PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un chef d'État est une personne physique, parfois une personne morale, qui représente symboliquement la continuité[réf. nécessaire] et la légitimité de l'État[réf. nécessaire]. Diverses fonctions lui sont traditionnellement rattachées : représentation extérieure, promulgation des lois, nomination aux hautes fonctions publiques. Selon le pays, il peut être le plus éminent détenteur du pouvoir exécutif effectif, ou au contraire personnifier le pouvoir suprême exercé en son nom par d'autres personnalités politiques. L'expression vient du latin caput regni, la tête de l'État, issue de l'Ancien Régime, et faisant donc référence à une concentration du pouvoir.
 • El jefe de Estado es quien, en principio, representa su unidad y su continuidad ante el Estado mismo y el mundo. Entonces, se dice que es el representante y responsable del país ante el mundo y el mismo pueblo. Las funciones específicas de los jefes de Estado varían de acuerdo al sistema político de cada Estado. Es importante denotar que éste, al ser la máxima personificación del Estado determina, per se, el tipo de Estado de que se trata, monarquía si es un monarca, o república si es un presidente o un comité (como en Suiza).
 • Глава́ госуда́рства — лицо, обладающее исключительным правом представлять государство внутри страны и в международных отношениях.По своей форме глава государства может быть индивидуальным (в форме физического лица) или коллективным (в форме органа публичной власти). Форма лица главы государства в той или иной стране является результатом множества различных факторов, включая форму государственного правления, форму государственного устройства, сложившиеся политические традиции, политическую философию правящего класса и иные факторы.
 • Hlava státu je orgán, který je reprezentantem a symbolem státu navenek.[zdroj?] Samotný termín vznikl jako označení pro prezidenta republiky.[zdroj?] Tento orgán obvykle zosobňuje kontinuitu a legitimnost státu.[zdroj?] Funkce, práva a povinnosti hlavy státu bývají definovány v ústavě.V monarchii vykonává úlohu hlavy státu monarcha. Toto pojetí je ale poměrně nové,[zdroj?] neboť ještě v nedávné minulosti monarcha sám představoval zosobnění státu („stát jsem já“).[zdroj?] V tomto případě monarcha nemůže být hlavou sám sobě.[zdroj?] Monarchů neprohlašujících se za hlavu státu je však velice málo.[zdroj?]V republice bývá hlavou státu prezident, volený parlamentem či přímo obyvateli státu.
 • 국가원수(國家元首)는 국가의 최고 지도자이자 외국에 대하여 자국을 대표하는 주체이다. 군주국에서는 국왕이나 황제가, 공화국에서는 대통령이 국가원수인 경우가 대부분이다.그러나 공산주의 국가인 중화인민공화국의 국가원수는 주석이며, 과거 소비에트 연방의 경우에는 서기장, 구(舊)동독과 쿠바의 경우에는 국가평의회 의장이 국가원수에 해당했다. 그리고 술탄 군주국에서는 술탄이 국가 원수이다.
 • 元首(げんしゅ)または国家元首(こっかげんしゅ、英:Head of State)とは、必ずしも一義的ではないが、国際法上、国家の長としてこれを対外的に代表する機関を指す。
 • Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).Politolog Ryszard Herbut definiuje głowę państwa jako osobę, która ze względu na wykonywanie szeregu formalnych i niejednokrotnie ceremonialnych funkcji, stoi na czele państwa.Z kolei według Michaiła Czudakowa głowa państwa to organ zajmujący najwyższą pozycję w systemie organów państwowych, najwyższy przedstawiciel państwa w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz symbol jedności narodowej i państwowej.
 • Il capo di Stato è la persona o il gruppo di persone poste al vertice dello Stato, i cui effettivi poteri, tuttavia, variano notevolmente secondo la forma di governo adottata: dalla titolarità di tutti i pubblici poteri (come avviene nello stato assoluto), all'esercizio di funzioni di governo fino ad un ruolo quasi esclusivamente cerimoniale. Può essere il titolare della sovranità, come avveniva negli ordinamenti del passato, o un organo della persona giuridica titolare della sovranità (lo Stato-persona, dove è un soggetto unitario), come avviene, invece, negli ordinamenti attuali. Soltanto nel primo caso, dunque, il capo dello Stato è un sovrano nel senso proprio del termine, sebbene questo titolo venga utilizzato anche per designare gli altri capi di stato monarchici, compresi quelli con un ruolo puramente cerimoniale.Al di là dei poteri effettivamente attribuiti, in tutti i sistemi politici il capo dello Stato ha il ruolo di personificare l'unità, la continuità, la legittimità dello Stato, ruolo che è stato efficacemente descritto da Charles de Gaulle, con riferimento al presidente della Repubblica francese, dicendo che egli incarna "une certaine idée de la France" ("una certa idea della Francia").
 • El terme cap d'Estat és un terme genèric per referir-se a l'individu o al grup d'individus que són els principals representants públics d'un estat polític, federació, monarquia o república. El seu paper sovint inclou la personificació de la continuïtat i legitimitat de l'Estat i l'exercici de les funcions, tasques i poders polítics que li han estat atorgats per la constitució del seu país. Charles de Gaulle va descriure el paper que planejava pel president francès quan va escriure la constitució francesa moderna. Va dir que el cap d'Estat hauria de personificar l'"esperit de la nació" davant la nació mateixa i el món. Avui dia, molts països esperen que llurs caps d'Estat personifiquen llurs valors nacionals de manera similar. Cada país té el seu propi sistema executiu però, essencialment, n'existeixen quatre categories: El sistema presidencialista (o imperial) en què el cap d'Estat és alhora el cap de govern i exerceix tot el poder executiu activament. El sistema semipresidencialista en què el cap d'Estat comparteix l'exercici del poder executiu amb un cap de govern. El sistema parlamentari en què el cap d'Estat posseeix poders executius teòrics però, a la pràctica, l'exercici del poder executiu recau en un cap de govern. El sistema no-executiu, en què el cap d'Estat no posseeix cap poder executiu i té només un paper simbòlic i representatiu.
 • Az államfő a legmagasabb közjogi méltóság, az állam egységét és a népszuverenitást megtestesítő politikai személyiség.A feudális állam feje tipikusan az uralkodó, legtöbb esetben király volt, aki egy személyben a végrehajtó hatalom vezetője, legfelsőbb törvényhozó és a legfelsőbb bírói hatalom birtokosa is volt. A kezdeti felfogás szerint hatalmát Istentől kapta, amit a koronázási szertartás, ennek során a szentségek felvétele (felkenés) fejezett ki. A törvényhozói hatalmat már az érett feudalizmusban meg kellett osztania először a főurakkal, majd a kialakuló rendekkel (egyháziak, nemesek és polgárok). Az uralkodói hatalom többnyire öröklődött, de többször is felbukkan a király-, illetve császárválasztás is (Magyarországon, Lengyelországban, a Német-római Birodalomban stb.).Modern államokban hatalmát a népszuverenitásból eredeztetik. Montesquieu hatalommegosztási elmélete szerint a végrehajtó hatalom feje, amit el kell választani a törvényhozó hatalomtól (parlament) és az igazságszolgáltatástól (bírói hatalom). A modern politológiai irányzatok egy része az államfői hatalmat nem a végrehajtó hatalom részének, hanem külön hatalmi ágnak tekinti.A modern államokban az államfő lehet: uralkodó (alkotmányos monarchia), aki gyakorlatilag semmilyen módon nem vesz részt a kormányzásban (az uralkodó uralkodik, a kormány kormányoz), szerepe lényegében formális, protokolláris. köztársasági elnök (köztársaság), itt megkülönböztetünk ún. elnöki (prezidentális) rendszereket, amelyekben az elnök egyben a kormány vezetője is (például az USA), de ha nem, akkor is kiterjedt hatáskörrel rendelkezik (Franciaország, Oroszország), illetve parlamentáris rendszereket, amelyekben a kormányzás egyértelműen a miniszterelnök feladata és felelőssége, az elnök hatásköre lényegesen kisebb (Magyarország, Németország, Olaszország stb.) Az elnöki rendszerekben az elnököt közvetlenül választják, míg a parlamenti rendszerekre a parlamenti választás a jellemző (bár akad kivétel). A Magyar Köztársaságban az államfőt (köztársasági elnök) az Országgyűlés választja 5 éves időtartamra. Egyszer újraválasztható.Tágabb értelemben államfőnek nevezik az ún. kollektív államfőket is, azaz olyan személyeket vagy többtagú állami szerveket, amelyek az államfő jogait együttesen gyakorolják. Jelenleg kollektív államfő van a következő országokban: Andorra (két társherceg), Bosznia-Hercegovina (három tagú elnökség), San Marino (két régenskapitány) és Svájc (hét tagú Szövetségi Tanács).Magyarországon ilyen kollektív államfő volt 1949–1989 között a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, amelynek elnöke nem volt államfő.
 • The head of state is a high-ranked constitutional position in a sovereign state. The head of state is vested with powers to act as the chief public representative of that state. Heads of state in most countries are natural persons holding an office. In a monarchy the reigning monarch is the head of state, though the title may not be king or queen. In a republic the head of state is usually titled president, but may have other titles such as chairman. However, in four United Nations member states the head of state position is held by a body of persons: the Federal Council of Switzerland, the Presidency of Bosnia and Herzegovina, the Co-Princes of Andorra and the Captains Regent of San Marino. The role and functions of the office of head of state may range from purely ceremonial or symbolic to the real executive power in a state.The office is usually distinct from a head of government. For example, the distinction is made in article 7 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, article 1 of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents and the United Nations protocol list. For instance, in parliamentary systems like the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Federal Republic of Germany; the Monarch and the President are recognized as their respective heads of state, while the Prime Minister and the Chancellor are recognized as the heads of government. However, in republics with a presidential system, as in the United States and the Federative Republic of Brazil, their presidents are recognized as being both heads of state and heads of government.The role of the head of state generally includes legitimizing the state and exercising the functions and duties granted to the head of state in the country's constitution, laws, unwritten customs, or by their traditions. The Vienna Convention on Diplomatic Relations operates under the presumption that the head of a diplomatic mission (i.e. ambassador or nuncio) of the sending state is accredited to the head of state of the receiving state. In nation states the head of state position is often thought of, depending on the powers held by that position, as either the official "leader" or "mascot" of the nation.Charles de Gaulle described the role he envisaged for the French presidency before he wrote the modern French constitution, stating the head of state should embody "the spirit of the nation" for the nation itself and the world: "a certain idea about France" (French: une certaine idée de la France). Today, many countries expect their head of state to embody their national values with dignity in a similar fashion.
 • Estatuburua politikan Estatua mundu osoaren aurrean eta estatuaren beraren aurrean batasuna irudikatzen duen pertsona da. Oro har munduaren aurrean eta herritarren aurrean estatuaren arduradun eta ordezkari gorena da. Estatu bakoitzak definitzen ditu zeintzuk diren bere arau eta funtzio espezifikoak. Estatuburuaren izaerak ere definitzen du estatuaren eredua zein den; adibidez, monarka bat bada monarkia bat izango da, edo presidente izan daiteke errepublika batean.
 • Das Staatsoberhaupt steht an der Spitze der staatlichen Ämterhierarchie. Es repräsentiert den Staat nach innen und außen, ist im Sinne des Völkerrechts in der Regel vollumfänglich bevollmächtigter Vertreter seines Landes und bestätigt formal die Ernennung in Staatsämter sowie die Ausfertigung von Gesetzen. Die Ausgestaltung des Staatsoberhauptes (Auswahl und Funktion) ist zentrales Merkmal der Staatsform.Staatschef ist eine inoffizielle Bezeichnung, die insbesondere der Kürze wegen in der Wendung Staats- und Parteichef (eines kommunistischen respektive realsozialistischen Staates, siehe auch Staatsratsvorsitzender) und in der Wendung Staats- und Regierungschefs (der Europäischen Union) verwendet wird und bezieht sich allgemein auf diejenigen Staatsoberhäupter, die neben repräsentativen auch exekutive Aufgaben erfüllen und damit eine politisch relevante Weisungskompetenz besitzen, zum Beispiel der französische oder der US-amerikanische Präsident.
 • Държавен глава е общ термин за индивидуална или колективна държавна институция, която е върховен представител на държавата. Държавният глава персонифицира приемствеността и легитимността на държавата. Реалните функции и правомощия на държавния глава се различават чувствително в различните държави и исторически периоди в зависимост от формата на държавно управление. Законодателният орган на страната може да отнеме правомощията на държавния глава чрез импийчмънт.В някои случаи, например в САЩ като президентска република държавният глава е и глава на изпълнителната власт. В други страни, например в Германия като парламентарна република, държавният глава има само представителни функции. В Русия като полупрезидентска република държавният глава може да разпуска законодателния орган (Федералното събрание на Русия).В историята на България с промяната на държавното устройство функциите на държавен глава са изпълнявани от монарх, регент, а по-късно от колективни органи като Президиум на Народното събрание, Държавен съвет и Председател (президент) на Републиката. Днес тази функция се изпълнява от институцията Президент на България чиито правомощия са определени в конституцията на Република България от 1991 г. която определя сегашното Държавно устройство на България. Новата конституция на Република България налага държавно устройство основано на разделение на властите и въвежда институцията на едноличен държавен глава - президент. Предвижда се свикване на Велико народно събрание (400 народни представители), което може да променя формата на държавно управление и устройство, както и конституцията на страната. Въвежда се институцията Конституционен съд, чиято основна задача е да гарантира върховенството и спазването на Основния закон на републиката. Обикновеното народно събрание се избира за срок от 4 години и в него участват 240 народни представители.Президентът в България се избира пряко от избирателите за срок от 5 години; може да бъде преизбран само за още 1 мандат. Президентът представлява държавата в международните отношения, сключва международни договори, дава и възстановява българско гражданство, назначава и освобождава от длъжност висши държавни служители, упражнява право на помилване, опрощава несъбираеми държавни вземания, насрочва избори и референдуми, упражнява контрол върху законодателната дейност на Народното събрание чрез правото на отлагателно вето (правото да върне на Народното събрание приет закон за ново обсъждане). Президентът е върховен главнокомандващ въоръжените сили на България.Първият президент на България, избран с пряк вот съгласно разпоредбите на новата конституция, е д-р Желю Желев, който печели президентските избори на втори тур на 19 януари 1992. В края на своето управление той поиска да направи България полупрезидентска република като се аргументира с необходимостта от по-осезаем контрол над изпълнителната власт от страна на държавния глава. Според него с Конституцията на Народна република България от 1971 г.. България е имала такава форма на управление, като тази форма на управление е желана от повечето българи и това трябва да се докаже със свикване на референдум.
 • Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia.
 • Devlet başkanı, başkanlık sistemi uygulanan devletlerde, devleti yöneten kişiye verilen addır. Genelde demokratik bir şekilde seçilir. Yönetim şekli cumhuriyet olan ülkelerdeki "Cumhurbaşkanı" ile "Başbakan" yetkilerini, başkanlık sisteminde devlet başkanı kendi üzerinde toplar. Devletin tüm birimlerinin başıdır.
 • Een staatshoofd is de persoon die het hoogste gezag vertegenwoordigt of belichaamt in een land.In monarchieën wordt het staatshoofd over het algemeen bepaald door erfelijke troonopvolging. Deze kan verschillende titels dragen, zoals koning, keizer of prins. Sommige monarchieën als Maleisië hebben een verkozen monarch voor de periode van 5 jaar, gekozen uit al de sultans van de deelstaten.In republieken wordt het staatshoofd over het algemeen verkozen, of direct door de kiezers of door de volksvertegenwoordiging. De titel is meestal president. Naast het Franse en Amerikaanse model met een zeer machtige president, bestaan er lichtere systemen zoals in Duitsland, waar de president slechts een ceremoniële functie heeft, of zoals in Zwitserland, waar elk jaar een ander lid van de regering de functie van staatshoofd waarneemt en de gehele bondsraad gezien kan worden als staatshoofd. In sommige communistische landen, zoals Cuba en de vroegere DDR werd de functie van staatshoofd bekleed door de voorzitter van de Staatsraad. Daarnaast was in sommige communistische landen de hoogste volksvertegenwoordiging formeel het hoogste staatsorgaan, zodat de voorzitter van het parlement als staatshoofd werd beschouwd.In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, is het staatshoofd tevens regeringsleider. Nederland kent een tamelijk aparte positie, omdat de koning volgens de grondwet en het statuut hoofd van de regering is, maar deze functie in feite wordt uitgeoefend door de minister-president.De Prins Grootmeester van de Souvereine Militaire Orde van Sint Jan van Jeruzalem en Malta (de Maltezer Orde) heeft, hoewel de Orde geen grondgebied meer bezit, de rang en status van Staatshoofd. De Orde wordt door veel landen erkend als een soevereine staat.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 275609 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21930 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 155 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111058537 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un chef d'État est une personne physique, parfois une personne morale, qui représente symboliquement la continuité[réf. nécessaire] et la légitimité de l'État[réf. nécessaire]. Diverses fonctions lui sont traditionnellement rattachées : représentation extérieure, promulgation des lois, nomination aux hautes fonctions publiques.
 • 국가원수(國家元首)는 국가의 최고 지도자이자 외국에 대하여 자국을 대표하는 주체이다. 군주국에서는 국왕이나 황제가, 공화국에서는 대통령이 국가원수인 경우가 대부분이다.그러나 공산주의 국가인 중화인민공화국의 국가원수는 주석이며, 과거 소비에트 연방의 경우에는 서기장, 구(舊)동독과 쿠바의 경우에는 국가평의회 의장이 국가원수에 해당했다. 그리고 술탄 군주국에서는 술탄이 국가 원수이다.
 • 元首(げんしゅ)または国家元首(こっかげんしゅ、英:Head of State)とは、必ずしも一義的ではないが、国際法上、国家の長としてこれを対外的に代表する機関を指す。
 • Estatuburua politikan Estatua mundu osoaren aurrean eta estatuaren beraren aurrean batasuna irudikatzen duen pertsona da. Oro har munduaren aurrean eta herritarren aurrean estatuaren arduradun eta ordezkari gorena da. Estatu bakoitzak definitzen ditu zeintzuk diren bere arau eta funtzio espezifikoak. Estatuburuaren izaerak ere definitzen du estatuaren eredua zein den; adibidez, monarka bat bada monarkia bat izango da, edo presidente izan daiteke errepublika batean.
 • Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia.
 • Devlet başkanı, başkanlık sistemi uygulanan devletlerde, devleti yöneten kişiye verilen addır. Genelde demokratik bir şekilde seçilir. Yönetim şekli cumhuriyet olan ülkelerdeki "Cumhurbaşkanı" ile "Başbakan" yetkilerini, başkanlık sisteminde devlet başkanı kendi üzerinde toplar. Devletin tüm birimlerinin başıdır.
 • El jefe de Estado es quien, en principio, representa su unidad y su continuidad ante el Estado mismo y el mundo. Entonces, se dice que es el representante y responsable del país ante el mundo y el mismo pueblo. Las funciones específicas de los jefes de Estado varían de acuerdo al sistema político de cada Estado.
 • Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa.
 • Hlava státu je orgán, který je reprezentantem a symbolem státu navenek.[zdroj?] Samotný termín vznikl jako označení pro prezidenta republiky.[zdroj?] Tento orgán obvykle zosobňuje kontinuitu a legitimnost státu.[zdroj?] Funkce, práva a povinnosti hlavy státu bývají definovány v ústavě.V monarchii vykonává úlohu hlavy státu monarcha.
 • The head of state is a high-ranked constitutional position in a sovereign state. The head of state is vested with powers to act as the chief public representative of that state. Heads of state in most countries are natural persons holding an office. In a monarchy the reigning monarch is the head of state, though the title may not be king or queen. In a republic the head of state is usually titled president, but may have other titles such as chairman.
 • Глава́ госуда́рства — лицо, обладающее исключительным правом представлять государство внутри страны и в международных отношениях.По своей форме глава государства может быть индивидуальным (в форме физического лица) или коллективным (в форме органа публичной власти).
 • El terme cap d'Estat és un terme genèric per referir-se a l'individu o al grup d'individus que són els principals representants públics d'un estat polític, federació, monarquia o república. El seu paper sovint inclou la personificació de la continuïtat i legitimitat de l'Estat i l'exercici de les funcions, tasques i poders polítics que li han estat atorgats per la constitució del seu país.
 • Държавен глава е общ термин за индивидуална или колективна държавна институция, която е върховен представител на държавата. Държавният глава персонифицира приемствеността и легитимността на държавата. Реалните функции и правомощия на държавния глава се различават чувствително в различните държави и исторически периоди в зависимост от формата на държавно управление.
 • Een staatshoofd is de persoon die het hoogste gezag vertegenwoordigt of belichaamt in een land.In monarchieën wordt het staatshoofd over het algemeen bepaald door erfelijke troonopvolging. Deze kan verschillende titels dragen, zoals koning, keizer of prins.
 • Um chefe de Estado é o mais alto representante público de um Estado-nação, cujo papel inclui geralmente a personificação da continuidade e legitimidade do Estado e o exercício de poderes, funções e deveres atribuídos ao chefe de Estado pela Constituição do país.Nas palavras com que Charles de Gaulle descreveu o papel que idealizou para o presidente francês quando redigiu a Constituição moderna da França, um chefe de Estado deve incorporar o "espírito da nação" perante a própria nação e o mundo: une certaine idée de la France.Numa monarquia, o monarca é o chefe de Estado, como no caso do Reino Unido.
 • Il capo di Stato è la persona o il gruppo di persone poste al vertice dello Stato, i cui effettivi poteri, tuttavia, variano notevolmente secondo la forma di governo adottata: dalla titolarità di tutti i pubblici poteri (come avviene nello stato assoluto), all'esercizio di funzioni di governo fino ad un ruolo quasi esclusivamente cerimoniale.
 • Das Staatsoberhaupt steht an der Spitze der staatlichen Ämterhierarchie. Es repräsentiert den Staat nach innen und außen, ist im Sinne des Völkerrechts in der Regel vollumfänglich bevollmächtigter Vertreter seines Landes und bestätigt formal die Ernennung in Staatsämter sowie die Ausfertigung von Gesetzen.
 • Az államfő a legmagasabb közjogi méltóság, az állam egységét és a népszuverenitást megtestesítő politikai személyiség.A feudális állam feje tipikusan az uralkodó, legtöbb esetben király volt, aki egy személyben a végrehajtó hatalom vezetője, legfelsőbb törvényhozó és a legfelsőbb bírói hatalom birtokosa is volt. A kezdeti felfogás szerint hatalmát Istentől kapta, amit a koronázási szertartás, ennek során a szentségek felvétele (felkenés) fejezett ki.
rdfs:label
 • Chef d'État
 • Cap d'estat
 • Capo di Stato
 • Chefe de Estado
 • Devlet başkanı
 • Estatuburu
 • Głowa państwa
 • Head of state
 • Hlava státu
 • Jefe de Estado
 • Kepala negara
 • Staatshoofd
 • Staatsoberhaupt
 • Államfő
 • Глава государства
 • Държавен глава
 • 元首
 • 국가원수
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:titreLeadera of
is foaf:primaryTopic of