türkmen beylerinden bağlılıklarını bildirmelerini istedi. Karamanoğlullarının işgal ettiği Konya'ya yürüyen Emir Çoban, Aralık 1314'te şehri Karamanoğullarından geri aldı. Emir Çoban'ın bu başarılı manevrası üzerine Moğol hakimiyetini tanımak zorunda kalan Türkmen beylerinin hepsi Karanbük'teki karargahta hazır bulundular ve itaatlerini bildirdiler.Olcayto'nun ölümünden sonra küçük yaşta tahta geçen Ebu Sait Bahadır Han'a (1316-1335) naiplik yaptı ve İlhanlı Devletini ölümüne kadar (1327) tek başına yönetti. Yakınlarını ülkenin önemli kentlerine vali olarak atadı (Büyük oğlu Hasan'ı Horasan ve Mazenderan'a; ikinci oğlu Timurtaş'ı Anadolu'ya (Rum); turunu Taliş'i İsfahan, Fars ve Kirman'a). Ebu Sait'in yaşının küçük olmasından yararlanmak isteyen İlhanlılar'a bağlı beyler bağımsızlıkları için ayaklandılar. Ayaklananlar arasında kendi adına para bastırıp hutbe okutan (1318) Emir Çoban'ın oğlu Timurtaş da vardı. Bütün ayaklanmaları bastırmayı başaran Emir Çoban, oğlu Timurtaş'ı da tutsak aldı. Ebu Sait Bahadır Han Timurtaş'ı bağışlayarak eski görevine gönderdi. Emir Çoban, bu sıralarda büyük bir ordu ile Derbent'i geçerek İlhanlı Devletine saldıran Altınordu Hanı Özbek Han'i ağır bir yenilgiye uğrattı ve büyük bir ün ve saygınlık kazandı. Ancak, Celayirli Şeyh Hasan ile evli bulunan kızı Bağdat Hatun'un, kocasından ayrılıp Cengiz Yasası uyarınca kendisiyle evlenmesini istemesi üzerine, Ebu Sait Bahadır Han ile arası bozuldu. Kızını ve damadını bulundukları Sultaniye'den uzaklaştırıldı. Bu olay, han ile naibinin aralarının büsbütün açılmasına neden oldu. Emir Çoban'ın Horasan ve İran'da Çağatay ordusunun yayılışını önlemeye çalışan oğlu Hasan'ın yardımına gitmesini fırsat bilen düşmanları, Ebu Sait Bahadır Han'dan Emir Çoban ve ailesinin öldürülmesi için yarlığ (ferman) aldılar. Bunu öğrenen Emir Çoban, ordusundaki komutanlara bağlılık yemini ettirdi ve Sultaniye üzerine yürümeyi kararlaştırdı. 70.000 kişilik bir ordunun başında Simnan'a geldi. Ebu Sait Bahadır, Emir Çoban'ın elçileri aracılığıyla ilettiği isteklerini kabul etmediği gibi, üzerine asker gönderdi. Komutan ve askerlerinin bağlılık andı içmelerine rağmen Bahadır Han'ın ordusuna katılmaları yüzünde Emir Çoban'ın ordusu dağıldı. Emir Çoban, oğlu Hasan ve torunu Taliş ile birlikte Herat meliki Gıyasettin Kert'e sığındı. Ancak, Bahadır Han ile anlaşan Gıyasettin onu öldürttü.
 • Amīr Chūpān Soldūz (Persiano: امیر چوپان سلدوز‎; ottobre 1262 – Herat, novembre 1327) è stato un generale mongolo.Noto anche semplicemente come Chupan, Choban o Coban, fu un nobile dell'Ilkhanato di Persia e generale dell'esercito mongolo al servizio di tre successivi Īlkhān: Ghāzān, Oljeitu e Abū Saʿīd, nonché eponimo della Dinastia Chupanide.Suo padre si chiamava Malek e apparteneva al clan mongolo dei Solduz. Un suo antenato era Chila'un (mongolo in alfabeto cirillico Чулуун, ossia "Pietra"), che era stato uno dei quattro "grandi compagni" di Genghis Khan.
 • Amir Chupan, also known as Choban or Coban (امیر چوپان سلدوز), (d. November 1327), was a Chupanid noble of the Ilkhanate, and nominal general of the Mongol Empire. His father was named the Malek of the Mongol Suldus clan. His ancestor was Chilaun (Чулуун), who was one of Chingis Khan's four great companions.
 • Чобан (ок. 1262 — ноябрь 1327) — влиятельный эмир государства Хулагуидов, управлявший им вместе с сыновьями до совершеннолетия ильхана Абу Саида (1316—1327). Занимал пост эмира улуса (1307—1327). Основатель династии Чобанидов.
 • Amir Tschupan auch bekannt als Tschoban oder Coban (‏امیر چوپان سلدوز‎; † November 1327 in Herat) war ein Fürst der Ilchane und der Namensgeber der Tschupanidendynastie. Sein Vater war Malek vom mongolischen Clan der Sulduz. Sein Vorfahre Chilaun (Чулуун) war einer der vier großen Weggenossen Dschingis Khans.
 • 추판, 초반 또는 코반은 보통 아미르 추판이라고 불리었다. 그는 몽골 타이치우드의 술두스(Suldus) 씨족 출신으로, 추판 왕조의 창건자이다.14세기 초반, 아미르 추판은 가잔 칸의 밑에서 여러 차례의 전투를 승리로 이끌며 권력을 얻기 시작했고 왕족들과의 혼인 관계를 통해 권력을 공고히했다. 일 한국에서 가장 큰 권력을 행사했던 아미르 추판은 9대 칸인 아부 사이드 칸의 미움을 사 1327년에 추방당한 뒤 살해당했다. 하지만 그의 딸인 바그다드 하툰이 아부 사이드 칸의 황후(하툰Khatun)가 된 후 칸보다 더 큰 권력을 쥐면서 추판 부족은 일 한국에서의 권력을 회복하였다.추판은 칭기즈칸의 사준사구 중 한 사람인 치라운(Chilaun)의 후손이다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3610829 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27334 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 165 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108201462 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1852 (xsd:integer)
 • 1938 (xsd:integer)
 • 1954 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:article
 • Chobanids
 • Čobān
 • Ḡāzānkhan, Maḥmūd
prop-fr:auteur
 • dbpedia-fr:Ibn_Battûta
 • dbpedia-fr:René_Grousset
 • Clifford Edmund Bosworth
 • Guillaume de Tyr
 • William Bayne Fisher, Ilya Gershevitch, Peter Jackson, Ehsan Yarshater, Laurence Lockhart, R. N. Frye, J. A. Boyle, Peter Avery, Gavin Hambly, Charles Melville
 • Abū Bakr al-Quṭbī Aharī
 • Charles Melville, ʿAbbās Zaryāb
 • Charles Melville
 • Constantin Mouradgea d'Ohsson
 • R. Amitai-Preiss
prop-fr:chap
 • The Jalayirides, Muzaffarids et Sarbadârs
 • Du Sultan des deux Irâks et du Khorâçân » et « Mention de ceux qui s’emparèrent de l’empire après la mort du sultan Abou Sa’îd
prop-fr:collection
 • La Découverte
prop-fr:commentaire
 • Introduction et notes de Stéphane Yerasimov
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9780748621378 (xsd:double)
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:pages
 • 151 (xsd:integer)
 • 398 (xsd:integer)
 • 400 (xsd:integer)
 • 669 (xsd:integer)
 • 1087 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 1 (xsd:integer)
 • 370 (xsd:integer)
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:titre
 • The Cambridge History of Iran
 • L’empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan
 • Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan
 • Voyages , De l’Afrique du Nord à La Mecque
 • Ta'rīkh-i Shaikh Uwais: History of Shaikh Uwais; an Important Source for the History of Adharbaijan in the Fourteenth Century
 • The New Islamic Dynasties : A Chronological and Genealogical Manual
 • Historia rerum in partibus transmarinis gestarum
prop-fr:trad
 • C. Defremery et B. R. Sanguinetti
 • Johannes Baptist van Loon
prop-fr:url
prop-fr:volume
 • I
 • IV
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Cambridge University Press
 • Payot
 • Edinburgh University Press
 • François Maspero
 • Mouton
 • F. Muller
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Chupan, ou Tchupan, Tchoban, aussi connu comme émir Chupan Noyan, né vers 1262, mort en 1327, est un aristocrate mongol de Perse, au service de trois ilkhans successifs de la dynastie des Houlagides (ou Ilkhanides) : Ghazan, Oldjaïtou et Abu Saïd Bahadur ; il est lui-même l'éponyme de la dynastie des Chupanides.↑ en anglais : Choban, en turc : Çoban… ↑ Emir Chupan : en persan : amīr čūpān, امیر چوپان ; en turc : Emir Çoban.
 • チョバン(? - 1327年)は、イルハン朝の軍人・政治家。
 • Amir Chupan, also known as Choban or Coban (امیر چوپان سلدوز), (d. November 1327), was a Chupanid noble of the Ilkhanate, and nominal general of the Mongol Empire. His father was named the Malek of the Mongol Suldus clan. His ancestor was Chilaun (Чулуун), who was one of Chingis Khan's four great companions.
 • Чобан (ок. 1262 — ноябрь 1327) — влиятельный эмир государства Хулагуидов, управлявший им вместе с сыновьями до совершеннолетия ильхана Абу Саида (1316—1327). Занимал пост эмира улуса (1307—1327). Основатель династии Чобанидов.
 • Amir Tschupan auch bekannt als Tschoban oder Coban (‏امیر چوپان سلدوز‎; † November 1327 in Herat) war ein Fürst der Ilchane und der Namensgeber der Tschupanidendynastie. Sein Vater war Malek vom mongolischen Clan der Sulduz. Sein Vorfahre Chilaun (Чулуун) war einer der vier großen Weggenossen Dschingis Khans.
 • 추판, 초반 또는 코반은 보통 아미르 추판이라고 불리었다. 그는 몽골 타이치우드의 술두스(Suldus) 씨족 출신으로, 추판 왕조의 창건자이다.14세기 초반, 아미르 추판은 가잔 칸의 밑에서 여러 차례의 전투를 승리로 이끌며 권력을 얻기 시작했고 왕족들과의 혼인 관계를 통해 권력을 공고히했다. 일 한국에서 가장 큰 권력을 행사했던 아미르 추판은 9대 칸인 아부 사이드 칸의 미움을 사 1327년에 추방당한 뒤 살해당했다. 하지만 그의 딸인 바그다드 하툰이 아부 사이드 칸의 황후(하툰Khatun)가 된 후 칸보다 더 큰 권력을 쥐면서 추판 부족은 일 한국에서의 권력을 회복하였다.추판은 칭기즈칸의 사준사구 중 한 사람인 치라운(Chilaun)의 후손이다.
 • Amīr Chūpān Soldūz (Persiano: امیر چوپان سلدوز‎; ottobre 1262 – Herat, novembre 1327) è stato un generale mongolo.Noto anche semplicemente come Chupan, Choban o Coban, fu un nobile dell'Ilkhanato di Persia e generale dell'esercito mongolo al servizio di tre successivi Īlkhān: Ghāzān, Oljeitu e Abū Saʿīd, nonché eponimo della Dinastia Chupanide.Suo padre si chiamava Malek e apparteneva al clan mongolo dei Solduz.
 • Emir Çoban, Çoban Noyan ya da Emir Çoban Noyan Suldus olarak da bilinir, (ö. 1327, Herat), İlhanlı emiri.Cengiz Han'a bağlı Sulduz kabilesindendi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların hakimiyetine girmesiyle Moğol tahakkümü altında kalan Anadolu'daki Türkmen beyleri hoşnutsuzluklarını buldukları her fırsatta Moğollara karşı göstermekteydiler.
 • Amir Coban o Čoban (امیر چوپان سلدوز) fou un amir o cap militar mongol, que va exercir gran influència al khanat mongol de Pèrsia (Il-khan). Era fill de l'amir Tudaun, mort en combat contra els mamelucs el 1277.Apareix per primer cop l'abril/maig del 1289 quan participava en una guerra. Va servir amb glòria sota els khans Arghun, Gaykhatu, Ghazan i Oldjeitu, arribant a amir al-ulus.
rdfs:label
 • Chupan
 • Amir Coban
 • Amir Tschupan
 • Chupan
 • Chupan
 • Emir Çoban
 • Чобан
 • チョバン
 • 추판
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:commandant of
is foaf:primaryTopic of