Le chauffage, ventilation et climatisation (en abrégé CVC, l'acronyme anglais HVAC étant diffusé mondialement) est un ensemble de domaines techniques regroupant les corps d'état traitant du confort aéraulique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le chauffage, ventilation et climatisation (en abrégé CVC, l'acronyme anglais HVAC étant diffusé mondialement) est un ensemble de domaines techniques regroupant les corps d'état traitant du confort aéraulique. Ce qualificatif s'applique à tous types de bâtiments (habitat, tertiaire, industriel), et regroupe les spécialités et spécialistes du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.Le but est d'assurer aux usagers des conditions d'hygiène et de sécurité respectant la réglementation en vigueur, ainsi qu'un certain niveau de confort.Les sciences et les techniques du CVCA permettent de maîtriser dans un bâtiment : le niveau d'hygiène (CO2, polluants, particules, odeurs...) le niveau de sécurité (clapets coupe feu dans les gaines de ventilation, désenfumage...) la température d'ambiance (en hiver et en été) l'hygrométrie (l'humidité de l'air) la pression (en surpression dans l'agroalimentaire et en dépression dans le nucléaire)
 • La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. La normativa española define climatización como: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas. Puede apreciarse que se ha abandonado cualquier referencia al aire acondicionado, por ser una expresión que, aunque correcta, puede prestarse a equívoco, ya que la mayoría de la gente parece entender que se refiere exclusivamente a la refrigeración (climatización de verano), aunque sería más lógico se refiriese al acondicionamiento del aire en todas las épocas, verano e invierno. Así pues, la climatización comprende tres cuestiones fundamentales: la ventilación, la calefacción, o climatización de invierno, y la refrigeración o climatización de verano.A partir de esta definición se desprende que el concepto climatización equivale a lo que en inglés se llama Heating, Ventilating and Air Conditioning, o por sus siglas HVAC, expresión en la que aparecen tres conceptos separados: ventilación y calefacción por un lado y aire acondicionado por otro, luego se supone que, en inglés, esto último se entiende exclusivamente como refrigeración.La climatización puede ser natural o artificial, aunque en lo que sigue se tratará exclusivamente de la artificial.
 • Les sigles HVAC corresponen al acrònim anglès de Heating, Ventilating and Air Conditioning (calefacció, ventilació i aire condicionat), que engloba el conjunt de mètodes i tècniques que estudien i analitzen el tractament de l'aire quant a la seva refredament, escalfament, (des) humidificació, qualitat, moviment, etc.
 • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) (на английски: Heating, Ventilating, and Air Conditioning, HVAC) е общото наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения (като температура и влажност). Целта е да се предоставят на хората, пребиваващи в сградите (жилищни, търговски, промишлени), хигиенни и безопасни условия и определено ниво на комфорт, а в някои случаи и да се постигнат определени технологични изисквания. Необходимите показатели, които трябва да бъдат постигнати в зависимост от предназначението на помещенията, често са описани в задължителни технически норми.Част от показателите, които се следят при контрола на ОВК в една сграда са: Ниво на замърсеност (въглероден двуокис, други замърсители, прахови частици, миризми ...) Ниво на безопасност (пожарогасителни инсталации във вентилационни канали ...) Температура (при зимни и летни условия) Влажност (влажност на въздуха) Налягане
 • A AVAC ou HVAC constitui a tecnologia destinada ao conforto ambiental interior, sobretudo em edifícios e em veículos. Tanto "AVAC" como "HVAC" são siglas que significam "aquecimento, ventilação e ar condicionado" (em inglês "heating, ventilating and air conditioning"), referindo-se às três funções principais e intimamente relacionadas daquela tecnologia. Ocasionalmente, a refrigeração também é incluída no âmbito desta tecnologia, que passa então a ser referida pelas siglas AVACR, AVAC/R, AVAC-R ou AVAC&R ou as correspondentes HVACR, HVAC/R, HVAC-R e HVAC&R.O projeto de sistemas de AVAC é um dos principais campos de atividade da engenharia mecânica, utilizando os princípios da termodinâmica, da mecânica dos fluídos e da transferência de calor. A AVAC é particularmente importante no projeto de edifícios industriais e de serviços de média ou grande dimensão, bem como no projeto de instalações com ambientes especiais, como aquários e laboratórios. Estes locais obrigam a um estrito controlo das condições ambientais, especialmente em termos de temperatura, de humidade e de renovação do ar.
 • HVAC az angol Heating, Ventilation, Air Conditioning szavak rövidítése, jelentésük: fűtés, szellőzés, légkondicionálás. Angol nyelvben a HVAC tehát épületgépészeti területek összefoglaló megnevezése amit a közlekedésiparban is használnak. A HVAC rendszer tervezése pedig a gépészmérnöki tudomány egyik fontos, hő- és áramlástanon alapuló ága. Magyarul épületgépészet.
 • Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВК), также HVAC (акроним от англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль). Разработка систем вентиляции и кондиционирования — одна из подотраслей машиностроения, основанная на принципах термодинамики, гидродинамики и теплопередачи. Искусственное охлаждение иногда добавляется в аббревиатуру как HVAC&R или HVACR, или вентиляция в аббревиатуре опускается — HACR (акроним от англ. Heating, Air Conditioning, and Refrigeration).Система ОВК — важный компонент разработки промышленных и административных зданий, а также бассейнов, где безопасные и комфортные условия по температуре и влажности поддерживаются с помощью подачи наружного воздуха.Является непременным атрибутом современного умного дома.Основными задачами управления микроклиматом (HVAC) является: создание и поддержание комфортного для человека, растений, животных или материальных предметов (оборудования, произведений искусства и т. п.) микроклимата в пределах здания или сооружения. экономия энергии, затрачиваемой на создание и поддержание микроклимата.Это может быть как жилое помещение, так и салон автомобиля, космического аппарата, либо иное сооружение или помещение.Управление микроклиматом осуществляется при помощи следующих инженерных систем: теплые полы (электрические и водяные), радиаторы, фанкойлы, системы кондиционирования и вентиляции, увлажнители и осушители воздуха, ионизаторы и т. д.Потому для комплексной системы управления климатом («климат-контроля») встаёт необходимость обеспечения слаженного управления всеми этими устройствами.При отлаженной работе системы управления микроклиматом различные элементы инженерных систем не должны конфликтовать друг с другом в пределах заданного помещения или сооружения. При правильно настроенном управлении устройства ведут себя по-разному в различных ситуациях: при открытых и закрытых окнах, в присутствии или отсутствии в помещении людей, в различные периоды времени суток и дни недели (выходные и праздничные/будние дни), в зависимости от изменений тарификации на энергоносители и т. д.Кроме этого в современном здании возможно удалённо управлять климатом через Интернет, или мобильный телефон или с компьютера диспетчера.
 • HVAC, İngilizce: Heating Ventilating and Air Conditioning kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltmadır. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar.Ayrıca Makine mühendisliği alanında bir alt kol olan tesisat mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir. Mekanik tesisat kategorisinde yer alıp termodinamik,akışkanlar mekaniği,ısı transferi gibi alt başlıklar temelini oluşturur.
 • HVAC(냉난방공조, heating, ventilation, air conditioning, 즉 난방, 통풍, 공기조화)는 실내 및 자동차 환경의 안락을 위해 쓰이는 기술이다. HVAC 시스템 설계는 열역학, 유체역학, 열 전달에 기초하여, 주요 기계공학의 한 분야로 되어 있다.HVAC는 초고층 건물을 비롯한 중대형 산업, 오피스 건물의 설계, 수족관과 같은 해양 환경에 중요하다. 그 까닭은 안전과 건강한 건물 조건이 실외의 신선한 공기를 이용하여 온도와 습도와 관련하여 제어되기 때문이다.
 • HVAC is de Engelse afkorting van heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en air conditioning (airconditioning of koeling), drie deelgebieden van huiscomfort.Soms gebruikt men de term om luchtbehandeling in kantoorgebouwen aan te duiden. Dit gebeurt met luchtbehandelingskasten. Dit zijn eigenlijk afgesloten ruimtes met daarin een of meerdere ventilatoren die lucht van buiten een gebouw aanzuigen om die lucht dan geconditioneerd, middels een kanalensysteem, door het gebouw te verspreiden. Geconditioneerd wil zeggen: verwarmd, gekoeld of be- of ontvochtigd. Om overdruk in die ruimtes te voorkomen wordt, indien gewenst, lucht ook weer afgezogen en naar buiten afgevoerd.
 • HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) is the technology of indoor and vehicular environmental comfort. HVAC system design is a subdiscipline of mechanical engineering, based on the principles of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer. Refrigeration is sometimes added to the field's abbreviation as HVAC&R or HVACR, or ventilating is dropped as in HACR (such as the designation of HACR-rated circuit breakers).HVAC is important in the design of medium to large industrial and office buildings such as skyscrapers and in marine environments such as aquariums, where safe and healthy building conditions are regulated with respect to temperature and humidity, using fresh air from outdoors.
 • HVAC - akronim angielskiego wyrażenia Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczającego branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się: ogrzewaniem (heating), wentylacją (ventilation) klimatyzacją (air conditioning).W Polsce odpowiednik COWiG - ciepłownictwo ogrzewnictwo wentylacja i gazownictwo, specjalizacja kierunku Inżynierii Środowiska.Przyjęto dwa sposoby wymawiania tego skrótu: ejczwak (z ang.) lub hwac (z niem.) - obie wersje uznawane są za poprawne.Oprócz określenia branży budowlanej skrót HVAC służy również do określaniu zawodu (inżynier HVAC lub inaczej mechanical engineer) oraz rodzaju instalacji sanitarnych.
 • HVAC è una sigla inglese, molto usata in tutti i campi dell'industria, che sta per Heating, Ventilation and Air Conditioning, ovvero "riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria".L'insieme di queste tre tematiche, pur se di largo interesse in tutti i campi della progettazione (civile, automobilistica, aeronautica, ecc.) non trova una traduzione 'esatta' nella lingua italiana. Più spesso ci si riferisce a sinonimi, quali ad esempio condizionamento ambientale o comfort ambientale, con una leggera distinzione tra i due termini, in quanto il primo dovrebbe essere maggiormente indirizzato allo studio e alla progettazione degli impianti atti ad ottenere il comfort ambientale. Anche per questo, risulta di uso abbastanza comune il termine HVAC.
 • HVAC (dibaca "H-VAK") adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya dalam Bahasa Inggris adalah "heating, ventilation, dan air-conditioning" (Bahasa Indonesia: pemanasan, ventilasi, dan ac) Kadangkala disebut sebagai pengontrol iklim.Ketiga fungsi ini saling berhubungan, karena mereka menentukan suhu dan kelembaban udara dalam sebuah gedung dan juga menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan antar ruang, dan menyediakan udara segar bagi penempat. Dalam rancangan gedung modern, rancangan, instalasi dan sistem kontrol dari fungsi ini dijadikan menjadi sistem tunggal "HVAC".
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4337589 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1571 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 10 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105241435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le chauffage, ventilation et climatisation (en abrégé CVC, l'acronyme anglais HVAC étant diffusé mondialement) est un ensemble de domaines techniques regroupant les corps d'état traitant du confort aéraulique.
 • Les sigles HVAC corresponen al acrònim anglès de Heating, Ventilating and Air Conditioning (calefacció, ventilació i aire condicionat), que engloba el conjunt de mètodes i tècniques que estudien i analitzen el tractament de l'aire quant a la seva refredament, escalfament, (des) humidificació, qualitat, moviment, etc.
 • HVAC az angol Heating, Ventilation, Air Conditioning szavak rövidítése, jelentésük: fűtés, szellőzés, légkondicionálás. Angol nyelvben a HVAC tehát épületgépészeti területek összefoglaló megnevezése amit a közlekedésiparban is használnak. A HVAC rendszer tervezése pedig a gépészmérnöki tudomány egyik fontos, hő- és áramlástanon alapuló ága. Magyarul épületgépészet.
 • HVAC, İngilizce: Heating Ventilating and Air Conditioning kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltmadır. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar.Ayrıca Makine mühendisliği alanında bir alt kol olan tesisat mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir. Mekanik tesisat kategorisinde yer alıp termodinamik,akışkanlar mekaniği,ısı transferi gibi alt başlıklar temelini oluşturur.
 • HVAC(냉난방공조, heating, ventilation, air conditioning, 즉 난방, 통풍, 공기조화)는 실내 및 자동차 환경의 안락을 위해 쓰이는 기술이다. HVAC 시스템 설계는 열역학, 유체역학, 열 전달에 기초하여, 주요 기계공학의 한 분야로 되어 있다.HVAC는 초고층 건물을 비롯한 중대형 산업, 오피스 건물의 설계, 수족관과 같은 해양 환경에 중요하다. 그 까닭은 안전과 건강한 건물 조건이 실외의 신선한 공기를 이용하여 온도와 습도와 관련하여 제어되기 때문이다.
 • HVAC - akronim angielskiego wyrażenia Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczającego branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się: ogrzewaniem (heating), wentylacją (ventilation) klimatyzacją (air conditioning).W Polsce odpowiednik COWiG - ciepłownictwo ogrzewnictwo wentylacja i gazownictwo, specjalizacja kierunku Inżynierii Środowiska.Przyjęto dwa sposoby wymawiania tego skrótu: ejczwak (z ang.) lub hwac (z niem.) - obie wersje uznawane są za poprawne.Oprócz określenia branży budowlanej skrót HVAC służy również do określaniu zawodu (inżynier HVAC lub inaczej mechanical engineer) oraz rodzaju instalacji sanitarnych.
 • HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) is the technology of indoor and vehicular environmental comfort. HVAC system design is a subdiscipline of mechanical engineering, based on the principles of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer.
 • HVAC is de Engelse afkorting van heating (verwarming), ventilation (ventilatie) en air conditioning (airconditioning of koeling), drie deelgebieden van huiscomfort.Soms gebruikt men de term om luchtbehandeling in kantoorgebouwen aan te duiden. Dit gebeurt met luchtbehandelingskasten. Dit zijn eigenlijk afgesloten ruimtes met daarin een of meerdere ventilatoren die lucht van buiten een gebouw aanzuigen om die lucht dan geconditioneerd, middels een kanalensysteem, door het gebouw te verspreiden.
 • A AVAC ou HVAC constitui a tecnologia destinada ao conforto ambiental interior, sobretudo em edifícios e em veículos. Tanto "AVAC" como "HVAC" são siglas que significam "aquecimento, ventilação e ar condicionado" (em inglês "heating, ventilating and air conditioning"), referindo-se às três funções principais e intimamente relacionadas daquela tecnologia.
 • Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВК), также HVAC (акроним от англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль). Разработка систем вентиляции и кондиционирования — одна из подотраслей машиностроения, основанная на принципах термодинамики, гидродинамики и теплопередачи.
 • La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. La normativa española define climatización como: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas.
 • HVAC (dibaca "H-VAK") adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya dalam Bahasa Inggris adalah "heating, ventilation, dan air-conditioning" (Bahasa Indonesia: pemanasan, ventilasi, dan ac) Kadangkala disebut sebagai pengontrol iklim.Ketiga fungsi ini saling berhubungan, karena mereka menentukan suhu dan kelembaban udara dalam sebuah gedung dan juga menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan antar ruang, dan menyediakan udara segar bagi penempat.
 • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) (на английски: Heating, Ventilating, and Air Conditioning, HVAC) е общото наименование на група сградни инсталации, използвани за регулиране на различни параметри на въздуха в затворени помещения (като температура и влажност). Целта е да се предоставят на хората, пребиваващи в сградите (жилищни, търговски, промишлени), хигиенни и безопасни условия и определено ниво на комфорт, а в някои случаи и да се постигнат определени технологични изисквания.
 • HVAC è una sigla inglese, molto usata in tutti i campi dell'industria, che sta per Heating, Ventilation and Air Conditioning, ovvero "riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria".L'insieme di queste tre tematiche, pur se di largo interesse in tutti i campi della progettazione (civile, automobilistica, aeronautica, ecc.) non trova una traduzione 'esatta' nella lingua italiana.
rdfs:label
 • Chauffage, ventilation et climatisation
 • AVAC
 • Climatización
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • HVAC
 • Отопление, вентиляция и кондиционирование
 • Отопление, вентилация и климатизация
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of