La christologie est la discipline de la théologie dogmatique chrétienne qui étudie la personne, la doctrine et l’œuvre de Jésus-Christ.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La christologie est la discipline de la théologie dogmatique chrétienne qui étudie la personne, la doctrine et l’œuvre de Jésus-Christ. Elle traite plus particulièrement de la nature de Jésus et de son rapport à Dieu : Jésus est-il le fils de Dieu, le fils adoptif, un être purement humain ou purement divin?Cette étude part notamment de la signification des titres donnés à Jésus, tels que Christ, Seigneur, Fils de Dieu, Messie et, par conséquent, réfléchit à l'identité et à la nature du Christ, et la signification doctrinale du titre de Christ. Les questions christologiques jouent un rôle déterminant dans tous les domaines de la théologie chrétienne : la Création ; le péché ; la transcendance ; la sotériologie. Aucune théologie chrétienne ne fait l'économie de la réflexion sur la personne du Christ, sa fonction, sa signification et son identité.Les grandes définitions dogmatiques au cours des IVe et Ve siècles, par les conciles œcuméniques, n'ont pas épuisé le sujet. Elles en marquent cependant une étape essentielle. La réflexion théologique sur le Christ a continué non seulement durant toute la période patristique, mais encore à l'époque médiévale comme à la Renaissance et à l'époque moderne. Actuellement, la réflexion et les discussions sont toujours actives en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Afrique, en Amérique latine, en Inde... L'articulation entre « Jésus » et « Christ » ne va d'ailleurs pas de soi ni au même rythme pour tous les chrétiens. À ce débat s'en ajoute un autre : celui de l'interaction entre la théologie et la philosophie.
 • A krisztológia (görögül a krisztosz jelentése: felkent) a keresztény teológia azon ága, amely elsősorban Jézus Krisztus természetével és személyével foglalkozik a bibliai evangéliumok és Újszövetség alapján. Elsődleges kutatási területe Jézus természetének és személyének kapcsolata az Atya Istennel. A krisztológia célja, hogy Jézus életének (mit tett), tanításainak (mit mondott) tanulmányozásával jobban érthetővé váljon Jézus személye és a megváltásban betöltött szerepe.Az apostoli kor krisztológiájának legfőbb összetevői Pál apostolnak azok a tanításai, melyben Krisztus preegzisztenciáját fejti ki, ill. Krisztus Úrként (Kyrios: Úr) való imádásával foglalkozik.Az apostoli kor után heves viták folytak az egyházban számos teológiai témában, köztük a krisztológiában is. Ennek eredményeként született meg a kalkedóniai zsinat (Chalcedonian Consessus), mely a mai napig széles körben elfogadott a keresztény világon belül. A középkorban Aquinói Szent Tamás dolgozta ki a krisztológiát, mint tudományos rendszert. Előtérbe került Jézus Krisztus emberbaráti karaktere, amely Jézust barátként, szeretet forrásaként, vígasztalóként ábrázolta, nem csupán Úrként.A modern kor Krisztológiájának célja, hogy a keresztény hit lényegét összefoglalva hangsúlyozza: Isten emberré lett Jézus Krisztus személyében.
 • キリスト論はキリスト教の教理・教義、また神学の細目の一。イエス・キリストはどのような存在であるかの定義、付随して先在、受肉、公生涯、十字架、復活、昇天などのキリストに纏わる事象や行為の意味などをキリストとの関わりにおいて考察する神学分野。
 • La cristología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret (desde los puntos de vista tanto humanos como divinos, bajo el título de Cristo o Mesías). Sin embargo, los detalles menores de su vida no son tan importantes para la cristología, y sí lo son más bien el quién era, la Encarnación y los eventos más importantes de su vida (su nacimiento, su muerte y su resurrección).Algunos puntos clave de la cristología incluyen: Su naturaleza humana. Su naturaleza divina. La interrelación entre estas dos naturalezas, cómo interactuarían y se afectarían entre sí.La cristología también abarca cuestiones concernientes a la naturaleza de Dios como la Trinidad, el Unitarianismo o el Binitarianismo, y sobre lo que Cristo habría logrado para el resto de la humanidad. Hay tantos puntos de vista cristológicos como hay variantes del cristianismo. Los diferentes puntos de vista cristológicos de las diversas sectas cristianas han llevado a acusaciones mutuas de herejía y, menos frecuentemente, a subsecuentes persecuciones religiosas. En muchos casos, la cristología particular de una secta es su característica distintiva, en estos casos es común que a la secta se le conozca bajo el nombre de su visión cristológica.
 • Christologie (z řeckého χριστός christos pomazaný + λόγος logos slovo, řeč, nauka) je jedno z odvětví křesťanské teologie, která se zabývá osobou Ježíše Krista a jejím teologickým významem. Christologie zkoumá především vztahy božství a lidství v jeho osobě, dále pak vztah Ježíše a Boha, církve a jednotlivého křesťana.V historii se vlivem paradigmatu své kultury tyto zkoumané vztahy interpretovaly rozličným způsobem. Církev formou koncilních setkání určovala, jaké učení je mylné, a tedy je třeba od něj upustit. Takto v dějinách vykrystalizovaly christologické bludy - tedy nesprávné výklady vztahů Ježíše Krista a Otce, popřípadě jiných (vztahů). Prvními problematickými se ukázaly vztahy k lidství a k božství, vzhledem ke kultuře, z níž vycházel věřící (interpret těchto vztahů): tedy pro Žida vyznávajícího monoteismus bylo (přinejmenším) problematické přijmout Ježíše (člověka) jako božího syna. Naopak pro Řeka vyznávajícího dualismus - dokonalost boha v oddělenosti od světa (zla a nedokonalosti) – bylo problematické přijmout Ježíše (Božího syna) jako člověka (lidství).
 • 그리스도론(Christ論)은 예수 그리스도의 인격, 특히 '신성(神性)'과 '인성(人性)'의 관계에 대한 신학 이론을 말한다.이른바 그리스도론의 고전적 교리는 451년의 칼케돈 공회의에서 일단 확립되었는데, 이에 의하면 그리스도는 신성 · 인성을 모두 완전히 갖추고 양자는 서로 융합되거나 혼동되는 일이 없다고 하였다. 그러나 그리스도론의 맹아(萌芽)는 이미 《신약성서》 속에서 볼 수 있으며, 예수는 누군가 하는 물음에 대해 《성서》는 여러 형태로 신앙적 이해를 표명하고 있다. 이들 이해는 교회의 성립과 성장에 따라 차츰 신학적 · 그리스도론적인 형태로 정리되어 갔으며, 특히 기독교 교회가 유태인에서 이방인으로 발전되어 갔을 때 이 그리스도의 이해도 지금까지의 메시아적 틀을 벗어나 그리스도의 선재(先在)와 로고스의 수육(受肉)이라는 표현을 가능케 할 만큼 성장했음을 엿볼 수 있다.본래 그리스도론은 신이며 사람인 예수의 인격 비밀에 대한 신앙고백에 뿌리박은 것이며, 그 고백의 기반은 기독교도의 공동체인 교회에 두어지는 것이기 때문에, 교회의 성장 · 발전에 따라 각 상황을 반영하는 그리스도론적 표현이 생겨난 것도 이상한 일은 아니다.원시교회의 그리스도론은 아직 후대(後代)의 교리나 논쟁의 의미에서 볼 때 그리스도론이라고 말하기는 어려우나, 그 때 이미 그리스도론이 전개되기 시작했다고 볼 수 있다. 그 후의 초대교회는 실로 눈부신 여러 가지 그리스도론의 출현과 논쟁의 시대였는데, 그리스도론의 결정이 교회의 원동력인 예수에 대한 신앙고백의 결정인 이상 교회의 조직이 형성도상에 있었던 당시로서는 불가피한 과제였다고도 할 수 있다. 이리하여 그리스도 교회가 이른바 정통적인 그리스도론을 확립하기까지는 갖가지 어려운 우여곡절과, 또한 교회 내외의 정치적 영향도 없지는 않았다. 그러나 일반적으로 말해서 이단시된 그리스도론의 대부분은 "하느님이자 인간이다"라는 성서적 그리스도의 이해에서 벗어난 것이었다. 즉, 이들은 그리스도의 신성을 인정하고 인성(人性)을 부정하며, 또는 반대로 그리스도의 인성을 택하고 신성을 배척하는 둘 중의 어느 한 흐름에 속하는 것이었다. 한편 그 후부터 현대에 이르는 그리스도론은 대부분 칼케돈의 고전적 교리의 노선을 따른 신학적 변증이라고 할 수 있다.
 • Christology (from Greek Χριστός Khristós and -λογία, -logia) is the field of study within Christian theology which is primarily concerned with the nature and person of Jesus Christ as recorded in the canonical Gospels and the epistles of the New Testament. Primary considerations include the relationship of Jesus' nature and person with the nature and person of God the Father. As such, Christology is concerned with the details of Jesus' ministry, his acts and teachings, to arrive at a clearer understanding of who he is in his person, and his role in salvation. A major component of the Christology of the Apostolic Age was that of Paul the Apostle. His central themes were the notion of the pre-existence of Christ and the worship of Christ as Kyrios (Greek: Lord).The pre-existence of Christ is considered a central theme of Christology. Proponents of Christ's deity argue the Old Testament has many cases of Christophany: "The pre-existence of Christ is further substantiated by the many recorded Christophanies in the Bible." Christophany is often considered a more accurate term than the term Theophany due to the belief that all the visible manifestations of God (or Yahweh) are in fact the preincarnate Christ. Many argue that the appearances of "the Angel of the Lord" in the Old Testament were the preincarnate Christ. "Many understand the angel of the Lord as a true theophany. From the time of Justin on, the figure has been regarded as the preincarnate Logos."Following the Apostolic Age, there was fierce and often politicized debate in the early church on many interrelated issues. Christology was a major focus of these debates, and was addressed at every one of the first seven ecumenical councils. The second through fourth of these councils are generally entitled "Christological councils," with the latter three mainly elucidating what was taught in them and condemning incorrect interpretations. The Council of Chalcedon in 451 issued a formulation of the being of Christ — that of two natures, one human and one divine, "united with neither confusion nor division." This is called the doctrine of the hypostatic union, which is still held today amongst most Protestant, Catholic, and Eastern Orthodox Christians, referred to as Chalcedonian Christianity. Due to politically charged differences in the 4th century, schisms developed, and the first denominations (from the Latin, "to take a new name") formed.In the 13th century, Saint Thomas Aquinas provided the first systematic Christology that consistently resolved a number of the existing issues. In his Christology from above, Aquinas also championed the principle of perfection of Christ's human attributes. The Middle Ages also witnessed the emergence of the "tender image of Jesus" as a friend and a living source of love and comfort, rather than just the Kyrios image. According to Catholic theologian Karl Rahner, the purpose of modern Christology is to formulate the Christian belief that "God became man and that God-made-man is the individual Jesus Christ" in a manner that this statement can be understood consistently, without the confusions of past debates and mythologies.
 • La cristologia è una parte fondamentale della teologia cristiana che studia e definisce chi e che cosa Gesù Cristo è, basandosi sulle informazioni che lo riguardano contenute nei vangeli e nelle epistole paoline e cattoliche del Nuovo Testamento, con particolare attenzione alla sua natura umana e divina.Esistono due fondamentali cristologie, una cosiddetta dall'alto cioè che si sviluppa a partire dalla natura divina di Gesù come Figlio di Dio, e una dal basso che si sviluppa a partire dalla natura umana di Gesù così come si è manifestata nella sua vita terrena.Alcuni aspetti molto dibattuti nel corso della storia del cristianesimo sono stati: la natura di Gesù, se umana, divina, o entrambe le cose; in che modo la natura divina di Gesù si relaziona con quella di Dio Padre; il ruolo di Gesù Cristo nella redenzione del genere umano.La cristologia, proprio perché tratta della natura intrinseca di Gesù, è uno dei trattati teologici fondamentali nel cristianesimo. L'apostolo Paolo di Tarso fu tra i primi a preoccuparsi di definire la natura e lo scopo di Gesù, focalizzandosi soprattutto sulla preesistenza di Cristo e sull'uso del termine Kyrios (cioè "Signore") per riferirsi a Gesù in quanto Dio.La cristologia fu un argomento particolarmente controverso nei primi secoli del cristianesimo, in particolare dal IV secolo quando, a seguito della disputa con Ario, venne definita la dottrina ortodossa, stabilita nei Concili ecumenici a partire da quello di Nicea I. Solitamente questi argomenti teologici sono sinteticamente indicati come trinità, incarnazione e redenzione.
 • Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen.Makna Kristologi bagi umat Kristiani selalu berkembang dari masa ke masa, dan tidak pernah mengalami tahap selesai, karena selalu dihubungkan dengan konteks umat Kristiani oleh para pemikirnya.Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup. Tema-tema seperti feminisme, Teologi pembebasan atau kemerdekaan adalah tema-tema yang saat ini sedang populer pada zaman modern, di mana umat Kristen terus merenungkan makna Kristus itu. Tema-tema itu disebabkan adanya penindasan oleh perang, "eksklusivisme", kesenjangan sosial di masyarakat, dan sistem negara yang terkadang tidak adil pada seluruh ciptaan, termasuk alam. Kristologi yang dihayati dalam kondisi alam yang rusak karena pemanasan global disebut Kristologi Ekologi. Kristologi yang berfokus pada seluruh ciptaan disebut Kristologi Kosmik. Bahkan Yesus Kristus diuraikan diberikan delapan belas gambaran terkait dengan budaya adat-istiadat yang terus berubah.
 • Kristologia Kristoren nortasuna eta izaera aztertzen dituen teologia kristauaren alorra. Itun Zaharreko Mesias eta Salbatzaileari buruz egin ziren iragarpenak, haren jainkozko haragitzea eta bizitza, eta berak egin zituen iragarpenak aztertzen ditu alde batetik; sinesmenaren alorrean, berriz, Kristoren orobateko jainkotasuna eta gizatasuna, eta sinesgai horri buruz Eliza Katolikoaren batzarretan hartu izan diren akordioak eta teoriak ditu aztergai.
 • Cristologia é o estudo sobre Cristo; é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à relação com Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus de Nazaré, visto que estas origens e o papel dentro da doutrina de salvação tem sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do Cristianismo.
 • Kristoloji veya Mesih bilimi, Hristiyan teolojisinin bir bölümüdür. İsa incelemeleri ile ilgili olsa da asıl alanı Mesihlik ve Mesihliğe dair konulardır, enkarnasyon (vücut bulma) ve diriliş gibi.Kristoloji İsa Mesih'in kimliği ve yaptıklarını inceleyen teoloji dalıdır. Kristoloji çalışmasına başlamanın üç yolu vardır. İlki Yukarıdan Kristolojidir ve Mesih'in tanrısallığından yola çıkar. İkincisi aşağıdan Kristolojidir ve tarihteki Mesih'ten yola çıkar. Üçüncüsü geriden Kristolojidir ve Eski Anlaşma'daki Mesih'le ilgili yazılardan yola çıkar.Geriden Kristoloji'de kullanılan Eski Anlaşma metinlerinden ilki Yaratılış 3:15 ayetidir. Burada müjde ilk defa dile getirilir ve bu ayet İlkmüjde olarak da bilinir. Tanrı kadından doğan bir adamın kötülüğün başını ezeceği müjdesini verir. Diğer Eski Anlaşma pasajları arasında Yaratılış 12:1-3; Yaratılış 49:10 Yasa'nın Tekrarı 18:15; 2. Samuel 7:1-29; Mezmurlar'da birçok ayet; Yeşaya 7:14; Yeşaya 9:6-7; Yeşaya 52:13-53:12; Daniel 7:13-14; Mika 5:2 ayetleri sayılabilir.Yukarıdan Kristolojiye başlarken Yuhanna 1:1-18; Filipililer 2:5-11; Koloseliler 1:15-23; Koloseliler 2:9,10 ve İbraniler 1:1-4 ayetleri hayati önem taşır. Yuhanna 1: 1-18'de İsa Tanrı'nın Sözü (Logos) olarak betimlenir. Logos kelimesi hem Grekler hem Yahudiler hem de Helenistik Yahudiler için ciddi anlamlar taşıyan bir kelimedir. Grekler Logos'u tanrısal bilgelik anlamında kullanır.Yahudiler için Tanrı'nı düşüncesi, bilgeliğin kişileşmiş halidir. Helenistik Yahudiler için Logos yaratılışı mümkün kılandır. Yuhanna Mesih'İn Tanrı'nın görünümü olduğunu söyler. Eksiksiz ve tam olarak insan, aynı zamanda eksiksiz ve tam olarak Tanrı olduğunu belirtir. Filipililer 2:5-11 İsa'nın Tanrı olduğunu, ama alçakgönüllü bir biçimde insan biçimini aldığını söyler. Koloseliler 1:15-23 ayetlerinde İsa'nın Tanrılığı güçlü bir biçimde dile getirilir. İsa'nın Tanrılığı, sonsuz varlığı ve evreni onun yarattığı vurgulanır. Koloseliler 2:9'da İsa'nın tam olarak Tanrı olduğu, Tanrı'nın tüm doluluğuyla onda bedensel olarak varolduğu yazılır. İbraniler 1:1-4'de İsa'nın tanrısallığı ve Tanrı'nın Oğlu olarak üstünlüğü belirtilir, o sadece bir peygamber değildir. Bu ayetlere göre evrenin yaratıcısı ve yaratılışı ayakta tutan İsa'dır. Günah nedeniyle düşen evrenin Tanrısal Kurtarıcısıdır. Tanrısal karakteriyle görünmez Tanrı'nın görünümüdür.İsa hem Eski Anlaşma’da hem Yeni Anlaşma’da Tanrı olarak resmedilir. Filipililer 2:5-11’deki biçim (form ) kelimesi farklı anlaşılmalara yol açabilir. Günümüzde form deyince genellikle görünüş anlaşılır. Ancak bunun nedeni materialist bir dünya görüşüne sahip oluşumuzdur. Örneğin Epikür felsefesinde, ve özellikle Ocham’ın nominalizminde evrensel kavramlar yoktur, sadece bireyler gerçektir. Böylece metafizik kavramlar yok sayılarak sadece fiziksel bireyleri içeren bir dünya görüşü ortaya koyulur. (örneğin masa kavramı yoktur, sadece tek tek masalar vardır. Bu yüzden masa kavramının bilgisine ulaşılamaz, sadece tek tek masalar incelenebilir.) Ancak varlığı sadece maddeden ibaret saymak tek alternatif değildir. Örneğin Aristo gerçekliğin formlar olduğunu söyler (masa kavramı). Tek tek şeyler (mutfağımdaki masa) sadece bu genel formlara katıldıkları sürece gerçekliğe kavuşurlar. Şeylerin özü formlardır. Bu yüzden bu ayetteki form görünüş olarak değil, öz olarak anlaşılmalıdır.
 • Христология се нарича най-често науката, която се занимава с богословските (теологичните) аспекти на Иисус Христос, но се говори също така например за традиционна христология, христология на ранното християнство и патристиката, на решенията на вселенските събори и отделни богослови, църкви и секти, на иконописта и др. Литературата на тема «Христос» е необозрима.
 • Христоло́гия — отрасль христианского богословия, занимающаяся изучением вопросов, относящихся ко второму Лицу Святой Троицы — Иисусу Христу. Основной христологический вопрос — о соотношении божественной и человеческой природ в Иисусе Христе.
 • Christologie is het onderdeel van de christelijke theologie dat bestudeert en definieert wie Jezus was en is. Men is meestal minder geïnteresseerd in de details van zijn leven, maar meer in zijn eigenschappen, in zijn incarnatie en in de belangrijke gebeurtenissen in zijn leven (zijn geboorte, dood en opstanding).
 • Chrystologia – jeden z działów teologii zajmujący się refleksją nad Osobą Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrześcijańskiej.
 • Als Christologie (Lehre von Christus, von griech. χριστός „der Gesalbte“ und λόγος Logos, „Wort, Lehre, Vernunft“) bezeichnet die Christliche Theologie das Nachdenken über Jesus Christus und seine Lehre. Die Christologie ist ein zentraler Teilbereich der Systematischen Theologie. Sie will die Fragen nach seiner Person (Identität, „Natur“) und seinem Werk (Bedeutung, „Relevanz“) für die Gemeinschaft der Christen, die Kirche, den einzelnen Gläubigen und die Welt beantworten.
 • La cristologia és la part de la teologia cristiana que dedica el seu estudi al paper que exerceix Jesús de Natzaret (des dels punts de vista tant humans com divins, sota el títol de Crist o Messies). Tanmateix, els detalls més petits de la seva vida no són tan importants per a la cristologia, i, sí ho són, més aviat el qui era, l'Encarnació i els esdeveniments més importants de la seva vida (el seu naixement, la seva mort i la seva resurrecció). Alguns punts clau de la cristologia inclouen: La seva naturalesa humana La seva naturalesa divina La interrelació entre aquestes dues naturaleses, com interaccionarien i s'afectarien entre si La cristologia també abasta qüestions concernents a la naturalesa de Déu com la Santíssima Trinitat, l'unitarianisme o el binitarianisme, i sobre el que Crist hauria aconseguit per a la resta de la humanitat. Hi ha tants punts de vista cristològics com hi ha variants del cristianisme. Els diferents punts de vista cristològics de les diverses sectes cristianes han portat a acusacions mútues d'heretgia i, menys freqüentment, subsegüents persecucions religioses. A molts casos, la cristologia particular d'una secta és la seva característica distintiva, en aquests casos és comuna que a la secta se'l conegui sota el nom de la seva visió cristològica.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 47033 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 63895 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 345 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109682012 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:group
 • Note
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La christologie est la discipline de la théologie dogmatique chrétienne qui étudie la personne, la doctrine et l’œuvre de Jésus-Christ.
 • キリスト論はキリスト教の教理・教義、また神学の細目の一。イエス・キリストはどのような存在であるかの定義、付随して先在、受肉、公生涯、十字架、復活、昇天などのキリストに纏わる事象や行為の意味などをキリストとの関わりにおいて考察する神学分野。
 • Kristologia Kristoren nortasuna eta izaera aztertzen dituen teologia kristauaren alorra. Itun Zaharreko Mesias eta Salbatzaileari buruz egin ziren iragarpenak, haren jainkozko haragitzea eta bizitza, eta berak egin zituen iragarpenak aztertzen ditu alde batetik; sinesmenaren alorrean, berriz, Kristoren orobateko jainkotasuna eta gizatasuna, eta sinesgai horri buruz Eliza Katolikoaren batzarretan hartu izan diren akordioak eta teoriak ditu aztergai.
 • Cristologia é o estudo sobre Cristo; é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à relação com Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus de Nazaré, visto que estas origens e o papel dentro da doutrina de salvação tem sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do Cristianismo.
 • Христология се нарича най-често науката, която се занимава с богословските (теологичните) аспекти на Иисус Христос, но се говори също така например за традиционна христология, христология на ранното християнство и патристиката, на решенията на вселенските събори и отделни богослови, църкви и секти, на иконописта и др. Литературата на тема «Христос» е необозрима.
 • Христоло́гия — отрасль христианского богословия, занимающаяся изучением вопросов, относящихся ко второму Лицу Святой Троицы — Иисусу Христу. Основной христологический вопрос — о соотношении божественной и человеческой природ в Иисусе Христе.
 • Christologie is het onderdeel van de christelijke theologie dat bestudeert en definieert wie Jezus was en is. Men is meestal minder geïnteresseerd in de details van zijn leven, maar meer in zijn eigenschappen, in zijn incarnatie en in de belangrijke gebeurtenissen in zijn leven (zijn geboorte, dood en opstanding).
 • Chrystologia – jeden z działów teologii zajmujący się refleksją nad Osobą Jezusa Chrystusa w świetle wiary chrześcijańskiej.
 • Als Christologie (Lehre von Christus, von griech. χριστός „der Gesalbte“ und λόγος Logos, „Wort, Lehre, Vernunft“) bezeichnet die Christliche Theologie das Nachdenken über Jesus Christus und seine Lehre. Die Christologie ist ein zentraler Teilbereich der Systematischen Theologie. Sie will die Fragen nach seiner Person (Identität, „Natur“) und seinem Werk (Bedeutung, „Relevanz“) für die Gemeinschaft der Christen, die Kirche, den einzelnen Gläubigen und die Welt beantworten.
 • Christology (from Greek Χριστός Khristós and -λογία, -logia) is the field of study within Christian theology which is primarily concerned with the nature and person of Jesus Christ as recorded in the canonical Gospels and the epistles of the New Testament. Primary considerations include the relationship of Jesus' nature and person with the nature and person of God the Father.
 • La cristología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret (desde los puntos de vista tanto humanos como divinos, bajo el título de Cristo o Mesías).
 • La cristologia è una parte fondamentale della teologia cristiana che studia e definisce chi e che cosa Gesù Cristo è, basandosi sulle informazioni che lo riguardano contenute nei vangeli e nelle epistole paoline e cattoliche del Nuovo Testamento, con particolare attenzione alla sua natura umana e divina.Esistono due fondamentali cristologie, una cosiddetta dall'alto cioè che si sviluppa a partire dalla natura divina di Gesù come Figlio di Dio, e una dal basso che si sviluppa a partire dalla natura umana di Gesù così come si è manifestata nella sua vita terrena.Alcuni aspetti molto dibattuti nel corso della storia del cristianesimo sono stati: la natura di Gesù, se umana, divina, o entrambe le cose; in che modo la natura divina di Gesù si relaziona con quella di Dio Padre; il ruolo di Gesù Cristo nella redenzione del genere umano.La cristologia, proprio perché tratta della natura intrinseca di Gesù, è uno dei trattati teologici fondamentali nel cristianesimo.
 • La cristologia és la part de la teologia cristiana que dedica el seu estudi al paper que exerceix Jesús de Natzaret (des dels punts de vista tant humans com divins, sota el títol de Crist o Messies). Tanmateix, els detalls més petits de la seva vida no són tan importants per a la cristologia, i, sí ho són, més aviat el qui era, l'Encarnació i els esdeveniments més importants de la seva vida (el seu naixement, la seva mort i la seva resurrecció).
 • 그리스도론(Christ論)은 예수 그리스도의 인격, 특히 '신성(神性)'과 '인성(人性)'의 관계에 대한 신학 이론을 말한다.이른바 그리스도론의 고전적 교리는 451년의 칼케돈 공회의에서 일단 확립되었는데, 이에 의하면 그리스도는 신성 · 인성을 모두 완전히 갖추고 양자는 서로 융합되거나 혼동되는 일이 없다고 하였다. 그러나 그리스도론의 맹아(萌芽)는 이미 《신약성서》 속에서 볼 수 있으며, 예수는 누군가 하는 물음에 대해 《성서》는 여러 형태로 신앙적 이해를 표명하고 있다.
 • Christologie (z řeckého χριστός christos pomazaný + λόγος logos slovo, řeč, nauka) je jedno z odvětví křesťanské teologie, která se zabývá osobou Ježíše Krista a jejím teologickým významem. Christologie zkoumá především vztahy božství a lidství v jeho osobě, dále pak vztah Ježíše a Boha, církve a jednotlivého křesťana.V historii se vlivem paradigmatu své kultury tyto zkoumané vztahy interpretovaly rozličným způsobem.
 • Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen.Makna Kristologi bagi umat Kristiani selalu berkembang dari masa ke masa, dan tidak pernah mengalami tahap selesai, karena selalu dihubungkan dengan konteks umat Kristiani oleh para pemikirnya.Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup.
 • Kristoloji veya Mesih bilimi, Hristiyan teolojisinin bir bölümüdür. İsa incelemeleri ile ilgili olsa da asıl alanı Mesihlik ve Mesihliğe dair konulardır, enkarnasyon (vücut bulma) ve diriliş gibi.Kristoloji İsa Mesih'in kimliği ve yaptıklarını inceleyen teoloji dalıdır. Kristoloji çalışmasına başlamanın üç yolu vardır. İlki Yukarıdan Kristolojidir ve Mesih'in tanrısallığından yola çıkar. İkincisi aşağıdan Kristolojidir ve tarihteki Mesih'ten yola çıkar.
 • A krisztológia (görögül a krisztosz jelentése: felkent) a keresztény teológia azon ága, amely elsősorban Jézus Krisztus természetével és személyével foglalkozik a bibliai evangéliumok és Újszövetség alapján. Elsődleges kutatási területe Jézus természetének és személyének kapcsolata az Atya Istennel.
rdfs:label
 • Christologie
 • Christologie
 • Christologie
 • Christologie
 • Christology
 • Chrystologia
 • Cristologia
 • Cristologia
 • Cristologia
 • Cristología
 • Kristologi
 • Kristologia
 • Kristoloji
 • Krisztológia
 • Христология
 • Христология
 • キリスト論
 • 그리스도론
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of